Kan rattfylleri bevisas utan utandnings- eller blodprov?

2018-11-17 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej. Jag undrar vad som händer om jag doftar alkohol och blir stoppad av polis när jag kör bil, låt oss säga att jag vägrar att lämna utandningsprov, jag blir omhändertagen och körs till sjukhus för blodprovstagning, jag nekar hela tiden till att ha druckit alkohol, jag får en så stark ångest av att vara stickrädd att det inte blir något blodprov taget, det går helt enkelt inte. Polisen väljer att släppa mig där och då. Jag har inte gjort ngt utandningsprov och heller inte lämnat ngt blod. Det finns inget erkännande. Hur ser det ut, hur stor är sannolikheten att det slutar med en fällande dom?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar hur troligt det är med en fällande dom för rattfylleri i avsaknad av utandnings- eller blodprov. Jag tänker inleda med att kort beskriva polisens möjligheter att ta blodprov av bilförare, och kommenterar sedan möjligheterna att utreda rattfylleri utan prov.

Polisens möjligheter att ta utandnings- eller blodprov

Blodprovstagning i syfte att utreda brott betraktas i juridiken som en form av kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning är en typ av tvångsmedel, det vill säga en åtgärd som brottsutredande myndigheter har rätt att vidta med tvång mot enskilda. I normala fall får kroppsbesiktning endast utföras på personer som är skäligen misstänkta för brott med fängelse i straffskalan, men ett undantag finns i lagen om alkoholutandningsprov. Undantaget innebär att blodprov får tas från bland annat en förare av ett motordrivna fordon, om vederbörande vägrar att medverka till utandningsprov eller inte kan lämna utandningsprov på grund av att han eller hon varit inblandad i en olycka. Vid ett sådant blodprov krävs inte att föraren är misstänkt för brott.

Eftersom kroppsbesiktning är ett tvångsmedel har föraren i princip ingen möjlighet att vägra att lämna blodprov. Blodprovet kan nämligen tas med tvång i strid med förarens vilja. Kroppsbesiktning får dock inte utföras på ett sätt så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada (28 kap. 12 § RB). Om förarens stickrädsla skulle vara så allvarlig att ett blodprov skulle medföra risk för framtida ohälsa eller skada, fysisk eller psykisk, får alltså inget blodprov tas.

Polisen har med andra ord långtgående möjligheter att ta prov av bilförare i syfte att utreda rattfylleri, men kan ändå behöva avstå från att ta prov om en provtagning inte är möjlig utan att riskera förarens framtida hälsa.

Polisens möjligheter att utreda rattfylleri utan brott

Rattfylleri har tre olika definitioner i lagen om straff för vissa trafikbrott: Att föra ett motordrivet fordon eller spårvagn efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften (1), att föra ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet (2) eller att föra ett motordrivet fordon eller en spårvagn under så kraftig påverkan av alkoholhaltiga drycker eller något annat medel att det kan antas att föraren inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt (3).

För att fällas för rattfylleri räcker det att det är bevisat att föraren uppfyller samtliga kriterier i en av definitionerna. Rattfylleri enligt de första två definitionerna är givetvis mycket svårt att bevisa utan någon form av provtagning, men rattfylleri enligt den tredje definitionen kan styrkas på annat vis, exempelvis genom att poliserna vittnar om att föraren var kraftigt berusad, filmar när föraren kör vingligt, beslagtar öppnade behållare med alkohol i bilen eller säkrar någon annan form av bevisning. Hur troligt det är med en fällande dom kan jag dock inte svara på, eftersom det beror på hur stark bevisning polisen har lyckats att säkra i det enskilda fallet.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?