Hur kan jag kräva prisavdrag från säljaren, då fastighetsköpet inte stämmer med köpeavtalet?

2021-07-26 i Fel i fastighet
FRÅGA |Jag och min sambo köpte ett hus i mars 2021. Vi har nu fått information från sotaren att det råder och har rådit eldningsförbud i vedpannan sen 2019-09. Vi fick i samband med husvisning och kontraktsskrivning en frågelista från säljare/mäklare med frågor och svar angående husets skick. På frågan om det finns några anmärkningar eller förelägganden från myndighet eller besiktningstekniker så har säljare svarat att skorstensfejare var i samband med en skorstensbrand på fastigheten och inga anmärkningar gjordes. Bara att elda vidare. Detta stämmer då inte, eftersom sotaren har gett oss ett protokoll på att samma anmärkningar finns kvar. Säljaren har alltså ljugit i frågelistan och ett kontraktsbrott har skett. Hur ska vi kräva säljare på summan som krävs för att åtgärda felen? Vi har en offert, vi ska bara kontakta säljare. Mvh David.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har helt rätt i att ett kontraktsbrott har skett. Det som skrivs i köpeavtalet enligt 4 kap 1 § jordabalken ska stämma med verkligheten. I det här fallet har bevisligen säljaren handlat i strid mot tro och heder eftersom sotaren kunde visa protokollet från förra sotningen.Fel i fastighet Vi de fall det förekommer ett fel i fastigheten, eller när omständigheterna inte följer av avtalet, kan du åberopa fel, enligt 4 kap 19 § jordabalken.ReklamationFör att du ska kunna åberopa felet, måste du reklamera till säljaren enligt 4 kap 19a § jordabalken. Gör reklamationen skriftlig, där du beskriver felet, samt daterar reklamationen. I det här fallet har säljaren handlat i strid mot tro och heder, vilket gör att du inte omfattas av någon reklamationstid. Den anses annars vara inom skälig tid från det felet upptäcktes. Med skälig tid avses i det här sammanhanget 4,5 månader.PrisavdragDu kan kräva prisavdrag för skorstenen enligt 4 kap 19c § jordabalken. Då räknar du ut en kvotdel genom att dividera huset i felaktigt skick/felfritt skick. Du utgår från värdet vid köpet. Detta ligger sedan till grund för prisavdraget. Du kan naturligtvis be säljaren ersätta den kostnad som du har fått offert på angående skorstenen.SammanfattningPrecis som du skriver har säljaren begått ett kontraktsbrott, genom medveten underlåtelse undanhålla information om att skorstenen är belagd med eldningsförbud. Vidare har säljaren uttryckt sig att det är bra att elda på. Du har bevismaterial i form av sotaren protokoll, samt innehållet i köpeavtalet.Du kan därför hävda att det är ett fel i fastigheten, och därmed kräva prisavdrag eller ersättning för den kostnad det kostar att reparera skadan. För att det ska vara möjligt att kräva prisavdrag, måste du reklamera felet till säljaren. Du måste specificera reklamationen samt datera den. Om säljaren motsätter sig dina krav, kan vi på Lawline hjälpa dig att skriva ett kravbrev. Om du behöver hjälp med att driva ärendet mot din säljare är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?

