Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

FRÅGA
HejJag blev misshandlat på jobbet framför folk killen som misshandlade mig fick sparken.Slagen gjorde ont och blev väldigt kränkt levt i sorg och nedstämt.Jag är anställd med kollektivavtal i såna situation vart kan jag söka ärsetning eller skadeständ ifall ?Mvh/tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag inleda att beklaga det som inträffat, hoppas att du efter omständigheterna mår bättre. Jag tolkar din fråga som att du blev utsatt för en misshandel på arbetet och att du nu undrar var du kan söka skadeståndsersättning för det inträffade.

Rätt till ersättning genom skadestånd

En person som blir utsatt för ett brott, det kan vara allt från ex. stöld, misshandel, bedrägeri, kallas för målsägande. Skadestånd kan ges till målsägande för potentiella skador, exempelvis om dina kläder blivit förstörda av misshandeln, kostnader du haft för vård m.m, vilket framgår av (5 kap. 1 § skadeståndslagen).

I första hand är det gärningspersonen, dvs. den person som misshandlade dig på arbetet, som är skyldig att betala skadestånd till dig. Om gärningspersonen är under 18 år, kan du istället begära skadestånd av dennes föräldrar, om de är vårdnadshavare enligt rättslig mening (3 kap. 5 § skadeståndslagen).

Beslutet beträffande att få skadestånd eller inte avgörs vid en ev. domstolsprocess, dvs. vid en rättegång. Vill du begära skadestånd, så är detta något du bör ta upp i samband med upprättandet av polisanmälan. Åklagaren kan även i vissa fall hjälpa till med att kräva skadeståndsersättning vid rättegången enligt (3 kap. 11 skadeståndslagen). Det slutliga beslutet kring om du har rätt till skadestånd eller inte kommer att avgöras av domstolen, som ovan nämnt.

Rätt till ersättning från Brottsoffermyndigheten

Om det visar sig att du inte har möjlighet att få skadestånd från gärningspersonen eller ersättning från ditt försäkringsbolag, så finns det i vissa fall en chans att få brottsskadeersättning som betalas ut av Brottsoffermyndigheten. I första hand är det person- och sakskador som ersätts här, ex. kostnad för läkarbesök för en bruten tand och ersättning för sönderslagna kläder.

Om man går in på brottsoffermyndighetens hemsida, så framgår det att ersättningen är olika beroende på vilket typ av brott man blivit utsatt för och vilken grad av brottet det handlar om. I texten anger du att du blivit utsatt för misshandel, vilket jag förutsätter är misshandel av normalgraden. Enligt brottsoffermyndighetens hemsida så kan du potentiellt ha rätt till viss ersättning för sveda och värk, i ditt fall torde nivån ligga på mellan 5.000 - 10.000 kr.

Rätt till ersättning från försäkringsbolag

Om det visar sig att gärningspersonen inte kan betala så finns det möjlighet att få ersättning från ditt försäkringsbolag. Det som är viktigt här är att du så fort som möjligt efter brottets inträffade, dvs. från när du blev misshandlad, anmäler händelsen och skadorna till försäkringsbolaget. Om du ingår i en hemförsäkring som dina föräldrar kanske har tecknat, så kan det finnas en möjlighet att få ersättning där. Även olika olycksfallsförsäkringar kan ge ersättning för personskador.


Sammanfattande råd

Huvudsakliga sättet att få skadestånd är genom gärningspersonen, förklara gärna i samband med ett ev. upprättande av polisanmälan att du yrkar skadestånd för det inträffade. Är det så att ev. polisanmälan redan gjorts, och att det lett till åtal, dvs. att en rättegång kommer ta plats, kontakta gärna åklagaren för att se om det finns yrkanden för skadeståndsersättning. Slutligen skulle jag även rekommendera dig att kontakta ditt försäkringsbolag och gå in på brottsoffermyndighetens hemsida, som finns länkad där uppe, för att se om det går att få ersättning via det hållet.

Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (96500)