Har man rätt till ett återköp av hund?

2020-07-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Lawline! Jag är hundpsykolog (sedan 2001). Jag blev kontaktad av ett par med en treårig son som hade köpt en hund, en engelsk springer spaniel på 10 månader. Uppfödaren var ansluten till Svenska Kennelklubben. Uppfödaren uppgav att hunden var bra med små barn. Men redan första dagen blev barnet bitet i fingret så att det blödde. Jag tror att barnet skulle klappa medan hunden hade något ben eller annan tuggsak. Hunden har också skällt mot barnet på ett sätt som föräldrarna uppfattade som aggressivt. Jag blev tillkallad för att utvärdera hunden och börja träna den. Hunden är en fin hund på många sätt, dess problem är att den har tendens att vakta resurser. Barnet kan till exempel krama hunden, men om barnet kommer nära hunden när den har något eller är på väg att hämta något, så markerar hunden mot barnet. Mamman är förstås mycket orolig. Jag insåg att man inte kan träna en treåring och att det skulle krävas konstant övervakning av hund och barn eller ha dem separerade för att vara 100 procent säker. De vill att kennelägaren ska köpa tillbaka hunden, men hon är ovillig. Jag har också rått henne att vända sig till SKK, bli medlem där och sedan kunna kontakta deras jurist. Vad anser ni? Har köparen av hunden rätt att få en del av beloppet tillbaka? De betalade 14,000 kronor!
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När det kommer till djur och försäljning så har frågan varit uppe för diskussion flertalet gånger men inte genererat någon lagstiftningsmässig förändring vilket innebär att en SKK-registrerad uppfödare oftast ses som näringsidkare i det förhållandet vilket gör konsumentköplagen (KköpL) tillämplig. Hunden räknas alltså som lös sak i juridisk mening. I KköpL 16 § står att varan ska överensstämma med vad som följer av avtalet vad gäller art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Avviker varan från detta, har säljaren medvetet undanhållit viktig information (alltså vilselett på något sätt) eller om varan på något annat sätt avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta så anses varan vara felaktig och man kan då vidta vissa åtgärder, t ex ett återköp, skadestånd eller annat som följer av KköpL 22-31 §§. Så till problemet. Som du säkert vet med din erfarenhet av hundar så finns inga garantier, trots att man som uppfödare bedriver ett seriöst och långsiktigt avelsarbete, och särskilt inte när det kommer till mentala egenskaper. Det skulle innebära att hundar som inte presterar som avsett skulle kunna bli föremål för juridiska tvister vilket inte skulle vara försvarbart eller hållbart i längden. Det finns inget sätt att garantera att ens den snällaste hundrasen kommer att reagera som vi vill och önskar, att garantera det skulle vara omöjligt och eftersom det inte går att avtala om så kan man heller inte hävda det som ett fel. Det finns vissa extrema undantagsfall vad gäller fel på hundar men det har då handlat om hundar som haft så grava höftledsfel att de avlivats i förväg och det har visat sig att uppfödarna i fallet medvetet avlade på föräldradjur med svåra fel och underlät att berätta om detta till köparna och dessutom underlät att berätta att det inte gick att försäkra valpar som hade så felaktiga föräldradjur. I det fallet blev utkomsten skadestånd eftersom det gick att bevisa att felet var en direkt följd av avelsarbetet och något som hade gått att undvika. Vad gäller mentala egenskaper, såsom att tåla barn eller att inte uppvisa bevakning av resurser går det inte att härleda samma händelsekedja eller samband mellan medveten dålig avel och sannolikheten att hunden ska bli felaktig på ett sätt som föranleder skadestånd. Det är alltså upp till uppfödaren om de vill köpa tillbaka hunden och till vilket pris. Ett hundköp är alltid förenat med viss chanstagning, det är därför självklart önskvärt att man köper en hund från en duktig erfaren SKK-ansluten uppfödare och kontrollerar föräldradjuren bakåt, mer än så går tyvärr inte att göra. Köparen kan såklart sälja hunden vidare till överenskommet pris till en ny ägare om inte uppfödaren vill köpa tillbaka den! Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Lynnesfel vid köp av häst, hur löser man det på ett bra sätt?

2020-07-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag sålde våran barnponny eftersom barnen håller på växa ur henne och även vill byta till westernridning. Ponnyn är född 2005 och används hos oss till barn mellan 2 och 7 år, dom kunde allt med henne utan problem, en riktigt snäll och fint barnponny som härinnan an änvändes på ridskola och ponnylager också till barn utan problem.Nya ägaren har varit hos oss och provade ponnyn rida både på longeringslinje och lös utan problem och de ville gärna köpa henne.Efter en vecka hos dom fick jag meddelande om att ponnyn stegrar när dom tar ut henne från hagen, håller på med henne och rider henne.Något som hon absolut aldrig har gjort för. Jag gav dom så gott jag kan lite tips och de rådfrågade även deras ridskolelärare. Nu typ 5 dagar senare frågar dom om jag vill köpa tillbaka henne eftersom hon fortsätter stegra och i deras ögon inte är en trygg barnponny. Vilket jag självklart förstår utifrån deras synpunkt. Dock har hon aldrig visat något sånt förr, inte hos oss, inte hos förra ägaren heller. Jag är lite rädd att som kanske har förstörd henne och jag få tillbaka en häst med dåligt beteende, hur går man vidare, hur ska man lösa det här på ett bra sätt?
Binh Tran |Hejsan,Aktuell regleringJag förutsätter att ni både är privatpersoner, vilket gör att köplagen är tillämplig. Först och främst gäller dock det köpavtal som ni har skrivit vid köpet. Där kan det stå olika saker om hästens kvalité, ålder och vad den ska användas till. Allt detta sätter därefter den standard som hästen ska ha och avvikelser från denna standard kallas för "fel". Fel i en vara aktualiserar sedan ett par påföljder så som avhjälpande, prisnedsättning, hävning och skadestånd.Fel i häst - lynnesfelRegleringen inom köp av häst är omfattande och kan oftast anses vara en enskild bransch så kallad "hästjuridiken". Det som har drabbats denna häst är ett lynnesfel som är i princip en rubbning i hästens tidigare beteende och som resulterar i att den är obrukbar under de omständigheter den skulle användas till. Gränsdragningen är väldigt svår. Ett lynnesfel kan uppkomma på flera olika sätt, bland annat ändring av miljöer, nya rutiner, ny ryttare och felhanteringar av hästen.Vad som är av vikt i detta fall frågan om när detta "fel" började uppkomma. Frågan om när det började uppkomma är viktigt för frågan om vem som har ansvaret för felet. Om felet var innan köpet så är det att anses som säljarens ansvar, om felet uppkom efter köpet så är det naturligtvis köparens ansvar att detta beteende har uppkommit. Tidpunkten för ansvaret beskrivs enligt köplagen som "riskens övergång", se 13§ köplagen. Kan köparen bevisa att felet fanns innan så är kan påföljderna som ovan nämnd åberopas, mer om bevisfrågor nedan.BevisfrågorDet är den som påstår något som har att bevisa detta. Om köparen påstår att felet fanns innan köpet och att du är ansvarig för detta så är det upp till köparen att framkalla bevisning på detta. Av naturliga skäl är det väldigt svårt att på ett övertygande sätt framkalla bevisning som talar för att lynnesfelet funnits innan och inte efter köpet. Detta för att det finns så många olika anledningar till att det kan ha uppkommit. I samband med detta har köparen även att försöka motbevisa de vittnesmål som kan vittna om att hästen inte hade ett lynnesfel innan eller vid köpet (då de har provridit hästen innan).Ett exempel om svårigheterna att bevisa när felet uppkom kan tas från stockholms tingsrätt (T 8936-99). Vid köpet uppvisades ett veterinärintyg, som visade att hästen var frisk. Fyra månader efter köpet yrkade köparen återgång av köpet och under hänvisning att hästen var behäftad med fel vid köpet. Felet var väldigt svårt att upptäcka och upptäcktes först vid ett tredje veterinärbesök. Felet bestod i att hästen hade defekter i knä och kotled, vilket gjorde att den inte kunde användas för ridning eftersom hästen kastade av ryttaren ett flertal gånger. Tingsrätten fann i målet att det fanns ett fel, som kunde göras gällande i målet men att det inte fanns någon veterinärmedicinsk bevisning som visade att felet förelåg vid tidpunkten för köpet. Det gick inte heller att dra några säkra slutsatser av att hästen hade varit svår att rida efter köpet. Köparen hade därmed inte förmått visa att hästen varit behäftad med fel vid köpet.Sammanfattning och rådMin bedömning är att köparen inte kommer att kunna bevisa att felet har funnits innan köpet (enligt omständigheterna har detta inte heller funnits). Du har därmed ingen skyldighet att köpa tillbaka hästen eller ge prisnedsättning.Vi har fastställt att du inte har någon skyldighet gentemot köparen att ge prisnedsättning eller att häva köpet. Det är helt upp till dig vad du vill göra. Känner du att det är helt okej att köpa tillbaka hästen så kan du göra detta. Självklart vill man inte köpa tillbaka en häst med ett dåligt beteende. Det kan inte skada att t.ex "låna" tillbaka henne ett par veckor och se om det dåliga beteendet går bort i din omvårdnad. Om du vill göra detta så bör du göra det klart för köparen att du endast kommer att köpa tillbaka hästen om beteendemönstret slutar när du lånar tillbaka henne.Du har bokat telefontid. Jag ringer dig imorgon, tisdag den 14 juli, kl 12:00. Om denna tid inte funkar så hör av dig till binh.tran@lawline.se så löser vi en tid som passar.vänligen,

Vad händer om man vill reklamera/häva köpet av en vara köpt via telefon?

