Är en fastighet man får i gåva av sina föräldrar förskott på arv?

2021-11-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag och min bror har en syster, dvs vi är tre helsyskon. Vi har samma föräldrar. Nu har vår syster fått ett fritidshus av våra föräldrar i gåva. Marknadsvärdet är 2-2,5 milj. Jag och min bror fick det stället 500 000 kr var.Får man göra så här?Det har inte pratats om att det är försitt på arv eller så, utan mer att det är synd om vår syster för att hon sitter i rullstol.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om fastigheten kommer räknas som förskott på arv. Svaret hittar vi i ärvdabalken (ÄB) och jordabalken (JB). PresumtionsregelDet finns en presumtion för att gåvor som föräldrar ger sina barn under sin livstid ska ses som förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om inget annat framgår ska fastigheten räknas som förskott på arv. Vart det ska framgå att fastigheten inte ska räknas som förskott på arv är isåfall i det gåvobrev som måste upprättas när man ger bort en fastighet (4 kap. 29 § JB). Regler om hur ett sådant gåvobrev ska se ut för att vara giltigt finns i 4 kap. 1-3 §§ JB. Vad det innebär för digEftersom att din syster fått en fastighet (fritidshuset) i gåva utgår jag från att det har upprättats ett gåvobrev enligt bestämmelserna ovan. Om det inte står i gåvobrevet att gåvan inte ska ses som förskott på arv ses den som förskott på arv som kommer räknas av vid ett framtida arvsskifte. Detsamma gäller även för de pengar (500 000 kr var) som du och din bror fått i gåva förutsatt att det inte upprättats gåvobrev där det står att pengarna inte ska ses som förskott på arv.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Vad kan Transportstyrelsen kräva vid prövning av körkortstillstånd?

2021-10-26 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Blev av med mitt körkort i dec 2020 pga medicinska skäl. ( hade fått diagnosen lungcancer 2019 och började dricka mycket whisky för att dämpa min ångest). Diagnosen visade sig vara fel tursamt nog men vårdcentralen anmälde missbruk till TSTR som omgående återkallade körkortet vilket möjligen var rätt beslut då mina alkoholmarkörer låg alldeles för högt. Slutade helt med starksprit omgående och drack bara lite vin på kvällen. Började med terapi och kontroller av markörer. i mars var alla värden ok utom CDT som fortfarande var högt. Slutade helt med alkohol 8/6 och i början av augusti var även CDT ok (Inga prover togs i juni -juli så rent medicinskt borde värdet varit ok redan i slutet av juni ). Skickade in ett bra läkarintyg för en vecka sedan och fick svar idag: ytterligare minst tre månader med minst 2 provtagningstillfällen med godkända prover.Undrar: Kan man verkligen bara gå på provresultat och inte ta hänsyn till helheten av min fysiska och psykiska status. 5 av 6 markörer har varit ok sedan i mars; bara cdt har hängt efter.Känns som om man måste vara helnykterist för att få ha körkort. Kan tilläggas att jag aldrig på något sätt varit i klammeri med rättvisan och fortfarande vid 75-års ålder jobbar timtid som geotekniker.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om Transportstyrelsen har rätt att kräva ytterligare minst tre månader med minst två provtagningstillfällen med godkända prover. Svaret hittar vi i körkortslagen (KörkL). För att få körkortstillståndDet är Transportstyrelsen som prövar frågor om körkortstillstånd (7 kap. 2 § 6 punkten KörkL). Ett körkortstillstånd får endast utfärdas till den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses vara en lämplig förare av ett körkortspliktigt fordon. Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § KörkL). Den som söker ett körkortstillstånd är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller liknande undersökning som behövs för att säkerställa att man är en lämplig förare (3 kap. 3 § KörkL).Vad det innebär för digTransportstyrelsen prövar frågor om körkortstillstånd och har rätt att kräva de prover de anser behövs för att säkerställa att du är en lämplig förare. Eftersom att du tidigare har haft ett alkoholmissbruk och blivit av med körkortet finns ett ökat behov av att säkerställa att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende. Om Transportstyrelsen anser att ytterligare tre månader med minst två provtagningstillfällen med godkända provresultat är behövligt har de rätt att kräva detta. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Har man företrädesrätt till återanställning efter avslutat vikariat?

