Integritetspolicy

Lawline samlar in personuppgifter, såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer och hemadress och lagrar eller på annat sätt behandlar dem i vår databas. Personuppgifterna du registrerar används för att verifiera din identitet, tillhandahålla, administrera och använda våra tjänster samt för att kommunicera med dig, skicka information, direktmarknadsföring och marknadsundersökningar eller andra erbjudanden vi vill ge dig.

Överföring av personuppgifter

Alla personuppgifter och andra uppgifter som du registrerar eller lägger upp i en arbetsansökan kan även överföras till företag inom Lawline-koncernen och i övrigt till tredje part om denne är en potentiell eller faktisk kund till Lawline och/eller en samarbetspartner.


Rättelse och radering av personuppgifter

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vibehandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse, uppdatera och begära att Lawline AB tar bort personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan kontakta oss rörande detta; se kontaktuppgifter nedan. Vi sparar inte personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för insamlandet enligt dessa villkor.


Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Lawline AB kan dock aldrig garantera 100 % säkerhet för de uppgifter du registrerar hos oss.

Cookies

Lawline innehåller så kallade cookies (kakor) enligt lagen om elektronisk kommunikation. Lawline använder så kallade sessionscookies. Denna typ av cookie försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte. Cookien används för att inloggningshantering och sidans funktioner ska fungera korrekt.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller undringar över behandling av personuppgifter eller dessa villkor, kontakta oss enligt nedan:

Lawline AB, org. nr. 559063-2385

Telefon: 08 – 533 300 04

e-post:

Adress: Lawline AB, Östermalmstorg 5, 114 42 Stockholm