Har jag rätt att häva köpet eller kräva att säljaren står för kostnaden att åtgärda felet?

2021-08-06 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vi har precis köpt en begagnad husvagn av en privatperson. Vagnen är från 1989, men renoverad invändigt, lackad utvändigt, samt nya däck, fälgar och bromsar. I annonsen stod det att vagnen är i mycket fint skick och helt fuktfri. Priset var 59000:-Detta är vår första husvagn ska väl tilläggas, så vi är novisa på området. Köparen var väldigt tillmötesgående och gick igenom vagnen grundligt vid försäljningen (allting utom undersidan av husvagnen), visade hur allting fungerar och berättade om allt han gjort på den. Vi har en 40 min lång film på detta. 2 dagar senare upptäcker vi att en del av undersidan på vagnen inte är i bra skick. Det har släppt i framkant och det är även "glipor" upp mot väggarna. Detta kan innebära att det är stor risk för fuktskada och bör åtgärdas. Vi kommer att ta vagnen till verkstad för att se hur omfattande skadan är. Vi har kontaktat köparen, då han sa vid köpet att det bara var att höra av sig om det skulle vara något. Han vill dock inte kännas vid detta fel och menar på att det inte var någonting han sett, vilket vi finner osannolikt med tanke på den omfattande renoveringen han gjort. Har vi någon rätt att häva köpet eller kräva av säljaren att han står för kostnaden att åtgärda felet?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har köpt en husvagn av en annan privatperson och nu undrar om du har rätt att häva köpet på grund av fel eller kräva att säljaren står för eventuella kostnader att åtgärda felet.Eftersom din fråga gäller köp mellan två privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig. Fel i varanOm husvagnens art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är den inte avtalsenlig. Om husvagnen inte är avtalsenligt, föreligger ett s.k. konkret fel (17 § KöpL). Vilka felpåföljder kan köparen göra gällande? När varan är felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans eller hennes sida, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL). Det bör dock observeras att köparen inte kan göra gällande vilken felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst.Avhjälpande och omleveransKöparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (34 § första stycket KöpL). Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse får köparen i stället kräva omleverans (Se 34 § 2 st. köplagen). Företar säljaren inte avhjälpande eller omleverans, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet (Se 34 § tredje stycket KöpL).Prisavdrag och hävningI andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (37 § första stycket KöpL). För att köparen ska få häva köpet krävs dock att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller henne, och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Som utgångspunkt måste köparen dessutom kunna lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och oförminskad för att få häva köpet (66 § första stycket KöpL). Vad gäller i ditt fall? Slutsatsen är att om ett fel föreligger, har du som köpare i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet. Är avtalsbrottet av väsentlig betydelse får du dessutom kräva omleverans. Skulle säljaren inte företa avhjälpande eller omleverans, har du rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet. Du har i andra hand rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation. Hävning förutsätter dock att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta.Vi på Lawline kan hjälpa dig!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Ärver jag hela min brors kvarlåtenskap?

2021-08-02 i Arvsordning
FRÅGA |Ärver jag ensam min bror. Mina syskon lever inte längre och han var ogift och hade inga barn
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din bror inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente och att du undrar om du ensamt ärver hela hans kvarlåtenskap.Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Den legala arvsordningen I svensk rätt fördelas kvarlåtenskapen som utgångspunkt enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är indelad i tre olika arvsklasser med olika förtursrätt till arv. I första hand ärver arvlåtarens barn kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Om något av arvlåtarens barn har avlidit, gäller enligt den s.k. istadarätten att barnets barn får träda i hans eller hennes ställe och ta arv från arvlåtaren (2 kap. 1 § andra stycket andra meningen ÄB). Om arvlåtaren saknar både barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v., ärver arvlåtarens föräldrar kvarlåtenskapen (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Skulle någon av arvlåtarens föräldrar vara avliden, får arvlåtarens syskon dela på den förälderns lott (2 kap. 2 § andra stycket första meningen ÄB). På samma sätt gäller att om ett syskon som ska ärva har avlidit, får syskonets barn träda i hans eller hennes ställe och ta arv från arvlåtaren (2 kap. 2 § andra stycket andra meningen ÄB).Vad gäller i ditt fall? Av din fråga framgår att din bror var ogift, att han inte hade barn och att era gemensamma syskon inte längre lever. Slutsatsen är därför att du, i egenskap av hans enda syskon, ärver kvarlåtenskapen, om din bror inte har några barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v., om era föräldrar inte längre är i livet och om hans andra syskon också saknar barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v. Ett testamente kan sätta den legala arvsordningen ur spelObservera dock att din bror kan ha förordnat om sin kvarlåtenskap genom ett testamente och därigenom frångått den legala arvsordningen (9 kap. 1 § ÄB).Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Min son har avlidit, vem ärver honom?

2021-07-28 i Arvsordning
FRÅGA |Min son har avlidit, han var änkling sedan 4 år. Jag och hans bror är hans enda släkt.Vem ärver honom.Kan vi göra en förenklad bouppteckning? Hans tidigare fru hade barn, och de har sagt under 4 år att de ska hämta lite saker, när min son dog samma dygn ringer de och påstår att de minsann nu ska hämta och ha 50% av det min son har.Vad gör jag? Så tacksam för svar.Mvh
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din son var änkling vid sin bortgång, att barnen till din sons avlidna fru nu vill ha 50% av hans kvarlåtenskap och att du därför undrar vem som har rätt att ärva honom. Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).Vem ärver enligt den legala arvsordningen? I svensk rätt fördelas kvarlåtenskapen som utgångspunkt enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är indelad i tre olika arvsklasser med olika förtursrätt till arv. I första hand ärver arvlåtarens avkomlingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v.) kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § första stycket ÄB). I andra hand ärver arvlåtarens föräldrar kvarlåtenskapen, om arvlåtaren saknar avkomlingar (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om någon av arvlåtarens föräldrar är avliden, får arvlåtarens syskon dela på den förälderns lott (2 kap. 2 § andra stycket första meningen ÄB).Av din fråga framgår att du och din sons bror är hans enda släkt. Din son saknar alltså avkomlingar och det är därför hans föräldrar och/eller syskon som ska ärva honom. Barnen till din sons fru kan dock ha rätt att ta del i hans bo, om:- din son har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente- barnen till din sons fru har avstått sitt arv till förmån för din son.Ett testamente kan sätta den legala arvsordningen ur spel Din son kan ha förordnat om sin kvarlåtenskap genom ett testamente och därigenom frångått den legala arvsordningen (9 kap. 1 § ÄB). Barnen till din sons fru är alltså arvsberättigade, om din son har testamenterat hela eller en del av sin kvarlåtenskap till dem. Särkullbarn kan avstå sitt arv till förmån för den efterlevande makenOm arvlåtaren var gift vid sin bortgång, tillfaller kvarlåtenskapen i regel hans eller hennes efterlevande make (3 kap. 1 § första stycket första meningen ÄB). Det vill säga, när din sons fru avled, skulle hela hennes kvarlåtenskap som utgångspunkt tillfalla din son. Bröstarvingar som inte är din sons bröstarvingar, s.k. särkullbarn, har dock alltid rätt att få ut sitt arv (3 kap. 1 § första stycket andra meningen ÄB). Om barnen till din sons fru i stället avstod sitt arv till förmån för din son, har de rätt att ta del av din sons bo när han avlider (3 kap. 9 § ärvdabalken). Detta kallas för efterarv. Om barnen till din sons fru har avstått sitt arv till förmån för din son, har de alltså rätt att ta del i hans bo när han avlider.Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är att om din son saknar avkomlingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v.), är det hans föräldrar och/eller syskon som ska ärva hela hans kvarlåtenskap – förutsatt att han inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente. Barnen till din sons fru kan dock ha rätt till efterarv, om de har avstått från sitt arv efter mamman till förmån för din son. Vi på Lawline kan hjälpa dig!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har köparen rätt att häva köpet enligt köplagen?

