Måste p-vakten sätta gul p-böter i rutan?

2021-04-10 i Parkeringsböter
FRÅGA |Måste p-vakten sätta gul p-böter i rutan eller finns det tillfällen man kan få elektroniskt/kivra eller på posten utan gul lapp?
Ranya Eliassi |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Parkeringsvakten måste vid första tillfället lägga en fysisk p-bot på fordonets vindruta för att uppmärksamma föraren till bilen att man gjort sig skyldig till en parkeringsöverträdelse. Dock är det lätt hänt att en böteslapp trillar av bilen pga att den blåser iväg eller försvinner av någon annan anledning. Därför måste man kunna skicka ut en påminnelse för boten som ersätter den bot som trillat av bilen. På påminnelse ska det stå alla uppgifter såsom bilens nummerplåt, plats och vilken överträdelse man har gjort.Om du tycker att du felaktigt fått en p-bot kan du ansöka om rättelse. Du tar du med dig boten och besöker polisstationen på den ort du fått anmärkningen. Rekommenderar dig att betala boten direkt eftersom att du kan få pengar tillbaka om rättelsen skulle gå igenom.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Hälsningar,

Hur länge måste en parkeringsvakt vänta?

2021-04-07 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag fick böter med 900 kr vid Terminal 5 på Arlanda i "avlastningszonen", dvs där man har rätt att stanna för att släppa av passagerare men där det tydligen är skyltat med stoppförbud. Tiden som är angiven som "stannat" på boten är 20 sekunder. Jag hade gått ur bilen kramat min son brevid bilen och önskat honom lycka till på resan. Sedan satte mig sedan i bilen för att starta och då skulle ställa in lämplig spellista på mobilen. Då kommer en mycket otrevlig man och ger mig parkeringsboten för att jag inte åkte iväg direkt. 20 sekunder måste väl vara rimligt att säkerhetställa att bakspeglar, säkerhetsbälte mm är korrekta för vidare körning?Vilka lag texter skall jag använda mig av för att bestrida boten? Hur formulerar man sig korrekt?
Noa Shasavar |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Parkering och stannande definieras i 2 § förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Bestämmelsen anger att bilen anses stannad om det är stillastående med undantag då det sker för att undvika fara, föranleds av trafikförhållandena eller utgör parkering. Ett stillastående fordon anses parkerat med undantag för parkering som föranleds av trafikförhållandena, sker för att undvika fara eller sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods. Du måste alltså uppfylla något av dessa undantag.Det finns inga regler för hur länge en parkeringsvakt måste vänta innan de utfärdar en parkeringsbot, att de ofta väntar några minuter beror på att de vill vara säkra på att på- eller avlastningen eller på- eller avstigning inte fortfarande pågår. Så fort det inte pågår en på- eller avlastning/avstigning så är det fråga om en parkering; om det är tydligt för parkeringsvakten att du gjort annat än detta så har han fog för utfärdandet. En vakt behöver alltså i princip inte avvakta med att skriva ut böter, men de väljer ofta att vänta av praktiska skäl. Tiden de väljer att vänta varierar, men det finns inget lagstadgat minimum.I din fråga nämner du att det var skyltat med stoppförbud. Där det råder stoppförbud får man varken stanna eller parkera sitt fordon. I sådana lägen brukar parkeringsvakten inte vänta alls och utfärdar vanligtvis en parkeringsbot så fort bilen har stannat. Om det enbart råder parkeringsförbud är frågan om bilen ansetts vara parkerad.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Jag hade dubbla p-skivor, kan jag bestrida boten?

2021-03-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Parkerade strax innan 14:00 och och la p-skiva på kl 14:00 i rutan framför förarplatsen.Framför passagerarplatsen satt en deffekt/nollställd digital p-skiva som blinkar 12:00. Denna sitter med klister och går inte bort.Fick en bot på 900kr pga dubbel/oklar ankomsttid. Boten är skriven från 14:01 till 14:03.Är det bara att bita i det sura äpplet eller bestrida?
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om P-skiva Lagen (1984:318) om kontrollavgift anger i 10 § att om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut. Detta undantag tillämpas dock restriktivt. Förarbetena till lagen anger att avgift inte bör få tas ut om försummelsen berott av någon oförutsebar omständighet av mer än bagatellartad natur. Sjukdom är en sådan omständighet. Regler om p-skivor finns i varje kommuns trafikföreskrifter. Det normala är att endast en p-skiva får finnas i framrutan. Det är annars inte möjligt för parkeringsvakten att veta ankomsttid. Om båda hade visat samma tid hade du kanske kunnat bestrida men i detta fall kommer du med stor sannolikhet att behöva betala boten. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Hälsningar,

Kan jag få två parkeringsböter på samma dag?

2021-03-20 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Det är så att jag parkerade på en gata i stockholms stad och fick en bot för att man tydligen inte fick parkera där på fredagar. Jag flyttade på bilen och parkerade på en annan gata och där fick man tydligen inte heller parkera på fredagar. Jag fick därför 2 böter. Det jag undrar är om det är möjligt att få 2 böter på samma dag när det inte har gått mer än 6 timmar mellan dem?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 5 § 3 st lag (1976:206) om felparkeringsavgift anges att en ny felparkeringsavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Det anges vidare att minst sex timmar måste förflyta från det att den första boten utfärdas. Regeln om att endast en bot per påbörjat kalenderdygn får utfärdas och att det måste förflyta minst sex timmar mellan dem gäller situationer där det rör sig om samma felparkeringstillfälle. I ditt fall har du parkerat på två olika gator och därmed rör det sig om olika parkeringstillfällen. Denna bestämmelse är därför inte tillämplig. Det är alltså möjligt att få två böter på samma dag när det inte har gått mer än sex timmar mellan tillfällena, om det rör sig om två olika parkeringstillfällen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Parking fine without any signs / Parkeringsböter utan några skyltar

2021-04-09 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej I parked my car on the road where there was no road sign on a sunday in Malmö I read that where there is no sign you can park for 24 hours but we received a fine what can we do
Ibrahim Halwachi |Hi!Thank you for turning to lawline with your question! I will try my best to answer your question in english, for the sake of translation mistakes, I will write the correct key swedish words in parentheses. CircumstancesIn Sweden, we have different parking signs that indicate however you can park in a specific area and for how long. In your case, you did not see any of those signs and presumed based on what you read that parking for 24 hours therefore was allowed.However, in Sweden, we have a parking sign with a blue square and the letter ''P'' printed on it in white color. This particular sign indicates that you are allowed to park there for 24 hours unless otherwise stated. Based on the fact that you recieved a ticket and there were no signs, I presume that the specific area perhaps was a ''no parking zone'' meaning that it is forbidden for anyone to park their car in that specific area.Municipal street land or private land?A crucial factor, however, is whether you recieved your fine on muncipial street land (kommunal gatumark) or private land (privat mark). The reason why this factor is decisive is because of the fact that the police only handle parkings fines (parkeringsanmärkningar) issued on municipal land and not so-called controll fees (kontrollavgifter) which are issued on private land by a private parking company.This distinction is important because your appeal can't face a private parking company if the ticket was ruled on muncipial street land, and vice versa, an appeal can't face the police authorities if the ticket was ruled on private land by a private parking company. Appeal in case of parking fine ruled on muncipal street land (parkeringsanmärkning)What you could do, if you feel that you have been given a wrongfull parking ticket is to appeal. You proceed by handing in a written report to the police authorities (Polismyndigheten). In your appeal, you must state the circumstances as to why you are appealing and whatever evidence you have in favour for your appeal. (9 § första stycket Lag (1976:206) om felparkeringsavgift)To download the form to appeal to the police authorities, click here.Appeal in case of controll fee ruled on private land by a private parking company (kontrollavgift)If the fine was ruled by a private parking company, you shall turn your appeal towards that specific company. You proceed by handing in a written report in which you state the circumstances as to why you are appealing and whatever evidence you have in favour for your appeal.Since you have to turn to the specific parking company, I can't provide you with a general form link.General knowledge regarding the paymentOne last thing that you need to keep in mind before you appeal is that a parking fine (betalningsanmärkning) needs to be payed before an appeal. When it comes to controll fees (kontrollavgifter), they can be appealed without been payed.To summarize:1. You must determine whether you've recieved a parking fee (betalningsanmärkning) or a controll fee (kontrollavgift)2. Appeal to the right subject, meaning either the police authorites or private parking company.3. In case of parking fee (betalningansmärkning) pay before you appeal. I hope I answered your question, if any doubts, make sure to ask a new question!Sincerely

Vart övergår avlastningen till en parkering? Hur går man tillväga för att överklaga en parkeringsbot?