2021-09-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har anmält intresse av företrädesrätt när jag blev uppsagd pga arbetsbrist. Jag fick återanställning på ett vikariat som jag jobbar på nu. När vikariatet är avslutat efter 6 månader har jag då rätt till företräde till återanställning igen? Gäller det i så fall från det datum mitt vikariat avslutades eller från den dag jag blev arbetslös efter min uppsägningstid?Tack på förhand!
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du har företrädesrätt till återanställning och från vilket datum det gäller. Svaret hittar vi i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).Företrädesrätt till återanställning efter tidsbegränsad anställningEtt vikariat är en tidsbegränsad anställning (5 § 2 punkten LAS). Företrädesrätten till återanställning omfattar även arbetstagare som anställs för begränsad tid och som på grund av arbetsbrist inte får fortsatt anställning förutsatt att arbetstagaren varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren samt har tillräckliga kvalifikationer (25 § 1 stycket LAS). Företrädesrätten gäller från då uppsägningen skedde eller besked lämnades eller ska ha lämnats enligt 15 § LAS och nio månader framåt (25 § 2 stycket LAS). Enligt 15 § har arbetsgivaren en skyldighet att lämna besked till den anställde om denna inte kommer få fortsatt anställning när anställningen upphör minst en månad innan anställningstidens utgång förutsatt att arbetstagaren varit anställd i mer än tolv månader under de senaste tre åren.Du har en tidsbegränsad anställning, jag utgår från att du varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren och att du har tillräckliga kvalifikationer. Förutsatt att vikariatet inte förlängs på grund av arbetsbrist har du därför företrädesrätt till återanställning och detta börjar löpa från den tidpunkt du får besked om att din anställning inte kommer fortsätta efter anställningstidens slut och nio månader framåt.Anmäla företrädesrätt till återanställningDet besked som arbetsgivaren lämnar om du inte får ny anställning ska vara skriftligt och innehålla information angående om du har företrädesrätt till anställning och huruvida denna rätten kräver anmälan för att gälla (16 § LAS). Du måste du anmäla din företrädesrätt till arbetsgivaren för att göra anspråk på den (27 § LAS).SammanfattningOm ditt vikariat upphör på grund av arbetsbrist, du varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren och har tillräckliga kvalifikationer har du företrädesrätt till återanställning. Denna börjar då gälla från den dagen du får besked om att du inte får ny anställning efter att vikariatet upphör och nio månader framåt. För att göra anspråk på denna rätt måste du anmäla den till arbetsgivaren.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning

Kan bostaden tvångssäljas vid skilsmässa?

2021-09-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Min fru och jag ligger i skilsmässa och kommer att genomföra en bodelning.Våra barn är vuxna och har flyttat ut sedan länge.Vi äger gemensamt 50/50 en bostadsrätt som skall ingå i bodelningen.Jag vill överta bostaden och har fått ok från banken att överta hennes del av lånen på bostadsrätten.Jag har kontaktat 3 st mäklare för att få en bedömning av marknadsvärdet på bostadsrätten inför bodelningen.Nu har jag fått indikationer på att min fd fru avser att driva frågan om vår bostad till en tvångsförsäljning trots att jag är beredd att lösa ut henne till det marknadsmässiga värdet. Hon vill inte ha bostaden.Kan hon göra det? Vad har jag för möjligheter att stoppa en tvångsförsäljning?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida du har rätt att överta bostadsrätten eller om din fru kan få igenom en tvångsförsäljning. Svaret på din fråga hittar vi i samäganderättslagen (SamägL) och äktenskapsbalken (ÄktB). Tillämplig lagstiftningDu och din fru äger hälften var och då är det vanligtvis samäganderättslagen som ska tillämpas (1 § SamägL). Du och din fru är dock gifta ska äktenskapsbalken tillämpas först och främst. Den som bäst behöver bostadenVarje make har rätt att i första hand få sin egendom på sin lott vid bodelningen (11 kap. 7 § ÄktB). Eftersom att detta är den gemensamma bostaden finns det dock en regel som säger att den make som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att få den avräknad på sin lott (11 kap. 8 § ÄktB). Du skriver att era barn har flyttat hemifrån och nämner inget annat som skulle göra att du bäst behöver bostaden. Förutsatt att det inte finns någon omständighet som innebär att du bäst behöver bostaden får ni halva var i bodelningen och samäganderättslagen är istället tillämplig. TvångsförsäljningVid samägande kan en ägare av en andel ansöka om tvångsförsäljning på offentlig auktion. Ansökan görs då hos Tingsrätten och bara om det finns synnerliga skäl kan övriga delägare förhindra försäljningen (6 § SamägL). "Synnerliga skäl" är mycket svårt att uppnå och det är sällan man får anstånd med försäljningen. Vid en sådan offentlig auktion får vem som helst lägga bud på egendomen och om samtliga delägare är överens om ett bud står det fast men är inte alla överens går egendomen till högstbjudande (12 § SamägL). Vid en sådan tvångsförsäljning visas det verkliga marknadsvärdet och bostadsrätten kan komma att säljas för mer än den värderats till men också för mindre.Om ni samäger bostadsrätten efter bodelningen har din fru rätt att ansöka om tvångsförsäljning hos Tingsrätten. Du kan hävda synnerliga skäl men då man mycket sällan får anstånd med försäljningen är det inte troligt att det spelar någon roll. Vad du kan göraDu borde i första hand försöka komma överens med din fru. Ett argument du kan använda är att vid en tvångsförsäljning visas det verkliga marknadsvärdet och bostadsrätten kan komma att säljas för mindre än den är värderad till. Skulle ni ändå inte kommer överens kan du vid tvångsförsäljningen lägga bud på bostadsrätten och köpa den.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Är lagen underordnad kommunala myndigheters föreskrifter och allmänna råd?

