Om Tingsrätten ogillar åtalet vad händer då med de extra kostnader den tilltalade haft pga exvis ett återkallat körkort?

2021-04-03 i Domstol
FRÅGA |Om Tingsrätten ogillar åtalet vad händer då med de extra kostnader den tilltalade haft pga exvis ett återkallat körkort?
Gabriella Zako |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man har inte rätt till extra kostnader. Att tingsrätten ogillar åtalet innebär inte att det är något fel begånget vid handläggningen av förundersökningen eller målet.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?

2021-04-03 i Avtal
FRÅGA |Hej! Min sambo will köpa en lägenhet och har redan lånelöfte. Vi kommer båda att bo i den nya lägenheten, men fastigheten är helt hans egen (vi fastställde det specifikt i vårt samboavtal). Måste han säga att vi är sambo i sin lånelöfte?
Gabriella Zako |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om inte banken har frågat om detta (Ifall ni är sambo) särskild så behöver du inte säga något om ditt samboförhållande.Du brister inte i din upplysningsplikt så länge det inte står någon specifik fråga angående ditt samboförhållande i lånelöfteavtalet. Det vill säga du behöver inte nämna något om ditt samboförhållande så länge inget annat står i avtalet.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Jag råkade backa in i en bil, vad behöver jag göra?

2021-04-03 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej, jag råkade backa in i en bil idag på parkeringen. Han satt i bilen så snackade med honom direkt efteråt. Han fick mitt reg nummer och sa att han skulle anmäla om han upptäckte en skada. Behöver jag göra något mer?
Gabriella Zako |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att du blivit påbackad. Det första du ska göra är att polisanmäla det inträffade. När du gjort det anmäler du skadan till ditt försäkringsbolag.Den som backar på någon annans bil är som huvudregeln skyldig att enligt skadeståndsrättsliga principer ersätta skadan. När det handlar om bilar regleras det via den trafikförsäkring som man är skyldig att ha.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

2021-04-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?
Gabriella Zako |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är oklart i din fråga vem har hotat vem. Om vi utgår ifrån att en person i Sverige har gjort sig skyldig till olaga hot enligt 4 kap. 5§ Brottsbalken (Brb) gentemot en person i USA, bedöms brott begånget i Sverige på samma sätt som brott begånget i USA om det är straffbart i USA i enlighet mer USA:s straffregister.Ansöka om inresetillståndSvenska medborgare som vill resa in till USA behöver i regel inte ansöka om visum eftersom Sverige är en del av Visa Waiver Program. Istället för att ansöka om visum krävs istället att man ansöker om ett inresetillstånd genom en ESTA-ansökan. I ansökan måste man svara på om man tidigare har dömts för något brott. Om man är dömd för ett brott och detta brottet anses vara av "moral turpitude" (moralisk skändlighet) kan man bli nekad inresetillstånd. Det är lite oklart vilka brott som anses vara av moralisk skändlighet och jag kan inte utesluta att brottet olaga hot skulle kunna utgöra ett hinder mot att få inresetillstånd.SammanfattningsvisEn personen som har gjord sig brott till olaga hot kan vägras inresetillstånd om brottet klassificeras omoraliskt. När det gäller hot är det osäkert.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Får polisen öppna mina brev?

2021-04-03 i Polis
FRÅGA |Får polisen öppna mina brev? dom stog och väntade på mig tills jag öppnade brevlådan och sen tog dom mig för att tydlign göra en husransakan av lägenheten som visades sig vara tom vilket den varit varje gång dom varit här.
Gabriella Zako |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om husrannsakan finns i 28 kap. Rättegångsbalken (RB).Enligt 28 kap. 1 - 3 §§ RB finns tre situationer då polisen får genomföra en husrannsakan. Den första kallas en reell husrannsakan, 28 kap. 1 § RB, där polisen genomsöker hus, rum eller förvaringsställe efter föremål som kan tas i beslag/förvar eller för att hitta bevis. Eftersöks en person som ska frihetsberövas, hämtas till förhör, kroppsbesiktigas eller kroppsvisiteras genomförs en personell husrannsakan i enlighet med 28 kap. 2 och 2a §§ RB. Den tredje typen av husrannsakan är den som sker i lokal som är tillgänglig för allmänheten eller i lokal som inte är tillgänglig för allmänheten men som används gemensamt av personer som kan antas ägna sig åt brottslig verksamhet, se vidare 28 kap. 3 § RB. I den situation som beskrivs i frågan är det troligtvis en reell husrannsakan och de nu angivna syftena med åtgärden måste därför föreligga för att polisen ska kunna göra ett tillslag.Vidare, när en husrannsakan genomförs kan polisen komma över föremål eller handlingar som kan vara av intresse för en brottsutredning varför det finns möjlighet att ta dessa i beslag, se 27 kap. 4 § RB. Föremål kan tas i beslag om de skäligen kan antagas:1.äga betydelse för utredning om brott (bevis)2.vara genom brott någon avhänt (t.ex. stöldgods)3.på grund av brott förverkat (t.ex. brottsverktyg)Det anförda innebär att om dokument påträffas som är av betydelse för brottsutredningen så kan dessa tas i beslag såsom brevlådan i ditt fall.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Får man köra moped klass 2 utan körkort?

2021-04-03 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej jag som har blivit av med mitt am körkort pga hastighetsöverträdelse kan jag få köra moped klass 2 ändå?
Gabriella Zako |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att du blivit av med ditt körkort. För att kunna köra moped klass 2 ska du för det första ha fyllt 15 år och har gått en utbildning hos en godkänd utbildare samt har gjort ett godkänt kunskapsprov hos en godkänd utbildare.SammanfattningsvisFör att kunna köra moped klass 2 behöver du ha ett körkort för moped klass 2.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Kan en chef med tystnadsplikt ge ut uppgifter om en före detta anställd exempelvis dom eller dennes ekonomi till eventuell ny arbetsgivare?

2021-04-01 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Jag undrar om en chef med tystnadsplikt får ge ut uppgifter om en före detta anställd exempelvis dom eller dennes ekonomi till eventuell ny arbetsgivare?
Gabriella Zako |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det beror på om Arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalad om tystnadsplikt. Någon generell tystnadsplikt finns inte för arbetsgivare eller chef hos arbetsgivare. Däremot kan det vara förtal beroende på vad som sägs. Man behöver veta vad för brott det är eller vilka ekonomiska uppgifter det är innan det går att avgöra om det är tillåtet eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Får man kräva tillbaka en gåva?

2021-04-01 i Gåva
FRÅGA |Jag och mitt ex förlovade oss för flera år sedan och i samband med det fick jag en förlovningsring. Vi har vi separerat och han vill ha tillbaka förlovningsringen. Ringen var alltså en gåva till mig, men ringen är försäkrad i hans namn. Vem har rätt att behålla ringen?
Gabriella Zako |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvor regleras i Gåvolagen.En gåva blir bindande först när den har fullbordats. Om en gåva har fullbordats, är det inte längre möjligt att ångra sig och ta tillbaka gåvan (1 § Gåvolagen). När en gåva anses vara fullbordad beror på vilken slags gåva det är. I ditt fall rör det sig om en ring, vilket räknas som lösöre. En gåva i form av lösöre anses fullbordad när gåvan kommer i mottagarens besittning, det vill säga när den överlämnats till mottagaren (2 § Gåvolagen).Eftersom ringen är överlämnat, är gåvan fullbordad och din före detta fästman har ingen juridisk rätt att ta tillbaka gåvan om inte du och mottagaren innan gåvans överlämnade avtalat om återlämnande.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella