Är vi betalningsskyldiga för en sanering som skett långt efter ett arvskifte?

2021-12-08 i Arvsskifte
FRÅGA
Min pappa avled oväntat och hastigt i sin hyreslägenhet, vilket resulterade i att sanering behövde utföras. Hyresvärden var extremt långsamma med att utföra detta, vilket gjorde så att bouppteckning och arvskiftet redan blivit utfört. Alltså är alla hans konton hos banken avslutade och pengarna insatta på dödsbodelägarnas konton. Nu fick vi en faktura från hyresvärden ang sanering. Den var inte ens adresserad till dödsboet, utan stod i pappas namn. Denna faktura har vi alltså fått EFTER att arvsskiftet är utfört, plus att den inte ens är fakturerad till dödsboet. Man kan väl inte fakturera en död person?Hur gör vi nu? Är vi betalningsskyldiga trots att det inte finns något dödsbo att betala från nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dödsbo, en juridisk person

Ett dödsbo är en juridisk person som ägs av dödsbodelägarna, se 18 kap 1 § ärvdabalken. Precis som ni har gjort ska en bouppteckning göras, där skulder och tillgångar ska regleras. Det kan komma ett brev från kronofogdemyndigheten som säger vilka skulder som ska betalas. Om täckning för skulderna saknas i dödsboet, ska de inte gå över till arvingarna. Du ärver inte skulder.

Dödsboet ska förvaltas av dödsbodelägarna, vilket innebär att de kostnader som följer av boutredning m.m. ska bekostas av dödsboet.

Arvskifte

Om ett arvskifte sker innan skulderna är betalda, ska arvsskiftet gå åter, för att betala skulderna, se 21 kap 4 § ärvdabalken.

Ett dödsbo avslutas när arvsskiftet har genomförts. Därefter går det inte att fakturera dödsboet. Skatteverket avslutar ett dödsbo efter följande deklaration.

Din situation

Problemet i din fråga blir alltså beställningen av saneringen. Du skriver att det tog extremt lång tid innan saneringen utfördes. Det följer av lagen att en bouppteckning ska ske senast tre månader efter dödsfallet, se 20 kap 1 § ärvdabalken. Sedan avslutas dödsboet i samband med arvsskiftet.

Min tolkning av situationen är att hyresvärden har haft tre månader på sig att utföra den beställda saneringen, och skicka en faktura. Det ligger alltså i hyresvärdens intresse att utföra sin prestation innan dessa tre månader. Hyresvärden har agerat vårdslöst, och förlorar därmed rätten till sin fordran.

Ni har reglerat de skulder och tillgångar som låg inom ramen för dödsboförvaltningen. Dödsboet är avslutat. Skulden ska därmed avskrivas.

Sammanfattning

Skulden ska avskrivas eftersom den uppstod efter dödsboets upplösande. Hade det varit så att ni gjort arvsskiftet innan ni betalat dödsboets skulder, skulle arvskiftet gå åter. I ditt fall finns det ingen betalningsansvarig för fakturan, den ska därmed avskrivas. Om du behöver hjälp med att bemöta hyresvärdens krav, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (686)
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv
2021-12-15 Fördelning av arv
2021-12-11 Hur går man till väga om man som dödsbodelägare ej vill sköta utredningen av boet?

Alla besvarade frågor (98495)