Är det olagligt att köra bil med lagligt utskriven stesolid i blodet?

2021-08-05 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är helt förbjudet att köra bil om man äter stesolid för min ångest. Den är lagligt utskriven av min överläkare på öppenvårdspsykiatrin. Jag känner mig inte alls påverkad av den. Det enda jag känner är att den botar min svåra ångest. Jag har sökt efter svar och inte hittat något förbud med annat att man ska vara uppmärksam hur medicinen påverkar mig. Men jag blir inte alls påverkad av den. Tvärtom så gör den mig mer skärpt och försiktig i trafiken. Men som sagt , min fråga är om det är förbjudet att köra bil på lagligt utskriven stesolid?Tacksam för svar!Med vänlig hälsning,
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stesolid är ett narkotikaklassat läkemedel eftersom det innehåller substansen diazepam. Enligt trafikbrottslagen (TBL) så är det olagligt att köra med narkotikaklassade ämnen i blodet (4 § 2 st. TBL). Detta förbud gäller dock inte om man använder narkotikaklassade läkemedel av medicinska skäl och enligt läkarens ordination. Men som förare har du emellertid ett stort ansvar för att avgöra om ditt läkemedel gör dig till en sämre förare. Den som går på ett narkotikaklassat läkemedlen enligt läkares ordination kan nämligen ändå bli dömd för rattfylleri om läkemedlet gör att föraren kör trafikfarligt.Du beskriver att du inte alls känner dig påverkad av stesolid och att den snarare gör dig skärpt och försiktig i trafiken. Det är därför inte förbjudet för dig att köra bil med stesolid i blodet eftersom den är ordinerad av en läkare av medicinska skäl. Du bör dock vara fortsatt uppmärksam på om läkemedlet skulle börja påverka din körförmåga.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får en butik neka att växla?

2021-08-02 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får en butik neka att växla? Till exempel en-och tvåkronor mot en femkrona eller blandade mynt till en tia. Eller sedlar till mindre valörer? Jag har blivit nekad ett flertal ggr då jag behövt mynt för kundvagn eller toalettbesök. Är detta lagligt? Vansinnigt stressande är det hur som helst. Inte särskilt samhällsvänligt agerande.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Trots att det är stressande för kunden och inte ett särskilt samhällsvänligt agerande så är det enkla svaret på din fråga att en butik får neka att växla. När man växlar pengar med någon (en butik eller privatperson) så ingår man ett avtal om att den ena parten ska ge ifrån sig en viss summa pengar mot att den andra parten ska ge tillbaka samma summa i andra valörer. Eftersom man då har ett avtal så gäller även den grundläggande principen om avtalsfrihet, vilket innebär att avtalsparterna själva får bestämma om och med vem de vill ingå avtal med. Därmed kan de välja att inte ingå ett avtal om att växla pengar med dig som kund.Enda undantaget är om de skulle växla pengar med vissa men inte med andra och det beror på någon diskrimineringsgrund. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (1 kap. 1 § och 1 kap. 5 § diskrimineringslagen). En generell regel om att butiken aldrig växlar pengar eller endast växlar om de har gott om kontanter i kassan är alltså inte diskriminering och därmed helt lagligt.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Indraget körkort i Tyskland; får jag fortsätta köra bil i Sverige eller kommer körkortet dras in här också?

