Vilket brott och straff gäller om någon knuffar ett barn?

2019-04-22 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag och min dotter 3 årig ( autism utredning pågår ) var på kryssning och min dotter blev knuffad av en kvinna. Min dotter blev jätte ledsen. Jag gick fram till kvinnan och frågade varför har hon knuffat min dotter och då säger hon att flickan hade sparkat henne när jag stog i kö. Kvinnan stog framför oss i kön när vi skulle hämta mat. Min dotter var i min famn och ville gå ner och då rockade hon sparka kvinnan i rumpan. Det var inte meningen. Kvinnan sa ingen ting då. Hon knuffad min dotter efter cirka en timme senare då min dotter och hennes kompis stog och lekte tillsammans. Hon smyg knuffad flickan och jag sog henne och flera vittne. Vakterna kom och tog kontakt uppgifter. Nu ska jag anmäla.Frågan är vilken straff gäller för henne och kommer min dotter få skadestånd. Tack i förhand.
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (SkL). Misshandel/OfredandeDet blir här fråga om det rör sig om någon form av misshandel eller ofredande. Genom att kvinnan knuffat din dotter kan hon ha orsakat en kroppsskada eller smärta som göra att hon kan dömas för misshandel till fängelse i högst två år, eller om det rör sig om ringa misshandel till böter eller fängelse i högst sex månader (BrB 3 kap. 5 §). Eftersom din dotter endast är 3 år blir det nog inte fråga om ringa misshandel. Det är till och med så, beroende av omständigheterna och skadorna, att det kan bli fråga om grov misshandel. För grov misshandel kan hon dömas till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år (BrB 3 kap. 6 § första stycket). Beroende på vilka skador det rört sig om kan det även vara aktuellt med en synnerligen grov misshandel, där är straffskalan lägst fem års fängelse och högst tio (BrB 3 kap. 6 § andra stycket). Det ska då röra sig om skador som är bestående eller om din dotter orsakats ett synnerligt lidande eller om kvinnan visat synnerlig hänsynslöshet. Ofredande kan sägas vara en lindrigare form av handling, för det är straffskalan böter eller fängelse i högst ett år (BrB 4 kap. 7 §).SkadeståndDin dotter kan även få skadestånd för de eventuella skadorna hon fått på kroppen (SkL 2 kap. 1 §) eller för den kränkning knuffen innebar (SkL 2 kap. 3 §). För de eventuella skadorna på kroppen ska skadeståndet avse sjukvårdskostnader och liknande och för fysiska och psykiska skador, både sådana om är av övergående natur och sådana skador som är bestående (SkL 5 kap. 1 §). Skadeståndet för kränkning bestäms däremot efter vad som är skäligt med hänsyn till det enskilda fallet (SkL 5 kap. 6 §). Sammanfattning och slutsatsVilken typ av brott det ska ses som beror på omständigheterna i det faktiska fallet, och det är upp till åklagaren att bestämma vilket brott det rör sig om. Det rör sig troligen inte under misshandel av normalgraden eftersom din dotter endast var tre år. Vilket straff som det kommer blir är sedan upp till domstolen, så det kan jag inte ge ett exakt svar på. Slutligen kommer det förmodligen bli fråga om skadestånd.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Hur gör jag för att ensam få ta beslut angående mitt barn när pappan bor utomlands?

