Del av vinst vid fastighetsförsäljning

2017-03-10 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Min fru och jag är födda -49. Vi har fastigheter med ett marknadsvärde på ca 10 Mkr och lån på ca 2 Mkr. Vi har tre vuxna barn med egna familjer. 1. Om vi nu skiljer oss och säljer fastigheterna, har då våra barn rättighet till någon del av vinsten?2. Om något av barnen skiljer sig, kan då deras respektive göra anspråk på någon del av våra fastigheter?
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du och din fru skulle begära skilsmässa och sälja era fastigheter tillfaller vinster er båda.Någon lagligt grund för att era barn ska få del i fastigheternasförsäljningens överskott finns inte. Om något av barnen skulle skilja sig, har deras respektive ingen laglig rätt att göra anspråk på någon av era fastigheter. (Jag förutsätter i det här fallet att ingen av era fastigheter utgör bostad för någon av era barn med tillhörande familj). Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Gemensamma lån med ex-maken

2017-03-04 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Ska försöka förklara mig kort. Min exman (snart iaf) förgrep sig sexuellt på mina döttrar och fick 3 års fängelse, vilket i själva verket innebär 1.5 års fängelse. Han är ute om ca 3 veckor och nu kan jag äntligen ta ut skilsmässa och tvingas även sälja mitt föräldrahem då jag inte har råd att ha det kvar längre. Min fråga lyder, OM vi inte får huset sålt så att det täcker alla lånen, måste vi då fortsatt ha gemensamma lån? Är ju inte speciellt sugen på att behöva dras med honom efter allt han gjort mot min familj! Jag vill inte ha med honom att göra milt sagt. Jag befarar att vi inte kommer få huset sålt nämligen så att alla lånen täcks. Han har iom skadestånd till döttrarna hamnat hos kronofogden och kommer förmodligen inte kunna få något lån på 2 år. Men, är JAG ändå tvungen att "betala" för hans brott mot mina barn? Önskan vore ju att vi splittar på lånen om det blir något kvar, finns det något kryphål för detta tro när läget är som det är?
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ni har ett gemensamt lån hos banken har ni, i de allra flesta fall, så kallat solidariskt betalningsansvar. Det innebär att banken kan välja vem av er de kräver pengar av. Tyvärr innebär detta att banker inte alltid är så benägna att dela upp lånet, eftersom de får sämre säkerhet för sitt lån. Jag förstår verkligen din frustration över situationen. Det enda jag kan råda dig att göra är att kontakta banken, och se om ni kan hitta en lösning. Lycka till!Har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Att överklaga parkeringsböter

2017-02-20 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, jag skulle fråga om det finns nån tidsgräns till ex: idag parkerade jag framför en butik samt frågade jag från en av deras arbetare om jag kan köpa några bröd, men olycktlitvis fick jag 700 spend bötar. I max 2& halv minuter. Det var ingen förhindringen för andra fordon eller folk. Frågan är här om detta har gått rätt till?
Samuel Lindblad |Hej!Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tyvärr så finns det inga generella regler eller lagar om hur länge man ska stå för att få en p-bot utdelad på sitt fordon. Därför kan en parkeringsvakt utfärda en parkeringsbot direkt när de upptäcker en felparkering. De brukar dock alltid vänta ett par minuter innan de utfärdar en sådan. Detta pågrund av att ett fordon inte alltid anses vara parkerat direkt då bilen stannar. Exempel på detta är vid på/avstigningar eller på/avlastning. En annan anledning till att parkeringsvakten väljer att vänta ett par minuter är pågrund av att det oftast tar någon minut att köpa en parkeringsbiljett. Det vore således orättvist att ge dem en p-bot under den tiden.En del parkeringsplatsen är ofta ägda av privatpersoner, där inhyrda bolag ofta delar ut parkeringsboten. Då är det de som äger parkeringsplatserna som väljer hur deras tidssystem ser ut. Detta regleras alltså internt i bolaget och varierar väldigt från bolag till bolag.Om du parkerade utanför en butik som äger parkeringsplatsen så brukar det stå hur långtid det är fri parkering på en skylt (om det finns en sådan). Jag har svårt att tänka mig att en vanlig arbetstagares uttalande skulle ha någon juridisk påverkan på fallet. Däremot så finns det en möjlighet att du har framgång med att p-boten avskrivs om du anger detta, samt att du var borta endast i dryga 2 minuter.Man brukar även skilja på felparkeringsavgift eller kontrollavgift. Det är inte riktigt klart i frågan om du har fått din p-bot genom en felparkering eller en otillåten parkering (kontrollavgift). Om det är parkering på privat mark så går benämningen av din parkeringsbot under kontrollavgift. Du har möjlighet att bestrida en kontrollavgift såväl som en felparkeringsavgift. Du ska vid en kontrollavgift ta kontakt med markägaren eller parkeringsbolaget. I dessa fall ska du inte betala avgiften innan du bestrider. Detta på grund av att att om du betalar din bot så ses detta som att du accepterat att du gjort fel. Om du istället bestrider detta så måste bolaget eller markägaren få saken prövad i domstol för att få in sina pengar från dig. Om det däremot är en felparkeringsavgift så ska du alltid betala p-boten innan du bestrider denna skriftligen till den relevanta polismyndigheten inom 6 månader från det att du fick din felparkeringsavgift.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan så ska jag utveckla svaret.Mvh,

Condictio indebiti

2017-02-13 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Min sambo blev kontaktad via mail 8/2-2017 , och sedan fick hon hembesök av en kvinna 10/2-2017 som påstår sig skickat in xxxx kr på min sambos skattekonto av misstag. Kvinnan vill att vi ska föra över "hennes pengar" på ett bankkonto hon uppger. Pengarna som skickats in 11/5-2016 ser ut att stämma när vi kollar på sambons skattekonto. Vi trodde att dessa pengar var en insättning ifrån försäkringskassan. På skattekontot stod det bara inbetalning xxxx kr, ingen specifik avsändare. Vad jag förstår så gäller condicto indebiti. Gäller undantaget att sambon tagit emot pengarna i god tro? Eller är sambon återbetalningsskyldig? Vi vet inte hur vi ska gå tillväga med detta ärendet. Men det känns fel att skicka pengar till någons bankkonto som man ej vet vem människan är. Och dessa pengar anser Vi tagits emot i God tro och spenderat. Dessutom känns det inte helt rätt av kvinnan att plinga på hemma hos oss och bara gå in och stänga dörren om sig utan tillåtelse för att sedan kräva sambon på pengar. Att säga att hembesöket var hotfullt är kanske att ta i, men sambon blev rädd iallafall.Är jätte tacksam för svar på huruvida Vi har rätt/fel i ärendet och hur man skall gå tillväga rättsligt med denna kvinna! Mvh
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Condictio indebiti är en civilrättslig regel som inte är stadgad i lag utan följer av allmänna principer, juridisk doktrin och domstolspraxis. Huvudregeln är att felaktigt utbetalda pengar ska återbetalas.Denna huvudregel är dock omgärdad av många undantag. Det ska först och främst påpekas att frågor som rör condictio indebiti är svåra att avgöra om man inte känner till alla omständigheter i det specifika fallet. Huruvida huvudregeln ska tillämpas eller ej beror nämligen på en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Till en början kan konstateras att för att betalningsmottagaren skall få behålla pengarna krävs i vart fall att mottagaren varit i god tro eller haft fog för att uppfatta betalningen som korrekt. Andra saker som beaktats i praxis är betalarens passivitet - alltså ju längre betalaren dröjer med att framställa begäran om återbetalning desto mer talar för att att betalningsmottagaren inte är återbetalningsskyldig. En annan faktor som väger tungt i dessa fall är hänsynen till den allmänna omsättningen. Det innebär att man som betalningsmottagare ska kunna lita på att de pengar man får in utgör korrekta inbetalningar. Om man motsatsvis i allmänhet inte kan lita på att man får använda pengar man har tillgång till riskerar det att underminera säkerheten i rättslivet.Enligt bl.a. NJA 2001 s 353 ska hänsynen till den allmänna omsättningen väga tungt särskilt om betalningsmottagaren inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att om man förbrukat de felaktigt inbetalda pengarna eller på annat sätt lagt upp sin ekonomi utefter insättningen talar detta för att man inte är återbetalningsskyldig - så länge man är i god tro. Om man inte är i god tro är man i ond tro vilket innebär att man insett eller i vart fall borde ha insett att betalningen var felaktig.Alltså, om ni trodde att pengarna kom från Försäkringskassan och det finns objektiva skäl som gör det rimligt för er att tro detta är ni i god tro. Har ni dessutom använt pengarna eller på annat sätt planerat er ekonomi utifrån de här pengarna anses ni ha inrättat er efter betalningen. Det ska dock sägas att om ni inte kände till att pengarna satts in på skattekontot och att inga andra dragningar gjorts därifrån förrän betalaren begärde återbetalning kan ni inte anses ha inrättat er efter betalningen. Detta följer givetvis av att man inte kan inrätta sig efter något man inte kände till. Och om ni inrättat er efter betalningen (t.ex. använt pengarna) efter att betalaren begärde återbetalning var ni inte i god tro.Sammanfattningsvis: Som ni märker är det svårt att definitivt fastställa vem som har rätten på sin sida i det enskilda fallet. Om ni var i god tro och har inrättat er efter betalningen är detta omständigheter som talar för att huvudregeln om återbetalning inte ska tillämpas. Om ni vill ha en fullständig rättsutredning och hjälp med att driva frågan vidare rekommenderar jag att ni bokar möte med Lawlines Juristbyrå. De kan hjälpa er med att göra en mer omfattande helhetsbedömning. Jag hoppas ni fick lite mer klarhet genom detta svar i alla fall.Hälsningar