2021-03-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej.Jag hyr ett garage av Bostadsbolaget i en länga bestående av 5 garage med nedfart från gatan in i garaget.Utanför garagen finns en yta som man står med bilen på innan man kör in i garaget och som är skyltad parkering förbjuden. Jag kom till garaget och ställde min bil utanför garaget för att lasta ur mina sommardäck som jag hämtat upp hos min bror och för att placera dem i garaget. jag var tvungen att organisera om i garaget för att få plats med däcken så att jag kunde komma in med min bil. Under tiden 10 minuter som jag gjorde detta så fick jag parkeringsböter på 850 kr. Detta handlade inte om att jag skulle parkera bilen utanför utan stod där 10 min i samband med urlastning för att därefter köra in bilen i garaget. Dörren till garaget stod på glänt så att man klart kunde se att någon befann sig i garaget. Parkeringsvakten kontrollerade inte om det fanns någon i garaget vilket hade inneburit om han gjort detta fått reda på att jag skulle köra in bilen i garaget och inte hade avsikt att parkera bilen utanför garaget. Jag bestred boten och förklarade händelsen för Göteborgs Stads Parkeringsbolag men fick avslag då dom ansåg att jag parkerat bilen där. Jag har nu skrivit tillbaka och förklarat att jag inte har parkerat där utan höll på med urlastning av material från bilen och att min avsikt var att köra in bilen i garaget som jag hyr. Jag har ännu inte fått svar från dem men förväntar mig inte att svaret ska bli annorlunda än det svar jag fick först. Vad gör jag!
Rebecca Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt har du fått en parkeringsbot på grund utav att du ansetts ha parkerat bilen utanför garaget medans du organiserade om för att få plats med bil och däck. Det med parkering och av/på lastning är något som många inte riktigt vet reglerna kring och det är lätt att det blir missförstånd mellan parkeringsbolagen och den som får boten. Jag hoppas att jag kan hjälpa dig att förstå vad de grundar sin bedömning på. Till sist kommer jag även förklara hur du ska gå till väga för att överklaga parkeringsboten. Till att börja med finns inte någon bestämd tidsram för hur länge en parkeringsvakt ska vänta innan parkeringsböter utfärdas. En vakt behöver i princip därför inte avvakta med att skriva ut böter, men de väljer ofta att vänta av praktiska skäl. Tiden de väljer att vänta varierar, men det finns inget lagstadgat minimum. I teorin innebär det att en parkeringsvakt kan bötfälla dig inom minuten efter att du avlägsnat dig från bilen, även om detta sällan är något som sker i praktiken. Som du säger är det tillåtet att lasta av och på bilen där parkeringsförbud gäller. I den frågan ges inte någon tidsbegränsning på hur länge av och på lastningen får ta. Däremot får inte lastningen fördröjas. Det ska alltså ske utan avbrott. I praktiken innebär det att du inte får avlägsna dig från platsen och att det under hela lastningen ska vara tydligt vad du gör. Därmed får du inte föra godset från bilen in till lägenheten eller i vissa fall garaget, om det ligger för långt bort från där bilen är parkerad. Vill man vara på den säkra sidan bör man därför plocka ut godset ur bilen och sedan flytta bilen till en plats den får stå, för att sedan bära in godset. SammanfattningNär det kommer till din fråga har inte jag någon vetskap om hur långt det är mellan garaget och din bil. Det kan därför vara så att förflyttandet av däcken var helt i sin ordning. Tyvärr räknas inte omorganisering för att få plats för däcken och få in bilen som en del av förflyttandet och det är troligt att det är vad parkeringsvakten baserar sin bot på. Detta eftersom du inte längre befinner sig på platsen av bilen när du organiserar garaget och parkeringsvakten inte kan se att det är en förflyttning som pågår. . Vill du bestrida parkeringsboten ska du skriftligen anmäla det till polismyndigheten. I anmälan ska de omständigheter som ditt bestridande grundar sig på anges, samt den bevisning som du åberopar för att stödja din sak. Anmälan ska ske inom sex månader efter att avgiften har betalats (9 § Lag om felparkeringsavgift).Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Överklagande av parkeringsbot

