Process för att hävda dolda fel

2021-05-31 i Fel i fastighet
FRÅGA |Vad är processen för att hävda dolda fel mot säljare?MvhJohan
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framkommer inte i din fråga huruvida du vill hävda dolt fel i hus eller något annat objekt. Jag kommer i detta svar att utgå från att det gäller ett husköp. Om det istället gäller köp av sak mellan två konsumenter, så som köp av begagnad bil, är det köplagen som är tillämplig. I sådana fall krävs det att du meddelar säljaren inom skälig tid efter det att du märkt eller borde märkt felet. Du förlorar rätten att åberopa felet om du inte meddelar säljaren inom två år från att du tagit emot varan (32 § Köplagen (KöpL)).Ifall det gäller ett husköp är det viktigt att vi fastställer ifall det gäller en bostadsrätt eller en fastighet, då reklamationsrätten för en bostad är 2 år och en fastighet 10. Jag kommer i svaret främst fokusera på fast egendom, där dolda fel regleras i 4 kap. 19 § Jordabalken (JB). Du som köpare har en undersökningsplikt som är långtgående där du vid minsta misstanke om dolt fel har skyldighet att undersöka saken. Med säljarens tillåtelse dvs. Hur du går till väga för att hävda ett dolt fel i fastighetFör att kunna hävda ett dolt fel i fastigheten krävs det att detta görs inom 10 år efter att fastigheten har tillträtt. Men du måste hävda det dolda felet inom en skälig tid efter att du märkt av felet, eller att du borde märkt av det. Vad skälig tid innebär kan bero på olika faktorer, så som köparens kompetens eller huruvida hen är näringsidkare eller privatperson. (4 kap. 19 a § JB) HD har godkänt att en köpare reklamerade 4,5 menader efter att han borde ha märkt felet. Denna tid för reklamationen är baserat på att köparen anlitade tekniska biträden för att bedöma felet innan de reklamerade samt att de avvägde andra alternativ (NJA 2008 s. 1158). Ska du reklamera ett dolt fel ska detta ske så fort som möjligt, men det finns visst utrymme för dig som köpare att säkerställa att det är ett fel och anlita professionell hjälp för att göra en bedömning. Det är du som köpare som äger bevisbördan för att ett dolt fel föreligger. Det är därför viktigt att du noga dokumenterar skador, får ett utlåtande från besiktningsman osv. Det är bra om reklamationen innehåller en tydlig redogörelse över felet och ett förbehåll om att du förbehåller dig rätten att återkomma med ersättningskrav. Efter att du reklamerat felet till säljaren är det att rekommendera att du tar kontakt med en jurist som kan hjälpa dig vid en eventuell tvist. SammanfattningOm du vill hävda dolda fel i en fastighet har du upp till tio år på dig att göra detta. Men i de fall du som köpare upptäcker felet tidigare har du upp till 4,5 månader på dig att reklamera. Detta gäller även då du bör ha upptäckt ett fel. T.ex. på grund utav att något börjar lukta konstigt. 4,5 månader utgör endast en maxgräns för hur lång tid du har på dig att reklamera efter att ett fel har upptäckts (eller bör ha upptäckts). Tiden beror mycket på omständigheter i övrigt men det anses sällan ligga köparen till last att vilja ta in expertråd innan reklamation sker. Kom ihåg att det är du som köpare som har bevisbördan för att felet var dolt och därför inte kunde upptäckas genom den undersökning du genomförde innan köpet. Det är alltid att rekommendera att ta hjälp av en jurist vid en eventuell tvist.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Tjänstekortets giltighet som ID handling

2021-05-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Kan en polis i Sverige använda sin polisiära tjänstelegitimation som id-handling när de reser inom Norden eller ska legitimera sig vid köp av åldersbegränsade varor eller hämta ut paket från PostNord?
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall en polismans tjänstlegitimation fungerar som en ID-handling som bland annat körkort och pass och ID-kort utfärdat av Skatteverket. På Skatteverkets hemsida kan du läsa om vilka ID-handlingar som är godkända för att kunna styrka din identitet. Däribland är svenskt tjänstekort utfärdat av statlig myndighet listat. Kraven för att en ID handling ska anses giltig är att den bland annat ska innehålla fotografi, underskrift, personnummer, fullständigt namn samt giltighetstid. Ett svenskt tjänstekort är därför giltigt som ID handling i Sverige.Resa med tjänstekortet Ett vanligt ID kort eller körkort är inte giltigt som ID handling när man ska resa utanför norden. Då krävs det i regel ett nationellt ID-kort som är utfärdat av polisen. I de fall du ska resa inom Norden räcker det ofta med körkort för att kunna identifiera dig. Jag blev dock osäker på ifall tjänstekortet utgör giltigt identitetskort för resor inom norden och ringde polisen med denna fråga. Svaret jag fick var då att det inte går att resa inom norden med tjänstekortet. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

När uppkommer en betalningsanmärkning?

