Har vi som barn rätt att företräda våra avlidna föräldrar i ett arvskifte, eller kan min moster bestämma allt?

2021-07-20 i Arvsskifte
FRÅGA |Hejsan jag har en fråga gällande arvsanordning!Jag har precis fått veta att en utav mina morbröder dött. Dennes föräldrar, min mormor och morfar är döda, samt min mor, en annan morbror och min ena moster dog förra året. Nu finns det endast två barn kvar i den skaran, min moster och min morbror. Nu har det blivit bråk i familjen gällande arv och bodelning. När min morbror dog blev det ett hemskt gräl då min moster ville styra och ställa och ville få fullmakt att bestämma allt och när hon tog kontrollen så tog hon alla saker som fanns. Jag fick då efterlevande ersättning i min mammas ställe. Då ville min andra moster som då var i livet anmäla min moster pga hennes beteende eftersom hon kränkte de andra syskonen men det gjordes aldrig. Sen dog den mostern och nu har ju hennes barn trätt in istället för henne i arvsanordningen. Nu när min andra morbror är död vill min moster ha full kontroll och vägrar samarbeta med någon trots att mina 4 kusiner som efterträder sin döda mor gärna vill samarbeta med henne så vi kan dela upp det rättvist, då han äger ett hus på 160kvm en stor tomt och fyra bilar.Vi är oroliga att hon kommer förskingra allt och vi inte kommer se en krona utav försäljningen av hus och bilar och att hon kommer ta allt. Får hon göra så enligt lag och bara skaffa fullmakt utan våra underskrifter bara för att hon är ett av två levande syskon eller har vi barn som företräder de döda syskonen något att säga till om? Mostern är psykiskt sjuk, missbrukare,ej kapabel!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ArvsorningenInom arvsrätten finns tre olika arvsklasser som du finner i 2 kap 1­­-3 §§ ärvdabalken. Den första gäller att barn ärver sina föräldrar, så kallade bröstarvingar. De ärver med lika delar. Det betyder att din mor och hennes syskon ärvde dina morföräldrar med lika lott, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Du har sedan ärvt efter din mor. När din morbror och moster dog, går deras arv i första hand till deras barn, om de hade några, som får dela lika på deras framlidna förälders andel. Om de inte hade några barn går avet till den avlidnes föräldrar (Dina morföräldrar), men eftersom är avlidna går arvet med lika lott till alla syskon. Det är den andra arvsklassen, se 2 kap 2 § ärvdabalken. I det fall något av syskonen är avlidna, går deras andel vidare till deras barn, den så kallade istadarätten. Det innebär att du får din mors del av hennes syskons arv. Detta förutsätter dock att de avlidna inte var gifta, i sådana fall går arvet i första hand till den efterlevande maken, se 3 kap 1 § ärvdabalken.I er släkt ska alltså samtliga morbröder och mostrar inklusive din mor dela lika på arvet efter sina syskon. För de syskon som inte är i livet, går arvet vidare till deras barn, som delar lika på sin förälders andel. Det vill säga du och dina kusiner.ArvsskifteNär någon dör ska ett arvskifte upprättas av arvtagarna och de universella testamentstagarna (Utomstående som fått arv genom testamente) enligt 23 kap 1 § ärvdabalken.Du skriver i ditt brev att du är rädd att din moster kommer att försöka förskingra delar av arvet, och dessutom att hon ej är kapabel att genomföra den bouppteckning (Sammanställning av tillgångarna) som ska göras.Eftersom du genom istadarätten företräder din mor, är du dödsbodelägare. Då kan du begära att en domstol ska utse en skiftesman som fördelar arvet på rätt sätt, se 23 kap 5 § ärvdabalken.SammanfattningArvet efter din sista morbror ska fördelas i fyra lika delar. En del till din moster, en del till din morbror, en del till dig, eftersom du företräder din mor och slutligen en del som går till dina fyra kusiner som företräder sin mor. De får dela lika på den delen.Eftersom du och dina kusiner är dödsbodelägare kan ni begära att en domstol utser en skiftesman som genomför arvsskiftet, om ni inte litar på er moster. Om du behöver vidare hjälp med arvsskiftet är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Hur blir en lägenhet amboegendom? Kan vi avtala om att min lägenhet ska återgå till mig vid en separation?

2021-07-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min flickvän har en dotter tillsammans. För närvarande bor vi i Brasilien men planerar att flytta till Sverige. Jag har bott i Sverige sedan de senaste tio åren och har en bostadsrätt i Sundbyberg.Jag har några frågor:1. När jag flyttar med min flickvän och dotter till min bostadsrätt i Sverige, vad kan jag göra för att jag ska behålla min bostadsrätt vid en separation i framtiden?Finns det ett dokument vi kan underteckna nu innan vi flyttar till Sverige att jag behåller rätten till min lägenhet vid separering?2. Jag ser att enligt sambol 22§ kommer min flickvän att ha rätt att ta över lägenheten vid en separation eftersom vi har ett barn tillsammans och måste kompensera mig för det. Jag antar att det här betyder att hon måste betala för min lägenhet. Vad händer om hon inte har resurser att betala mig för lägenheten?3. Sambol 23§ säger, En sambo får inte utan den andra sambons samtycke- avhända sig, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta en bostad som blir samboegendom eller som den andra sambon kan få rätt att överta enligt 22 §,Hur etableras samboegendom? Blir min bostadsrätt samboegendom när min flickvän är registrerad på min adress?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som du köpte din bostadsrätt i Sundbyberg innan du träffade din flickvän. För att en bostad ska räknas som samboegendom krävs det att bostaden införskaffats för gemensamt bruk. Det spelar ingen roll vem av er som har betalat den, se 3 § sambolagen.I det fall du har köpt lägenheten för gemensamt bruk, räknas den alltså som samboegendom. Vid en eventuell kommande bodelning enligt 8 § sambolagen ska ni dela lika på lägenheten. Den som har störst behov av lägenheten har då rätt att lösa ut den andra sambon, se 16 § sambolagen.Det är fullt möjligt för er att skriva ett samboavtal där ni skriftligt framställer vad som ska gälla vid en separation. Det går alltså enligt 9 § sambolagen att avtala om att sambolagen inte ska gälla.Precis som du skriver kan din sambo ha rätt till din lägenhet trots att den inte utgör samboegendom enligt 22 § sambolagen. Detta kräver dock att det föreligger synnerliga skäl, exempelvis att din flickvän är gravid med ert gemensamma barn, eller att hon sak ensam vårdnad av er dotter. I det fall hon skulle anses ha bättre rätt till lägenheten, måste hon lösa ut dig ur den. Det går inte heller att hyra ut bostaden om ni bor där gemensamt utan den andre sambons samtycke, se 23 § sambolagen. Däremot har det inte ansetts kräva samtycke för att låta en ny sambo flytta in i den tidigare gemensamma bostaden.SammanfattningEn bostad blir samboegendom då den införskaffas för gemensamt bruk, oavsett vem som betalar. Att din flickvän flyttar in i en bostad som du köpt innan ert förhållande, gör inte att den blir till samboegendom. Trots det kan hon om det föreligger synnerliga skäl (Tillämpas restriktivt) ha bättre rätt till lägenheten, men då måste hon lösa ut dig ur den.Ni kan skriva ett samboavtal där ni avtalar bort sambolagen. Ni kan dock inte avtala bort 22 § sambolagen eftersom den är tvingande. Om du vill ha hjälp med ett samboavtal, eller om du har ytterligare frågor, är du välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Är jag skyldig att betala hyra för hela hyresperioden om jag säger upp lägenheten i förtid?

2021-07-19 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag har hamnat i en situation med min hyresvärd där hon har varit otrevlig på ett sätt där jag känner att jag inte kan bo kvar eller ha med henne att göra.Jag fick tillgång till lägenheten för en och en halv vecka sen men flytta först in i helgen. I vårt kontrakt som hon har skrivit på ett dokument och skrivit ut står det "hyresperioden avser 6 mån med start 1 juli 2021 tom 31dec 2021" men vi har inget om avsägningstid nerskrivet. Det jag undrar är om hon kan tvinga mig betala för hela perioden om jag vill avbryta kontraktet nu. Hon har i ett sms skrivit "Om du vill bryta avtalet från nästa månad är det ok. Funkar ju inte om kommunikationen inte funkar"Hon har med min vetskap inte fått ok från brf att hyra ut till mig än
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar ditt brev som att din hyresvärd är en person som vill hyra ut sin bostadsrätt till dig i andrahand.Eftersom det rör sig om en privatperson som hyr ut sin bostad till dig omfattas ni av privatuthyrningslagen. Om ni inte har avtalat någon uppsägningstid, gäller att du har en uppsägningstid som tidigast gäller från det månadsskifte som inträffar efter en månad ifrån det du sa upp hyresavtalet, se 3 § privatuthyrningslagen.Din hyresvärd har även genom sitt SMS godkänt att du kan flytta vid nästa månadsskifte. Det innebär att avtalet slutar gälla vid nästa månadsskifte. Det är viktigt att du säger upp avtalet skriftligt, så alla datum finns dokumenterade. Ditt ansvar för lägenheten slutar gälla då avtalets uppsägningstid löpt ut. Du blir alltså inte skyldig att betala hyra för samtliga sex månader.SammanfattningEnligt privatuthyrningslagen har du en månads uppsägningstid (Från månadsskiftet som inträffar efter en månad från uppsägningsdagen). Din hyresvärd har genom sitt SMS godkänt att du kan flytta från månadsskiftet från nästa månad. Det innebär att avtalet upphör att gälla vid den tidpunkten, och din betalningsskyldighet slutar gälla. Du behöver alltså inte betala för samtliga sex månader. Var noga med att säga upp avtalet skriftligt. Spara även det SMS där din värd godkänner att det är ok att flytta vid månadsskiftet. Om du får problem med att kommunicera med din värd är du välkommen att kontakta oss på Lawline för vidare hjälp.Vänligen,

När räknas en testamentstagare och en legatarie som delgivna ett testamente?

2021-07-15 i Testamente
FRÅGA |Min mans bror har avlidit. Min man och hans mamma lever fortfarande. Som fullmaktshavare för min svärmor har jag gått ner i bankfack tillsammans med en särbo till den avlidne. Det visade sig att det fanns testamente i facket. Min man är legat och särbon testamentstagare. Min man närvarade inte vid genomgång av facket. Jag hade inte fullmakt för honom. När räknas testamentet som delgivet? Kan min svärmor räknas som delgiven eftersom jag var med i facket? Kan min man räknas som delgiven eftersom vi är gifta? Eller måste särbon göra en formell delgivning både till min svärmor och min man? Tack på förhand!
Björn Lotoft |https://lagen.nu/1958:637#K14P4S1

Kan jag lösa ut min sambo ur bostaden? Och måste vi dela lika när jag har betalat mer?

2021-07-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har nu gått isär, vi står gemensamt på huset och huslånet. Nu vill hon att jag ska sälja huset direkt eller sälja senare och då ska hon ta del av vinsten. Problemet är att huset blev köpt för mindre ett år sedan och det är jag som har betalat handpenningen från egen ficka och betalat 90% av den del som lånet är betalat av. Kan hon tvinga mig att sälja eller kan jag på något sätt få köpa ut henne? Tack på förhand
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SamboegendomHuvudregeln är att en bostad som införskaffas för gemensamt bruk räknas som samboegendom, oavsett vem som har betalat för bostaden enligt 3 § sambolagen. Vid en separation ska andelarna delas lika.Jämkning av bodelningMen av ditt brev framgår det att ni har haft huset i mindre än ett år. Om det även innebär att ni har ett kortvarigt förhållande, råder jag dig till att påkalla en bodelning enligt 8 § sambolagen. Då finns det goda möjligheter att jämka bodelningen enligt 15 § sambolagen, vilket innebär att fördelningen av andelarna delas upp enligt vad ni har gått in i förhållandet med.Det är en möjlighet som har likhet med vad som gäller inom äktenskap, det vill säga om ni hade varit gifta. Då gäller att vid korta äktenskap ska den egendom som var part hade sedan innan förhållandet regleras så att var part får tillbaka vad den tillfört det gemensamma, se 12 kap 1 § äktenskapsbalken. Det finns en räknetrappa som tillämpas vid en sådan beräkning. Det innebär att första året kan du jämka 80 % av din del, nästa år 60 % och sedan minskar det på samma sätt med 20 % per år de första fem åren. Syftet är att motverka möjligheten att gifta till sig egendom.I ditt fall skulle du kunna hävda med tanke på den korta tid som förhållandet varade, att ni delar lika enligt bodelningsreglerna i 12­­- 14 §§ sambolagen, samt att du återfår din handpenningsinsats. Vid en sådan bedömning måste förhållandets längd och de ekonomiska omständigheterna i övrigt beaktas. Det måste anses vara oskäligt att du lämnar ifrån dig en större del av bostaden.Rätt att lösa ut den andra sambonVid er bodelning har den som har störst behov av lägenheten rätt att lösa ut den andra parten enligt 16 § sambolagen. I ditt fall är det mest rimligt att du som har betalat mest på bostaden löser ut din sambo enligt 17 § sambolagen. Om du behöver hjälp med bodelningsförfarandet är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Vad gäller om någon plockar smultron på min tomt?

