Hyresvärd innehar deposition som ekonomisk ersättning för skada

2020-11-24 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min tidigare hyresvärd har hamnat i en liten tvist. Det har nämligen uppstått skador i golvet där jag tidigare hade min soffa. Soffan har stått på samma plats ända sedan jag flyttade in för 2 år sedan. Det har blivit någon typ av missfärgning. Jag tror att det uppstått av fukt från lägenheten eller andra yttre aspekter. Alltså inget jag själv kan ha orsakat. Hyresvärden menar däremot att skadorna inte fanns där innan jag flyttade in, men gör det nu när jag flyttar ut och därför blir jag ersättningsskyldig. Vi vet fortfarande inte vad orsaken till skadorna är.Däremot har hyresvärden hållit i min deposition i ungefär 2 veckor på grund av detta. Idag fick jag dessutom tillbaka halva depositionen. Hyresvärden behåller alltså hälften av min deposition för att reparera golvet, utan någon överenskommelse med mig. Är detta okej från hyresvärden och vad finns det jag kan göra för att ta detta vidare?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor som rör hyresrätter regleras i 12 kap. jordabalken, JB. Även kallad hyreslagen.Enligt Jordabalken 12 kap 24 § JB är hyresgästen ersättningsskyldig för all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet under hyrestiden. Hyresgästen blir i sådana fall ersättningsskyldig för de ekonomiska skador hyresvärden lidit. Utifrån din beskrivning av situationen så förmodar jag dock att skadorna i golvet har orsakats till följd av normalt användande. Du skriver också att missfärgningarna inte är något du själv skulle ha kunnat orsaka, att en yttre faktor måste varit orsaken. Om så är fallet är inte längre 12 kap 24 § JB tillämplig då en förutsättning är att hyresgästen ska ha orsakat skadan. Då skall du som hyresgäst inte behöva stå för hyresvärdens kostnader för att åtgärda felet. I dessa situationer så är det hyresvärden som har bevisbördan, det är alltså hyresvärden som ska bevisa att det är du som orsakat skadan, det gäller för både andrahandsuthyrning och förstahandsuthyrning. Det kan ibland dock räcka med att hyresvärden kan visa att skadorna inte fanns där vid inflyttningen, men finns vid utflyttningen. Om du har ytterligare funderingar och efter som att du önskar att ta ärendet vidare så rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist för att närmare se över dina möjligheter och sätta upp en handlingsplan. För att boka tid med en av våra jurister på Lawline juristbyrå, klicka här. Hoppas du fick svar på din fråga!vänliga hälsningar

En hyresvärds ansvar för att ersätta hyresgästens trasiga kylskåp

2020-11-16 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Har ett kylskåp (övre halvan kyl, nedre delen frysskåp). Vad jag kan utläsa på detta skåp, är det från 2013. Nu är det så här, det vibrerar så pass irriterande högt (misstänker kompressor) som väsnas. Den slår aldrig ifrån, kylan i kylskåp varierar. Har bott i lägenheten sen 1/4 2020. Hur gör jag? Tack på förhand.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor som rör hyresrätter regleras i 12 kap. jordabalken (JB), även kallad hyreslagen.Det är din hyresvärd som anses äga kylen. Hen har troligtvis i hyreskontraktet redan förpliktat sig att ansvara för att en ny kyl inskaffas vid eventuellt fel. Så länge som felet med kylen har orsakats till följd av normalt användande skall du som hyresgäst inte behöva stå för hyresvärdens kostnader för att åtgärda felet. Om felet istället skulle ha uppkommit till följd av vårdslöst användande så blir du som hyresgäst ersättningsskyldig, detta framgår av 12 kap. 24 § JB. Det låter dock på din fråga som att felet på kylen har uppkommit på grund av kylens ålder, det skall för din del då inte innebära ersättningsskyldighet. Det är dock inte säkert att din hyresvärd kan stå för eventuell förstörd mat eller liknande obekvämligheter i samband med felet, men jag råder dig att se om det nämns något om detta i hyreskontraktet, om så skulle vara fallet. Har det avtalats om förstörd mat eller dylikt i kontraktet kan du ha rätt till ersättning. Skulle det inte nämnas i hyreskontraktet så kan du vända dig till din hemförsäkring och se om det omnämns där. Sammanfattningsvis är du alltså inte ersättningsskyldig om felet med kylen har uppstått genom normalt användande. Jag råder dig därför att kontakta hyresvärden och berätta om din situation för att få kylen lagad eller ersatt med en ny som fungerar som den ska. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor. Vänliga hälsningar

Kan vi klandra ett testamente?

2020-11-04 i Testamente
FRÅGA |Har framför mig ett inbördes testament där den andra dog 2018 o den andra har vård i livets slutskede. Dödsbon efter den avlidne är inte färdig pga han som fortfarande lever med vård i livets slutskede vägrade att skriva på papper pga många? I dödsboet.Hon som dog har ett barn som inte är deras gemensamma barn o enl testament skulle han ärva allt, men han som nu är i livets slutskede har vid många olika tillfällen velat att brorsonen ska ha allt vad han äger och ha. I testament finns det två vittnen som har undertecknad med skrivstil sig som vittnen men det går inte att läsa vilka de är? Kan vi klandra testamente? Vi skulle behöva lite hjälp med detta, har ni någon som vi kan anlita. Tacksam för svar.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelserna om testamenten och arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).Utgångspunkten är att ett testamente ses som en ensidig och starkt personlig rättshandling, Man kan alltid återkalla sitt testamente, eller sin del av ett inbördes testamente, till och med på dödsbädden, man måste dock göra det själv (10 kap. 5 § ÄB). Ingen får återkalla ett testamente åt någon annan, trots att en själv exempelvis inte har förmågan att göra det själv. Mannen i fråga har alltså möjlighet att återkalla sitt testamente men det måste göras självständigt. För att göra gällande att testamentet är ogiltigt måste du vara arvinge till mannen i fråga (14 Kap. 5 § ÄB). Det är enbart arvingar som har rätt att väcka klandertalan. För att räknas som arvinge ska man enligt lag ha rätt till arv efter den avlidne, detta eftersom det finns ett släktförhållande, exempelvis barn & barnbarn. Det går alltså att testamentera bort hela sitt arv och därmed undvika den legala arvsordningen om man saknar bröstarvingar.Sammanfattningsvis så har mannen full rätt att testamentera sin egendom till särkullsbarnet i fråga. Har han valt att testamentera sin egendom finns det inget man som utomstående kan göra för att påverka detta. Han har dock samma rätt att återkalla sin del i testamentet.Behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor. Vänliga hälsningar

Före detta sambo har begärt skuldsanering

2020-11-18 i Skuldsanering
FRÅGA |Min fd sambo har gamla skulder sedan 1995, som han begärt skuldsanering för. Jag står som ägare på husbilen. Riskerar jag att kronofogdemyndigheten tar min husbil?Skulderna uppkom långt innan vi träffades 2002. Separerade 2015.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Den lagstiftning som hänvisas till i svaret återfinns i utsökningsbalken (UB).Som huvudregel är varje person ensamt ansvarig för sin ekonomi och sina skulder, även i ett samboförhållande. Undantagsvis kan dock en skuldsanering få inverkan på den skuldsattes partner ifall de lever tillsammans. Eftersom att du och din f.d. sambo inte längre verkar leva tillsammans kommer inte heller hans eventuella skuldsanering beröra dig.Det finns dock en s.k. presumtionsregel i 4 kap. 19 § UB, som innebär att kronofogden vid en utmätning utgår från att all den lösa egendom som finns i personens hem tillhör personen som utmäts. Det innebär att det enda som kan göra att du berörs av din f.d. sambos skuldsanering är om du har kvarlämnad egendom i hans fastighet. För att motverka att sådan egendom blir utmätt måste man bevisa att den aktuella egendomen antingen ägs av dig eller är samägd, 4 kap. 19 § UB.Sammanfattningsvis betyder detta att du inte behöver oroa dig för din f.d. sambos skuldsanering, så tillvida att din egendom inte finns i hans besittning.Hoppas detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,

Om jag avlider, hur ska maken kunna bo kvar i vår bostadsrätt utan att skuldsätta sig?

