Sen reklamation vid köp av bostadsrätt

2007-07-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej Som säljare av en bostadsrätt har jag av köparen uppmanats att byta en trasig nerfallen kakelplatta i tvättstugan. Kakelplattan var hel när lägenheten lämnades över. Köparen avstod möjligheten att innan slutbetalning besikta lägenheten efter flyttstädningen. Uppmaningen kom till mig 2,5 månader efter övertagandet. Säljaren har i anslutande badrum utfört större renovering (bl.a bilat upp golv = jag tror att skadan uppkommit då). Kan jag avkrävas något ansvar? Det är ju köplagen som gäller vid bostadsrättsförsäljning. Hälsningar Bernd
Gustaf Lidegran |Svaret på denna fråga utgår ifrån att ni inte har reglerat någon av dessa punkter mellan er när ni skrev kontraktet. Köplagen gäller först efter avtalet och används för att fylla ut avtalet. Att köparen inte undersökte lägenheten omedelbart efter flyttstädningen saknar betydelse eftersom köpet redan var uppgjort. När köparen har tillträtt lägenheten åligger det honom att så snart som möjligt undersöka lägenheten i enlighet med god affärssed. God affärssed vid köp av bostadsrätt måste innebära att en undersökning görs inom mycket kort tid efter tillträdet. Han ska sedan reklamera eventuella fel inom skälig tid från att han har upptäckt felet eller borde ha upptäck felet. Skälig tid avser här en kort tidsperiod och jag anser att två och en halv månad är för mycket. Köparen har därför förlorat rätten att åberopa felet. Det är viktigt att du påtalar för köparen att reklamationen är för sen. Enda undantaget från den hårda reklamationsregeln är om du som säljare har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Det är bara aktuellt om du kände till felet innan tillträdet. Även om du skulle acceptera den sena reklamationen så har den som har egendomen i sin besittning bevisbördan för när felet har uppkommit. Det är alltså köparen som ska visa att felet fanns där innan tillträdet. Bevisningen behöver inte vara så stark men det ska vara klart mer sannolikt att felet fanns innan tillträdet. Köparen tycks inte nå upp till denna säkerhet. Köparen ska alltså anses ha orsakat felet och får lösa problemet själv. Relevant lagstiftning är köplagen som du hittar http://lagen.nu/1990:931 . Se särskilt 3, 21, 31 och 32 §§. Vänlig hälsning,

Kan jag ångra försäljning?

2007-07-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Skulle sälja min dator på nätet,hittade en köpare,vi bestämde att han skulle köpa den.En timma senare ångrade jag mig.Inga pengar utbyttes. Nu hotar han med advokat om han inte får köpa datorn.
Linnea Ljung |Hej. För mig låter detta som ett giltigt avtal om köp mellan privatpersoner. För ett sådant köp gäller köplagen. Jag kan inte se någon möjlighet för dig att ångra försäljningen. Att betalning inte har skett ännu innebär inte att avtalet inte är giltigt. För det fall du vägrar att sälja datorn kan köparen gå till domstol och kräva fullgörelse, det vill säga att du måste sälja datorn till honom. Vänligen

Lawline.SE

2007-10-14 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har köpt en bil av märket Morgan (importerad från England) Bilen köptes av en privatperson här i Sverige. I avtalet har säljaren skrivit att bilen säljs i befintligt skick och han avskriver sig från allt skadeståndsrättsligt ansvar. Tillsammans besiktigade vi bilen. När jag kört bilen ett par veckor upptäckte jag att mätaren inte verkade stämma. jag tog ledigt en dag från jobbet och åkte 10 mil för att på en specialverkstad för engelska bilar, kolla upp mätaren. det visade sig att mätaren var bytt till en svensk.... jag hade aldrig köpt bilen om jag vetat det. (Det stog i avtalet att bilen gått 4000 mil, vilket stämmer.) Borde inte säljaren ha uppgivit detta med bytet? Kan jag häva köpet och eller kräva skadestånd?
Ludvig Lagerkranz |Frågan är inte en riktig fråga utan en övningsuppgift från juridiska instutitionen vid Lunds universitet.

Kostnader för avbeställning enligt Konsumentköplagen

2007-07-11 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vad kan det kost mig att avbryta ett bilköp från en bilfirma? Jag har inte fått bilen än och det har inte gått en vecka sen jag skrev på. Bilens kostnad var 99.000. kontant och jag har inte betalt än.
Sara Olsson |Hej! Jag utgår från att du har köpt bilen som privatperson vilket gör att konsumetköplagen blir tillämplig. I 37 § Konsumentköplagen (KkL) regleras vad som gäller vid avbeställning. Avbeställer köparen innan varan har avlämnats så har inte säljaren rätt att hålla fast vid köpet och kräva att priset betalas. Säljaren har istället rätt till ersättning enligt 41 § KkL, där skadestånd regleras. Säljaren ges rätt till 1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt, 2. särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt 3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt. Har säljaren på förhand bestämt ersättning vid avbeställning är det tillåtet under förutsättning att den är skälig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare som ersättning enligt första stycket. Med vänlig hälsning