2019-04-22 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Min man bor i Egypten och är inte svensk medborgare, jag bor i Sverige med svensk nationalitet.Han har ingen möjlighet att fylla i papper för pass,dagis etc då han för det första: Pratar inte svenska men för sist men inte minst: Inte är i Sverige och kommer inte vara det när barnet föds.Hur gör jag för att få ta alla beslut angående barnet utan hans signatur?Han har ingenting emot att jag ska fatta beslut själv.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna jag utgår från i mitt svar finns i föräldrabalken (FB). Vårdnadshavares rätt och skyldigheterNi kommer båda automatiskt att bli vårdnadshavare till barnet eftersom att ni är gifta, FB 6 kap 3 §. Som vårdnadshavare ansvarar du och din man för barnets personliga förhållanden och att barnet får sina behov tillgodosedda, FB 6 kap 2 §. Ni har också rätt (och skyldighet) att bestämma över frågor som rör barnets personliga angelägenheter, vilket kan gälla exempelvis pass och dagis som du själv tog som exempel, FB 6 kap 11 §. Sådana beslut ska som huvudregel tas tillsammans av båda vårdnadshavarna. Om den ena vårdnadshavaren är frånvarande som i ditt fall har du dock möjlighet att ta besluten ensam. Dock får du inte ensam ta beslut som är alltför ingripande och som påverkar barnets framtid i stor utsträckning. Med sådana beslut åsyftas exempelvis var barnet ska bo och vilken skola barnet ska gå på, FB 6 kap 13 §. Enligt lagen kan du ändå få ta dessa beslut själv om barnets bästa uppenbarligen kräver det. När det står att barnets bästa "uppenbarligen kräver det" är det dock ett högt krav. Jag drar ett exempel för att förtydliga konsekvenserna av detta:Du vill att ditt barn ska byta skola och ansöker om detta. Kommunen menar att det är ett beslut som inte barnets bästa uppenbarligen kräver. I sådana fall kommer du inte själv kunna besluta om det utan din man måste också intyga att skolbytet är något som ni båda vill. Detta gör att massa krångel uppstår i och med att han måste skriva på papper som ska skickas fram och tillbaka mellan Sverige och Egypten - precis som du är orolig för. Detta gör din situation osäker eftersom du inte kan veta i förväg vilka beslut som din man måste ta med dig och vilka beslut du har möjlighet att ta själv (som barnets bästa uppenbarligen kräver).Ensam vårdnad är en möjlighetEftersom din man bor i Egypten så är han att se som varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden. På grund av detta skulle du kunna ansöka om ensam vårdnad för att underlätta vid beslut vad gäller dagis, pass med mera, FB 6 kap 8a §. Detta gör du genom att kontakta socialtjänsten i din kommun då det är de som kommer att ansöka till domstol om ändring av vårdnaden. Det här vill jag mena är den enklaste lösningen för dig, speciellt om planen är att din man ska vara bosatt i Egypten tills vidare. Och om han skulle bestämma sig för att flytta till Sverige och har möjlighet att utöva vårdnaden om barnet någon gång i framtiden så kan ni ändra tillbaka till gemensam vårdnad genom att skriva ett avtal om detta hos familjerätten i din kommun, FB 6 kap 6 §. SammanfattningMin rekommendation är att du tar kontakt med socialtjänsten efter att barnet är fött för att få hjälp att ansöka om ensam vårdnad. Det finns vissa möjligheter för dig att ta beslut ensam, men om du exempelvis vill ansöka om pass till ditt barn och polismyndigheten nekar dig detta på grund av att de menar att barnets bästa inte uppenbarligen kräver det så är det inte så mycket du kan göra åt det. Om du istället har ensam vårdnad har du möjlighet att ta sådana beslut helt själv.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Särkullbarns arvsrätt

2019-04-22 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej ! Min far är gift med en kvinna som inte är min mamma ? Ar jag rätt att ärva honom ändå ? Min far har 2 barn som är hans biologiska barn jag och min storebror ! Vad har vi rätt till efter våran far ?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Både du och din bror är så kallade särkullsbarn, barn som inte är ens makes barn. När er far går bort så görs en bodelning mellan honom och hans fru, vanligtvis får de vars hälften om inga äktenskapsförord eller enskild egendom finns.Vad som hamnar på er fars lott efter bodelningen har hans barn rätt till. Eftersom ni är två stycken så är er arvslott vars 50 % av kvarlåtenskapen. Hälften av en arvslott är en så kallad laglott, laglotten har ni som särkullsbarn rätt att få ut omedelbart när er far avlider, 7:1 ärvdabalken.Er fars fru har rätt att behålla vad som blir över efter era två laglotter, alltså 50 % av hans kvarlåtenskap men då har ni två rätt till ett efterarv efter att er fars fru går bort. Tex om de efter en bodelning får vars hälften av all egendom och ni får ut er laglott, vars 25 % av er fars kvarlåtenskap så kommer hans fru få de resterande 50 % av hans del samt hela sin egna. När hon sedan går bort så kommer ni ha rätt till en tredje del (50 %/150 %) av hennes kvarlåtenskap, oavsett om den ökat eller sänkts, 3:1, 3:9 ärvdabalk.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vilka rättigheter har man som konsument när en vara inte levereras?

2019-04-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag beställde skor från en hemsida, när jag skulle hämta upp skorna hos ombudet fick jag höra att de hade haft inbrott och att mitt paket var stulet. Jag hörde av mig till butiken och kräver ersättning för skorna, de hävdar att jag måste vänta för att de har hört av sig till transportören. Jag borde väl få ersättning för skorna, då jag redan betalat för dem men inte fått någon vara?
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ditt köp regleras av konsumentköplagen, då det i enlighet med 1 § konsumentköplagen är fråga om en lös sak som näringsidkare säljer till en konsument. Viktigt att veta är att reglerna i konsumentköplagen inte går att avtala bort till konsumentens nackdel, utan rättigheterna du har enligt den här lagen gäller som minimum. Enligt 9 § konsumentköplagen föreligger dröjsmål om varan inte avlämnas och detta inte beror på köparen. Eftersom att dina skor inte har levererats är det alltså fråga om dröjsmål som beror på säljaren, trots att anledningen till dröjsmålet är brott. Det här innebär att du som konsument enligt 10 § konsumentköplagen kan välja att antingen kräva att säljaren fullgör sin förpliktelse att leverera skorna enligt 12 § eller att häva köpet enligt 13 §. Häver du köpet innebär det att prestationerna ska återgå, och att du alltså ska få tillbaka dina pengar. Enligt 12 § konsumentköplagen får du kräva fullgörelse av köpet. Detta förutsätter dock att säljaren inte har hinder som denne inte kan styra över. I och med att säljaren i ditt fall har kontaktat transportör och i och med att inbrott inte är något de kan kontrollera, är du nog så illa tvungen att avvakta för leverans. Om varan inte avlämnas inom skälig tid efter att du krävt att de ska leverera dina skor, har du dock rätt att häva köpet enligt 13 § konsumentköplagen. Det är svårt att svara på hur lång tid som ska ha gått, men efter en viss tid har du alltså rätt att få pengarna tillbaka om de inte kunnat avlämna varan. Efter några veckor skulle jag hänvisa till 13 § konsumentköplagen och kräva tillbaka pengarna ännu en gång, och vara tydlig med att det gått oskäligt lång tid. Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Kan en domare kräva att parterna förlikas?

2019-04-22 i Domstol
FRÅGA |En rådman har kommit att jäva ut sig under ett förlikningssammanträde.Trots detta KRÄVDE rådmannen att en förlikning skulle ske mellan parterna.Är detta enl lag ok?
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i rättegångsbalken (RB).Rätten har en skyldighet att verka för att parterna ska förlikas (RB 42 kap. 17 § första stycket). Men domaren får såklart inte vägra parterna en rättslig prövning. Rådmannen kan alltså inte kräva att en förlikning ska ske mellan parterna. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Vad ska en göra om en som bröstarvinge inte blivit kallad till en bouppteckning?

