Nekad anställning pga. graviditet

2019-12-05 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej.Har en arbetsgivare rätt att neka en gravid person en anställning (ett vikariat) om personen bara kan jobba halva vikariatet? Finns det någon prejudicerande dom kring detta? Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline.

Sammantaget är svaret på din fråga är: Nej, det är förbjudet att neka någon anställning pga. att denna är gravid, eftersom det är diskriminering mot kvinnor.

Fallet C-177/88 Dekker från EU-domstolen fastslår att all form av diskriminering mot gravida är också, per definition, direkt diskriminering mot kvinnor. Detta beror på att endast kvinnor kan vara gravida, och att detta är en väsentlig del av att vara kvinna. Förbudet har inte inskränkts i senare domar, vilket gör detta till en av de starkaste prejudikat-reglerna inom EU-rätten.

I fallet slogs det vidare fast att de ekonomiska svårigheter som potentiella arbetsgivare upplever pga. gravida anställda inte lever upp till sådan nivå att de kan motivera att gravida prioriteras bort under anställningsurval. Därför tror jag att den ökade administrativa bördan av att anställa en till vikarie efteråt, inte heller motiverar nekad anställning.

Ifall denna fråga är ställd på förekommen anledning rekommenderar jag att du tar kontakt med Diskrimineringsombudsmannen, som kan föra talan om detta inför domstol. På så sätt kan du kringå riskerna med kostnader för rättegång, och, ifall bevisningen brister, kostnader för biträde.

Jag hoppas att du har fått det svar du sökte.

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föräldraledighet (124)
2020-06-30 Får jag bli nekad föräldraledighet när jag är deltidstjänstledig?
2020-03-31 Om föräldraledighet utan föräldrapenning för barn över 18 månader
2020-03-31 Vad räknas som en period i Föräldraledighetslagen?
2020-02-05 Semestergrundande föräldraledighet

Alla besvarade frågor (82723)