Privatperson vill kräva utlovad ersättning av företag

2018-07-15 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Vi har haft ett företag hos oss som gjort markarbeten och i processen gick vår balkong sönder. De har över mail lovat oss ekonomisk ersättning för materialet då vi bestämde oss för att inte återställa den utan själva bygga en altan istället. Jag har mailat dem summan vi förväntar oss, 4000, det är beräknat på vad virket hade kostat oss att köpa själva( med en ganska bra rabatt då vi fick en bra rabatt på offerterna ) de har inte accepterat det priset men inte heller motsatt sig det. Vi anser att priset är rimligt då dimensionerna på virket vi räknat ut priset genom är mindre än dimensionerna på balkongen som gick sönder och därmed är priset lägre än det hade varit med "rätt" dimensioner, om det låter logiskt. Jag har skickat bankuppgifter till dem men de vägrar nu svara på mail. Vi har betalat och byggt den nya altanen och har ju räknat med att få ersättning från dem. Hur bör vi gå tillväga?
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Konsumenttjänstlagen Eftersom ni är privatpersoner som har ingått avtal med ett företag om att de ska utföra markarbeten hemma hos er så gäller Konsumenttjänstlagen (KtjL). Skada på egendom När markarbetaren jobbar hemma hos er har arbetaren er egendom "under kontroll" vilket innebär att om en skada uppstår så är utgångspunkten att det är företaget som ansvarar för skadan, KtjL 32 § 1 st. För att företaget inte ska behöva ersätta er krävs det att de bevisar att skadan inte beror på försumlighet från markarbetarens sida. Om de inte kan bevisa detta så är de alltså skyldiga att ersätta er skadan enligt lag. Reklamation För att kunna göra felet gällande krävs att ni reklamerar inom skälig tid, det vill säga att ni inom två månader påpekar för den ansvarige att skadan har uppstått, KtjL 17 § 1 st. Reklamationen kan ske muntligt eller skriftligt. Utifrån frågans förutsättningar så har ni reklamerat i tid och därmed ska företaget ansvara för skadorna som de har orsakat. Att ersättningen ska utgå styrks ytterligare av det faktum att företaget via mail har gått med på att utge ersättning för den uppkomna skadan. Ersättning Ni behöver inte ha ett kvitto för att få ersättning. När ersättningen beräknas ska en jämförelse ske av marknadspriset och eventuella avdrag kan göras beroende på hur gammal egendomen är. De ska alltså ersätta er för värdet som balkongen hade innan den gick sönder. Tillvägagångssätt vid utebliven ersättning Privatpersoner kan välja att stämma företag i domstol, men det medför risker. Dels måste den faktiska skadan bevisas, dels riskerar privatpersonen att stå för samtliga ombudskostnader (både egna och motpartens) vid en eventuell förlust, vilket kan bli dyrt. Det finns dock fler vägar att gå än att välja att stämma företaget privat. Du kan välja att anmäla företag till Konsumentverket och sedan kan Konsumentsombudsmannen (KO) välja att väcka en process för konsumenterna om de anser det vara berättigat. Du kan även välja att ansluta dig till en grupptalan, alltså att flera drabbade parter gemensamt väcker talan, vilket minskar er ekonomiska risk. Hoppas att detta besvarar din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänliga hälsningar,

Familj har varit med om en trafikkollision, hur mycket är rimligt att begära i skadestånd?

