Vad ska ett kvitto innehålla?

2016-07-11 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Kan jag som liten näringsidkare (egen firma) handla av privatperson och använda endast kvittot i bokföringen, eller måste en faktura finnas med, vilken ju inte går eftersom privatpersoner inte kan ställa ut fakturor. Jag är medveten om att jag inte kan dra av momsen i så fall men är köp från privatperson giltigt i bokförigen med endast ett kvitto på köpet. Är köpeskillingen "avdragsgill" i bokslutet för att minska den beskattningsbara vinsten. Tack på förhand
Jens Ödman |Hej! Det stämmer som du säger, privatpersoner (som inte driver enskild firma) kan inte ställa ut fakturor och kan inte heller lyfta ingående moms. Lagen ställer ett antal krav på uppgifter gällande vad som ska finnas med på underlaget för verifikationen, i detta fall kvittot. Enligt bokföringslagen (BFL) 5 kapitlet 7 § ska verifikationen innehålla: uppgift om när den har sammanställts, när affärshändelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall skall verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för affärshändelsen samt var dessa finns tillgängliga. I verifikationen skall det också ingå ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den bokförda affärshändelsen utan svårighet skall kunna fastställas.Om kvittot uppfyller ovanstående kriterier är köpeskillingen en avdragsgill kostnad i den löpande bokföringen. Bokföringslagen hittar du här. Vänligen,

Borgensman - Kreditundersökning och låneutrymme

2016-06-23 i EKONOMI
FRÅGA |Påverkas borgensmannens egna Låneutrymme vid ett åtagande och är det menligt vid en kreditundersökning för borgensmannen? Med vänlig hälsning.
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Oss på Lawline med din fråga,Jag kommer först att klargöra bakgrunden kring borgensman, för att göra mitt slutgiltiga svar tydligare.BorgensåtagandetEtt borgensåtagande är en slags säkerhet för att en borgenär (i ditt fall är borgenären den s.k. långivaren, ex. en bank) ska låna ut sina pengar. Den som går i borgen för någon annan kallas för borgensman. Borgensåtagandet innebär att borgensmannen tar på sig att betala gäldenärens skuld i händelse av att gäldenären själv inte kan betala. (Gäldenär är således den som egentligen tar själva lånet, men där du som borgensman blir en säkerhet att denne kan betala tillbaka lånet). Det du som borgensman gör är alltså inte att ta på sig ett ansvar gentemot gäldenären, utan du tar på dig ett ansvar gentemot den borgenär som lånat ut pengarna. Kan inte gäldenären betala, kommer du att få betala! ProprieborgenGår du dessutom i en s.k. proprieborgen, innebär det att borgenären kan, när lånet är förfallet, välja mellan att kräva dig som borgensman på betalning eller gäldenären UTAN att för den sakens skull se efter om gäldenären kan betala. Du går således i borgen, "såsom för egen skuld" och blir omedelbart betalningsskyldig om gäldenären inte betalar! Här spelar det således ingen roll om gäldenären inte KAN betala, utan du kommer att få betala om borgenären vill att du ska betala. Därefter har du s.k. regressrätt mot gäldenären. Dvs. om du får betala istället för gäldenären, så kan du kräva tillbaka de pengar du har fått betala till borgenären av gäldenären. Ett kort exempel gällande proprieborgen: Om gäldenären tar ett lån på 1000kr som ska vara betalt den 31/6 och du går i borgen som borgensman. Den 1/7 har borgenären inte fått in någon betalning. Har du gått i s.k. proprieborgen, kan borgenären omedelbart välja att antingen kräva dig eller gäldenären på betalning, OAVSETT om gäldenären kan betala. Om du då får betala dessa 1000kr, kan du därefter vända dig till gäldenären för att få tillbaks dessa pengar du har fått betala. Proprieborgen är idag väldigt vanligt, då de flesta långivare vill ha en god säkerhet för att vara säkra på att få sitt lån återbetalt! SlutsatsMed ovan nämnda fakta i åtanke så är det således logiskt att ditt egna låneutrymme vid ett åtagande som borgensman påverkas. Går du i proprieborgen är det än dock tydligare att låneutrymmet och din kredit påverkas. Du står på lånet "så som för egen skuld"! Således brukar man säga att "borgen är att gå i sorgen". Är det ingen nära vän eller släkting hade jag inte rekommenderat dig att gå i borgen helt enkelt! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. (Du kan även välja att lämna en kommentar nedan). Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Bevisbörda - betald faktura

2016-05-18 i EKONOMI
FRÅGA |Vem ska bevisa att man har betalat en faktura, kunden eller företaget?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Som huvudregel är det den som påstår något som även måste bevisa att påståendet stämmer. I detta fall med fakturor är det den som ska betala fakturan som även ska bevisa att betalning har gjorts. Det är alltså kunden som har bevisbördan eftersom kunden påstår att betalning har gjorts. Bevisningen kan göras genom t.ex. kontoutdrag eller liknande. Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma hit eller till info@lawline.se om du behöver vidare hjälp med ditt ärende.Mvh,

Stämmer min pension?

2016-04-29 i EKONOMI
FRÅGA |Jag blev pensionär i februari och är gift. Jag får 7205 kronor i pension efter 25 års arbete i Sverige! Hur jag än vrider o vänder på det så tycker jag att det verkar väldigt lite. Kan det verkligen stämma?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din pension är mycket individuell och hur mycket var och en får i pension beror på flera olika faktorer. Ju fler år du jobbar, desto högre pension får du. Det framgår inte av din fråga om du har arbetat hel- eller deltid, men heltidsarbete genererar naturligtvis en högre pension. Det framgår inte heller om du har pensionssparat privat under dessa år. Utifrån förutsättningarna i din fråga kan jag tyvärr bara ge dig svaret att ja, det kan stämma. Med vänlig hälsning,

Hur påverkar betalningsanmärkningar vid flytt?

2016-06-28 i EKONOMI
FRÅGA |Kan jag flytta med min kille fast jag har betalningsanmärkning
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dina betalningsanmärkningar kan medföra att en eventuell hyresvärd inte godkänner dig som hyresgäst, eller att en bostadsrättsförening inte godkänner dig som medlem i föreningen. Om ni ska köpa eget småhus kan dina betalningsanmärkningar påverka dina möjligheter att få lån. Om din pojkvän inte har betalningsanmärkningar kan problemen undvikas genom att han står som ensam hyresgäst eller att han ensam står som köpare för en bostadsrätt, eller ensam står för lånen till ett husköp.Dina betalningsanmärkningar medför inga övriga hinder för er att flytta tillsammans.Med vänlig hälsningar,

Misstagsbetalningar, vem ansvarar?

2016-05-30 i EKONOMI
FRÅGA |Om man olyckligt råkar föra över pengar till ett konto som är till fel person ? Har man juridiskt rätt att få pengarna tillbaka av banken eller få man skylla sig själv ?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du väljer att ställa din fråga till Lawline!Allmän information:Det du frågar om kallas på juridiskt språk för "condictio indebiti", översatt till vanligt språk blir det ungefär felbetalning/misstagsbetalning. Det finns inget riktigt lagstöd utan det är rättsprinciper och rättspraxis som styr. Jag kan alltså inte hänvisa till något lagstöd.Vems fel?Eftersom misstagsbetalningar är just ett misstag är det helt enkelt så att den som betalat till fel person borde få tillbaka pengarna av den som fått betalningen. Den som fått betalningen har ju egentligen inte rätt till den. Det är inte heller bankens ansvar att betala tillbaka eftersom det inte är deras fel att pengarna hamnat hos fel mottagare. Om däremot banken skulle vara den som gjort fel ska självklart banken betala tillbaka... Så är dock förmodligen inte fallet här. Banken har bara utfört betalningen så som de blivit tillsagda.Hur mycket som ska betalas tillbaka:Det finns två olika möjligheter rörande huruvida pengarna ska lämnas tillbaka eller inte, jag numrerar dem:Alternativ 1. Mottagaren har anpassat sig efter pengarna i god tro och spenderat dem. Det här kan exempelvis vara att en person fyller år och därför inte blir förvånad över extra tillskott på banken, eller en anställd som inte vet vad han får i lön.Om detta är fallet, att mottagare var i god tro, så skall du få tillbaka pengarna som mottagaren ännu inte hunnit spendera. Dvs. Råkade du skicka över 2000 kr och personen har köpt nya kläder för 1000 kr eftersom mottagaren fyllde år och antog att betalningen kom från farmor så skall personen betala tillbaka 1000 kr till dig. Då får du stå ditt kast helt enkelt och förlorar 1000 kr.Alternativ 2. Mottagaren har insett att det är en felbetalning och spenderar pengarna så fort som möjligt.(Här har mottagaren uppenbarligen betett sig dåligt, på juridiskt språk säger man att personen är i "ond tro").Om detta är fallet så är mottagaren alltså inte i god tro om betalningen och då skall hela beloppet betalas tillbaka till dig trots att hela beloppet är spenderat.Vad som händer beror alltså tyvärr helt på mottagarens reaktion och förväntning.Om det går för lång tid innan mottagaren krävs på betalning så kan betalningen anses gälla ändå. I rättspraxis har det ansetts gå lång tid mellan två näringsidkare när det gått nio månader och den ene inte krävs tillbaka pengarna.Mitt råd:Först och främst bör du kontakta banken för att försöka få reda på vem som fått pengarna. Var tydlig med att det rör en felbetalning och att du egentligen inte vill något annat än få tillbaka felbetalade pengar eftersom banksekretess kan vara relativt omfattande. Om du bara frågar vem som äger ett konto kommer de eventuellt inte vara särskilt hjälpsamma.Om du har tur har bankerna någon slags system för detta, men jag kan tyvärr inte hjälpa dig med mer info än så här eftersom jag inte har insyn i hur de arbetar. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seMed vänliga hälsningar,

Condictio indebiti - För mycket utbetalad lön

2016-05-09 i EKONOMI
FRÅGA |Min dotter är sjuksköterska och har idag fått veta att hon fått utbetalt för mycket lön i 7 månader. Lönen varierar från månad till månad eftersom hon byter turer, med dubbel betalning....får ob-tillägg, hoppar in extra etc. Dock tyckte hon att hon en månad fick för mycket och frågade därför "lönekontoret" om dom betalde in rätt skatt för henne. Det sa dom att dom gjorde, och hon tänkte inte mer på saken. Nu kräver dom tillbaka pengarna hon fått, hon jobbar 75% och har fått betalt för 100%....ca 45tkr. Är hon verkligen återbetalningsskyldig? Hon har handlat i god tro, och har inte dom pengarna. Hon får ev en avbetalningsplan på 6 månader, men även det är mycket.....kan dom göra så här??
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fallet då en arbetsgivare av misstag betalar ut för mycket lön faller under begreppet "condictio indebiti". Detta begrepp innebär att en person som av misstag för över mer pengar än vad som varit riktigt har rätt att återkräva dessa. Denna rätt finns inte specifikt reglerad i lag men har vuxit fram i Högsta domstolens praxis. Huvudregeln vid misstagsbetalning eller felbetalning är att pengarna ska återgå. Det har med tiden emellertid utvecklats ett par undantag från denna huvudregel.I ett mål från Högsta domstolen, NJA 2001 .s 353, hade en man mottagit och förbrukat den för höga lön som han av misstag fått utbetalt. Han var under övertygelsen att allt stod rätt till och hade därför spenderat pengarna. I sådana här situationer, och speciellt då en näringsidkare betalar ut en lite för hög lön under en lång tid, kan falla under undantaget som säger att mottagaren av pengarna inte kan tvingas återbetala då denne haft anledning att anta att utbetalningen var fel och därför förbrukat pengarna. Av intresse är framförallt hur lång tid som gått från utbetalningen tills dess att kravet för återbetalning ställs. har det passerat längre tid finns det mindre anledning att godkänna ett krav på återbetalning. Det läggs även vikt vid hur mycket pengar det rört sig om. Då en person som normalt tjänar mellan 20 - 25.000 kronor får 30.000 en månad utan anledning kan det vara svårt argumentera för att mottagaren varit i god tro.I er dotters fall har arbetsgivaren under 7 månader betalat ut 25% för mycket lön. Er dotter har även misstänkt att något inte står rätt till. Det är förhållandevis lång tid sedan den första utbetalningen, men det trots detta sannolikt att omständigheterna pekar mot att det inte faller under undantaget som frångår huvudregeln om att utbetalaren har rätt att återkräva pengarna. Tyvärr är svaret på frågan att det är troligt att arbetsgivaren har rätt att kräva åter pengarna.

Kriterier insynsperson vid aktieförsäljning

2016-04-29 i EKONOMI
FRÅGA |HejJag jobbar i ett bolag som har 20-50 anställda och har köpt teckningsrätter i bolaget som kommer att omvandlas till aktier när bolaget börsnoteras. Vid börsnoteringen vill jag sälja av en del av aktierna men undrar om jag på något sätt måste meddela t.ex FI om denna försäljning eller liknande. Då jag jobbar inom bolaget (ej befattningshavare utan en "vanlig knegare") så kanske jag ses som insynsperson (?).Eller är det bara för mig att sälja dessa aktier till någon som vid börsintroduktion vill köpa mina aktier?/F
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du har valt att ställa din fråga till Lawline!1§, 7 p. Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet av vissa finansiella instrument, insiderinformation = information som ännu inte är offentliggjord eller allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset. För att anses vara en insynsperson kräver det att du sk inneha minst 10% av aktierna i bolaget eller om du har någon närstående med motsvarande innehav. Vidare kan du anses vara insynsperson om någon närstående till dig är bolagsman, har annan ledande befattning eller uppdrag av stadigvarande natur, en befattning som anses kan ge tillgång till icke offentliggjord information som kan påverka aktiernas värde i bolaget, enligt 3§ i anmälningsskyldighetslagen. Om det skulle vara så att någon av fallen stämmer in på din situation har du anmälningsskyldighet till finansinspektionen av ditt innehav enligt 4 § anmälningsskyldighetslagen.Vidare vilka som anses vara närstående enligt lagen stadgas i 5§ samma lag, vilka är: make eller sambo, omyndiga barn, andra närstående om ni har haft gemensamt hushåll i minst ett år, om en juridisk person äger aktier där du har väsentligt inflytande och där VD, vice VD, ledamot i styrelsen eller revisor (även suppleanger) arbetar och till sist om en juridisk person äger aktier i ett bolag där du har väsentligt inflytande och om någon av förevarande innehar minst 10% av aktierna i det bolaget. Om du inte faller in i någon av de uppräknade kategorierna så räknas du inte som insynsman och kan med gott samvete köpa och sälja aktier när bolaget väl har blivit börsnoterat. Vid osäkerhet är det bäst att kontakta Finansinspektionen eftersom det kan bli både böter och fängelse om det visar sig att du faktiskt ses som insynsman. Hoppas att du fick svar på din fråga och trevlig helg! Med vänlig hälsning,