2021-11-04 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Hur gäller lagen gentemot kommuners riktlinjer? Är lagen underordnad riktlinjena?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om de föreskrifter och allmänna råd som kommunala myndigheter kan ge ut är överordnade lagen. Reglers hierarkiReglernas hierarki är följande: Sveriges grundlagar, lagar som riksdagen beslutar, förordningar som regeringen beslutar och föreskrifter som getts ut av myndigheter. Kommunala myndigheters föreskrifterKommunala myndigheter kan ha rätt att utfärda föreskrifter inom sitt verksamhetsområde men endast om det finns ett bemyndigande från riksdagen. Huruvida de föreskrifter som kommunala myndigheter utfärdar är bindande eller inte beror alltså på om det finns ett bemyndigande. En föreskrift som inte stämmer överens med lagen är dock inte bindande då grundlagarna och lagarna beslutade av riksdagen alltid är överordnade. Kommunala myndigheters allmänna rådDe allmänna råd som kommunala myndigheter kan ge ut är aldrig bindande utan det är en rekommendation för hur du kan göra för att uppfylla lagar, förordningar och föreskrifter som är bindande. Du måste alltså inte följa dessa sålänge du kan göra på ett annat sätt utan att bryta mot någon regel. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Behöver man betala hyra om man säger upp hyresavtal innan tillträde?

2021-09-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag har sagt upp ett hyresavtal (i rekommenderat brev) före det börjar gälla. Ska jag ändå behöva betala hyra?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du har någon uppsägningstid på hyresavtalet trots att det inte börjat gälla ännu. Svaret hittar vi i 12 kap. jordabalken (JB) och lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Tillämplig lagJag känner inte till dina omständigheter och kan inte bedöma huruvida 12 kap. JB eller privatuthyrningslagen är tillämplig. 12 kap. JB är tillämplig på avtal genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning (12 kap. 1 § JB). Privatuthyrningslagen gäller på hyresavtal som avses i 12 kap. JB men bara om någon utanför näringsverksamhet upplåter bostadslägenhet för annat än fritidsändamål och inte heller på upplåtelse av en hyresrätt i andra hand (1 § privatuthyrningslagen). Nedan kommer jag redogöra för vilken uppsägningstid som gäller beroende på vilken lag som är tillämplig. Dispositiva lagarBåde 12 kap. JB och privatuthyrningslagen är som huvudregel tvingande till hyresgästens fördel. Detta innebär att man får avtala om bättre villkor för hyresgästen än lagen men inte sämre. Eftersom att du inte skriver något om det antar jag att detta är ett hyresavtal på obestämd tid och att ni inte avtalat om någon annan uppsägningstid. Uppsägningstid enligt 12 kap. JB Ett hyresavtal på obestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § JB). Om hyresavtalet avser en bostadslägenhet upphör hyresavtalet vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 § 1 punkten JB). Gäller hyresavtalet en lokal upphör hyresavtalet vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader (12 kap. 4 § 2 punkten JB). Du är skyldig att betala hyra under hela uppsägningstiden. Uppsägningstid enligt privatuthyrningslagenEtt hyresavtal på obestämd tid måste sägas upp för att sluta gälla och hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månas från uppsägningen (3 § privatuthyrningslagen).SammanfattningBeroende på vilken lag som är tillämplig och huruvida hyresavtalet gäller en bostadslägenhet eller lokal har du en, tre eller nio månaders uppsägningstid. Detta förutsatt att ni inte avtalat om något annat. Oavsett hur lång din uppsägningstid är ska du betala hyran under hela uppsägningstiden. Hoppas du fick svar på fick fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Kan man skjuta upp reavinstskatten?

2021-09-29 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag har flyttat till mitt fritidshus och bor nu permanent där. Om jag skulle sälja huset i framtiden och köper ny bostad Kan jag skjuta upp vinstkatten ? Läste att man får inte uppskov med beskattningen om man säljer fritidshus.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du permanent flyttat till ditt tidigare fritidshus och nu undrar du om du kan få uppskov på reavinstskatten vid en framtida försäljning. Svaret finns i inkomstskattelagen (IL).Uppskov på reavinstskatten vid försäljning av den permanenta bostadenFör att du ska få uppskov på reavinstskatten ska följande kriterier vara uppfyllda enligt 47:2 IL.Du tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar ursprungsbostad (alltså på grund av försäljning av ursprungsbostad).Du har förvärvat eller tänka förvärva en ersättningsbostad.Du har bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden.Permanent bostadNär du säljer en bostaden ska tas upp som en kapitalvinst (41:1-2 IL). Med ursprungsbostad avses den skattskyldiges permanentbostad som är den bostad där den skattskyldige varit bosatt i minst ett år före försäljningen eller minst tre av de senaste fem åren (47:3 IL). Förutsatt att du bott i huset permanent i minst ett år eller minst tre av de senaste fem åren före försäljningen uppfyller du kriteriet att ta upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar ursprungsbostaden. ErsättningsbostadFör att få uppskov på reavinstskatten krävs det även att du förvärvat en ersättningsbostad senare än ett år men före ett år efter försäljningen av permanentbostaden (47:5 - 5a IL). Vidare krävs det att du bosatt dig eller tänker bosätta dig där i ersättningsbostaden.SammanfattningFör att ha rätt till uppskov på reavinstskatten krävs det att du bott permanent i ditt tidigare fritidshus i ett år eller i minst tre av fem år före försäljningen. Dessutom ska du ha förvärvat en ersättningsbostad senare än ett år men före ett år efter försäljningen av permanentbostaden och bosatt dig där eller tänk bosätta dig där. Förutsatt att detta är uppfyllt kan du få uppskov på reavinstskatten vid en framtida försäljning.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning

Har transportstyrelsen rätt att begära prover för beviljat körkortstillstånd?

2021-09-14 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag blev av med mitt körkort i juni 2016, eller rättare sagt dömd då!Nu har jag ansökt om körkorts tillstånd för att ta om det, det har nu gått 5 år,Jag har fått brev från transportstyrelsen att jag ska lämna prover i 6 mån.Har dom gjort fel?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om transportstyrelsen har rätt att begära prover för att utfärda körkortstillstånd. Svaret hittar vi i körkortslagen (KörkL). För att få körkortstillståndDet är transportstyrelsen som prövar frågor om körkortstillstånd (7 kap. 2 § 6 punkten KörkL). Ett körkortstillstånd får endast utfärdas till den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses vara en lämplig förare av ett körkortspliktigt fordon (3 kap. 2 § KörkL). Den som söker ett körkortstillstånd är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller liknande undersökning som behövs för att säkerställa att man är en lämplig förare (3 kap. 3 § KörkL). Eftersom att transportstyrelsen prövar frågor om körkortstillstånd har de rätt att kräva att du lämnar de prover som behövs för att göra en bedömning huruvida du är en lämplig förare. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning