Tolkning av bestämmelse i anställningsavtal

2006-12-01 i Övrigt
FRÅGA
Vi har en personal med provanställning. Det står skrivet "ca 20h/veckan" på kontraktet. Vid introduktionen förklarades det tydligt att medarbetaren måste vara flexibel eftersom handelsbranchen behov skiftar snabbt. Han var väl införstådd med det. Han har i snitt på två månader jobbat 20h/v. Vissa veckor 40h och andra 0h. Han påstår att han har rätt till att få betalt för 20h de veckor han inte jobbar. Vem har rätt? Han kommer gå vidare med sin advokat i ärendet. Kan vi säga upp honom idag utan grund? (2 veckors uppsägningstid i kontraktet). Hur ska vi agera?
SVAR
Hej!
Problemet rör vad ni har kommit överens om. Är det en timanställning där schemat läggs vecka för vecka så har arbetstagaren ingen rätt att kräva betalt för ej arbetade timmar. Däremot kan arbetstagaren ha rätt till lön de veckor som arbete ej har kunnat schemaläggas ifall han/hon har en halvtidstjänst där arbetstiden ska vara 20 h i veckan. Det är osäkert vem av er som har rätt eftersom detta kan bli beroende på detaljerna i anställningsavtalet samt ev kollektivavtal.

Ni kan när som helst avbryta provanställningen genom att underrätta arbetstagaren samt den fackliga organisation han/hon ev är med i minst 14 dagar i förväg enligt 31 § LAS.
Om det finns andra bestämmelser i kollektivavtal gäller de istället. Ni behöver inte ange några skäl för avslutandet av provanställningen och det kan i princip inte heller prövas rättsligt med undantag för prövning av eventuellt brott mot föreningsfriheten eller diskrimineringslagarna, vilka av de detaljer ni givit inte verkar tillämpliga i fallet.

Sedan är det förstås inte omöjligt att Arbetsdomstolen i ett konkret fall skulle bedöma det som olagligt att avsluta en provanställning p.g.a. tvist om anställningsavtalets innehåll. Eftersom rättsläget ändå är oklart kanske det säkraste är att försöka förlikas?

Hoppas att ni har hjälp av mina svar
Med vänlig hälsning

Martin Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)