2021-08-01 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag ska försöka ställa frågan så tydligt som det går.Jag va på en resa i Tyskland och drack lite öl, hyrde en voi sparkcykel och det blev en rutin kontroll längs vägen när jag körde. Det visade att jag hade 2 promille i blodet, jag fick en § 316 StGB och § 75 Fev. Jag betalade 600 euro på plats för att slippa sitta häktad som jag förstod det. Dom tog mitt körkort på plats och jag fick gå.Jag bröt inte mot några andra regler där, jag framförde sparcykeln på ett tryggt och rätt sätt på cykelbanan.Nu undrar jag vad som kommer att ske, eftersom i Sverige finns ingen lag som säger att jag har gjort något brott här. Vad jag har läst.Jag förstår att jag kommer bli dömd i Tyskland och säkert få indraget körkort där, men kommer jag få det i Sverige också?Kan jag bli dömd i Sverige för grov rattfylleri?Får jag fortsätta köra i Sverige trots vad som har hänt, jag har förlust anmält körkortet, för jag vet inte vad dom gör det med där.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det har du fått betala böter för de tyska motsvarigheterna till rattfylleri (§ 316 StGB) och vårdslöshet i trafik (§ 75 Fev).Kommer körkortet dras in i Sverige om det dras in i Tyskland?Om ditt körkort dras in i Tyskland så gäller den återkallelsen endast i Tyskland. Transportstyrelsen i Sverige kan dock ändå välja att dra in ditt körkort med anledning av brottet du begick i Tyskland. Detta kan de göra eftersom en tysk dom eller liknande avgörande gäller som en dom i Sverige (5 kap. 1 § körkortslagen). Det krävs emellertid att man uppfyller någon av de punkter som räknas upp i 5 kap. 3 § körkortslagen. I ditt fall är det möjligtvis punkterna 1a (vårdslöshet i trafik) eller 1b (rattfylleri) som skulle kunna bli aktuella.Min bedömning är att du inte kan ha gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafik eftersom du skriver att du framförde sparkcykeln på ett tryggt och rätt sätt på cykelbanan. För vårdslöshet i trafik krävs det nämligen att det ska röra sig om ett beteende som i faktisk mening är vårdslöst. Enbart det faktum att du åkte sparkcykeln med 2 promille alkohol i blodet påverkar inte bedömningen eftersom du framförde sparkcykeln på ett säkert sätt (1 § lag om straff för vissa trafikbrott).Inte heller rattfylleri kan du ha gjort dig skyldig till enligt min bedömning. För rattfylleri krävs det nämligen att man har framfört ett motordrivet fordon (4 § lag om straff för vissa trafikbrott). Motordrivna fordon inkluderar bland annat mopeder och bilar, men inte cyklar. Elsparkcyklar som har en maxhastighet på 20 km/h räknas som cyklar. Mig veterligen så kan man inte köra elsparkcyklarna från voi snabbare än 20 km/h och därmed klassas de som en cykel och inte som ett motordrivet fordon.Min bedömning är alltså att ditt körkort troligtvis inte kommer dras in i Sverige. I slutändan är det emellertid upp till Transportstyrelsen att göra den slutgiltiga bedömningen. Detta är förutsatt att Transportstyrelsen blir informerade om händelsen av tyska myndigheter.Kan du bli dömd i Sverige för grovt rattfylleri? Det finns ett förbud mot dubbelbestraffning i Europakonventionens tilläggsprotokoll nr 7 artikel 4. Detta innebär att om du redan har blivit straffad i Tyskland så kan du inte bli straffad igen i Sverige för samma brott. Böter utgör ett straff enligt svensk rätt och jag utgår från att det är ett straff även enligt tysk rätt. Detta får betydelse eftersom det endast är straff som förbudet mot dubbelbestraffning täcker. Sanktioner, som till exempel indraget körkort, omfattas däremot inte av förbudet eftersom det inte utgör ett straff. Därmed kan man till exempel få indraget körkort i flera länder på grund av samma brott.Sverige kan inte heller döma dig för ett brott du har begått utomlands, om handlingen inte utgör ett brott enligt svensk lag. Precis som jag redogjorde för ovan så kan du inte ha gjort dig skyldig till rattfylleri enligt svensk lag eftersom elsparkcyklar i Sverige klassificeras som cyklar om de har en maxhastighet på 20 km/h.Min bedömning är alltså att du inte kan bli dömd för rattfylleri i Sverige eftersom du redan fått ett straff i Tyskland då du betalat böter där. Du kan inte heller bli dömd för rattfylleri i Sverige eftersom din handling inte utgör en brottslig handling enligt svensk lag.Får du fortsätta köra i Sverige?Ja, du får fortsätta köra bil i Sverige så länge du inte får ett beslut från Transportstyrelsen om att de återkallar ditt körkort. Det är endast i Tyskland som du inte får fortsätta köra bil.Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet

2021-07-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Mitt ex och jag har gemensam vårdnad om ett barn i nedre tonåren. Barnet bor heltid hos mig och träffar sen 3 år tillbaka enbart den andra föräldern några timmar i veckan och då endast dagtid (på barnets egen begäran efter samtal med socialsekreterare). Samarbetet har nästan aldrig fungerat men nu är det värre än någonsin. Mitt ex svarar inte när jag ringer och inte heller på sms trots att jag enbart tar kontakt gällande barnet. Vi har testat samarbetssamtal men det ledde inte till någon förbättring då exet kränkte mig inför personalen och vägrade lyssna på dem. Nu ska barnet med den andra föräldern på semester men allt jag får veta är vilken dag och tid de ska åka och vart. Inte när de kommer hem och inte heller om barnet blir skjutsat hem till mig. Jag har försökt få svar men blivit ignorerad sedan 3 månader tillbaka. Vad ska jag göra?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till föräldrabalken (FB).Vårdnadshavarnas uppgift är att bestämma i frågor som rör barnet och därför är det viktigt att båda föräldrarna kan samarbeta och komma överens i frågor som rör barnet. Eftersom ditt ex inte svarar när du försöker ta kontakt och problemen inte har löst sig efter samarbetssamtal så är min bedömning att det kan vara lämpligare med ensam vårdnad. Du skriver att ni har försökt komma överens genom samarbetssamtal men att det inte har fungerat. Därför blir nästa steg att ta det till domstol.Domstolen kommer då besluta om vad som är bäst för barnet (6 kap. 2 a § FB). Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam tittar domstolen särskilt på föräldrarnas förmåga att samarbeta kring barnet och ta gemensamma beslut (6 kap. 5 § FB). Om föräldrarna inte kan samarbeta i frågor som rör barnet så talar detta emot gemensam vårdnad. Eftersom ditt ex har svårt att samarbetssvårigheter och du anstränger dig för att ta kontakt och samarbeta så talar detta för att du kommer få vårdnaden om barnet. Ditt ex kan dock fortfarande få rätt till umgänge med barnet.Angående semestern så får ditt ex inte åka på semester med barnet själv utan ditt samtycke nu när ni har gemensam vårdnad. Ditt ex har därför en skyldighet att diskutera detta med dig för att ta gemensamma beslut om resan. Även detta talar ju för att du ska få ensam vårdnad.Tyvärr finns det inte mycket du kan göra i nuläget för att få ditt ex att samarbeta mer än att fortsätta försöka ta kontakt. Jag rekommenderar dig därför att försöka framföra till ditt ex att du kommer kräva ensam vårdnad hos domstolen om ditt ex inte samarbetar. I framtiden om du har en dom så kan du kräva verkställighet om ditt ex inte skulle följa den. Då kan ditt ex bli skyldig att betala vite och eventuellt kan det även beslutas om att polis hämtar barnet till dig om domen inte följs.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Krävs båda vårdnadshavares samtycke för att barnet ska få resa?

2021-08-04 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min fd. man har delad vårdnad och min son 15 år (16 i år) vill resa till sin flickvän i Växjö. Flickvännen (15år) har rest ensam till Göteborg för att bo hos oss ett par nätter och jag har god kontakt med hennes föräldrar. Min son vill nu ta tåget själv till henne och bo där ett par nätter under sommarlovet. Hennes föräldrar har godkänt. Resan är direkttåg utan byten från Gbg till Växjö. Flickans föräldrar kommer att vara på plats och min son har ett gästrum i deras hus som han får nyttja. Jag är skild och har delad vårdnad. Min sons far godkänner inte resan. Räcker det att jag godkänner eller måste vi bägge vara överens/godkänna? Flickans föräldrar vill kontakta min sons far men han vägrar. Vad säger lagen om att en förälder godkänner en sådan resa själv, trots delad vårdnad?Vi har ingen kontakt alls idag då mina barns far bestämt sig att han inte vill ha kontakt med mig överhuvudtaget. All kommunikation går via våra ungdomar. Det är tyvärr enbart stolthet det handlar om då jag alltid varit den som sagt ja till allt han velat sedan skilsmässan 2012. Nu är barnen stora och får bestämma lite mer själva vilket han då inte godkänner och har börjat kränka barnen. Min dotter vill inte vara hos sin far och bor till 90% hos mig. Min son vågar dock inte fatta några beslut och har ständigt dåligt samvete då hans far tvingar honom till umgänge. Nu har vår 15-åring äntligen börjat få tillbaka livslusten och vill besöka sin flickvän. Tack på förhand!Anonym
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Måste båda vårdnadshavarna godkänna resan?Huvudregeln är att vårdnadshavarna ska besluta gemensamt i alla frågor som rör barnet. Barnet ska även få större inflytande i takt med barnets ålder och mognad (6 kap. 13 § föräldrabalken). Undantaget är när det gäller frågor som rör den dagliga omsorgen. Kortare resor, både inrikes och utrikes, anses ingå i den dagliga omsorgen vilket innebär att den ena föräldern ensamt kan fatta beslut om detta, så länge resan inte inkräktar på den andra förälderns umgänge. Var gränsen går mellan en kortare och längre resa är lite oklart men ett par nätter borde enligt min uppfattning utgöra en kortare resa. Men även om det skulle krävas båda vårdnadshavarnas godkännande så ska ni även ta större hänsyn till er sons vilja eftersom han är 15 år. Detta innebär att han kan ha rätt att åka på resan även om hans far motsätter sig det, eftersom hans far då inte tar hänsyn till sin sons vilja trots hans ålder.Detta innebär att du kan fatta beslut utan samtycke från din sons far så länge resan sker under tiden din son skulle ha varit hos dig. Dessutom har din sons vilja att åka på resan större tyngd än hans fars vilja om att han inte åker, eftersom han redan är 15 år och man i den åldern anses vara tillräckligt mogen för att få inflytande över sådana beslut. Därmed borde han även kunna åka på resan om det inkräktar på hans fars umgängestid. SamarbetssvårigheterNär man har gemensam vårdnad är det viktigt att föräldrarna kan samarbeta i beslut som rör barnet. Det kräver i princip att föräldrarna ska kunna ha kontakt med varandra när det gäller frågor om barnen. Att stolthet står i vägen för att ha kontakt med den andra vårdnadshavaren blir lätt ett problem då det finns en risk att barnens bästa inte kommer i första rummet. Att en vårdnadshavare tvingar ett barn till umgänge är också fel, eftersom umgängesrätten är barnets rätt till umgänge med sin förälder och inte tvärt om.Om du känner att ni har samarbetssvårigheter och att dina barns far inte vill ge barnen mer inflytande nu när de är lite äldre så skulle jag rekommendera er att ta kontakt med familjerätten i kommunen. De kan hjälpa till med medling mellan föräldrarna och eventuellt skriva ett avtal om hur vårdnaden ska bedrivas för att undvika framtida konflikter. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad är tillräckliga bevis i mål om våld i nära relation?

2021-08-02 i Förundersökning
FRÅGA |En kvinna ringer polis efter att ha blivit misshandlad med strypgrepp av pojkvän. Polis anländer och kvinnan berättar för polis om 4 års misshandel , psykisk och fysisk av mannen. Det handlar om grov misshandel, blivit kastad in i väggen, huvud slaget i väggen, knytnävsslag i huvudet. Kvinnan säger till polis att hon har bevis för det med ljudinspelningar, ett handskrivet brev där mannen i princip erkänner och vittnesmål från anhöriga och vänner där hon berättat. Hur lång tid kan en utredning ta och måste inte detta ses som bevis och blir det åtal och om mannen döms vad kan påföljden bli?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur lång tid kan en utredning ta?Det går tyvärr inte att ge ett exakt svar på hur lång tid en utredning kan ta. Hur lång tid det dröjer innan ett eventuellt åtal väcks beror bland annat på hur komplicerad utredningen är, hur många personer som ska förhöras och om det ska göras kriminaltekniska undersökningar. Åklagarmyndigheten har dock satt upp riktlinjer när det gäller brott i nära relation som säger att handläggningen i relationsärenden ska ske snabbt och inte överstiga sex månader.Kan ljudinspelningar, handskrivet erkännande och vittnesmål från anhöriga och vänner räknas som bevis?Det finns mycket som kan utgöra bevisning i en utredning och ett åtal om våld i nära relation. I svensk rätt har vi en princip som kallas fri bevisföring vilken innebär att parterna får lägga fram i princip vilken bevisning som helst (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Detta innebär att både ljudinspelningar, ett handskrivet brev där mannen i princip erkänner och vittnesmål från anhöriga och vänner där kvinnan berättat om vad hon utsatts för kan användas som bevisning. Andra vanliga bevis som kan förekomma i mål om våld i nära relationer är läkarintyg och dokumentation av skador. I slutändan är det dock upp till domstolen att avgöra hur stort bevisvärde de olika bevisen ska ha, det vill säga hur trovärdiga de olika bevisen är och om de olika bevisen är tillräckliga för att bevisa bortom rimligt tvivel att den åtalade är skyldig. Denna princip kallas för fri bevisvärdering (35 kap. 1 § rättegångsbalken).Blir det åtal?Det är åklagarens uppgift att besluta om åtal ska väckas efter att förundersökningen är avslutad. Om det finns tillräckligt med bevisning för att åklagaren kan förvänta sig en fällande dom så är denne skyldig att väcka åtal. Om det inte skulle finnas tillräckliga bevis för en fällande dom ska åtal däremot inte väckas. Av informationen i din fråga kan jag tyvärr inte uttala mig om bevisningen i just detta fall kommer vara tillräckligt för att åtal ska väckas. Men med tanke på att det finns flera olika typer av bevisning så finns det nog en chans att det är tillräckligt för att väcka åtal. Men som sagt är det upp till åklagaren att avgöra.Vad kan påföljden bli om mannen döms?För att avgöra vad påföljden skulle kunna bli måste jag först gå in på vilka brott som mannen hade kunnat dömas för.Eftersom kvinnan har blivit utsatt för både fysisk och psykisk misshandel under fyra års tid så skulle mannen kunna bli åtalad för grov kvinnofridskränkning. Det krävs då även att varje handling har utgjort ett led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet och att gärningarna har varit ägnade att skada kvinnans självkänsla. Straffet för detta är fängelse i lägst nio månader och högst sex år (4 kap. 4 a § brottsbalken).Mannen skulle även kunna bli åtalad för misshandel. Detta blir dock endast aktuellt om mannen inte skulle bli dömd för grov kvinnofridskränkning. I sådana fall skulle straffet bli fängelse i högst två år, eller fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år om brottet skulle klassas som grovt (3 kap. 5–6 §§ brottsbalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Går det att säga upp faderskap och behöver man betala underhåll om barnet blir adopterat?

2021-07-26 i Faderskap
FRÅGA |Hej jag har 2 söner ena vill inte träffa mig han är född xxxxxx-xxxx men han vill bara ha underhållet av mig måste jag betala det om jag säger upp mitt faderskap. Sen den andra sonen som är född xxxxxx-xxxx han kommer jag inte träffa har ej träffad honom på länge Min lille bror som är gift med mamman han ville adoptera min son behöver jag betala något underhåll då eller hur blir det med den saken
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar hänvisa till bestämmelser i föräldrabalken (FB). Vidare kommer jag dela upp mitt svar i två delar, först om det går att säga upp sitt faderskap och sen om man behöver betala underhåll om barnet adopteras bort.Går det att säga upp sitt faderskap?Som utgångspunkt går det inte att säga upp sitt faderskap. I undantagsfall kan det dock ske om det visar sig att det är någon annan som ska räknas som far till barnet, till exempel om det visar sig att någon annan är barnets biologiska far (1 kap. 4 § FB). En talan ska då väckas om upphävande av faderskap av antingen fadern eller barnet (3 kap. 1–2 §§ FB). Faderskapet kan även upphöra om barnet blir adopterat, då blir nämligen adoptionsföräldrarna barnets nya föräldrar (4 kap. 21 § FB). Detta innebär att den tidigare fadern förlorar både alla rättigheter och skyldigheter gentemot barnet. Om du är barnets far så kan du alltså inte säga upp ditt faderskap såvida inte barnet bli adopterat av någon annan.Behöver man betala underhåll om barnet bli adopterat?Ett barns föräldrar är skyldiga att betala underhåll för barnet fram tills det barnet fyller 18 år, eller 21 år om barnet fortfarande går på gymnasiet (7 kap. 1 § FB). Om barnet adopteras kommer du emellertid inte längre räknas som barnets förälder och därmed behöver du inte längre betala underhåll för barnet. Underhållsskyldigheten övergår då till adoptivföräldern.Vad gäller i ditt fall?Eftersom du inte kan säga upp ditt faderskap så kommer du behöva fortsätta betala underhåll till din son. Enda möjligheten för dig att inte betala underhåll är om din lillebror skulle adoptera dina söner. Då kommer du inte längre vara dina söners förälder och då övergår underhållsskyldigheten till din lillebror. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?

2021-07-19 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! Jag vet inte vem jag ska vända mig till när det kommer till detta men jag är en tjej på 20 år som kommer att börja på mitt första jobb. Jag undrar egentiligen om jag kommer att stå för hyran och andra saker själv när jag fortfarande bor hos min mamma + två yngre icke myndiga syskon? Mamma är arbetslös och har försöjningsstöd, ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag från socialen. Eller kommer hon fortfarande att få försöjningsstöd även om jag har ett jobb?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till socialtjänstlagen (SoL) och föräldrabalken (FB).För att ha rätt till försörjningsstöd så krävs det att man inte själv kan tillgodose sina behov eller få de tillgodosedda på annat sätt (4 kap. 1 § SoL). Om det finns någon som har underhållsskyldighet gentemot den som ansöker om försörjningsstöd så kan det innebära att man inte längre har rätt till försörjningsstöd. Underhållsskyldighet föreligger mellan gifta makar, samt för föräldrar gentemot barn upp till 18 år, eller upp till 21 år om barnet är hemmavarande och studerar i grundskolan, gymnasieskolan eller annan jämförbar grundutbildning (7 kap. 1 § FB). Detta innebär att om du har avslutat din gymnasieutbildning men fortfarande bor kvar hemma så har din mamma inte längre underhållsskyldighet för dig utan du är själv skyldig att stå för din försörjning. Din mammas försörjningsstöd ska därmed inte längre täcka kostnaderna för din försörjning, vilket innebär att hennes försörjningsstöd kanske kommer att bli något lägre.Eftersom du nu arbetar och är över 18 år, och som jag förstår det inte längre studerar på gymnasiet, så kommer din mamma fortfarande att få försörjningsstöd trots att du har ett jobb. Eftersom din mamma då kommer få ett försörjningsstöd som inte är avsett att täcka dina levnadskostnader så kan det vara lämpligt att du själv står för din del av hyran och andra saker som du behöver för att din mamma ska ha tillräckligt med pengar för att försörja sig själv och dina omyndiga syskon. Detta är dock inte reglerat i lag och är egentligen helt och hållet upp till dig och din mamma att komma överens om.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,