Särkullbarns rätt till sin laglott när det finns ett testamente

2015-11-30 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag och min fru har ett gemensamt barn samt fyra särkullsbarn, min fru har tre sedan tidigare och jag har ett barn sedan tidigare. Hur formulerar man lämpligast ett testamente där vi vill att jag och min fru ärver varandra och att barnen får vänta med sitt arv tills båda gått bort?Vi vill ju alltså inte riskera att den kvarlevande riskerar att få "gå från hus och hem" för att lösa ut särkullsbarnen.MVHPer
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Det finns inget som hindrar er från att skriva ett testamente där ni testamenterar allt till varandra. Dock kan man inte testamentera bort särkullbarns rätt till sin laglott då de alltid har rätt att få ut en del av arvet från sin förälder. De kan då jämka testamentet enligt lag (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Särkullbarnen till den make som avlider först kan välja att avstå sin del av arvet enligt lag (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) De får då vänta tills efterlevande make avlider men detta väljer barnet själv eller ombud om barnet har ett sådant. Alltså kan ni inte försäkra att särkullbarnen inte får ut sin del av arvet direkt. Det är dock bara de särkullbarn som har den som avlider först som förälder som kan få ut sin del direkt. Behöver ni hjälp med att upprätta ett testamente kan ni boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på arvsrätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger. Med vänlig hälsning

Upprepade avhjälpandeförsök vid fel i vara

2015-11-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en stationär dator i april med 2 års garanti. Den har nu varit inlämnad på lagning två gånger pga. fel på hårddisken. De i butiken säger att jag inte kan reklamera datorn förrän den har lagats 3 ggr för samma, eller 4ggr för olika, fabriksfel. Jag undrar om det stämmer och att jag måste vänta till datorn går sönder en tredje gång, eller om jag har rätt att reklamera den redan nu?Tack på förhand!
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reklamation är det du gör när du påtalar för säljaren att du inte är nöjd med varan och kräver att den lagas eller liknande, KköpL 23§. Reklamation har du alltid rätt att göra.Om det konstateras att det är fel på varan har du som konsument ett antal rättigheter där reparation av varan eller leverans av en ny vara är de två första. Först när detta inte längre är aktuellt har du rätt att gå vidare och kräva prisavdrag eller häva köpet. KköpL, 26, 27, 28, 29§§.Säljaren kan välja mellan att reparera din vara eller leverera en ny, om det kan ske inom skälig tid och utan olägenhet för dig som konsument. Vart gränsen för skälig tid och olägenhet är svårt att uttala sig om i specifika fall men klart är att du inte direkt kan häva köpet utan att ge säljaren chans att försöka avhjälpa felet genom reparation eller omleverans.När det handlar om upprepade fel av samma sort eller flera olika fel i samma vara är det inte heller lätt att göra specifika uttalanden men i förarbetena till konsumentköplagen sägs följande:"En köpare skall inte behöva tåla att säljaren gör upprepade försök att avhjälpa samma fel. Om ett fel återkommer efter två avhjälpningsförsök, bör köparen i regel kunna vägra att gå med på fler försök. Är det fråga om olika fel, kan det dock vara rimligt att köparen får godta något fler reparationer. Även i den situationen lär man emellertid i regel ganska snart nå en gräns där ytterligare reparationer får anses medföra sådana olägenheter för köparen att denne har rätt att avböja säljarens erbjudande om reparation."Säljaren kan alltså inte som i ditt fall hänvisa till att ett visst antal reparationer får utföras innan eventuell hävning blir aktuell utan detta avgörs i fall till fall där man tittar på vilken typ av produkt det handlar om och köparens behov av produkten m.m.Sammanfattningsvis är det svårt att ge ett definitivt svar men du bör inte behöva vänta på många fler försök till reparation innan det är skäligt för dig att gå vidare med prisavdrag eller hävning av köpet. Viktigt att påpeka är också att reparationerna ska ske inom skälig tid och utan kostnad för dig annars har du också rätt att gå vidare med prisavdrag och hävning.Hoppas att detta besvarade din fråga Vänligen

Gåva av fastighet mellan makar

2015-11-30 i Fastighet
FRÅGA |Är gifta, har hus. Make står som ensam ägare på lagfart. Hur ska vi göra för att bägge står som ägare?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Om ni vill att båda ska äga huset kan din man exempelvis ge dig en del av fastigheten som gåva. Gåvobrevet måste uppfylla de formkrav som anges i 4 kap jordabalken. Det bör även registreras hos skatteverket. Efter att detta skett kan du söka lagfart hos Lantmäteriet.För mer information kan du läsa på Lantmäteriets hemsida. www.lantmateriet.se Du är även välkommen att fråga mer här.Vänligen,

Överlåta hyresrätt och andrahandsuthyrning

2015-11-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Min son har en hyreslägenhet på söder i Stockholm och han har sin pappa boende i Hägernäs/Täby. Min som har köpt en lgh i närheten av sin hyresrätt. Nu vill han att hans pappa ska få överta hyresrätten så att han kan hjälpa honom bättre på nära håll. Vad kan man göra? Är det bäst att låta sin pappa bo med honom i hyresrätten och hyr ut bostadsrätten till någon annan. Hur länge behöver de bo ihop innan pappan har besittningsrätt till hyresrätten?Eller finns det annan lösning? Min son har frågat anonymt ifall pappan bara kan överta kontraktet, men det var inte aktuellt.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!I 12:34 JB anges att - En hyresgäst, som ej avser att använda sin bostadslägenhet, får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med honom, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Tillståndet kan förenas med villkor.Rekvisitet varaktigt sammanbor innehåller många olika nyanser men generellt kan sägas att det krävs ett sammanboende under minst något år. Syftet ska dessutom vara att just bo tillsammans. Att behöva bo så länge tillsammans kanske inte är optimalt. En annan lösning skulle kunna vara att hyra ut hyreslägenheten i andra hand till pappan? På så sätt kan de bo nära varandra samtidigt som din son kan bo i sin bostadsrätt. Andrahandsuthyrning regleras i 12:39-40. Bl.a. krävs hyresvärdens samtyckte för att få hyra ut i andra hand. Å andra sidan kan hyresnämnden godkänna en andrahandsuthyrning om hyresvärden saknar skäl till att inte samtycka.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Sälja andel i samägd fastighet utan medgivande

2015-11-30 i Fastighet
FRÅGA |Hej!Jag äger en del i en obebyggd lantbruksfastighet (typkod 110), med flera andra delägare. Jag vill sälja min andel, behöver jag de andra delägarnas godkännande?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Eftersom ni är flera som gemensamt äger fastigheten så blir Samäganderättslagen tillämplig om ni inte avtalat annat. Det är viktigt att komma ihåg, om det finns något avtal mellan er delägare så går det före lagen. Om det inte finns något avtal om hur en delägare får eller inte får sälja sin del (förköpsklausuler osv är vanligt) så gäller samäganderättslagen. Även hur du fått din del i fastigheten kan dock påverka, om du fått den i arv eller gåva med överlåtelseförbehåll påverkar det din rätt och möjlighet att sälja din andel. Enligt 2 § Samäganderättslagen ska samtliga delägare vara överens kring åtgärder och förvaltning av godset i sin helhet. Det innebär dock inte att en delägare inte fritt kan sälja sin andel av godset (med de inskränkningar avtal eller överlåtelseförbud kan innebära, som redogjorts för ovan). En delägare kan även enligt 6 § i samäganderättslagen ansöka om att fastigheten i sin helhet ska tvångsförsäljas på offentlig auktion. Så, om inget avtal eller förbehåll finns så kan du sälja din andel utan de andra delägarnas godkännande, men om hela fastigheten ska säljas krävs endera att alla delägare är överens enligt 1 § eller att en eller flera delägare ansöker om tvångsförsäljning på offentlig auktion enligt 6 §. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Köplagen och innebörden av riskens övergång

2015-11-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej. För en vecka sedan köpte jag en vara från Tradera och säljaren skickade paketet på lådan samma dag. När paketet kom fram och jag öppnar det så är det tomt och det mailar jag säljaren. Vi mailar fram och tillbaka, jag nämner bland annat att posten var oförstörd och oöppnad. Hon säger att hon ska vända sig till tradera åt oss båda för att försöka lösa situationen men självklart vänder jag mig till de på egen hand. När jag pratade med Tradera sa de att jag skulle vända mig till klarna då jag betalat med faktura och har köpskydd hos de. Ringer vidare till Klarna där de berättar att de tar bort fakturan omgående och att de skulle prata med säljaren. Där kände jag att min del av ärendet var avklarat men nu säger säljaren att posten vägrar ge henne ersättning då hon skickat posten utan kolli id (vilket jag tror är en av reglerna hos tradera - att man måste ha det) och att hon istället vill att jag fortfarande ska betala för något jag inte har fått. Iallafall hälften säger hon. Nu försöker hon istället lägga ansvaret på mig som köpare när ansvaret är hos henne? Hon påstår att tradera sagt att vi båda måste bli nöjda genom detta och att hon blir nöjd om jag betalar för att jag är "skyldig" henne det vilket jag känner att jag inte är. Vad gör jag? Vem har rätt?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Du har på nätauktion köpt en vara som skulle levereras med post. Istället för en vara fick du ett tomt paket. Du har helt korrekt vidtagit åtgärder, genom att informera säljaren, kontaktat auktionssidan samt även sett till att fakturan drogs tillbaka så att du inte behövde betala för en vara du inte fått då det tydligen fanns någon form av köpskydd. Om jag förstår dig rätt vill nu säljaren ha ersättning för i vart fall hälften för frakten, då säljaren inte kan få ersättning av posten för den försvunna varan? Tradera har för övrigt inget krav på att man skickar varor spårbart (dvs med kollinummer eller annat referensnummer). Det är upp till köpare och säljare att välja. En nackdel med ej spårbara försändelser är att fraktbolaget oftast inte tar något ansvar för om varan kommer bort eller förstörs i hanteringen, vilket drabbar den som står risken för transporten. Det kan vara köparen eller säljaren, beroende på vad som avtalats.Frågan i fall som ditt är vem som stod risken för transporten, det vill säga när ansvaret övergick från säljaren till köparen. Första frågan är vad ni avtalat om? Vad stod det i annonsen eller vad kom ni annars överens om? Ofta på t ex Tradera så friskriver sig säljare från t ex posten slarv, genom att de inte tar ansvar för varan efter att den överlämnats till transportföretaget. Om man som köpare godtar detta (genom att bjuda på auktionen) så är det upp till köparen att se till att varan skickas spårbart/försäkrat. Så fanns det något i auktionsbeskrivningen eller på annat vis avtalat mellan er så gäller det. Om inget fanns avtalat så får man gå till Köplagen (eftersom det rör köp mellan två privatpersoner). Där framgår i 7 § st 2 att om en vara ska transporteras till köparen och inget annat avtalats så sker avlämnandet av varan när den lämnats över till transportföretaget. Sedan får man se i 12 § om riskens övergång, om köparen bär risken för en vara måste köparen betala även om varan har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren. Riskens övergång i fall som ditt sker enligt 13 § när varan avlämnats enligt 7 §. Det här kan kännas krångligt och med många paragrafer. Men det betyder att om ni inte avtalat (kommit överens om) något annat så enligt Köplagen så gick risken för varan över på dig som köpare i samband med att säljaren postade varan. Du är alltså enligt köplagen skyldig att betala både varans pris samt, ifall det var överenskommet vid auktionsslut att du skulle stå för frakt, frakten. Så, om säljaren erbjuder en förlikning där du inte behöver betala varan, men du får stå för halva frakten, så är det ett förmånligt erbjudande jämfört med köplagens skyldigheter. Utan att veta om ni avtalat något annat kan jag dock inte råda dig om du borde godta erbjudandet att betala halva frakten eller ej. Tillägg: Skulle det vara så att säljaren medvetet skickat ett tomt paket så aktualiseras vissa brottsrubriceringar, något jag av utrymmesskäl inte tagit upp i svaret.Vänligen,

Kan äktenskapsförord sätta stopp för testamente?

2015-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Gäller äktenskapsförord över testamente eller tvärtom? Vår far har äktenskapsförord med sin fru, men tänker testamentera hälften av sina tillgångar till henne. Kan hans äktenskapsförord sätta stopp för detta eller gäller testamentet över äktenskapsförordet?
Hasan Erdogan |Hej och tack för att du vänder dig til lLawline med din fråga!Din fråga berör både äktenskapsförord och testamente. För äktenskapsförord är äktenskapsbalken tillämplig (här) och för testamente är ärvdabalken tillämplig (här).I din situation är det viktigt att ha klart att den ena handlingen inte utesluter den andra. Dessa båda handlingar berör olika saker när de aktualiseras.Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar. Avtalet reglerar ägarförhållandet till makarnas egendom. Ett exempel är när man vill ändra på ägarförhållandet till en egendom från enskild egendom till giftorättsgods och vice versa, se 7 kap. 3 § äktenskapsbalken här. En sådan reglering kan leda till att en enskild egendom, från att ändras till giftorättsgods kan komma att ingå i bodelningen, se här äktenskapsbalken 9 kap. 1 § här och 10 kap. 1 § här. Bodelningen görs som följd med utgångspunkt i ägarförhållandena då talan om äktenskapsskillnad väckts eller den dag då någon av makarna har avlidit, se äktenskapsbalken 9 kap. 2 § här.Ett testamente är en handling som uttrycker testatorns vilja och testatorns kvarlåtenskap fördelas enligt testamentet, se ärvdabalken 9 kap. 1 § här. Det som senare kan komma att testamenteras bort av en make är det maken erhåller efter en bodelning vid äktenskapsskillnad.Som svar på din fråga. Äktenskapsförord och testamente reglerar två helt olika förhållanden. Äktenskapsförord är en handling mellan makar för vad som kan komma att ingå i bodelningen vid äktenskapsskillnad. Testamente är en handling som reglerar testatorns vilja för vem/vilka som ska få ta del av testatorns kvarlåtenskap. Vad som senare kan komma att tillkomma din fars fru och din fars bröstarvingar, eller arvingar i övrigt, beror på vad din far får efter bodelningen. Äktenskapsförordet kan inte sätta stopp för testamentet och vice versa. Vad jag kan rekommendera dig att göra är att påkalla jämkning på testamentet enligt ärvdabalkens 14 kap. 5 § 2:a stycke här och 7 kap. 3 § här. För att vinna i detta avseende måste dock en kränkning av den arvslott som normalt tillkommer bröstarvinge, dvs. bröstarvinges laglott, föreligga och du har en tidsfrist om sex månader att påkalla jämkning på testamente från det att du erhållit testamentet eller väcka talan mot din far.Hoppas detta är ett svar på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig igen!

5 § LAS - rätt till fast anställning

2015-11-30 i Anställningsformer
FRÅGA |När kan min kille ha rätt till fast anställning? Han jobbar som tryckare på Borås tidning. Han har varit timanställd där sedan maj 2015. Tidigare har han jobbat inom tryckeri i ca 25 år. Vad har han för rättigheter? Tacksam för lite hjälp i frågan. Med vänlig hälsning
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Enligt 5 § andra stycket i lagen om anställningsskydd (LAS) har en arbetstagare rätt till fast anställning om han eller hon har varit timanställd eller anställd på allmän visstid hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Observera att man räknar timanställning för sig och allmän visstidsanställning för sig, de kan inte läggas ihop. Tiden ska vara hos samma arbetsgivare, även om man kan ha bytt arbetsplats inom företaget. Så har din kille varit anställd på timmar sedan maj 2015 uppfyller han inte kravet i 5 § LAS. Om han däremot tidigare, under femårsperioden, arbetat på timmar för samma arbetsgivare, får han plussa på den tiden på den nuvarande timanställningen. Hoppas att du fått svar på din fråga. Vänligen,