​Får äkta makar bevittna namnteckning vid köpehandling av en fastighet?

2021-01-18 i Köpavtal
FRÅGA |Ska sälja en tomt som står skriven på mig. Får min hustru bevittna min namnteckning på köpekontraktet?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer börja med att undersöka om det finns något krav på vittne vid undertecknande av köpehandling av fastighet, regler om detta hittar du i jordabalken (JB). Sen förklarar jag vem som får och inte får vara vittne. Krav på bevittningDet finns inget krav på vittnen för köpeavtalet eller köpebrevet (4 kap. 1-2 §§ JB). För köpehandlingen gäller enbart att det ska vara underskrivet av säljaren och köparen för att köpet ska vara giltigt (4 kap. 1§ JB). Dock behöver överlåtarens underskrift bevittnas av två personer för att lagfarten inte ska bli vilande (20 kap 7§ 1 punkten JB), därav kan det vara bra att låta handlingarna bevittnas. Får äkta makar vara vittnen?Det finns tre saker som betyder att man inte får vara vittne:- hen är under 15 år- hen är psykiskt sjuk- hen berörs av avtalet Det finns alltså inget som hindrar att din fru bevittnar din namnteckning på köpekontraktet om det inte är så att hon berörs av avtalet eller lider av någon typ av psykisk sjukdom (lag med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar). Med vänliga hälsningar,

Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?

2021-01-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en värmepump.Värmepumpen installerades av säljaren mitten av oktober 2019. Efter en månads drift stannade pumpen och den startade inte.Gjorde en felanmälan till företaget, reparation utfördes i slutet av november eller i början av december 2019.Enligt uppgift gjordes en lödning på ett mikroprocessor. Den 20 dec 2020 stannade värmepumpen igen och gick inte att starta.En felanmälan skickades till företaget den 23/12 - 20. Lördagen den 9/1 -21 utfördes reparationen där en mikroprocessor byttes.Fick en faktura på bytet den 12/1 -21.Skall inte denna reparation vara en garanti ?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om säljaren av värmepumpen verkligen har rätt att kräva att du betalar den reparation som genomförts i januari i år. För att utreda din fråga kommer jag börja med att undersöka om du fortfarande kan reklamera felet. Sen kommer jag reda ut vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter säljaren har.Eftersom du köpt varan från ett företag och det utifrån frågan verkar som att du gjort köpet som privatperson rör det sig om ett konsumentköp. Därför gäller ett särskilt skydd för dig som konsument. Regler om detta hittar du i konsumentköplagen (KköpL).ReklamationDu har fortfarande rätt att reklamera värmepumpen eftersom det inte gått tre år sen du köpte den (23§ 3 stycket KköpL). Du har även meddelat säljaren om felet i värmepumpen i rätt tid (23§ KköpL). Av den information du skickat med i frågan finns det inget som tyder på att felet i värmepumpen har orsakats av dig. Det är därför troligt att felet funnits redan när du köpte värmepumpen. Vilka rättigheter har du?Om värmepumpen inte fungerar är det fel på varan (16§ KköpL). Detta ger dig som köpare flera rättigheter (22§ KköpL):- avhjälpande (reparera värmepumpen)- omleverans (ny värmepump)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadeståndDu kan inte kräva alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till nästa möjlighet om avhjälpande inte går att genomföra. I ditt fall är det ett avhjälpande som skett. Reparationen av värmepumpen ska ske utan någon kostnad för dig (26§ 3 stycket KköpL). Mina råd till digDu har ingen skyldighet att betala den reparation av värmepumpen som utförts. Företaget har alltså inte agerat på rätt sätt när de skickat ut en faktura till dig. Jag skulle därför råda dig att höra av dig till företaget och påpeka detta. Skulle företaget fortfarande kräva din betalning kan du meddela dem att du kommer ta ärendet vidare. Du kan nämligen anmäla företaget till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vilket du kan göra här. Det bästa för dig är dock att försöka nå en överenskommelse med företaget i första hand. Med vänliga hälsningar,

Kan jag kräva omleverans istället för att få pengarna tillbaka?