Ersättning för nytta vid hävning av köp

2007-07-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag köpte en beg bil av en privatperson som har stått i stort sätt enda sen dess. Problemet med bilen (som är en automatlåda) är att den slutar driva framåt efter ca 2 min. När den blir varm helt enkelt. Detta upptäckte vi två dagar efter och tog kontakt med säljaren på en gång. Nu, äntligen efter mycket förhalande från han sida, har vi bestämt oss för att vi ska häva köpet men säljaren vill att vi ska betala honom 6000 kr pga vi har använt bilen... Låter detta rimligt? Den har max gått 3 mil och har stått skyddad. Har läst igenom hela KKL ang detta och vill i stort sätt bara ha ett ja eller nej svar. Tack på förhand!
Ludvig Lagerkranz |Hej! Vid köp av bil mellan privatpersoner gäller köplagen (KöpL), http://lagen.nu/1990:931 , alltså inte konsumentköplagen (KKL). Köplagen är dispositiv vilket innebär att har säljare och köpare kommit överens om något annat gäller detta framför lagen. Huruvida du skall betala ersättning till säljaren eller ej beror således i första hand på vad du och säljaren har avtalat. Är frågan inte reglerad mellan säljaren och köparen gäller enligt 65 § KöpL köparen skall betala säljaren för den nytta han haft av varan. Hur stor denna ersättning skall vara bör bedömas beror på. Typiskt sett avgörs detta skönsmässigt utifrån en skälighetsbedömning där man också tar hänsyn till den olägenhet och kostnader som köparen har haft. Det går inte att säga ett exakt belopp, men i ditt fall där du har haft en ytterst begränsad nytta av bilen och säljaren har därtill förhalat det hela torde ersättningen enligt min bedömning bli låg eller ingen alls. Utanför frågan och under förutsättning att inget annat avtalats, men ändock värt att nämna, är att du som köpare har rätt att få avkastningsränta enligt 2 § 1 st. räntelagen http://lagen.nu/1975:635 på köpesumman, motsvarande den tid säljaren innehaft pengarna, 65 § 2 st. KöpL. Som köpare har man också rätt till skadestånd om man p.g.a. felet haft utgifter eller dylikt, 40 § KöpL. Med vänlig hälsning

Fel vid köp av bostadsrätt

2007-07-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag och min sambo har köpt en bostadsrätt som vi fick tillträde till 070601. Första visningen var vi båda tillsammans och tittade. På omvisningen var min sambo själv och tittade igen. Han ville kontrollera om golven verkligen var bokparkett, som det benämndes i mäklarens objektbeskrivning. Han frågade mäklaren och fick till svar att det var parkett och att det var 13 eller 15 mm. Vi köpte lägenheten och fick tillträde till den och bestämde oss för att vi skulle slipa "bokparketten" i vardagsrummet och köket (öppen planlösning mellan dessa rum) eftersom det fanns nyansskillnader efter säljarens möbler och mattor. Vid närmare kontroll och när vi hittat ett papper i en pärm som säljaren lämnade till oss, upptäckte vi att golvet benämdes: 7 mm parkett. Vi började åter tvivla på om det verkligen var parkett. Så vi tog kontakt med en golvfirma, som kom och tittade och sa att det inte var ett parkettgolv. Vi tog också kontakt med Golvbranschens Riksorganisation och en besiktningsman från dem kom också och tittade och gjorde ett uttalande att det inte är ett parkettgolv utan ett fanérgolv som inte går att slipa. Nu undrar vi vad vi kan göra, vad vi kan kräva? Finns det någon paragraf i konsumentköplagen som ger oss rätt och vad vi kan kräva? Jag är väldigt tacksam om någon kan svara.
Miranda Berg |Hej! Vid köp av bostadsrätt är det Köplagen som gäller då ni inte anses som konsumenter i detta fall. En bostadsrätt anses vara lös egendom och inte fast egendom varför heller inte Jordabalken gäller. Köplagens vanliga bestämmelser om fel i vara blir aktuella i ert fall, se http://lagen.nu/1990:931#P17 , speciellt 18§ om vad säljaren och mäklaren utfäst. Att golvet inte var parkett trots att säljaren uttryckligen hävdat detta får anses som ett fel i varan. Om påföljder se 30§ och framåt, kanske är det prisavdrag som främst blir aktuellt i ert fall. För de extra utgifter ni haft har ni också rätt till skadestånd enligt 40§. Lycka till!

Gamla skulder

2007-06-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har gamla skulder sedan minst 10 år tillbaka.Då kommunen ej kan hjälpa mig att leta fram dessa känner jag att jag behöver professionel hjälp.
Anna Mann |Hej! För det första så finns det preskriptionstider på skulder och fordringar och det är på tio år sedan någon senast krävde skulden. Då finns inte skulden mer och ingen kan kräva dig eller du kan inte kräva någon annan. Utav din fråga förstår jag inte riktigt vad du menar. Vad är det för skulder du vill ha fram? Vänliga hälsningar

Hävning av bilköp vid dröjsmål?

2007-07-01 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Beställde en ny bil 070402 för leverans sista veckan i juni. Nu meddelar bilfirman att de ej kan leverera förrän 070901. Har jag rätt att häva köpet?
Marie Wahlin |Hej ! Tack för din fråga! Rätten i att få häva bilköpet beror på omständigheterna kring köpet, det vill säga vad som skedde vid och efter själva köpet. Du har rätt att häva om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig, vilket framgår av 13 § konsumentköplagen, se http://lagen.nu/1990:932. Exempel på det är att du beställde bilen och ville ha den just i slutet av juni för att du ska ut på bilsemester i början av juli och inte har tillgång till någon annan bil. Om du vill häva köpet måste säljaren dock meddelas om detta inom skälig tid efter att du fick vetskap om dröjsmålet, se 15 § samma lag. Vad som är skälig tid skiljer sig från fall till fall, men några veckor upp till en månad torde uppnå kravet i detta fall. Du måste således ha starka skäl för att få häva köpet samt meddela säljaren om detta inom kort efter att du informerats om dröjsmålet. Du skulle även kunna kräva ersättning för den skada du åsamkats av dröjsmålet. Däremot kan du inte kräva ersättning om dröjsmålet beror på sådant som säljaren inte kan råda över, som exempelvis naturkatastrofer, brand i lager på grund av att blixten slagit ner eller liknande. Återkom gärna med ytterligare förfrågningar. Vänligen