Har hemsidor såsom Hitta.se/Ratsit.se/Eniro.se rätt att publicera personuppgifter utan samtycke?

2021-04-09 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Hej,Jag undrar om sidor som Hitta/ Eniro/ Ratsit har rätt att publicera personuppgifter utan min samtycke.Det är rätt skrämmande att alla som vet ditt namn eller fordons registreringsnummer har möjlighet att få information om hur gammal är du/ vart man bor/ om man har barn och även mer skrämmande att man kan få information om lön/ kapital. Tack för svaret
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Hemsidor såsom Hitta.se, Ratsit.se och Eniro.se har utgivningsbevis, vilket kommer att prägla svaret på denna fråga.Mitt svar på din fråga är disponerat på så sätt att jag först förklarar vad som menas med utgivningsbevis, och därefter förklarar jag hur det får relevans för din fråga. Som utgångspunkt kommer jag att redogöra för reglerna i yttrandefrihetsgrundlagen.Utgivningsbevis – vad innebär det?Med ett utgivningsbevis kan en webbplats eller databas bli grundlagsskyddad. Detta grundlagsskydd betyder att uppgifter kan publiceras på hemsidan på ett sätt som annars hade varit otillåtet. Detta får betydelse för vilken effekt som reglerna om personuppgiftsbehandling får, och utgivningsbeviset gäller i tio år (1 kap. 6 § yttrandefrihetsgrundlagen). Man ansöker om utgivningsbevis hos Myndigheten för press, radio och tv.Mot bakgrund av det som ovan har beskrivits ska konsekvenserna nu förklaras mer konkret. Hemsidor som skyddas av utgivningsbevis har möjlighet till att publicera personuppgifter i enlighet med yttrandefriheten, och föreskrifter om personuppgiftsbehandling såsom patientskyddslagen och offentlighets- och sekretesslagen får därmed inte effekt om det sker på bekostnad av yttrandefriheten (1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen). Grundlagsskyddet är därmed mycket starkt, eftersom grundlagar trumfar ut övriga lagar av lägre rang. Genom att hemsidorna enbart publicerar personuppgifter som andra kan få tillgång till, har inte något brott såsom exempelvis förtal, olaga hot eller förolämpning i brottskatalogen i 7 kap. tryckfrihetsförordningen begåtts (observera att brotten regleras i tryckfrihetsförordningen och inte yttrandefrihetsgrundlagen). Därför är publiceringen av personuppgifter inte heller straffbart i lagens mening (5 kap. 1 § yttrandefrihetslagen).Kan dataskyddsförordningen GDPR hindra hemsidorna från att publicera personuppgifter?Viktigt att notera är att dataskyddsförordningen GDPR existerar, men dock har dess bestämmelser om samtycke och avvägningar ingen påverkan när det avser hemsidor med utgivningsbevis. Anledningen till detta är att Sverige som medlemsland får göra undantag från förordningen om det behövs för att värna om yttrandefriheten (9 kap. art. 85 GDPR-förordningen). Dataskyddsförordningen GDPR kan därmed inte leda till att du kan hindra hemsidorna från att avslöja dina personuppgifter.Slutsats: Med anledning av det starka skyddet för yttrandefrihet i Sverige har hemsidor såsom Ratsit.se, Hitta.se och Eniro.se rättsligt stöd för publiceringen av personuppgifter på deras sidor. Även om ditt samtycke saknas finns det tyvärr ingen möjlighet till att hindra dem från att använda sig av utgivningsbeviset.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar är du givetvis välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Ta bort personlig information på MrKoll?

2021-02-15 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Ta bort info om mig på mrkoll
Oscar Hedengran |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det är möjligt att ta bort personlig information från MrKoll.Rätt att publicera personuppgifter:De personuppgifter som publiceras på MrKoll är hämtade från skatteverket och följer av offentlighetsprincipen. För att kunna publicera dessa personuppgifter krävs ett utgivningsbevis (1 kap. 5 § YGL), som i detta fall MrKoll faktiskt har. På grund av detta har MrKoll ingen skyldighet att på din begäran ta bort information om dig från deras hemsida.Vid ytterligare frågor är du välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar

Får en förening granska inlägg innan de publiceras på deras facebook-sida?