2020-12-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga avseende köp som gjort av mig som privatperson mot en näringsidkare. En vara (ett par hörlurar) jag köpte för två år sedan gick sönder och jag besökte butiken omgående för att anmäla reklamationen. Han som mottog varan bad om att få några dagar på sig då dessa skulle skickas in till leverantören som gör bedömningen ifall varan kan lagas alt att jag får en ny vara.Jag fick därefter svar att varan dessvärre inte gick att laga och den modellen jag reklamerade hade dessvärre utgått så det som erbjöds var pengarna tillbaka.Då jag inte är intresserad av några pengar tillbaka utan vill ha motsvarade hörlurar från dagens sortiment så fick jag till svar att jag kan ta modellens om ersatte min utgående modell, dock behövde jag då lägga till 1000:- då de hörlurarna jag köpte för två år sedan var på en kampanj. Min fråga är om de har rätt att inte erbjuda mig en likvärdig vara, då det uppenbart finns en ersättare till min utgående modell.Tack på förhand!
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du kan kräva när ett par hörlurar du köpt gått sönder. Jag kommer därför utreda vilka skyldigheter en säljare har vid en felaktig vara och regler om detta hittar du i konsumentköplagen (KköpL). Jag utgår från att reklamation och liknande har gått rätt till eftersom säljaren mottagit din reklamation. Vilka rättigheter har du?Om hörlurarna är trasiga är det fel på varan (16§ KköpL). Detta ger dig som köpare flera rättigheter (22§ KköpL):- avhjälpande (reparera hörlurarna)- omleverans (nya hörlurar)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadeståndDu kan inte kräva alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till nästa möjlighet om avhjälpande inte går att genomföra.Kan säljaren välja att ge dig pengarna tillbaka istället för nya hörlurar?Eftersom det inte gick att avhjälpa felet går man vidare och ser om omleverans är möjligt. För att du ska kunna kräva ett par helt nya hörlurar får detta inte medföra en oskälig kostnad för säljaren (26 § 1 st. KköpL). Eftersom hörlurarna inte finns kvar i säljarens sortiment skulle det kunna medföra en oskälig kostnad för säljaren att ge dig ett par hörlurar av den nyare modellen. Detta är anledningen till att de istället erbjuder dig pengarna tillbaka. Om det inte går att reparera hörlurarna eller om omleverans inte är möjligt, har du rätt till prisavdrag som motsvarar felet eller rätt till att häva köpet, det vill säga få pengarna tillbaka (28-29§ KköpL). SlutsatsDu kan alltså inte kräva att säljaren skall erbjuda dig den nyare och dyrare modellen av hörlurarna utan extra kostnad för dig. Det räcker därför att säljaren erbjuder dig pengarna tillbaka. Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till arv om jag är omnämnd i testamente?

2020-12-14 i Testamente
FRÅGA |https://lagen.nu/1958:637#K3P1S2Hej!Jag har känt en äldre farbror sen 2013 och har hjälpt honom att handla och sett till att han hade det bra under åren. Från maj i år så fick jag även bli kontaktperson två timmar i veckan via kommunen för honom för han var så ensam och inga anhöriga. Jag fortsatte på samma sätt som tidigare men fick även hjälpa honom med läkarkontakter och sådant. Han hade även en god man som skötte ekonomin.I slutet på augusti blev han allvarligt sjuk i cancer.Han upprättade ett testamente där några olika personer nämns och även jag.Nu undrar jag om jag får ta emot arv när jag var hans kontaktperson och gammal vän.
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar sorgen efter din vän.Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan ta emot arv av en gammal vän som testamenterat delar av kvarlåtenskapen (den egendom som tillhört den avlidne) till dig. Regler om detta hittar du i ärvdabalken (ÄB).Till vem kan man testamentera?Vanligen fördelas kvarlåtenskapen fördelas mellan de olika arvsklasserna, det vill säga de efterlevande anhöriga som har rätt att ärva. Finns det dock ett testamente bortser man från denna arvsordning.Vissa personer har alltid rätt till arv dessa är bröstarvingar, vilket är den avlidnes egna barn (7 kap 1§ ÄB) samt i vissa fall efterlevande make (3 kap 1§ 2 stycket ÄB). Bortsett från detta kan man testamentera till vem eller vad man vill. Du skriver att din vän inte hade några anhöriga varför jag inte kommer gå vidare in på detta.SlutsatsDetta innebär att det inte finns några hinder för dig att ta emot arv som gammal vän och kontaktperson utan finns du omnämnd i testamentet kan du ärva.

Kan en säljare kräva efterfakturering på grund av en felskrivning?

2021-01-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Jag har ett företag och köpte varor av annan företag ,vi kom överens om pris per kilo och dem har skickat faktura.Jag fick här om dagen en faktura av dem där dem påstår att dem har fakturerat fel då deras system har draget av 10%.När jag och revisorn går igenom alla fakturorna a ser vi att vi hade 8% rabatt och sedan har någon ändrat till10%.Min fråga är om dem rätt att skicka en efterfakturera till oss efter 1 år ,jag ser detta som en fel från deras sida och ej min.
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om det företag du köpt varor ifrån har rätt att i efterhand meddela att de vill efterfakturera dig då deras system dragit av 2% mer rabatt än vad som var överenskommet. Regler som berör detta hittar du i avtalslagen (AvtL). FelskrivningAtt ni fått 10% rabatt istället för 8% som varit det ni kommit överens om beror på att systemet fakturerar fel. Detta kallas för felskrivning. Huvudregeln vid felskrivningar är att de ändå blir giltiga om motparten varit i god tro (32§ AvtL). Att vara i god tro innebär att man inte borde ha insett misstaget. I ditt fall rör det sig endast om en skillnad på 2% och du skriver även att du inte varit medveten om misstaget förens du och din revisor gått igenom alla fakturor. Du borde därför inte ha kunnat inse misstaget och därför är du i god tro. BefordringsfelSåsom du ställt frågan verkar det som att företaget du köpt varor ifrån verkar skylla på att det blivit något fel i deras system som lett till misstaget, detta kallas befordringsfel. I sådana fall spelar det ingen roll om du varit i god tro eller inte, felskrivningen blir aldrig bindande (32§ 2 stycket AvtL). Det framgår dock att företaget väntat i er än ett år med att meddela dig detta. Om en felskrivning skett ska detta meddelas inom skälig tid annars blir den bindande (32§ 2 stycket AvtL). Att vänta ett år kan inte anses skäligt och därför gäller rabatten på 10% och du kan inte efterfaktureras. Mina råd till digDet finns alltså inga grunder för att du ska efterfaktureras. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med företaget igen och meddela att det passerat alldeles för lång tid för att du ska kunna efterfaktureras. Det bästa är att nå en överenskommelse med företaget. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen om du skulle ha några fler frågor! Med vänliga hälsningar,

Vilket ansvar har en hundägare vars hund biter någon?

2020-12-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om man bjuder hem någon på dejt och personen man bjudit tar med sig sin pitbull hem till mig. Och jag uttrycker att han får inte ha med sig hunden in men han gör det ändå. Hunden Springer biter mot min 4 åriga dotter och biter i hennes kind.Jag ringer ambulans för att få hjälp. Hundägaren bryr sig inte och säger att det är min dotters ( hon är 4 år) eget fel och att det är mitt fel. Vad kan jag göra för att gå vidare med detta? Polisanmälan , skadestånd? hund/kattlagen ålägger hund/kattägare Strikt ansvar .
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar situationen du och din dotter hamnat i. Jag tolkar din fråga som att du undrar vad hundägaren har för ansvar i denna situation och hur du ka gå vidare med detta. Jag kommer därför börja med att utreda om du kan kräva skadestånd av hundägaren. Sedan kommer jag klargöra om hundägaren gjort sig skyldig till något brott för att slutligen ge råd om hur du ska gå vidare. Har hundägaren något skadeståndsansvar?Den som är ägare till en hund är skyldig att ersätta den skada som hunden orsakar oavsett om ägaren vållat skadan eller inte, detta kallas strikt ansvar (19§ lag om tillsyn över hundar och katter). Eftersom hunden bitit din dotter i kinden rör det sig om en skada på en person, alltså en personskada. Skadestånd för personskada innefattar ersättning för sjukvårdskostnader samt skälig kompensation för någon som sår den skadade särskilt nära, det vill säga du som mor till din dotter (5 kap 1§ första punkten skadeståndslagen (SkL)). Detta innebär att ni kan få ersättning om du exempelvis missat jobbet för att vara med vid sjukhusbesök eller liknande. Din dotter kan också få ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5 kap 1§ tredje punkten SkL). Det vill säga fysiskt och psykiskt lidande och obehag som skadan har fört med sig. Har hundägare begått något brott?Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa döms för vållande till kroppsskada (3 kap 8§ brottsbalken). För att hundägaren ska kunna dömas för vållande till kroppsskada krävs alltså att skadan inte är ringa. Hundägaren har varit oaktsam dels då han inte lyssnat när du sagt att han inte får gå in med hunden men gör detta än då och dels eftersom hunden lyckats slita sig och bita din dotter. SlutsatsSlutligen kan konstateras att ni har rätt till skadestånd oavsett om hundägaren har gjor sig skyldig till något brott eller inte. Att bedöma om skadan din dotter fått inte är ringa är svårt med den information jag fått. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med hundägaren och säga att du kommer att kräva skadestånd samt göra en polisanmälan.Med vänliga hälsningar

Vilka skyldigheter har ett företag vid fraktskador uppkomna under leverans?

