Skadestånd på grund av en reklamation

2020-09-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Såhär ligger det till. Jag hade för några månader sedan (mindre än 6 mån) beställt en bänkskiva från Ikea som nu är monterad hemma hos mig. Jag har upptäckt att undersidan av bänkskivan börjat släppa och att trät svällt upp. Jag vet att jag har reklamationsrätt för bänksskivan, men det kommer att kosta mig en hel del för att anlita byggaren igen för att montera av skivan och sedan betala någon för att frakta den till Ikea. Min fråga är nu då, kan jag få ersättning för detta med, alltså att Ikea står för dessa kostnader då dem uppstår pga fel i deras produkt?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du utöver din reklamationsrätt har rätt till ersättning för övriga utgifter på grund av felet på bänkskivan. Din rätt som konsument regleras i konsumentköplagen. Reklamationsrätt Som du skriver i din fråga så undrar du inte om du har rätt att reklamera varan. Jag vill dock understryka att felet vara ursprungligt, alltså att det fanns vid köpet, för att du ska ha rätt att reklamera varan. Om det är ett monteringsfel som gör att träet sväller så måste du alltså vända dig till den som monterade skivan.Ersättning för utgifter och förlusterOm du som konsument har fått utgifter på grund av felet på varan, kan du ha rätt till av säljaren. Denna ersättning kallas skadestånd och detta regleras i 30 § konsumentköplagen. Rätten till skadestånd har konsumenten både om felet blivit reparerat eller om köpet har hävts. Typiska kostnader som en konsument kan ha rätt till är utlägg för resor och transporter. En sak att tänka på är att du som konsument måste försöka begränsa förlusten och skadorna. Med detta menas exempelvis att konsumenten inte får förvärra ett fel på en vara genom att använda den. Om konsumenten trots denna begränsningsplikt ex använder varan får konsumenten betala en del av förlusten.I ditt fall: Du har som konsument rätt till skadestånd för frakten av bänkskivan till IKEA. Du bör även ha rätt till kostnaden för nedmonteringen av bänkskivan. Glöm inte att spara kvitton då du måste kunna visa vilka övriga kostnader du haft i samband med felet på bänkskivan.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har fler frågor. Lycka till med reklamationen!

Ersättning för stulet paket

2020-09-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har beställt och betalat en vara men inte hunnit hämta ut paketet innan det blev stulet när mitt paketombud hade inbrott i sin affär. Vem är ansvarig och kan jag få ersättning för varan och i så fall från vem?
Elin Andrén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen och KöplagenMan brukar skilja på konsumentköp, då konsumentköplagen(KKöpL) blir tillämplig, och köp mellan privatpersoner/företag, då blir vanligtvis köplagen (KöpL) användbar istället. Dessa lager skiljer sig åt och jag kommer därför att förklara vad som gäller utifrån båda lagarna eftersom jag inte vet vilket partsförhållande som gäller för ditt köp. Om du har beställt varan som privatperson från ett företag blir konsumentköplagen tillämplig. Denna lag är tvingande vilket innebär att lagen inte kan avtalas bort genom avtal (3 § KKöpL) Dock är det okej för företag att erbjuda förmånligare villkor till konsumenten än vad som följer av konsumentköplagen.Om det däremot gäller ett köp av en vara mellan två privatpersoner eller företag blir köplagen tillämplig, och denna lag går att avtala bort. Eftersom jag inte vet något om ditt avtal så kommer jag utgå ifrån att köplagens bestämmelser gäller.Risken för varanFrågan blir om risken för varan har gått över på dig som köpare/konsument. Om detta har skett så har företaget/personen du köpte varan av inget ansvar för att varan blev stulen (förutsatt att säljaren inte själv orsakat händelsen). Du måste i sådana fall betala för varan även om du inte har fått varan (12 § KöpL och 8 § KKöpL). När övergår risken?När konsumentköplagen är tillämplig övergår risken vid varans avlämnande. Avlämnande innebär att varan har kommit i konsumentens besittning, det krävs med andra ord en besittningsövergång. (6 § KKöpL). Alltså bör risken inte har övergått förrän konsumenten har hämtat ut varan från posten, förutsatt att det är företaget som har åtagit sig att handha transporten. Om du själv har anlitat en transportör självständigt är det antagligen så att risken har övergått på dig när företaget lämnade över varan till den transportören, men jag vill påpeka att rättsläget här är oklart. När köplagen är tillämplig övergår risken när varan har avlämnats för avhämtning och köparen har fått information om att varan finns tillgänglig för avhämtning (13 § tredje stycket KöpL). Jag antar att du innan stölden hade faktiskt vetskap om att paketet fanns tillgänglig för avhämtning. Därmed har risken övergått på dig förutsatt att köplagen är tillämplig. Jag vill nämna att risken kan övergå i tidigare skede beroende på vilket typ av köp de är, men jag går inte in på de reglerna nu eftersom de inte är relevant för ditt fall. Slutsats och sammanfattningOm konsumentköplagen är tillämplig:Risken har antagligen inte övergått på dig, förutsatt att näringsidkaren har anlitat transportören. Detta innebär som sagt att säljaren har ansvaret för varan om den försvinner eller förstörs. Därmed kommer dröjsmålsreglerna bli tillämpliga eftersom du inte har fått varan inom rätt tid. Då kan du häva köpet och därmed få pengarna tillbaka från företaget. Du måste dock meddela företaget inom skälig tid att du vill häva köpet (13 § KKöpL). Om köplagen är tillämplig:Risken har övergått på dig och du kan inte begära ersättning av säljaren. Jag tror att det blir svårt att begära ersättning av postombudet eftersom de brukar avskriva sig ansvar för hinder eller omständigheter som är utanför deras kontroll, som de inte kunde undvika eller övervinna. Om tjuven blir fast kan hen bli skyldig att betala skadestånd till dig enligt skadeståndslagen. Du kan såklart testa att vända dig till postombudet och begära ersättning. Du kan också vända dig till ditt försäkringsbolag (om du har sådan försäkring). Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Utebliven betalning

2020-09-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag jobbar som personlig tränare och har sedan tre år tillbaka jobbat som konsult med min firma åt ett annat företag som heter MF. Arrangemanget har sett ut så här: Agda beställer personlig träning av MF, MF frågar mig om jag kan träna Agda. Jag tränar Agda åt MF:s i deras lokaler under deras namn mot ett bestämt timarvode på 500kr/h. I slutet av månaden så sammanställer jag ett underlag med antalet timmar jag har tränat Agda och med det skickar jag en faktura på timmarna till MF. MF skickar sedan en faktura till Agda på 900kr/h.Av olika anledningar så har jag nu slutat att arbeta som konsult till MF och jobbade min sista månad nu i Augusti. Som vanligt har jag skickat min faktura för de timmar som jag har utfört åt dem i Augusti men nu nekar ägaren mig betalning. Ägaren av MF har sammanställt en lista med fakturor från 2019 som dem inte har fått in betalning på och han menar att han inte tänker betala mig fören jag ser till att dem pengarna kommer in. Jag har tränat dessa personer vars fakturor inte är betalade.Två frågor jag har är: 1: Kan han neka mig betalning på mitt arbete jag har utfört åt honom för att han inte har drivit in pengarna från sina fakturor? 2: Är jag och mina firma ansvarig att se till att hans företag får betalt på de fakturor dem skickar ut?Jag tänker att jag har utfört mitt arbete mot honom och ska få betalt för det vare sig dem driver in sina pengar eller inte.
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.I mitt svar har jag först förklarat hur jag tolkar din fråga, därefter följer mitt svar. Jag har även gett förslag på hur du kan gå vidare med ärendet. I slutet finner du även ett exempel på ett kravmail du kan skicka till MF. Var observant på att exemplet är skrivet utan full vetskap om alla detaljer kring ditt ärende. Väljer du att använda mailet kan du alltså behöva korrigera eller komplettera vissa saker, om inte annat fylla ut med diverse artighetsfraser om du finner det lämpligt.Hur jag tolkar din frågaSom jag tolkar din fråga har du ett avtal med MF och inte med Agda. Ert avtal stipulerar att du ska leda träningspass för MF med MF:s kunder. Ni har inte avtalat att det ingår i dina förpliktelser att driva in MF:s kundfordringar. Din betalning har inte heller villkorats att Agda erlägger sin betalning.Kan du nekas betalning på den grund att MF inte har fått betalt?Eftersom det är MF du har ett avtal med och du har fullgjort dina förpliktelser enligt ert avtal har du rätt att få betalt. En allmän fordringsrättslig princip är att en fordran utan förutbestämt förfallodatum ska betalas vid anmodan (se KöpL 49 § och SkbrL 5 § genom s.k. analog tillämpning). Eftersom du har framställt ett betalningskrav genom faktura gäller det förfallodatum som framgår av fakturan. Har fakturans förfallodag passerat har du rätt till dröjsmålsränta (RänteL 4 §). Räntan motsvarar referensräntan med tillägg av åtta procentenheter (RänteL 6 §).Sammanfattande kommentarEftersom det är MF du har slutit ett avtal med är det er överenskommelse som ligger till grund för bedömningen. MF kan varken på egen hand, eller i samförstånd med Agda, förpliktiga dig till nånting som varken är sedvana i branschen, har tagits upp i anslutning till avtalets ingående eller i själva avtalet. Denna sentens ger uttryck för principen om avtalet subjektiva begränsning. Sammanfattningsvis har du alltså rätt att få ut din betalning.Vad kan du göra härnäst?Ett första steg är att skicka ett kravmail till MF där du kräver betalt. De verktyg du har att tillgå vid utebliven betalning är antingen att ansöka om betalningsföreläggande hos KFM eller stämning i domstol (här finner du en mall för stämningsansökan). Förslagsvis kan du i kravmailet även påpeka att det är dessa alternativ du har om MF inte betalar. Därutöver kan du bifoga en ifylld stämningsansökan som du informerar kommer att skickas in till behörig tingsrätt. Nedan följer ett exempel på hur ett sådant kravmail kan se ut, men jag råder dig att formulera ett eget eftersom jag inte har detaljerna i ditt ärende. Hoppas du fick svar på din fråga!Exempel på kravmail"Bifogat finner ni en stämningsansökan som kommer skickas till [stad] tingsrätt om ni inte har fullgjort följande förpliktelse inom … dagar.1. Ersättning för uppdrag utförda under augusti månad: [belopp]2. Betalning av dröjsmålsränta, för närvarande: [datum], [belopp]Första punkten avser förfallen fordran för uppdrag utförda under augusti månad. Uppdragen har utförts enligt det avtal vi har kommit överens om. Som inhyrd konsult är jag förpliktigad till endast er, MF, min avtalspart. Min fordran mot er har varken tidigare, eller denna gång, villkorats av att ni lyckas driva in era kundfordringar.Enligt allmänna köprättsliga principer ska gäldenären betala när borgenären ber om betalning, förutsatt att inget annat har avtalats (se köpl 49 § och skbrl 5 § jmfr även 41 § kköpl). Eftersom skickad faktura är att betrakta som ett betalningskrav, och ni har getts [förfallotiden] dagar på er att betala är fordran förfallen till betalning. Dröjsmålsräntan avser således försenad betalning av nämnda fordran.Eftersom ni hävdar att min fordran mot er är villkorad era kundfordringars indrivande tolkar jag en, trots detta betalningskrav, utebliven betalning som ett bestridande av min fordrans giltighet. Således kommer jag vid utebliven betalning att lämna in bifogad stämningsansökan till [stad] tingsrätt. Därutöver kommer ytterligare dröjsmålsränta samt ersättning för rättegångskostnader (RB 18 kap 8 §) läggas till.Erkänner ni min fordrans giltighet men trots det inte erlägger betalning kommer jag vända mig till Kronofogden för begäran om ett betalningsföreläggande, och vid fortsatt utebliven betalning, utmätning. Beror den uteblivna betalningen på insolvens kommer en ansökan om konkurs inges i enlighet med 2 kap 1 § och 9 § konkurslagen.Jag hoppas ni inte betraktar denna erinran som något annat än en uppriktig redogörelse för vilka olika handlingsalternativ ni lämnar mig med. Med vänliga hälsningar[datum/ort]"

Fel i vara

2020-09-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte en häst av uppfödaren (momsad) 2 månader efter köp var hästen halt. I 8 månader stod hästen mer eller mindre på box och för en vecka sedan fick hon somna in. Inget står i kontraktet om att hon var skadad vid köp, hon hade haft kotledsinflammation en gång. Hon var besiktad/checkad en månad innan köp. Hur går jag tillväga för att få tillbaka mina pengar? Går det att få tillbaka pengar? Både veterinär och hovslagare hävdar att felen på hästen kommer från tidigare ägare. Mvh
