Behövs gåvobrev när man ger bort pengar?

2021-09-07 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, har en fråga kring överföring av pengar från min mammas bankkonto. Hon har nu kommit in på ett äldreboende och ska sälja sin lägenhet. Pengarna från försäljningen sätts in på hennes konto men hon vill att vinsten, efter vinstskatt ska fördelas på oss, 3 syskon och 8 barnbarn redan nu. Min bror har fullmakt på hennes bank. Måste man ändå ha ett gåvobrev eller något annan från vår mamma för att kunna överföra lite större belopp? Tacksam för svar.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att din mamma vill ge dig, dina två syskon samt era åtta barnbarn varsin penninggåva. Regler om gåvor finns i gåvolagen.Det finns inget formkrav för att en penninggåva ska vara giltig, därmed behöver något gåvobrev inte upprättas. Det är tillräckligt att pengarna kommit i mottagarens besittning för att gåvan ska anses vara fullbordad (2 § gåvolagen).Det är däremot klokt att upprätta ett gåvobrev, då gåvobrevet exempelvis kan användas för att visa varifrån pengarna kommer, om banken skulle vilja veta detta. Gåvobrevet behöver inte bevittnas eller registreras.Det är inte ovanligt att banken ställer frågor om var pengar kommer ifrån, framförallt vid transaktioner med lite större belopp. Banken är enligt penningtvättslagen i vissa fall skyldig att ställa sådana frågor för att minska risken för bland annat penningtvätt. Lagen ställer höga på att banken har god kunskap om dess kunder och deras bankaffärer.Mitt råd är därför att ni skriver gåvobrev, trots att detta inte är något krav, i syfte att underlätta bevisningen om banken frågar var pengarna kommer ifrån.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Vem ansvarar för tjänstebil med körförbud?

2021-08-18 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på en arbetsplats där en av arbetsuppgifterna är att köra företagets bilar. Vissa av mina kollegor har blivit stoppade av polisen för att fordonen ibland har fått körförbud eftersom de inte har besiktigats. Jag undrar följande:* Kan jag få böter om jag blivit instruerad av min chef att köra en bil som ingen av oss visste hade körförbud och jag senare blir stoppad av polisen?* Vad skulle kunna hända om jag hamnar i en trafikolycka och företagsbilen jag framför (utan min vetskap) är oförsäkrad och har körförbud?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns två aspekter att diskutera, den första är vad som gäller straffrättsligt - dvs om någon kan dömas för brott. Den andra är vad som gäller skadeståndsrättsligt. Vad gäller den straffrättsliga frågan så gäller följande. Det är i första hand ägaren av fordonet, dvs din arbetsgivare, som får betala böter ifall denne inte hindrat att fordonet körs i strid med körförbud. Däremot kan även du som förare bli skyldig att betala böter ifall du känt till körförbudet (Fordonsförordning 8:9). Du bör därför vägra köra en bil som du vet har körförbud. Vad gäller skadestånd så kommer det så gott som alltid vara din arbetsgivare som blir skadeståndsskyldig. Detta följer av att man som arbetstagare endast blir skadeståndsskyldig för skador orsakade i tjänsten om det finns "synnerliga skäl" (SkL 4:1). Detta är ett väldigt högt krav. Skulle du hamna i en olycka när du kör i tjänsten och företagsbilen är oförsäkrad blir det alltså din arbetsgivare som får betala. Undantaget skulle kunna vara om du är väl medveten om att bilen har körförbud och du kör mycket oförsiktigt. Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.

Kan jag få försäkringsersättning om jag har diabetes?

2021-08-02 i EKONOMI
FRÅGA |Jag har diabetis, har jag ret för försäkringen
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla försäkringsbolag har sina egna villkor och olika försäkringar ger rätt till olika sorters ersättningar. För att veta vad som gäller för just dig råder jag dig att kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera vad just din försäkring täcker. Försäkringsbolagens villkor går också ofta att läsa på nätet och i ditt försäkringsbrev som utgör avtalet mellan dig och försäkringsbolaget. Jag hoppas att du fick lite vägledning i din fråga. Om det uppkommer fler frågor eller om du efter hand behöver vidare hjälp i ditt ärende går det bra att kontakta Lawline igen.Med vänliga hälsningar

Vad händer med de skulder man har på en svensk bank om man flyttar utomlands?

2021-07-29 i EKONOMI
FRÅGA |Hej . har skulder från ett privat bank i Sverige. Skulden är ungefär kvar 250 000 tusen kronor tills nu betalar jag varja månader men nu har svarat och betala tror jag kommer o inte betala om några månader . Vad ska jag göra om jag ska bo utomlands . Vad kommer och händer med mig om jag ska inte betala tillbaka .tack
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om vad som händer med de skulder man har på en svensk bank om man flyttar utomlands och vad som händer om man inte betalar av på dessa skulder.Till att börja med kan det konstateras att skulderna inte försvinner eller skrivs av bara för att man flyttar utomlands. Skulle du sluta betala av på dina skulder kan banken vända sig till Kronofogdemyndigheten för utmätning av dina tillgångar som finns i Sverige. Banken har även möjlighet att anlita internationella inkassobolag för att försöka driva in skulden även om du bosätter dig utomlands utan att ha kvar några tillgångar i Sverige. Att flytta utomlands från skulder som man är skyldig någon annan är ett brott kallat oredlighet mot borgenär enligt svensk lagstiftning (11 kap. 1 § brottsbalken). Skulle du sluta betala av din skuld till banken efter att du flyttat utomlands är detta ett brott som du skulle kunna göra dig skyldig till. Vad du bör göra om du flyttar utomlandsEtt fordringsförhållande som detta (det vill säga att du har skuld hos din bank) är inte beroende av var du bor. Du har enbart en skyldighet att fullgöra det som du åtagit dig i det avtal som reglerar skuldförhållandet, det vill säga att betala rätt summor inom rätt tid. Om du skulle flytta utomlands fortsätter du bara betala in pengar till banken på det sätt du gjort tidigare.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bilservice stulit dator

