Kan jag betala parkeringsbot trots att jag inte står som ägare på bilen?

2020-07-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Fick en parkeringsbot idag på min bil som står på min pappa. Kan jag betala in böterna eller är det bara den som står som ägare?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Parkeringsböter regleras i Lag (1976:206) om felparkeringsavgift.Det är fordonets ägare som ansvarar för att felparkeringsavgiften betalas, 5 § Lag (1976:206) om felparkeringsavgift. Det finns dock inget lagstöd för att endast ägaren av fordonet är skyldig att betala en felparkeringsavgift. Du kan alltså betala parkeringsboten trots att din pappa står som ägare. Skulle parkeringsboten inte betalas inom föreskriven tid blir ägaren av fordonet påmind om betalningsansvaret och uppmanas att inom viss tid betala avgiften, 6 § Lag (1976:206) om felparkeringsavgift.Med vänliga hälsningar,

Rimlig summa för parkeringsböter

2020-07-13 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej Jag har fått en böter på 1100kr för att jag glömde p-skiva stämmer den summan Tycker att det var lite väl högt Mvh
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kommunernas rätt att bestämma felparkeringsavgiftLagen om felparkeringsavgift ger kommunerna rätten att själv bestämma summan för felparkeringsavgift (3 § andra stycket lag om felparkeringsavgift). Det beror således på var du befinner dig huruvida summan är för hög eller inte.Bötessumman i ditt fall är inte nödvändigtvis för högBöter om 1100 kr är inte nödvändigtvis för högt. T.ex. har Stockholm upp till 1300 kr för parkeringsböter, vilket du kan se på deras hemsida. Jag rekommenderar dig att, för säkerhets skull, kolla upp vad som gäller för din kommun genom att gå in på deras hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Bestrida parkeringsböter?

2020-06-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hejsan!Jag fick hem en påminnelse faktura på en parkeringsböter som jag inte fått. Det står på parkeringsboten att jag inte haft synlig p-skiva. Vilket jag har haft & har även vittne på detta. Men har inte varken fått en parkeringsbot på min bil eller hemskickad förens nu då jag fick hem en påminnelse avgift på 600kr + 60kr påminnelse. Står att jag fått boten 02-06-2020 och fick hem denna påminnelse avgift 15-06-2020. Kan jag bestrida detta? Det är ett privat företag som utskickat p-boten.
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande parkeringsböter regleras i Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKop) och Lag (1976:206) om felparkeringsavgift (LF). Jag kommer nedan att förklara skillnaden mellan dessa två lagar och redogöra för när dessa tillämpas.Vad är skillnaden mellan en felparkeringsavgift och en kontrollavgift?En felparkeringsavgift får delas ut till fordon som stannats eller parkerats i strid mot föreskrifter gällande gatumark och dessa delas ut av antingen en polisman eller en kommunal parkeringsvakt, 1 och 5 §§ LF. En kontrollavgift delas vanligtvis ut av ett bolag som en fastighetsägare anlitat för att efterleva förbud eller villkor som gäller på tomtmarken. Därmed innebär detta att kontrollavgifter endast delas ut på privat mark av bolag som markägaren anlitar, 1 § LKop.Hur överklagar man en felparkeringsavgift respektive kontrollavgift?Föraren eller ägaren till fordonet som fått en felparkeringsavgift kan hos polismyndigheten ansöka om rättelse, och om ansökan bifalls behövs inte felparkeringen betalas. Om ansökan däremot inte bifalls kan den som ansökt om rättelse överklaga ärendet till tingsrätt, 8-10 §§ LF. En kontrollavgift ska däremot bestridas till bolaget som utfärdat avgiften, och därefter får bolaget bestämma om betalningsskyldigheten ska kvarstå eller ej. Om bolaget ej godkänner bestridandet kan föraren eller fordonsägaren väcka talan hos tingsrätten i den ort där kontrollavgiften utfärdades, 9 § LKop. Den väsentliga skillnaden är att en felparkeringsavgift ska betalas i rätt tid även om det begärs rättelse hos polismyndigheten, 7 § LF, och en kontrollavgift bestrids innan betalning sker. Sammanfattning och rådUtifrån frågan är min uppfattning att du har fått en kontrollavgift på en plats där det krävs P-skiva och dessutom har du haft P-Skiva. Dessutom förmodar jag att du inte har parkerat i strid med något annat villkor angivet på platsen. I detta fall är min bedömning att parkeringsvakten missat eller inte förstått att det har funnits en P-skiva i bilen. Mitt råd till dig i detta fall är att bestrida kontrollavgiften genom att dokumentera väl, både genom fotografier på platsen, på fordonet och på identifieringsmärket men också genom kopior på parkeringsbiljetten och kvitto. Bestridning görs vanligtvis på parkeringsbolagets hemsida, eller annars genom att kontakta bolaget på telefon eller mail. Om bolaget fortfarande vill kräva betalning bör du därefter vända dig till tingsrätten, eftersom det i min mening inte föreligger skäl för kontrollavgift i detta fall. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Har man rätt till ersättning för nedlagd tid?

