Varför ställer banken frågor om en transaktion?

2020-03-19 i EKONOMI
FRÅGA
Har banken rätt att fråga vad jag ska använda mina pengar till när jag tar ut dem från kontot?Jag skulle köpa en motorcykel på firma och tog från mitt sparkapital vilket var ett arv jag fått efter min far. När jag ville öka gränsen för swish för att kunna köpa motorcykeln frågade banken dels vad jag skulle köpa och också varifrån jag fått pengarna samt begära kvitto på det jag skulle köpa?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Varför ställer banken frågor av denna typ?

Banken har en skyldighet att inhämta uppgifter från sina kunder i syfte för att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism (2 kap. 1 § första stycket penningtvättslagen). För dig som kund innebär detta att din bank ska utföra en viss identitetskontroll samt ställa frågor om affärens syfte och art. Uppnår inte banken en tillfredsställande nivå av kundkännedom kan de dessvärre inte utföra den transaktion som du önskar (3 kap. 1 § första stycket penningtvättslagen).

Vid en första tanke verkar det vara konstigt att banken ställer frågor till dig som privatperson utifrån en lag som har syftet att motverka grova brott, alltså penningtvätt och finansiering av terrorbrott, som i de flesta fall härrör sig till större bolag eller föreningar. Banken anpassar sina frågor och kontrollåtgärder beroende på den risk som en kund kan antas utgöra.

I vart fall kan det ändå ses som en rätt så ingripande åtgärd att man som kund på banken behöver dela med sig av sina ekonomiska förhållanden och om sitt planerade inköp. Detta är som tidigare nämnts inget som bankerna själv har bestämt om, utan samtliga banker har denna skyldighet enligt penningtvättslagen (1 kap. 1 § samt 1 kap. 2 § första stycket första punkten penningtvättslagen). Du är alltså skyldig till att uppge de uppgifter som banken har efterfrågat, annars har banken en rätt att avveckla dig som kund och avsluta dina konton, kort, krediter o.d. som du har hos dem.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (439)
2021-05-31 Kan min kompis behålla mina pengar?
2021-05-31 Bör man köpa en lägenhet om föreningen saknar årsredovisning?
2021-05-30 Vilken rätt har banker att ställa frågor om min ekonomiska aktivitet?
2021-05-24 Fällhorn äganderätt

Alla besvarade frågor (93141)