Kan jag få vara ersatt när den är installerad?

2020-11-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Om jag köpt en blandare alt spotlights sen anlitar jag ett bolag som ska installera den och den fungerar i 3 månader sedan slutar den fungera vem ska jag ta detta med då? har bolaget som installerat den nått ansvar? eller måste jag betala igen för att produkten inte kommer från dem? och har bolaget jag köpte produkten från nått ansvar/betalningsskyldighet då jag får betala mer pengar för en ytligare installation som är produktens fel? hur göra jag här?
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag har förstått din fråga rätt är det produkten det är fel på, inte ett problem som uppstått på grund av installationen. Därför är det inte heller firman som installerade varan som är skyldiga att eventuellt ersätta någonting. Eftersom det rör sig om en lös vara som du köpt av ett företag är konsumentköplagen (KköpL) tillämplig. Är varan felaktig?Innan jag kan svara på dina frågor måste vi först reda ut om varan räknas som felaktig i lagens mening. Detta kan vara bland annat om den inte stämmer överens med vad ni har avtalat om eller hur säljaren har marknadsfört den, eller om den på annat sätt avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (16 § KköpL). Då jag inte vet mer om ert avtal eller säljarens marknadsföring väljer jag att kolla på om du med fog kunnat förutsätta att varorna slutat fungera efter 3 månader. Avviker varan från vad du med fog kunnat förutsätta?Blandare och spotlights är generellt någonting du har under en lång tid. Med tanke på att det krävdes en installation av en firma är det inte "mobila" spotlights det rör sig om. Troligen är de även kostsamma. Jag skulle därav säga att de definitivt avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. Med andra ord är alltså varan enligt min bedömning helt klart felaktig. Med tanke på att felet uppkom efter endast 3 månader är även utgångspunkten att det fanns vid köpet (20a§ KköpL) Vad innebär detta?Att varan är felaktig medför att du kan kräva påföljder från företaget du köpte den av (22 § KköpL). Du måste dock meddela bolaget om felet (reklamera) inom skälig tid, vilket som tumregel är 2 månader (23 § KköpL). De mest relevanta påföljderna för din del skulle nog vara anntingen omleverans (26 § KköpL), att du helt enkelt får nya varor, eller att häva köpet och få tillbaka pengarna mot att ge tillbaka varan (29 § KköpL). För att täcka de extra utgifter du får för exempelvis en ytterligare installation kan du utöver de ovanstående påföljderna också kräva skadestånd (30 § KköpL). För att bolaget ska bli skadeståndsskyldig krävs att det faktum att de inte lämnat en felfri vara beror på ett hinder som bland annat varit utanför deras kontroll. I detta fall har jag dock svårt att se vad för hinder detta skulle kunna vara, då det helt enkelt verkar vara dålig kvalitet eller ett produktionsfel. Mina råd till digMina råd är följande: reklamera blandaren och spotlightsen till företaget som du köpt dem av, och förklara vad felet är. Om företaget inte kan avhjälpa felet själva; kräv omleverans, att få häva köpet eller den påföljd du vill. Om påföljden innebär några ytterligare utgifter för dig, som att avinstallera eller installera på nytt, tycker jag du även ska kräva skadestånd för detta. Jag hoppas du fick svar på det du undrade, och att mitt svar är till hjälp. Vänligen,

När kan det röra sig om dolda fel?

2020-11-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej jag hittade en bil av årsmodell 2007 på köp bytt sälj sida på Facebook och fick den till en bra pris tankerna var att köpa den och sälja den vidare för att känna några tusenlapp . Ägaren skrev i annonsen att bilen funkar bra och inte finns något fel förutom några bussningar behöver lagas . Jag åkte ditt och kollade bilen ,provkörde bilen märkte att den har tragit lite åt vänster då frågade jag varför det drar åt vänster då säger han att det är på grund av bussningar som behöver bytas . Och jag köpte den endå och körde bilen hem 150km och bilen gick som det ska kom hem utan någon problem . Har tvättad den gjorde rent den , har pendlat med bilen . Då när jag har fått ägarbytepapret la ja ut den på köp byt sålj sida på Facebook och skrev va förra ägaren har sagt till mig att stabilisatorstag, bussningar och en framvagninställning kan behövas göra. Då fick jag en som var intresserad att komma titta på bilen , han kom har tittat på bilen fick provköra den hittade mer felet än det jag har skrivit då kom vi överens för 16500kr och priset jag skrev i annons var 23500kr han fick den för 16500kr på grund av felet han hittade vi skrev ägarbytepappret jag postade den samma dag .Dagen efter ringer han mig och vill lämna tillbaka bilen då han hittade mer felet som jag inte visste heller om det . Det jag visste om felet har jag skrivit annons . Nu vill han polisanmäla , ta det via domstol Vilka rätt har jag ?? Har han rätt att häva ett bilköp som är privat gjor
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller köp mellan privatpersoner är köplagen tillämplig. När man köper en vara ska denna stämma överens med vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § Köplagen). Köparen har dock en skyldighet att undersöka varan innan köpet, om säljaren uppmanar till detta. Undersöker köparen inte varan kan hen inte heller åberopa fel som vid undersökningstillfället bör ha upptäckts, om detta är något som säljaren uppmanat till (20 § Köplagen). Här utgår man från vad en helt normal person bör upptäcka vid en undersökning. Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon skyldighet att undersöka varan om säljaren inte uppmanar till detta. Har man däremot undersökt varan får man därefter inte åberopa fel som man bör ha upptäckt. I ditt fall har köparen undersökt bilen och även då hittat mer fel än du vetat om från början. Dessa fel kan köparen då inte åberopa i efterhand för att till exempel häva köpet. Nu förekom det ännu mer fel som köparen upptäckt dagen efter köpet, detta kan vara s.k. dolda fel. Det är säljaren som svarar för fel som fanns vid tidpunkten för riskövergången även om felet visar sig först senare (21 § Köplagen). Det är i sådana fall du som skulle stå för detta fel. Nu har köparen undersökt bilen innan köpet, om dessa fel som han nu åberopar är någonting han bör ha upptäckt vid en sådan undersökning har han som sagt inte rätt att nu i efterhand hävda att bilen är felaktig. Det är i sådana fall fel av den art att han bör upptäckt det vid en undersökning. Är det inte sådana fel som bör ha upptäckts, kan det således vara dolda fel som du som säljare blir ansvarig för. Det hela beror helt enkelt på vilka sorts fel det är han åberopar.Sammanfattningsvis beror det hela på vilka fel det är han hävdar att bilen är behäftad med. Är det fel som han bör ha upptäckt vid den undersökning han gjorde innan köpet så är detta inte någonting han senare kan åberopa. Är det istället sådana fel som en vanlig person inte kan upptäcka vid en sådan undersökning kan det anses som ett dolt fel och det är säljaren som svarar för. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

När ska betalning ske för ett köp?

2020-11-20 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt varumärke och aktier till ett företags grundare. De har betalat 100.000 kr men 400.000 kr kvarstår att betala. Vi skrev inte in någon senaste betalningsdag i avtalet. Finns det någon praxis? Hur lång tid efter påskrift och första delbetalning ska betalning ske? Det har gått månader.
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ska betalning ske? Jag tolkar det som att du som företagare sålt ett varumärke till ett annat företag, vilket innebär att köplagen (KöpL) är tillämplig lag. Som utgångspunkt gäller då när det kommer till tidpunkt för betalning det som säljare och köpare har avtalat om. I ditt fall finns det inget skrivet i avtalet om sista betalningsdag, men har ni kanske bestämt något muntligt? Inom svensk rätt gäller nämligen att båda muntliga och skriftliga avtalsvillkor är giltiga vid köp. När det inte finns något avtalat (vakren skriftligt eller muntligt) har du som säljare rätt att bestämma inbetalningsdag (49 § KöpL). Då måste köparen betala när du som säljare kräver det. Sammanfattning Med tanke på att det har gått månader så antar jag att du vill få dina pengar. Då inget följer av avtalet så kan du ta kontakt med köparen och ber om att få betalningen fullgjord. Dock så rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan man häva ett köp av häst utan att undersöka vad som är felet?