2018-07-14 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Vi har blivit påkörda/kolliderat med en person som var rattfull, förmodligen åker han för grovt rattfylleri och vårdslöshet i trafik då han är vållande.Efter olyckan har samtliga i vår bil nack & ryggont samt psykiska påföljder. Ex så vill min fru inte längre åka bil p.g.a rädslan att krocka igen etc.Samtliga har varit och röntgat, men inga frakturer, dock syns ju ej ex whiplash på röntgen.Fråga: vad är ett skäligt ekonomiskt skadestånd att yrka inför rättegång?Vi var fyra i bilen; jag och min fru samt våra barn på respektive 3 & 15 år.Tacksam för svar
Binh Tran |Hejsan! Beloppet på skadeståndet utgår från skadeståndslagen 5kap 1§. Där stadgas att 3 olika fall av personskador ska ersättas, första är sjukvårdskostnader och dylikt, andra är inkomstförlust pga eventuellt nedsänkt arbetskapacitet samt tredje som är sveda och värk eller lyte eller annan stadigvarande men. Sveda och värk samt lyte och men är två olika grunder för ersättning. Sveda och värk samt lyte och men kan inte räknas ut på samma sätt som ekonomiska ersättningsbelopp utan dessa ersätts istället utifrån schablonbelopp. Lyte och menFör att ha en grund på ersättning för lyte och men så räknar man med en "invaliditetsgrad" för att kunna räkna ut hur mycket man är berättigad till, detta är dock endast inriktad på fysiska skador, whiplashskador finns tyvärr ingen ersättning för. Vill du läsa mer om detta så kan du klicka här, samt tabeller från tradikskadenämnden som du finner här. Sveda och värkFör att få ersättning för sveda och värk måste det oftast vara en sjukskrivning inblandad alternativt att skadorna kan befoga en sjukskrivning även om personen inte väljer att sjukskriva sig. Jag vet inte hur svåra psykiska skador du eller din familj kan ha och kan därför inte heller bedöma om ersättning för sveda och värk kan vara aktuellt. Vid beräkningen av ersättningen bedöms skadan som antingen "svår skada" eller "annan skada". Av den information du lämnat i din fråga tror jag att din skada skulle räknas som "annan skada". Då blir ersättningen som du kan begära 4 000 kr per månad under tiden som du varit inlagd på sjukhus (ca 133 kr/dag) och 2 400 kr per månad (ca 80 kr/dag) under den del av sjuktiden som du inte vårdats på sjukhus men är sjukskriven eller arbetar men är skadad nog att befoga en sjukskrivning. Vad domstolarna går efter är trafikskadenämndens egna uttalanden och tabell om sveda och värk som du kan hitta här. Observera att redogörelsen var endast för personskador. Detta bortser inte från de rena ekonomiska sakskadorna som familjen har fått betala pga kollisionen som exempelvis förstörda tillbehör och kläder. Med vänliga hälsningar.

Fråga om skadeståndsskyldighet vid löfte om eventuell kontakt

2018-07-13 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Det är så att jag kollade på Nyhetsmorgon på tv4 sommaren 2014 eller 2015 då satt det en expert där och sa att det är olagligt att gå en utbildning för att få en tjej. Detta kommer från boken The game / Spelet. Enligt teorin ska man säga till tjejen att man ska gå en utbildning sen när utbildningen är klar ska man kontakta tjej då ska hon tydligen bli imponerad och intresserad. Han sa att man kan få skadestånd på runt 300.000 kr. Jag tycker detta låter lite konstigt men är det så att man gör någonting för någon anas räkning och tjej utsätts för psykiskt skada? Väldigt tacksam för ett snabbt svar.
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om omständigheterna är sådana som du beskriver så ser jag varken att det skulle vara något brott som blir aktuellt eller någon grund för skadestånd.Skadeståndet i Sverige bestäms till ett belopp som återställer situationen såsom den var innan. En ersättning på 300.000kr är extremt hög och ett sånt belopp kommer inte att bli aktuellt i den situationen du beskriver. Som sagt har jag svårt att se att något skadestånd alls skulle bli aktuellt då personen måste ha lidit en faktisk skada som kan kopplas till löftet om att bli kontaktad.Hopps du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Göra en anmälan mot socialtjänsten

2018-07-09 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om man ska göra en anmälan på socialen för dom behandlat mig dåligt och förnedrat och trakasserat mig hur ska man gå till väga och kommer det hända något eller läggs det bara ner som det mesta görs idag?
Veronica Borg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vänd dig till Inspektionen för vård och omsorgOm du känner att socialtjänsten har behandlat dig dåligt rekommenderar jag att du vänder dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO väljer själva vilka fall de vill undersöka och har ingen skyldighet att undersöka alla. IVO har till syfte att granska socialtjänstens myndighetsutövning. Skadestånd enligt skadeståndslagenDu kan även ha en möjlighet att kräva skadestånd enligt skadeståndslagen. Enligt skadeståndslagen 3 kap. 2 § är stat och kommun skyldiga att betala skadestånd vid fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Socialtjänsten är en del av kommunen, och omfattas därför av den skyldigheten. Av de uppgifter som du har lämnat kan jag inte säga om du har rätt till ersättning eller inte, men det kan vara en möjlighet. Du undrar även om din anmälan kommer läggas ner, även det här är det svårt att veta eftersom du inte har lämnat så många uppgifter om vad som har hänt. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver mer rådgivning får du gärna vända dig till någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr,klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question) - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr,klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question) - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 ochvälj knappval 1.Vänligen,

Ersättning för skada som uppkommit i samband med bussåkande

2018-07-15 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Min pojkvän ramlade i bussen när föraren gjorde en panikbromsning innan busshållplatsen. 5 personer föll. Min pojkvän bröt nyckelbenet. Han är ännu inte svensk medborgare. USA medborgare. Men bott här i snart 5 år. Han har bara hemförsäkring på Folksam. Har han rätt till nåt skadestånd o hur går det till?
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din pojkvän kan få ersättning från bussens trafikskadeförsäkring enl. 10 § första stycket trafikskadelagen, då personskadan uppkom i samband med fordonets framfart. För att erhålla skadestånd bör ni kontakta bussbolaget som i sin tur får hänvisa er vidare till deras försäkringsbolag.Ersättningen omfattar sjukhuskostnader, inkomstförlust och ersättning för sveda och verk enl. 5 kap. 1 § skadeståndslagen.Det går i andra hand att rikta en skadeståndstalan mot bussbolaget såsom principalansvarig för busschaffuörens agerande enl. 3 kap. 1 § skadeståndslagen. Detta är emellertid en omfattande process och kräver att busschaffuören, under omständigheterna, agerat på ett felaktigt eller försumligt sätt vilket kan vara problematiskt att bevisa. Min rekommendation är att kontakta bussbolaget och hänvisa till trafikskadelagen.Hoppas det var till hjälp och lycka till! Vänligen,

Avdrag från lön på grund av stöld

2018-07-14 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag jobbar som städare på ett företag i Linköping. Jag har en tillsvidareanställning sedan två år tillbaka. En av våra kunder (en äldre pensionerad kvinna) säger att hon har blivit bestulen på 1200kr (tydligen från hennes plånbok) då jag och en annan arbetskamrat var där och städade (kund3n var hemma då). Kunden ringde chefen efter två dagar och anklagade oss för stöld. Kunden har också en inneboende. Vi båda nekar absolut till anklagelsen och idag fick vi reda på att vår arbetsgivare själv har polisanmält detta samt hotar med att dra av detta från vår lön. Kan hon (arbetsgivaren) göra så? Hennes argument är "jag var ju inte där så det måste uteslutet vara ni!"Kommer vi få något från polisen i brevlådan samt kan arbetsgivaren (fastän vi nekar) dra detta från vår lön?Tack på förhand
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att det påstås av både din arbetsgivare och kunden att du och en kollega stulit kundens pengar när ni arbetade. Och att detta är felaktiga anklagelser. I mitt svar utgår jag från att du inte har ingått ett anställningsavtal eller ett kollektivavtal som avtalat bort din arbetsgivares principalansvar (se definition under fråga 2). Jag kommer att formulera mitt svar efter dina två frågeställningar. Fråga 1. Kommer det att komma ett brev från polisen?Eftersom polisanmälan har skett är det nu upp till polis och åklagare att besluta om en förundersökning ska inledas. Om en förundersökning inleds där du bedöms vara skäligen misstänkt för brottet kommer du att få underrättelse om detta enligt 23 kap 18 § rättegångsbalken (RB). Det sker via brev. Vad som kan hända då är att du kan bli kallad till förhör. Kallelsen sker vanligtvis via brev men kan också ske via telefon eller sms.Fråga 2. Kan arbetsgivaren dra av värdet av det som påstås vara stulet från din lön?Observera att för att du över huvud taget ska åläggas påföljder på grund av vad som hänt ska det bevisas att du stulit pengarna. Om det skulle bevisas gäller följande:När det gäller skador som orakats i tjänst av arbetstagare genom fel och försummelse är huvudregeln enligt skadeståndslagen 3 kap 1 § (SkL) att det är arbetsgivaren som ska stå för dessa skador. Det ingår din arbetsgivares så kallade principalansvar. Med skador avses den ekonomiska förlust kunden lidit genom stölden. Undantag för synnerliga skälDäremot kan du som arbetstagare ändå vara skyldig att betala skadestånd om det föreligger synnerliga skäl för det med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidnas intressen och övriga omständigheter (4 kap 1 § SkL). Om du ska behöva betala måste det alltså finnas synnerliga skäl för det. Vad gäller synnerliga skäl är det sällan som det föreligger. Det används i de situationer när det inte vore rimligt att låta arbetsgivaren ansvara för vad en arbetstagare har gjort. Det är svårt för mig att ge ett direkt svar på huruvida synnerliga skäl föreligger i din situation, men värt att komma ihåg är att huvudregeln är att arbetsgivare ska stå för skada som orsakas av arbetstagare. Om synnerliga skäl föreligger:I det fall synnerliga skäl föreligger kommer du att bli skadeståndsskyldig. Om din arbetsgivare redan har återbetalat kunden det belopp som tagits så har arbetsgivaren regresskrav som denne kan rikta mot dig. Det innebär att du i sådana fall har skyldighet att betala till din arbetsgivare och det kan göras genom avdrag på din lön enligt 3 § första stycket lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. För att detta ska vara möjligt krävs som sagt att synnerliga skäl föreligger, men också att det är bevisat att du uppsåtligen tagit pengarna. Sammanfattning:Om du bedöms vara skäligen misstänkt för brottet kommer polisen ta kontakt med dig. Din lön kan dras av om du anses vara skadeståndsskyldig genom att synnerliga skäl föreligger och att det bevisas att du uppsåtligen tagit pengarna, samt att din arbetsgivare redan betalat tillbaka motsvarande belopp till kunden.Hoppas du fått svar på dina funderingar! Med vänliga hälsningar,

Utgår kränkningsersättning till polisman om man bitit och slagit denne?

2018-07-11 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Om man är misstänkt för våld mot tjänsteman där man bitit polisman och utdelat ett knytnävslag vad kan man förvänta sig att betala i skadestånd då?
Oscar Stenmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om kränkningsersättningDen ersättning som aktualiseras i förevarande fall är så kallad kränkningsersättning (2 kap. 3 § skadeståndslagen). För att denna typ av ersättning ska utgå krävs det att någon allvarligt kränker någon annan genom brott. I rättspraxis har domstolarna varit obenägna att tillerkänna personer från vissa yrkesgruper kränkningsersättning, däribland polismän, eftersom de har anledning att förvänta sig vissa angrepp i sin yrkesutövning och därav anses de ha beredskap för att hantera kränkningar i viss utsträckning.Bedömningen i ditt fallI rättspraxis har det visat sig vara svårt för poliser att få kränkningsersättning för knytnävesslag (se bland annat Svea hovrätt, 9 mars 2017, mål B 9370-16). I det fallet utdelade den tilltalade slag mot polismannens ansikte/huvud, men inget skadestånd utgick. Jag har därför svårt att se att någon kränkningsersättning skulle utgå för knytnävesslaget.Vad gäller frågan om kränkningsersättning kommer utgå för bettet är den svårare att svara på. I rättspraxis är det svårt att urskilja någon tydlig linje, eftersom bedömningen är så pass beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Om bettet inte trängde igenom huden eller förstärktes av ett hot har jag dock svårt att se att kränkningsersättning skulle kunna utgå.Om du önskar ett tydligare svarEftersom du i din fråga inte redogjort för omständigheterna kring händelsen är det svårt att uttala sig om bedömningen i ditt fall. För det fall du vill ha ett tydligare svar behöver du återkomma till oss med mer information om den aktuella händelsen. Antingen kontaktar du oss på telefonnummer 08-533 300 04 eller så skickar du in en ny fråga på vår hemsida. Vänligen,

Ett barn cyklade på parkerad bil. Får jag ersättning för sakskada och för kostnad av hyrbil?

2018-07-08 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En grannpojke (omyndig) har med sin cykel kört in i vår bil som stod lagligt parkerad på allmän väg precis utanför vår tomt. Krocken har orsakat plåt och lackskador. Pojkens föräldrar vägrar ersätta självrisken till min vagnskadeförsäkring och hävdar att jag får skylla mig skälv som väljer att parkera på allmän väg.Då vi satt ute med gäster och såg hela förloppet finns ett 10-tal vittnen.Vad har jag för möjligheter att begära skadestånd för att få plåt ock lackskadan ersatt och eventuellt hyrbil då jag använder bilen i jobbet? Vad gäller rent juridiskt?Vet att de flesta hemförsäkringar innehåller en ansvarsförsäkring. Har påtalat detta för pojkens föräldrar.Tacksam för svar.
Hilda Jeppsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min tolkning av din fråga är att ditt försäkringsbolag för bilen inte ersätter skadan. För att få ersättning från sin trafikförsäkring ska ett fordon vara i trafik, se 1 kap. 1 § trafikskadelagen (TSL). Ett fordon som är lagligt parkerat räknas inte vara i trafik, och därmed utgår inte ersättning från trafikförsäkringen. Det utesluter inte att en egentecknad försäkring kan täcka sådana händelser, men det tolkar jag att din inte gör. Därmed får du försöka få ersättning från barnet eller, som du själv nämner, genom en eventuell ansvarsförsäkring för barnet.Jag kommer att beskriva vad som krävs för att få ersättning enligt skadeståndslagen, och sedan vad som gäller när ett barn orsakat skadan samt vad som gäller om det finns en ansvarsförsäkring för barnet.När har man rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen?Skadeståndslagen (SkL) viker sig för annan lagstiftning, det kallas att den är subsidiär. Om det inte finns speciallagar, så använder man skadeståndslagen. Då TSL inte gäller, får man använda SkL.Du har drabbats av en sakskada, plåt – och lackskadorna på bilen, och eventuellt en följdskada av sakskadan, alltså kostnaden för en hyrbil. Skadan ska ha orsakats av någon annan, i ditt fall har det skett genom handling (barnet cyklade in i din bil). Om den skadelidande, alltså du, har "medverkat" till skadan så kan det medföra jämkning av skadeståndsansvaret. Ett sätt att "medverka" är att parkera bilen på ett olämpligt ställe, till exempel olagligt eller på ett undanskymt ställe där den är svår att upptäcka i tid.För att få skadestånd ska det även finnas "adekvat kausalitet", alltså ett förutsebart samband mellan händelsen och skadan. Var det förutsebart att barnet skulle cykla in i bilen? Det kan till exempel handla om att barnet cyklade vårdslöst. Men om ett djur plötsligt sprang över vägen och fick barnet att rycka till, kan kravet på adekvat kausalitet inte vara uppfyllt.För skadeståndsersättning ska det även finnas uppsåt eller vårdslöshet hos skadevållande (barnet). För att utreda om det finns uppsåt eller culpa kan man se om det finns regler som styr hur man ska handla, till exempel trafikregler. Om barnet cyklade på fel sida vägen, vinglade eller i övrigt bröt mot trafikreglerna så kan det anses vara vårdslöst handlande. Ersättning till följd av sakskadaI 5 kap. 7 § SkL anges att ersättning vid sakskada bland annat omfattar ersättning för:sakens värde eller reparationskostnad eller värdeminskning annan kostnad till följd av skadan, som inte kunnat undvikasOm handlingen medför skadeståndsskyldighet, så ska du alltså få ersättning för dina reparationskostnader. Du kan även få ersättning för kostnaden för hyrbil, om det är en kostnad som du inte kunnat undvika som en följd av sakskadan.När ett barn orsakar skadaI 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL) finns bestämmelser om barns ansvar. När det gäller barn så kan barnets ersättningsskyldighet jämkas ner beroende på:barnets åldervad för slags handling det var och om barnet handlade vårdslöst eller i uppsåt om det finns en ansvarsförsäkring för barnet -barnets ekonomiska förhållanden övriga omständigheter.Du anger inte barnets ålder. Barn som är under 6 år jämkas ofta fullt ut, och sedan jämkas det mindre och mindre ju äldre barnet är. Ett barn i äldre tonåren jämkas ofta mycket lite eller inte alls. Alltså får du mer ersättning ju äldre barnet är. Det finns dock specialregler för ansvarsförsäkringar, se stycket nedan.Verkan av en ansvarsförsäkring för barn under 12 årNär ett barn orsakar skada på någon annans egendom så kan föräldrarnas ansvarsförsäkring gå in. Om barnet är under 12 år, har man i praxis kommit fram till att föräldrarnas ansvarsförsäkring ersätter skadan oavsett om barnet agerat med uppsåt eller vårdslöshet. För barn över 12 år gäller stycket ovan; du får i så fall försöka få skadestånd från barnet.Vad kan man gå vidare med?Hör med föräldrarna om det finns en ansvarsförsäkring om barnet är under 12 år. Då kan ansvarsförsäkringen täcka dina skador.Om barnet är över 12 år eller om det inte finns en ansvarsförsäkring så kan ersättning jämkas mer eller mindre beroende på: barnets ålder om barnet agerat vårdslöst med cykeln om du parkerat bilen på ett undanskymt eller annars olämpligt sätt eventuella andra omständigheter.Mitt råd är att du vänder dig till föräldrarna. Ta upp en eventuell ansvarsförsäkring. Om en sådan inte finns eller inte blir aktuell på grund av barnets ålder, försök då få ersättning via skadeståndslagen.