2021-03-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Jag har fått en P-bot på 500kr trotts att det stod "fri parkering tillsvidare" eftersom automaten var trasig. Det stod sedan med finlir text att giltig Sh-dekal erfordras. Men stod inte vart man kunde hämta sådan. Har jag rätt att överklaga min P-bot?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är möjligt att överklaga en parkeringsbot om man anser att den har blivit felaktigt utfärdad. Nedan följer en redogörelse för förfarandet vid en överklagan. Allmän redogörelseInledningsvis ska man skilja på huruvida det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift som har upprättats. En felparkeringsavgift får utfärdas om bilen är felparkerad på gatumark, medan en kontrollavgift får utfärdas om bilen är felparkerad på upplåtet område (jfr 1 § första stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Det framgår på boten om det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift.FelparkeringsavgiftFör att överklaga en felparkeringsavgift behöver du skriftligen anmäla att du bestrider betalningsansvar för avgiften till Polismyndigheten. I denna anmälan ska du ange omständigheterna till varför du bestrider ansvaret samt åberopa den bevisning du har till stöd för ditt bestridande (9 § första stycket lagen om felparkeringsavgift).Det som ska beaktas är att även om du bestrider parkeringsanmärkningen, så måste du betala avgiften inom den föreskrivna tiden (7 § lagen om felparkeringsavgift). Du kan således inte underlåta att betala även om du bestrider felparkeringsavgiften. Avgiften kommer emellertid att betalas tillbaka om Polismyndigheten beslutar att undanröja ditt betalningsansvar (15 § lagen om felparkeringsavgift).KontrollavgiftOm det däremot är en kontrollavgift som har upprättats, ska du istället göra en överklagan till den som har utfärdat avgiften. En kontrollavgift upprättas vanligen av en markägare eller ett parkeringsbolag om du har parkerat i strid mot gällande skyltning eller villkor på den aktuella parkeringsplatsen. Utfärdaren av boten framgår vanligen på kontrollavgiften.I din invändning mot betalningsansvar behöver du motivera din överklagan samt bifoga eventuella handlingar som ger stöd för att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad. Det kan exempelvis vara relevanta bilder, intyg och parkeringstillstånd.Till skillnad från en felparkeringsavgift, får du hålla inne din betalning under tiden du bestrider kontrollavgiften. Ur bevissynpunkt är det fördelaktigt att du gör bestridandet skriftligen, då rätten att hålla inne en betalning förutsätter att avgiften bestrids.Ha en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning

Vad gäller när jag fått en parkeringsanmärkning/kontrollavgift på en plats där två olika parkeringsskyltar på en plats anger olika villkor?

2021-03-15 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej jag fick p-böter för att ha parkerat på en handikappsplats.Jag såg inte att det var skyltat som handikappsplats. Rutan var inte utmärkt med symbol på marken. Halva parkeringen är byggarbetsplats.Det är en gångbana mellan byggarbetsplatsens staket och den befintliga parkeringen. Mellan staketen på den gamla parkeringen (byggarbetsplats) är det uppsatt en P-skylt och under den är en handikapps-skylt.På den befintliga parkeringen är det uppsatt p-skylt med anvisning om p-skiva.Ska jag har förstått att skylten på andra sidan gångbanan syftade på min p-plats?? Vilka krav på markering gäller. Och har jag verkligen gjort fel i detta fallet? Kan skicka bild.
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om parkeringsplatsen där du blev rapporterad utgör privat mark eller om det rör sig om allmän (kommunal) mark. Av beskrivningen att döma tolkar jag det dock som mest troligt att det rör sig om privat mark, men är det så att marken skulle vara kommunal kan du dra nytta av den andra hälften av mitt svar här nedan.Om du stått på privat mark – När det gäller felparkering på privat mark blir lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) tillämplig. Av den lagens 3 § framgår att en kontrollavgift bara får tas ut om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen ska utföras med vägmärken (dvs. sedvanliga stolpar med skyltar i metall). Enligt fast rättspraxis innebär kravet på tydlighet att parkeringsvillkoren (eller förbuden) ska vara utformade så att de inte rimligen kan missförstås (se bl.a. rättsfallen NJA 1981 s. 323 och RH 2016:23).Vad innebär det här i ditt fall (privat mark)? Av din beskrivning tolkar jag förhållandena på platsen som att två olika slags "parkeringar" funnits, och att dessa avskilts från varandra med hjälp av ett byggstängsel och en gångbana. Jag uppfattar det också som att den ena av dessa avskilda parkeringar varit utmärkt med ett vägmärke om att parkering är tillåten (vitt "P" mot blå bakgrund) i kombination med en tilläggsstavla om att platsen bara är till för rörelsehindrade. Den andra av dessa avskilda parkeringar (där ditt fordon stått) uppfattar jag vara utmärkt med vägmärke om att parkering är tillåten i kombination med tilläggstavla om att p-skiva krävs.Eftersom ditt fordon varit uppställt på en plats där ett helt annat villkor (parkering med p-skiva) gäller jämfört med platsen en bit bort där parkering för rörelsehindrade gäller, anser jag att du knappast borde ha behövt förstå (dvs. villkoren bör inte kunna tolkas som) att parkering för rörelsehindrade skulle gälla även där ditt fordon stod. Utmärkningen med vägmärkena verkar inte ha levt upp till de krav som gäller för att du skulle ha behövt bli rapporterad för att ha stått på en plats avsedd för rörelsehindrade. Utifrån din beskrivning menar jag att du istället gjort vad du kunnat för att försöka efterleva parkeringsvillkoren, enligt gällande rätt. Kontrollavgiften borde alltså inte ha utfärdats enligt LKOP.Om du stått på allmän (kommunal) mark – Rör det sig om parkering på allmän/kommunal mark tillämpas i det här fallet lagen om felparkeringsavgift (FelPL) samt s.k. lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen (TrF) 10 kap. Ett motsvarande krav på tydlighet gäller precis som om det istället hade rört sig om parkering på privat mark (se bl.a. rättsfallet NJA 2017 s. 669).För att villkoren ska vara så tydliga som möjligt, och för att en parkeringsanmärkning rätteligen ska ha kunnat utfärdas i detta fall, krävs det på allmän mark: - dels att skyltningen utförts med vägmärken som är utformade i enlighet med vägmärkesförordningen (VMF) (se även hur de närmare ska se ut grafiskt här)- dels att kommunen utfärdat en lokal trafikföreskrift som stämmer överens med skyltningen på platsen. Den lokala trafikföreskriften finns i form av ett skriftligt beslut och du kan kontrollera om en sådan funnits för platsen på Transportstyrelsens hemsida här (använd funktionen "Sök på karta" för bästa resultat).Detta följer av förordningen om felparkeringsavgift (FelPF) 2 § och TrF 10 kap. 13 §.Vad innebär det här i ditt fall (allmän/kommunal mark)? Din beskrivning av hur platsen ser ut tyder starkt på att vägmärkena för parkering för rörelsehindrade resp. för p-skiva inte stämmer överens med de lokala trafikföreskrifter som de måste vara förenade med. I så fall har du rätt att bestrida parkeringsanmärkningen och få saken ur världen.Vad kan du göra nu? Om du är intresserad av ytterligare vägledning i detta ärende får du gärna kontakta Lawline igen för att få mer juridisk hjälp. Det gör du genom att maila info@lawline.se och förklara din situation.Du bör dessutom undersöka om byggarbetsplatsen/parkeringen där ditt fordon varit uppställt utgör privat eller allmän (kommunal) mark, för att kunna veta om det varit den privata markägaren/parkeringsbolaget eller kommunens parkeringsvakter som haft rätt att arbeta på platsen. För att få en fingervisning om detta kan du exempelvis ta hjälp av olika karttjänster såsom Eniro eller Hitta.se.Är det så att du fått en kontrollavgift bör du vända dig till parkeringsbolaget/övervakaren som finns angiven på den "gula lappen", förklara situationen och gärna också delge denne mitt resonemang här. Under överklagandeprocessen behöver du inte betala in beloppet (och parkeringsbolaget ska inte heller driva in det under tiden enligt inkassolagen (särskilt 8 § och förknippad praxis, se bl.a. Datainspektionens allmänna råd för inkassoverksamhet).Är det så att du fått en parkeringsanmärkning (även detta framgår på den "gula lappen") behöver du enligt FelPL 7 § betala in beloppet i förväg, även om du har för avsikt att bestrida anmärkningen. Bestrider gör du genom att vända dig till den polisstation närmast platsen där parkeringsanmärkningen utfärdades, eller via polisens hemsida. Efter att polisen gjort sin utredning och funnit att parkeringsanmärkningen inte borde ha utfärdats undanröjs den, och du får pengarna tillbaka.Lycka till i fortsättningen, och hoppas att dessa råd från en jurist (tillika parkeringsvakt och instruktör/lärare i yrket) varit behjälpliga!Med vänlig hälsning,