2020-11-18 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag har för några dagar sedan sålt en häst. Tre dagar efter försäljningen kontaktar köparen mig och säger att hästen fått en knöl på svansen, skickar även bild. Jag som säljare kontaktar mitt försäkringsbolag och köparen kontaktar sitt för att se vems försäkring som skall täcka ev. kostnader. Inget bolag vill ta i detta ...Jag som säljare som aldrig sett denna knöl förut erbjuder mig att stå för veterinärkostnader för en undersökning då dessa knölar kan vara både goda och elakartade. Så vi ska få se. Vill köparen sedan inte ha hästen har jag sagt att hästen kan återlämnas till mig. Vi kommer överens om att vi skall undersöka hästen hos en veterinär och att jag ska bekosta detta. Bara en stund efter vi kommit överens om detta så vill köparen häva köpet, utan att undersöka hästen. Det kan ju lika gärna vara så att hästen är fullt frisk trots knölarna? Hur ska jag gå till väga. Ska jag så fast vid att en undersökning skall göras innan köpet kan hävas vid eventuell skada. Eller har köparen rätt att häva köpet direkt trots vår överenskommelse.
Ellen Lagnéus |Hej, tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Jag tolkar det som att ni båda är privatpersoner. När en privatpersoner köpt en vara (hästar räknas som en sak, dvs en vara) av en annan privatperson, regleras det av köplagen (1 § KöpL).För att köparen ska kunna göra olika påföljder gällande mot dig som säljare, tex häva köpet, få felet åtgärdat eller tex få ett prisavdrag krävs att det går att konstatera att det är ett fel på hästen. Enligt köplagen föreligger fel om varan inte motsvarar den kvalitet som avtalats med säljaren, eller om varan avviker från vad man som köpare med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Med andra ord, om hästen inte håller den avtalade standarden eller är i väldigt mycket sämre skick än vad man som köpare kunde räknat med.Då vi inte vet ännu vad knölarna är och/eller om dessa kommer påverka hästen och därmed skicket på den kan vi inte ännu konstatera att det föreligger ett "fel" på hästen. Under förutsättning att knölarna kommer inverka på hästens hälsa, och därmed möjligheten till att rida och använda den som beräknat kan vi dock utgå från att det föreligger ett fel på varan (hästen).Påföljder man kan göra gällande om fel föreliggerDe påföljder man kan göra gällande vid fel på en vara är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § KöpL).Avhjälpande eller omleverans innebär tex att säljaren åtgärdar det som är fel eller levererar en likvärdig vara (34 § KöpL). Detta är dock ovanligt när det kommer till köp mellan privatpersoner, då det sällan finns en likvärdig vara att leverera och/eller man saknar kunskapen som krävs för att åtgärda felet. Eftersom du inte kommer kunna leverera en ny, identisk häst till köparen kan vi därmed utesluta denna påföljd.Prisavdrag kan bli aktuellt om det inte går att åtgärda det som är fel eller inte heller går att leverera en annan, likvärdig vara (37 § KöpL). Prisavdraget ska vara ungefär lika stort den beräknade värdeminskningen är på varan i relation till felet (38 § KöpL).Köparen kan även ha rätt att häva köpet om felet är av stor betydelse för hen, och du som säljare borde ha insett detta (39 § KöpL). Köparen kan dock inte begära att häva köpet direkt, utan du som säljare måste få en chans att avhjälpa felet eller leverera en ny vara. Men om dessa påföljder inte kan bli aktuella har köparen alltså rätt att begära hävning. Vi vet ju inte ännu om du kommer kunna åtgärda det eventuella felet, men för att få den kunskapen måste ju undersökningen göras. Därav är det också fullt rimligt att du står på dig om att hästen ska undersökas innan köpet hävs, eftersom du måste få en möjlighet att åtgärda felet. Beroende på vad kan tänkas vara för fel på hästen och om/eller knölarna inverkar på dess "funktion" är det inte uteslutet att prisavdrag kan komma att bli aktuellt heller. Detta är dock svårt att svara på utan att veta vad knölarna är och vilken påverkan de har.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och framför allt att det inte är någon fara med hästen. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Har företag en rätt att företa omleverans eller avhjälpande innan hävning?

2020-11-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vi har en fråga, vi är ett företag som beställt fotostudio-tillbehör från ett företag som heter tectake.se. När vi skulle packa upp vår beställda vägg fanns det flera stora skador på en av fotoväggarna (det har troligtvis uppstått på vägen hit för det var stora intryckta hål i paketet). Vi är återfärsäljare och brukar därmed reklamera varor på håll ganska ofta. Vi returnerar varorna - och sen skickar de nya/samma reparerade/lagade eller kredit.Nu när vi kontaktade detta företag ville de först erbjuda 10%på köpet som kompensation (det kommer inte ens gå att använda varorna, ena väggen är intryckt och förstörd och den andra har en buckla i metallen) eller att de ersätta de trasiga varorna. Vilket är helt okej - men då vill de nu skicka ersättningsvaror och att vi ska böka med att ta ut allt ur förpackningen för en 5:e gång för att bara skicka de skadade varorna och de skickar nya. Borde det inte gå som ett helt köp trots separata delar? Jag bifogar deras svar här:Hej!Tack för ditt meddelande.Vi kann erbjuda dig att skicka delarna som ersätter dem trasiga.Enligt köpslagen har vi möjlighet att reparera felet / skadan, i detta fall till exempel med hjälp av reservdelar.Vi har tyvärr ingen service som den du nämner. (Häva köpet var det vi skrev)Om du inte vill använda denna möjlighet, men vill returnera produkten, hanteras detta som ett utövande av ångerrätten och enligt våra villkor täcker vi tyvärr inte returfrakten i så fall.Är detta lagligt och bara dålig service?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer köplagen (KöpL) att tillämpas.InledningJag förstår att ert företag har tagit emot felaktiga varor som ni har reklamerat till säljaren. Säljaren har först erbjudit 10 % rabatt som kompensation eller reparera/företa omleverans av de trasiga varorna. Jag uppfattar att ni vill häva köpet som helhet men säljaren vill skicka ersättningsvaror för att kunna reparera felet eller skadan. Därför vill säljaren att ni skickar tillbaka de trasiga delarna. I säljarens avtalsvillkor finns en ångerrätt som inte täcker returfrakten. Jag uppfattar att din fråga är om säljaren har en rätt att få tillbaka de trasiga varorna eller om ni har rätt att häva köpet utan kostnad.Har en säljare rätt att avhjälpa ett fel eller företa omleverans?Om en vara är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag och i vissa fall häva köpet (30 § KöpL). En köpare får kräva att säljaren avhjälper felet, det vill säga reparerar varan, utan kostnad för köparen. En säljare får lov att företa omleverans av en vara istället för att avhjälpa felet (34 § 1 st. KöpL). Det innebär att säljaren har en valmöjlighet att antingen reparera skadan eller leverera en ny. En säljare har rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans även om köparen inte kräver det, under förutsättning att detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (36 § KöpL). Att en säljare har rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans innebär att en köpare inte kan kräva att köpet ska hävas innan säljaren har fått möjlighet reparera eller företa en omleverans.När har en köpare rätt att häva ett köp?En köpare har rätt att häva ett köp om säljaren inte har avhjälpt felet eller företagit omleverans inom skälig tid efter köparens reklamation (37 § 1 st. KöpL). Det innebär att en säljare har en rätt att först försöka avhjälpa felet eller företa omleverans, innan köparen kan kräva hävning av köpet. Om en säljare inte avhjälpt felet eller företagit omleverans inom skälig tid får köparen häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).Sammanfattning och rekommendationSäljaren har mycket riktigt en laglig rätt att avhjälpa felet eller företa en omleverans av varorna. Det innebär att ni som köpare har rätt att skicka tillbaka de trasiga delarna utan kostnad till företaget för att de ska få möjlighet att kunna åtgärda felet. Innan företaget har fått möjlighet att göra detta finns det ingen möjlighet för er att häva köpet i detta läget.Er fråga innefattar även en undran om ni har en skyldighet att plocka ut de trasiga delarna eller har en rätt att skicka tillbaka hela förpackningen inklusive de delar som inte är trasiga. Svaret på den frågan är oklar, då det inte finns reglerat i lag. Om ni väljer att låta säljaren reparera eller omleverera varorna är min uppfattning att det vore bäst att endast skicka tillbaka de delar som trasiga. Detta för att undvika fler skador vid frakt. Om det är krångligt att packa upp är min rekommendation att ni meddelar detta till kundtjänsten och rådfrågar dem. Ni kan kanske komma överens om en skälig kompensation för besväret även om en sådan kompensation inte lagstadgad.Avslutningsvis så finns det en ångerrätt i era köpeavtalets villkor. Denna ångerrätt är ett förmånligt villkor då det avviker från köplagens bestämmelser. Enligt köplagen finns det ingen ångerrätt och möjligheten till hävning är begränsad. Att returfrakten betalas av köparen är därför inget anmärkningsvärt då det är en förmånlig regel som avtalsparterna, det vill säga ni och säljaren, har kommit överens om. Ett kort svar på din fråga är därför att detta är lagligt och antagligen en upplevelse av dålig service från säljarens sida. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Behöver du betala för bilvärderingstjänsten trots att företaget varit otydligt vid lämnande av prisinformation?

2020-11-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Om det inte går att se på en hemsida att tjänsten har ett pris. I detta fall hemsidan X, som först i 4:e paragrafen i avtalsvillkoren nämner att tjänsten kostar 1995kr. Kan jag bestrida?
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Är du bunden av avtalet?På hemsidan så finns det en ruta som man måste kryssa i för att kunna värdera sin bil. Genom att kryssa i den nämnda rutan godkänner du avtalsvillkoren för tjänsten. Om jag har förstått det rätt så har du kryssat i utan att läsa avtalsvillkoren eller på annat sätt missat information kring priset för tjänsten och företaget kräver nu betalt för bilvärderingen trots att du inte visste att tjänsten kostade. Utgångspunkten är att du är bunden av avtalet genom att kryssa i rutan eftersom du därigenom godkänt avtalsvillkoren (1 § Avtalslagen). Priset för tjänsten är ett av avtalsvillkoren som du godkänt och du är som utgångspunkt bunden av detta. Kan du bestrida betalningskravet?Du kan givetvis bestrida betalningskravet. Som grund för ditt bestridande kan du förslagsvis skriva att du inte fått tydlig information om att tjänsten kostade. Företaget är dessutom skyldig enligt lag att lämna korrekt och tydlig prisinformation, vilket de inte kan anses gjort i detta fall (10 § Prisinformationslagen). ÅngerrättEftersom det är ett köp som skett via internet är den s k distansavtalslagen tillämplig. Du som konsument har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från den dag som som avtalet ingicks, alltså den dagen du köpte tjänsten (2 kap. 10 § jämte 12 § första stycket Distansavtalslagen). Av § 4 i avtalet framgår det att ångerrätt inte gäller, sådant avtalsvillkor är utan verkan mot dig eftersom det är till din nackdel som konsument (1 kap. 4 § Distansavtalslagen). SammanfattningUtgångspunkten är att du är bunden av avtalet om du kryssade i rutan, eftersom du därigenom godkände avtalsvillkoren. Du kan bestrida betalningskravet men enligt min bedömning är den smidigaste lösningen att du nyttjar din ångerrätt och ångrar köpet. För att göra det behöver du meddela företaget att du vill ångra köpet. De kommer förmodligen att hävda att du, genom att godkänna avtalsvillkoren, redan lämnat ditt samtycke till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt. I sådant fall kan du hänvisa till 1 kap. 4 § Distansavtalslagen och säga att ett sådant avtalsvillkor är utan verkan mot dig eftersom det är till din nackdel som konsument. Eftersom företaget har varit otydlig avseende prisinformationen kan du även anmäla dem till Konsumentverket (klicka här). Hoppas att mitt svar varit till din hjälp, återkom gärna om du har ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan jag lämna tillbaka en ännu inte betald produkt?

2020-11-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Efter en behandling på en hudvårds-salong fick jag ta hem en produkt som jag ska betala för nästa gång jag ska dit. Har nu ångrat mig och vill återlämna produkten. Eftersom inget köp har gjorts, kan jag lämna tillbaka den eller blir jag tvungen att betala för den ändå?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!KonsumentköplagenNär jag besvarar frågan utgår jag ifrån att du som privatperson har köpt produkten av ett företag och att köpet inte har skett på distans. Därmed blir konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig. Denna lag är tvingande vilket innebär att lagen inte kan avtalas bort genom avtal (3 § KKöpL). Med andra ord är ett avtalsvillkor som strider mot konsumentköplagen ogiltigt. Dock är det tillåtet för företag att erbjuda förmånligare villkor till konsumenter än vad som följer av konsumentköplagen.Har ett köp genomförts?Det är möjligt att ingå i bindande avtal utan att erlägga betalning direkt vid kassan. Alltså kan ett köp ha uppstått trots att du inte har betalat ännu. Om detta är fallet finns ingen lagstadgad ångerrätt för dig som konsument, och om du inte betalar produkten riskerar du att begå ett avtalsbrott. Därför finns det tyvärr en risk att du måste betala för produkten.Men som sagt kan företag erbjuda mer förmånliga villkor än vad som framgår av lagen, och frågan blir därför vad som har avtalats mellan dig och hudvårdssalongen. AvtaletAvtalsvillkoren kan både vara muntliga och skriftliga. Exempelvis kan det handla om ett villkor som anger att köpet inte blir bindande förrän betalningen erläggs. Många butiker erbjuder öppet köp till kunder. I sådana fall har du självklart rätt att ångra dig. Jag rekommenderar därför att du kontaktar säljaren och förklarar att du inte längre vill ha produkten.Om något är fel på produktenSom jag tolkar din fråga föreligger det inte ett fel på produkten, men jag vill ändå påpeka att om det är något fel på produkten har du som konsument rätt till ett antal påföljder. Du kan exempelvis begära avhjälpande, omleverans och prisavdrag. Du har dessutom rätt till att hålla inne din betalning och kan också i vissa fall kräva skadestånd av säljaren. (22 § KKöpL)Jag önskar dig lycka till och hoppas att situationen löser sig! Du är varmt välkommen att ställa en till fråga om det är något mer du undrar över. Med vänliga hälsningar,

Vad är tidsfristen för reklamation av en felaktig vara?

2020-11-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag köpte en dator i oktober 2017 som hade fel på tangentbordet vid leverans. Datorn reparerades och jag fick tillbaka den i december 2017. Nu (november 2020) har det blivit fel på datorns skärm och jag vill reklamera det som ett ursprungligt fel.Börjar tidsfristen löpa på nytt från det att jag tog emot den reparerade datorn?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Svaret inleds med en förklaring av det nuvarande rättsläget. Längst ner i svaret finns en slutsats och en kort sammanfattning.KonsumentköplagenNär jag besvarar frågan utgår jag ifrån att du som privatperson har köpt datorn av ett företag. Därmed blir konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig. Denna lag är tvingande vilket innebär att lagen inte kan avtalas bort genom avtal (3 § KKöpL). Med andra ord är ett avtalsvillkor som strider mot konsumentköpslagen ogiltigt. Dock är det tillåtet för företag att erbjuda förmånligare villkor än vad som följer av konsumentköplagen.Reklamationsfristen enligt konsumentköplagenSom huvudregel ska konsumenten reklamera felet inom 3 år efter hen har mottagit varan, annars förlorar man sin reklamationsrätt. Konsumenten måste dessutom meddela säljaren att man vill reklamera inom skälig tid efter att man upptäckte felet eller borde ha upptäckt felet. Inom 2 månader är alltid inom skälig tid. Men om ett annat förmånligare villkor gäller enligt avtalet (exempelvis en garanti eller en utfästelse som löper längre än 3 år) kan konsumenten tillämpa det villkoret istället (23 § KKöpL). Garantin måste dock omfatta det aktuella felet.Undantag Ett viktigt undantag från huvudregeln är om säljaren har agerat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. I sådana fall gäller inte den 3 åriga tidsfristen och man kan åberopa att varan är felaktig även om det har gått mer än 3 år efter mottagandet. "Grovt vårdslöst" och "i strid mot tro och heder" är högt ställda krav och kan avse många olika typer av beteenden. Ett exempel skulle kunna vara att säljaren avsiktligt lurar köparen angående felet i varan. Ett annat undantag är om varan har sålts i strid mot produktsäkerhetslagen eller annat försäljningsförbud, eller att varan är så bristfällig att dess användnings medför påtaglig risk för liv eller hälsa. Då kan köparen ha rätt till reklmation efter att den 3 åriga fristen har gått ut. (24 § & 18 § KKöpL)När mottogs datorn?Frågan blir om denna treåriga frist ska räknas från mottagandet i oktober 2017 eller om den ska räknas från då den dag du fick tillbaka datorn i december 2017 efter den reparerades. Rättsläget är tyvärr osäkert just i denna situation (det finns inget klart givet rättsligt svar). Om det nya felet (fel på datorskärmen) har något samband med det ursprungliga felet som reklamerades och därmed reparerades (tangentbordet) borde tidsfristen löpa på nytt från och med december 2017. Men om felet på datorskärmen inte har något samband med felet på tangentbordet löper antagligen tidsfristen från och med oktober 2017 och därmed har tidsfristen gått ut.SlutsatsTyvärr räknas antagligen tidsfristen från oktober 2017 eftersom du mottog varan då. Detta innebär att den treåriga tidsfristen för reklamation har gått ut om inga undantag är tillämpliga (se under rubriken undantag). Som sagt kan säljaren erbjuda mer förmånliga villkor än konsumentköplagen. Du förlorar inget på vända dig till säljaren och fråga om du kan ha rätt till reklamation på grund av ursprungligt fel.Jag önskar dig lycka till och hoppas att situationen löser sig! Om du undrar något mer är du välkommen att ställa en till fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning. Du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister. Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar,