Tas en makes inkomst beaktande vid löneutmätning?

2021-03-14 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag är gift och har skuldsanering. Maken är nu föremål för löneutmätning för egna skulder.Kan KFM räkna med min inkomst när de ska räkna ut vad han ska betala?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om utmätning hittar du i utsökningsbalken (UB) FörbehållsbeloppFörbehållsbeloppet är det som en person får behålla av sina inkomster efter löneutmätning. Det är en summa som behövs för den skuldsattas och familjens underhåll. Det är dels ett normalbelopp som beräknas schablonmässigt och anses inkludera alla vanliga levnadskostnader. Dels är det kostnader för boende. Normalbeloppet för en sammanlevande make är 8 287 kr (7 kap. 4-5 § UB). Förbehållsbeloppet kan också påverkas av att man har en make som har en större förmåga att bidra till familjens försörjning. Har man en partner med höga inkomster kan ens förbehållsbelopp alltså bli mindre. Tas din ekonomiska situation i beaktande?Din ekonomiska situation kan därför indirekt påverka er ekonomi, eftersom din inkomst beaktas när Kronofogdemyndigheten beräknar det förbehållsbelopp som din man kan behålla om han får sin lön utmätt. Det vill säga din ekonomisk förmåga och inkomst kan påverka hur mycket din man får behålla av sin lön.Du är mer än välkommen att höra av dig igen vid ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,

Kan man göra ett frivilligt tillbakaträdande vid försök till köp av sexuell tjänst?

2021-02-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har haft kontakt med en prostituerad kvinna på en chatt. Vi diskuterade bla kostnad, ev tid att ses, vi diskuterade att jag var rädd att åka fast, frågade om hon haft tillslag någon gång mm. Kvinnan krävde man skulle verifiera sig för att kunna boka en träff vilket jag aldrig gjorde."Verkligheten" kom ifatt mig och jag tänkte bla vad håller jag på med, detta är inget för mig och konstaterade att det är alldeles för riskfyllt så jag la ner det hela. Ska väl tilläggas att det hela började med nyfikenhet som övergick till spänning. Kan jag dömas för försök av sexuell tjänst?Eller har jag gjort ett sk frivilligt tillbakaträdande? Detta skedde för ca 3 månader sedan så skulle jag haft uppsåt att ses så borde väl tidsspannet visa att jag lagt ner det?
Ida Zackariasson |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler som berör din fråga hittar du brottsbalken (BrB). Försök till köp av sexuell tjänstFörsök till köp av sexuell tjänst är kriminaliserat (6 kap 15 § samt 23 kap 1 § BrB). Detta innebär att man kan bli dömd i det fall man påbörjat ett försök till sexuellt umgänge mot ersättning men ännu inte fullbordat det. För försök gäller samma påföljd som föreligger vid fullbordan. Försökspunkten bör vara uppnådd när ett erbjudande om betalning har lämnats (proposition 1997/98:55 s. 137). För att bli dömd för försök krävs också att det förelegat en fara för att brottet skulle komma att fullbordas. Eftersom ni diskuterat kostnad antar jag att betalning erbjudits. Det måste också anses ha funnits en fara för att brottet skulle fullbordas eftersom ni pratat om eventuell tid att ses och så vidare. Frivilligt tillbakaträdandeFör försök till brott ska dock inte dömas om ett frivilligt tillbakaträdande har skett (23 kap 3 § BrB). För att detta ska bli aktuellt krävs att tillbakaträdandet är just frivilligt. Frivilligheten kan exempelvis bero på att någon övertalar gärningsmannen att låta bli, gärningsmannen avstår då den är rädd för att bli upptäckt eller att gärningsmannen kommer till insikt och tycker att det man är i färd med att göra är moraliskt fel. SammanfattningEftersom du självmant tycks ha ändrat dig efter att du tänkt över situationen en gång till och insett att det nog inte var en så bra idé anses du har gjort ett frivilligt tillbakaträdande. Därför ska du gå fri från straffansvar.Hoppas du fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Hus som finns på en fastighet som är enskild egendom - är huset enskild egendom?

