Lawline Premium

Som företagare kan du teckna ett abonnemang - Lawline Premium. Genom detta kan du direkt diskutera dina juridiska frågeställningar via vår telefonrådgivning eller få en skriftlig utredning inom tre dagar. Med snabbhet, tillgänglighet och låga priser kan våra kunder säkra upp sin sin verksamhet löpande istället för chansa och riskera kostsamma tvister. För det fall en konflikt väl har uppstått och frågor dyker upp om vad rättsläget egentligen är eller hur situationen bör hanteras sparar dig en avstämning med Lawline både tid, kraft och pengar.

Pris

Genom att låta studentresurser utföra vår rådgivning kan vi erbjuda ett pris som ligger långt under vad som är normalt i branschen. För Lawline Premium-abonnemanget betalar du endast 499 kr/mån exkl. moms.I priset ingår obegränsad inledande juridisk rådgivning inom alla rättsområden kopplade till din verksamhet, och du kan när som helst säga upp abonnemanget med tre månaders uppsägningstid. Vår rådgivning ges via telefon eller vårt frågeformulär på hemsidan, beroende på vad du själv önskar. Behöver du mer omfattande hjälp eller specialistkunskap erbjuder vi tilläggstjänster till fasta priser. Vid behov förmedlar vi kontakt med lämplig advokat eller jurist genom vårt nätverk av utvalda samarbetspartners.

Kvalitet

Samtliga cirka 200 medlemmar i Lawline genomgår en ambitiös rekryteringsprocess där det krävs en kombination av höga betyg, praktiska färdigheter och social förmåga för att få sin ansökan beviljad. I Lawline Premiumgruppen ingår ett urval av dessa medlemmar som befinner sig i slutet av utbildningen och har ett gott resultat från vårt juridiska arbete. Med toppstudenter som har både erfarenhet och färska kunskaper från juristutbildningen lyckas vi förena hög kvalitet med ett lågt pris.

LAWLINE PREMIUM

Få löpande hjälp med juridiken till fast månadskostnad 499 kr.

Svar på alla dina frågor via e-post/webb inom 3 dygn
Fri telefonrådgivning öppen mån-ons kl. 10-16
Fullständig sekretess om så önskas
Fasta priser på vidare juridisk rådgivning, biträde i tvister, avtal m.m.