Arbetstagares rätt till arbetsgivarintyg och lönespecifikation

2018-03-31 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA
Jag känner någon som blev uppsagd av sin chef, som ville få henne att jobba gratis ett par veckor eftersom hon varit sjuk ett litet tag. Hon vägrade. Nu jobbar hon inte där längre, men arbetsgivaren vägrar ge henne arbetsgivarintyg eller lönespecifikation, och det har pågått jättelänge. Problemet är hon är medlem i a-kassa, men inte facket, och ingen verkar kunna hjälpa henne. Vad kan hon göra? Finns det någon hon kan vända sig till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har delat upp mitt svaret utifrån vad du efterfrågat och besvarat de två sakerna särskilt för sig.

Arbetsgivarintyg

En arbetsgivare är enligt lag skyldig att på begäran av en arbetstagare utfärda ett arbetsgivarintyg, se 47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring. Det finns dock ingen sanktion mot en arbetsgivare som vägrar att ge ut ett sådant intyg. Det din vän kan göra är att ta kontakt med sin arbetsgivare och påpeka att denne har en skyldighet att utfärda ett arbetsgivarintyg. Om denne fortfarande vägrar utge arbetsgivarintyg kan din vän få hjälp att föra ärendet vidare via vår juristbyrå.

Lönespecifikation

Arbetsrättsligt finns det inget som reglerar rätten till lönespecifikation men till att börja med är det Skatteverket som är den myndighet din vän ska vända sig till, eftersom din vän blivit nekad ett lönebesked trots att hon har rätt till detta. Lönespecifikationer är av stor betydelse eftersom det utgör ett bevis på att arbetsgivaren dragit skatt och att skattesatsen dessutom varit riktig.

Skatteverket skriver följande angående lönespecifikation: "Som anställd kan du meddela Skatteverket om din arbetsgivare slarvar med att betala ut din lön, inte gör skatteavdrag, inte ger dig lönebesked eller inte lämnar kontrolluppgift".

Hoppas att jag besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Fick du svar på din fråga?