Semesterersättning vid timanställning

FRÅGA
Om man jobbar som timanställd på ett företag har man då rätt till en semesterersättning? Jag jobbar inte några exakta antal timmar utan jobbar när jag kan men jobbar varje vecka. Är det inte så att man som timanställd inte har rätt till en betald semester utan man får en semesterpott årsvis? Att tillägga så får jag det inte inkluderat i lönen.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågan om semesterersättning behandlas i Semesterlagen som hu hittar här

Som timanställd har du rätt till semesterersättning på 12 % av din lön, Semesterlagen 16 b§ och 28§. Detta som kompensation för att du inte tar ut någon betald semester. Denna kan arbetsgivaren betala ut en gång per år eller i samband med löneutbetalningarna varje månad. Det skall specificeras på lönespecifikationen vilken summa som är semesterersättning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej, Jag undrar var underlag eller lagtext finns angående ditt svar ovan: "Det skall specificeras på lönespecifikationen vilken summa som är semesterersättning". I vår förening har vi en diskussion om just detta. En del påstår att det kan inkluderas i timlönen, men jag påstår just att det måste specificeras. Så jag söker konkreta argument för detta. Tacksam för svar, Med vänliga hälsningar, Torbjörn
2015-01-19 10:32
Du får inget svar. Andrea har gått på semester med full semesterersättning!
2015-08-18 15:36
Hej Torbjörn. Av EU-domstolens praxis följer att semesterersättning enbart får bakas in i timlönen om redovisas på ett öppet och tydligt sätt. Arbetsgivaren har bevisbördan för att "inbakningen" har skett på ett öppet och tydligt sätt. Detta framgår i de förenade målen C-131/04 och C-257/04. Av svenska förarbeten som har resulterat i en ändring i semesterlagen, framgår att semesterersättning inte i något fall bör presumeras ingå i lönen. Det framgår i proposition 2009/10:4 s. 37. Utgångspunkten ska alltså vara att de redovisas för separat i lönespecifikationen. Det finns utrymme för att baka in allt i samma post, men det är arbetsgivaren som har bevisbördan för eventuella svårigheter som kan uppstå. Det ska inte heller vara oklart hur stor semesterersättningen är. Med vänlig hälsning, Soroosh Parsa
2015-08-18 22:02
Innebär det också att den innestående semesterersättningen ska stå på lönespecifikationen, om semesterersättningen betalas ut 1 ggr/år
2016-04-15 18:54
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (252)
2019-05-12 Semester vid deltidsanställning
2019-04-30 Beräkning av semesterdagar
2019-04-27 Hur fungerar semesterlön?
2019-03-31 Föreligger rätt till semesterlön vid sjukskrivning?

Alla besvarade frågor (69309)