2021-07-20 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Om någon har gått in på en tomt och snott smultron. Vad är de för lag som gäller?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har en friköpt tomt är du fastighetsägare. Växter och på rot stående träd räknas som fastighetstillbehör som du är ägare till, se 2 kap 1 § jordabalken. Trots det kan du inte i alla lägen hindra att någon annan plockar dem. I ditt fall rör det sig att någon tagit sig in på din tomt. Nedan kommer en förklaring om vad som gäller.Enligt allemansrätten anses var och en ha rätten att plocka exempelvis bär och svamp på annans mark. Däremot kan du bli dömd för åverkan om du tar träd, grus, torv med mera enligt 12 kap 2a § brottsbalken.I ditt brev skriver du att någon tagit smultron från din tomt. Det kan då bli avgörande hur stor din tomt är och om du menar en villatomt, eller tomtmark med exempelvis en lada. Om du har en villatomt kan det innebära hemfridsbrott om någon vistas på din tomt utan att ha ett ärende till dig. Detta framkommer av 4 kap 6 § brottsbalken, där det står att den som olovligen vistas på annans gård (Även villatomt inräknad) gör sig skyldig till hemfridsbrott.Det är inte heller tillåtet att gå över annans tomt, om det inte finns en väg som nyttjas av allmänheten, se 12 kap 4 § brottsbalken. Det innebär även att allemansrätten ej gäller på villatomt. Personen har alltså olovligen tagit dina smultron i det fall det rör sig om en vanlig villatomt. Om du har odlade smultron i större skala kan det räknas som stöld enligt 8 kap 1 § brottsbalken, eftersom det är på din villatomtmark, där allemansrätten inte gäller.Om det är så att du har en tomt med exempelvis en sjöbod eller en lada anses allemansrätten gälla och att ditt hemfridsintresse inte störs. Detta gäller även om din tomt består av exempelvis skogsmark, och att plockningen sker på ett visst avstånd, ca 60­­­-70 meter från ditt hus, eller utanför en insynshindrande häck. vilket ger det fritt fram att plocka smultronen.SammanfattningOm du har en vanlig villatomt, gäller inte allemansrätten för den som plockade smultronen, om det inte är på ett avstånd som inte stör ditt hemfridsintresse. Personen som har tagit dina smultron kan ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott, se 4 kap 6 § brottsbalken alternativt att ha tagit olovlig väg över annans mark, se 12 kap 4 § brottsbalken. Även stöld kan bli aktuellt enligt 8 kap 1 § brottsbalken.Att inleda en rättstvist i ärendet kan vara en kostsam process, däremot kan du påpeka för personen att den inte får vistas på din tomt utan din tillåtelse. Om problemet fortsätter eller om du känner att du vill ha ersättning för smultronen är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Har jag rätt till prisavdrag för stora fel vid ett båtköp av en privatperson?

2021-07-19 i Köplagen
FRÅGA |Vi har köpt en båt på blocket av en privatperson. Det visar sig att båten har fler större fel som vi inte kunde upptäcka vid visningen och vi undrar om vi har några rättigheter eller om det bara är upp till säljaren att ha goodwill att betala reparationer eller åtminstone delarna? Båten kostade 550 000 och med felen var den inte värd den summan.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du som privatperson har köpt båten av en annan privatperson omfattas affären av köplagen.Fel på båtenBåten ska stämma överens med den information som säljaren gick ut med i annonsen. Det vill säga den ska fungera för det ändamål som den är avsedd för, se 17­­-18 §§ köplagen.UndersökningspliktDu som köpare har ingen undersökningsplikt. Däremot kan du inte åberopa ett fel om köparen har uppmanat dig att undersöka båten, och det rör sig om fel som du borde kunna upptäcka, se 20 § köplagen.Befintligt skickDet är väldigt vanligt att saker säljs i befintligt skick. Det framgår inte av ditt brev om båten såldes i befintligt skick. Det som är viktigt att tänka på vid köp i befintligt skick, är båtens ålder och om priset känns ovanligt lågt i förhållande till originalvärdet. Om det är så att båten är gammal eller om priset kraftigt avviker från marknadsvärdet, måste du räkna med att det kan finnas stora brister.Du skriver att båten har större fel, som du dessutom inte kunde hitta vid köpet. Då gäller inte reglerna om befintligt skick, se 19 § köplagen. Om båten väsentligen avviker från vad du kunnat räkna med, eller om säljaren underlåtit sig att meddela dig de stora felen, kan du åberopa fel trots att båten är såld i befintligt skick.Vad kan du göra om det finns ett fel på båten?Du skriver att båten är behäftad med stora fel. Det innebär att oavsett om du köpt den i befintligt skick eller ej har du rätt till ersättning. Du kan i det här fallet välja om du vill ha prisavdrag eller häva köpet enligt 30 § köplagen. Säljaren kan även om den föredrar det åtgärda felen enligt 36 § köplagen.Om du nu vill påkalla felen och kräva prisavdrag, är det viktigt att du reklamerar båten till säljaren. Det ska du göra så fort du har upptäckt felen, se 32 § köplagen. Jag rekommenderar dig att göra det skriftligt. Kom ihåg att du måste reklamera varje fel var för sig. Du kan inte bara säga att du är missnöjd med båten. Varje fel måste specificeras.SammanfattningAv ditt brev framgår det att båten har flera större fel. Det tyder på att du har rätt till prisavdrag eller att häva köpet. För att det ska vara möjligt måste du reklamera varje fel var för sig. Om säljaren inte vill åtgärda felet eller ge dig prisavdrag, är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Har jag rätt att ta ut semesterdagar under min provanställning?

2021-07-12 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Om jag påbörjar en provanställning den 1 juni och företaget inte är bundet till kollektivavtal, men jag har fått 25 semesterdagar och vill ta ut obetald semester fr 1 juli, har jag då rätt till 4 veckors sammanhängande semester, trots provanställning? Eller kan företaget ex välja att bara godkänna t ex 2 veckors obetald semester?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!ProvanställningAtt du är provanställd innebär att du har samma rättigheter som om anställningen övergått till tillsvidare anställning (fast anställning). Skillnaden mellan att vara fast anställd och provanställd är att du kan bli uppsagd utan anledning, (gäller ej diskriminering), se 6 § lagen om anställningsskydd.SemesterDin anställning påbörjades 1 juni, vilket innebär att tiden fram till 31 mars 2022 kallas för intjänande år. Den semester som du tjänar in under den tiden ligger till grund för den betalda semester som du kan ta ut under semesteråret som löper från 1 april- 31 mars 2022, se 3 § semesterlagen.När det gäller obetald semester behöver du inte ha någon intjänande tid. Du skriver att du beviljats 25 dagar. Dessa kan du ta ut som obetald semester. Du kan prata med din arbetsgivare och framföra dina önskemål, se 8 § semesterlagen. Dock kan din arbetsgivare välja att förlägga semestern när det passar arbetsplatsen, se 11 § semesterlagen. Om ni inte kommer överens är huvudregeln att du ska ha rätt till fyra veckors semester under tiden juni-augusti, se 12 § semesterlagen. Det innebär att du har rätt till 25 dagars obetald semester, men din arbetsgivare kan välja att fördela dem efter egen vilja.SammanfattningDu har samma rättigheter gällande semester trots att du är provanställd. Du har dock ännu inte tjänat in någon betald semester mer än möjligtvis några dagar. Däremot har du rätt att ta ut de 25 obetalda dagar som du beviljats. Din arbetsgivare kan fördela din semester på ett sätt som passar arbetsplatsen, dock är huvudregeln att den ska förläggas under sommaren. I ditt brev skriver du att din arbetsgivare inte är ansluten till något kollektivavtal. Det kan vara en god idé att skriva ett väl utformat anställningsavtal i det fallet. Om du behöver hjälp med att tolka ditt anställningsavtal, eller om du har ytterligare frågor kring din anställning är du välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,