2021-07-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man och jag köpte en bostadsrätt tillsammans när vi blev sambos. Vi äger 50% var av bostaden, men han betalade hela kontantinsatsen vid köpet. Eftersom vi varken skrev ett samboavtal eller ett skuldebrev så vet jag att jag hade haft juridisk rätt till halva kontantinsatsen om vi hade separerat som sambos. Vi har dock gift oss sedan dess, och kommer nu genomgå en skilsmässa. Den totala tiden vi har levt tillsammans är kortare tid än 5 år, varför vår bodelning kommer jämkas enligt 5-årsregeln. Min fråga är dock om kontaktinsatsen han betalade när vi blev sambos hör till det giftorättsgods som han anses äga, eller om det ses som vårt gemensamma giftorättsgods och ska fördelas som det hade gjort om vi varit sambos istället för gifta?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I bouppteckningen ska kontantinsatsen redovisas som giftorättsgods. Nedan kommer en förklaring.SamboegendomTvå personer som lever stadigvarande tillsammans i ett parförhållande räknas som sambos enligt 1 § sambolagen. Det som räknas som samboegendom är den gemensamma bostaden och det bohag som hör till, det vill säga de möbler som är inköpta till lägenheten, se 3 § sambolagen. Eftersom ni köpte bostaden för att bo där tillsammans är bostaden samboegendom. Det spelar ingen roll vem av er som har betalat för lägenheten, se 3 § sambolagen. I ert fall har ni inget samboavtal, där det framgår att ni har avtalat bort sambolagen, eller att era tillgångar ska utgöra enskild samboegendom, se 9 § sambolagen.Samboförhållande upphörOm samborna ingår äktenskap upphör samboförhållandet att gälla, se 2 § sambolagen. Av ditt brev framgår det inte om ni skrev ett äktenskapsförord när ni ingick äktenskapet, men jag tolkar det som ni inte har ett avtal.GiftorättsgodsEr samboegendom (Bostaden) övergick till att bli giftorättsgods i och med äktenskapet eftersom det inte fanns några regleringar om att den skulle utgöra enskild egendom, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken.BodelningNu när ni ska skilja er ska ni göra en bodelning enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Där ska giftorättsegendomen ingå, se 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Alla tillgångar och skulder ska räknas in, därmed även kontantinsatsen, se 11 kap 2 § äktenskapsbalken.Jämkning av bodelningPrecis som du skriver finns det möjlighet att jämka bodelningen om äktenskapet upphört inom fem år enligt 12 kap 3 § äktenskapsbalken. Principen ger en möjlighet att jämka med en avtagande faktor om 20 % per år. Det vill säga om ni varit gifta i ett år, går det för den ena maken att jämka med 80 %, nästa år 60 % och så vidare.För att kunna tillämpa 12 kap 3 § äktenskapsbalken, är det viktigt att förstå bakgrunden till lagen. Möjligheten kom till för att ge ett skydd åt den ekonomiskt svagare parten i äktenskapet. Det vill säga om den ena maken exempelvis inte har arbetat, utan tagit hand om hemmet, eller om den part som vid äktenskapets ingående var den som betalade större delen av alla investeringar, men som senare har fått väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden, då ska en möjlighet att jämka ges till den som är i behov av jämkning. Regeln syftar även till att motverka möjligheten att gifta till sig pengar. Regeln tillämpas restriktivt, och tar sikte på om det finns äktenskapsförord som leder till skevdelning, utgångspunkten är att en bodelning ska ske enligt likadelningsprincipen, se 11 kap 3 § äktenskapsbalken.SammanfattningNi har inga avtal om att bostaden utgör enskild egendom, den är därför giftorättsgods. Även skulder och andra tillgångar är giftorättsgods om inget annat framgår av ett äktenskapsförord, därmed även kontantinsatsen. Allt giftorättsgods ska delas lika vid en bodelning efter äktenskapsskillnad. Möjligheten att jämka en bodelning med anledning av att förhållandet är kortvarigt finns om det föreligger starka skäl, eller om det blir en uppenbar skevdelning. Regeln tillämpas restriktivt, och utgångspunkten är att bodelning ska ske genom likadelning. Kontantinsatsen ska därför ingå i bodelningen utan jämkning. Om du behöver hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal, eller bestrida jämkningen är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Vem bär ansvaret för en skadad vara vid ett transportköp?

2021-07-24 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Gällande köplagen mellan mig som privat person och en annan privat person i en annan ort:En köpare köpte ett objekt och betalade frakt via ombud (jag är säljaren) , paketet kom skadad och objektet fick en skada , köparen reklamerade skadan och ombudet ansåg att man bordeha haft bättre förpackninksmaterial för att kunna tåla den maskinella hantering hos ombudet enligt deras normer som tekniskt inte tydliga:"Det yttre emballaget ska vara av god kvalitet för att tryck och påkänningar inte ska gå direkt in i produkten.Ytteremballaget ska även vara anpassat för produkten och inneremballagets storlek.Produkten ska inte kunna röra på sig under transporten samt distansera sig från det yttre emballaget.Produkten ska omges av ett stötdämpande material i samtliga riktningar som är anpassat efter produktens vikt, volym och känslighet."Jag har packat objektet väl med stötdämpande material (bubbelplast och frigolit) i en låda som var till en HP skrivare tidigare som är större än objektet men trotts allt säger postnord att det är inte tillräckligt.Om man googlar så är det svårt att få ersättning från ombudet.Vem ber ansvaret här ?Stort tack på förhand!Freiwat
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver gäller 1 § köplagen mellan er, eftersom ni är två privatpersoner.Risken för varanDu som säljare bär risken för varan till dess köparen har hämtat varan, se 13 § köplagen.I det här fallet rör det sig om ett transportköp mellan två olika orter. Om ni inte har ett speciellt transportavtal, eller en leveransklausul, gäller att risken för varan går över på den som åtagit sig att utföra transporten från dig, se 7 § köplagen. I ditt fall övergick risken (Ansvaret) för paketet när du lämnade det till det postombud nu nämner. De i sin tur kan ha anlitat andra transportörer.Vem bär ansvaret?Ombudet som du lämnade paketet till bär ansvaret. Den som ska påkalla ersättningen för den skadade varan är köparen. Du skriver i ditt brev att du packade varan med frigolit och bubbelplast, vilket måste anses vara vad som krävs av dig.SammanfattningVid transportköp mellan olika orter går risken för varan över till transportören när säljaren lämnar varan. Om köparen vill ha ersättning för skadan, är det upp till köparen att vända sig till transportören för ersättning. Om du behöver ytterligare hjälp med ärendet, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Får vem som helst fritt passera över min tomt på en samfälldhetsväg?

2021-07-23 i Servitut
FRÅGA |Över vår tomt går en samfällig väg som inte längre nyttjas, men hos lantmäteriet är den ännu registrerad på så sätt. Vilka har rätt att gå och cykla över vår tomt? Är det enbart delägarna i samfälligheten - eller har vem som helst rätt att till fots eller med cykel passera över tomten?Den gamla samfällda vägen håller på att växa igen så inga bilar kan köra över tomten. Närboende som inte är delägare i samfälligheten hävdar att de fritt kan passera över tomten - vilket vi inte gillar.Det jag också undrar över är hur allemansrätten spelar in i samfälligheter - om den på något sätt ger rätt till passage?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!VägenAv ditt brev framgår det att vägen är registrerad hos lantmäteriet. Jag tolkar det som att vägen är ett servitut. Ett servitut ger andra berörda fastigheter rätt att nyttja det, i det här fallet vägen. Det innebär att din tomt (Fastighet) är en tjänande fastighet till de övriga fastigheterna i samfälldheten. Ett servitut har till avsikt att finnas till på obestämd tid för stadigvarande bruk, se 14 kap 1 § jordabalken.Vem har rätt att nyttja vägenVad vägen syftar till framgår inte av ditt brev. Men eftersom det är en väg till för samfälldheten förmodar jag att den finns till antingen för att övriga fastighetsägare ska kunna komma fram till sina fastigheter, eller att den möjligtvis leder till en badplats eller liknande. Vilket ger medlemmarna i samfälldheten rätt att nyttja vägen.AllemansrättenAllemansrätten bygger på sedvana och regler som är mycket gamla, och därmed inte alltid stämmer överens med hur samhället ser ut idag. Var och en har rätt att vistas till fots på annan markägares ägor så länge de inte skadar marken. I ditt fall är det en väg som går på din tomt. Allemansrätten tillåter då att det är tillåtet att ta väg över din tomt. Detta gäller dock bara om det ligger utanför din hemfridszon.Med hemfridszon menas avståndet till din bostad. Har du exempelvis en öppen tomt utan staket och vägen ligger på ett avstånd om ca 70 meter från ditt hus, anses det ligga utanför din hemfridszon. Om du har en insynskyddande häck, kan avståndet vara ca 15 meter. Av ditt brev framgår det att du störs när allmänheten går på vägen, vilket tyder på att det inkräktar på din hemfridszon. Allmänheten ska respektera markägaren. Exempelvis kan det vara tillåtet att bada på en privat badbrygga. Detta gäller dock inte när ägaren är på bryggan eller i närheten av den.Det är förbjudet enligt 12 kap 4 § brottsbalken att ta väg över annans mark (Tomt) om det inte finns någon väg och det riskerar att skada marken, eller om du har ett staket runt tomten.I ditt fall skriver du att vägen växer igen och inte används av samfälldheten. Det kan tolkas som att det inte längre är en väg. Det är då inte tillåtet att ta väg över din tomt, därmed gäller inte allemansrätten.SammanfattningEn samfälldhetsväg får nyttjas av medlemmarna. Så länge vägen har en vedertagen funktion och att den normalt används av allmänheten, gäller även att allmänheten kan nyttja den med stöd av allemansrätten. Om vägen ligger på din tomt och stör din hemfridszon, gäller inte allemansrätten. Är det dessutom så att vägen är igenvuxen och inte länge nyttjas av samfälldheten kan du påpeka för dem som går på din tomt att du störs av det, och att det förstör din mark, genom att den trampas upp. Detta med stöd av 12 kap 4 § brottsbalken. Om du behöver ytterligare hjälp med vad som gäller, är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Hur kan jag fördela arvet till bröstarvingar innan min egen bortgång?

2021-07-26 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan en efterlevande maka (dödsbodelägare) välja att dela upp arvet till bröstarvingar (endast gemensamma barn finnes) innan sin egen bortgång?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med in fråga!Bröstarvingar ärver sina föräldrar med lika delar, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Som skydd för den efterlevande maken vid den ena makens bortgång, ärver den efterlevande maken med fri förfogande rätt, före bröstarvingarna, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Om du väljer att avstå från din företrädesrätt till bröstarvingarna, ärver de sin bortgångne förälder med lika delar.Om du inte avstår från din företrädesrätt, ärver bröstarvingarna vid din bortgång, först efter den ena föräldern, sedan den andra.Att du ärver med fri förfogande rätt innebär att du har rätt att använda och spendera kvarlåtenskapen efter din framlidne maka, men du kan inte testamentera bort den, eller ge bort den i gåva, se 3 kap 3 § ärvdabalken. Om du ger någon av bröstarvingarna en summa pengar, räknas det som förskott på arv enligt 6 kap 1 § ärvdabalken, och ska avräknas senare i arvet efter dig.TestamenteOm du vill kan du skriva ett testamente, där du fördelar kvarlåtenskapen efter dig som du vill mellan bröstarvingarna.Som bröstarvinge har de dock laglig rätt till minst hälften av sin arvslott. Det kallas laglott, se 7 kap 1 § ärvdabalken.SammanfattningDu kan avstå din företrädesrätt till arvet, då fördelas arvet efter din maka med lika delar till bröstarvingarna. Om du väljer att vänta med arvet till du avlider, kan du testamentera arvet efter dig som du vill, dock kan bröstarvingarna kräva sin rätt till laglotten.Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente, eller om du har ytterligare frågor om hur du ska förvalta arvet, är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Har jag rätt till arv efter min far om han givit bort en fastighet i gåva till sin särbo?

2021-07-24 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min far har avlidit och efterlämnar fastighet där det hos Lantmäteriet rubriken Fång såsom Ingen köpeskilling. Tolkar det som gåva. Hans särbo har även hon fastigheter som har samma rubricering. Har min bror och jag, som är bröstarvingar, chans att få ärva? Vi har inte träffat vår far på över 25 år pga gammalt groll mellan honom och vår mor. Tacksam för svar för att veta hur vi ska vidare i processen.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du och din bror är bröstarvingar till din far (Barn till den avlidne). Det innebär att ni ärver er far med lika delar, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Det har ingen betydelse att ni inte har träffat honom på 25 år. Jag tolkar ditt brev som att din far inte var gift med er mor när han avled. Skulle det varit så ärver er mor före er, och ni får arvet efter er far först när er mor avlider, se 3 kap 1 § ärvdabalken.LaglottOm det skulle visa sig att din far har testamenterat bort all kvarlåtenskap till sin särbo, Har ni trots det laglig rätt till hälften av det som skulle utgöra ert arv. Detta kallas för laglott, se 7 kap 1 § ärvdabalken.Jämkning av testamenteOm det skulle visa sig att din far har testamenterat bort all kvarlåtenskap, och du vill kräva din laglott, måste du och din bror klandra testamentet inom sex månader, enligt 7 kap 3 § ärvdabalken. Ni måste klandra testamentet var för sig. Det blir nämligen bara ogiltigt mot den som klandra det.GåvaSkulle det vara så att din far har givit bort fastigheten i gåva, ska det likställas med testamente. Ni kan även då kräva er laglott. Om fastigheten är det enda som utgör kvarlåtenskapen, har ni således rätt till halva värdet av fastigheten. Det kallas för det förstärkta laglottsskyddet, se 7 kap 4 § ärvdabalken. En sådan talan måste väckas inom ett år från det bouppteckningen avslutades.SammanfattningSom bröstarvinge är du närmaste arvingen. Du och din bror ärver er far med lika delar. Om det är så att din far testamenterade bort, eller gav bort fastigheten i gåva, har du och din bror rätt till er laglott, det vill säga halva värdet av fastigheten. Om du behöver hjälp med att klandra ett testamente, eller hävda din rätt till laglotten, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Kan min arbetsgivare strunta i att betala ut lön för den tid jag arbetat om jag väljer att inte fortsätta min anställning?

2021-07-23 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej jag har gått bredvid inom hemtjänsten och jag ville jobba sen har jag inte fått mycket erbjudanden sen när jag sa att jag inte vill mer så fick jag erbjudanden men känner att detta inte är ett jobb för mig nu kommer då frågan kan dom strunta i att betala ut timmarna jag har jobbat / gott bredvid ?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt till ersättning för den tid du har arbetat.I ditt brev skriver du att du har gått bredvid i hemtjänsten. Jag tolkar det som att du har en provanställning. Det innebär att både din arbetsgivare och du kan avsluta anställningen utan anledning, detta senast vid provanställningens sista dag, se 6 § lagen om anställningsskydd. Det går även att avsluta anställningen innan provanställningen löpt ut om ingenting annat har avtalats.Oavsett vem som väljer att avsluta anställningen, har du rätt till den lön du arbetat för.Om din arbetsgivare motsätter sig att betala ut lönen, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Får man använda en intervju från en dokumentär?

2021-07-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Får man använda en inspelad intervju i en dokumentär; om man inte äger den och man tar den ur sitt ursprungliga sammanhang!!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att någonting ska skyddas av upphovsrättslagen, krävs det att det har originalitet. Kraven på originalitet är lågt ställda. Det innebär med säkerhet att dokumentären med dess innehåll är skyddad av 1 § upphovsrättslagen. Du kan alltså inte utan upphovsmannens tillåtelse använda intervjun i sin form. Däremot finns det möjlighet att sammanfoga olika verk till ett helt nytt verk, se 4 § upphovsrättslagen.I ditt fall rör det sig om att använda en intervju, vilket blir svårt att omvandla till ett nytt originalverk. Du behöver därför kontakta upphovsmannen innan du använder materialet.Om du behöver hjälp med hur du ska gå till väga är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,