Flytta pengar från IPS till ISK

2017-04-18 i EKONOMI
FRÅGA |HejKan jag flytta mina pengar från mitt pensions sparkonto till ett investeringskonto? Det är inte min tjänstepension utan eget sparande.
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline. Ursäkta för ett sent svar. Vi gör vårt bästa för att besvara så många som möjligt och ibland tar det lite extra tid. Jag ska nu försöka hjälpa dig med din fråga. Som jag förstår har du investerat i ett privat pensionssparande (IPS) som du nu vill flytta till ett investeringssparkonto (ISK). Som du kanske vet är pengar på ett IPS konto som huvudregel låsta tills du når en ålder om 55 år. Det finns nu vissa undantag till denna regel som omfattar både med och utan dispens från skatteverket. Det intressanta i ditt fall eftersom du vill sätta in dem på ett ISK och inte förbruka dem är möjligheten att flytta pengarna utan dispens. Detta medges ifall det "tekniska återköpsvärdet för pensionsförsäkringen, eller kontobehållningen för pensionssparkontot, är lägre än ett prisbasbelopp (44 800 kronor för år 2017)" eller ifall din försäkringsföretaget/banken godkänner det. Detta innebär att ifall värdet på ditt IPS är lägre än 44 800 kr är det inga problem att flytta dina pengar till ett ISK. Kom bara ihåg dock att du kommer att beskattas för en eventuell vinst. Det du behöver göra är att ringa din bank/försäkringsföretag och fråga dem ifall det är okej att "återköpa" aktierna på ditt IPS. Ifall värdet är högre än 44 800kr så är det upp till banken men ifall det understiger 44 800 har du en rätt att få flytta dem. Ifall inget av detta fungerar så kan du läsa mer här angående dispens som skatteverket meddelar. Viktigt att komma ihåg är att vinsten kommer att beskattas vid ett eventuellt "återköp". Jag ber igen ursäkt för den långa väntetiden och ifall du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att mejla oss på info@lawline.se eller kommentera nedan. Mvh,

Del av vinst vid fastighetsförsäljning

2017-03-10 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Min fru och jag är födda -49. Vi har fastigheter med ett marknadsvärde på ca 10 Mkr och lån på ca 2 Mkr. Vi har tre vuxna barn med egna familjer. 1. Om vi nu skiljer oss och säljer fastigheterna, har då våra barn rättighet till någon del av vinsten?2. Om något av barnen skiljer sig, kan då deras respektive göra anspråk på någon del av våra fastigheter?
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du och din fru skulle begära skilsmässa och sälja era fastigheter tillfaller vinster er båda.Någon lagligt grund för att era barn ska få del i fastigheternasförsäljningens överskott finns inte. Om något av barnen skulle skilja sig, har deras respektive ingen laglig rätt att göra anspråk på någon av era fastigheter. (Jag förutsätter i det här fallet att ingen av era fastigheter utgör bostad för någon av era barn med tillhörande familj). Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Gemensamma lån med ex-maken

2017-03-04 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Ska försöka förklara mig kort. Min exman (snart iaf) förgrep sig sexuellt på mina döttrar och fick 3 års fängelse, vilket i själva verket innebär 1.5 års fängelse. Han är ute om ca 3 veckor och nu kan jag äntligen ta ut skilsmässa och tvingas även sälja mitt föräldrahem då jag inte har råd att ha det kvar längre. Min fråga lyder, OM vi inte får huset sålt så att det täcker alla lånen, måste vi då fortsatt ha gemensamma lån? Är ju inte speciellt sugen på att behöva dras med honom efter allt han gjort mot min familj! Jag vill inte ha med honom att göra milt sagt. Jag befarar att vi inte kommer få huset sålt nämligen så att alla lånen täcks. Han har iom skadestånd till döttrarna hamnat hos kronofogden och kommer förmodligen inte kunna få något lån på 2 år. Men, är JAG ändå tvungen att "betala" för hans brott mot mina barn? Önskan vore ju att vi splittar på lånen om det blir något kvar, finns det något kryphål för detta tro när läget är som det är?
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ni har ett gemensamt lån hos banken har ni, i de allra flesta fall, så kallat solidariskt betalningsansvar. Det innebär att banken kan välja vem av er de kräver pengar av. Tyvärr innebär detta att banker inte alltid är så benägna att dela upp lånet, eftersom de får sämre säkerhet för sitt lån. Jag förstår verkligen din frustration över situationen. Det enda jag kan råda dig att göra är att kontakta banken, och se om ni kan hitta en lösning. Lycka till!Har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Att överklaga parkeringsböter

2017-02-20 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, jag skulle fråga om det finns nån tidsgräns till ex: idag parkerade jag framför en butik samt frågade jag från en av deras arbetare om jag kan köpa några bröd, men olycktlitvis fick jag 700 spend bötar. I max 2& halv minuter. Det var ingen förhindringen för andra fordon eller folk. Frågan är här om detta har gått rätt till?
Samuel Lindblad |Hej!Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tyvärr så finns det inga generella regler eller lagar om hur länge man ska stå för att få en p-bot utdelad på sitt fordon. Därför kan en parkeringsvakt utfärda en parkeringsbot direkt när de upptäcker en felparkering. De brukar dock alltid vänta ett par minuter innan de utfärdar en sådan. Detta pågrund av att ett fordon inte alltid anses vara parkerat direkt då bilen stannar. Exempel på detta är vid på/avstigningar eller på/avlastning. En annan anledning till att parkeringsvakten väljer att vänta ett par minuter är pågrund av att det oftast tar någon minut att köpa en parkeringsbiljett. Det vore således orättvist att ge dem en p-bot under den tiden.En del parkeringsplatsen är ofta ägda av privatpersoner, där inhyrda bolag ofta delar ut parkeringsboten. Då är det de som äger parkeringsplatserna som väljer hur deras tidssystem ser ut. Detta regleras alltså internt i bolaget och varierar väldigt från bolag till bolag.Om du parkerade utanför en butik som äger parkeringsplatsen så brukar det stå hur långtid det är fri parkering på en skylt (om det finns en sådan). Jag har svårt att tänka mig att en vanlig arbetstagares uttalande skulle ha någon juridisk påverkan på fallet. Däremot så finns det en möjlighet att du har framgång med att p-boten avskrivs om du anger detta, samt att du var borta endast i dryga 2 minuter.Man brukar även skilja på felparkeringsavgift eller kontrollavgift. Det är inte riktigt klart i frågan om du har fått din p-bot genom en felparkering eller en otillåten parkering (kontrollavgift). Om det är parkering på privat mark så går benämningen av din parkeringsbot under kontrollavgift. Du har möjlighet att bestrida en kontrollavgift såväl som en felparkeringsavgift. Du ska vid en kontrollavgift ta kontakt med markägaren eller parkeringsbolaget. I dessa fall ska du inte betala avgiften innan du bestrider. Detta på grund av att att om du betalar din bot så ses detta som att du accepterat att du gjort fel. Om du istället bestrider detta så måste bolaget eller markägaren få saken prövad i domstol för att få in sina pengar från dig. Om det däremot är en felparkeringsavgift så ska du alltid betala p-boten innan du bestrider denna skriftligen till den relevanta polismyndigheten inom 6 månader från det att du fick din felparkeringsavgift.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan så ska jag utveckla svaret.Mvh,

Medlånetagare

2017-04-17 i EKONOMI
FRÅGA |Vad innebär det att vara medlånetagare? För att slippa gå ifrån sin bostadsrätt måste vår mor ta ett lån för lösa ut ett särkullebarn så att hen får hela sin arvslott. Vår mor har tre barn och för att kunna ta lån måste hon ha medlånetagare, då hon bara har sin pension i inkomst. Vi tre barn vill gärna hjälpa till med det, men undrar vad det innebär för oss också.
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Som jag förstår din fråga undrar du vad en medlånetagare är och vad det innebär för dig och dina syskon ifall ni skriver under som medlånetagare på er mors lån. Vid en situation då en person vill låna pengar från exempelvis en bank har du en gäldenär och en borgenär. Gäldenären är den som har en skuld till någon annan. Alltså ifall X är skyldig Y pengar så är X gäldenär och Y borgenär.Låntagaren är den som lånar pengar av borgenären. I ert fall skulle er mor vara lånetagaren (en gäldenär) och banken skulle vara borgenären (alltså den som er mor är lånar pengarna av och är skyldig att betala tillbaka). Ofta räcker det med dessa parter då borgenären förlitar sig på den säkerhet som ställs av lånetagaren. I vissa fall krävs dock ytterligare säkerhet då en lånetagare inte bedöms som kreditvärdig och säkerheten inte räcker till. Då kan borgenären välja att kräva en medlånetagare eller borgensman (då någon ”går i borgen” för någon annan). Skillnaden mellan dessa är att borgensmannen endast är skyldig att betala tillbaka lånet istället för lånetagaren då den ursprungliga lånetagaren är oförmögen att betala. Detta innebär att en borgensman är gäldenär till den del som inte lånetagaren kan betala. Medlånetagare däremot är skyldig att stå för lånet till samma utsträckning som lånetagaren. Ifall ni skriver upp er som medlånetagare är ni skyldiga att betala för lånet i samma utsträckning som er mor vilket gör även er till lånetagare. Ni kommer alltså att vara solidariskt ansvariga för lånet vilket innebär att banken kan komma att kräva lånet av vem som helst av er och ni får sedan mellan varandra göra upp om återbetalning. Vilket gör även er till gäldenärer för lånet. Villkoren för lånet regleras oftast i lånevillkoren men utgångspunkten är att ni kommer att stå för var sin del av lånet (mor+3 barn = 4a personer —> en fjärdedel var) Även när ni deklarerar kommer ni att dra av en fjärdedel av räntan för lånet på er skatt. För att sammanfatta kan jag säga såhär. Att gå in som medlånetagare innebär att ni barn kommer att erhålla samma ställning som er mor i lånet. Det är en risk att ta och ni bör reglera mellan er och i lånevillkoren hur ni vill att exempelvis försäljning av bostadsrätten ska gå till. Ni kommer att vara solidariskt ansvariga och jag rekommenderar dig att läsa mer om detta exempelvis här.Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du ytterligare frågor kan du mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med någon av våra erfarna jurister. Mvh,

När förvaltarskapet upphör - tillgång till bankkonton?

2017-03-05 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, rätten har beslutat att avsluta mitt förvaltarskap,varken min advokat eller överförmyndare kan svara mig om hur ska min bank veta att jag har ingen förvaltarskap,så min fråga är: hur ska min bank meddelas om detta?Tack
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När förvaltarskapet avslutas ska din förvaltare genast lämna över de förvaltade tillgångarna till dig. Normalt sett har förvaltaren haft tillgång till ett konto för den dagliga hushållningen, medan dina andra konton har försetts med en överförmyndarspärr. Jag kan inte se att det framgår någonstans vem som ansvarar för att banken underrättas om att överförmyndarspärren upphävts. Jag föreslår att du kontaktar din bank och frågar dem vilka uppgifter de behöver för att du ska få tillgång till dina bankmedel. Vill du ha mer hjälp eller vägledning är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Sparkonto till sonen - kan man ändra utbetalningsvillkoren?

2017-02-28 i EKONOMI
FRÅGA |bank-konto swebank robur fonder AB Vi föräldrar tycker inte vårt gemensamma barn är moget att förvalta de pengar vi har sparat till hans 18 årsdag att användas till körkort och lite studiehjälpspengar. Går det att ändra villkor innan pojken fyller 18 år.
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret beror på hur ni har lagt upp sparandet. Om ni har öppnat kontot i eget namn är det ni som disponerar över pengarna och kan själva välja när ni ger pengarna till er son. Men jag uppfattar det som att ni har öppnat ett konto i er sons namn. I princip saknas det då möjlighet för banken att hålla inne med pengarna efter det att er son fyllt 18 år. Enligt 4 § gåvolagen anses en gåva fullbordad när banken mottagit gåvan för gåvotagarens räkning. Detta innebär i praktiken att banken är förhindrad att lämna ut pengarna till någon annan än er son, och att pengarna övergår i hans ägo när han blir myndig. Som förutsättning för bestämmelsens tillämplighet har dock uttryckligen fastslagits, att givaren inte får ha förbehållit sig rätt att »förfoga» över medlen. Om ni i avtalet med banken förbehöll er rätten att förfoga över medlen kan det alltså finnas en möjlighet för er att ta ut pengarna för egen räkning, och därmed avvakta med att ge pengarna till er son. Den springande punkten är dock vad som står i avtalet. Jag föreslår att ni kontaktar banken och hör er för om vilka möjligheter som står er till buds. Lycka till med allt! Vill ni ha mer hjälp eller vägledning är ni varmt välkomna att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Ersättning vid självvållad skada

2017-02-15 i EKONOMI
FRÅGA |Hej jag cyklade mot rött och en bil körde på mig. Jag har ett stort ärr på bakhuvudet kommer jag få någon slags ersättning för detta trots att det var mitt fel?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med tanke på att du själv orsakat skadan finns, som du kanske förstår, ingen juridisk möjlighet att kräva ersättning av bilchauffören. Däremot är det inte omöjligt att ersättning kan utfås genom eventuell försäkring. Vad som blir aktuellt är framförallt om du har tecknat en så kallad drulleförsäkring d.v.s. allriskförsäkring. De flesta andra försäkringar ersätter dock inte självvålladle skador. Vad du bör göra är att kontakta ditt specifika försäkringsbolag för att se vilka skador som kan ersättas. Med tanke på att du inte angett något försäkringsbolag kan jag tyvärr inte ge något närmare svar på din fråga, men hoppas svaret var till din hjälp. I annat fall får du gärna höra av dig igen!Mvh,