2021-05-26 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |HejMin sambo tappade bort en påminnelse bland alla räkningar.Nu har han fått ett brev från kronofogden. Han letade reda på räkningen och betalde allt och hörde av sig till kronofogden . Betyder detta automatiskt att han får en prick?Tack på förhand
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att rekommendera er att ta kontakt med ett kreditupplysningsföretag för att få reda på eventuella prickar. Se https://www.imy.se/verksamhet/kreditupplysning/ för att ansöka om kreditupplysning.I din fråga framkommer inte om skulden gällde ett så kallat allmänt mål, sådana som ska in till stat eller kommun. Dvs. skatteskuld, underhållsstöd eller böter osv. Om så är fallet leder dessa skulder inte till en betalningsanmärkning (prick) förrän du fått möjlighet att betala eller invända mot kravet. Om det inte gäller ett allmänt mål får du som regel en betalningsanmärkning så fort du får ett beslut om att du är skyldig att betala en skuld i ett ärende. Din sambo har troligt fått en prick i samband med brevet från kronofogden, men jag rekommenderar att begära en kreditupplysning för att veta säkert.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Ångerrätt genom distansavtalslagen där ingen återbetalning skett

2021-04-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag som privatperson hade beställt några varor sedan gjort en retur på vissa grejer. Jag märker att det har gått en månad som jag inte fått min återbetalning, så jag går in i webbsidan för att kolla om jag kanske missat något men då märker jag att på mina tidigare retur som jag gjort innan, inte heller återbetalades och där fanns även en från förra året. Borde inte företaget hört av sig? Om det liksom finns fyra returer utan att dem gett tillbaka mina pengar det krävdes alltså att jag går in och av en slump se dessa andra returerna. Hur borde jag gå till väga?
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vet tyvärr inte specifika detaljer kring ditt fall, därför kommer detta svar innehålla generella regler kring ångerrätt och vilka skyldigheter och rättigheter köpare respektive säljare har vid ett ångrat köp. Samt hur du ska gå tillväga om företaget inte vill hjälpa dig. Först vill jag klargöra att jag tolkar det som att du köpt varan online och sedan valt att ångra ditt köp. Vid dessa typer av köp är det distansavtalslagen som är tillämplig (1 kap. 1-2 § Distansavtalslagen (DAL)) Din ångerrättI 2 kap. 10 § DAL framgår att du som konsument har rätt till 14 dagars ångerrätt från dagen du fick varan i din besittning. Som konsument ska du då sända ett tydligt meddelande om att du vill utöva din ångerrätt på varan, detta kan göras genom standardformulär. Idag får du som konsument ofta en sådan i samband med köpet. Om du har anmält detta till näringsidkaren får meddelandet om ångrat köp åberopas även om det inte når fram. Ångerfristen för varor är från och med den dagen du fått varan i din besittning (2 kap. 12 § DAL) men den börjar inte löpa fören du som konsument fått information om ångerrätten. Undantag för ångerrättenSpecialtillverkad vara som har tillverkats utifrån din beskrivningVaror som snabbt förverkas eller blir gamla t.ex. livsmedelVaror med bruten försegling och som inte kan återlämnas på grund av hälso-eller hygienskäl, t.ex. underkläder. MatkassarLösnummer av tidning eller tidskrift. När konsumenten utövat sin ångerrättNär en konsument utövat sin ångerrätt ska näringsidkaren göra en återbetalning senast inom 14 dagar från den dagen näringsidkaren mottog konsumentens meddelande om att hen vill ångra sitt köp. Ditt fallFörst och främst rekommenderar jag dig att kontakta företaget med bevis på att du returnerat varan inom tidsfristen. Dvs. 14 dagar. Detta kan du göra genom att uppvisa dina returkvitton kopplade till de returer du gjort. Om företaget ändå säger att du inte har ångerrätt bör du kontakta konsumentverket eller, om företaget inte är svenskt, ska du kontakta ECC. Om företaget hävdar att returen inte kommit fram måste företaget kunna visa att du varit vårdslös men i regel är det företaget själva som har ansvar för varan när du skickar tillbaka den. Om ni inte kan komma överens ska du kontakta ARN.För mera information kring vart du kan vända dig se HÄR. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Ogiltigförklara eller jämka äktenskapsförord

2021-05-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |I need to know which are the reasons an Äktenskapförord s invalid, why the court can invalidate :by threat, what kind of threat ? , economic, violence,death .because my husband threatened me that I Must signed, Otherwise we would not get married but when He told me I had already closed my business where I lived and canceled my asylum so my chances of obtaining Permanent Residence took them away. Please I need the reasons why it can be invalidated. I know what Must to have an Äktenskapförord to be valid, I already know and a lawyer can write. I need to know reasons the Court invalidat Äktenskapförord.Tack
Rebecca Nilsson |Hi, thank you for turning to Lawline with your question.From what I understand, your question is if the court could invalidate a prenuptial agreement (äktenskapsförord) due to a situation that put you in a bad spot and made you feel forced to agree to the terms. I don´t know the exact situation you are in or what was said or what the agreement contains. So, I will not focus on getting it terminated due to the contract being faulty, I will more focus on the circumstances around the signing of the contract. Remember that the court could come to a different conclusion than I, depending on other factors like your husband's testimony etcetera. So, my answer will be nothing more than a guide for you based on the information I have. Firstly, a prenuptial agreement is a binding contract between the married or soon to be married couple. For it to be valid it needs to be sent to Skatteverket for registration if, but if you signed it before 2011 it had to be sent to Tingsrätten for registration. For the registration to be completed both of you need to identify yourself. If that was done, then you can't terminate the contract due to it not being legally binding. If it is legally binding then it follows the standard contractual rule, the contact must be followed. To be able to terminate a legally binding contract you must be able to prove that your husbands' actions in itself makes the contract not binding. (12 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB)) In your case I would focus the case on his use of your position of dependency to him and that he gained benefits from it that is not in proportion to what you gained (3 kap. 31 § Avtalslagen (AvtL)). Or that he made you sign the contract using coercion (3 kap. 29 § AvtL). But for coercion to be appliable his actions need to have been unduly, as in blackmail or similar. That means that his actions must have crossed the line of what is acceptable. SummaryAs I wrote earlier, I can´t give you a straight answer of what you can do in your situation. My guess is that you can get the prenup terminated due to your husband using your dependency to make you sign the contract. From what I understand no threats or actual force was involved in you signing the contract. But you seemed to have been in a situation you felt that you could not say no and that he knew that. But the court could also come to another conclusion depending on the information you and your husband gives. If I could give you one tip, it is to contact a lawyer who you can have a more personal contact with and that could look into your case with more information to stand on. You can come into contact with our lawyers here.I hope this helped. Good luck!Best regards

Reseförbud i samband med överklagan

2021-05-26 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Får man åka utomlands om man är dömd till 6 månader fängelse som dock håller på att överklagas och inget har hänt med överklagan ännu.
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du inte blivit meddelad om reseförbud av åklagare eller rätten och att du därför funderar på om du då är fri att resa. Du finner reglering om reseförbud i 25 kap. Rättegångsbalken (RB) där det i första hand framkommer att reseförbud blir meddelas i de fall att det finns risk att den misstänkte försöker fly men utan att det finns övrig anledning till att begära hen häktad. 25 kap. 1 § RB. I och med att du överklagat domen tolkar jag att det finns skälig misstanke för att det är du som begått brottet men att det inte anses föreligga någon risk för att du ska fly. Det är åklagare eller rätten som får meddela om reseförbud och har inte detta skett är du fri att resa utomland även när du väntar på att överklagan ska hanteras. (25 kap. 3 § första stycket RB)Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Tillfälligt boende vid hemlöshet

2021-04-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hejsan. Är det min kommun/socialen som ska jag hjälpa mig med tillfälligt boende om jag blivit hemlös?
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det är precis som du säger. socialtjänsten finns som stöd för hemlösa personer tillsammans med respektive kommun. Via socialtjänsten har en hemlös person rätt till bistånd om man inte själv kan tillgodose sina behov (4 kap. 1 § Socialtjänstlagen SoL). För att en person ska ha rätt till bistånd förutsätts att hen gör vad som är möjligt för att själv kunna försörja sig. Om du står till arbetsmarknadens förfogande har du också rätt till bistånd, i de fall du inte själv kan försörja dig. I vissa fall kan du också ha rätt till bistånd trotts att du inte står till arbetsmarknadens förfogande. Biståendet behöver inte vara i form av pengar, utan kan också ges i form av vård eller tillfälligt boende. Det tillfälliga boendet ska tillförsäkra den enskilda en skälig levnadsnivå och målet är att den utsatta med hjälp av bidraget tillslut ska få ett självständigt liv. Kommunerna svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får stöder de behöver (2 kap. 1 § SoL) Som hemlös ska du alltså vända dig till socialtjänsten för att få et tillfälligt boende.Hoppas att det löser sig för dig. Lycka till!Vänligen,

Är ett muntligt avtal om att förskott på arv ska utgöra enskild egendom giltigt vid bodelning?

2021-04-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, år 2016 har jag fått ungefär 50 000€ i gåva /arv från mina föräldrar. Har Inget brev eller papper på det men mina föräldrar flyttat pengar på mitt konto och muntligt sagt att det är till mig som min arv. Dem lever fortfarande och kan bekräfta det. Året 2010 dog min styvmor och min ex sin del av arvet skriver,ger till sin bror utan att. prata med mig om det.Jag skilt mig förra året , 2020 och min ex vill ha hälften att dem pengarna som jag ärvt. Har han rätt att få dem? Kan jag i det fall få en del av hans arv?
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din första fråga som att du har fått ett förskott på arv från dina föräldrar och att det då var deras vilja att pengarna skulle gå till enbart dig. Men att det inte finns något testamente som backar upp deras initiala avsikt med arvet. I och med att dina föräldrar fortfarande är i livet undrar du därför ifall deras muntliga bekräftelse av avsikten utgör tillräcklig bevisning för att kunna avskilja arvet från bodelningen. Vidare tolkar jag fråga två som att du undrar huruvida det arv din styvmor gav till ditt ex är sådant som kan räknas in i bodelningen. Samt att du undrar om ditt ex var fri att spendera sitt arv utan att tillfråga dig. Angående frågan om ifall arvet kan räknas in i bodelningen vill jag börja med att säga att det är svårt att avgöra baserat på den informationen jag givits. Mitt svar kommer därför grunda sig i att inte något förbehåll om att arvet ska utgöra enskild egendom finns. Men beroende på testamentets innehåll kan svaret variera. Utgör förskott på arv enskild egendom?I 1 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) framkommer att arv endast får tagas av den som lever vid arvlåtarens död och i 6 kap. 1 § ÄB framkommer vidare att förskott på arv är att likna med en gåva som sedan vid arvlåtarens död ska avräknas den berörda arvingens arvslott. Detta innebär att det är reglerna om gåva, inte arv, som gäller i din fråga, då dina föräldrar fortfarande är i livet. Huvudregeln är att all egendom som tillhör makarna utgör giftorättsgods. Förutsatt att egendomen inte är enskild egendom (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB)). Detta innebär att både gåvor och arv i regel utgör giftorättsgods. För att egendomen inte ska utgöra giftorättsgods krävs det att de kommer med ett villkor om att de ska utgöra mottagarens enskilda egendom (7 kap. 2 § 2 till 4 punkten. ÄktB). Är muntligt avtal vid förskott på arv (gåva) giltigt?Eftersom din gåva omfattade pengar, dvs lös egendom finns det inte något formkrav som dina föräldrar var tvungna att hålla sig till. Problemet med gåva där viljan är att egendomen ska vara enskild men det inte finns något skriftligt avtal som bevisar detta är att det blir svårt att bevisa att så var tanken. Det ligger nämligen på ditt och dina föräldrars ansvar att bevisa att deras vilja var sådan redan från att du fick egendomen och att det inte är något ni bestämde er för efteråt. Makarnas frihet att spendera sina egna pengar Makarna har frihet att spendera sina egna pengar, varje make råder nämligen över sin egendom och svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Men de har också skyldighet att efter sin egen förmåga bidra till underhållet som behövs för att deras gemensamma och personliga behov tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att så långt det är möjligt ska makarna råda för sig själva, men att de också har en underhållsskyldighet till varandra. Har du t.ex. inte någon egen möjlighet att försörja dig själv fullt ut har din partner då skyldighet att tillskjuta de medlen som behövs för en sådan försörjning (6 kap. 2 § ÄktB). Vid en bodelning delas den gemensamma egendomen mellan paret. Det inkluderar de finansiella medlen, om inte annat är bestämt. Men innan dess är makarna fria att förfoga över sina egna pengar hur de vill. SammanfattningDet är helt i sin ordning att utge ett förskott på ett arv utan något medföljande avtal eller annan skriftlig bevisning. Dock är det svårt att bevisa att summan inte ska ingå i bodelningen eftersom bevisbördan är på er . Sådan bevisning kan vara vittnen vid överföringen eller sms där kravet står skrivet. Angående arvet från din styvmor hade din make rätt att utge en summa till sin bror utan att prata med dig om det, i den mån det inte påverkade eran möjlighet till försörjning. Den resterande summan ska dock ingå i bodelningen, om det inte stod skrivet i testamentet att egendomen ska utgöra enskild egendom. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,