2021-08-21 i EKONOMI
FRÅGA |HejJag la min bil på service. Efter jag la bilen på service märkte att min dator låg i ett fack i bagageluckan. Nu ett par dagar senare när jag ska hämta ut datorn så finns den inte kvar. Vad kan jag göra?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns i princip två saker du kan göra men för att nå framgång krävs att kan ge något bevis på att datorn lämnades in tillsammans med bilen.Det första du kan göra är att polisanmäla händelsen. Det rör sig om stöld eller förskingring. Problemet är att om du inte har något bevis så är det inte särskilt troligt att polisen kommer utreda saken särskilt utförligt. Har du tur så har flera anmälningar skett vilket skulle göra polisen mer intresserad.Det andra alternativet är att du stämmer bolaget på skadestånd. Återigen måste du kunna bevisa att du lämnat in datorn men aldrig återfått den och eftersom det är en civilprocess kommer du inte få någon hjälp med detta. Jag avråder dig från att stämma på skadestånd eftersom det förmodligen kommer bli betydligt dyrare och jobbigare än vad datorn är värd.Självklart bör du även diskutera detta med bilfirman direkt (t.ex kontakta en chef) om du inte redan gjort detta.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Jag beklagar att jag inte kunde ge en konkret lösning på ditt problem men hoppas att det löser sig på något sätt. Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.

Postväxel förfallotidpunkt

2021-08-09 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Min mor och far skilde sig 2004. Min far löste ut min mor från bostadsrätten och hon fick då en bankväxel på 275,000:- av min far. För ett tag sen visade det sig att hon bara haft den liggande i en låda i alla år. Det finns ingen utgångsdatum på växeln. Finns det nån tid på en växel då den löper ut?Banken har ju pengarna som det är just nu vad jag förstår. MvhMax
Elias Kröger |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Postväxlar eller bankväxlar, som du benämner det, regleras i växellag (1932:130).Enligt huvudregeln i 1 kap 1 § 4 p växellagen ska förfallotidpunkten anges på postväxeln. Denna regel kompletteras dock av 1 kap 2 § 2 st enligt vilket gäller att om någon förfallotid inte är utsatt, så skall postväxeln anses vara betalbar vid uppvisandet. Finns det ingen förfallotid på postväxeln kan den alltså genom ovan nämnda undantag användas.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Medlåntagare som avlidit

2021-07-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Då dottern studerar och sambon har en låg grundlön (prov.fsg) fick hon inte stå på lånet för lägenheten och sambon behövde medlåntagare = hans far. Nu har fadern avlidit i olycka och de är oroliga att de inte får bo kvar. Lånet är på blygsamma 360'. Vad gäller juridiskt? Måste de finna ny medlåntagare. Rent praktiskt klarar de sina kostnader utan problem. Sparar till hus. Tidigare hyreslägenhet var mer än dubbelt så dyr. Tacksam för svar.
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta hur det blir med medlåntagandet. När jag besvarar din fråga finns det ingen lag som är direkt tillämplig. Det beror på att det är banken som kan kräva en medlåntagare, vilket de tydligt har gjort tidigare, och alltså inte lagen som kräver medlåntagare.Juridiskt sett kan man se om sambon fått arv efter att fadern har avlidit, vilket skulle kunna användas för att behålla bostaden. Huruvida det accepteras av banken och att medlåntagare inte behövs är en fråga mellan sambon och banken. Det finns inget i någon lag som blir direkt tillämpligt på situationen.Banken har troligen krävt medlåntagare för att känna sig säkra när de gav lånet och har sambon fått ett betydande arv i förhållande till lånet, skulle man kunna argumentera med banken att det borde räcka. Det är däremot möjligt att de kommer ställa samma krav igen eller ställa andra krav för att känna sig säkra. Det är tyvärr inget jag kan svara på då svaret beror helt på vilken bank det rör sig om och hur sambon ser på arvet etc. Mitt råd är att ta ett möte med banken och försöka lösa det med dem. Man kan däremot inte tvinga din dotters sambo att använda sitt arv till lägenheten, men det är nog möjligt att använda det om sambon vill.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan bank neka transaktioner från utlandet?

2021-07-28 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar har ett bolån hos en bank som de vill lösa i förtid. De vill lösa hela bolånet i förtid eftersom de snart ska gå i pension och de kommer få hjälp av mig som lånar ut pengar privat till dem. Därtill har de även fått ett privat lån av en vän utomlands, vännens bank har skrivit och stämplat underlag som tydliggör att pengarna kommer från en bank i utlandet.Banken i Sverige godkänner dock inte de här pengarna och nekar mina föräldrar till att lösa hela sitt lån. Har de rätt att göra det här? Vi har inget annat sätt att lösa lånet.Tack på förhand!
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall en bank har rätt att neka en eller flera transaktioner från utlandet och i sådana fall varför.Frågan om en bank kan neka insättning från utlandet regleras huvudsakligen av penningtvättslagen.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Bankerna har idag krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Således är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Det innebär att banken inte har någon juridisk skyldighet att möjliggöra för dig att motta eller skicka pengar från och till utlandet. Det är också viktigt att notera att banken inte är skyldig att släppa fram utlandsbetalningen, även om du kan bevisa att pengarna inte härrör från brott eller kommer att användas till brott.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,