2020-06-26 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej. Jag har fått en kontrollavgift för att jag stod parkerad på rörelsehindrade parkering. Men enligt skyltning på plats så gjorde jag inte det. Har nu skickat in underlag och bilder från parkeringen. Nu har X lagt ner ärendet då dom äntligen erkände att dom gjort fel. Det har tagit mig ca 3st samtal och 2st brev för att få bort kontrollavgiften. Kan man få ersättning för nerlagd tid för detta? Vad säger lagen?
Rahime Duman |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Lag om felparkeringsavgift kommer att bli aktuell för att svara på din fråga. Enligt lagen så ska en felaktigt utfärdad felparkeringsavgift undanröjas, 9 § lag om felparkeringsavgift. Det innebär att endast felparkeringsavgiften återbetalas och det framgår inte vidare huruvida du kan erhålla ersättning för den tid som du har lagt ner på att överklaga, 15 § lag om felparkeringsavgift. Stöd kommer att hämtas från rättsfall ARN 2019 04706Jag har även försökt att söka svar genom andra lagar och rättsfall. Tyvärr finns inte någon direkt aktuell lag för ersättning för nedlagd tid, men jag har hittat rättsfall från allmänna reklamationsnämnden, ARN 2019 04706 som bland annat diskuterar frågan om ersättning för nedlagd tid. Vad handlar ARN 2019 04706 om? Rättsfallet ARN 2019 04706 handlar om en konsument som haft abonnemang hos en operatör och det har uppstått vissa driftstörningar med abonnemanget vilket medfört att operatören sagt upp abonnemanget. Konsumenten bestred uppsägningen. Konsumenten och operatören har diskuterat fram och tillbaka. I samband med diskussionerna har konsumenten begärt ersättning för förlorad arbetsinkomst och besvär i övrigt. Nämnden som bedömde omständigheterna i fallet svarade konsumenten att en avtalspart ska tåla vissa olägenheter som kan uppstå vid kontakter med motparten vid en reklamation och därmed avslog konsumentens krav för förlorad arbetsinkomst och besvär i övrigt. Vad gäller i ditt fall? Du har ringt tre gånger till X och även skickat två brev och det anses vara besvär i övrigt i enlighet med rättsfallet (ARN 2019 04706). Enligt nämnden ska du tåla vissa besvärligheter om du vill åberopa ett fel, som exempelvis att ringa några gånger. Det innebär i ditt fall att du inte kan få ersättning för nedlagd tid. Sammanfattningsvis innebär det i ditt fall att du inte kan få ersättning för nedlagd tid, eftersom det ska tålas enligt nämnden om man vill åberopa ett fel. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Önskar dig en trevlig helg och sommar!Vänligen,

Varför fick jag en parkeringsböter?

2020-07-20 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hejsan. Jag har en fråga angående parkeringsböter. Det är så att jag fått en parkeringsböter under den tiden som är gratis. Det står klart och tydligt på skylten max 2 timmar mellan 07:00 till 21:00 vilket innebär att det är gratis efter 21:00. Och står på boten starttid 2020-07-09 kl 21:21. Hur kan det vara logisk att man får böter.
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Varför fick du böter?Hur det kan vara logisk att ge dig böter kan jag inte svara på, men det kan ju vara så att parkeringsvakten gjort ett misstag. Eftersom jag inte kan se hur skylten ser ut så kan jag bara utgå från det du skrivit, alltså att det ska vara gratis innan 07 och gratis efter 21 samt att du då får stå mer än två timmar. Däremot har vissa skyltar även avgift och sedan max antal timmar, vilket innebär att parkeringsplatsen är avgiftsbelagd alla dagar dygnet runt, medan det är max två timmar som ska ses tillsammans med t.ex. tiden 7-21. Men som jag sa innan kan jag inte säga något med säkerhet då jag inte sett exakt vad som står på skylten.Det som kan göras om du tycker att du har fått en felaktig parkeringsbot är att bestrida den. Det gör du skriftligen hos polisen i det län som står på parkeringsboten.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur överklagar man en parkeringsbot?

2020-07-11 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Den 30 juni fick jag en P-bot på Västergatan i Göteborg. Då jag betalade kom det ej något kvitto. Vi var flera på samma plats som blev drabbade.Hur överklagar jag? Jag har betalt boten idag 200702.Med vänlig hälsning
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tolkning av din fråga Jag tolkar det som att du betalt för din parkering men inte fått något kvitto och sedan fått en parkeringsbot som du nu vill överklaga. Parkeringsböter Det finns två typer av parkeringsböter:Felparkeringsavgifter kan delas ut av poliser eller kommunala parkeringsvakter om du parkerat i strid med generella parkeringsregler eller lokala föreskrifter (2 § lag om felparkeringsavgift). Felparkeringsavgifter måste betalas inom föreskriven tid även om man vill överklaga den (7 § lag om felparkeringsavgift). Man kan överklaga en felparkeringsavgift på två sätt. Dels kan man bestrida betalningsansvaret genom att skriva ett brev till Polismyndigheten. I brevet ska ens argument och bevis för att undgå betalningsansvaret finnas med. Adressen dit brevet ska skickas ska stå på felparkeringsavgiften. (9 § lag om felparkeringsavgift). Om man istället anser att det finns rena felaktigheter i felparkeringsavgiften kan man begära en rättelse. Det gör man genom att ta med sin felparkeringsavgift och besöka ett poliskontor. (8 § lag om felparkeringsavgift). En rättelse måste göras inom ett par dagar från det att parkeringsavgiften utfärdades.Kontrollavgifter kan delas ut av markägare eller vaktbolag om du parkerat i strid mot rådande skyltning på privat mark eller liknande platser (1 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Vill man överklaga en kontrollavgift kan det vara bra att först prata med den som givit ut den. Får man inget gehör får man istället vända sig till den tingsrätt som täcker området för den olovliga parkeringen och väcka talan där. (9 § andra stycket lag om kontrollavgift vid olovlig parkering)Sammanfattning och råd Hur du överklagar din parkeringsbot beror på vilken typ av avgift du fått. Har du fått en felparkeringsavgift kan du antingen skriva ett brev till polismyndigheten och bestrida betalningsansvaret eller om den är uppenbart felaktig besöka ett poliskontor och begära en rättelse. Är det istället en kontrollavgift du fått kan du i första hand kontakta den som gett ut den och går det inte att komma överens får du istället väcka talan i en domstol. Med vänliga hälsningar,

Parkeringsbot till följd av felskrivning vid betalning av parkering - hur går man tillväga?

