Kallelse till förhör

2021-07-30 i Polis
FRÅGA |Är det vanligt att polisen skickar kallelse till förhör med stämpel HEMLIGT på?i detta fall grovt bedrägeri och bokföringsbrott?
Gabriella Zako |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline för din fråga!Du kan inte vända dig till någon myndighet för att få reda på att du har blivit polisanmäld, anledningen bakom detta är för att den person som anmälde brottet ska skyddas och fortsätta vara anonym. Så länge det står tid och plats för kallelsen så kan du ringa polisen och dubbelkolla anledning till varför de skickade brevet med hemligt stämpel på.Förhoppningsvis löser det sig, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Räknas mallar som domstolarna har till stöd för domskrivning som allmänna handlingar?

2021-07-27 i Myndigheter
FRÅGA |Jag undrar om de mallar som domstolarna har till stöd för domskrivning är allmänna handlingar?
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, Ifall mallarna förvaras hos myndigheten då är de allmänna handlingar.Jag hoppas trots allt att du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Ska revisorn revidera verksamhets-berättelsen i en förening?

2021-07-26 i Föreningar
FRÅGA |I vår förening reviderar revisorn endast den ekonomiska delen av årsredogörelsen och ej verksamhets-berättelsen som medföljer separat. Skall inte revisorn även revidera verksamhetsberättelsen så han seratt besluten i mötesprotokollen blivit utförda och kontrollera att husen ej förfaller?
Gabriella Zako |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om det rör sig om en ekonomisk förening måste revisorn revidera förvaltningsberättelsen enligt 8 kap 24§ lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Ifall det rör sig om en ideell förening då finns inte detta krav.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Gift med svensk medborgare, kan jag få permanent uppehållstillstånd?

2021-07-23 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!jag har tillfälligt upphållstilstånd, är gift med en tjej som fick svensk medborgarskap för mer än 2 år sedan, vi är gifta och bor tillsammans för 18 månad sedan jag ska sök om förlängning till min upphållstilstånd kan jag får permanent upphållstilstånd för att jag är gift med en svensk?
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan bli permanent om du är gift med en person som är svensk medborgare och du har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst två år (5 kap. 16 § UtlL). Undantaget från detta gäller endast om den som du åberopar anknytning till har beviljats uppehåll som flykting eller alternativt skyddsbehövande (8 § begränsningslagen). I ditt fall är personen du har gift med svensk medborgare och du bör därför kunna få permanent uppehållstillstånd dock så länge du har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst två år.Med vänliga hälsningar,Gabriella

Kallelse till förhör

2021-07-30 i Polis
FRÅGA |Är det vanligt att polisen skickar kallelse till förhör med stämpel HEMLIGT på?i detta fall grovt bedrägeri och bokföringsbrott?
Gabriella Zako |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline för din fråga!Du kan inte vända dig till någon myndighet för att få reda på att du har blivit polisanmäld, anledningen bakom detta är för att den person som anmälde brottet ska skyddas och fortsätta vara anonym. Så länge det står tid och plats för kallelsen så kan du ringa polisen och dubbelkolla anledning till varför de skickade brevet med hemligt stämpel på.Förhoppningsvis löser det sig, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Hur länge ska man sitta i fängelset om man är dömd till 5 månaders fängelse?

2021-07-27 i Påföljder
FRÅGA |Hur länge sitter man i fängelset om man är dömd till 5 månaders fängelset
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vanligtvis börjar man avtjäna sitt fängelsestraff inom tre månader från det att domen inte längre kan överklagas. Vanligtvis släpps man när man har avtjänat två tredjedelar av sitt straff, så kallad villkorlig frigivning.En viktigt sak som du bör tänka på är att den som är dömd till fängelse i max sex månader, kan ansöka om att få en elektronisk fotboja. Man avtjänar då sitt straff i bostaden dock får lämna hemmet under bestämda tider till exempel för att kunna ta sig till arbetet eller för att studera. Du ansöker om fotboja hos kriminalvården.Jag hoppas trots allt att du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan man ta tillbaka polisanmälan?

2021-07-23 i Polis
FRÅGA |Jag har gjort en polisanmälan på min ex pojkvän för olaga hot. Kan jag ta tillbaka anmälan?
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det går tyvärr inte att ta tillbaka en polisanmälan eftersom polisen är skyldig att utreda brott enligt 23 kap. 1 § Rättegångsbalken. Du kan däremot ändra eller komplettera din anmälan i efterhand antigen via telefon, på internet eller i ett b rev.Med vänliga hälsningar,

Hur påverkar 60 dagsböter mitt medborgarskap?

2021-07-23 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hejsan,Jag har bott i Sverige i snart 7 år. Jag har fått dagsböter två gånger. 60 dagsböter i September 2018 och 60 dagsböter igen i Oktober 2019.Jag undrar hur lång tid får jag vänta då för att ansöka om medborgarskapet ?på Hemsidan står det att man måste vänta 2 år om man har fått 60 dagsböter. Men hur kan jag rakna tiden i mitt fall. Det har gått två år efter mitt första straff och snart i Oktober går det också två år efter mitt andra straff. Är det så man raknar karenstiden eller hur funkar det?
Gabriella Zako |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i lagen om svenskt medborgarskap.För att din ansökan ska beviljas krävs bland annat att du har haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt (lagen om svenskt medborgarskap 11 § femte punkten).Just kravet på hederligt levnadssätt innebär att kriminalitet kan påverka din ansökan om svenskt medborgarskap.På migrationsverkets hemsida står att om du begått ett brott så kan du fortfarande bli svensk medborgare, men att du kan behöva vänta en tid beroende på vilket straff du fick. Dagsböter på 60 dagar två gånger gör att personen behöver vänta två år till ansökan om medborgaskap beviljas beroende på när straffet bestämdes.I ditt fall ska du vänta tills det har gått två år efter andra 60 dagarsdagsböter för att din ansöka omJag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Vänligen,Gabriella