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Säljarens felansvar regleras i Köplagen. Jag antar vid svarandet av frågan att uppfödaren inte räknas som näringsidkare och därmed anses som privatperson. Anses uppfödaren vara näringsidkare ska istället Konsumentköplagen användas vid besvarandet. Förutsättningen för att en köpare ska kunna begära prisavdrag/hävning är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen). Slutligen kan köparen häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § Köplagen). Vad utgör en felaktig vara?Varan felaktig enbart om felet fanns vid riskövergångenDen avgörande tidpunkten för avgörandet om huruvida en vara är felaktig eller inte är vid överlämnandet av varan (21 § Köplagen). Då anses risken övergå från säljare till köpare. Har ett fel uppstått i varan före överlämnandet svarar alltså säljaren för felet även om detta visar sig först senare. Uppstår felet först efter riskövergången svarar köparen för felet. Avtalsenligt skick - ändamålsenligt skickI första hand ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § Köplagen). I och med att du inte nämner att säljaren specificerat hästens skick får man gå vidare till mer allmänna utgångspunkter kring skick. I regel ska varan då vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § Köplagen), eller vara ägnad för ett särskilt ändamål om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan inte stämmer överens i det ovannämnda anses den som felaktig. Fel som köparen får antas känt till vid köpet går inte att åberopaEn ytterligare dimension är att du inte får åberopa såsom fel det du måste antas ha känt till vid köpet (20 § Köplagen). Om köparen har undersökt varan före köpet får denne nämligen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen. Här ställs dock inga omfattande krav av köparen. Det finns ingen skyldighet att undersöka en vara före ett köp, och har en undersökning skett ska beaktas hur långtgående denne varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökningen upptäcka felet. Är det så att felet krävt omfattande undersökning/veterinärkontakt krävs det inte av dig att du ska ha upptäckt ett sådant fel. För ett sådant krav förutsätter det att felet varit relativt lätt att upptäcka samt att du, vid upptäckt hade förstått vad felet innebar. Avgörande att du reklamerat feletOm det är så att felet fanns vid riskövergången och du inte kan anses ha känt till detta vid köpet går det ändå inte att åberopa om du inte reklamerat felet till säljaren inom skälig tid efter det att han märkt av felet (32 § Köplagen). Här torde ett par månader vara en skälig frist. Krav på innehållet i en reklamation är inte större än att det ska framgå att du är missnöjd med varan i fråga. Krav på användande av ordet "reklamation" finns inte. Meddelade du säljaren inom den tiden efter att du fick kännedom om felet torde det gå att åberopa. En ytterligare förutsättning för att du ska kunna häva köpet är att du inom skälig tid efter att du märkt av felet meddelar säljaren att du vill häva köpet (39 § Köplagen). Bedömningen för vad som anses som skäligt torde vara densamma som den för reklamationssituationen, dvs. några månader. I och med att upptäckten gjordes för länge sedan och i och med att hästen avlidit sedan dess kan det vara svårt att idag häva köpet. Vad kan du göra?Det du kan göra är, utöver att försöka med hävning om du anser att du lämnat hävningsförklaring är att kräva skadestånd för de skador du fått till följd av att hästen var felaktig. Här krävs dock fortfarande att en reklamation skett för att du ska kunna åberopa skadestånd. I och med att hästen dör lider du en ekonomisk förlust motsvarande dennes värde. Detta kan du eventuellt kräva av säljaren i domstol. Har det inte givit något att kontakta uppfödaren kan ett ytterligare meddelande med hot om repressalie vara lämpligt. Är de skador du haft och vill få åter lägre än 23 250 kr kan därefter ett förenklat tvistemål vara att föredra. Genom stämning här riskerar du inte förlora lika mycket på en eventuell förlust då varje part i princip står sina egna rättegångskostnader. SammanfattningsvisDet kan fortfarande vara aktuellt med en hävning om det är så att du tidigare lämnat hävningsförklaring. Har du inte det kan skadestånd fortfarande vara aktuellt, om det anses att felet förelåg vid köpet och du inte vetat om detta. Här krävs också att du har reklamerat felet inom skälig tid efter att du märkt av felet (sannolikt några månaders tid). Om inte meddelande till säljaren om skadestånd ger något kan det vara lämpligt med stämning i domstol. OM skadeståndet rör mindre belopp (23 250 kr) är en förenklad tvist att föredra då rättegångskostnaderna är kraftigt reducerade och då ytterligare kostnader går att förutspå på ett lättare sätt än i en vanlig tvist. Vänligen,

Dröjsmål vid konsumentköp

2020-09-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag skulle köpa en soffa, som inte fanns i butikens lager när jag var där. Men de skulle få in den om 2 veckor sa de, så jag betalade priset för soffan. Jag går dit 2 veckor senare och de har ej fått in soffan, då det skett en stöld på leverantörens lager. Hur gör jag nu? Har redan betalat för soffan.
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Vad gäller?Jag tolkar din fråga som att du har köpt soffan i egenskap av konsument av en näringsidkare, av den anledningen reglerar konsumentköplagen ert avtalsförhållande i den mån avtalet inte innehåller mer förmånliga överenskommelser (KköpL 1 § och 3 §). Eftersom ni avtalade att soffan skulle hållas tillgänglig för avhämtning två veckor efter betalningen är säljaren i dröjsmål (KköpL 5 § och 9 §). Om du vill, och det är möjligt för säljaren och inte orimligt att för den att ordna fram en ny soffa, kan du kräva att säljaren fullgör sin del av avtalet (KköpL 10 § och 12 §). Om säljaren inte kan leverera en ny soffa p.g.a. att den är helt slut eller liknande, har du rätt att häva köpet (KköpL 13 §). Om säljaren kan leverera en annan likadan soffa, men behöver mer tid på sig, har du rätt att häva köpet om soffan inte levereras efter en skälig tilläggstid som ni tillsammans kommer överens om (KköpL 13 §). Hävs köpet har du rätt att få tillbaka pengarna utan oskäligt dröjsmål (KköpL 43 §).Vad kan du göra nu?Nu när du förhoppningsvis har bättre koll på dina rättigheter råder jag dig att kontakta säljaren. Sannolikt kan ni nå en överenskommelse om du fortfarande vill ha soffan och säljaren kan leverera den inom en skälig tilläggstid som ni kommer överens om. Kan inte säljaren fixa fram en ny soffa har du rätt att få tillbaka pengarna.Hoppas du fick svar på din fråga.

Fel på bilen - kan man häva köpet?

2020-09-16 i Köplagen
FRÅGA |Jag har nyligen köpt en bil närmare bestämt en bmw 320i sedan. Nu har jag varit ägare till bilen i en vecka ungefär och en mängd fel har uppstått med bilen. Allvarligast av alla är att det finns en spricka ca 10cm framför hjulhuset på höger sida precis under spolarvätsketanken. Upptäcktes genom att jag spårade en läcka till spolarvätsketankenDet finns spår av att någon har reparerat bilen däribland att trasiga delar som slitits loss skruvats på plats igen. Jag börjar därför misstänka att säljaren är en bedragare.Kruxet är att den tidigare (officiella) ägaren inte pratar svenska och det är hennes man som använde bilen och som jag har pratat med. Hon har bara skrivit på ägarbytet. Och bilen är köpt per muntligt kontrakt. Dock har jag en app på telefonen som spelar in alla samtal jag ringer eller tar emot. Där ringde jag och pratade med bilens brukare (mannen) som efter lite utfrågning tröttnade på mina frågor och sa citat "inget fel på bilen, allt fungerar" vilket det inte gör...Jag har smsat mannen som var brukare till bilen och påpekat bilens brister men inväntar hans svar.Mina frågor lyder helt enkelt: hur skyddad är jag i denna situationen? finns det någon möjlighet för mig att få köpet hävt? Kan frun hävda att hon inte kände till dessa fel på hennes bil för att hon inte använder den och på så sätt undvika ansvar?Tack på förhand
Ellen Lagnéus |Hejsan,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Jag tolkar det som att du köpt bilen av en privatperson, och när privatpersoner köper/säljer saker till varandra regleras det av köplagen (1 § KöpL). När man köper något av en privatperson är man generellt inte lika skyddad som när man köper något av en näringsidkare, i ditt fall en bilhandlare. Köplagen innehåller dock ett grundskydd, men som utgångspunkt gäller det som du och säljaren har kommit överens om. Hur skyddad du är i just denna situationen beror dock på lite olika faktorer. För att du ska kunna göra olika påföljder gällande mot säljaren, tex häva köpet, få bilen lagad eller tex få ett prisavdrag krävs att det går att konstatera att det är ett fel på bilen. Enligt köplagen föreligger fel om varan inte motsvarar den kvalitet som avtalats med säljaren, eller om varan avviker från vad man som köpare med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Med andra ord, om bilen inte håller den avtalade standarden eller är i väldigt mycket sämre skick än vad du som köpare kunde räknat med.Utifrån din beskrivning tolkar jag det som att bilen inte håller den standard du menar att ni kommit överens om. Min utgångspunkt i svaret blir därför att det är fel på varan enligt köplagens regler, men då det framgår inte helt exakt vad ni avtalat om bilens skick eller standard så jag kommer därför att gå igenom olika steg som gäller för fel på varor vid köp mellan privatpersoner.Undersökning av bilenVid privatköp gäller vad som kallas för undersökningsplikt. Det innebär att du som köpare bör undersöka bilen noga innan, eftersom du inte kan klaga på fel som du borde ha upptäckt innan köpet (20 § KöpL). Du är också skyldig att undersöka bilen så snart du kan efter att den avlämnats hos dig (31 § KöpL).Det framgår inte om eller hur noga du undersökte bilen innan du köpte den. Om du undersökte bilen innan finns det möjlighet att eventuellt göra vissa fel gällande där säljaren är den som blir ansvarig.Befintligt skickDu nämner inte om bilen såldes "i befintligt skick" eller inte, men jag väljer ändå att ta upp det eftersom det är vanligt att begagnade varor säljs med just det villkoret.Om personen som sålde bilen till dig skrev eller sa att "bilen säljs i befintligt skick" så innebär det att säljaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel. Om bilen däremot ändå inte stämmer överens med olika uppgifter som säljaren lämnat till dig, eller kanske undvikit att berätta om något väsentligt fel som säljaren borde känt till, tex dolt en allvarlig skada eller om bilen är i väsentligt sämre skick än vad du kunde förutsätta kan bilen ändå anses vara felaktig (19 § KöpL).Påföljder man kan göra gällande om fel föreliggerInnan man kan göra en påföljd gällande krävs dock att man reklamerar varan i skälig tid (32 § KöpL). För att reklamera bör du kontakta säljaren, helst skriftligt och förklara vad du tycker är fel på bilen. Ge ett förslag på vad du önskar för lösning. Du ska reklamera så fort du kan, vilket det verkar som att du gjort då du nämner att du redan smsat säljaren.Eftersom du därför kan anses ha reklamerat och det föreligger fel på bilen kan du därför ha rätt till påföljd. De påföljder man kan göra gällande avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § KöpL).Avhjälpande eller omleverans innebär tex att säljaren åtgärdar det som är fel eller levererar en likvärdig bil (34 § KöpL). Detta är dock ovanligt när det kommer till köp mellan privatpersoner eftersom det sällan finns en likvärdig bil att leverera och/eller man kanske inte har kunskapen att laga det som är fel i bilenPrisavdrag kan bli aktuellt om det inte går att åtgärda det som är fel eller inte heller går att leverera en annan, likvärdig bil (37 § KöpL). Prisavdraget ska vara ungefär lika stort den beräknade värdeminskningen är på bilen i relation till felet (38 § KöpL).Du kan även ha rätt att häva köpet om felet är av stor betydelse för dig, och säljaren borde ha insett detta (39 § KöpL). Det betyder att du får pengarna tillbaka. Det kan vara bra att känna till att du inte kommer kunna begära att häva köpet direkt, utan säljaren måste få en chans att avhjälpa felet eller leverera en ny vara. Men om dessa påföljder inte kan bli aktuella har du alltså rätt att begära hävning.Om du har rätt till ersättning för de kostnader du har fått på grund av felet kan du även ha rätt att kräva skadestånd (40 § KöpL). Det kan vara att du t.ex. har lidit ekonomisk skada till följd av att du inte kunnat använda bilen som förväntat och haft utgifter och kostnader i samband med detta.Sammanfattningsvis blir min rekommendation att fortsätta ha en dialog med säljaren om ni kan komma överens om hur säljaren kan hjälpa dig att lösa det som är fel. Ett annat förslag kan vara att be att få bilen besiktigad eller besöka en bilverkstad som kan göra ett uttalande om vad som är fel och på vilka sätt man kan åtgärda det. Om du och säljaren ändå inte kan komma överens behöver du istället vända dig till tingsrätten, som då kommer få pröva din fråga.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och att ni hittar en lösning. Du är varmt välkommen att återkomma om du har nya frågor!Vänliga hälsningar,

Konsumenttjänstlagen

2020-09-15 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag har lämnat in min cykel till en cykelverkstad (det är alltså inte så att jag köpt cykeln hos dom och det var något fel på den). De gav mig en dag då cykeln skulle vara klar och jag skulle fått ett sms men jag hörde aldrig något. Jag ringde därför dit och då fick jag ett otydligt och otrevligt bemötande utan besked på när de trodde cykeln skulle vara klar.Min fråga är därför hur länge det är skäligt för mig att vänta, och också vad jag isåfall kan förvänta mig om det tar för lång tid (prisavdrag?).Tack på förhand!
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har förstått din fråga som att du lämnat en cykel i en verkstad i syfte för att få den reparerad. Jag uppfattar det även som att du och cykelverkstaden kom överens om ett datum för när din cykel skulle vara redo för avhämtning. I detta fall är cykelverkstaden en näringsidkare som utför en tjänst åt dig som är en konsument. Bestämmelser om detta finner vi i konsumenttjänstlagen. Eftersom du och verkstaden kom överens om ett datum för avhämtning av cykeln, innebär detta att verkstaden är försenad med reparationen, dvs i dröjsmål. Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om uppdraget inte avslutats inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning (24 § konsumenttjänstlagen). Vad kan du göra?Eftersom vi har konstaterat att verkstaden är i dröjsmål, så kan du som konsument kräva påföljder. Vid dröjsmål på näringsidkarens sida får konsumenten hålla inne betalningen, välja mellan att kräva att näringsidkaren utför tjänsten, häva avtalet. Konsumenten kan även få skadestånd av näringsidkaren. Allt detta framgår av 25 § konsumenttjänstlagen. Du kan hålla inne så mycket av betalningen som du anser krävs för att säkerställa att verkstaden genomför reparationen 27 § konsumenttjänstlagen. Du kan också kräva att verkstaden fullgör reparationen, detta kan du kräva så länge verkstaden inte kan visa på att det finns något hinder som de inte kan övervinna, t.ex oskäligt stora kostnader till förhållande till reparationen 28 § konsumenttjänstlagen. Annars kan du gå till en annan verkstad och reparera cykeln och i samband med detta häva avtalet om det är av väsentlig betydelse 29 § konsumenttjänstlagen. Om det är så att reparationen i detta fall tagit väldigt lång tid och att du har ett behov av att få de tillbaka i tid, så tyder detta på att en väsentlig betydelse finns. Till sist har du möjlighet att kräva verkstaden på skadestånd 31 § konsumenttjänstlagen. Detta kan du endast göra om du har lidit en ekonomisk skada, dvs att du har drabbats av ekonomiska kostnader till följd av dröjsmålet. Skadeståndets storlek beräknas genom att man jämför med vad det skulle kostat dig om verkstaden inte hade varit i dröjsmål, och vad det sedan kostade dig när verkstaden var i dröjsmål. Det är mellanskillnaden som utgör skadeståndets belopp. Slutsats:Prisavdrag räknas inte upp som påföljd i konsumenttjänstlagen vid näringsidkarens dröjsmål. Cykelverkstaden har inte rätt att behålla din cykel för reparation eftersom de är i dröjsmål. Du kan antingen häva avtalet direkt och då få tillbaka din cykel. Du kan också hålla inne betalningen eller kräva att cykeln repareras om du känner för att ge verkstaden en till chans. Om du har haft några extra kostnader i samband med verkstadens dröjsmål så kan du begära skadestånd. Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen

Rätt till prisavdrag vid fel på varan

2020-09-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, köpte en bil för 170 tusen kr för 1 månad sedan. 2 veckor efter köpet såg jag att bilen var målad. Åkte till en billackeringsfirma och där konstaterade de också att så var fallet. Det var ingenting bilfirman som jag köpte bilen av sa till mig, att bilen varit målad på sidan. Bilfirman påstår att färgen lossnade och att det endast är klarlackat , men billackeringsfirman säger att det är målat. Nu till min fråga - vad kan jag göra i detta fall? Kan jag kräva att få en liten summa tillbaka på det jag betalade för bilen? Eller hur kan ni hjälpa mig?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen (KKöpL) är tillämplig lag i detta fall eftersom det handlar om köp av lös sak som en näringsidkare sålt till en privatperson (1 § KKöpL). Lagen är tvingande till konsumentens fördel (3 § KKöpL). Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller. En sammanfattning kommer finnas längst ned i dokumentet.Fel på varanEn vara anses vara felaktig om den i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning avviker från vad som följer av avtalet. Vidare anses den vara felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet (16 § KKöpL). Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare (20 § KKöpL)Först måste man konstatera att det föreligger fel enligt lagens mening. Jag kan inte konstatera att det föreligger fel på grund av att varan avviker från avtalet eftersom frågan inte har tillräcklig information för att jag ska kunna dra den slutsatsen. Dessutom känner jag inte till omständigheterna vid köpet. Jag kan dock konstatera att det föreligger fel i den mening att målningen var något som bilfirman borde ha upplyst dig om och att det var något som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, förutsatt att underlåtenhet kan antas ha inverkat på köpet - du kanske inte hade gått med på det priset om du hade vetat att bilen var målad. Eftersom felet fanns redan vid köpet så är det något som säljaren ska svara för.Påföljder vid felNär varan är felaktig har köparen rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får han kräva skadestånd och hålla inne betalningen (22 § KKöpL). Köparen måste dock reklamera inom skälig tid efter det att han märkt eller borde märkt felet för att inte bli miste om rätten till påföljderna. Meddelande inom två månader efter köparen har märkt eller borde märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid (23 § första stycket KKöpL). Eftersom du kontaktade bilfirman inom god tid efter du märkte felet så anser jag att har du reklamerat i rätt tid.Kan jag kräva att få en liten summa tillbaka på det jag betalade för bilen?Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet (28 § första stycket KKöpL). Eftersom avhjälpande eller omleverans inte är aktuellt i detta fall så kan du kräva prisavdrag. Prisavdrag skall beräknas på objektiva grunder och motsvara skillnaden i värde vid tiden för avlämnandet mellan en vara i avtalsenligt skick och den felaktiga.En köpare har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (30 § KKöpL). Skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad som avses i 33 § samt annan förlust på grund av dröjsmålet eller felet (32 § första stycket KKöpL). Reglerna innebär att du även har rätt till ersättning ifall att du har lidit skada eller haft andra utgifter på grund av felet.Du kan också häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KKöpL).SammanfattningFör att man ska kunna kräva något gentemot säljaren måste det föreligga fel enligt lagens mening. Dessutom måste man ha reklamerat i tid. Som sagt ovan så tycker jag att båda är uppfyllda i detta fall. Alltså det föreligger fel och du har reklamerat i god tid. Detta ger dig möjlighet att kräva prisavdrag och även skadestånd (om du har lidit skada). Du måste dock kunna bevisa att bilen var målat och inte endast klarlackat. Du kan stärka ditt fall genom t.ex. intyg från billackeringsfirman. Prisavdrag ska beräknas på objektiva grunder och motsvara skillnaden i värde vid tiden för avlämnandet mellan en vara i avtalsenligt skick och den felaktiga. Så, ja, du kan kräva att få en liten summa tillbaka på det du betalade för bilen.För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,