2020-12-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejVi säljer skärmar online och undrar vad som gäller gällande nedanstående situation.En kund köper en skärm som vi skickar med vårt transportpartner.När leveransen är framme och skall överlämnas till kund så ser kunden att det finns en fraktskada, ett synligt hål i produktens kartong. Kunden tar emot leveransen ändå då han tror att skadan i paketet (hålet) inte påverkat produkten och att skärmen är OK. Han anmäler inte/anmärker inte fraktskadan trots anvisningar från oss till kunden om att anmäla eventuella fraktskador till transportföretaget samt att det står på förpackningen att kunden skall vägra ta emot levernasen om förpackningen är skadad.När kunden öppnar förpackningen då upptäcker kunden att skärmen är trasig. Vad har kunden för rättigheter i det här fallet.
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om en datorskärm som ert företag säljer skulle skadas under leveransen till en kund. Alltså vad kan kunden kräva från er i om detta skulle inträffa. Jag kommer börja med att reda ut vilka rättsliga bestämmelser som är aktuella i ert fall. Sedan kommer jag klargöra vem som är ansvarig för fraktskador och vad ni har för skyldigheter gentemot kunden. KonsumentköpNär du pratar om kunden tolkar jag det som att det rör sig om en privatperson som handlar av er och inte ett företag. Detta innebär att kunden är en konsument. Eftersom kunden handlar av ert företag rör det sig om ett så kallat konsumentköp (1§ KköpL). Konsumentköplagen ger ett starkt skydd för just konsumenter och ger er som företag ganska långtgående skyldigheter. Konsumentköplagen är tvingande vilket innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten i jämförelse med konsumentköplagen är ogiltiga (3§ KköpL). Jag tolkar inte de anvisningar som du beskriver medföljer på paketet som några avtalsvillkor, utan endast rekommendationer på vad kunden bör göra vid en fraktskada. Skulle anvisningar innebära att ni vägrar ta ansvar för skadan om köparen inte följer dessa skulle dem vara utan verkan. Vem ansvarar för fraktskadan?Datorskärmen är inte avlämnad förens köparen har den i sin besittning, det vill säga i sina ägor (6§ KköpL). Även fast ni lämnat skärmen vidare till er transportör har skärmen alltså inte avlämnats hos kunden. Att skärmen inte har avlämnats har betydelse för vem som skall anses ansvarig och bära risken för de skador som uppkommer tills dess att kunden har varan i sin besittning. I detta fall har ni alltså haft ansvaret och stått risken för skador När man ska avgöra vem som bär ansvar för en skada är det viktigt att utreda vem som bär risken för en vara. Att bära risken för en vara innebär att man är ansvarig för de skador som uppkommer. Ert företag bär risken för datorskärmen fram tills dess att den är avlämnad (8§ 2 stycket KköpL). Detta betyder att ni är ansvarig under hela transporten och för de skador som uppkommer då. Ert ansvar försvinner alltså inte den stund då skärmen överlämnas till transportören. Vilka rättigheter har kunden?Om skärmen är trasig är det fel på varan (16§ KköpL). Detta ger köparen flera rättigheter (22§ KköpL):avhjälpande (reparera skärmen) omleverans (ny skärm)prisavdragersättning för att avhjälpa felet häva köpetskadeståndKöparen kan inte kräva att ni gör alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till nästa möjlighet om avhjälpande inte går att genomföra. Mest troligt vid en trasig datorskärm är omleverans, det vill säga att ni skickar en ny skärm till köparen utan extra kostnad för hen. SlutsatsErt företag är alltså ansvariga för de datorskärmar ni levererar fram tills dess att köparen fått sin skärm. Ni ansvarar därför för skador uppkomna under leveransen också. I denna situation skulle ni var tvungna att kompensera köparen på något sätt till exempel genom att skicka en ny skärm. Om en situation som denna skulle uppstå skulle jag därför rekommendera dig att höra av dig till er transportör och försöka få ersättning för den förstörda skärmen från denne. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen om du har fler frågor! Med vänliga hälsningar

Kan jag bli dömd för narkotikabrott efter att pratat om att köpa narkotika på sociala medier?

2020-12-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Min mobil blev beslagtagen av polisen eftersom jag blev misstänkt för droginnehav vilket jag inte har gjort men däremot har jag skämtat om droger, pratat om det med nära vänner genom sociala medier vilket jag aldrig har träffat i verkliga livet och skrivit att jag "ska köpa" men längre fram i våra konversationer ser man att jag hade backat ur och aldrig köpt det. Jag har aldrig köpt eller tagit narkotika i hela mitt liv. Kan detta användas som bevis? Jag är inte två år från myndig. Tacksam för svar!
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan bli dömd för narkotikabrott efter att du har pratat om att köpa droger med vänner på sociala medier även fast du i slutändan inte gjort detta. Regler som rör narkotikabrott hittar du i narkotikastrafflagen (NSL). NarkotikabrottDet är straffbart att olovligen inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika (1§ 1 stycket 6 punkten NSL). Detta gäller när brottet fullbordats, vanligen om narkotikan hittats på dig eller kan spåras till dig genom ett blodprov. I vissa fall går det att döma någon till försök eller förberedelse till narkotikabrott (4§ NSL). Detta gäller dock inte ett försök till att inneha eller bruka narkotika, vilket som utgångspunkt inte är straffbart. Du har alltså inte begått något brott om du inte fullföljt köpet, det vill säga försökt inneha narkotika. SlutsatsGenom dina konversationer om att köpa narkotika har du inte begått något brott. Att du är två år från myndig innebär att du är straffmyndig. Du kan alltså dömas till ett straff om du begår ett brott (1 kap 6§ brottsbalken). Om du är under 21 år när brottet begås ska detta särskilt beaktas vid bedömningen, detta kallas ofta för straffrabatt. Med vänliga hälsningar