När kan jag frånträda ett förhandsavtal?

2021-05-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag signerade ett förhandsavtal i förra veckan, har jag rätt att använda ångerrätten och säga upp avtalet? mvh Lisa Norrena
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett förhandsavtal tecknas mellan bostadsrättsköparen och bostadsrättsföreningen innan bostaden är klar för inflyttning. Genom avtalet binder parterna sig genom att köparen blir skyldig att förvärva bostadsrätten när den står klar för inflyttning, och bostadsrättsföreningen blir skyldig att upplåta bostadsrätten.Ett förhandsavtal underställs formkrav och regleras i 5 kap. Bostadsrättslagen (1991:614).Det är inte möjligt att hävda eventuell ångerrätt i de fall bostadsrättsköparen vill frånträda ett förhandsavtal. De möjligheter som ges regleras uttömmande i 5 kap. 8 § Bostadsrättslagen.Du får som bostadsrättsköpare frånträda förhandsavtalet genast vid uppsägning om:- Lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen- Upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen- Avgifterna som ska betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än som angavs i förhandsavtalet och förhandstecknaren av denna anledning säger upp avtalet inom tre månader från den dag han fick kännedom om den högre avgiften.

Priset för en reparation överstiger det avtalade priset

2021-05-17 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag lämnar in en dator för reparation och får ett prisförslag på 400-500kr. Men när jag kommer tillbaka för att hämta datorn så får jag en räkning på 1200kr och besked om att moderkortet på datorn var trasigt och att det därför bytts ut. Måste jag betala 1200kr?Mvh: Simon
Gabriella Abdulahad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag utgår ifrån att du är en konsument, alltså att du har köpt din dator för privata ändamål och inte för att använda i näringsverksamhet. Detta har betydelse för vilka lagar och regler som blir tillämpliga på ditt avtal med återförsäljaren. När det gäller affärsförhållanden/relationer om att en näringsidkare ska utföra tjänster för en konsument så finns det ett specifikt regelverk för detta, nämligen konsumenttjänstlagen. Med detta blir inte konsumentköplagen tillämplig vilket många tror (1§ konsumenttjänstlagen).Priset för att utföra en tjänst är den som konsumenten och näringsidkaren avtalat om. Om inget pris har avtalats om så ska konsumenten betala vad som är skäligt (36§ konsumenttjänstlagen). Vad som anses vara skäligt är ofta svårt att avgöra. Mätstockar för att avgöra vad som är "skäligt" är t.ex. jämförelser med vad andra näringsidkare skulle utföra samma arbete för. Dock måste man även kompensera skälighetsbedömningen med tjänstens art, omfattning och tid i vilket en individuell bedömning får göras från fall till fall.Undantag finns i 36 § st. 2 konsumenttjänstlagen där kostnaden för en reparation inte får överstiga det avtalade priset med mer än 15 procent. Det innebär alltså i ditt fall 60-75 kr. Det finns två undantag från denna regel:1. Om du och din återförsäljare har avtalat om en högre prisgräns.2. Om din återförsäljare har rätt till pristillägg. För att återförsäljare ska ha rätt till pristillägg krävs att han har gjort ett tilläggsarbete. Ett tilläggsarbete är ett arbete som behöver utföras i samband med det uppdrag som konsumenten och näringsidkaren avtalat om. När din återförsäljare upptäckte att tilläggsarbete krävdes, borde han ha underrättat dig eftersom reparationen skulle bli så pass mycket dyrare(8§ Konsumenttjänstlagen). Om anledningen till att tilläggsarbetet krävdes berodde på dig – t.ex. att du hade gett någon felaktig uppgift till återförsäljaren – kan återförsäljaren också ha rätt till pristillägg.(Konsumenttjänstlagen 38§)Om du inte tycker att något av undantagen stämmer in på ditt avtal med din återförsäljare, är utgångspunkten alltså att du inte ska behöva betala 700-800 kronor mer än ni hade avtalat för reparationen.Hoppas att du fick ljus på situationen!Hälsningar,Gabriella

Vilka regler gäller vid köp av vara utan öppet köp och bytesrätt?

2021-05-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en snowboardjacka på rea och det stod uttryckligen vid köpet att det inte är bytesrätt eller öppet köp på reavaror. Efter att Jag åkt med jackan i ett par dagar så inser jag att den suger upp väldigt mycket vatten. Så jag gick tillbaka till affären för att byta den mot en bättre jacka men expediten säger att jag inte har rätt att byta den eftersom den var på rea. Vad gäller?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarÖppet köp och bytesrätt är något som affärerna själva styr, därför kommer du inte ha rätt till varken öppet köp eller bytesrätt om affären uttryckligen avtalat bort det vid köp av en viss vara. Dock har du alltid rätt att reklamera en vara om du anser att den är felaktig. Öppet köp och bytesrättKonsumentköplagen (KköpL) reglar många situationer mellan konsumenter och näringsidkare (t.ex. affärer). När det gäller rätt till öppet köp och bytesrätt regleras detta dock inte i KköpL eller någon annan lag, vilket innebär att affärerna kan bestämma reglerna som gäller för öppet köp och bytesrätt. Det är vanligt att affärer har bestämmelser som säger att du exempelvis inte får lämna tillbaka eller byta varan om du har öppnat förpackningen eller att vissa varor i en butik kan vara undantagna från öppet köp eller bytesrätt. Reklamera felaktig varaOavsett om du har rätt till öppet köp eller bytesrätt har du alltid rätt att reklamera en vara som är felaktig. Fel i vara regleras i 16-34 § KköpL. Om du anser att det är något fel på din jacka har du alltså en möjlighet att hävda det är fel i vara och ha en chans att reklamera den. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Häva köp när något sålts i "befintligt skick"

2021-05-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Sålde en gammal båt för 6 veckor sedan. Från 1979 och motor från början av -90talet. Priset var 31000kr inkl en bromsad trailer. Köparen var här och tittade på båten och de godkände skicket och det skrevs att båten såldes i befintligt och godkänt skick.Nu hörde köparen av sig och vill häva köpet alternativt ha kompensation på 11000kr för att det visat sig att växelhuset är sprucket.Jag har haft båten i fem år och använt den varje år men de senaste åren har det endast blivit att vi använt den enstaka tillfällen.Har endast haft båten i en liten sjö så på fem minuter har man korsat sjön. Båten har hela tiden fungerat bra och jag har haft den på service hos en pensionerad båtmek. Hela tiden jag ägt båten har det funnits en lagning på växelhuset som syns tydligt. Rådvill säljare
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om köparen till en av dig (som privatperson) såld vara, kan häva köpet alternativt få kompensation för ett fel som upptäckts i efterhand. Som jag förstår din situation har det aktuella felet funnits i alla år som du har haft båten men trots detta har den fungerat felfritt p.g.a. en väl synlig lagning. Du har dessutom fått båten servad av en pensionerad båtmekaniker. I ditt beskrivna scenario är det huvudsakligen köplagen (hädanefter förkortad KöpL) som blir aktuell. Det är en dispositiv lag, vilket innebär att den kan frångås genom avtal. Det är alltså först och främst erat träffade avtal som reglerar vad som händer i en situation som den du har beskrivit. Om erat avtal emellertid inte reglerar det inträffade scenariot (d.v.s. om köparen har någon eventuell ångerrätt eller ska få kompensation för viss typ av upptäckta fel) fyller köplagen ut "luckorna" i erat avtal. Eftersom jag inte har tillgång till erat avtal kommer jag i det följande utgå från vad som gäller enligt köplagens regler. Om ni inte har kommit överens om vad som händer i den uppkomna situation är det således det följande som gäller:Köparen har generellt sett ingen rätt att häva köpet eller få kompensationOm varan skulle anses som felaktig i köplagens mening kan köparen exempelvis häva köpet (d.v.s. lämna tillbaka varan och få tillbaka pengarna) eller kräva prisavdrag (kompensation). Denna rätt för köparen gäller dock endast om felet inte beror på köparen själv. (30 § KöpL)Frågan är således vad som utgör ett fel i köplagens mening och, om fel föreligger, om det beror på dig eller på köparen själv. Utgångspunkten är som sagt vad du och köparen har avtalat om. Om du således har sagt att det inte finns någon reparation på växelhuset och att det således aldrig heller har varit något problem med det, skulle alltså fel anses föreligga. Detta följer av att du enligt avtalet i så fall har levererat fel vara till köparen. (17 § 1 st. KöpL)Som du har beskrivit ditt scenario är båten såld i "befintligt och godkänt skick". När man säljer begagnade varor sker det ofta med just sådana förbehåll. Det betyder att man helt enkelt säljer varan i det tillstånd den befinner sig i och att man således inte gör några anspråk på att varan är fabriksny. Även om du har sålt båten med en friskrivning om att den säljs i "befintligt skick", måste varan ändå:1. stämma överens med vad du som säljare har sagt om varan,2. varan får inte heller vara bristfällig på ett så betydande sätt att köparen verkligen kunde räknat med att du som säljare borde ha upplyst köparen om bristen,3. slutligen får varan inte heller vara i mycket sämre skick än vad köparen med hänsyn till exempelvis varans pris kunde förutsätta. (19 § 1 st. KöpL)Vad gäller i ditt fallUtifrån den information du lämnat i ditt beskrivna scenario har köparen alltså ingen rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag (kompensation) så länge samtliga av de tre förutsättningarna här ovan är uppfyllda. Gällande p. 1 innebär det att du inte får ha ljugit om båtens skick. Gällande p. 2 innebär det att du som säljare har en viss upplysningsplikt gentemot din köpare. Som säljare måste du upplysa köparen om väsentliga förhållanden angående varan som du måste ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Även om köparen borde ha upptäckt reparationen av växelhuset vid sin granskning av båten kan det alltså föreligga en plikt för dig som säljare att upplysa köparen om det förhållandet. Det som krävs är att en sådan upplysning skulle ha haft inverkan på köpet. Knäckfrågorna i ditt fall angående p. 2 är således om reparationen av växelhuset är ett väsentligt förhållande som skulle ha påverkat köparens inställning inför köpet. Dessa frågor är svåra för mig att besvara eftersom de till stor del beror på omständigheterna kring din specifika försäljning och kontakt med säljaren. Jag kan åtminstone säga att något som talar för att det är ett väsentligt förhållande som du borde ha upplyst säljaren om är att reparationen tycks ha varit bristfällig. Frågan är dock om den var så bristfällig att du själv måste ha förstått dess väsentlighet. Den frågan tror jag att du med lite självinsikt besvarar bäst själv.Något som däremot talar mot att det är fråga om ett väsentligt förhållande som skulle ha haft inverkan på köparen är att reparationen var väl synlig och att köparen inte ställde några frågor om den. I denna bedömning tar man dock hänsyn till huruvida köparen utifrån dennes sakkunskap borde ha insett förhållandet eller ej. Gällande p. 3 innebär det att du som säljare inte får ge sken av att varan är i mycket bättre skick än vad den egentligen är genom att exempelvis sälja den till ett mycket högt pris. Även andra omständigheter än pris tas i beaktning här.Sammanfattning Sammanfattningsvis är det alltså svårt för mig att avgöra huruvida ett fel anses föreligga eller ej. Svaret beror nämligen till stor del på specifika omständigheter i just ditt enskilda fall som är svåra att göra antaganden om utifrån hur du har beskrivit scenariot. Så länge du har gjort vad som krävs av dig som säljare enligt de tre punkterna som jag har diskuterat här ovan, har köparen ingen rätt att varken häva köpet eller kräva prisavdrag. Om du däremot brister i någon av punkterna har köparen rätt till såväl hävning som prisavdrag.Avslutningsvis kan rent allmänt sägas att det är relativt svårt att häva ett köp om man har köpt något av en privatperson. För att man ska få ångra sig i det fallet krävs som sagt att det föreligger ett fel i varan enligt vad som har angetts här ovan. Om man däremot köper något från ett företag har man ett mer långtgående skydd som konsument vilket innebär en mer vidsträckt ångerrätt. Jag hoppas att mitt svar gav dig lite vägledning om vad som gäller angående din fråga!Med vänliga hälsningar,