2021-02-19 i Fastighet
FRÅGA |hustrun är lagfaren ägare av fastighet, den är enskild egendom äktenskapsförord finns. Fastigheten ägde hustrun innan äktenskapets början På fastigheten finns nu ett hus hur är ägandeförhållanden där. Är huset automatiskt hustruns enskilda egendom.Makarna vill ha det så behöver de skriva något dokument om detta för att undvika kommande arvstvist
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler som berör din fråga hittar du jordabalken (JB) Blir byggnaden enskild egendom?Vad som blir av betydelse för om även huset ska ses som enskild egendom är om den utgör ett fastighetstillbehör. Om huset är fastighetstillbehör blir det nämligen en del av fastigheten. Vilket betyder att även huset blir enskild egendom (2 kap 1 § JB). För att en byggnad på en fastighet ska räknas som fastighetstillbehör krävs att byggnaden kommit i "samme ägares hand" (2 kap 4 § JB). Detta betyder att huset måste ägas av samma person som äger fastigheten. Det vill säga hustrun måste äga även huset för att det ska räknas som fastighetstillbehör och därmed enskild egendom. Utifrån informationen i din fråga framgår inte riktigt vem det är som äger huset på fastigheten. Därför kan jag inte ge ett exakt svar utan jag besvarar din fråga utifrån både det fall att hustrun äger fastigheten och att både hustrun och maken äger fastigheten. SammanfattningHuset blir alltså enskild egendom om det ses som fastighetstillbehör. För att kunna bli fastighetstillbehör måste dock huset på fastigheten ägas av hustrun. Om huset blir enskild egendom sker alltså automatiskt i de fall hustrun är ensam ägare av huset. Om huset ägs av både hustrun och maken måste ett äktenskapsförord skrivas där huset görs till hustruns enskilda egendom. Hoppas du fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att höra av dig igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Går det att överklaga ett strafföreläggande efter godkännande?

2021-02-17 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej!Jag godkände ett strafföreläggande för vårdslöshet i trafik. Men nu i efterhand känner jag mer att det var en olycka och polisen pressade mig till att godkänna brottet genom att säga att de blir stora kostnader om man förlorade i rätten. Kan jag överklaga domen?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du fått ett strafföreläggande, det vill säga ett brev där du informerats om att du är misstänkt för vårdslöshet i trafik och att du kan erkänna brottet. Jag förstår det även som att du har accepterat strafföreläggandet genom att erkänna brottet. Eftersom din fråga rör strafföreläggande blir rättegångsbalken (RB) tillämplig. StrafföreläggandeVid mindre allvarliga brott kan strafföreläggande ersätta en rättegång. Ett strafföreläggande är ett meddelande om att du är misstänkt för ett brott och du kan antingen välja att erkänna brottet och godkänna strafföreläggandet eller inte godkänna det (48 kap 2 § RB). Ett strafföreläggande ska innehålla ett flertal uppgifter bland annat information om åklagaren, den misstänkte, brottet och straffet (48 kap 6-7 §§ RB). När du godkänner strafföreläggandet får det samma kraft som en dom utfärdad av en domstol (48 kap 3 § RB). Går det att överklaga ett strafföreläggande efter godkännande?Möjligheterna att överklaga och häva ett strafföreläggande efter att man godkänt det är tyvärr mycket begränsade. De tre möjligheter som finns är följande (59 kap 6 § RB): 1) Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring. Kan till exempel vara att det rör sig om en person som är under 15 år eller om den som undertecknat föreläggandet inte förstått att det rör sig om just ett strafföreläggande.2) Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggande bör anses ogiltigt. Här rör det sig främst formella fel till exempel att viss information inte funnits med på föreläggandet.3) Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag. Detta är när felaktig lagstiftning tillämpats. Utifrån din fråga framgår det inte hur långt tid det gått sen du accepterade strafföreläggandet. Överklagandet måste nämligen ske inom ett år från att du fått ditt straff, exempelvis betalat en bot (59 kap 7 § RB). Överklagan ska göras skriftligen och hos tingsrätten i den ort där vårdslösheten i trafik ägde rum. För att du med framgång ska kunna överklaga ett strafföreläggande krävs alltså att något fel har begåtts vid behandlingen av det. Alla möjligheter att överklaga som jag listat ovan är alltså svåruppnåeliga och utifrån den information som finns i din fråga tyder inget på att någon av dessa omständigheter föreligger. I sådana fall kan strafföreläggandet inte hävas. Sammanfattning och mina råd till digSom jag konstaterat ovan är det ofta i princip omöjligt att få ett godkänt strafföreläggande upprivet. Det krävs som sagt att något fel har begåtts vid behandlingen av föreläggandet och utifrån den information jag fått ser jag inget som tyder på att något fel begåtts. I sådana fall kan du tyvärr inte förvänta dig att strafföreläggandet hävs. Det går såklart fortfarande att överklaga föreläggandet. Jag har dock svårt att se att föreläggandet skulle hävas och det är viktigt att komma ihåg att processer i domstol kan bli både dyra och psykiskt påfrestande.Hoppas du fått svar på den fråga! Skulle du ha fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Hur påverkas underhållsskyldigheten av att barnet har ett somarjobb?

