Hur ska vi vara säkra på att ingen av oss syskon gör anspråk på en annans arv eller förskott på arv?

2021-10-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej ! Kan man skriva ett avtal mellan 4 dödsbodelägare att ingen kommer göra anspråk på någon av de andra dödsbodelägarna angående om ett förskott på arv har mottagits innan våran mor avled ? Tänker för att vi alla fyra ska kunna känna oss säkra då vi har en syster som hela tiden ska bråka om saker som inte har skett utan är bara något hon inbillar sej. Tänker att ett sådant avtal med allas underskrifter kan eliminera diskussioner om detta och vi istället kan ta itu med det vi måste göra i dagsläget med att sälja bostad mm efter vår mor.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som ni är fyra syskon som ärver efter er mor. Ni räknas som bröstarvingar efter som ni är er mors barn, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Det gör att ni ärver med lika delar. Er mor kan dock genom testamente bestämt vem som ska få vad.LaglottSkulle det bli en ojämn fördelning av kvarlåtenskapen har varje arvinge laglig rätt till hälften av sin del av arvslotten, se 7 kap 1 § ärvdabalken. Om en sådan situation skulle uppstå måste de eller den som är missnöjd väcka talan i domstol inom sex månader från det att ni tog del av testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken.Förskott på arvDu skriver att det finns en del som redan har delats ut i förskott. Värdet av förskottet på arvet ska då räknas av från den som har fått förskottet. Här följer ett exempel: Om er mor avlider och lämnar 1000 000 i kvarlåtenskap, och ni är fyra syskon varav en av er har fått 200 000 kr i förskott på arv, ska den summan återgå till kvarlåtenskapen för att sedan räknas av mot den som erhållit förskottet, vilket ger: 1000 000 kr. + 200 000 kr. = 1200 000 kr. Då ska ni få 300 000 kr var. Men eftersom en av er redan har fått 200 000 kr, får den personen nu bara 100 000 kr, medan de andra tre får 300 000 kr var.På det sättet blir det en rättvis fördelning även om någon av er har fått förskott.Avtal om att ej göra anspråk på varandras delSom jag skrev ovan har ni rätt till lika del av arvet efter er mor. Om ni vill avtala om att ni inte ska kunna göra anspråk på varandras delar, måste ni först avsäga er arvsrätt, se 17 kap 2 § ärvdabalken, annars har varje arvinge trots avtal rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten. Sedan står det er fritt att avtal vad ni vill. Detta är dock inte att rekommendera i ert fall eftersom ni har ett starkt skydd som bröstarvingar. Det ska ni absolut inte avtala bort. Det är mycket bättre att ni följer avräkningsreglerna om förskott på arv. Då blir det rättvist fördelat och med behållen säkerhet.SammanfattningSom bröstarvinge har du och dina syskon ett starkt skydd som ger er lika rätt till arvet efter er mor. Den eller de som har fått förskott på arv ska räkna av det mot resten av kvarlåtenskapen som jag gav exempel på. Om trots allt vill skriva avtal, måste ni först avsäga er arvsrätten enligt 17 kap 2 § ärvdabalken. Det är ingenting jag rekommenderar eftersom ni då riskerar att förlora hela arvet. Om du behöver hjälp med att reda ut situationen med din syster, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline. Vänligen

Är jag tvingad att ge hälften av lägenheten till min sambo om vi separerar, även om det är jag som har betalat den?

2021-10-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Köpa Bostad sambon vill inte betala halva kontantinsatsen.Hej jag och min sambo har varit ihop i 5år. Vi ska köpa en en bostadsrätt (lägenhet). Jag har hela kontantinsatsen men hon har inte sparat en enda krona för sin del. Hon säger att hon vill ha skuldbrev och få hälften om vi skulle sälja eller göra slut. Kan man skriva något avtal eller samboavtal. Att om vi skulle göra slut så har hon inte rätt att få något på försäljningen. Är jag tvingad att ge hälften om lägenheten? Även om jag köpt den och hon har bara flyttat med?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din sambo i stället för kontantinsats vill att du betalar hela kontantinsatsen, men att ni reglerar hennes skuld till dig genom ett skuldebrev. Det är ett fullt möjligt alternativ för er då ni räknar av hennes skuld till dig vid en försäljning, alternativ att hon amorterar på skuldebrevet. Om du hellre vill ha rätten till lägenheten kan ni skriva ett samboavtal. Nedan kommer en förklaring.SamboegendomSom samboegendom räknas den gemensamma bostaden och det bohag som ni köper tillsammans till lägenheten, se 3 § sambolagen. Om ni nu ska köpa en bostad för gemensamt bruk spelar det ingen roll vem som betalar den. Den kommer att räknas som er gemensamma, och därför delas i två lika delar mellan er om förhållandet tar slut, se 3 § sambolagen.SamboavtalOm du hellre föredrar att du betalar hela lägenheten, men vill att den ska tillhöra dig om separerar, måste ni skriva ett samboavtal, där ni reglerar att bostaden tillhör dig som enskild egendom, se 9 § sambolagen. På så sätt kan du behålla lägenheten vi en separation.UndantagTrots att ni avtalar om att bostaden ska vara din enskilda egendom, kan din sambo ha rätt till lägenheten. För att det ska ske krävs synnerliga skäl, exempelvis att din sambo är gravid med ert gemensamma barn och att hon är i behov av lägenheten. Då måste hon lösa ut dig ur bostaden, se 22 § sambolagen. Regeln är tvingande till den behövandes fördel, men tillämpas väldigt restriktivt.SammanfattningGenom att skriva ett samboavtal, kan ni förhandla bort att lägenheten ska vara samboegendom, vilket den annars automatisk blir om ni köper en lägenhet för gemensamt bruk. I samboavtalet kan ni även reglera de möbler som ni köper in till lägenheten. Om du behöver hjälp med att formulera ett giltigt samboavtal, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?

2021-09-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej(ställer en fråga åt närstående)Har en fråga gällande avtal.Hade en provanställning på en statlig myndighet 6mån. Provanställning varade till 1/9 & därefter övergår i tillsvidareanställning. Är gravid och ska börja planera framtiden gällande hemgång och återgång efter föräldraledighet. Gör detta med min chef.23/8 skrevs papper på där jag går hem på heltid 1/10 & att jag kommer vara föräldraledig minst 1 år. Detta blir påskrivet från bägge parter. 2 dagar senare får jag besked att min provanställning ej kommer fortsätta. Så, hur ska detta påskrivna papper tolkas i detta fall då planeringen för mig innebär att jag självklart trott att jag fått fortsätta och därmed övergått i tillsvidareanställning?Hälsningar
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ProvanställningPrecis som du skriver övergår en provanställning till tillsvidareanställning efter sex månader, se 6 § lagen om anställningsskydd. Enligt lagen om anställningsskydd behöver inte arbetsgivaren ange varför anställningen inte ska fortsätta, däremot måste arbetsgivaren meddela din vän två veckor innan provanställningen övergår till tillsvidareanställning. Om din vän är fackligt ansluten ska även arbetstagarorganisationen som din vän är ansluten till meddelas, se 31 § lagen om anställningsskydd.DiskrimineringI din väns fall verkar det tydligt att anställningen avslutas i samband med avtalet om ledighet för graviditet. Att provanställningen pågått fram till samtalet och avtalet om graviditet indikerar starkt att det är diskriminering. Lagen om diskriminering är tvingande till den anställdes fördel, se 1 kap 3 § diskrimineringslagen. Gravida har ett särskilt stark skydd inom arbetsrätten. Detta faller in direkt under de diskrimeringsgrunder som anges i 1 kap 4 § diskrimineringslagen. En arbetsgivare behöver inte ange skäl varför en anställning inte ska fortlöpa, men om den avbryts till följd av diskriminering är den ogiltig. Detta gäller även när en person gör en förfrågan eller söker arbete se 2 kap 1 § diskrimineringslagen.Din vän bör anmäla händelsen till sin fackliga organisation. Det kan även bli ett ärende för Diskrimineringsombudsmannen. Bevisbördan i din väns fall är stark då hon har ett avtal om ledighet för graviditet som två dagar senare leder till att arbetsgivaren väljer att avsluta hennes anställning.SammanfattningDin väns arbetsgivare kan inte avsluta en provanställning till följd av att din vän är gravid. Det är direkt diskriminering, vilket gör att uppsägningen är ogiltig. Det kan även leda till skadestånd. Avtalet om ledighet och anställningens avslut två dagar senare talar tydligt för att det är ett uttryck för diskriminering. Gravida har ett starkt skydd inom arbetsrätten. Be din vän tala med sin fackliga organisation alternativt anmäl det till Diskrimineringsombudsmannen. Om ni behöver hjälp med ärendet eller vidare vägledning är ni välkomna att kontakta oss på Lawline. Vänligen

Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?

2021-09-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Vi är gifta men har ansökt om skilsmässa, bodelningen är gjord och registrerad. Vad gäller ifall vi fortsätter vara gifta? Jag blev utköpt från mitt hus. Om jag flyttar tillbaka har jag då någon rätt i det huset? Vad gäller ifall vi skiljer oss och gifter om oss direkt, börjar giftorätten gälla eller går man efter bodelningsavtalet som gjordes i samband med skilsmässan?Rörigt jag vet därav min fråga
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ÄktenskapsskillnadDet fram går inte av din fråga om ni har barn under 16 år. I sådant fall omfattas ni av en betänketid innan äktenskapet upplöses, se 5 kap 1 § äktenskapsbalken. Betänketiden är 6 månader från det ni gemensamt ansökte om äktenskapsskillnad, se 5 kap 3 § äktenskapsbalken. Det innebär att ni kan häva ansökan om ni vill, då gäller fortfarande det bodelningsavtal ni har skrivit.BodelningsavtalEtt bodelnings avtal är ett avtal mellan er. Avtalet är rättsligt bindande, men om ni båda vill kan ni upphäva avtalet och skriva ett nytt bodelningsavtal om ni vill. Det är fullt möjligt att skriva ett bodelningsavtal under ett pågående äktenskap.Hindersprövning innan äktenskap kan ingåsOm ni har passerat betänketiden och skilsmässan upplöses, delas era tillgångar upp efter gällande bodelningsavtal. I ditt fall äger din före detta make huset. Ni kan inte skilja er och direkt gifta om er, eftersom en hindersprövning måste göras.Giftorättsgods/ äktenskapsförordOm ni nu gifter er igen är grundregeln att om ni inte skriver ett äktenskapsförord räknas alla era tillgångar som era gemensamma (Giftorättsgods), se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Det innebär att det huset som din partner äger räknas som giftorättsgods igen, och är därmed till hälften ditt om ni skiljer er igen. Det är nog högst troligt att din make reglerar huset som enskild egendom genom äktenskapsförord, se 7 kap 3 § äktenskapsbalken, eftersom du har sålt din del i huset till maken, men då skulle har rätt till den igen utan att du betalar för den.Jämkning av bodelningSkulle ni skilja er igen kort efter ni har gift er för andra gången utan att ni skrivit något äktenskapsförord, kan din make jämka huset vid en bodelning, vilket innebär att eftersom ni varit gifta så kort tid, anses var och en av er ha rätt till sin egendom. Detta görs med hjälp av en jämkningstrappa, en modell som bygger på att era tillgångar räknas som era enskilda med 80 % första året, sedan minskar de i egenvärde med 20 % per år, vilket innebär att efter fem år räknas alla era tillgångar som gemensamt giftorättsgods. Se 12 kap 3 § äktenskapsbalken. Denna regel bygger dock på att det anses att den jämkande parten har varit ekonomiskt stark vid äktenskapets ingående, men sedan fått sämre förhållanden. Regeln syftar också till att hindra försök att gifta till sig pengar.SammanfattningEtt bodelningsavtal är bindande mellan er. Era tillgångar delas upp i enighet med avtalet efter äktenskapets upplösande. Huset tillhör då din make. Om ni väljer att avbryta ansökan om äktenskapsskillnad gäller bodelningsavtalet mellan er. Det kan dock upplösa om ni båda vill. Om ni skiljer er men sedan vill gifta er igen, måste ni göra en hindersprövning. Om ni sedan ingår äktenskap räknas era tillgångar som giftorättsgods om ni inte reglerar det med ett äktenskapsförord. Om ni skiljer er kort efter det andra äktenskapets ingående är det troligt att din make jämkar huset vid en bodelning, vilket innebär att det tillfaller maken. Om du behöver hjälp med att skriva äktenskapsförord eller bodelningsavtal, är ni varmt välkomna att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Min pappa har skänkt bort sitt hus till sin sambo efter ett sjukdomsbesked. Kan jag häva gåvan?

2021-10-04 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej. Min pappa har skänkt sitt hus till sin sambo. Han är svårt sjuk och ligger för döden nu. Gåvan har gjorts efter sjukdomsbeskedet.Kan jag hävda att det är mitt arv/min laglott och häva gåvan?Jag har en helbror oxå.Med vänlig hälsning,
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan häva gåvan, alternativt kräva hälften av ditt arv efter din pappas bortgång. Nedan följer en förklaring.Din pappas rätt att ge gåvorDin pappa har rätt att ge bort sitt hus till vem han önskar som en gåva, följt av ett korrekt gåvobrev och en överlåtelse enligt jordabalkens regler, se 4 kap 29 § jordabalken och 4 kap 1 § jordabalken. Om omständigheterna är normala.Gåva i stället för testamenteSambopar ärver inte efter varandra eftersom de inte tillhör någon av de tre arvsklasserna i 2 kap 1­­-3 §§ ärvdabalken, se 2 kap 4 § ärvdabalken. Det innebär att om din pappa vet att hans sjukdomsbesked innebär att han ligger inför döden, måste han testamentera huset till hans sambo. Då aktualiseras din brors och din laglottsrätt.Laglott, bröstarvingeSom barn till din pappa räknas du och din bror som bröstarvinge. Bröstarvinge ärver efter sina föräldrar med lika delar, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Om din pappa skulle testamentera bort sin kvarlåtenskap har ni då som bröstarvingar rätt till hälften av er arvslott, vilket kallas för laglott, se 7 kap 1 § ärvdabalken. För att få sin rätt till laglott måste bröstarvingen väcka talan inom sex månader från det den tog del av testamentet.Förstärkt laglottsskyddI ditt fall har din pappa inte testamenterat huset till sin sambo, utan överlåtit det genom gåva. Detta kan vara för att kringgå laglottskyddet. I ditt fall har din far förmedlat gåvan av huset efter sjukdomsbeskedet, vilket innebär att han har givit bort huset under omständigheter som gör att syftet med gåvan är att likställa med testamente. För att det inte ska kunna ske, har du som bröstarvinge ett förstärkt laglottsskydd, se 7 kap 4 § ärvdabalken. I det här fallet innebär det att huset ska återbäras, och om det inte går ska värdet av huset läggas till det som kommer att bli din pappas kvarlåtenskap. Det innebär att din pappas sambo antingen måste lämna tillbaka huset, eller lösa ut er med den del av er gemensamma laglott som överskrider resten av tillgångarna. Det är viktigt att du väcker talan om rätten till ditt förstärka laglottsskydd inom ett år efter bouppteckningen efter din pappa gjorts. Även din bror måste väcka talan, eftersom talan bara räknas för den som klandrar bouppteckningen.SammanfattningEftersom din pappa gav bort huset efter sitt sjukdomsbesked tyder det på att gåvan är att likställa med testamente. Du och din bror skyddas av det förstärkta laglottskyddet, vilket innebär att gåvan ska återbäras, alternativt måste hans sambo lösa ut er ur huset med er laglottsdel. Om du vill ha hjälp med att reda ut situationen med din pappa är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Borde inte ett avtal vara formulerat så att parterna har lika vinning av det?

2021-09-24 i Avtal
FRÅGA |Bör inte ett avtal mellan sammarbetspartners eller medlemmar vara skrivet så att bägge parter skall kunna skriva under som hen var i den andres situation?Jag menar om den som ställt kraven i avtalet aldrig själv skulle kunna skriva under om det var viseversa bör väl ett avtal ses som orimligt?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AvtalsfrihetParter som ingår avtal är fria att avtala om vad de vill. Naturligtvis är avtal om olagligt innehåll ogiltiga. Grundidén med att ingå ett avtal är att båda parterna vill få någon form av vinst eller fördel. Hur det går till ska framgå av avtalet. Det är naturligtvis en stor fördel att ingå avtal som vänner eller innan en tvist uppstår. I ditt fall verkar det som att avtalet innehåller en så stark fördel till den du avser ingå avtal med, att den inte skulle ingå avtalet om personen var du. Det indikerar att ni förmodligen kommer bli osams och riskerar att hamna i en tvist.AvtalsprinciperAvtalslagen är en generell lag vilket innebär att den har ett brett tolkningsperspektiv. Exempelvis kan det bli svårt att avgöra vad som händer om någon av er bryter avtalet. Därför är det bra att avtala om att en viss summa pengar ska betalas till den andra parten vid avtalsbrott. Även var en evetuell tvist ska lösas, i domstol eller skiljenämnd? Det finns många saker att tänka på.Ett avtal kan också ogiltigförklaras om det är oskäligt innehåll, se 36 § avtalslagen, eller om ena parten är överlägsen i betydande mening, exempelvis att den andra parten lider av en psykisk sjukdom, se lagen om avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning.I normala avtalssituationer är det dock inte förbjudet att göra större fördel av avtalet än motparten. Du måste därför vara försiktig och noggrann innan du skriver på. Grundregeln inom avtalsrätten är att avtal ska hållas.SammanfattningSom regel ska avtal hållas. Det kan i efterhand vara svårt att tolka ett avtalsinnehåll. Det är därför viktig att se till parternas avsikt med avtalet, förhållandet mellan parterna och vad som händer om avtalet inte efterföljs. Om avtalsinnehållet inte känns bra ska du absolut inte skriva på. Det är en stark indikation på att en tvist kommer att uppstå i framtiden. Det är viktigt att förstå innehållet och omständigheterna kring avtalet innan du skriver på. Om du behöver hjälp med att tolka avtalet eller förhandla avtalet till ett mer likställt avtal, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Kan min granne tvinga mig att klippa bort grenar som växer in på grannens tomt?

2021-09-20 i Fastighet
FRÅGA |Min granne tvingar mig att årligen klippa grenar som hänger över på hans sida av tomtgränsen. Buskarna, fem stycken, som är ca två meter höga och är planterade på min tomt har grenar som växer över till grannens sida. Har han rätt att tvinga mig att varje år klippa bort dessa grenar? Grenarna förorsakar absolut inte någon olägenhet för min granne. Jag är 70 år och känner att jag inte orkar. Jag har erbjudit grannen att själv klippa dessa grenar. Men han vill inte göra det. Har han rätt att tvinga mig?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din granne kan inte tvinga dig att klippa bort grenarna.Rättsförhållande mellan grannarOm grenar från dina buskar växer in på din grannes tomt, har grannen rätt att klippa bort dem. Din granne ska först fråga dig för att du ska beredas möjlighet att själv ta bort grenarna, för att undvika skada. Om du inte tar bort grenarna, äger grannen rätt att göra det. Däremot kan grannen inte tvinga dig att utföra arbete på dennes fastighet, se 3 kap 2 § jordabalken.GrannelagsansvaretGrannar har skyldighet att visa skälig hänsyn till omgivningen enligt 3 kap 1 § jordabalken. Med det avses mer att du inte får bedriva störande verksamhet på din fastighet. Däri anses inte växande grenar räknas. Det framgår även av ditt brev att grenarna inte förorsakar någon olägenhet för din granne.SammanfattningOm grenar från din fastighet växer in på din grannes tomt, har grannen rätt att ta bort dem. Grannen ska dock först meddela dig, så du har möjlighet att göra det själv för att undvika skada på buskarna. Om du inte vill ta bort grenarna kan grannen inte tvinga dig till det. Om du behöver hjälp med att bemöta din granne, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?

2021-09-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag undrar om regeln nedan gäller även värdering av bostad?"Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållanden den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten:"Tacksam för återkoppling.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som ingår i en bodelningOm ni inte har något äktenskapsförord ska en bodelning ske enligt likadelningsprincipen, vilket innebär att allt ni äger med avdrag för skulder ska läggas ihop och delas lika mellan er, se 11 kap 3 § äktenskapsbalken. Alla era tillgångar är gemensamma och kallas giftorättsgods, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken.BodelningenNär ni gör en bouppteckning, det vill säga en förteckning på alla tillgångar som ni har, ska ni precis som du skriver ta utgångspunkt från det datum då talan om äktenskapsskillnad väcktes, även kallad den kritiska tidpunkten, se 9 kap 2 § äktenskapsbalken.Tidpunkt för värderingDet finns ingen lagstadgad regel för vilken tidpunkt som gäller för värdering. Frågan har i stället lämnats till rättstillämpningen. En bodelning syftar till att ske så snart efter äktenskapets upplösande som möjligt. Många gånger dröjer det lång tid mellan en äktenskapsskillnad och det att en bodelning genomförs. Det kan ge anledning att göra en ny värdering av det som ingår i bodelningsavtalet om det finns en tidigare bouppteckning.Det kan vara komplicerat att värdera exempelvis en fastighets marknadsvärde till den kritiska tidpunkten om det har gått alldeles för lång tid från äktenskapet upplöstes och bodelningen sker. I tidigare rättsfall har det i stället fastställts att utgångspunkten för värderingen ska ske så nära bodelningsdagen som möjligt, det vill säga när det är dags att dela upp egendomen. Det har även fastställts att avdrag för vinstskatten och försäljningskostnader ska göras.SammanfattningEn bodelning ska ske i samband med att äktenskapet upplöses. I det fallet är det precis som du skriver, att utgångspunkten för värderingen av giftorättsgodset ska ske från det datum den kritiska tidpunkten inträffade (Då talan om äktenskapsskillnad väcktes). Om ni redan har upplöst äktenskapet men inte genomfört någon bodelning ska ni i stället värdera bostaden till det marknadsvärde som ligger så nära bodelningsdagen som möjligt. Om ni behöver hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal är ni varmt välkomna att kontakta oss på Lawline.Vänligen,