Precedensreglernas ordning

2021-06-02 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |I vilken ordning används de tre precedensreglerna?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!De tre precedensreglerna följer i denna ordning (1 är först i ordningen och 3 är sist);1. Lex Superior - Innebär att författning med högre rang går före. Exempelvis går grundlag före ''vanlig'' lag. 2. Lex Specialis - Innebär att specialförfattning går före allmän. Med andra ord innebär det att en regel eller lag som särskilt reglerar en situation/fråga/sak ska ges företräde framför en mer allmän bestämmelse eller lag (lex generalis). 3. Lex Posterior - Innebär att en senare författning ges företräde framför en tidigare författningJag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är det olagligt att klättra på byggnader som master och kranar utan skyltar

2021-05-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att klättra i tex en mast eller kran om det varken är skyltat eller ett inhägnat område?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Brottet som kan bli aktuellt i ditt fall är olaga intrång, se 4 kap. 6 § andra stycket Brottsbalken. För att du ska gör dig skyldig till olaga intrång krävs att du obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe.Högsta domstolen har i NJA 1995 s. 84 uttryckt att brottet olaga intrång handlar om att ta sig in på utrymmen som inte är tillgängliga för allmänheten. Huvudregeln torde vara att exempelvis master och kranar är sådana byggnader/dylika ställen som allmänheten inte har tillgång till, oavsett om det inte inte är skyltat. Jag hade utifrån Högsta Domstolens uttalande avstått från att göra detta då det kan utgöra olaga intrång. Om du har tillstånd att göra detta är det förstås inte brottsligt, men jag har svårt att se att sådana tillstånd tilldelas såtillvida du inte exempelvis jobbar på platsen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Varför skjuts det så mycket i Sverige?

2021-05-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, varför är det så många dödsskjutningar i Sverige var och varannan dag? Har tullen inte så bra koll på vapen som smugglas in eller vad handlar det om?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Det är helt klart en intressant fråga som du ställer, en fråga som är högst aktuell. Däremot tror jag att svaret till din fråga faller utanför juridiken och ligger mer inom politiken och forskning. Jag hade tipsat dig att läsa denna artikel som utreder specifikt din fråga om varför det skjuts så mycket i Sverige.Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga om du tänker på något!Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Skadeståndsskyldighet för skador vållade av hund som man är hundvakt åt

2021-05-17 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag var hundvakt åt min kompis hund och hade henne lös i Stockholm och hon blev på cyklad när hon jagade en boll över cykelbanan.Nu vill cyklisten kräva mig på ersättning för kroppsskador och materiella skador så som jacka och glasögon. Kan jag bli skyldig att betala för de?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!LagstiftningEftersom det är en hund som orsakat skadan blir lag (2017:1150) om tillsyn över hundar och katter (LHK) tillämplig. Enligt 1 § första stycket LHK skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det är alltså ägarens skyldighet att ha översikt och ta ansvar för sitt djur.Strikt ansvarEnligt 19 § första stycket LHK har hundägare ett så kallat strikt ansvar för skador som hunden orsakar. Strikt ansvar innebär att skadeståndsansvar föreligger oavsett om hundägaren vållat skadan eller inte. Katter är dock undantagna från detta strikta ansvar.I ditt fall har du varit hundvakt, det vill säga att du inte varit hundens ägare. Av 19 § framgår dock att det strikta ansvaret även gäller hundens ''innehavare''. Med en hunds innehavare menas den som tagit emot en hund ''för underhåll eller nyttjande'' utan att vara hundens ägare, detta framgår av propositionen till lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. I ditt fall har du tagit emot en hund för ''underhåll'' genom att vara hundvakt. Således omfattas du av det strikta ansvaret i enlighet med 19 § LHK och är ansvarig för skador som orsakats av hunden, även om det inte var du som vållade skadorna. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

När raderas förundersökningen efter avtjänat straff

2021-05-27 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Om en person dömts till ett fängelsestraff och sedan avtjänat straffet, när raderas då förundersökningen? Eller kommer den alltid gå att läsa för allmänheten hur länge som helst?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Mina kollegor har besvarat identisk fråga vid två tillfällen, ta gärna ett titt på svaren!Svar 1: https://lawline.se/answers/hur-lange-forundersokningsprotokoll-sparas-efter-att-garningsperson-avtjanat-fangelsestraffSvar 2: https://lawline.se/answers/arkivering-och-gallring-av-fup-nar-nagon-domts-till-fangelsestraffMed vänliga hälsningar

Åldersskillnad i romantisk relation

2021-05-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Får man vara i en romantisk relation med en vuxen som är över 18 eller är 18 om man är under 18 eller under 15 års åldern?
Ibrahim Halwachi |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns en lag som föreskriver hur stor åldersskillnaden mellan de två parterna i ett förhållande får vara. I svensk lag finns det inte lagar eller andra rättsliga regler som reglerar just denna fråga. Det finns dock en viss åldersgräns. När en av parterna i förhållandet är för ung begränsar det möjligheten till äktenskap eller samlag.Lag på 18 års gräns för att ingå äktenskapI 2 kap. 1 § Äktenskapsbalken föreskrivs att ingen under 18 år ingå äktenskap, det vill säga gifta sig. Anledningen till denna regel grundas sig på bedömningar om att personer under 18 år i allmänhet är mindre lämpliga för äktenskapets ekonomiska och personliga ansvar. I ditt fall kan äktenskap vara ett problem om du är under 18 år, och ännu större sådant om du är under 15.Lag på 15 årsgräns för att kunna samtycka till sexuella handlingarI Sverige är det lagligt att ha samlag från och med 15 års ålder. Barn under 15 år anses inte kunna samtycka till sexuella handlingar, vilket innebär att någon som genomför sexuella handlingar med någon under 15 år gör sig skyldig till brott enligt 6e kapitlet i Brottsbalken. I ditt fall kan detta bli ett problem om du eller din partner är under 15 år eftersom ett samtycke till sexuella handlingar inte är rättsligt giltigt.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hjälp med skolarbete

2021-05-20 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Jag sitter och gör ett skolarbete och försöker hitta svar på en ganska komplex fråga. Hur ska ansvarsfördelningen se ut mellan Soc och utbildningsförvaltning gällande elever som läser på folkhögskola ? exempelvis elev som är 18 år som ingår i kommunens aktivitetsansvar, men som också har en diagnos och vill därför bo på internat där det finns stödinsatser. Då blir det någon form av kompott av Soc och utbildningsförvaltning antar jag? hur reder jag ut hur ansvarsfördelningen generellt bör se ut mellan dessa? jag behöver vägledning. Tack på förhand
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!På lawline arbetar vi dagligen med att hjälpa både privatpersoner och företag med juridiska frågor. Tyvärr har vi på lawline en policy som innebär att vi inte besvarar skoluppgifter. Däremot har vi en stor databas med besvarade frågor, mitt tips till dig är att söka på nyckelord som ''ansvarsfördelning soc'' och se om du hittar några svar som behandlar liknande omständigheter!Lycka till!Med vänliga hälsningar

Är det olagligt att låna ut sitt matkort?

2021-05-17 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag har en undran för matkort som gymnasieskolor erbjuder. Är det olagligt att använda ett annat gymnasiums matkort?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Inledningsvis finns detta som du beskriver inte reglerat i lag och svårt att säga på rak arm. Däremot är matkortet personligt men endast laddat med en lunch per dag. Jag har svårt att se skolan sätta någon inför rätta för att ha lånat ut sitt matkort av den anledning att det i slutet av dagen är du som går miste om din lunch för dagen. Mitt tips till dig är att fråga skolan alternativt matkorts leverantören om deras villkor gällande utlånande av matkort!Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar