Fel i småhusentreprenad

2018-05-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag har upphandlat en totalentreprenad på att slå ihop kök och vardagsrum. Innebar bl a att montera ner kök och vägg. Jämna ut och sätta ut nytt parkettgolv. Taket fixas till och ta ner lös målarfärg, åtgärda sprickor, spackla på och måla. El och vvs Montera upp köksskåp och vitvaror. Håltagning för disk och induktionshäll i bänkskiva, sätta bänkskivan på plats. Förstärkning vägg för upphängning av köksskåp. I offerten sattes inget slutdatum, men detta skulle ta 3 till 4 veckor. Arbetet påbörjades 11 april.Till dags datum 20/5 har nedmontering kök och vägg gjorts, uppsättning av gipsvägg, spackling påbörjad av tak. Taket har flagat redan, det saknas glasfiberremsor på skarvar för att nämna något. Byggaren har rivit golvet tre ggr som jag betalat och ligger nu på soptippen då underlaget var buckligt och ojämt. Besiktning gjord och det är inte fackmannamässigt gjort enligt besiktningsman. Det är tom så dåligt att jag nu måste ta ner hela golvet till trossbotten. Byggaren blev arg och gick med orden att han avbryter samarbetet. Jag har skickat mejl, rekommenderat brev och sms med uppmaning om att han måste bekräfta att han avbrutit samarbetet. Han svarar inte på något. Jag har tom fått en läskvittens på sms. Kan jag ta detta som att han avbrutit samarbetet? Vad mer behöver jag göra? Vilket rättsligt stöd har jag? Vilket skadestånd kan jag kräva? Har dessutom betalat 1/3 av priset men med tron att golvet var fixat. Fick inget rotavdrag på fakturan.
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du dels undrar om du fortfarande står i någon form av avtalsförhållande med byggaren och dels om du kan kräva skadestånd på grund av det bristfälliga utförandet av arbetet.Frågorna besvaras med regler från konsumenttjänstlagen (KTjL). Entreprenadavtalet Jag kan inte göra någon annan bedömning än att entreprenören har avbrutit samarbetet. Att entreprenören inte svarar på dina meddelanden blir, rent juridiskt, en underförstådd bekräftelse på att samarbetet nu är avbrutet. Jag vill dock poängtera att detta inte på något sätt innebär att ert avtal är upplöst, som huvudregel ska avtal hållas och det avbrutna samarbetet får istället betraktas som ett avtalsbrott från entreprenörens sida. Vad innebär det avbrutna samarbetet för dig som konsument?Enligt 4 och 9 § KTjL är entreprenören skyldig att utföra arbetet fackmässigt. Det är alltså helt klart att det föreligger fel i entreprenaden. Om entreprenören kräver att du betalar tjänsten kan du till en början hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att säkerställa dina anspråk på grund av fel i entreprenaden. Detta innebär i praktiken att du enligt 19 § KTjL kan hålla inne en summa av betalningen som motsvarar dina kostnader för att åtgärda det felaktiga arbetet. Enligt 20 § KTjL kan du inledningsvis kräva att entreprenören kostnadsfritt åtgärdar bristerna i entreprenaden. Om entreprenören vägrar åtgärda felen så kan du istället enligt 21 och 22 § KTjL kräva ett avdrag på priset som motsvarar vad det skulle kosta att få felen åtgärdade. Ett annat alternativ är att du väljer att häva avtalet enligt 21 § KTjL. Detta innebär helt enkelt att entreprenadavtalet blir upplöst. Entreprenören har i så fall rätt till betalning för entreprenaden minskat med ett belopp som motsvarar vad det skulle kosta dig att få entreprenaden slutförd, 23 § 2 st KTjL. Oavsett om du vill kräva att entreprenören åtgärdar felen eller häva avtalet så kan du alltid enligt 31 § KTjL kräva skadestånd för sådana kostnader som har uppkommit som en konsekvens av den felaktigt utförda entreprenaden. Du kan exempelvis kräva ersättning för vad det skulle kosta dig att få entreprenaden åtgärdad. Avslutningsvis Om entreprenören vägrar eller annars inte svarar på dina krav kan du väcka talan mot entreprenören vid domstol. Med tanke på att besiktningsmannen redan har konstaterat att entreprenaden är felaktigt utförd så borde det finnas goda möjligheter för dig att med framgång framställa dina krav i tingsrätten. Alternativt så kan du göra en anmälan till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Myndigheten gör då en kostnadsfri bedömning och ger en rekommendation till lösning av tvisten. (Se http://www.arn.se)Hoppas du fick svar på din fråga!