2021-03-14 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag letar efter svar på min fråga men hittar det inte. Min son fyller 17 år till sommaren och ska sommarjobba 4 veckor. Pappan och jag är skilda och han betalar betalar underhållsstöd för sonen då han bor fullt hos mig. Pappan hävdar att han inte behöver betala underhåll den månaden till sommaren som sonen arbetar, utan om jag vill ha ersättning ska sonen betala hemma för sig.Jag kommer givetvis inte låta min son betala hemma när han tjänar några tusenlappar på sommaren, men ska pappan verkligen komma undan betalningen för sin son. Tacksam för svar
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om föräldrars underhållsskyldighet finns i 7 kap. föräldrabalken (FB). Underhållsskyldighet Som förälder har pappan till din son underhållsskyldighet fram till dess att din son fyllt 18 år (7 kap 1 § 2 stycket FB). Denna skyldighet fortsätter även fram tills att din son avslutat sin skolgång även om han då är äldre än 18 årHur bestäms storleken på underhållet?När underhållets storlek ska bestämmas görs detta med hänsyn till barnets behov. Föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och barnets egna inkomster är sådana saker som kan påverka storleken av underhållet (7 kap. 1 § FB). Det vill säga om exempelvis föräldrarna har begränsad ekonomi, och barnet har en bra inkomst, är det rimligt att barnet inte har behov av underhåll under de månader hen sommarjobbar. Däremot skriver du att din son inte kommer att tjäna mer än några tusenlappar vilket talar för att denna inkomst inte är något som ska påverka storleken av underhållet som pappan till din son ska betala. Pappan borde alltså fortfarande vara skyldig att betala underhåll, även under sommaren. Du är mer än välkommen att höra av dig igen vid ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,

Hur lång tid efter skilsmässa kan man begära bodelning?