2019-04-22 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej om man inte blivit kallad till en bouppteckning efter 3 månader , vad ska man då göra jag är bröstarvinge?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om hur en bouppteckning ska gå till finns i ärvdabalken.Tidsfristen kan vara förlängdSom bröstarvinge är du delägare i dödsboet, ÄB 18 kap 1 §. Som dödsbodelägare ska du vidare kallas till bouppteckningen, ÄB 20 kap 2 §. Som du nämner ska bouppteckningen genomföras senast 3 månader efter dödsfallet. Denna tid kan dock förlängas om det finns någon särskild orsak som talar för det, exempelvis att dödsboet är ovanligt stort, ÄB 20 kap 1 §. Det skulle kunna vara en anledning till varför du inte har blivit kallad ännu. Dock så ska du bli kallad i god tid, vilket enligt lagens mening är två veckor innan bouppteckningen tar plats, ÄB 20 kap 2 §.Ta kontakt med boutredningsmannenDet är en boutredningsman, testamentsexekutor (om sådan finns) eller dödsbodelägare som har egendomen i sin vård som ansvarar för att kalla alla dödsbodelägare till bouppteckningen, ÄB 20 kap 2 §. Om denne inte vet hur hen ska få tag i dig så kan hen ta hjälp av Skatteverket för att söka upp dig, ÄB 16 kap 2 §. Om du vet vem som är boutredningsman bör du ta kontakt med henom för att undersöka varför du inte fått någon kallelse och när bouppteckningen kommer att vara. I det fall dödsbodelägarna är mycket oense kan de be domstolen att utse en boutredningsman, ÄB 19 kap 1 §. I annat fall är det dödsbodelägarna själva som ansvarar för detta, vilket troligtvis är vanligare. Om du inte själv varit med och utsett någon boutredningsman kan du ta kontakt med en efterlevande make/maka till den avlidne om sådan finns eller någon annan arvinge för att se om de har fått någon kallelse.Bouppteckningen kan inte godkännas utan din närvaroI bouppteckningen ska det antecknas vilka som har närvarat och om någon blivit kallad men trots det inte närvarat måste bevis på detta bifogas i bouppteckningen, ÄB 20 kap 3 §. Om detta inte har skett så kommer inte Skatteverket att godkänna bouppteckningen då den är att se som bristfällig, ÄB 20 kap 9 §. Bouppteckningen kan alltså inte genomföras utan din närvaro, så det är inget du behöver oroa dig för.Hoppas att du har fått din fråga besvarad och att det löser sig med bouppteckningen!Vänliga hälsningar,

Handpenning och avbrutet köp

2019-04-21 i Köplagen
FRÅGA |Köparen vill häva köpet och få tillbaka del av handpenning.Vi har skrivit ett Blocket kontrakt för båt med vår köpare för 19 dagar sedan. Han har varit och tittat på båten och han har gett oss en handpenning på 14 700 kr (totalkostnad 49 000 kr). Nu vill han häva köpet pga personliga skäl och han menar att vi får behålla 4 700 kr av handpenningen som plåster på såren och betala tillbaka honom 10 000 kr. Problemen som uppstår för oss är att båten kan bli svårsåld nu när vi är så nära inpå våren. Sjösättning är bokad om en månad och vi har gjort åtaganden och införskaffat material på hans önskemål för att leverera båten i önskat skick. Vi har sagt upp vår båtplats för sommaren och har ingenstans att lägga båten när den sjösätts. Vad är det som gäller, och vad bör vi göra?
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det är en oönskad situation ni befinner er i och jag ska försöka hjälpa er så gott jag kan med utifrån den info jag fått från dig i frågan. Kontrakt gäller i första hand, därefter KöplagenJag utgår från att du och köparen båda är privatpersoner och därför är det Köplagen som gäller. Som jag förstått det har köparen ångrat sitt köp p.g.a. personliga skäl. Först och främst kan nämnas att Köplagen inte nämner något om ångerrätt, vilket innebär att du som säljare inte behöver erbjuda detta enligt 3 § Köplagen (KöpL). Vill köparen ha ångerrätt ska detta villkor finnas med i erat kontrakt som ni skrivit under. Jag antar att ni har skrivit under köpekontraktet, men jag redogör även lite kort ifall ni inte har skrivit under något.Om kontraktet inte skrivits underOm ni har kommit överens om att säljaren ska få behålla hela handpenningen om köpet ej fullbordas från köparens sida, så är det det som gäller. Annars är det i regel säljarens förlust och kostnader för köpets avbrytande som avgör hur mycket ni ska få behålla av handpenningen, om kontrakt ej skrivits. Jag skulle rekommendera att ni lägger ihop summorna för införskaffande material på köparens önskemål, vilket är den summan ni definitivt får behålla. Dessutom har ni sagt upp båtplats, där ni kommer få ytterligare kostnader för att fixa en ny plats. Att båten kan bli svårsåld har betydelse för handpenningen om ni t.ex. haft andra köpare som ni behövt tacka nej till för att kunna fullborda detta köp. Om kontraktet skrivits underDock om ni båda har skrivit under köpekontraktet, är ni båda skyldiga att fullborda köpet så som avtalat enligt 50 § 1p KöpL. Köparen behöver inte fullborda köpet om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om hans medverkan skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till säljarens intresse av köparens medverkan 53 § 1 st. KöpL. Då kan enligt 67 § KöpL skadestånd krävas p.g.a. avtalsbrott och som då omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. RekommendationSammanfattningsvis rekommenderar jag er att i första hand kolla i ert kontrakt om villkor för ångerrätt, för i sådana fall är det den som gäller och ni kan då inte behålla handpenningen. Har inget kontrakt skrivits under får ni behålla hela eller en del av handpenningen beroende på vad som avtalats och vad era förluster/kostnader blivit p.g.a. det uteblivna köpet.Men skulle det vara så att ni inte kommit överens om någon ångerrätt är det KöpL som gäller, d.v.s. att köpet ska fullbordas i första hand om det är så att ni båda skrivit under ett köpekontrakt. Om köparen i detta fall inte vill fullborda köpet, bedömer jag att ni kan behålla hela handpenningen, eftersom den varit som en säkerhet för att köpet ska fullbordas. Det som ska bedömas härnäst blir ett eventuellt skadestånd från köparen. Summan av skadeståndet blir för mig svår att bedöma då jag varken har erat kontrakt, några kvitton framför mig eller kan ta hänsyn till övriga omständigheter. Köparen är hur som helst ersättningsskyldig p.g.a. att denne dragit sig ur affären, om ett underskrivet kontrakt. Det som oftast krävs som skadestånd är den summan av kostnader+ förluster som överstiger handpenningen.Jag hoppas min hjälp är tillräcklig för att lösa eran situation! Annars är ni välkomna att kontakta våra experter på Lawline via denna länk.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Hur länge finns mitt brott i belastningsregistret?

2019-04-21 i Påföljder
FRÅGA |Hej! 2012 var jag inne på förhör för narkotikasmuggling. 2014 dömdes jag till 1 månads fängelse och 2 års skyddstillsyn. Hur lång är preskriptionstiden?Tack på förhand
Mikaela Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett brott preskriberas innebär det att den misstänkte inte längre kan ställas till svars för brottet. Eftersom du är dömd för brottet till en månads fängelse och 2 års skyddstillsyn tror jag att din fråga snarare rör hur länge brottet finns med i belastningsregistret, och inte hur lång preskriptionstiden är. Jag kommer därför att besvara hur länge ett brott med dina aktuella straff syns i belastningsregistret, eftersom preskriptionstid inte är aktuellt med tanke på att du redan är dömd. Hur länge finns brottet i belastningsregistret?Regler om belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister. Att en uppgift tas bort heter i lagen att uppgiften gallras. Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort.Hur länge uppgifterna ska finnas i registret utgår från tiden för domen eller tiden när den dömde blev frigiven från ett fängelsestraff, när gärningen skedde spelar alltså ingen roll. Fängelsestraff syns i belastningsregistret under 10 år efter det att straffet har avtjänats och skyddstillsyn syns i belastningsregistret under 10 år räknat från domen eller beslutet, det vill säga 2014 i ditt fall enligt 17 § lagen om belastningsregister. Hoppas att jag tolkade din fråga rätt så att du fick svar på den!