Uppehållstillstånd pga. familjeanknytning

2018-05-25 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Min kille har gömt sig i Sverige efter att han har fått avslag på sin asylansökan för 5 år sedan, så hans asylprocessen gäller inte längre. Det är så att han har angett en falsk identitet och kunde då inte styrka sin identitet när han ansökte asyl. Men nu har han förnyat sitt gamla hemlandspass så han kan nu styrka sin riktiga identitet.Jag och min kille träffades för 4 år sedan när jag fortfarande inte var myndig så jag kunde inte hjälpa honom då. Men när jag blev myndig flyttade vi tillsammans, alltså för 2 år sedan. Nu har vi också precis fått ett barn tillsammans och tänker ansöka om uppehållstillstånd för min kille här i Sverige. Jag är svenskt medborgare så barnet fick automatiskt svenskt medborgarskap. Min fråga är:1. Är det möjligt att min kille nu kan ansöka om uppehållstillstånd med anknytning till mig eller barnet med hans riktiga identitet? 2. Kommer han att få avslag eftersom han har angett falska uppgifter i hans tidigare asylprocessen? Eller kommer migrationsverket att ta hänsyn till barnet?3. Spelar det någon roll i detta fallet om vi är gifta eller inte för att öka chansen att han får uppehållstillstånd?
Sandra Ibrahim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Fråga 1; Efter 4 år slutar ett beslut om utvisning som huvudregel att gälla. Detta innebär att en ny asylansökan kan göras. Uppehållstillstånd pga. familjeanknytning måste som huvudregel ansökas om och beviljas före inresa i Sverige. Undantag från detta som skulle kunna tillämpas på er situation finns i 5 kap. 18 § 2 st. 5p. Utlänningslagen och innebär att din sambo har en stark anknytning till barnet (och dig) som är bosatt i Sverige och det skäligen inte kan krävas att han ska flytta för att ge in ansökan. Enligt den tillfälliga lagen om begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd är det endast anknytningsbestämmelsen i 5 kap. 3 § Utlänningslagen som tillämpas. Med denna kan din kille söka uppehållstillstånd med anknytning till ert gemensamma barn och om ni är sambos med anknytning till dig. Saker att tänka på är att tillfälliga lagen uppställer krav på att du kan försörja din kille och dig själv och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er (se 9 § 1 st.). Kort svar: Han kan söka uppehållstillstånd med anknytning till er. Fråga 2: Det ska i varje ärende göras en individuell prövning av omständigheterna i det enskilda målet. Detta innebär att han inte kan få avslag endast med hänsyn till felaktiga uppgifter i ett tidigare ärende. Observera dock att myndigheten får ta in uppgifter från ett tidigare ärende till det nya ärendet. Om de gör det måste denna information kommuniceras till din kille som i sin tur ska få tillfälle att yttra sig över informationen. Han kommer då få en chans att berätta varför han tidigare uppgivit felaktiga uppgifter. Denna information kan vägas in i hans trovärdighetsbedömning men kan som sagt i sig inte grunda ett avslag då det enda fallet ett avslag för anknytning kan ges mot medvetna oriktiga uppgifter är efter uppgivande av sådana uppgifter i den pågående processen för just det uppehållstillståndet ifråga (se. 5 kap 17 a § 1 p. Utlänningslagen). Migrationsverket har i alla ärende där barn är inblandade skyldighet att ta hänsyn till barnet och barnets bästa enligt 1 kap. 10 § Utlänningslagen. Fråga 3; Det spelar ingen roll om ni är gifta eller inte för din killes chanser att få uppehållstillstånd. Anknytningsbestämmelsen gör ingen skillnad på make/maka eller sambos. Så länge ni är sambos så har han samma chanser att få uppehållstillstånd med anknytning till dig. Bästa hälsningar,

Chattmeddelande kan vara brottsligt

2018-05-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är brottsligt att skriva i en chatt till en person med samisk bakgrund som anser sig själv som same samt röstberättigad i sametinget, att "man inte kan bli same helt plötsligt" i syfte att kränka personen?
Isac Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det brott som skulle kunna aktualiseras i detta fall är förolämpning (5:3 brottsbalken). Om någon skriver något elakt i ett meddelande till någon och bara mottagaren ser det, kan det inte vara förtal (5:1 BrB), eftersom meddelandet inte sprids till flera personer. En förolämpning kan däremot till skillnad från förtal begås "mellan fyra ögon". För förolämpning döms den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende. För att det ska röra sig om en förolämpning i lagens mening krävs det att den som skrev meddelandet förstod att det skulle såra mottagaren, men valde att skicka det ändå. Det avgörande är att det finns ett uppsåt och att förolämpningen har riktats direkt till den person som det handlar om. Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan man motverka att ena maken får del egendom vid en skilsmässa?

2018-05-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Mamma vill ge mig och min bror ett hus i Spanien som en gåva. Min bror är gift. Vi vill inte att hans fru ska gå stå som ägare på huset i Spanien. Vid en ev. skilsmässa så får hon i så fall en del av huset och det vill vi inte.Hur gör vi?
Ikram Asry |Hej!Vad som inte ingår i bodelning vid en skilsmässa återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB) och kallas för enskild egendom (10 kap. 1 § ÄktB). Vad som är enskild egendom definieras i 7 kap. 2 § ÄktB. Däri räknas gåvor upp som ett alternativ som enskild egendom. Det förutsätts att gåvan till maken (din bror) från någon annan än hens maken. Gåvan måste dessutom villkoras att den ska vara mottagarens enskilda egendom för att det ska anses vara enskild egendom i lagens mening och undantas vid en bodelning. Det kan göras i t.ex. ett gåvobrev. Det innebär att din mamma måste ge huset som gåva med krav på att det ska vara din brors enskilda egendom. Om hon inte gör det så kommer hans del av huset inkluderas vid beräkningen av vardera makes egendomar som sedan delas lika mellan de separerande makarna.Det finns dock ett annat alternativ att exkludera en specifik egendom från bodelning, äktenskapsförord. Men eftersom att en villkorad gåva från er mamma är smidigare i erat fall än att upprätta ett äktenskapsförord som kräver samtycke från din brors fru så utreder jag inte den möjligheten vidare. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vårdnadshavare överförde barnens pengar till sig själv.

2018-05-25 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och min exman har tre minderåriga barn. Strax innan skilsmässan vann laga kraft under 2016, sålde han barnens aktiefonder som fanns på tre separata sparkonton i barnens namn. Totalt sålde han aktiefonder för 63 000 kronor som han förde över på sitt privata konto och detta gjorde han bakom min rygg och utan att nämna detta för mig. När jag väl upptäckte hans försäljning flera månader senare via ett kontoutdrag som kom per brev från banken motiverade han detta med att han behövde pengar till att betala mina räkningar. Pengarna har alltså inte gått till att köpa något speciellt till barnen och han har alltså inte konsulterat mig innan han genomförde försäljningen. Sedan detta hände föröver två år sedan har jag på regelbunden basis påtalat för honom att jag och barnen förväntar oss att han betalar tillbaka barnens sparade medel, vilket han hittills har vägrat, trots att han är höginkomsttagare och har en mycket god ekonomi. I vårt bodelningsavtal, signerat av mig och min exman, står att "ingen av oss har något krav vad det än må vara mot den ena eller den andra". Kan jag ändå polisanmäla honom för detta eller kan barnen göra det?
Jessica Konduk |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag inleder med att redogöra för vad som gäller när det kommer till de ekonomiska förhållandena mellan ett barn och dess förälder. Förhållandet regleras i svensk rätt i föräldrabalken (FB). Att en förälder är vårdnadshavare innebär att denne har det "rättsliga ansvaret" för barnets personliga förhållanden (6 kap. 2 § FB). Med det rättsliga ansvaret korresponderar en rätt och skyldighet att bestämma i praktiska frågor rörande barnet vilka måste lösas för att vardagen ska fungera, t.ex. om vad ett barn ska äta, när det ska sova, vilka fritidsaktiviteter som det får utöva, var det ska gå i skola etc. (se 6 kap. 11 § och 13 §).Ansvaret i frågor som gäller barns ekonomiska förhållanden återfinns i 9 –15 kap FB och bestämmanderätten i ekonomiska frågor tillfaller barnets "förmyndare". Som utgångspunkt går vårdnaden och förmynderskapet hand i hand (10 kap. 2 §). Förmynderskap regleras i Föräldrabalkens tionde kapitel och i det sjunde kapitlet finns regler om underhållsskyldighet till barn.När en förälder är förmyndare till ett barn bestämmer förmyndaren hur pengar eller tillgångar ska användas, vilket tyvärr innebär att föräldrarna kan göra nästan vad som helst med barnens pengar, föräldrarna kan exempelvis ta ut pengar från ett bankkonto som tillhör barnet enligt13 kap. 1 § FB. Visserligen ska föräldrarna gemensamt bestämma hur pengarna ska användas om båda är vårdnadshavare men det är inte brottsligt att göra överföringar utan att ha bestämt om det gemensamt. Det kan däremot tyda på samarbetssvårigheter vid en eventuell vårdnadstvist. Från en förmyndares kontroll över barnens tillgångar finns vissa undantag. Trots att utgångspunkten är att föräldrarna eller föräldern förvaltar barnets tillgångar utan någon särskild tillsyn s.k. fri föräldraförvaltning gäller detta under förutsättning att värdet av barnets tillgångar inte uppgår till mer än högst åtta prisbasbelopp (44 300 kr x 8 = 354 400 kr för 2016) enligt 13 kap 2 § FB.Föräldrarna ska förvalta tillgångarna på ett omsorgsfullt sätt och alltid agera på det sätt som bäst gagnar barnet. Barnets tillgångar bör förvaltas försiktigt med betoning på trygghet. Tillgångarna får i skälig omfattning användas för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Vad som är till nytta beror på barnets ålder, föräldrarnas villkor och annat. Det är i huvudsak barnets intresse som ska tillgodoses. Pengarna får användas även till sådant som kommer föräldrarna och familjen i övrigt till godo om deras intresse är en bieffekt. Barnets tillgångar får inte blandas ihop med föräldrarnas, exempelvis förvaras på samma konto.Även viss egendom kan vara undantagen från föräldraförvaltningen, exempelvis egendom som barnet fått i gåva, med ett villkor om att barnet själv ska råda över den. Det kan också vara egendom som förvaltas av någon annan än föräldrarna. Enligt 13 kap 2 § 2 stycket FB. Undantagna från föräldraförvaltning är dessutom inkomster som barn över 16 år har tjänat på eget arbete. Har ett barn som är över 16 år själv satt in pengar på ett konto då får inte föräldrarna ta ut pengarna utan att barnet godkänner det.En möjligt att i framtiden undvika liknande problem är att ansöka om överförmyndaren för barnen och säga att ett bankkonto i ett barnens namn ska låsas. Då får pengar inte tas ut ur kontot om inte överförmyndaren godkänner det. När barnen blir 18 år så kommer kontot låsas upp för dem. Det är även möjligt för personer som som ger en gåva till barnen att föreskriva att pengarna ska vara "låsta" tills barnet fyller 18 år enligt 13 kap. 8 § FB. Detta är mest lämpligt för större gåvor. Ett annat sätt att lösa detta på, istället för låsta bankkonto osv, är att ansöka om ensam vårdnad då förlorar ditt ex f sin status som förmyndare.Alla kan anmäla ett misstänkt brott hos Polismyndigheten, det är då polisens ansvar att utreda om något brott har begåtts. Att bevisa att brott har begåtts är troligen svårt i detta fall eftersom ditt ex kan argumentera att pengarna använts till din och barnens försörjning om han kan påvisa det. Beroende på hur bankkontona var utställda, på vilken person och vad som står i avtalsvillkoren för sparkontona kan det vara så att banken har gjort en miss genom att de inte krävt skriftligt samtycke från dig innan överföringen gjordes från barnens konto till ditt ex. Jag kan dock inte svara på hur det ligger till med den information du har givit, det krävs även att avtalen med banken granskas. Angående bodelningsavtalet är det tyvärr en svår och dyr process att angripa det i efterhand. Man ser i bodelningen till de tillgångar som fanns dagen då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till Tingsrätten.Sammanfattningsvis kan du göra en polisanmälan om du vill, polisen kommer då avgöra om något brottsligt har skett eller inte. Troligen är exets agerande inte brottsligt men det beror på omständigheterna i ert fall. Om något av barnen själv hade sparat ihop pengar och är över 16 år kan även denne polisanmäla. Du kan se till att barnens konton låses tills de fyller 18 år. Du kan argumentera för att exet har samarbetssvårigheter vid en framtida vårdnadstvist och använda exets agerande emot honom.Du bör undersöka om banken har brustit i att inhämta ditt samtycke vid överföringen i så fall kan det vara möjligt att rikta skadeståndsanspråk mot banken för i vart fall hälften av pengarna, förutsatt att pengarna inte har gått till din eller barnens försörjning. Det krävs troligen en juridisk utredning för att kunna bedöma detta bättreOm du vill anlita någon av våra jurister eller har någon fråga angående mitt svar kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.seVänligen,

Ombud i migrationsärenden

2018-05-25 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har länge känt oss orättvist behandlade vad gäller migrationsrätt. Sedan 2016 kom han till Sverige pga asyl. Vi ansökte samma år för anknytning/sambo då vi bodde tillsammans. Mars 2017 blev jag gravid och vi lämnade ytterligare uppgifter om graviditetsintyg. Min sambo har haft samma advokat (ganska okunnig då vi blev hänvisad indirekt till google för att få reda på svar om lagar) hela tiden och det var denna advokat som skötte allt med migrationsverket. Därefter fick min sambo fastanställning oktober 2017, vår son föddes november 2017 och samma månad får vi ett utvisningsbeslut. Fast att detta står på migrationsverkets hemsida: "Om du befinner dig i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd, kan du i vissa fall få ett uppehållstillstånd på grund av att du vill bo med någon i Sverige utan att behöva lämna landet. Det gäller dig som är förälder till och vårdnadshavare för ett barn som har uppehållstillstånd eller som är svensk medborgare, och dig som har eller väntar barn med en person som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd. Du ska även bo tillsammans med barnet."Vi kontaktar en annan advokat som vi blivit hänvisad till från en familjemedlem. När vi väl talar med denna advokat tycker han att allt verkar mystiskt och får reda på att advokaten vi fått av migrationsverket är en fastighetsadvokat som inte vet någonting eller har någonting med migration att göra, vi får också höra att denna fastighetsadvokat är inte villig att hjälpa oss.
Sandra Ibrahim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt utlänningslagen har den enskilde i de flesta ärenden rätt till ett offentligt biträde om det behövs i hans mål. Av asylmålens ingripande och betungande karaktär anses biträde oftast behövligt. Utlänningslagen uppställer dock inga närmare krav på hur biträdet ska vara annat än att det ska vara ett offentligt biträde. En allmän riktlinje myndigheter, domstolar och andra samhällsorgan har att följa vid förordnande av ombud eller godkännande av ombud är kravet på redbarhet som framgår av 12 kap. 2 § Rättegångsbalken. Där uppställs det krav på att ett ombud ska vara lämpligt. I denna lämplighetsbedömning ingår att ombudet ska ha tillräckliga kvalifikationer för sitt uppdrag. Att det är en fastighetsadvokat talar i och för sig inte för att personen inte skulle kunna göra ett bra jobb i ett migrationsärende. Att ni dock advokat emellertid hänvisar er till google för svara på frågor om lagen är inte lämpligt. Om du inte är nöjd över en advokats arbete kan du vända dig till Advokatsamfundet och lämna ett klagomål men att rekommenderas är att först begära byte av biträde med hänvisning till advokatens olämplighet för ert ärende. Byte brukar ske väldigt restriktivt. Vad gäller Migrationsverkets uttalande som du citerat i frågan framgår det att som att en möjlighet för din sambo att få uppehållstillstånd i Sverige. Viktigt att tänka på är att då ni inte var gifta när barnet föddes så kommer din sambo inte automatiskt anses som barnets far, se. 1 kap. 1 § Föräldrabalken. När man då hamnar i rättsliga tvister eller i en situation där det kan behöva bevisas att din sambo är barnets far är det till fördel att antingen ha en bevittnad bekräftelse av faderskap eller en dom som fastställer faderskapet, se 1 kap. 4-5 §§ Föräldrabalken. Det senare har ett högt bevisvärde och kan enkelt erhållas genom att DNA-analys lämnas in. Gör ni det och ansöker om uppehållstillstånd enligt texten du hänvisar till borde inga större problem förekomma. Slutligen vill jag påpeka att ett ombud ska verka för sin klients intresse och hjälpa denne. Att ha ett ombud som inte vill göra det eller kan göra det leder bland annat till att din sambos rätt till en rättvis rättegång enligt art. 6 EKMR inte fullt ut tillgodoses. Bör även påpekas att uppehållstillstånd pga. familjeanknytning som huvudregel måste ansökas om och beviljas före inresa i Sverige. Undantag från detta som skulle kunna tillämpas på er situation finns i 5 kap. 18 § 2 st. 5p. Utlänningslagen och innebär att din sambo har en stark anknytning till barnet (och dig) som är bosatt i Sverige och det skäligen inte kan krävas att han ska flytta för att ge in ansökan. Sammanfattningsvis råder jag er att begära nytt ombud och om ni inte får ett överklaga beslutet eller möjligen klaga på ombudets felaktiga hantering av ert ärende. Ni bör även för enkelhetens och säkerhetens skull ansöka om fastställelse av faderskap via dom. Bästa hälsningar,

Kan kommunen välja att bara ersätta kostnader som är "rimliga" vid skadestånd?

2018-05-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Vi bygger hus och kommunens tjänsteman har gjort felmätning på vår tomt som resulterar i att huset är felplacerat idag. Byggarna får gräva ut och gräva om så att plattan placeras enligt ritningarna och de kostnader behöver vi få ersättning för. Kommunen har sagt att det ska göras besiktning och efter det kan de ersätta för den del som anses vara rimlig?! Eh vadå rimlig det är kostnader som har uppkommit efter deras felmätning?! Om kommunen inte godkänner något del av ersättningen hur gör vi bäst? Vi måste betala dessa ändå, hur går vi vidare? Samt är jobbet försenat med ca 2 månader pga av det felet kommunen har gjort. Vilka kostnader kan vi ta med eller hur gör vi för att beräkna 2 månaders försening i bygget?Tusen tack för hjälpen!
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis vill jag bara fastslå att det rör sig om ren förmögenhetsskada orsakad av kommun (3 kap. 2 § första punkten skadeståndslagen).Kan kommunen välja att bara ersätta den del som är rimlig?Huvudprincipen inom skadeståndsrätten är att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som innan skadan inträffade. Detta innebär att du som huvudregel att du ska få full kompensation för dina faktiska förluster. Detta är dock inte en ovillkorlig rättighet; du har som skadelidande också en viss plikt att, efter att skadan inträffat, också verka för att skadan ska bli så liten som möjligt. Detta betyder att du i praktiken måste se till att skadeverkningarna inte blir högre än vad de normalt skulle bli. Exempelvis genom att i ert fall inte flytta på plattan genom ett onödigt dyrt tillvägagångssätt.För att det ska bli relevant att ens gå in på en rimlighetsprövning av era kostnader måste det i princip vara en sådan avvikelse att det är märkbart; en domstol kommer inte gå in på någon detaljbedömning. Vad gör vi om kommunen vägrar betala?Det enda alternativet är att ni stämmer kommunen i domstol. Vilka kostnader kan vi ta med?För att bli berättigad till skadestånd måste det finnas ett rimligt samband mellan skadehandlingen och dess konsekvenser. Vad som menas med rimligt samband är i princip att skadeverkningarna inte ska vara oförutsägbara och slumpartade, utan vara en normal följd av skadehandlingen.Detta innebär i praktiken att du ska ta med de kostnader som har ett samband med kommunens felmätning, både direkt och indirekt, bara de är normala och förutsägbara. Hur ska ni göra för att beräkna 2 månaders försening i bygget?Om ni haft några direkta kostnader för förseningen, till exempel att ni behövt hyra någon tillfällig bostad för en längre tid än förväntat, så ska detta tas med genom en vanlig beräkning - dvs de exakta kostnader ni haft.Om ni däremot har kostnader som är svårare att beräkna och föra bevisning om är det domstolens uppgift att göra en så kallad skälighetsbedömning (35 kap. 5 § rättegångsbalken). Det betyder att domstolen kommer göra en ungefär uppskattning av er skada. Vänligen

Vem har rätt till hunden?

2018-05-25 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag står som ägare av hunden, men vi har köpt den tillsammans . Vem har rätten till hunden?
Yekta Keskin |Hej!Tack för att du vänder dig Lawline med din fråga.Enligt 3 § lag om tillsyn över hund och katt ska jordbruksverket föra register över hundägare. Det är upp till hundägaren att registrera sig som ägare. Detta register har ett högt bevisvärde i frågan om vem som är ägare. Om det finns köpeavtal eller gåvoavtal som visar att äganderätten övergått efter det att registreringen hos jordbruksverket gjordes är det istället detta som gäller. Givetvis går det också att åberopa att hunden enbart levt i ett hushåll eller dylikt. Hoppas att du fick någon ledning i din fråga. Återkom gärna vid fler frågor.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här. - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här. - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,