När förvaltarskapet upphör - tillgång till bankkonton?

2017-03-05 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, rätten har beslutat att avsluta mitt förvaltarskap,varken min advokat eller överförmyndare kan svara mig om hur ska min bank veta att jag har ingen förvaltarskap,så min fråga är: hur ska min bank meddelas om detta?Tack
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När förvaltarskapet avslutas ska din förvaltare genast lämna över de förvaltade tillgångarna till dig. Normalt sett har förvaltaren haft tillgång till ett konto för den dagliga hushållningen, medan dina andra konton har försetts med en överförmyndarspärr. Jag kan inte se att det framgår någonstans vem som ansvarar för att banken underrättas om att överförmyndarspärren upphävts. Jag föreslår att du kontaktar din bank och frågar dem vilka uppgifter de behöver för att du ska få tillgång till dina bankmedel. Vill du ha mer hjälp eller vägledning är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Sparkonto till sonen - kan man ändra utbetalningsvillkoren?

2017-02-28 i EKONOMI
FRÅGA |bank-konto swebank robur fonder AB Vi föräldrar tycker inte vårt gemensamma barn är moget att förvalta de pengar vi har sparat till hans 18 årsdag att användas till körkort och lite studiehjälpspengar. Går det att ändra villkor innan pojken fyller 18 år.
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret beror på hur ni har lagt upp sparandet. Om ni har öppnat kontot i eget namn är det ni som disponerar över pengarna och kan själva välja när ni ger pengarna till er son. Men jag uppfattar det som att ni har öppnat ett konto i er sons namn. I princip saknas det då möjlighet för banken att hålla inne med pengarna efter det att er son fyllt 18 år. Enligt 4 § gåvolagen anses en gåva fullbordad när banken mottagit gåvan för gåvotagarens räkning. Detta innebär i praktiken att banken är förhindrad att lämna ut pengarna till någon annan än er son, och att pengarna övergår i hans ägo när han blir myndig. Som förutsättning för bestämmelsens tillämplighet har dock uttryckligen fastslagits, att givaren inte får ha förbehållit sig rätt att »förfoga» över medlen. Om ni i avtalet med banken förbehöll er rätten att förfoga över medlen kan det alltså finnas en möjlighet för er att ta ut pengarna för egen räkning, och därmed avvakta med att ge pengarna till er son. Den springande punkten är dock vad som står i avtalet. Jag föreslår att ni kontaktar banken och hör er för om vilka möjligheter som står er till buds. Lycka till med allt! Vill ni ha mer hjälp eller vägledning är ni varmt välkomna att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Ersättning vid självvållad skada

2017-02-15 i EKONOMI
FRÅGA |Hej jag cyklade mot rött och en bil körde på mig. Jag har ett stort ärr på bakhuvudet kommer jag få någon slags ersättning för detta trots att det var mitt fel?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med tanke på att du själv orsakat skadan finns, som du kanske förstår, ingen juridisk möjlighet att kräva ersättning av bilchauffören. Däremot är det inte omöjligt att ersättning kan utfås genom eventuell försäkring. Vad som blir aktuellt är framförallt om du har tecknat en så kallad drulleförsäkring d.v.s. allriskförsäkring. De flesta andra försäkringar ersätter dock inte självvålladle skador. Vad du bör göra är att kontakta ditt specifika försäkringsbolag för att se vilka skador som kan ersättas. Med tanke på att du inte angett något försäkringsbolag kan jag tyvärr inte ge något närmare svar på din fråga, men hoppas svaret var till din hjälp. I annat fall får du gärna höra av dig igen!Mvh,

Räknas pengar på bankkonto som egendom?

2017-01-31 i EKONOMI
FRÅGA |Räknas pengar på bankkonto som egendom?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, pengar på bankkonto är egendom. - Handlar det t.ex. om egendom vid bodelning mellan makar (se Äktenskapsbalken 9 kap. 1 §), ska pengar på bankkonto alltså ingå i bodelningen.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning