Löpande ränta på CSN-skuld

2017-06-29 i EKONOMI
FRÅGA |Vad innebär med löpande ränta? Är det ett givet belopp i ränta som ska betalas under ett år?Eller är det så eftersom jag betalar av på mitt CSN-lån varje månad att räntan borde bli lägre för varje månad som går?Frågade CSN och fick bara som svar att räntan är löpande och satt av regeringen.Vänliga hälsningarMalin
Erica Leufstedt |Hej, tack för din fråga!Att en ränta är löpande innebär att din skuld under hela tiden den existerar ökar med en viss procentsats. Har du en skuld på 10 000 och en räntesats på 1% per år, kommer skuldens storlek efter ett år att vara 10 100 kronor. Räntan på ditt CSN-lån löper således under hela den tid du fortfarande har en skuld att betala av. Hur stor ränta som läggs på ditt lån bestäms mycket riktigt av regeringen och kan således variera från år till år. För 2017 är räntesatsen 0,34%. Detta innebär att om du till exempel har 100 000 kronor i skuld till CSN, kommer skulden efter ett år att vara 100 340 kronor, förutsatt att du inte betalar av något under året som går. Eftersom du hela tiden betalar av på ditt lån minskar stadigt din kvarstående skuld. Procentsatsen som räntan utgör förändras inte i sig, men eftersom den totala skulden minskar med varje avbetalning kommer den värdemässiga ökningen av skulden som räntan innebär att minska den med. Hoppas svaret har gett klarhet i din fråga!Vänligen

Misstänkt skattefusk

2017-06-22 i EKONOMI
FRÅGA |Om jag misstänker att en person inte skattar på sin verksamhet, är det något man kan kolla upp?
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Om du misstänker att en person inte skattar på sin verksamhet kan du tipsa Skatteverket om skattefusk, följ i så fall denna länk. Hos privata företag gäller inte offentlighetsprincipen vilket innebär att du inte kan begära ut handlingar på samma sätt som hos myndigheter och kommunala bolag. Däremot ska företag skicka in årsredovisningar till Bolagsverket där deras balansräkning och resultaträkning ska finnas med och på så sätt blir de uppgifterna offentliggjorda. Tanken är med detta är att företagen ska ge en rättvis bild över sin omsättning, se 2 kap 1-3 §§ årsredovisningslagen, https://lagen.nu/1995:1554#K2P1S1. Du kan således få ta del av årsredovisning, bolagsordning m.m. hos exempelvis Bolagsverket, här, men övriga uppgifter brukar hållas internt inom företaget. Således har du ingen större möjlighet att företa någon utredning på egen hand.Hoppas att du har fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar

Inkomstskatt och lån

2017-06-08 i EKONOMI
FRÅGA |Jag är sambo men äger inte huset. Har inga lån då jag sålt lägenhet. Har endast studielån. Påverkar det vilken skatt jag får betala på min lön? Har hört att skatten blir större om man ej har lån, stämmer det?
Magdalena Carlstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det faktum att du inte har lån gör inte att din inkomstskatt blir större. Om du har lån och betalar ränta finns däremot möjlighet till ränteavdrag; avdrag görs då för dina räntekostnader mot din sammanlagda inkomstskatt, vilket gör att den skatt du ska betala kan minska. Här kan du räkna ut din skatt för inkomståret 2017.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Sambon vägrar betala gemensamma lånet

2017-05-30 i EKONOMI
FRÅGA |HejJag och min sambo ska separera. Vi bor i en villa och står för halva lånet och amorteringen var. Nu vägrar han betala hälften, trots att han bor kvar i huset? Har han rätt att strunta i att betala? Om inte, vart vänder jag mig för att tvinga honom att betala?Med vänlig hälsning, Susanne
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det absolut vanligaste vid banklån är att låntagarna har ett solidariskt betalningsansvar. Det innebär i praktiken att om din sambo vägrar att betala eller inte har tillräckliga tillgångar kan banken kräva hela summan från dig. Om du betalar din sambos del av lånet har du i din tur rätt att kräva den summan av honom. Om han vägrar att betala kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden för att få skulden fastställd. När skulden är fastställd kan Kronofogden driva in skulden genom till exempel utmätning på lön. Det är viktigt att komma ihåg att betalningsansvaret hos banken är gemensamt, även om du har rätt att kräva tillbaka pengarna från sambon. Det kan vara bättre att inte hamna efter med betalningarna hos banken, utan istället ha en fordran på din sambo. Lycka till! Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Kan man kräva pengar man lånat för annans räkning?

2017-06-29 i EKONOMI
FRÅGA |Om man varit gift i 4 månader och bekostat en bröstoperation på makan kan man vid skilsmässa kräva att hon betalar den eller återstående del av lånet? Operationen gjordes för att hon misstrivdes med sina äkta bröst. Hon hade inga ekonomiska möjligheter att betala själv eller få lån.
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Eftersom lånet står i ditt namn är det du som är betalningsskyldig, och du kan inte på något sätt kräva pengarna från din fru.En sak du däremot kan göra vid skilsmässa är att du kan räkna av skulden för bröstoperationen av dina tillgångar och därefter är det bara resterande egendom, dvs det du har kvar efter avräkningen, som delas lika mellan er.Hoppas du fått svar på din fråga!

Ingå borgesförbindelse i Norge som svensk medborgare

2017-06-21 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Kan en svenska medborgare gå i borgen för ett lån i Norge. Låntagaren är norsk medborgare
Gustav Persson |Hej! Jag vet om att norska banker inte alltid är så förtjusta i att låna ut pengar till andra än norska medborgare. Dock så finns det inget juridiskt som hindrar dig som svensk medborgare att gå i borgen för ett lån i norge. Ett borgensåtagande måste avtalas. Därmed blir banken och du som borgensman avtalsparter. Så det är upp till banken om de vill ingå avtal med dig och använda dig som säkerhet för lånet. Hoppas det var svar på din fråga, tveka inte att höra av dig om du undrar något mer! Med vänliga hälsningar

Maken har skulder - kan jag behöva betala?

2017-06-05 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag äger ett hus är gift men särbo. Maken har lån och kontokort skulder som tagits under de tre senaste åren.Inget som jag skrivit under.hur blir det om han inte "kan" betala?Tacksam för svar!
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtals- och förmögenhetsrättsliga bestämmelser gäller även makar emellan. Det innebär att var och en äger sina tillgångar och svarar för sina skulder. Om ni inte har tagit lånen gemensamt har du inget betalningsansvar. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Referensräntan

2017-05-25 i EKONOMI
FRÅGA |Hur räknar man ut referensräntan på 100 000kr?
Emma Fagerberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Referensräntan är en räntesats som fastställs av Riksbanken en gång varje halvår. Referensräntan styrs av reporäntan och motsvarar reporäntan vid slutet av föregående halvår, avrundat uppåt till närmaste halva procentenhet. Just nu är referensräntan -0,5 %. Referensräntan har inget penningpolitiskt syfte, utan den används endast till att beräkna andra räntor. Det går alltså inte att räkna ut referensräntan på 100 000 kr, utan det krävs att det finns en annan ränta som ska räknas ut där man använder referensräntan (då man tar referensräntan plus ett visst antal procentenheter beroende på vilken ränta som ska räknas ut). Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,