Vad gäller kring borttagning av uppgifter på hemsidor som Lexbase?

2021-06-29 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |HejJag har bestridit en P bot för många år sedan, 2008/2009 tror jag. Detta avgjordes genom en muntlig förberedelse av tingsrätten till en förlikning och case closed. Det jag undrar är om man kan begära att info om att "man förekommer i tvistemål" via sidor som Lexbase osv kan tas bort? Finns det någon tidsram där detta inte längre syns eller är det för all framtid? Det är rätt irriterande att ha en sån info när man googlar sig sj för en skitsak som P bot.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan jag begära att handlingar om mig på hemsidor som Lexbase tas bort?Hemsidor som exempelvis Lexbase ger mot en kostnad ut offentliga handlingar till personer som begär dessa. Alltså innebär det att när ditt namn förekommer på hemsidan har du blivit omnämnd i en offentlig handling. I ditt fall rör det sig om en dom i ett tvistemål. En offentlig handling är som huvudregel tillgänglig för allmänheten och hemsidan gör det enbart enklare för personer att få tillgång till dessa handlingar. I dagsläget kan man inte begära att handlingar på hemsidor som Lexbase tas bort då dessa är offentliga. Hur länge finns uppgifter kvar via hemsidor som Lexbase?Offentliga handlingar gallras efter en viss tid, detta gäller även exempelvis domar. Dock gäller dessa tider enbart för den offentliga sektorn och gäller därmed inte en privat aktör som Lexbase. Uppgifter om brott kan ligga kvar på Lexbase även om dessa uppgifter tagits bort ur en persons belastningsregister. Lexbase har egna gallringstider för när uppgifter på dess hemsida tas bort. Exempelvis tas ett brott som kan ge max två år i straffskalan bort efter fem år medan ett brott som kan ge över två år i straffskalan tas bort efter 20 år. När det gäller tvistemålsdomar gallras dessa från Lexbase efter 20 år. Vad kan jag göra?Jag råder dig att kontakta hemsidan och be om att uppgiften om dig kan tas bort. Uppgifterna kommer att tas bort automatiskt efter 20 år enligt Lexbase egna gallringsregler. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,