2020-07-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Är en åttioplussare, som inte kan motionera på gym och/eller simhall nu i coronatider. Köper (2020-04-30) per telefon en motionscykel, Den levereras några dagar senare. Transportskada på plastkåpa samt defekt som gör att styret inte kan låsas. Den kan alltså inte användas för sitt ändamål.Säljare är Arc E-Commerse AB i Haninge och Klarna har fakturerat.Reklamerar skadorna i rekommenderat brev den 5 maj där jag begär att få häva köpet med hänvisning till skadorna och påpekar samtidigt att produkten tycks vara av undermålig kvalité, Samt erbjuder mig att omedelbart returnera produkten bara de sänder returfraktsedel.Sedan dess har jag i åtskilliga mejl - med en dåres envishet - upprepat min begäran om att få häva köpet. "Oskar J." på Arc har lika envist upprepat att han har rätt att laga eller byta ut produkten.Någon returfraktsedel har inte skickats mig förrän i dag - 12 juni.Nu undrar jag hur lång tid en leverantör kan hålla på och förhala ett reklamationsärende. Vad är rimlig tid att rätta till fel?Jag returnerar nu motionscykeln omgående. Arc hävdar att de har rätt till tre försök att rätta till felen - oavsett hur lång tid det tar. Vad är rimlig tid??Med hälsningar/
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad tråkigt att höra att du haft så mycket besvär, jag hoppas svaret nedan ger dig uppmuntrande besked. Eftersom att du köpte motionscykeln via telefon och inte besökte en butik, så är det inte konsumentköplagen som i första hand blir aktuell utan hem& distansavtalslagen, 1 § hem & distansavtalslagen. Fördelen med den lagen är att du alltid har rätt ångerrätt i 14 dagar vilket inte gäller köp i butiken då konsumentköplagen är tillämplig (om inte butiken erbjuder dig öppet köp men det är inget lagstadgat krav utan ett val för näringsidkaren), 2:10 1 st hem& distansavtalslagen.Du har alltså rätt att ångra dig om du hör av dig till Arc E-Commerce inom 14 dagar, dessa 14 dagar börjar räknas från den dag att du fick hem cykeln, 2:12 1 st hem& distansavtalslagen. Du har dessutom en lagstadgad rätt att bli informerad av företaget att du har en ångerrätt innan köpet, på ett begripligt sätt i en varaktig form (alltså är inte endast att muntligt nämna det är tillräckligt), 2:3,5 jämte 2:12 4 st hem & distansavtalslagen.Du skriver att du beställde cykeln 30/4, cykeln levereras några dagar senare förmodligen inte på helgen, så den 4/5 vilket är första vardagen om den inte kom dagen efter du beställde. Du har skickat ett rekommenderat brev och därför verkligen vidtagit åtgärder för att brevet så skyndsamt som möjligt ska nå Arc E-Commerse. Med rekommenderat brev bör du kunnat spåra brevet och sett vilken dag det levererats men oavsett får det förutsättas rekommenderade om inte vardagen efter avsändelsen, nå mottagaren inom 2 vardagar. Du har därför med bred marginal inom 14 dagar, meddelat säljaren att du vill häva köpet och har därför rätt till att köpet återgår, det behöver alltså inte ens vara något fel på cykeln den hade kunnat komma i bra skick och utan söndriga delar och du hade fortfarande haft rätt att ångra köpet om du meddelat säljaren inom 14 dagar.Det som du kanske eventuellt hade behövt stå för kan vara returen, vilket du erbjudit dig att göra bara de skickar retursedeln. När du utövat din ångerrätt (meddelat att du vill häva köpet) så ska näringsidkaren skicka tillbaka de pengar du betalat. Det står uttryckligen i lagen att denna återbetalning till dig ska ske utan dröjsmål och senast inom 14 dagar om varan inte hade skickats ännu. I detta fall har du mottagit cykeln och då står det i lagen att näringsidkare inte behöver återbetala dig förrän de fått tillbaka cykeln, 2:14 2 st. I ditt fall beror det ju dock på att de förhalar processen, du skickade meddelande 5/5 att du ville häva köpet och bad dem skicka en retursedelDu skriver att du returnerade cykeln omgående efter du fått retursedeln 12 juni, efter det anser jag att du ska förvänta dig återbetalning inom 14 dagar efter det cykeln mottagits, det är rimlig tid att vänta enligt lagen, speciellt nu när det är Arc E-Commerse som orsakat för förseningen.Vad Oskar J refererar till är principerna från konsumentköplagen, då huvudregeln är att näringsidkaren först har rätt att skicka en ny likadan cykel (omleverans) eller reparera den cykeln de redan skickat till dig (avhjälpande) innan du får rätt att häva köpet, valet är deras. Men i ditt fall gick cykeln inte ens att använda för sitt ändamål då styret inte gick att låsa fast, ett fel av sådan stor betydelse kunde ge dig rätt att häva ändå. Dock står det ingenstans i konsumentköplagen att näringsidkaren har 3 försök på sig att rätta till felet, detta stämmer inte alls. Men framförallt är det inte relevant oavsett för dig då köpt cykeln via telefon och därmed inte besökt Arc E-Commerse affärslokal för köpet och därmed har full ångerrätt.Har du inte återfått pengarna efter att du skickat tillbaka cykeln inom 14 dagar hade jag vänt mig till Arc E-Commerse och sagt att du har rätt att få pengarna tillbaka och hänvisat till angivna de angivna lagrummen då du utnyttjat din ångerrätt och har all rätt att häva köpet (framförallt 2:10 och 2:14). Annars kan du meddela att du kommer göra ett ärende av detta hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och då om du inte redan gjort det sparar din mailkonversation med Oskar J på företaget, kvittot på cykeln, kvittot på det rekommenderade brevet och kopia på brevets innehåll om du har det, desto mer desto bättre. I sista hand skulle det vara att du kunna vända dig till domstolen, men beroende på vad cykeln kostar skulle jag råda dig att ha det som ett sistahandsalternativ då det kan leda till rättegångskostnader, och som minst en ansökningsavgift.Jag hoppas detta var svar på din fråga och att det löser sig då du har rätt att få tillbaka pengarna för cykeln så fortsätt stå på dig!Med vänlig hälsning,

Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?

2020-07-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en begagnad bil från 2010 för 3 år 7 månader sedan. Bilen hade uppenbara problem sedan 1 månad efter köpet. Problem som är dyra att fixa.Jag förstår att det är lite konstigt att påtala problemen efter så lång tid men det är pga att jag gick in i väggen o led av psykisk ohälsa i flera år vid tidpunkten efter bilköpet som jag inte klarade av att konfrontera företaget.Frågan handlar om jag kan kräva något överhuvudtaget efter så lång tid. Köpte bilen för 130000 oktober 2016. Jag har haft den på verkstaden 3 ggr.Varje gång på verkstaden har de felsökt och bytt diverse saker som skulle kunnat göra att bilen gått ojämnt och skakat samt att den gula motorlampan lyst. Jag såg att bilägaren innan mig bara ägt bilen i några månader så jag kontaktade honom. Han sa att han hade problem med bilen från dag 1 o hade den på verkstad ett antal ggr. Säljaren vägrade ta tillbaka men efter månader så lyckades han få dem att ta tillbaka den.Säljföretaget har alltså tagit tillbaka en defekt bil. Släckt alla felkoder så den går bra ett litet tag och sålt den vidare trots att de visste om problemen. Det är ett stort företag, utbrett över hela sverige och har mekaniker som utlovat ska ha fixat o kollat över 100 punkter på bilarna innan de säljer dem, så kunderna ska känna sig trygga.Är det någon ide att jag försöker få ut något från detta bedrägeri eller är det helt enkelt för sent?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI ditt fall tolkar jag det som att du köpt den aktuella bilen i egenskap av konsument från en näringsidkare, varför konsumentköplagen är tillämplig (jfr 1 § konsumentköplagen). Som utgångspunkt ska varan (bilen) motsvara det säljare (näringsidkaren) och köpare (du) kommit överens om, annars är det fel på varan. Priset på varan kan till viss del indikera vad köparen kan förvänta sig. Desto billigare något säljs, desto mer får köparen i princip räkna med. Köparen kan inte heller hävda fel som hen kände till eller borde känt till vid köpet. I bestämmelsen om vad som avses med fel räknas upp definitioner för vad som kan utgöra fel i varan. Listan är inte uttömmande utan exempel på vad som kan utgöra fel (jfr 16 § konsumentköplagen). Vid fel i varan får du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom har du rätt att kräva skadestånd (22 § konsumentköplagen). Som köpare har du rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § första stycket konsumentköplagen). Kräver du som köpare en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd, om den efter att reklamationen kommit säljaren tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt att åtgärden kan ske inom skälig tid därefter och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (27 § första stycket konsumentköplagen).Som utgångspunkt ska ett fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet, dvs. felet anses som ursprungligt (20 a § konsumentköplagen). Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om hen inte lämnar reklamerar felet inom skälig tid genom att meddela säljaren. Reklamation som sker inom två månader efter att köparen märket felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Reklamerar köparen inte inom tre år från att hen tagit emot varan, förloras rätten att åberopa felet (23 § konsumentköplagen). Köparen får dock ändå åberopa att varan är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (24 § konsumentköplagen). Vad som är ett grovt vårdslöst agerande eller ett agerande i strid mot tro och heder kan inte preciseras generellt. Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen måste det röra sig om en oacceptabel illojalitet från säljarens sida. Det är inte tillräckligt att säljaren generellt visat sig vara ohederlig eller illojal utan beteendet måste ha att göra med det för vilket reklamationsfristen löpt ut. Undantaget till reklamationsskyldigheten inom tre år skulle kunna aktualiseras om säljaren t.ex. känt till felet före köpet och likväl ingått köpavtalet i förhoppning om att köparen skulle märka felet först efter treårstidens utgång. Det skulle även kunna aktualiseras om säljaren efter köpet felaktigt ger konsumenten sådana upplysningar att hen försitter reklamationsfristen.I ditt fall är utgångspunkten att du inte längre kan göra felet gällande, mot bakgrund av hur lång tid som förflutit från att du köpte och tog emot bilen. Att du lidit av psykisk ohälsa är dessvärre inte något som förändrar din skyldighet att reklamera i tid. När du upptäckte felet skulle du reklamerat och begärt avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller begärt att få häva köpet. Hade du krävt annan påföljd än avhjälpande eller omleverans hade säljaren haft rätt att ändå reparera bilen eller, om möjligt, leverera annan likvärdig. Om man som köpare själv avhjälper felet utan att reklamera kan säljaren åberopa att den inte beretts tillfälle att avhjälpa felet eller att företa omleverans. Det är endast om köparen avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta ett avhjälpande eller omleverans från säljarens sida som ett eget avhjälpande kan godtas (jfr 27 § andra stycket konsumentköplagen). Enligt min mening är det inte heller aktuellt att åberopa att säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Det kunde eventuellt kunnat argumenteras för det om säljaren känt till felet (genom att t.ex. släcka servicelampor för att dölja felen) och det gjorde att du märkte felet först när det gått mer än tre år. I ditt fall har felen uppkommit betydligt tidigare och du har haft möjlighet att reklamera i tid. Att du lidit av psykisk ohälsa och därmed inte tagit tag i det innebär däremot inte att du har någon förlängd reklamationstid.Sammanfattningsvis är min bedömning att det dels gått för lång tid sedan du mottog bilen, dels att du själv reparerat bilen utan att först reklamera och begära påföljd för felet. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag polisanmäla när köparen inte betalar?

2020-07-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har sålt ett klädesplagg på appen Plick. Det är ett par oanvända jeans som jag själv köpte för 200kr men gick med på att sälja till en tjej för 90kr inklusive frakt. Frakten kostade 66kr och jag gick och skickade iväg hennes byxor tillsammans med några andra paket.Nu har det gått ett bra tag och hon har inte svarat mig. Hon skulle betala efter jag skickat bildbevis på att jag postar paketet men det verkar inte som hon kommer betala. Jag har alltså förlorat jeans värda 200kr plus det jag betalade för frakten (66kr) vilket inte är så mycket men för mig som är ungdom utan någon ordentlig inkomst är det inte så roligt.Hur kan jag gå tillväga med detta? Vet inte om hon använt ett falskt namn eller om hon bara inte finns med någonstans för jag kan inte hitta information om henne när jag söker. Uppskattar verkligen svar för vill veta vad jag kan göra åt detta. Går det att anmäla för en så liten summa eller är det helt enkelt mitt eget fel för att jag inte tog betalt innan jag skickade iväg paketet?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka lagar gäller?Jag tolkar din fråga som att ni båda är privatpersoner som avtalat om att ni ska genomföra en försäljning och köp. Det innebär att Köplagen (KöpL) är tillämplig (1 § KöpL). Ett avtal kan upprättas både muntligt och skriftligt och gäller då båda parterna accepterat vad man avtalat om, exempelvis kostnaden för ett par jeans och frakt ska betalas när du överlämnat paketet till transportören (1 kap 1 § Avtalslagen). Bryter en av parterna mot denna överenskommelse har ett avtalsbrott genomförts. Inga summor är för småDå det inte framgår av frågan om ni har avtalat om när varan ska anses avlämnad men du anger att ni kommit överens om att betalning ska ske när du lämnat paketet till transportören, tolkar jag det som att risken för varan går över då du lämnat paketet till transportören (7 § KöpL). Det innebär alltså att du gjort allt vad du kan för att uppfylla ert avtal. Om sedan köparen inte betalar trots att du gjort allt du ska göra föreligger ett avtalsbrott oavsett om det bara rör sig om små summor. Vad du kan göraSom säljare kan du kräva fullgörelse av betalning och kräva att köparen medverkar till köpet (52-53 § KöpL). Du har även möjlighet att kräva skadestånd i vissa fall (51 § KöpL). Du nämner bland annat att du inte hittar information om personen någonstans och inte får tag på personen. Upplever du att personen från början aldrig hade för avsikt att betala för varan bör du vända dig till Polisen och göra en anmälan om bedrägeri (9 kap. 1 § Brottsbalken). Det är dock inte något brott att hamna i insolvens, en situation då man inte har möjlighet att betala för det man köpt. Däremot ska man alltid försöka betala och du kan ta hjälp av Kronofogden för att driva in betalning. Vad du kan göra för att få betalt är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, däremot tillkommer en kostnad på 600 kronor som främst ska betalas av köparen, men kommer behöva betalas av dig om Kronofogden inte får tag i köparen. Slutligen kan du även vända dig till Plick och se ifall de kan erbjuda någon hjälp förutsatt att du hållt dig till Plicks användarvillkor. SammanfattningNär det kommer till avtalsbrott är inga summor för små för att kräva fullgörelse av köp. Upplever du att köparen hade för avsikt att vilseleda dig från början så kan du polisanmäla för bedrägeri. Du kan alltid vända dig till Kronofogden för hjälp men i ditt fall får du fundera på om du vill ansöka om betalningsföreläggande då du kan behöva betala en avgift på 600 kronor. Jag rekommenderar även att du vänder dig till Plick för att se om de har eventuella rutiner för hantering av den här typen av händelser. Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid fel i vara - Hundköp?

2020-07-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej kan jag kräva tillbaka köpeskillingen av en uppfödare vid köp av hundvalp som har en ärftlig sjukdom?Och hur i så fall går jag tillväga?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag redogöra för vilken lag som är tillämplig och i vilka sammanhang du har rätt att kräva åter köpeskillingen enligt den lagen. Dessutom kommer jag redogöra för hur du kan framställa ditt anspråk gentemot uppfödaren. Din fråga regleras antingen i konsumentköplagen (kkl) alt. Köplagen (köpl). Inledningsvis kan jag nämna att en hund är att betrakta som lös sak (varor) inom juridiken, så i de fall jag hänvisar till "varan" så menar jag hunden. Vilken lag är tillämplig? Denna fråga är avhängig på om uppfödaren anses bedriva yrkesmässig försäljning av valpar eller inte. Jag utgår från att du handlar i egenskap av konsument dvs du ska ha hunden som sällskapsdjur. Kravet på att säljaren har handlat i egenskap av näringsidkare handlar i stort sätt om säljaren livnär sig eller på annat vis får anses sälja valpar med viss kontinuitet och i allmänhet anses bedriva näringsverksamhet. Min utgångspunkt är att det rör sig om en näringsidkare. Således är konsumentköplagen tillämplig (1 § kkl). I annat fall är det köplagen som är tillämplig (1 § köpl). Jag kommer redogöra för skillnaderna i dessa två lagar. Den absolut största skillnaden är att det råder s.k avtalsfrihet inom köplagens ramar vilket innebär att ni är fria att komma överens om praktiskt taget vad som helst angående köpet. Det finns alltså brett utrymme för säljaren att friskriva sig från vissa fel alternativt begränsa sitt ansvar ( 3 § köpl). I de fall ni inte kommit överens om något särskilt gäller köplagen. När kan du kräva pengarna tillbaka? För att du ska kunna reklamera ditt köp och i slutändan få dina pengar tillbaka krävs att det är fel i vara. Begreppet fel i vara är i stort sätt detsamma för köpl och kkl, framförallt i det som skulle anses utgöra fel i ditt fall (16 § kkl och 17 § köpl). Det som skiljer sig väsentligt åt i det två lagarna är hur noggrann du behöver vara innan köpet, det vill säga undersökningsplikten. Vad innebär att du behöver undersöka varan innan köpet?Alla som köper en produkt, oavsett i vilken lag vi tillämpar, måste undersöka varan innan köpet. Man får inte påkalla några fel som man bort upptäckt innan man köpte produkten (jfr 20 § kkl och 21 § köpl). Om köpl är tillämplig så är undersökningsplikten betydligt mer långtgående innan köpet. I ditt fall kan jag tänka mig att det rör sig om att undersöka eventuella stamtavlor, undersöka arvsanlag etc. Om det är så att du fått särskilda garantier eller andra utfästelser kring just dessa omständigheter finns det anledning att säga att varan är felaktig på den grund att den avvek från garanti eller annan utfästelse (21 § kkl och 21 § andra stycket köpl). Vid garantier och särskilda utfästelser sänks kravet på undersökning om du haft anledning att förlita dig på uppgiften. Vad utgör fel i vara?Om en vara avviker från avtalet eller får anses vara bristfällig i förhållande till varor av samma slag är den felaktig (16 § kkl och 17 § köpl). I ditt fall kan jag inte utreda vad som får anses avtalat mellan er, därav kan jag enbart översiktligt redogöra för när en vara anses felaktig. En hund som har en ärftlig sjukdom bör betraktas som felaktig då ärftliga sjukdomar bör vara känt av uppfödaren och därav ska säljaren upplysa om det finns risk för ärftliga sjukdomar. Det följer av undersökningsplikten att du ska begära relevanta upplysningar om hunden för att dessutom själv kunna göra en bedömning. Bedömningen om hunden får anses felaktig får avgöras i förhållande till vad det är för typ av sjukdom samt vilken information som framgått vid köpet. Vilka påföljder kan aktualiseras vid fel i vara?Enligt kkl kan du häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig ( 29 § kkl). Min utgångspunkt är att omständigheter är av väsentlig betydelse för dig och möjlighet till omleverans eller avhjälpande är uteslutna. Om det är så att säljaren däremot har möjlighet att ersätta dig med en "felfri" valp är du skyldig att godta en ersättare om inte det medför väsentlig olägenhet för dig (26 § 2 st kkl). Vad som kan utgöra väsentlig olägenhet är relativt fritt, men det kan vara att du inte litar på uppfödaren eller av annan anledning inte vill eller kan göra affärer med den uppfödaren mer. Om köplagen är tillämplig krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig samt att säljaren insett eller bort inse detta ( 25 § köpl). Min bedömning är att vilken säljare som helst bör inse att denna typen av fel är av väsentlig betydelse för köparen. Här råder alltså inga oklarheter. När du häver ett köp ska köpeskillingen återgå samt ska du återlämna hunden (43 § kkl och 64 § köpl). Du kan även i vissa fall yrka om skadestånd för vissa utgifter som tillkommit pga att varan varit felaktig exempelvis veterinärbesök för att konstatera sjukdom (40 § köpl och 30 § kkl). Vad är viktigast av allt?Det är av central vikt att du reklamerar ditt fel hos säljaren så fort så möjligt. Gärna skriftligen (23 § kkl och 32 § köpl).Hur kan du framställa ditt anspråk mot säljaren? Lämpligen kontaktar du säljaren och försöker lösa situationen tillsammans med säljaren. Om det visar sig vara besvärligt är det rimligt att skicka in skriftligt underlag till varför du vill häva köpet och vad dina anspråk är. Svarar inte säljaren på detta kan det vara relevant att kontakta en jurist och driva saken i officiella forum. Ofta sker det genom en stämningsansökan som sedan renderar i en förlikning eller rättsprocess. SlutsatsUtifrån din information kan jag inte lämna något konkret svar, det hela blir avhängigt på vilken lag som är tillämplig samt vad ni kommit överens om vid försäljningstillfället. Min bedömning lutar något mer åt det hållet att varan är felaktig och att du har fog för att häva ditt köp och återfå dina pengar. Om du önskar få ytterligare hjälp i ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta någon av våra verksamma jurister här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Vad kan man göra om företaget inte återkopplar efter reklamation?

2020-07-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Handlade i maj i år en matgrupp för trädgården för närmare 20000 kr. från en stor online byggvaruhus. När jag packar upp möblerna efter leverans visar det sig att matbordet är kraftigt skadad (40 cm lång spricka i stommen) och en av de 8 matstolarna är trasig så det inte är möjligt att använda. Jag gjorde en reklamation samma dag enligt säljarens anvisningar tillsammans med bilder på de skadade möblerna. Nu har det gått 5 veckor sedan min reklamation och jag får ingen återkoppling från säljaren, varken per mail eller telefon. Enda svaret deras reklamationsavdelning ger per telefon är att de har väldigt mycket att göra och att jag kommer bli kontaktad av deras transportskadeavdelning (vilket aldrig sker). Nu har snart halva sommaren gått och jag är fast med en möbelgrupp som inte kan användas som avsedd. Hur lång tid är rimligt att vänta på att ett reklamationsärende ska hanteras (Konsumentköplagen anger skyndsamt ?) och har jag rätt att häva köpet (trots att jag inte har emballaget kvar) med hänvisning till att säljaren inte uppfyller sina åtagande. Mvh/Besviken kund
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer först att gå igenom vad som gäller enligt lagen om man har köpt en vara som är skadad. Om du har köpt matgruppen som privatperson av ett företag är konsumentköplagen (KköpL) aktuell. Jag kommer sedan att ge dig råd för hur du kan gå vidare med ditt ärende. Vad kan du kräva av säljaren vid fel i varan?För att kunna häva köpet eller kräva andra åtgärder av säljaren krävs att matgruppen är felaktig i köprättslig mening. Att varan är felaktig innebär att den avviker från vad ni har avtalat om (16 § KköpL). Eftersom du skriver att matbordet har en spricka och att en av stolarna är trasig avviker matgruppen definitivt från vad ni har avtalat om. Min bedömning är därför att matgruppen är felaktig. Vid fel i varan får du som köpare i första hand kräva reparation eller att du får en helt ny matgrupp. Om säljaren inte vill erbjuda detta har du istället rätt att få prisavdrag eller häva köpet (22 § KköpL). Om säljaren erbjuder sig att reparera felen alternativt erbjuder dig en ny matgrupp måste det ske inom så kallad "skälig tid" (26 § tredje stycket KköpL). Vad som är skälig tid får bedömas i varje enskilt fall. Med tanke på att du köpte matgruppen inför sommaren och ännu inte har kunnat använda den är min bedömning att säljaren inte har agerat inom skälig tid. Detta innebär att du istället har rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet (28 § KköpL). För att få häva köpet krävs det också att felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KköpL). Denna regeln är till för att förhindra att köparen försöker häva ett köp när det endast rör sig om mindre fel. Eftersom du inte har kunnat använda matgruppen på hela sommaren och den köptes för att stå i trädgården är dock min bedömning att det inte är fråga om ett mindre fel. Felet är alltså av väsentlig betydelse för dig, vilket innebär att du har rätt att häva köpet. Det spelar ingen roll att du inte har emballaget kvar. Avslutande rådEftersom företaget fortfarande inte har återkopplat efter att du gjorde reklamationen skulle jag rekommendera att du istället vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Enligt ARN kan man förvänta sig att företaget svarar på en reklamation inom fyra veckor. Eftersom du skriver att du har väntat i fem veckor kan det alltså vara en bra idé att ta ärendet vidare till ARN. Om de tar upp ärendet kan de exempelvis besluta att du har rätt att häva köpet. Du kan läsa mer om hur du gör en anmälan till ARN här. Hoppas att du har fått svar på dina frågor!Vänligen,

Hur ingås bindande avtal över telefon och vad gäller angående reklamationsrätten?

2020-07-02 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Min vän som pensionär har blivit lurad av en försäljare och tecknat avtal via telefon. Nu är hon tvingad att ha prenumeration på dyra vitamintillskott från företaget. Hon har inte skrivit på något skriftligt. Vad kan hon göra för att säga upp den och eventuellt få pengarna tillbaka? Får företaget göra så? De vägrar avbryta den och hänvisar till bidningstid. Med vänlig hälsning
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga ska jag redogöra för hur man ingår avtal över telefon samt vad som gäller för ångerrätt i affärer över telefon. Din fråga regleras i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL). Hur ingås bindande avtal - HuvudregelnSvensk avtalsrätt bygger på anbud-accept modellen för att beskriva när ett bindande avtal kommer till stånd. Modellen kan kortfattat beskrivas så att ett anbud lämnas (förslag) till någon, mottagaren av detta anbud har sedan till att acceptera eller avvisa det anbudet. Om anbudet och accepten matchar (samstämmiga) så bildas ett juridiskt bindande avtal. Ett avtal kan alltså se ut i princip hur som helst, så länge anbud accept komponenterna kan urskönjas. När ett bindande avtal har utbildats mellan parterna ska principen om pacta sund servanda (avtal ska hållas) vara ledande, det innebär att respektive part är juridiskt skyldiga att införliva sina förpliktelser enligt avtalet (1 § avtl). Vad gäller vid försäljning över telefon?När en näringsidkare kontaktar dig över telefon i försäljningssyfte gäller en särskild lag: Distansavtalslagen. De huvudsakliga dragen i denna lagen är att den som beställer något över telefon alltid har 14 dagars ångerrätt (2 kapitlet. 10 § DAL), dessutom finns det sedan 2018 även ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Detta innebär att du inte kan ingå bindande avtal muntligen över telefon utan det krävs att du skriftligen får avtalet och efter samtalet signerar det (2 kapitlet 3 a § DAL). Utifrån din fråga så verkar det som att du inte fått ta del av något skriftligt underlag och således leder det mig till slutsatsen att något bindande avtal inte föreligger med bolaget. SlutsatsOm företaget inte iakttagit de reglerna som återfinns i DAL har inget bindande avtal ingåtts. Således behöver inte din vän betala utan ska istället vända sig till allmänna reklamationsnämnden. Om det är mindre än 14 dagar sedan din vän ingick avtalet så har hon rätt att reklamera sitt köp. Om du behöver ytterligare hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta en av våra verksamma jurister via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga,MVH