2021-02-19 i Bodelning
FRÅGA |Skilde mig för 4 år sedan. Flyttade från huset ( som min man hade tidigare) Jag gick från huset utan att få några pengar.... Var mycket arg, ledsen...ångrar nu detta...Går det att göra i efterhand?
Ida Zackariasson |Hej! Stort tack för att du vänder digt till oss på Lawline med din fråga!Eftersom din fråga berör bodelning efter en skilsmässa är det äktenskapsbalkens (ÄktB) regler som gäller. Jag tolkar din fråga som att du undrar hur lång tid efter din skilsmässa som du kan begära bodelning.När gör man en bodelning?När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem, det är detta som brukar kallas för bodelning (9 kap 1 § ÄktB). Eftersom du har skiljt dig från din dåvarande man anses äktenskapet vara upplöst och du har därmed rätt att få göra en bodelning.Hur lång tid får gå efter skilsmässan tills man gör en bodelning?Det finns inte någon regel som säger exakt hur lång tid det får gå från den punkt att man skiljde sig tills den punkt då man genomför en bodelning. Det finns dock olika rättsfall som berör denna fråga och som kan fungera som vägledning vid bedömningen om hur lång tid som får passera. Ett rättsfall är en sammanfattande text om vad som skett i domstol under en tvist. I ett avgörande från högsta domstolen beviljades en bodelning 10 år efter skilsmässan eftersom personen hade en giltig förklaring för varför man väntat med att begära bodelning. Det var att maken inte hade haft råd att lösa ut den andre i huset (NJA 2009 s. 437). I ett annat fall där bodelning begärdes 24 år efter skilsmässan beviljades inte denna då det ansågs ha passerat för lång tid (NJA 1993 s. 570).Eftersom de olika rättsfallen har fått olika utgångar finns det ingen tydlig gräns som säger när man senast måste ansöka om bodelning. I varje enskilt fall kommer domstolen göra en individuell bedömning så även i ditt fall. Bedömningen baseras ofta på att det ska finnas en anledning till varför man har väntat en tid med att begära bodelning.Det är viktigt att påpeka att bodelningen ska göras med utgångspunkt i hur era egendomsförhållanden såg ut för fyra år sedan då ni separerade (9 kap. 2 § ÄktB). Det vill säga egendom som du eller din före detta man införskaffat efter den punkt då ni ansökte om skilsmässa inte kommer delas mellan er. Sammanfattning och mina råd till digEftersom det bara har gått fyra år sen din skilsmässa har du möjlighet att ansöka om bodelning. Jag kan tyvärr inte säga om den kommer beviljas eller inte eftersom det inte finns en definitiv gräns på hur lång tid det får gå innan man begär en bodelning. Att det endast passerat 4 år sen din skilsmässa är dock en fördel. Om du kan uppge något skäl till varför bodelning inte skett tidigare ökar du dina chanserna för att en bodelning ska beviljas. Jag skulle råda dig att ansöka om bodelning hos tingsrätten för att se vilken bedömning de gör. Hoppas du fått svar på din fråga! Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att ett avtal ska kunna jämkas?

2021-02-19 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Jag har gått till en massör där jag har haft en klippkort och på det är 2 tillfällen kvar.Det har kommit till min kännedom att den här massören på sin facebook har uttryckt sig rasistiskt. Detta känns inte ok för mig då jag inte är bekväm med det då jag är afrosvensk. Jag skrev ett mail till honom och förklarade att jag inte ville fortsätta gå hos honom pga hans uttalanden på hans privata men öppna facebook. Jag ville såklart ha pengarna tillbaka på dom sista behandlingarna med det ville han inte ge mig då han tyckte att han varit "snäll" och förlängt klippkortet pga covid-19, men han hade ju förlängt alla som hade ett klippkort...han föreslog att jag skulle ge bort dom sista gångerna men ingen vill ju såklart ha dom då jag förklarar varför jag ger bort dom.Kan jag på något sätt få tillbaka mina pengar eller måste jag ge upp?
Ida Zackariasson |Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När det gäller tjänster som utförs på andra människor såsom massage finns det inga särskilda lagar som reglerar det området. Det vill säga du som är konsument åtnjuter inget speciellt skydd. Därför behandlas situationen som ett vanligt avtal mellan dig och massören. Därmed blir avtalslagens (AvtL) regler tillämpliga. Kan avtalet jämkas?En allmän rättsprincip är att "avtal ska hållas". Detta innebär att det krävs väldigt mycket för att ett avtal ska kunna brytas. Ett avtal som är oskäligt kan dock jämkas (36 § AvtL). Det vill säga anpassas så att avtalet blir lämpligare. Denna bestämmelse tillämpas dock väldigt restriktivt. Jag förstår att det känns väldigt jobbigt att besöka massören efter att han uttryckt sig på det sätt som du beskriver. Det är möjligt att detta faktum skulle kunna vara en sådan situation som gör att det är oskäligt för dig att tvingas hålla avtalet och inte få tillbaka pengar för de outnyttjade massagerna. Det är dock svårt att avgöra exakt. Mina råd till digDet första steget i den här situationen bör vara att igen kontakta massören och diskutera problemet. Kvalificerad juridisk hjälp och tvister i domstol får alltid vissa kostnader och om det är möjligt att komma överens med massören, så är det att föredra. Annars kan du väcka en talan vid domstol för att få avtalet jämkat. Innan du går vidare med en domstolsprocess bör du komma ihåg att sådana processer både kan bli dyra och psykiskt påfrestande. Det är att rekommendera att du ta kontakt med en jurist innan som kan vägleda dig. Skulle du vilja ta kontakt med en utav våra jurister kan du göra det här. Hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du ha fler funderingar är du alltid varmt välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid hävning och omleverans av felaktig vara?