Förutsättningar för pristillägg och tilläggsarbete

2021-05-17 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag lämnade in en dator för reparation och fick ett prisförslag på 300-500kr. Men när jag gick tillbaka för att hämta datorn så fick jag en räkning på 900kr och besked om att moderkortet på datorn var trasigt och att det därför bytts ut. Måste jag betala 900kr?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller i fråga om avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter när tjänsten avser arbete på lösa saker (1 § första stycket 1 p. KtjL). Eftersom du som konsument lämnat in datorn för reparation hos en näringsidkare gäller konsumenttjänstlagenUngefärligt pris eller avtalat pris?När näringsidkaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset dock inte överskrida mer än 15 procent. Det skulle innebära att tjänsten inte får överstiga 575 kr (500 kr x 1,15 = 575 kr). Det gäller dock inte om någon annan prisgräns har avtalats. I detta fall framstår det som att ett högsta pris har avtalats, dvs. högst 500 kr. I så fall gäller vad som har avtalats (dvs. mellan 300 och 500 kr). En näringsidkare kan dock ha rätt till pristillägg om tilläggsarbete har utförts (36 § andra stycket KtjL och 38 § första stycket 1 p. KtjL). Däremot måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att tilläggsarbete och därmed pristillägg ska bli aktuellt (se 8 § KtjL).Förutsättningar för tilläggsarbete (och därmed pristillägg)Om det funnits behov eller varit lämpligt att byta moderkortet i samband med reparationen ska näringsidkaren meddela dig som konsument för att inhämta anvisningar innan tilläggsarbete utförs (8 § första stycket KtjL). En näringsidkare får dock utföra tilläggsarbete utan att fråga konsumenten under förutsättning att denne inte svarar inom rimlig tid och att priset är obetydligt i förhållande till det avtalade priset (8 § andra stycket 1 p. KtjL). Eftersom ett högsta pris har angetts (500 kr) bör detta inte överskridas genom att näringsidkaren utför tilläggsarbete som konsumenten inte får ta ställning till. Att överskrida maximumpris (500 kr) med 400 kr är nästan en fördubbling av priset. 400 kr mer kan inte anses vara obetydligt i förhållande till det avtalade priset. Det vore mer rimligt om priset blev t.ex. 575 kr på grund av tilläggsarbetet.En näringsidkare får också utföra tilläggsarbete om konsumenten inte svarar inom rimlig tid och om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört (8 § andra stycket 2 p. KtjL). Näringsidkaren ska med andra ord ha anledning att räkna med att konsumenten vill ha tilläggsarbetet utfört. Det är inte den genomsnittlige konsumentens önskemål som är avgörande utan det är vad konsumenten i det enskilda fallet kan antas önska. Även om så varit fallet så måste näringsidkaren åtminstone försökt kontakta dig, vilket inte skett.Näringsidkaren får också utföra tilläggsarbete om det inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för konsumenten om konsumentens anvisningar inte kan inhämtas (8 § tredje stycket KtjL). Att inte byta moderkort på datorn kan rimligen inte anses innebära fara för allvarlig skada.Pristillägg på grund av konsumentenNäringsidkaren får också göra pristillägg om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte bort förutse när avtalet träffades (38 § första stycket 2 p. KtjL). Att så varit fallet framgår inte.SlutsatsMin bedömning är att det inte funnits förutsättningar för tilläggsarbete och därmed pristillägg. Att begära 900 kr för datorn kan inte anses förenligt med konsumenttjänstlagen eller det avtal som slutits mellan parterna.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Säljarens skyldighet vid fel i vara

