Kommer min makes arv påverka mina tillgångar när han går bort?

2021-04-20 i Laglott
FRÅGA |Hej.Vi har skrivit ett testamente, att vi ärver varandra, vi är gifta. Båda har barn sedan innan. Inga gemensamma barn. Vi förstår att barn ska få sitt laglott. Jag har 700 000 kr sparade, maken 500 000, hur ska hans barn ärva?250 000kr?Eller tas från mina sparade pengar med i räkningen?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna om testamenten och arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).Det är endast bröstarvingar, alltså barn till den avlidne, ur den första arvsklassen som har legal rätt att kräva sin s.k. laglott, oavsett testamente, se 7 kap. 3 § ÄB. Det innebär att de som har legal rätt till arv är barn till den avlidne. Att ni i sin tur är gifta påverkar inte era enskilda barns legala arvsrätt. Då ni är gifta är huvudregeln att arvet från den först avlidne maken gå till den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det innebär att den andra maken får fri förfoganderätt över arvet och i stort sätt kan göra vad hen vill med egendomen, förutom att testamentera vidare den eller genom gåva väsentligt minska den, se 3 kap. 2-3 § ÄB. När den efterlevande maken sedan går bort får barnen ut en kvotdel av arvet i form av efterarv.I ert fall finns det dock ett undantag gällande särkullbarn, det vill säga barn som inte är makarnas gemensamma. Särkullbarn får som huvudregel sin andel direkt, se 3 kap. 1 § ÄB. Det innebär att om någon av er dör skall arvet som huvudregel gå i sin helhet till era egna barn. Det innebär kort sagt att dina barn kommer att ärva 350 000 kr då det är deras laglott samtidigt som din makes barn kommer att ärva 250 000 kr. Din och din makes relation till varandra är inte av relevans för era barns arv.Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart. Vänligen

Kan jag ärva min pappas faktura?

2021-04-19 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |HejMin pappa har ett underskott enl bouptäckningen på 15.000. Har betalat det mesta men nu återstår en räkning på boupptäckning som tillkom på 4.500kr som de säger att jag skall betala privat. Men som jag förstått så kan man ju inte ärva skulder. Fakturan står i pappas namn. Vad gör jag och vad har jag för rättigheter? Tacksam för svar.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Skulder är personliga och huvudregeln vid dödsfall och arv är att man aldrig ärver någon annans skulder. Men, om skulderna finns kvar vid den bortgångnas frånfälle är det möjligt att kvarlåtenskapen måste säljas för att betala en del av skulden, detta sker vid bouppteckningen. I detta fall verkar det finnas mer utgifter än tillgångar i dödsboet. Efter som att efterlevande inte ska behöva täcka skulderna måste dödsboet då försättas i konkurs, jfr 2 kap. 3 § Konkurslagen. För att försätta dödsboet i konkurs behöver gäldenären (dödsboet eller dödsbodelägarna) eller en borgenär ansöka om konkurs för dödsboet hos behörig tingsrätt. Behörig tingsrätt är där den avlidne hade sin hemvist innan sin död. Sammanfattningsvis är det precis som du antydde i frågan, skulder kan inte ärvas, men om dödsboet går med underskott måste det försättas i konkurs. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart. Vänligen

Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?

2021-04-12 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har ett gemensamt barn. Så kom jag in på en artikel där det står att om min sambo dör så ärver jag ingenting utan allt går till barnet ink hus. Men i slutet av artikeln stod det att man kan skriva ett äktenskapsförord. Men när jag googlade på det så måste man vara blivande makar eller redan makar. Vi vill ju egentligen inte gifta oss. Men vad menas med blivande makar? Kan vi förlova oss, sen skriva ett äktenskapsförord och bara inte gifta oss sen? Vi har varit sambos i över 8år och längre lär det bli. Men giftermål är inget för oss. Men stannar vi som "bara" sambos så verkar jag ju inte ha laglig rätt till nånting? Hur gör man som sambos om man vill att den andra partnern ska ärva? Ett testamente verkade ju inte gälla över arvslotten.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna om arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB), äktenskapsförord regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Skriva äktenskapsförord? Det är möjligt att skriva ett äktenskapsförord innan man har gift sig, ett äktenskapsförord mellan blivande makar blir dock inte gällande förrän datumet för giftermålet, se 7 kap. 3 § ÄktB. Det finns således ingen mening med att skriva äktenskapsförord om ni inte tänker gifta er. Om arvsrätt och testamente Det är endast bröstarvingar(Barn) ur den första arvsklassen som har legal rätt att kräva sin s.k. laglott, oavsett testamente, 7 kap. 3 § ÄB. Det innebär att de som alltid har legal rätt till arv är barn till den avlidne. Laglotten innefattar halva arvslotten, det innebär att en person som har ett barn och avlider kan testamentera bort halva sin kvarlåtenskap medan barnet har legal rätt till den andra halvan. Skulle ni vara gifta och den ena maken dör, ska arvet från denne gå till den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det innebär att den andra maken får fri förfoganderätt över arvet och kan i stort sätt kan göra vad hen vill med egendomen, förutom att testamentera vidare den eller genom gåva väsentligt minska den (3 kap. 2-3 §§ ÄB). När den efterlevande maken sedan går bort får barnen ut en kvotdel av arvet i form av efterarv. Den legala arvsordningen är utformad på ett sätt som motverkar att göra bröstavingar arvlösa. Trots att man som make ärver kvarlåtenskapen, är det med fri förfoganderätt och inte med äganderätt. Sammanfattningsvis Precis som du skriver så väger laglotten tyngre än ett testamente, men laglotten innefattar bara halva arvslotten. Man kan därför testamentera bort halva sin kvarlåtenskap till sin sambo. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart. Vänligen

Vems ansvarar för att införskaffa ny spis?

2021-03-08 i Hyresrätt
FRÅGA |HejJag hyrde mitt hus och allting funkade.Efter bara 3 månader får jag problem med ugnen.Vems ansvarar för att införskaffa ny spis?Tack
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning regleras i 12 kap Jordabalken (JB), även kallad hyreslagen.Det är din hyresvärd som anses äga spisen. Hen har troligtvis i hyreskontraktet redan förpliktat sig att ansvara för att en ny spis inskaffas vid eventuellt fel. Det allt vanligaste är att hyresgästen då hör av sig till hyresvärden och beskriver situationen, var på hyresvärden ansvarar för att problemet åtgärdas. Så länge som felet med kylen har orsakats till följd av normalt användande skall du som hyresgäst inte behöva stå för hyresvärdens kostnader för att åtgärda felet. Om felet istället skulle ha uppkommit till följd av vårdslöst användande så blir du som hyresgäst ersättningsskyldig, detta framgår av 12 kap. 24 § JB.Av 12 kap 18a § JB framkommer att hyresnämnden får förelägga hyresvärden att vidta åtgärd för att hyresrätten ska uppnå lägsta godtagbara standard. Lägsta godtagbara standard innefattar att hyresrätten bland annat måste vara "försedd med anordning för matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor", en fungerande spis ingår alltså i den lägsta godtagbara standarden.Det innebär att hyresnämnden kan kräva att hyresvärden ser till att lägenheten upprätthåller denna standard. För att ett åtgärdsföreläggande till hyresnämnden skall kunna genomföras måste du som hyresgäst ansöka om detta. På Sveriges Domstolars hemsida finns Information om hur du ansöker om åtgärdsföreläggande. Sammanfattningsvis, det första jag rekommenderar dig att göra är alltså att upplysa din hyresvärd om problemet. Skulle hyresvärden efter påminnelser fortfarande inte laga eller införskaffa en ny spis, kan du kontakta hyresnämnden. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen

Har syskonbarn till en avliden rätt att veta vad kvarlåtenskapen består i?

2021-04-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Min mamma levde ihop med en man i 25 år innan hon gick bort. Han var inte far till oss barn. Han hade inga egna barn. Han har testamenterat sina tillgångar till oss. Han har 16 st syskonbarn som har fått meddelande om hans död och att vi är testamenterade. 3 st syskonbarn godkänner inte det, men enligt våran jurist har inte det någon betydelse. Bouppteckningen är klar och registrerad. Innan bodelningen ska göras så undrar jag om alla syskonbarn måste veta vad han lämnade efter sig?Med vänliga hälsningar
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har manipulerat uppgifter i frågan för att skydda din anonymitet. Bestämmelserna om testamenten och arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).Er jurist har helt rätt. Det är endast bröstarvingar, alltså barn, ur den första arvsklassen som har legal rätt att kräva sin s.k. laglott, oavsett testamente, se 7 kap. 3 § ÄB. Det innebär att de som har legal rätt till arv är barn till den avlidne. Då den avlidne inte har några egna barn har han rätt att testamentera sin kvarlåtenskap hur han vill. Utgångspunkten är att ett testamente ses som en ensidig och starkt personlig rättshandling. Den avlidnes syskonbarn har inget rättsligt stöd för att få veta vad kvarlåtenskapen består i. Det finns möjlighet för syskonbarnen att hos skatteverket ta del av offentliga handlingar rörande en person, men då saker som bokföringsuppgifter och somliga beskattningsuppgifter. Handlar det om mer specifika uppgifter kring ägande är det dödsbodelägarna som nu äger kvarlåtenskapen och kan därför välja själva vilken information de vill dela med sig av. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart. Vänligen

Är en sambo dödsbodelägare när sambolagen avtalats bort?

2021-04-13 i Sambo
FRÅGA |Är en sambo dödsbodelägare när sambolagen har avtalats bort och det inte finns något testamente?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!En sambo kan inte bli dödsbodelägare såvida inte testamente eller egendom som omfattas av sambolagen finns. Som sambo till den avlidne har man ingen legal arvsrätt. Vilka som blir dödsbodelägare bestäms således av den legala arvsordningen. Det innebär att arvet fördelas utifrån reglerna i 2 kap ärvdabalken (ÄB). Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart. Vänligen

Kan man bli häktad om man stjäl en skjorta värd 1100 kr?

2021-03-08 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Vad gäller det om en 19 åring tar tex en skjorta som kostar 1100 kr utan att betala? Kan 19 åringen bli häktad på grund av brottet? vilken typ av brott hen han gjort sig skyldig för?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelserna kring brottsrubriceringar återfinns i Brottsbalken (BrB) och bestämmelserna för olika typer av häktningsskäl återfinns i Rättegångsbalken (RB).Har ett brott begåtts?För att det skulle kunna vara fråga om stöld enligt 8 kap 1 § BrB krävs det att någon olovligen tar något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det, och att tillgreppet ska innebära skada. Straffvärdet för stöld är högst 2 år. Det som man till vardags kallar för snatteri heter egentligen ringa stöld och framgår av 8 kap 2 § BrB. Ringa stöld är inte ett lika grovt brott. Förutsättningarna är de samma som för stöld men hänsyn tas till värdet på det tillgripna och övriga omständigheter. Straffvärdet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst 6 månader.Vid brott i butik är värdegränsen mellan stöld och ringa stöld enligt praxis 1000 kr, se HD:s dom NJA 2009 s. 586. Det innebär att brottet i fråga högst troligen hade rubricerats som stöld. När kan personen bli häktad? Häktning innebär en mycket ingripande åtgärd på en människas rörelsefrihet, kraven för att bli häktad är därför höga.För att någon ska häktas krävs det som grundläggande förutsättning att personen på sannolika skäl är misstänkt för ett brott vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller därutöver. I detta fall är minimistraffet för stöld lägre än 1 år. Det måste dessutom finnas en stark misstanke mot personen, se 24 kap 1 § RB. De grundläggande häktningsskälen är därför inte uppfyllda. Den som på sannolika skäl är misstänkt för brott får häktas oberoende av brottets beskaffenhet om han är okänd och vägrar att uppge namn och hemvist eller om hans uppgift om detta kan antas vara osann, eller om han saknar hemvist inom riket och det finns risk för att han genom att bege sig från riket undandrar sig lagföring eller straff, se 24 kap 2 § RB. Om detta är aktuellt i detta fall kan jag inte svara på. Vid eventuell rättegång är även gärningsmannens ålder av betydelse. Att personen är 19 år är något som kommer medföra reduktion av straffet vid domstolens bedömning, se 29 kap 7 § BrB. Sammanfattningsvis kan handlingen du beskriver i frågan rubriceras som stöld, som misstänk för stöld häktas man vanligtvis inte, om inte kriterierna i 24 kap 2 § RB är uppfyllda. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen

Vad är uppsägningstiden om man hyr bostad av en privatperson?

2021-03-07 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag hyr just nu en lägenhet av en privatperson. Men sa upp denna 2:a mars. Jag och hyresvärden hade ett samtal igår angående uppsägningen. Hon förklarade att uppsägningen börjar gälla nästkommande kalendermånad, alltså 1:a april. Detta va helt nytt för mig, men det visar sig att detta stämmer. Dock har jag lusläst hyresavtalet igen, och där står följande: "1 månads uppsägningstid. Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet med (inge ifyllt fält) månad/-er för varje gång". Min fråga till er är, ska jag vara ute ur lägenheten 2:a april eller blir det som hon påstår, alltså att jag tvingas betala ytterligare hyra för hela april? Tack.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Om det är en privatperson som har hyrt ut huset tillämpas lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Då den är en speciallag tillämpas den före 12 kap Jordabalken (JB).Som hyresgäst har du då alltid rätt att säga upp avtalet från och med det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen, se 3 § privatuthyrningslagen. Det innebär att uppsägningstiden börjar att gälla vid nästa månadsskifte. Uppsägningsmånaden hade alltså varit april vare sig du säger upp lägenheten i slutet eller i början av mars. Det citerade stycket ur erat avtal tolkar jag som att hyrestiden löper på som vanligt tills vidare om kontraktet inte sägs upp. Däremot om det var hyresvärden, och inte du i egenskap av hyresgäst, som sa upp hyresavtalet, så gäller 3 månaders uppsägningstid.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen