Fördelningen av arv när barn träder i förälderns ställe som arvinge

2021-03-07 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Vi har en situation där min morfar sitter på ett stort arv, min mamma är cancer sjuk (Gift) och lever på övertid. Min mamma har en bror. Hur går fördelningen ut på arvet ifall min mamma går bort före min morfar? Med vänlig hälsning,
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsrätten regleras i Ärvdabalken (ÄB). Eftersom inget nämns om ett testamente utgår jag från att ett sådant inte finns varför den legala arvsordningen gäller.Den legala arvsordningen Den legala arvsordningen innebär att arvingarna ärver hela arvslotten efter en efterlevande make/makas bortgång. Efter den efterlevande makes/makas bortgång fördelas kvarlåtenskapet lika mellan arvingarna (3 kap. § 1 ÄB). Vem räknas som en bröstarvinge Bröstarvingar är avkomlingar till den avlidne. Om avkomlingen avlider träder dess barn i förälderns ställe som arvinge enligt principen om istadarätt (2 kap. 1 § ÄB). Detta gäller i ditt fall Om din morfar går bort före din mamma och det finns en efterlevande maka i bilden kommer hon att ärva före arvingarna, förutsatt att din mamma och hennes bror inte är särkullbarn. Efter hennes bortgång kommer arvet att delas lika mellan din mamma och hennes bror. Om din mamma skulle gå bort innan din morfar kommer hennes barn, du och eventuella syskon, träda i hennes ställe som arvinge/arvingar. Den delen av arvet som skulle tillkomma din mamma kommer tillfalla dig eller, om ni är flera syskon, kommer det delas lika er emellan. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor. Vänligen,

Vad händer med lån på enskild egendom vid makes bortgång?

2021-03-07 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej,Jag och min make är gifta och har 2 vuxna barn var (särkullebarn) men inga gemensamma barn. Vi har skrivit ett inbördes testamente. Vi äger en lägenhet gemensamt.Min make har en sommarstuga som han ärvt innan vi gifte oss och den har han som enskild egendom.Vår fråga är nu om han belånar sommarstugan, som han ju kan göra utan att jag är inblandad. Men vad händer i händelse av hans bortgång. Betraktas det som ett gemensamt lån som ska räknas ifrån våra gemensamma tillgångar? eller följer lånet med sommarstugan som hans båda barn får ta över? Frågan är väl egentligen vem som ärver lånet. Hoppas att jag varit tillräckligt tydlig.
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med lån där enskild egendom är säkerhet när låntagaren går bort.Ansvar för skulderMakar ansvarar som utgångspunkt för sina egna skulder och tillgångar (1 kap. 3 § ÄktB).När någon går bortNär en make går bort bildas ett dödsbo som tar över alla tillgångar och skulder. Tillgångarna delas mellan makarna genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB).Enskild egendom ingår inte i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att skulder på enskild egendom i första hand täcks av värdet på den enskilda egendomen. Om skulden på den enskilda egendomen är större än värdet behöver dödsboets övriga tillgångar täcka skulden innan arvet kan fördelas (11 kap. 2 § andra stycket ÄktB).Efter bodelning fördelas arvet (23 kap. 1 § ÄB). Arvet består av tillgångar från bodelningen och enskild egendom. Enskild egendom påverkar alltså bara bodelningen och inte fördelning av arv.Ta över dödsboets lånBanken har rätt att få sin skuld betald innan arvet fördelas. I praktiken kan arvingar ansöka om att få ta över lån för att behålla en viss egendom, till exempel er sommarstuga. Om banken går med på att flytta lånet från dödsboet till arvingarna finns det ingen skuld för dödsboet att betala och dödsboet kan behålla egendomen som barnen sen tar över. Om banken inte går med på att flytta lånet behöver dödsboet betala lånet med sina tillgångar.Fördelning av arvetSärkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär att sommarstugan tillfaller särkullbarnen och om banken har gått med på att särkullbarnen tar över lånet blir särkullbarnen ansvariga att fortsätta betala lånet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Vad innebär min morbrors testamente?

2021-03-07 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min morbror avled nyligen. Han var gift men de hade inga barn. De har skrivit ett testamente där det står att alla pengar förvaras hos den som överlever den andre tills hon/ han avlider. Då är det skrivet att min morbrors pengar går till hans syskonbarn och då hennes till hennes syskonbarn. Det skrevs ett tillägg i min morbrors testamente, vilket var att hans 2 syskon som är i livet(min mamma och hennes syster) ska ärva också. Nu när min mamma fick hem brev från advokaten var inte syskonens barn med i arvet? ´Hur kan det bli så? Är det så att syskonen får deras barns del nu när de lever eller varför är vi inte med i testamentet längre?Tacksam för svar
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar vad din morbrors testamente innebär för dig och dina syskon. Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).Din morbrors testamenteDin morbror har likt alla andra personer över 18 år rätt att skriva testamente (9 kap. 1 § ÄB). Om testamentet är svårtolkat ska man tolka det i överensstämmelse med din morbrors vilja. I först hand efter hur han faktiskt har uttryckt att han vill att hans arv ska fördelas och i andra hand efter hur det är troligt att han hade velat att arvet skulle fördelas (11 kap. 1 § ÄB).Det framgår tydligt att din morbror vill att hans syskonbarn ska ärva, men det framgår också tydligt att han vill att hans syskon som är i livet ska ärva. Mer än så är tyvärr svårt för mig att säga utan att se de exakta formuleringarna i testamentet. Beroende på hur testamentet är formulerat kanske det framgår att din morbror hade velat att både syskonen och syskonbarnen skulle ärva direkt. Det skulle också kunna framgå att han i stället velat att syskonbarnen skulle få ärva först efter sina föräldrar.Advokaten verkar ha tolkat testamentet som att syskonbarnen ärver först efter sina föräldrar. Det är en mycket möjlig tolkning.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är ett testamente giltigt om testatorns kusin och kusinens fru har bevittnat testamentet?

2021-03-07 i Testamente
FRÅGA |Är ett testamente giltigt om testatorns kusin och kusinens fru har bevittnat testamentet?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett testamente ska upprättas skriftligt med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena får inte vara under 15 år eller ha en psykisk störning som medför att vittnet saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Inte heller får testorns make eller sambo vittna. Vidare får inte den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn vittna. Inte heller hans eller hennes syskon får vara vittne (10 kap. 4 § ÄB).Ett testamente är därför giltigt om testatorns kusin och kusinens fru har bevittnat testamentet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag välja vem som ska företräda mitt dödsbo?

2021-03-07 i Testamente
FRÅGA |Jag har inga bröstarvingar och vill inte att mina syskon ska företräda mitt dödsbo, när jag dör.Kan jag få välja företrädare själv?
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett dödsbo företräds av dödsbodelägarna gemensamt (18 kap 1 § ÄB). Om en boutredningsman har tillsatts företräder boutredningsmannen dödsboet (19 kap. 1 § ÄB).Vilka som är dödsbodelägare beror på vem som har rätt att ärva eller vem som står som testamentstagare.I ditt fall kan du upprätta ett testamente och genom testamentet välja en testamentsexekutor. Det innebär att du väljer vem som ska se till att testamentet efterlevs och därigenom företräder dödsboet.Vi på Lawline hjälper dig gärna att upprätta ett testamente och du kan boka en tid med oss här: https://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar,

Är pengarna från min mor förskott på arv?

2021-03-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Jag har fått pengar av min mor att ge mina barn. Det är för att jag under många år hjälpt henne och kört henne till läkaren mm. Nu har hon gått bort, kan summan ses som ett förskott på arv?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar om pengarna från din mor kan ses som ett förskott på arv eller inte. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Förskott på arvFör att pengarna ska ses som ett förskott på arv ska din mor i första hand ha uttryckt att så är fallet. Har din mor i stället uttryckt att pengarna inte är ett förskott på arv gäller det i stället.Ett tredje alternativt är att din mor inte har uttryckt om pengarna ska vara ett förskott på arv eller inte. För den situationen finns två presumtionsregler som gäller. Ger din mor en bröstarvinge pengarna ska det ses som ett förskott på arv enligt presumtionen. Ger din mor i stället någon annan arvinge pengarna ska det inte ses som ett förskott på arv. (6 kap. 1 § ÄB).I det fallet att din mor gett pengarna till dig ses det som ett förskott på arv eftersom du är en bröstarvinge. Har din mor i stället gett pengarna till dina barn ses det inte som ett förskott på arv eftersom dina barn inte är bröstarvingar så länge du lever. (2 kap. 1 § ÄB). Har din mor inte angett om pengarna ska vara ett förskott på arv eller inte blir det alltså avgörande vem din mor anses ha gett pengarna till. Det är oklart i det här fallet om din mor har gett pengarna till dig eller till dina barn. Skulle det vara så att du bara har haft pengarna en kort stund och sedan direkt gett dem vidare till dina barn är det troligt att pengarna skulle ses som givna till dina barn. Är så inte fallet är det troligt att pengarna skulle ses som givna till dig.SammanfattningPengarna skulle kunna vara ett förskott på arv. Om pengarna är ett förskott på arv eller inte beror i första hand på vad din mor själv har uttryckt och i andra hand på om din mor har gett pengarna till dig eller till dina barn.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om min make dör?

2021-03-07 i Make
FRÅGA |Jag och min man har äktenskapsförord. Vi har tre barn , men de är omhändertagna och bor i fosterhem. Vad händer om min make för? Får jag förfoganderätt över barnens arv ändå?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar vad som skulle hända med arvet efter din make om han dog. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Arvet efter din makeNärmaste arvingar efter din make är era tre barn (2 kap. 1 § ÄB). Det betyder att det är de som i slutändan skulle ärva din make. Däremot har du rätt att behålla din makes egendom med fri förfoganderätt så länge du lever (3 kap. 1 § ÄB). Att du får egendomen med fri förfoganderätt innebär att du får göra precis vad du vill med den förutom att testamentera bort den. Allt annat är tillåtet.Jag kan också tillägga att äktenskapsförorden som du och din make har inte påverkar vem arvet efter din make går till. Att era barn är omhändertagna och bor i fosterhem påverkar inte heller vem arvet går till.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Måste ett testamente kvitteras vid delgivning?

2021-03-07 i Testamente
FRÅGA |HejMåste jag på något sätt kvittera att jag har fått se ett testamente?Jag är arvinge men ärver inget enligt testamentet. Jag godkänner testamentet.Vad händer om jag gör ingenting?Vänligen
Anastasiia Slovak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Delgivning av testamentet regleras i 14 kap. Ärvdabalken (ÄB). Om testamentet är skriftligt ska det delges arvingar genom en bestyrkt kopia av testamentet (14 kap. 4 § ÄB). Det måste därutöver framgå ett tydligt delgiviningssyfte, det vill säga att det klart ska framgå att testamentet i fråga delges arvingarna (NJA 2014 s. 996). Vid delgivningen är det lämpligt om mottagaren kvitterar mottagandet. Det är däremot inget krav enligt lag på att kvittering ska ske, även om det i praktiken fortfarande görs på det sättet. Detta gäller i ditt fallDu behöver således inte kvittera testamentet utan det räcker med att du har blivit delgiven testamentet med en bestrykt kopia så länge delgivningen skett med delgivningssyfte. Har du fått kopian och väljer att inte göra något börjar klanderfristen för testamentet att gälla och du "godkänner" testamentet. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor. Vänligen,