2021-05-17 i Köplagen
FRÅGA |Vad gäller vid försäljning begagnat? Har sålt en båt, och nu, en månad senare har nya ägaren hittat en spricka på en komponent i motorn och vill ha ersättning. Motorn gick bra etc vid upptagning och jag var tydlig med att jag inte undersökt motorn något, gick ner i pris pga detta. Vad är mina skyldigheter?
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga!Jag antar att försäljningen gått till privat och därför är Köplagen tillämplig. Denna är dock inte tvingande, dvs. det är vad ni kommit överens om som gäller i första hand. Säljarens skyldigheterEftersom du säljer en begagnad båt, är utgångspunkten oftast att den säljs i "befintligt skick". Detta innebär att du som säljare friskriver dig från ansvar genom att tala om den säljs med vissa brister, 19§ köplagen. Du som säljare ska alltså meddela om det finns eventuella brister i varan. Jag tolkar det så att köparen testade motorn då du skriver att den fungerade bra vid upptagningen. Sedan var du även tydlig med att du inte undersökt motorn och därav gick du med på ett prisavdrag. Dock finns det situationer där varan kan anses vara felaktig, trots att den sålts i befintligt skick. Det kan vara om varan inte stämmer överens med de uppgifter som lämnats innan köpet, om säljarens underlåtit att informera väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller om varan är i väsentligt sämre skick, 19 §. Köparens undersökningspliktKöparen har en undersökningsplikt när den köper en vara privat, 20 § Köplagen. Detta innebär att köparen sedan inte kan åberopa fel som borde upptäckts vid en undersökning av varan, 20 § 1st. köplagen. Undantag från detta framgår av 20 § 2 st., om köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder (en form av rättskänsla/moral). Det framkommer inte om du agerat i strid mot tro och heder, men förmodligen så har du inte det.Vad gäller ersättningen, har du från början gått med på prisavdrag från början pga. motorn, vilket är ett av alternativen när det uppstår fel i vara, 30 § köplagen. Eftersom att köparen fick testa motorn och att du talade om att du inte undersökt motorn och gått med på prisavdrag, bör köparen inte kunna åberopa sprickan som uppstått en månad senare. Köparen borde i detta fall misstänkt att något kan vara fel eller att denne borde undersöka motorn. Risken för båten övergick när köparen hämtade varan, 13 § Köplagen. Alltså ansvarar köparen för de fel som uppstått efter att han hämtat den.Hoppas detta svar var till en hjälp, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor!Med vänlig hälsning,

Bytesrätt för reavara i butik?

2021-05-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |2: Du köper en snowboardjacka på rea och det står uttryckligen vid köpet att det inte är bytesrätt eller öppet köp på reavaror. Efter att du åkt med jackan i ett par dagar så inser du att den suger upp väldigt mycket vatten. Du går tillbaka till affären för att byta den mot en bättre jacka men expediten säger att du inte har rätt att byta den eftersom den var på rea. Vad gäller? Mvh
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Företag har rätt att bestämma att öppet köp och bytesrätt inte ska gälla för reavaror. Om det däremot är något fel på den köpta produkten så har köparen alltid rätt att reklamera den (23 § konsumentköplagen). Expediten har alltså rätt att neka byte av jackan eftersom det var en reavara där det stod att varken öppet köp eller bytesrätt gäller. Om det skulle vara något fel på din jacka har du möjlighet att använda din reklamationsrätt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Får jag införskaffa kanyler?

2021-05-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hejsan.Hur är de med innehav av kanyler sprutor etc som är för medicinska endamål. Finns de några restriktioner på om man får inneha de eller införskaffa sådant matreal?
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får ledning sökas i lagen om införsel av och handel med sprutor och kanyler. Du får som privatperson inte föra in sprutor eller kanyler till Sverige om det inte sker för ditt eller en familjemedlems medicinska bruk, eller annat lovligt ändamål (2 §).Du får alltså införskaffa kanyler och sprutor förutsatt att det är avsett för medicinskt bruk eller annat lovligt ändamål.Ett medicinskt behov kan styrkas genom exempelvis förskrivning av läkare (recept). Exempel på vad lovligt ändamål kan tänkas utgöra är exempelvis för målning av mycket små ytor, rengöring av elektronik eller musikinstrument eller inom matlagning. Gränsdragningen mellan lovlig och andra ändamål har ansett kunna skifta över tiden varför den närmare gränsdragningen har överlämnats till domstolarna att avgöra!Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar