Hur och vad kan man begära när ens granne tagit ner träd och häck?

FRÅGA
Min granne har (olovligen) tagit ner 2 träd och en 50 meter lång häck på vår mark. Jag vill gärna ha ersättning för detta. Hur går jag till väga och hur räknar man ut skadestånd för detta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I vissa fall kan en granne ha rätt att kapa grenar eller ta bort rötter

I vissa fall kan grannar ha rätt att kapa grenar eller ta bort rötter som tränger över tomtgränsen, under förutsättning att detta medför en olägenhet för fastigheten bredvid. Innan detta sker ska dock du som fastighetsägare få möjlighet att ta bort det som medför olägenhet själv (3 kap. 2 § Jordabalken (JB)). I ditt fall låter det emellertid som att din granne tagit ner två hela träd samt häcken, vilket är en aning mer än vad som är tillåtet.

Din granne gör sig skyldig för brottet skadegörelse

Att ta ner någon annans träd eller häck innebär att man gör sig skyldig till brottet skadegörelse, vilket har en straffskala på fängelse i högst 2 år (se 12 kap. 1 § Brottsbalken). Det krävs då också att din granne har haft uppsåt, dvs åtminstone insett risken att det var dina träd och häck men tagit när dem ändå. Av informationen du skriver låter det som att din granne tagit ner träden och häcken avsiktligen och uppsåt föreligger därför. Du skulle alltså kunna polisanmäla din granne.

Du kan också kräva skadestånd för de nedsågade träden och häcken

Du kan också rikta ett skadeståndsanspråk mot din granne. Enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (SKL) ska den som med uppsåt eller vårdslöshet vållar en sakskada ersätta denna. Utifrån informationen du anger låter det som nämnt att din granne fällt träden och häcken avsiktligen, vilken innebär att uppsåt föreligger. Skadan som du lidit är en sakskada då häcken och träden på din fastighet har förlorats. Det finns också ett direkt orsakssamband mellan skadan du lidit och grannens handlande, vilket är en förutsättning för att kunna få ersättning för skadan. Det är alltså sannolikt att du skulle nå framgång med ett skadeståndsanspråk.

Vad kan du begära i ersättning?

När en hel sak har förlorats, är huvudregeln enligt 5 kap. 7 § SKL att hela sakens värde ska ersättas. Detta innebär att hela trädets återanskaffningsvärde ska ersättas. Detta kan dock vara svårt att fastställa för just träd eller växter. Frågan har prövats i NJA 2015 s. 199, där HD inledningsvis anfördes att det är trädens återanskaffningsvärde som ska ersättas. I fallet, där skadevållaren sågat ner fyra uppvuxna tallar, ansågs det dock inte möjligt att återanskaffa motsvarande tallar då de vuxit på fastigheten under en längre tid och blivit unika. HD menade därför att ersättningens storlek istället skulle utgå utifrån en uppskattning av fastighetens minskade försäljningsvärde, där bland annat ökad insyn medförde ett större skadestånd.

Sammanfattningsvis så är det troligt att din granne gjort sig skyldig till skadegörelse. Du kan också begära skadestånd för de förlorade träden och häcken. Ersättningens storlek är beroende av återanskaffningsvärdet, alternativt fastighetens minskade försäljningsvärde. Det är svårt att för mig göra någon närmare bedömning då jag inte vet vilka träd/häck som avverkats samt hur det påverkar din fastighets värde. När du kommit fram till vad du vill begära i skadestånd så skickar du in en stämningsansökan till den tingsrätt där din granne har sin hemvist (10 kap. 1 § Rättegångsbalken). Skulle du vilja ha mer hjälp med ditt skadeståndsanspråk, rekommenderar jag att ta hjälp av en av våra jurister. Du kan boka tid här.

Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga!

Malin Hedlund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (221)
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?
2021-08-17 Hur får man ersättning för parkeringsskada på en bil?

Alla besvarade frågor (95732)