2020-11-05 i Make
FRÅGA |Hej,Min make och jag har inga gemensamma barn. Maken har sedan tidigare en vuxen son och jag har sedan tidigare tre vuxna söner. Maken vill inte att hans son ska ärva honom och vi båda vill trygga varandras framtid om någon av oss går bort. Vi äger gemensamt en bostadsrätt och jag har en del ärvda pengar på banken. Som läget är nu så har vi skrivit varsit testamente där vi ärver varandra och barnen endast får sin laglott men hur gör vi för att makens son inte ska få ta del av mitt kapital om jag avlider och för att maken, om jag avlider, ska kunna bo kvar i vår bostadsrätt utan att skuldsätta sig? Tack på förhand!
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer till en början redogöra för frågan kring vad som händer när en make dör och vem som har rätt att ärva. Sedan kommer jag gå in på vilka möjligheter som finns för maken att ha kvar bostadsrätten.Tolkar jag frågan rätt så vill du att maken skall ärva dig om du går bort först, men att makens son sedan inte skall få ärva det, när maken i sin tur går bort. Det första steget när den ena maken dör är att det görs en bodelning där era gemensamma tillgångar delas lika (9 kap. 1 § och 9 kap. 5 § äktenskapsbalken (ÄktB). Hälften av tillgångarna blir den efterlevande makens egendom och den andra halvan utgör den bortgångna makens arv. Enskild egendom delas dock inte upp, vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Detta innebär att en andel i bostadsrätten troligtvis kommer att ingå i arvslotten. Bestämmelserna om testamenten och arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).Särkullbarn, det vill säga barn som inte är makarnas gemensamma, får som huvudregel sin andel av arvet direkt (3 kap. 1 § ÄB). Men de kan också välja att avstå sin arvsrätt till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄB). Dina barn kan alltså ärva allt, men välja att avstå, då får istället din make arvet med fri förfoganderätt till dess att han går bort. Det innebär att han bestämmer och förfogar över egendomen, där bostadsrätten troligtvis ingår. Särkullbarnen blir då istället berättigade efterarv när din make går bort. Förslaget är dock beroende av att dina barn vill och går med på detta. Behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor. Vänliga hälsningar

Vad händer med sommarhuset vid ev skilsmässa eller vid dödsfall?

2020-10-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Min särbo och jag har köpt ett gemensamt sommarhus. Vi har två barn var, var för sig. Vad är viktigt för oss att tänka på och skriva juridiskt vid en ev. skilsmässa eller vid dödsfall (både om en dör eller om båda skulle förolyckas)? Hur ska vi tänka med arvsrätt och ev. övertag av torpet om den enes barn vill behålla torpet? Andra saker vi behöver tänka på, vad har ni för erfarenheter?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Inledningsvis vill jag säga att svaret på frågan kan variera beroende på om ni är gifta eller inte. Jag konstaterar detta då både särbo och skilsmässa nämns i frågan och dessa ord indikerar olika typer av relationer där olika lagstiftningar tillämpas. Jag kommer därför besvara frågan på två sätt utifrån dessa två olika utgångspunkter. Vid skilsmässa, förutsatt att ni är gifta, så inträffar något som kallas bodelning där giftorättsgodset delas upp mellan makarna. Vad som är giftorättsgods framgår av 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) och är all egendom som inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom framgår i sin tur av 7 kap. 2 § ÄktB. Ert sommarhus skulle högst troligen räknas som giftorättsgods och där med räknas in i bodelningen. Ett förslag på vad ni kan göra för att en eventuell skilsmässa skall bli mer lätthanterlig och förutsägbar är att teckna ett äktenskapsförord. Det kan hjälpa till att förebygga diskussioner, motsättning och tvister. Äktenskapsförordet är praktiskt taget ett avtal där ni som makar bestämmer vilken egendom som skall vara enskild, och där med hållas undan bodelningen. Skulle ni inte vara gifta så räknas sommarhuset som samägd egendom. I det fallet är utgångspunkten att ni, de båda parterna ska komma överens gemensamt om vad som ska hända med sommarhuset. Om ni till exempel skulle bestämma er för att inte längre vara särbos och den ena parten vill köpa ut den andra bör ni i första hand försöka förhandla med varandra och komma fram till en lösning som båda kan vara nöjda med. Om parterna inte kan enas om vad som ska hända med sommarhuset finns det istället en möjlighet för parterna att hos tingsrätten begära att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Det framgår av 6§ lagen om samäganderätt.När det kommer till frågan om arv så är utgångspunkten att varje bröstarvinge, dvs. barn till den avlidne, har rätt till lika stor del av den avlidnes arv och där med andel på huset. Det framgår av 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Det innebär att sommarhusets andelar hade delats upp mellan era barn. Ett alternativ är att skriva ett gemensamt testamente för att tillsammans reglera och förtydliga fördelningen av er egendom. Man kan testamentera som man vill, men man kan dock inte testamentera bort en bröstarvinges laglott.Skulle ni vara gifta och den ena maken dö ska arvet från denne gå till den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det innebär att den andra maken får fri förfoganderätt över arvet och i stort sätt kan göra vad hen vill med egendomen, förutom att testamentera vidare den eller genom gåva avsevärt minska den (3 kap. 2-3 § ÄB). När den efterlevande maken sedan går bort får barnen ut en kvotdel av arvet i form av efterarv. Hoppas detta varit till hjälp med att besvara era frågor. Om ni har fler frågor är ni givetvis välkomna att vända er till oss på Lawline igen.Vänliga hälsningar