Rimlig summa för parkeringsböter

2020-07-13 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej Jag har fått en böter på 1100kr för att jag glömde p-skiva stämmer den summan Tycker att det var lite väl högt Mvh
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kommunernas rätt att bestämma felparkeringsavgiftLagen om felparkeringsavgift ger kommunerna rätten att själv bestämma summan för felparkeringsavgift (3 § andra stycket lag om felparkeringsavgift). Det beror således på var du befinner dig huruvida summan är för hög eller inte.Bötessumman i ditt fall är inte nödvändigtvis för högBöter om 1100 kr är inte nödvändigtvis för högt. T.ex. har Stockholm upp till 1300 kr för parkeringsböter, vilket du kan se på deras hemsida. Jag rekommenderar dig att, för säkerhets skull, kolla upp vad som gäller för din kommun genom att gå in på deras hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Hur vet man vilken hastighet som gäller på vägen?

2020-07-13 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejVem bestämmer vägens hastighet ?I min bil (Tesla) visas vägens "aktuella" hastighet med hjälp av GPS i hastighetsmätaren. Den överensstämmer inte alltid med den skyltade hastigheten.Vad jag kan förstå så är det vägens registrerade hastighet som borde gälla för att bötfälla eller dra in körkort.Om det är den registrerade hastigheten som gäller var kan man få uppgifter om vägens hastighet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningHastighetsbegränsningar och föreskrifter om högsta tillåtna hastighet ska märkas ut på väg enligt bestämmelserna i vägmärkesförordningen (10 kap. 13 § trafikförordningen). I vägmärkesförordningen anges hur skylten ska se ut, dvs. sådana skyltar som finns i trafiken för hastighetsbegränsningar. En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot hastighetsbegränsningarna döms till penningböter (14 kap. 3 § trafikförordningen). I vissa fall kan Transportstyrelsen besluta om återkallelse av körkortet (jfr 5 kap. 3 § körkortslagen). Den hastighet som gäller är den som är skyltad längs med vägarna och ska följas utifrån din hastighetsmätare. Överskrider du högsta tillåtna hastighet innebär det att du gör dig skyldig till en överträdelse av trafikförordningen och kan dömas till böter. Det är dock så att hastighetsmätaren på bilar i regel visar något lägre än vad fordonet verkligen framförs i. Det är sannolikt anledningen till att din GPS-mätare visar något annorlunda mätning än din hastighetsmätare. Jag kan tänka mig att en GPS-mätning är mer exakt, det är dock en teknisk fråga och ligger utanför juridiken. I vissa bilar finns i färddatorn inlagt vilken hastighetsbegränsning som gäller. Du ska dock ha i åtanke att det som gäller rent juridiskt är den skyltade hastigheten längs med vägen.Om polisen upprättar en kontroll (ofta med laser) kommer ditt fordons hastighet att uppmätas. Överskrider fordonets hastighet den skyltade hastigheten kan du bötfällas. Om skyltningen visar 90 och du rent faktiskt håller 90 enligt din GPS-mätare har du inte gjort dig skyldig till någon överträdelse. Om din färddator visar att det är en annan hastighet som gäller för sträckan är det inte tillräckligt för att undgå böter. Avgörande är vilken hastighet som skyltats på sträckan där du framfört ditt fordon.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Anmäla en fritidsledare

2020-07-12 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hur anmäler man en fritidsledare
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av frågan framgår inte varför du vill anmäla personen, men jag tolkar det som att du vill anmäla någon för en brottslig handling. Detta kan vem som helst göra oavsett om man är offer för brottet eller inte. En sådan anmälan ska göras till polisen. Vissa brott kräver dock att det är offret som anmäler, exempelvis vissa brott som framgår av 5 kap. brottsbalken (så kallade ärekränkningsbrott såsom förtal och förolämpning). Då det inte framgår av frågan vilka brott som du vill anmäla, kan jag inte ge ett mer specifikt svar i denna del.För att göra en anmäla, kan du antingen ringa till 114 14, göra en anmälan på polisens hemsida eller om det är ett pågående brott eller en akut situation ska du alltid ringa 112. Du kan se mer information om hur man anmäler brott på polisens hemsida, eller genom vända dig till din lokala polisstation. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan körkortet återkallas vid medverkan till olovlig körning?

2020-07-11 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag lätt min vän köra min bil, han har inget körkort och vi blev stoppade av polisen! Jag fick 30-dagsböter. Min fråga är om jag kan bli av med körkortet?
Angelica Kaijser |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att låta någon utan körkort köra ett körkortspliktigt fordon är ett brott (3 § 3 st. lagen om straff för vissa trafikbrott (förkortas nedan TBL)), s.k. medverkan till olovlig körning. Regler om återkallande av körkort regleras i Körkortslag (KL).Som straff till medverkan till olovlig körning döms man till böter, i ditt fall 30 stycken dagsböter. Däremot kan återkallande av körkort vara aktuellt vid vissa straffbud (brott) i TBL. Dessa brott anges i KL. Eftersom det brott du har dömts för, inte uppradas i den aktuella bestämmelsen, kan ditt körkort inte heller återkallas till följd av brottet (se 3 § KL).För att sammanfatta det hela kan ditt körkort inte återkallas till följd av medverkan av olovlig körning.Hoppas du fick svar på din fråga!

Köra utan körkort och övningsköra utan godkänd handledare

2020-07-13 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, har en fråga min vän är 17 år och så klart han har inte körkort. Han kör en hans pappas bil själv ibland men vad händer då om polisen stoppar. Och isåfall han få spärr på körkort stillestånd kan han fortfarande göra körkortet när fyller 18 eller måste han vänta med spärrning?. Min andra fråga är om han kör då med hans pappa och pappan har inte haft sitt körkort för att övningsköra med sitt barn och har inte en godkänd handlare vad händer då om polisen stoppar. Hur blir de båda påverkade på vilket sätt hoppas att ni svarar och tack.
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köra utan körkortAtt köra bil utan körkort är brottsligt, din vän gör sig då skyldig till olovlig körning, vilket du kan läsa mer om i 3 § trafikbrottslagen. Om en person medvetet kör en bil utan att ha ett körkort är straffet böter.Vad gäller spärrtiden på körkortet så är det Transportstyrelsen som ska hantera den delen. I 3 kap. 2 § körkortslagen föreskrivs vem som kan få körkortstillstånd. Om han nu skulle nekas körkortstillstånd kommer en spärrtid att gälla, hur lång den skulle vara i hans fall kan jag inte svara på eftersom man gör en bedömning utifrån omständigheterna. Då din vän söker om körkortstillstånd kommer Transportstyrelsen att göra ett lämplighetsprov rörande din vän och hans personliga förhållanden och vidare han bedöms vara lämplig förare för ett körkortspliktigt fordon. Spärrtiden varierar från en månad till tre år enligt 3 kap. 9 § körkortslagen. Utan att veta mer om de specifika förhållandena vid händelsen är det dock svårt att besvara säga vilken bedömning Transportstyrelsen kommer att göra.Övningsköra utan godkänd handledareI fall som du beskriver när en förälder låter ett barn framföra ett fordon utan körkortstillstånd är det ofta paragrafen i 3 § 3 st trafikbrottslagen om tillåtande av olovlig körning som är tillämplig. Pappan får alltså inte övningsköra med sin son, eftersom han inte är godkänd som handledare (vilket framgår av 4 kap. 5 § p. 4 och 4 kap. 7 § körkortslagen).I 3 § 3 st. trafikbrottslagen framgår det att en person som tillåter någon annan att föra körkortspliktigt fordon utan att denne är berättigad därtill döms till böter. Ett fullbordat brott kräver att passageraren som tillåter personen att köra fordonet är medveten (eller borde ha vetat) att personen i fråga inte har något körkort, vilket jag antar är fallet med din vän och hans pappa. Straffet för detta är böter.Att bli av med körkortet kallas inom juridiken att körkortet "återkallas". Om din vänds pappa döms enligt trafikbrottslagen är det även i denna situation upp till Transportstyrelsen att besluta om hans körkort ska återkallas. Att dömas för tillåtande av olovlig körning behöver inte leda till att körkortet återkallas (se 5 kap. 3 § körkortslagen), däremot har Transportstyrelsen den möjligheten. Min rekommendation är därför att din väns pappa övningskör med din vän förrän han får ett handledartillstånd.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

What applies to me as an EU citizen in the case of free movement?

2020-07-13 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hi Lawline,I'm currently a UK citizen and plan to move to Sweden. I will be moving in with my friends who are Swedish citizens. I understand I have the right to live and work in Sweden as currently I belong to an EU country. I also know I will need to sign on to the electrical register and gain a personal number. I also know I need to have health insurance. Is there anything I should be aware of or and rules/laws I maybe don't know?I will be renting a room at my friend's place while I look for work and my own place to live. Am I entitled to any benefits whilst looking for work or studying?
Dennis Lavesson |Hello and thank you for contacting us at Lawline with your question!Free movement is one of the most fundamental elements of the EU cooperation. As part of free movement, citizens of EU countries (citizens of the Union) who meet certain conditions have an automatic right of residence, ie the right to stay in another EU-country. As a citizen of the United Kingdom, during a transitional period after Brexit, you still have the opportunity to take advantage of free movement within the EU. The transition period is valid until 31 December 2020. The free movement arises from Directive 2004/38 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States and is implemented in Swedish law through Chapter 3a Aliens Act (2005:716).In order to have a temporary right of residence, ie up to three months, nothing is required other than that the Union citizen has a national ID card or a passport. However, the right may cease if the citizen of the Union becomes an "unreasonable burden" on the host Member State's social assistance system (Art 14.1 Directive 2004/38). An alien staying more than three months in Sweden must have a residence permit unless a visa has been granted for a longer period (Chapter 2 Section 5 Aliens Act). 'Right of residence' means a right for EEA nationals and their family members to stay in Sweden for more than three months without a residence permit in accordance with what is stated in Chapter 3a (Chapter 3a Section 1 Aliens Act). An EEA national has a right of residence if he or she (1) is a worker or a self-employed person in Sweden, (2) has come to Sweden to seek work and has a real possibility of obtaining employment (2), is enrolled as a student at a recognised educational institution in Sweden and, according to an affirmation to this effect, has adequate assets to support himself or herself and family members and has comprehensive health insurance for himself or herself and family members that is valid in Sweden or (4) has adequate assets to support himself or herself and family members and has comprehensive health insurance for himself or herself and family members that is valid in Sweden (Chapter 3a Section 3 Aliens Act). The right of residence exists as along as the conditions are satisfied (Chapter 3a Section 5 Aliens Act).As an UK citizen you can still use the right to move and reside freely within the territory of the Member States within the transition period. If you wish to stay for more than three months you need to fulfill what is stated in Chapter 3a Section 1 Aliens Act. Union citizens who are deemed to have a right of residence in Sweden have the same right to social assistance as Swedish citizens. It is a consequence of the principle of equal treatment under EU law. It also means that the social services can make the same demands on these people as Swedish citizens, for example with regard to the obligation to contribute to their own livelihood according to their ability. Union citizens who have no right of residence in Sweden, for example someone who has applied here without realistic opportunities to assert themselves in the Swedish labor market and therefore, for example, have to beg for their livelihood, are generally only entitled to necessary assistance to avert an emergency. What it is, the social services must assess from case to case. In practice, this often means occasional assistance with food, accommodation and travel back to the country from which the EU or EEA citizen comes. If you plan to stay for more than three months, I recommend that you meet the requirements in Chapter 3a Section 1 Aliens Act. If something is unclear or you need further help from one of our lawyers, you are welcome to contact me by e-mail for a quote and further contact. I can be reached for the purpose at dennis.lavesson@lawline.se.Sincerely,

Vad är en förordning?

2020-07-12 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Hur kommer en förordning till om man ska beskriva det mer utförligt än "att den kommer från regeringen och att den ligger under en lag"?Med vänlig hälsning,
Amanda Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag, förordning och föreskrift är olika typer av regler som ska följas. Skillnaden mellan dessa består bland annat i vem som får utfärda dem, d.v.s. vem som får skapa regeln. Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning. Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av riksdagen eller regeringen meddelas av andra myndigheter än regeringen och av kommuner, se 8 kap. 1 § Regeringsformen (RF). Syftet med en förordning (som meddelas av regeringen) är att skapa regler som kompletterar lagen och skapa ytterligare preciseringar.Skulle en lag, förordning eller föreskrift strida mot varandra finns en hierarki som talar om vilken av dessa som får företräde. Ordningen är följande:Grundlag Lag Förordning FöreskriftMvh

Hur överklagar man en parkeringsbot?

2020-07-11 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Den 30 juni fick jag en P-bot på Västergatan i Göteborg. Då jag betalade kom det ej något kvitto. Vi var flera på samma plats som blev drabbade.Hur överklagar jag? Jag har betalt boten idag 200702.Med vänlig hälsning
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tolkning av din fråga Jag tolkar det som att du betalt för din parkering men inte fått något kvitto och sedan fått en parkeringsbot som du nu vill överklaga. Parkeringsböter Det finns två typer av parkeringsböter:Felparkeringsavgifter kan delas ut av poliser eller kommunala parkeringsvakter om du parkerat i strid med generella parkeringsregler eller lokala föreskrifter (2 § lag om felparkeringsavgift). Felparkeringsavgifter måste betalas inom föreskriven tid även om man vill överklaga den (7 § lag om felparkeringsavgift). Man kan överklaga en felparkeringsavgift på två sätt. Dels kan man bestrida betalningsansvaret genom att skriva ett brev till Polismyndigheten. I brevet ska ens argument och bevis för att undgå betalningsansvaret finnas med. Adressen dit brevet ska skickas ska stå på felparkeringsavgiften. (9 § lag om felparkeringsavgift). Om man istället anser att det finns rena felaktigheter i felparkeringsavgiften kan man begära en rättelse. Det gör man genom att ta med sin felparkeringsavgift och besöka ett poliskontor. (8 § lag om felparkeringsavgift). En rättelse måste göras inom ett par dagar från det att parkeringsavgiften utfärdades.Kontrollavgifter kan delas ut av markägare eller vaktbolag om du parkerat i strid mot rådande skyltning på privat mark eller liknande platser (1 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Vill man överklaga en kontrollavgift kan det vara bra att först prata med den som givit ut den. Får man inget gehör får man istället vända sig till den tingsrätt som täcker området för den olovliga parkeringen och väcka talan där. (9 § andra stycket lag om kontrollavgift vid olovlig parkering)Sammanfattning och råd Hur du överklagar din parkeringsbot beror på vilken typ av avgift du fått. Har du fått en felparkeringsavgift kan du antingen skriva ett brev till polismyndigheten och bestrida betalningsansvaret eller om den är uppenbart felaktig besöka ett poliskontor och begära en rättelse. Är det istället en kontrollavgift du fått kan du i första hand kontakta den som gett ut den och går det inte att komma överens får du istället väcka talan i en domstol. Med vänliga hälsningar,