2021-02-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, köpte en dator för 1,5 år sedan som senare visade sig ha massa fel som t.e.x fläkten som har gått sönder 2 gånger. Igår lämnade jag in datorn för 3e gången för att mikrofonen har gått sönder och fläkten fungerade inte som den gjorde förr. Nu har jag 2 frågor. Hur gäller det med återbetalning, ska jag få hela beloppet tillbaka eller delvis då den har brukats i 1.5 år, datorn är dock i nyskick. Vad gäller byte till likvärdig vara skall denna vara möta mina kriterier eller bestämmer bolaget vad som är likvärdigt? Tack på förhand
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar både hur mycket pengar du kan få tillbaka och vad som gäller om du vill ha en helt ny dator. Jag kommer börja med att utreda vilka rättigheter du har för att sedan besvara hur mycket pengar du kan få tillbaka och vad som gäller om du vill ha en helt ny dator. Såsom jag tolkar din fråga har du köpt datorn som privatperson därför har du som konsument flera olika rättigheter vilket följer av konsumentköplagen (KköpL). Dina rättigheterPrecis som du skriver har datorn gått sönder flera gånger och därför är den felaktig (16 § KköpL). När det är fel på något man köp har man flera rättigheter (22 § KköpL):- avhjälpande (reparation av datorn)- omleverans (ny dator)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadestånd Du kan inte kräva alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till omleverans och så vidare. I ditt fall är det just avhjälpande (reparationer) som skett. Du kan inte kräva att både få pengar tillbaka och få en ny dator utan i första hand är det omleverans som gäller. Omleverans Omleverans innebär att du får en ny likadan dator som den som gått sönder (26 § KköpL). Det betyder inte att du har rätt till någon annan typ av dator utan du har rätt att få en ny dator av samma modell som den du redan har. Skulle det vara så att den datorn du köpte för 1,5 år sedan till exempel utgått ur sortimentet eller kan du inte kräva att säljaren ska erbjuda dig en nyare modell eller liknande. Prisavdrag och hävningOm det inte går att reparera datorn eller om omleverans inte är möjligt, har du rätt till prisavdrag som motsvarar felet eller rätt till att häva köpet, det vill säga få pengarna tillbaka (28-29 § KköpL). Utifrån det du skriver verkar datorn ha ett flertal olika fel, både mikrofonen och fläkten har gått sönder flera gånger. Detta är fel som måste anses ha väsentlig betydelse för dig vilket betyder att du har rätt att häva köpet (29 § KköpL). Därför har du rätt att få tillbaka hela det belopp du köpte datorn för. Sammanfattning och mina råd till digOm det är möjligt att få en ny likadan dator har du rätt till det. Finns inte denna möjlighet har du rätt att få tillbaka hela summan som datorn kostat dig. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med säljaren och i första hand kräva att få en ny dator och i andra hand kräva att du får pengarna tillbaka. Glöm inte att kontakta säljaren så fort som möjligt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar,