Är persienner och rullgardiner byggnadstillbehör?

2021-09-15 i Fastighet
FRÅGA |Hej, Jag undrar vad som gäller när de kommer till lös egendom vid husförsäljning, specifikt när de kommer till persinner/rullgardiner? Som vi har fattat det som så räknas de som byggnadstillbehör som ska lämnas kvar och tillhör därmed huset vid en inflytt. Stämmer detta? Tack på förhand!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledande bestämmelserFast egendom är jord som är indelad i fastigheter, se 1 kap 1 § jordabalken. Det betyder i praktiken i ditt fall en tomt. Huset räknas då som fastighetstillbehör enligt 2 kap 1 § jordabalken. Fast inredning i byggnaden räknas som byggnadstillbehör, se 2 kap 2 § jordabalken.Vad är fast inredningI 2 Kap 2 § jordabalken räknas ett antal olika tillbehör som typiskt sett utgör byggnadstillbehör, exempelvis hiss, ledstång, kakelugn, spis, markis och element. Listan är dock inte uttömmande. För att det ska räknas som byggnadstillbehör måste det tillförts med avsikten att föremålet ska vara där för stadigvarande bruk. Det krävs också att det är fastighetsägaren som har tillfört föremålet. Vidare krävs även att det ska vara en fast del av byggnaden. Många gånger kan det vara svårt att avgöra vad som menas med att föremålet är fast i byggnaden. En generell regel är om det är lätt att bort är det inte byggnadstillbehör. Ett exempel är en inbyggd mikrovågsugn, anses vara byggnadstillbehör, medan en mikrovågsugn som står löst på diskbänken inte är ett byggnadstillbehör, utan utgör i stället lös egendom.Persienner och rullgardinerDet framgår inte av ditt brev om persiennerna är av den typen som sitter mellan glasen, eller om det är lösa persienner som är uppsatta med en enkel konstruktion. Om persiennerna är monterade i fönsterna anses de vara fast monterade och utgör därmed byggnadstillbehör. Detsamma gäller även rullgardinerna. Om de är monterade på väggen, är de lös egendom och hör därmed inte till byggnaden.Avtal om vad som ska ingå i köpetMånga gånger vill en köpare ta över vissa saker vid ett husköp, och en säljare kanske inte har någon användning för vissa saker. Då är det bra att avtala skriftligt om vad som ska lämnas kvar och om det ska utgå ersättning för föremålen. Annars kan det lätt uppstå missuppfattningar. För att avgöra vad som är vad i tveksamma situationer måste lösningen avgöras med stöd i tidigare rättsfall. Några exempel är där en parabolantenn på en balkong ansågs räknas som byggnadstillbehör. Ett annat fall är där en centraldammsugares rörsystem ansågs vara byggnadstillbehör. Med de rättsfallen som bakgrund och med förutsättning att persiennerna är av den typen som är mellan glasen, utgör persiennerna byggnadstillbehör, medan rullgardinerna räknas som lös egendom.SammanfattningI 2 kap 2 § jordabalken listas typiska byggnadstillbehör, bland annat markiser. Listan är dock inte uttömmande. Föremålet måste tillförts av fastighetsägaren, och att det ska avse för stadigvarande bruk, samt att det vara en fast konstruktion. Persiennerna i det fall de är inbyggda utgör byggnadstillbehör, medan rullgardinerna anses vara lätta att montera ner och utgör därmed inte byggnadstillbehör. Om du behöver hjälp med att förklara för din motpart i avtalet, hjälper vi på Lawline gärna dig.Vänligen,

Kan jag fortsätta amortera som vanligt, eller kan mina svärföräldrar kräva att min skuld ska förfalla till betalning?

2021-09-02 i Skuldebrev
FRÅGA |HejVi har lånat 100.000 av mina svärföräldrar. Vi har skrivit papper att vi lånat, utan ränta och med avbetalning 500/månad. Nu när vi separat och sålt fastigheten måste jag betala allt eller kan jag fortsätta att betala 500/ månad till det är slut betalt. Vi har inte skrivit någon slutbetalningdatum eller att det ska betalas när vi sålt.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FörfallodatumI ditt fall har dina svärföräldrar lånat ut pengarna med en amorteringsplan som framkommer av skuldebrevet. Det innebär att det underförstått finns ett förfallodatum om du följer amorteringsplanen. Du kan alltså fortsätta att amortera som vanligt, utan att dina svärföräldrar kan kräva att skulden ska förfalla till betalning i förtid. Ett skuldebrev som inte har någon amorteringsplan eller ett förfallodatum förfaller till betalning när borgenären (Svärföräldrarna) så önskar, se 5 § skuldebrevslagen.Olika typer av skuldebrevDet finns olika typer av skuldebrev, vilket kan få betydelse för hur en skuld kan överlåtas eller hur borgenären kan göra anspråk på skulden.Om det är ett enkelt skuldebrev tar det sikte på själva skulden mellan er och är inte avsedd att överlåtas till någon annan.Ett löpande skuldebrev går att överlåta till någon annan. Då är det viktigt att ni har antecknat dina amorteringar på skuldebreven. Annars kan en ny borgenär (Ägare av skuldebreven) kräva dig på hela beloppet som fanns från början. Det vill säga 100 000 kr, se 15 § skuldebrevslagen.Anteckning och kvittoÄven en amortering som görs i förtid för att du vill vara ordentlig och betala i tid, kan göras ogiltig mot en ny ägare. Det är därför mycket viktigt att det regleras på skuldebrevet varje betalning som du gjort. Om du kommer överens med dina svärföräldrar att betala skulden i förtid, ska du begära att få tillbaka skuldebrevet, så att ingen annan kan göra skulden gällande, se 21 § skuldebrevslagen. Det är nämligen du som måste bevisa att skulden är betald om någon kräver det.SammanfattningEftersom det finns en amorteringsplan kan dina svärföräldrar inte kräva skulden i förtid. Du kan alltså fortsätta att amortera som vanligt. Var noga med att anteckna varje amortering på båda skuldebreven för att säkerställa att inte någon ny borgenär kommer och kräver dig på hela skulden en gång till. Om ni kommer överens om att du ska betala i förtid, var då noga med att kräva tillbaka skuldebrevet. Om du behöver hjälp med att ta reda på vilken typ av skuldebrev ni har skrivit, hjälper vi på Lawline dig gärna. Vänligen

Vi vill låna ut en handpenning till vår dotter och hennes sambo, så de kan bygga ett hus. Hur kan vi på bästa sätt reglera att ingen löper ekonomisk förlust vid en eventuell separation?

2021-08-16 i Skuldebrev
FRÅGA |Min dotter har varit sambo i 2 år och de vill nu bygga hus tillsammans. Jag och dotterns pappa har lovat låna ut pengar för hjälp till handpeng. Vi är överens om att det är ett lån och att pengarna ska återbetalas och vi litar till 100% på dottern och har tänkt skriva någon form av skuldebrev. Vi litar på dotterns sambo också, men känner inte honom så bra än. Nu till frågan: Vilket är bäst - att skriva varsitt skuldebrev till dottern och sambon och låna ut hälften var, eller endast till dottern? Och undrar vad som är viktigt att skriva i skuldebrevet/breven? Jag vill varken att vi eller dottern ska förlora något ekonomiskt om dottern och sambon går skilda vägar.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din dotter och hennes sambos avser att bygga ett hus för gemensamt bruk kommer det att räknas som samboegendom enligt 3 § sambolagen, oavsett vem som betalar. Det innebär om de skulle separera någon gång i framtiden räknas det som de äger huset med lika delar. Då måste de antigen sälja huset och dela på pengarna, eller så den ena ta över huset mot att den som tar över huset löser ut den andra, se 16 § sambolagen. Jag tolkar ditt brev som de går in med lika delar i husbygget bortsett från det handpenningslån som kommer från dig och pappan. För att undvika eventuella tvister i framtiden finns det olika sätt ni kan säkra det på.SamboavtalDin dotter och sambon kan komma överens genom ett samboavtal att huset ska utgöra enskild egendom, se 9 § sambolagen. De kan sedan reglera handpenningen som ett skuldebrev mellan dem. Vilket innebär att om de säljer huset, ska skuldebrevet förfalla till betalning och räknas av vid försäljningen från sambons del till din dotters del. Om de önskar amortera till er kan de även reglera sambons del av amorteringen i skuldebrevet mellan dem. På det sättet kan din dotter betala av till er med säkerhet att sambon också betalar en lika stor del.SkuldebrevNi som föräldrar kan med er dotter upprätta ett skuldebrev gällande hela handpenningen. Det ni måste tänka på är att reglera om det ska finnas en amorteringsplan och ni vill han någon form av ränta. För att det ska räknas som ett skuldebrev krävs det att det finns en bestämd summa som avser en skuld, att det är en ensidig handling, att det är ett fristående dokument samt att det finns en skriftlig utfästelse med underskrift. I övrigt finns det inga formkrav på innehållet.Det finns dock olika typer av skuldebrev. Enkla skuldebrev avser till viss man, se 26 § skuldebrevslagen, och löpande skuldebrev, se 11 § skuldebrevslagen. Löpande skuldebrev kan regleras till innehavaren, viss man eller order.Skulle ni vilja skriva ett skuldebrev till sambon som ni inte känner så bra, är ett löpande skuldebrev att rekommendera. Då kan ni reglera att det ska gälla för innehavaren. I det fall sambon inte kan betala skulden, kan ni överlåta skulden till någon annan att driva in.SammanfattningFörslagsvis ber ni er dotter och sambon att upprätta ett samboavtal som reglerar att huset är enskild egendom. De kan sedan skriva ett skuldebrev mellan dem gällande handpenningen och hur den ska återbetalas. Ni kan sedan skriva ett skuldebrev mellan er och dottern. Summan det handlar om är förhållandevis hög. Jag rekommenderar därför att ni anlitar en jurist som hjälper er med detaljerna, för att förhindra att en eventuell framtida tvist. Om ni behöver hjälp med att upprätta samboavtal och skuldebrev, hjälper våra jurister på Lawline er gärna.Vänligen,

Min son har ett muntligt avtal som nu överlåtits till någon annan, som kräver återbetalning och ränta. Till vem ska han betala och vilken ränta gäller?

2021-08-16 i Skuldebrev
FRÅGA |HejBehöver hjälpa min son lite, då han inte vet riktigt hur han ska göra, frågar därför er :)Min son var sambo med en person under tiden 2014-2020. Under denna tid köpte de lite möbler där pengarna kommer ifrån sambons far, då han lånade min son den 2016-01-01, 20.000 kr hans ex-svärfar dvs. Det var ett muntligt lån och inga villkor hade nämnts mellan dem. Min son försökte flera gånger att betala av på lånet men ex-svärfar sa varje – "det tar vi sen", men förra veckan i torsdags den 12/8 kom det ett brev från en för min son okänd person, , med krav på 20.000 kr och ränta enligt lag från 2016-01-01 (begärd ränta är ca 8.000 kr). Måste min son betala, i så fall till vem. Från och med när kan ränta utgå?Tacksam för svar!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Än så länge behöver inte din som betala ränta. Frågan är också om hela skulden är hans?Muntliga avtalTill att börja med kan vi konstatera att det finns ett bindande avtal enligt avtalslagens principer om anbud och accept. I det här fallet har fadern lånat ut pengar till din son (Eller din son och hans sambo), se 1 § avtalslagen. Detta gäller även om det är ett muntligt avtal, se 3 § avtalslagen.När det kommer till att tolka oklarheter i ett avtal, måste en sammantagen bedömning av omständigheterna göras. I det här fallet är det sambons far som har lånat ut pengar till din son för att sambon och din son ska kunna köpa möbler till det gemensamma hemmet. Faderns avsikt med pengarna är att de ska gå till deras gemensamma hem. Eftersom de var sambos räknas de möbler som de köper gemensamt till bostaden som samboegendom, se 3 § sambolagen. Om din son hade lånat pengarna av sambons far till privata inköp, är det att tolka som ett avtal mellan din son och sambons far. Faderns avtalsavsikt var således att pengarna skulle gå till det gemensamma boendet. Likaså kan din sons avtalsavsikt anses vara att lånet var till för deras gemensamma hem. Tolkningen bör därför vara att pengarna de lånade av fadern skulle gå till möbler som avser det gemensamma boendet. Avtalet är således mellan Fadern som ena parten och samboparet som andra avtalsparten. Ur den tolkningen är således även sambon skyldig att betala skulden. Eftersom det är ett muntligt avtal blir det svårt att bevis hur det var sagt från början. Men det är den mest rimliga lösningen. Om ni trots allt är överens om att avtalet gäller mellan fadern och din son, måste situationen tolkas enligt reglerna för enkla skuldebrev.SkuldebrevI lagen om skuldebrev regleras vad som gäller mellan gäldenär och borgenär (Låntagare och långivare). Lagen är även analogt tillämplig på muntliga låneavtal. Det vill säga då det inte finns andra lagar att tillämpa vad som gäller vid muntliga avtal, gäller reglerna om enkla skuldebrev, se 26 § skuldebrevslagen.I din sons fall rör det sig om ett skuldebrev utan förfallotid eller datum. Det finns inte heller någonting avtalat om vilken ränta som ska gälla. Det innebär att din son har rätt att betala av skulden när han vill. Det framgår även av brevet att han har försökt, men blivit avfärdad. Det innebär också att sambons far kan på anmodan kräva betalning. Det vill säga han kan kräva återbetalning när han vill, se 5 § skuldebrevslagen.RäntanOm det inte finns någon avtalad ränta ska enligt 6 § skuldebrevslagen, reglerna i räntelagen gälla.Enligt 4 § räntelagen ska ränta börja löpa från trettio dagar från det skulden förefaller till betalning. Om inget förfallodatum är angivet, förfaller skulden till betalning omedelbart den 12/8­­­-2021, då din son fick brevet. Räntan ska då börja räknas från 12/9­­-2021.Om ingen fastställd ränta är avtalad, gäller beräkning enligt 6 § räntelagen. Vilket innebär Riksbankens referensränta (Som för närvarande är 0 %) + 8%. Det vill säga räntan blir således 8 %. Det innebär att din son blir skyldig att betala 133 kr/ månad i ränta efter den 12:e september 2021, tills det han, alternativt de båda har betalat skulden.Till vem ska din son betala?Enkla skuldebrev kan överlåtas, men då krävs vissa moment för att det ska vara giltiga överlåtelser. I det här fallet är den en muntlig överenskommelse, där skuldebrevslagen blir tillämplig. Men i praktiken finns inget undertecknat avtal med villkor att överlåta. Det blir en överlåtelse om en utfästelse, vilket inte fungerar. Skulden ska därför betalas till fadern.SammanfattningTill en början måste det fastställas om lånet gäller mellan fadern som en part och samboparet tillsammans som andra part, eller endast mellan din son och fadern. Vid muntliga avtal blir reglerna i skuldebrevslagen analogt tillämpbara. Skulden har i samband med brevet till din son förfallit till betalning den 12/8. Eftersom ingen ränta är avtalad gäller reglerna om dröjsmålsränta i räntelagen. Räntan i det här fallet börjar räknas från trettio dagar efter den 12/8. Räntan är i nuläget 8 %, vilket blir 133 kr/månad. Skulden är i form av ett muntligt avtal, och kan därmed inte överlåtas till någon annan med stöd av skuldebrevslagen. Skulden ska därför betalas till fadern. Om du behöver hjälp med att bemöta faderns kravbrev, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Hur ska jag gå till väga för att häva ett köp av en båtmotor?

2021-09-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejHar köpt en elmotor till en snipa av ett företag i Göteborg. Jag bor i Ronneby. Jag har betalat 150 000 för elmotorn. Och 40 000 för installationen. Leveransen försenad cirka 3 månader och nu ca 4 mån senare fungerar motorn fortfarande inte. Hur kan jag gå vidare för att få tillbaka mina pengar? Hälsningar
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!KonsumentOm du som privatperson har köpt någonting av ett företag omfattas du av 1§ konsumentköplagen. Det är en tvingande lag till konsumentens fördel, vilket innebär att om det uppstår oklarheter ska lagen tolkas till din fördel.BåtmotornDet framgår inte av ditt inte av ditt brev om du har köpt en ny motor eller en begagnad i befintligt skick. Oavsett om det är en ny eller en gammal ska motorn uppfylla ett fungerande skick.DröjsmålOm en säljare inte levererar en vara i tid och det avviker i väsentlig del för köparen har du rätt att häva köpet enligt 13 § konsumentköplagen. I ditt fall är motorn redan installerad, även om det är med en försening om tre månader. Det är i stället bättre för dig att häva köpet på grund av fel på motorn.Fel på varanMotorn ska uppfylla krav på kvalitet och egenskap som ni var överens om vid köpet, se 16 § konsumentköplagen. Det innebär om du har köpt en ny motor ska den vara fullt fungerande. Har du köpt en begagnad motor ska den fortfarande vara fungerande, men med beaktande av ålder och pris kan den vara i sämre skick. I ditt fall har även säljaren åtagit sig att installera motorn. Om det visar sig att motorn är hel men installationen är felaktig, ska även det räknas som fel i varan enligt 16 a § konsumentköplagen.GarantiEtt fel som visar sig inom sex månader från köpet anses ha varit där från början, se 20 a § konsumentköplagen. Det innebär i ditt fall att du kan åberopa att det är fel på motorn.ReklamationEftersom du vill häva köpet måste du reklamera köpet först. Det är viktigt att du gör det inom skälig tid från det du upptäckte felet. Vad som anses som skälig tid är två månader från det du upptäckte felet, se 23 § konsumentköplagen. Du ska reklamera felet till företaget du köpte motorn av. Gör det skriftligt, där du beskriver att det är fel på motorn. Datera brevet för att tydliggöra att du har reklamerat inom skälig tid.Häva köpet eller avhjälpa feletDu kan välja om du vill att säljaren avhjälper felet eller levererar en ny motor, se 26 § konsumentköplagen. Säljaren har då rätt att välja att avhjälpa felet på egen hand, se 27 § konsumentköplagen.Om säljaren inte vill ge dig en ny motor, eller åtgärda felet inom skälig tid från det du reklamerade motorn, har du rätt att häva köpet och kräva dina pengar tillbaka enligt 28 § konsumentköplagen.SkadeståndDu kan även ha rätt till skadestånd om problemet medfört kostnader för dig, eller om båten skadats vid installationen, se 30 ­­-32 §§ konsumentköplagen.SammanfattningEftersom du är en privatperson som har köpt en motor av ett företag (Näringsidkare) Ska lagen tolkas till din fördel. I ditt fall kan du häva köpet om du inte väljer att säljaren ska rätta till felet. Du kan hävda att det är fel på motorn oavsett om det är installationen eller motorn som brister i funktion. Av ditt brev framgår det att du har upptäckt felet inom sex månader vilket innebär att motor anses vara felaktig från början. Var noga med att reklamera felet omgående, så du gör det inom skälig tid. Gör en skriftlig reklamation där du anger datum och att det är fel på motorn. Du kan sedan häva köpet och kräva tillbaka dina pengar. Om säljaren inte lyssnar till dig, hjälper våra jurister på Lawline dig gärna med att reda ut problemet.Vänligen,

Hur ska jag gåt till väga för att vräka min hyresgäst som hyr ut min villa i andrahand utan tillstånd?

2021-08-16 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Är hyresvärd och hyresgästen i uthyrda villan bor inte där och i strid med avtal hyr hen ut i andrahand som festlokal på uthyrningsforum, sociala medier m.m.. Även efter varning har detta fortsatt, vad är mina val för att vräka så snabbt som möjligt? Vill byta lås direkt för att hindra fler gäng via uthyrningssidor, kan jag göra detta? Finns det en varselperiod där jag först meddelar hyresgästen, som alltså inte själv bor där, innan jag vidtar åtgärder? Vill försöka rättssäkra det jag gör men akut att hindra skada på villan. Stort tack!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du hyr ut din villat till en hyresgäst som avser använda den som bostad. Det gör att du omfattas av privatuthyrningslagen. Det gör att reglerarna i 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen blir gällande i det här fallet.Anledning till förverkandeAv ditt brev framgår det att hyresgästen har hyrt ut bostaden i andrahand i strid med ert hyresavtal. Det förekommer även fester som kan antas störa omgivningen. Om du väljer att säga upp avtalet till följd av festande och störningar, måste du först skicka en anmodan till hyresgästen, men även till socialnämnden. Hyresgästen kan välja att rätta sig omedelbart, se 12 kap 25 § jordabalken.Om du i stället väljer att säga upp din hyresgäst till följd av avtalsbrott i form av otillåten andrahandsuthyrning, se 12 kap 42 § jordabalken. Kan du säga upp avtalet med omedelbar verkan, hyresgästen har då förverkat sin rätt till boende.UppsägningDet framkommer av ditt brev att du redan har varnat din hyresgäst och meddelat att du inte godtar den otillåtna uthyrningen. Då återstår en skriftlig uppsägning. En uppsägning måste vara skriftlig, samt att den måste innehålla anledningen till att det sker en uppsägning. Den måste vidare delges till din hyresgäst. Du måste alltså lämna den personligen, eller skicka den rekommenderad. Om din hyresgäst inte rättar sig efter din uppsägning, måste du vända dig till en domstol. Kronofogden kan då genomföra en avhysning. Avhysning går till på det sättet att en flyttfirma kommer och packar ner allt och förvarar det i ett magasin i tre månader. Kostnaderna för det får din hyresgäst stå för. Din hyresgäst blir även skadeståndsskyldig till dig för utebliven hyra enligt 12 kap 42 § jordabalken.SammanfattningDin hyresgäst bryter alvarligt mot avtalet genom att hyra ut i andrahand. Eftersom du redan har skickat en varning om uppsägning, återstår nu en skriftlig uppsägning som innefattar en omedelbar förverkning av hyresavtalet. Om din hyresgäst motsätter sig uppsägningen, kan du vända dig till en domstol. De kan då besluta om avhysning. Om du behöver hjälp med att säga upp din hyresgäst är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Är jag ersättningsskyldig för en trasig tvättmaskin i min hyresrätt?

2021-08-16 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Jag bor i en hyresrätt med tvättmaskin. En plast detalj har slitits/knäckts i doseringsfacket, är jag ansvarig att åtgärda detta?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som plastdetaljen slitits av under den tid som du bor i hyresrätten.Hyresgästens ansvarSom hyresgäst omfattas du av 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen. Du som hyresgäst bär ansvar för att hålla lägenheten i vårdat skick, och svarar även för de skador som uppstår enligt 12 kap 24 § jordabalken. Vid bedömning av en uppkommen skada görs den utifrån skadeståndsrättsliga principer. Det innebär att den som vållar en sakskada med uppsåt eller oaktsamhet ska ersätta den, se 2 kap 1 § kap skadeståndslagen. Vidare gör en bedömning om du kunde inse risken för skada genom ditt handlande, om du kunde inse skadans storlek, och slutligen vad du gjorde för att undvika skadan.Du kan naturligtvis kunnat orsaka skadan om du smäller i luckor och behandlar din tvättmaskin vårdslöst. I det fallet blir du ersättningsskyldig, enligt ovan redogjorda grunder. Det kan ju även vara så att tvättmaskinen är flera år gammal, och gått sönder av ålder och bruk. Om det är en gammal tvättmaskin, kan du påtala det för din värd, är det däremot en ny maskin kan du bli ersättningsskyldig för skadan.Vem ska betalaTvättmaskinen tillhör fastighetsägaren, och de har försäkring som täcker deras egendom. Beroende på hur olyckan bedöms ha uppstått, genom ditt vållande eller genom slitage kan även din försäkring täcka skada på annans egendom.SammanfattningEn gammal tvättmaskin kan gå sönder genom bruk och slitage. Då ska din hyresvärd ersätta den. Du som hyresgäst har ansvar för de olyckor och skador som uppstår i din lägenhet. Om det är så att du har varit hårdhänt och slarvig i ditt brukande av maskinen kan du bli ersättningsskyldig. Beroende på hur din försäkring ser ut, kan det finnas möjlighet till skydd för skada på annans egendom. Om du behöver hjälp med att reda ut frågan med din hyresvärd, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Om två makar har avlidit, med det inte har gjorts någon bodelning efter den först avlidne maken, ska det då göras en bodelning efter den sist avlidne maken? Och vems dödsbo ska sälja deras bostad om den ägdes av den först avliden maken?

2021-08-16 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min bekants mor avled 2003. Bouppteckning efter henne kunde sent omsider göras. Det gick inte göra bodelning med hennes make (inte far till min bekant) som vägrade att delta i eller godkänna något ( t ex han svarade inte på juristers brev så de gav upp uppdraget och mors konton existerar fortfarande). Även min bekant resignerade. De sista 10 åren var styvfadern mer eller mindre dement. Det har väntats på styvfaderns bortgång vilket har nu skett. Ska det ske en bodelning efter min bekants mor innan man upprättar bouppteckning efter styvfadern? De hade en bostadsrätt - modern ägde den 100 %, vems dödsbo säljer den? Han hade svårt att följa sedvanliga lagar med en så obstinat styvfar. Styvfaderns släkt väntar på ett stort arv - och ett snabbt arvskifte. Men han vill göra rätt - äntligen. Inget testamente eller äktenskapsförord finns. Jag som också är nyfiken lovade fråga. Vänligen
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna svara helt korrekt på dina frågor behövs det mer detaljerad information om vad som egentligen har hänt!När din bekants mor avled skulle en bouppteckning göras inom tre månader enligt 20 kap 1§ ärvdabalken. Av ditt brev framgår att det till slut kunde göras. Om inte kan Skatteverket utfärda vite eller utse en lämplig person att genomföra den, se 20 kap 9 § ärvdabalken.Eftersom modern och styvfadern var gifta måste en bodelning ske innan ett arvskifte kan göras. Om styvfadern vägrade skriva under en bodelning, kan även rätten utse en bodelningsutredare, se 19 kap 1 § ärvdabalken. I det fall styvfader motsatte sig även bodelningen och arvskiftet, kunde en skiftesman utses av rätten, se 23 kap 5 § ärvdabalken.BodelningenDet framkommer av ditt brev att modern och styvfadern var gifta, men att de inte hade något äktenskapsförord. Då innebär det att alla deras tillgångar räknas som deras gemensamma, så kallat giftorättsgods, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Även bostadsrätten som modern ägde med 100% räknas som giftorättsgods. Vid en bodelning upprättas en bouppteckning, där makarna sedan erhåller sin andel. Giftorättsgodset läggs samman och delas i två, se 10 kap 1 § äktenskapsbalken, samt 11 kap 2­­-3 §§ äktenskapsbalken. Värderingen av tillgångarna ska ta utgångspunkt i det datum modern avled, se 9 kap 2 § äktenskapsbalken.ArvetDin bekant var inte modern och styvfaders gemensamma barn, vilket innebär att din bekant var moderns särkullsbarn. Ett särkullbarn har rätt att få sin del av arvet efter sin förälder före den efterlevande maken, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Om det inte finns några andra syskon till din bekant har alltså din bekant rätt till hela arvet efter sin modern, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Moderns kvarlåtenskap utgör den andel som tillföll henne efter bodelningen.Gällande bostaden ägde modern den med 100 %, men hälften av den tillfaller styvfadern som giftorättsgods. I det här fallet har styvfadern tagit över bostaden, vilket innebär att styvfadern skulle lösa ut din bekants del av bostaden. Det går alltså att anse att styvfaderns dödsbo ska sälja bostadsrätten, men att hälften av bostadsrätten ska tillfalla din bekant, även om delen i bostadsrätten överstiger arvslottens värde, se 3 kap 5 § ärvdabalken.PreskriptionAv ditt brev framkommer det att en längre tid har gått sedan modern avled. Preskriptionstiden på att göra anspråk på din bekants del av arvet gäller inom tio år. Sedan är rätten till arvet förbrukad, se 16 kap 4­­-7 §§ ärvdabalken.SammanfattningEn bodelning ska ske efter moderns bortgång. Eftersom de var gifta utan äktenskapsförord räknas alla deras tillgångar som giftorättsgods. Allt delas lika mellan dem. Den del som tillfaller modern, ärver din bekant i egenskap av bröstarvinge. Din bekant har rätt att ta sin del av arvet direkt efter moderns bortgång. I ditt fall har styvfadern levt kvar i bostadsrätten, vilket innebär att dödsboet efter honom måste lösa ut din bekant. Har det gått mer än tio år sedan moderns bortgång och bouppteckningen gjordes, och din bekant inte gjort anspråk på sin rätt till arv inom en tio års period, har han försuttit sin rätt till arvet. Om din bekant har under en tid påtalat sin rätt till arv, bryter det preskriptionen, den löper från det datum han senast påtalade sin rätt. Ett gott råd är att låta en jurist gå igenom vad som har hänt noggrant med detaljerad information, för att kunna ge ett tydligt och klart svar. Våra jurister på Lawline hjälper dig gärna med att reda ut situationen.Vänligen,