Bevisning i tvistemål

2019-06-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej! Vi har anlitat en advokat angående en tvist med en bostadsförening. Hyresbetalningen blev eftersatt rejält men är numera betald och betalas löpande, men bostadsföreningen vill avhysa oss på dessa grunder, och enligt stadgar har de rätt. Personen i fråga som ärendet gäller för har varit väldigt sjuk och kunde inte kontroller sina betalningar, varken hyra eller andra betalningar. Han har flyttat från bostaden år 2018 – 07, han vill inte bo där. Problemet är att bostadsföreningen vägrar godkänna köpare och invänder med en massa ursäkter. Vi har försökt med hyresnämnden, men köparna vill inte vara med eftersom de anser att föreningen inte verkar vara seriös och hoppar av köpet. Detta har vi påtalat till advokaten och vi har skriftliga bevis, som läkarintyg, besiktning av bostaden etc. Ordförande i föreningen hejdar intressenter innan de går upp på visningen och påpekar att det finns vattenskada i badrummet. Detta är besiktat av Anticimex och det finns ingen vattenskada, men ordförande informerar ändå alla intressenter att det finns. Nu är ärendet uppe i tingsrätten och advokaten vägrar skicka in bevismaterial som är en fördel för oss. Vad ska vi göra? Vi har väldigt mycket bevismaterial, med det gör inget nytta om vi inte kan delge tingsrätten så att motparten ska besvara dessa.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga, undrar du hur du kan få din advokat att föra in bevismaterial som du anser är av väsentlig betydelse för målet i tingsrätten.

Enligt god advokatsed ska en advokat alltid tillgodose sin klients intressen till sin bästa förmåga. Om det är så att du inte känner förtroende för din advokat, finns det ingenting som hindrar dig från att byta advokat. Detta är dock inte alltid klokt, beroende på hur långt inne i processen ni är samt att det kan ta tid att skaffa en ny advokat och att denna nya advokaten ska sätta sig in i målet.

Det finns många regler kring införandet av bevismaterial i en tvistemålsprocess i tingsrätten. Egentligen ska all bevisning föras fram direkt till tingsrätten, då det kan bli svårare att inkomma med fler bevis senare (det torde dock vara möjligt att göra så i undantagsfall under processens gång).

Om ni redan är långtgående i processen, kan det vara förståeligt att advokaten inte kan lägga fram de bevisen som ni tänker er, då detta helt enkelt är tekniskt omöjligt. Om ni däremot är i början av processen, ska advokaten föra fram de bevisen som denne anser är av betydelse för framgång i målet. Om ni är i början av processen, och inte är nöjd med advokaten som ni anlitat, rekommenderar jag att byta advokat.Om du har några följdfrågor, eller har bokat telefonrådgivning, är du välkommen att kontakta mig på följande e-mail;
Lena.famulak@lawline.se


Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Lena Famulak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (355)
2021-01-16 Vem är behörig att utfärda ordningsböter?
2020-12-29 Kan jag bli straffad/ansvarig för brott en person begår via mitt internet?
2020-12-23 Använda inspelningar som gjorts olovligen som bevis i rättsprocess
2020-12-22 Får man spela upp ett inspelat samtal för tredje part i bevissyfte?

Alla besvarade frågor (88216)