2021-07-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Min son sålde en gammal husvagn från 89, i april. Köparen undersökte vagnen noga. Min son har inte vetat om nån fukt han har ägt vagnen i ett år. Där han nu hävdar att det dolts fel har min son fått förklarat att det var en kåpa för ventilation av ägaren innan. Ingen misstanke om fukt har funnits ingen dålig lukt. Nu efter tre månader har köparen efter att han felaktigt lyft husvagn så att stödbenen bak trycktes upp i karossen hittat ruttet trä. Han har nu anlitat en advokat och vill häva köpet. Han betalade 37000 för vagnen. Den är ju nu inte i det skick som den var när han köpte den. Nu är den obrukbar vilket den inte var vid köpet. Har han rätt att häva köpet och få tillbaka hela summan
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din son har sålt en husvagn i egenskap av privatperson och att du undrar om köparen har rätt att häva köpet.Eftersom din fråga gäller köp mellan två privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig. Om din son i stället har sålt husvagnen i egenskap av näringsidkare till en konsument, blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig (1 § första stycket KköpL).Köparen får inte såsom fel åberopa vad hen borde ha märkt vid undersökningenI din fråga nämner du att köparen har undersökt husvagnen noga. Enligt köplagen har köparen inte någon allmän skyldighet att undersöka varan före köpet. I fall köparen ändå har undersökt varan, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen (20 § andra stycket KöpL). Om köparen av din sons husvagn borde ha märkt fukten vid sin undersökning, får han alltså inte åberopa detta såsom fel. Bedömningen av vad köparen borde ha märkt görs med beaktande av hur omfattande hans undersökning varit och vilka möjligheter han haft med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter att upptäcka felet vid undersökningen. Köparen har i första hand rätt att kräva avhjälpande eller omleveransNär varan är felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet (30 § KöpL). Köparen kan dock inte göra gällande vilken felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom bäst. Vid fel i vara har köparen i första hand rätt att kräva avhjälpande eller omleverans (34 § KöpL). Köparen har i andra hand rätt att kräva prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (37 § första stycket KöpL). När har köparen rätt att häva köpet?För att köparen ska ha rätt att häva köpet krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom, och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). I din fråga nämner du att husvagnen inte längre är i det skick som den var när din son sålde den. Som utgångspunkt får köparen inte häva köpet om han inte kan lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och oförminskad (66 § första stycket KöpL). Köparen har dock fortfarande rätt att häva köpet, om varan har förstörts eller försämrats till följd av en åtgärd som varit behövlig för att undersöka om varan är felfri (66 § andra stycket andra punkten KöpL). Vad gäller i ditt fall? Slutsatsen är att om köparen av sin sons husvagn borde ha märkt fukten vid sin undersökning, får han inte åberopa detta såsom fel. Om köparen inte borde ha märkt felet, kan han i första hand kräva avhjälpande eller omleverans. Köparen har i andra hand rätt att kräva prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation. Köparen av din sons husvagn har rätt att häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom, och om din son insåg eller borde ha insett detta. Trots att husvagnen inte är i det skick som den var när din son sålde den, har köparen rätt att häva köpet, om husvagnen har förstörts eller försämrats till följd av en åtgärd som varit behövlig för att undersöka om husvagnen är felfri. Vi på Lawline kan hjälpa er!Om ni behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att ni bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan enkelt boka en tid här. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur avsäger jag mig min rätt till arv?

2021-08-03 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag vill avsäga mig min arvsrätt eftersom jag inte vill ha någon kontakt med min far. Hur gör jag?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du avsäger dig din rätt till arv efter din far. Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Arvsavsägelse och arvsavstående är inte samma sak Precis som du nämner kan en arvinge avsäga sig sin rätt till arv. En arvinge kan även avstå sin rätt till arv, vilket inte är samma sak som att avsäga sig sin rätt till arv. Om du vill läsa mer om just avstående från rätt till arv kan du göra det här. Hur avsäger jag mig min rätt till arv?Arvingen kan avsäga sig sin rätt till arv från arvlåtaren (d.v.s. den som efterlämnar arv) genom att skriftligen godkänna ett av honom eller henne upprättat testamente till förmån för någon annan eller genom att på annat sätt klargöra sitt arvsavstående skriftligen hos arvlåtaren (17 kap. 2 § ÄB). Detta kallas för renuntiativa arvsavtal.Bröstarvingar kan inte avsäga sig sin rätt till laglottDet bör dock observeras att den som är underårig inte får avsäga sig sin rätt till arv (15 kap. 6 § föräldrabalken). Inte heller kan arvlåtarens bröstarvingar avsäga sig sin rätt till laglott, om bröstarvingen inte har fått skäligt vederlag. Arvlåtarens bröstarvingar är hans eller hennes avkomlingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare).Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är att om arvingen är myndig, kan han eller hon avsäga sig sin rätt till arv från arvlåtaren genom att godkänna ett av honom eller henne upprättat testamente till förmån för någon annan eller genom att på annat sätt klargöra sitt arvsavstående skriftligen hos arvlåtaren. Du är dock din fars bröstarvinge och kan därför inte avsäga dig din rätt till laglott, om du inte har fått skäligt vederlag. Vi på Lawline kan hjälpa dig!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Reklamation enligt konsumentköplagen

2021-08-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej jag köpte en gaming dator för ungefär 1.5 år sedan. Under denna tid jag haft datorn har jag sprungit in i en massa problem till exempel spel som inte går att spela, att det hakar upp sig i små krävande spel, kraschar i både spel och när jag bara kolla youtube, samt några flera problem. Jag lämnade in datorn för en månad sen hos dem som jag köpte den av. De sa att de har jag felsökningar och testat en stress test på datorn, de sa att dem hittade inget fel med den. Men nu efter jag har fått betala 1495 kronor på grund att det "inte var not fel". Så har jag startart datorn hemma och då händer samma problem som jag skrev här ovanför. Dessutom såg jag test programmet dem använd sig av. Det ena programmet ville jag inte testa för det stod att det kunde vara farligt för datorn. Men det andra test programmet kollade jag på och där använde dem ungefär 1/5 av vad ett vanligt spel skulle använda. Så vad jag kom fram till så testade dem i princip ingenting och sen hade mage till att ta betalt 1495 kronor för det. Anledningen till att jag inte har försökt reklamera eller nåt tidigare är att jag har försökt mitt bästa med att fixa den med hjälp av youtube videor och sådant. Men nu undrar jag av er om jag har rätten till att reklamera denna dator?
Casper Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du i egenskap av konsument köpte en dator av en näringsidkare för ungefär 1,5 år sedan och nu undrar om du har rätt att reklamera den.Frågor om köp mellan näringsidkare och konsumenter regleras i konsumentköplagen (KköpL). Om du inte har köpt datorn som konsument av en näringsidkare, blir köplagen (KöpL) tillämplig i stället.Fel i varaEn vara är inte avtalsenlig, om varans art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet. Stämmer varan inte överens med avtalet, föreligger ett fel i varan (16 § KköpL).Vad innebär en reklamation? En köpare som anser att det är fel i den av honom eller henne köpta varan, får dock inte åberopa att varan är felaktig, om han eller hon inte lämnar säljaren ett meddelande om felet efter det att han eller hon märkt eller borde ha märkt felet (23 § första stycket första meningen KköpL). Detta kallas för reklamation. Inom vilken tid måste köparen reklamera felet?Köparen har rätt att reklamera fel i den av honom eller henne köpta varan inom 3 år från det att han eller hon tog emot den (23 § tredje stycket KköpL). Detta är den tid inom vilken köparen senast måste reklamera ett fel. Om köparen under denna 3-årsperiod märker eller borde märka ett fel, ska han eller hon reklamera felet inom skälig tid (23 § första stycket första meningen KköpL). Reklamerar köparen inte i rätt tid, går han eller hon miste om sin rätt att göra felpåföljder gällande mot säljaren.Huruvida köparen har reklamerat felet inom skälig tid bedöms utifrån: 1. om felet borde ha märkts tidigare än vad köparen påstår 2. om köparens personliga förhållanden borde inverka på bedömningen. En reklamation som görs inom 2 månader från det att köparen märkt felet, ska dock alltid anses ha lämnats i rätt tid (23 § första stycket andra meningen KköpL). Vad gäller i ditt fall? Slutsatsen är att köparen har rätt att reklamera fel i varan inom 3 år från det att han eller hon tog emot den. Eftersom du köpte datorn för ungefär 1,5 år sedan, har du alltså fortfarande rätt att reklamera den, om du reklamerar felet inom skälig tid från det att du märkt eller borde märkt felet. Huruvida du har reklamerat felet inom skälig tid bedöms utifrån om felet borde ha märkts tidigare än vad du påstår och om dina personliga förhållanden borde inverka på bedömningen. Av din fråga framgår inte när du märkt eller borde ha märkt felet, men en reklamation som görs inom 2 månader från det att du märkt det, anses alltid ha lämnats i rätt tid. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Om min mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till min mamma, hur mycket har min morbror rätt att ärva?

2021-07-27 i Laglott
FRÅGA |Hej, om min mormor testamenterar sitt hus o bil till min mamma och inget till min morbror, hur mycket har han rätt till att ta om han överklagar?
Casper Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket din morbror har rätt att ärva efter din mormor om hon testamenterar hela sin kvarlåtenskap till din mamma. Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).Om testamente saknas gäller den legala arvsordningenOm den avlidne inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente, fördelas kvarlåtenskapen enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är indelad i tre olika arvsklasser med olika förtursrätt till arv. Arvsordningens första arvsklass framträder i 2 kap. 1 § första stycket ärvdabalken. Där sägs att arvlåtarens närmaste arvingar är hans eller hennes avkomlingar. Arvlåtarens avkomlingar är i första hand dennes barn – men även barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare. Arvlåtarens avkomlingarna tar lika stor del av kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).Om din mormor inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente, kommer alltså hela hennes kvarlåtenskap att delas lika mellan hennes barn.Ett testamente kan sätta den legala arvsordningen ur spelDin mormor får dock förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente och kan därigenom (till viss del) frångå den legala arvsordningen (9 kap. 1 § ÄB). Din mormors bröstarvingar har då alltid rätt att få ut sin s.k. laglott. Med din mormors bröstarvingar förstås hennes avkomlingar. Din morbror är alltså en bröstarvinge, som alltid har rätt att få ut sin laglott, om din mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till din mamma. Laglotten utgör hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingeLaglotten utgör hälften av den arvslott som enligt lag skulle ha tillkommit bröstarvingen om ett testamente inte hade upprättats (7 kap. 1 § ÄB). Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är att om din mormor inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente, kommer hennes kvarlåtenskap att delas lika mellan hennes barn. Om din mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till din mamma, har din morbror alltid rätt att få ut sin laglott, eftersom han är bröstarvinge. Laglotten utgör hälften av den arvslott som enligt lag skulle ha tillkommit honom om ett testamente inte hade upprättats. Av din fråga framgår inte hur mycket din mormors kvarlåtenskap uppgår till, men om din mormor efterlämnar två barn, skulle deras respektive arvslott vara 1/2-del av kvarlåtenskapen och din morbrors laglott därför bli 1/4-del. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vad krävs för att en husförsäljning ska vara giltig?

2021-07-25 i Köpavtal
FRÅGA |Vad krävs rent juridiskt för att en husförsäljning ska vara giltig/laglig? Dvs utan några "Bra att ha"-delar.Som jag förstått det efter att ha sökt runt:En certifierad energiexpert behöver upprätta energideklaration och registrera den i Boverkets energideklarationsregister (Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 6 §)Köpare och säljare behöver signera köpekontrakt innehållande minst(Jordabalken (4 kap.)): Signaturer Köpeskilling ÖverlåtelseförklaringKöparen kan sedan ansöka om lagfart hos Lantmäteriet med köpekontraktet bifogat.Stämmer det jag listat ovan, eller finns det något ytterligare som krävs?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad som krävs för att en husförsäljning ska anses giltig.En energideklaration ska upprättas innan byggnaden säljsPrecis som du nämner ska den som äger en byggnad upprätta en energideklaration för denna innan byggnaden eller en andel i byggnaden säljs (6 § lagen om energideklaration för byggnader). Detta är dock inget formkrav för att fastighetsförsäljningen ska vara giltig, men ett ansvar som säljaren har. Om säljaren har underlåtit att fullgöra sin skyldighet enligt 6 §, trots köparens begäran, får köparen senast 6 månader efter sitt tillträde till byggnaden upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad (14 § lagen om energideklaration för byggnader). I övrigt blir jordabalken (JB) tillämplig, eftersom din fråga gäller försäljning av hus, som är fast egendom. Köp av fast egendom sluts genom att en köpehandling upprättas Köp av fast egendom regleras i 4 kap. jordabalken. Köp av fast egendom kräver skriftlig form och sluts genom att en köpehandling upprättas (4 kap. 1 § första stycket JB). Köpehandlingen ska minst innehålla: - köparens och säljarens underskrifter - uppgift om köpeskillingen- en överlåtelseförklaring (d.v.s. en förklaring av säljaren att egendomen i fråga överlåts på köparen)- uppgift om vilken fastighet köpet gäller (t.ex. fastighetens fastighetsbeteckning).Köp av fast egendom som inte uppfyller ovannämnda formkrav är ogiltiga (4 kap. 1 § tredje stycket JB).Köpehandlingen ligger till grund för lagfartOm lagfart finns bestämmelser i 19-20 kap. jordabalken. Med lagfart förstås en registrering av ägaren till en fastighet i fastighetsregistret. Lagfarts söks hos inskrivningsmyndigheten och den som söker lagfart ska ge in fångeshandlingen, liksom övriga handlingar som är nödvändiga för att styrka förvärvet (20 kap. 5 § första stycket jordabalken). Enligt lagkommentaren till det ovan angivna lagrummet utgörs fångeshandlingen av köpekontraktet och/eller köpebrevet. Med andra ord kan du bifoga antingen köpekontraktet eller köpebrevet när du ansöker om lagfart. Om köpebrevet innehåller en hänvisning till köpekontraktet måste du dock även ge in köpekontraktet. Vad är skillnaden mellan ett köpekontrakt och ett köpebrev? Köpekontraktet är det fullständiga kontraktet mellan köparen och säljaren och likställs i jordabalken med "köpehandling", medan köpebrevet är betydligt kortare och likställs i jordabalken med "annan ytterligare köpehandling". Normalt upptar köpebrevet endast minimikraven för att formkraven ska anses iakttagna. SammanfattningSlutsatsen är att en energideklaration ska upprättas innan en byggnad säljs, precis som du nämner. Att upprätta en energideklaration är dock inget formkrav för att fastighetsförsäljningen ska vara giltig, men ett ansvar som säljaren har.För att en husförsäljning ska anses giltig krävs att en köpehandling upprättas skriftligen enligt reglerna i jordabalken. Köpehandlingen ska minst innehålla köparens och säljarens underskrifter, en överlåtelseförklaring, uppgift om köpeskillingen och uppgift om vilken fastighet köpet gäller. Den korrekt upprättade köpehandlingen ska sedan bifogas när du ansöker om lagfart. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,