2020-06-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej jag parkerade och betalade parkeringen. Dock angav jag ett mellanslag i mitt reg nr mellan bokstäverna och siffrorna i övrigt korrekt reg nr.Parkeringskostnaden är dragen från mitt kort i samband med parkeringen. Det framgår av mitt kontoutdrag.Jag har erhållit en parkeringsbot för mellanslaget trots att parkeringen är betald. Hur ska jag gå vidare..
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Vad gäller?Enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering, som du hittar här, måste man följa de parkeringsvillkor som tillkännagetts genom skyltning på parkeringsplatsen, annars kan man behöva betala en kontrollavgift för olovlig parkering. I din situation verkar det som att du har följt parkeringsvillkoren och betalat för din parkering, men att du av misstag gjort ett mellanslag mellan bokstäverna i ditt registreringsnummer. Förmodligen har det mellanslaget gjort att parkeringskontrollanten/vakten inte kunnat se att det fanns en registrerad parkering på ditt registreringsnummer, och denne har därför utfärdat en parkeringsbot.Mitt tips till digJag skulle rekommendera dig att vända dig till det parkeringsbolag som har utfärdat parkeringsboten och överklaga denna eftersom du de facto har betalat för din parkering, vilket du kan styrka genom ditt kontoutdrag. Det kan leda till att de ser det som ett ursäktligt misstag och att de avskriver parkeringsboten eller åtminstone sätter ner beloppet. Hur du går tillväga för att göra en sådan överklagan brukar stå på parkeringsboten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att mitt tips hjälper dig!Med vänliga hälsningar,

Var får man parkera?

2020-06-25 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Vi ska åka och bada. Det finns 12 parkeringsplatser.Alla är upptagna. Mittemot finns det gräs och en grusplan. Jag har gått runt och kollat på en radie från bilen till vänster och till höger på 50m. Finns ingen skylt eller anvisning att man inte får stå där. Har fått en parkeringsbot på 800kr. Måste man inte har Ngn skylt som säger att där får man inte parkera. Hur ska man annars veta?Tacksam för svar snarast
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Parkeringsregler där skyltar finns Finns det vägmärken ska dessa följas, såvida inte vägmarkeringar, trafiksignal, ljussignal eller tecken av en vakt säger något annat. (2 kap. 2 § trafikförordningen). Om de 12 befintliga parkeringsplatserna till exempel var utmarkerade genom en parkeringsskylt med tilläggstavla i form av pilar betyder det att man inte får parkera utanför de markerade platserna, oavsett om det finns någon parkeringsförbudsskylt där eller inte. På en del platser finns även så kallade områdesmärken. Dessa kan vara placerade vid infarten till ett större område. De kan stadga att parkeringsförbud gäller överallt förutom på markerade platser. Parkeringsregler där skyltar saknas På platser där skyltar saknas råder inte automatisk fri parkering. Istället finns det flertalet "oskrivna regler" som måste följas. Dessa är egentligen inte oskrivna utan följer av trafikförordningen, däremot är de inte utmärkta på alla vägar. Huvudprinciperna är att man inte får stanna eller parkera så fara uppsåt eller så att man är i vägen. Några exempel på sådana regler är att man inte får parkera närmare än 10 meter till en korsning, på busshållplatser eller i cykelbanor.Olika typer av parkeringsböter På bland annat allmänna gator, vägar och kommunala parkeringar kan polisen eller kommunala parkeringsvakter ge ut en felparkeringsavgift om du parkerat i strid med generella parkeringsregler eller lokala föreskrifter. (2 § lag om felparkeringsavgift)Är det istället tomtmark eller liknande kan markägaren uppställa egna parkeringsregler. Dessa ska vara utmärkta med skyltar. (3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Har man parkerat i strid med parkeringsvillkoren kan den som övervakar platsen ge ut en kontrollavgift. (1 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering).Sammanfattning och råd Det kan vara otillåtet att parkera på en del platser trots att skyltar inte är uppsatta, vilket jag gett några exempel på ovan. Om du anser att boten är felaktig ska du vända dig till polisen (om det är en felparkeringsavgift) alternativt markägaren eller vaktbolaget (om det är en kontrollavgift) och överklaga. Med vänliga hälsningar,