Kan man förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik?

2021-04-07 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Det är så att idag körde jag min bil in på en gata i tillåten hastighet. Jag skulle sedan göra en högersväng men då svänger en annan bil ut och jag får väja lite, åker då upp på kanten och in i en hastighetsskylt som välter. Sedan backar jag ut och ska köra vidare till parkeringen men känner då mig lite skakig och chockad och missar då bromsen och åker upp på ännu en kant och en liten kulle. Hela bilens framsida gick sönder. Lite senare kommer polis till plats och tar ett förhör med mig där dem frågar om jag erkänner. Vid detta läget svarade jag ja, jag förklarar allt som hände och skriver sedan på ett papper om att jag fått ta del av information. De har anmält mig för vårdslöshet i trafik. Vad händer nu? Kan jag ta tillbaka mitt erkännande och kommer jag bli av med körkortet?Tacksam för svar.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att börja med att förklara vad som gäller om man vill ta tillbaka ett erkännande av brott. Sedan kommer jag att gå igenom vad som krävs för att man ska kunna förlora körkortet. Till sist kommer jag göra en prognos för vad som kan komma att hända i din situation.Kan man ta tillbaka ett erkännande?Regler kring erkännande av brott finns i Rättegångsbalken (RB).Ett erkännande i brottmål är inte bindande för domstolen och domstolen är fri att avgöra om de lägger erkännandet till grund för en dom, och i så fall hur stor vikt de lägger vid erkännandet (35 kap. 3 § RB). Detta innebär att domstolen kan välja att frikänna även om den åtalade har erkänt brottet.Om man har erkänt ett brott så har man alltid rätt att ta tillbaka sitt erkännande. Domstolen kan dock ändå ta med erkännandet i sin bedömning, men ett återkallat erkännande borde inte ensamt kunna utgöra grund för en fällande dom. För en fällande dom krävs det troligen annan bevisning utöver erkännandet.Vad krävs för att man ska kunna bli av med sitt körkort?Regler om när man kan bli av med körkortet finns i körkortslagen (KörkL) och regler om vårdslöshet i trafik finns i lagen om straff för vissa trafikbrott (TFL).Körkortet kan dras in på grund av vårdslöshet i trafik, men endast om vårdslösheten har varit grov (5 kap. 3 § första punkten KörkL). Exakt var gränsen går mellan normal vårdslöshet och grov vårdslöshet är inte helt klart, utan man måste bedöma detta genom att titta på alla omständigheter vid brottet. Ett exempel på vad som kan räknas som grov vårdslöshet är om föraren har visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom (1 § andra stycket TFL).Körkortet kan även dras in om man har brutit mot någon regel som är väsentlig för säkerheten i trafiken (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL). Några exempel på vad detta kan vara är att man kört mot rött ljus, inte stannat vid stopplikt eller kört för fort.Min bedömning är att du inte har gjort dig skyldig till grov vårdslöshet i trafik och därför inte kan förlora körkortet på den grunden. Detta grundar jag på att du höll tillåten hastighet, samt att polisen inte har anmält dig för grov vårdslöshet i trafik.Jag tolkar din beskrivning av händelseförloppet som att du har följt alla trafikregler. Förutsatt att du inte bröt mot stopplikt eller bröt mot någon annan regel som är viktig för säkerheten i trafiken när du svängde så är min bedömning att risken väldigt låg för att du skulle bli av med körkortet på den grunden.Andra påföljder som skulle kunna bli aktuellaStraffet för vårdslöshet i trafik är dagsböter (1 § TFL). Man kan få minst 30 och högst 150 dagsböter. Storleken på dessa bedöms med hänsyn till den åtalades ekonomi, men kan minst bli 50 kr och högst 1000 kr per dagsböter (25 kap. 2 § brottsbalken).SammanfattningDu kan dra tillbaka ditt erkännande, men en domstol skulle ändå kunna väga in ditt erkännande i domen. Men ett återkallat erkännande får mindre betydelse i bedömningen än ett erkännande som man inte drar tillbaka. Enligt min bedömning är det osannolikt att du skulle bli av med körkortet, men om du skulle bli dömd för vårdslöshet i trafik så kan du bli straffad med böter. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur kan man bryta preskriptionstiden i brottmål?

2021-04-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, hur kan man bryta en preskriptionstid i brottmål? Kan man göra det utan att gå till tingsrätten med andra ord sända det privat i rekommenderat brev till till bostaden?Om det måste gå via tingsrätten måste man då göra en fullständig stämningsansökan?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring preskription i brottmål finns i brottsbalken (BrB).Det finns två olika typer av preskription inom brottmål: åtalspreskription (35 kap. 1 § BrB) och absolut preskription (35 kap. 6 § BrB).Åtalspreskription innebär att en person inte kan dömas till straff efter att preskriptionstiden gått ut. Man kan bryta preskriptionstiden genom att häkta eller åtala personen (35 kap. 1 § BrB).Absolut preskription är den längsta tid en person får gå utan att bli straffad för ett brott. Denna preskriptionstid är längre än åtalspreskriptionen och kan inte brytas, oavsett om personen blivit åtalad eller häktad (35 kap. 6 § BrB).För att ge svar på din fråga så krävs det alltså att personen antingen blir häktad eller att åklagaren beslutar att väcka åtal genom att lämna in en fullständig stämningsansökan till tingsrätten. Det är alltså inte tillräckligt att sända ett meddelande om preskriptionsavbrott i ett brev till bostaden.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid för urkundsförfalskning

2021-04-06 i Övriga brott
FRÅGA |Om mitt ex gjorde sig skyldig till en urkundsförfalskning år 2014 där hon förfalskade mitt namn och skrev vår son på en adress 35 mil bort, är det då försent att göra en anmälan nu?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja med att förklara rättsläget och sedan kommer jag förklara vad som gäller i din situation.RättslägetRegler om preskription av brott finns i 35 kap. brottsbalken (BrB).Preskriptionstiden bestäms utifrån vad som är det högsta straffet som kan dömas ut för ett brott (35 kap. 1 § BrB). Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år (14 kap. 1 § BrB). Preskriptionstiden för urkundsförfalskning är därmed fem år från det att brottet har begåtts (35 kap. 1 § BrB). Detta innebär att en person inte kan dömas till straff för ett brott efter att denna tid har gått ut.Det går dock att bryta preskriptionstiden genom ett så kallat preskriptionsavbrott. Detta sker genom att en person antingen häktas eller åtalas för ett brott (35 kap. 1 § BrB). Då börjar preskriptionstiden löpa på nytt från denna tidpunkt.För att preskriptionstiden inte ska kunna börja löpa på nytt hur många gånger som helst så finns det en bortre gräns för när ett brott preskriberas. Detta kallas för absolut preskriptionstid (35 kap. 6 § BrB). Den absoluta preskriptionstiden kan inte brytas, oavsett om personen blir häktad eller åtalad. För urkundsförfalskning är denna tid 15 år eftersom brottet kan ge fängelse i max två år.Din situationSom jag förstår din fråga så har du inte anmält ditt ex tidigare. Därför utgår jag från att hon inte blivit häktad eller åtalad för detta, det vill säga att inget preskriptionsavbrott har skett. Det innebär att preskriptionstiden i ditt fall är fem år från det att ditt ex begick brottet. Eftersom det idag har gått 7 år sedan hon begick brottet så är det tyvärr för sent att göra en anmälan då ditt ex inte längre skulle kunna bli dömd för urkundsförfalskningen.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,