2020-12-21 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Hej!Är med i en förening som har en Facebooksida.Alla inlägg granskas av administratören först.Är dom kritiska eller ifrågandesättande mot styrelsen tas dom inte med.Även kommentarer som inte passar tas bort.Det är inga inlägg som som är nedsättande på nåt vis.Tycker att detta verkar vara censur.Får det vara så här?
Amanda Aitomäki |Hejsan,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.CensurförbudDe svenska grundlagarna Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) innehåller ett förbud mot censur. Censurförbudet innebär att det allmänna, det vill säga staten, kommunerna och övriga offentliga sektorn inte på förhand får granska eller förbjuda publicering av till exempel skrifter eller TV-program (1 kap. 8 § TF samt 1 kap. 11 § YGL).Det betyder att en ansvarig utgivare för en tidning eller webbplats som vägrar att publicera visst material inte kan anklagas för censur. Enbart när det allmänna förhandsgranskar eller förbjuder publicering är det tal om censur.SammanfattningsvisEn privat aktör som driver en facebook-sida har därmed rätt att granska inläggen innan de publiceras samt att välja att inte publicera vissa inlägg alls.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, tveka inte att höra av dig till Lawline igen om du har fler frågor eller funderingar.Vänliga hälsningar,

Kan ni ta bort uppgift från en hemsida?

2020-10-05 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Kan ni tar bort min uppgift från hemsidan Mrkoll tack
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Lawline.se är en annan hemsida än Mrkoll, och Lawline kan tyvärr inte göra något åt vad som står på andra hemsidor eller be dem ta bort information. Därför rekommenderar jag att du tar kontakt med hemsidan Mrkoll och frågar om de kan ta bort uppgifterna som du inte vill ska finnas på deras hemsida. Vad du kan göra nu Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Om yttrandefrihet på TikTok

2021-02-27 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Jag har blivit tillfälligt avstängd från TikTok detta eftersom de anser att jag bryter mot deras policys. Jag har endast använt mig av min yttrandefrihet som garanteras i 2:1 § RF. Hur ska jag gå tillväga?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till din fråga!Yttrandefriheten i 2 kap 1 § RF formuleras som "Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet". Med "det allmänna" menas att paragrafen skyddar dig mot inskränkningar i yttrandefriheten endast från den svenska statens sida. TikTok är en privat aktör, och kan med anledning av avtalsfriheten i Sverige ställa upp vilka krav de vill på deras användare (1 kap 1 § avtalslagen). Genom att ha accepterat användarvillkoren när du gick med i deras tjänst har du också accepterat de inskränkningar företaget valt att göra i yttrandefriheten. Ett företag får inte ställa upp vilka krav som helst i sina användarvillkor, men begränsningarna gäller bara om de försökt avtala om något olagligt. I och med att yttrandefriheten i Sverige inte täcker privata aktörer så har de inte stridit mot någon lag.Sammanfattningsvis finns ingen garanterad yttrandefrihet när du accepterat ett avtal. Det finns dessvärre inte mycket du kan göra åt avstängningen, utom att kontakta TikTok och förklara missförståndet. De har dock inte någon skyldighet att återställa ditt konto även i det fallet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ska gangster rap bli olagligt?

2021-01-31 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Hej! Ska gangster rap bli olagligt?
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag har personligen inte hört eller läst någonting om att kriminalisera "gangster rap", och har svårt att tänka mig hur det skulle fungera i praktiken. I Sverige har vi till exempel ett censurförbud som medför att staten inte får lov att bestämma vad för musik som får släppas (se bland annat 1 kap. 11 § yttrandefrihetsgrundlag).Jag hoppas du fick svar på det du undrade!Vänligen,

Vilka regler finns angående meddelarfrihet?

2020-12-10 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Hej! Vilka regler finns det angående meddelarfrihet i TF och YGL?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!MeddelarfrihetenMeddelarfriheten innebär att varje medborgare har rätt att lämna uppgifter om vad som helst till den som kan offentliggöra uppgifterna i media, t.ex. författare, nyhetsbyråer eller radioredaktioner. Meddelarfriheten får även endast begränsas på det sätt som anges i tryckfrihetsförordningen respektive yttrandefrihetsgrundlagen.I Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) framkommer meddelarfriheten främst i 1 kap. 1 § och 1 kap. 10 § YGL.I Tryckfrihetsförordningen (TF) framkommer meddelarfriheten främst i 1 kap. 1 § och 1 kap. 7 § TF.Om du vill läsa på lite mer själv så kan jag hänvisa till denna text. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

När måste en ansvarig utgivare vara angiven?

2020-09-22 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Frågan gäller kravet på ansvarig utgivare. Vårt företag genomför digitala kundträffar och på vår hemsida kan man även ta del av intervjuer där en expert inom olika områden intervjuas av en moderator. Vi har även för avsikt att lägga ut klipp på Youtube. Vad gäller i dessa fall - finns det krav på att ansvarig utgivare är angiven?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansvarig utgivare innebär den person som är ansvarig enligt grundlagarna tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetslagen (YGL). Genom att ha en ansvarig utgivare så kan det som publiceras därmed uppnå grundlagsskydd. Ibland kan det även krävas en ansökan om utgivningsbevis.Vad grundlagsskydd innebär:Grundlagsskyddet innebär bland annat att särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott, samt att utgivaren ansvarar för det som publiceras. Myndigheter får heller inte förhandsgranska eller försvåra publicering, och meddelare har rätt till att vara anonyma. Även YGL sätts ur spel, och dataskyddsförordningen och dess regler om personuppgiftsbehandling gäller inte då grundlagar gäller före andra lagar och regler.Direktsändningar:Jag tolkar din fråga som att klippen ni lägger ut inte sänds direkt. För direktsända videos som riktar sig till allmänheten krävs nämligen alltid att en ansvarig utgivare är registrerad. En sändning räknas som direktsänd om det är material som spelas upp på en tid som bestäms av sändaren. Detta gäller oavsett vilket medium sändningen sker på (exempelvis YouTube, Facebook eller egna webbplatser). För att registrera en sändning går ni till Myndigheten för press radio och tv:s sida för e-tjänster, och väljer kategorin TV.Vad som gäller för hemsidor:En hemsida/webbplats är en databas som kan omfattas av grundlagsskyddet i YGL, nämligen databasregeln i YGL 1 kap. 9 §. Det görs en uppdelning i lagen mellan databaser som tillhandahålls av någon som även driver annan grundlagsskyddad verksamhet, massmedieföretag, och databaser som tillhandahålls av någon som inte driver någon annan grundlagsskyddad verksamhet.Massmedieföretag:Massmedieföretag innebär "sammanslutningar och enskilda vilkas huvudsakliga verksamhet består i att på yrkesmässiga grunder framställa eller sprida massmedier". Hit räknas bland annat redaktioner för tidningar och radioprogram samt förlag, tryckerier och nyhetsbyråer. Massmedieföretag kan ha ett automatiskt grundlagsskydd, och de är i dessa fall skyldiga att anmäla utgivare och namn på sin databas. Av din fråga tolkar jag det emellertid inte som att er verksamhet hör till denna kategori, och för att få grundlagsskydd för era databaser måste ni ansöka om utgivningsbevis.För webbsidor på Internet är det annars frivilligt att utse en ansvarig utgivare. Ert företag kan dock inte uppnå grundlagsskydd om ni väljer att inte utse en ansvarig utgivare. Ett krav för att åtnjuta skyddet är även varje inlägg eller meddelande kontrolleras och godkänns innan det blir tillgängligt för andra användare av tjänsten.Vad som gäller för YouTube:Det är YouTube själva som bestämmer vad som får publiceras på deras hemsida och inte, och de förbehåller sig rätten att ta bort material om de strider mot deras villkor. I och med detta så kan YouTube aldrig omfattas av YGL då det inte är er verksamhet som beslutar vad som får publiceras och inte. Det straffrättsliga ansvaret för brott som kan begås i ett massmedium ligger istället hos den som fäller yttrandet, och inte hos er. Ni kan däremot ange en publiceringsansvarig om ni vill, men det är inte samma sak som det juridiska begreppet ansvarig utgivare, och ni har därmed inte samma ansvar.Sammanfattning:Första frågan för att reda ut om ansvarig utgivare krävs är om era klipp ni visar direktsänds eller inte. Om det direktsänds så krävs det alltid ansvarig utgivare, samt att sändningen måste registreras vid Myndigheten för press radio. Om ert företag uppfyller kriterierna för ett massmedieföretag så är ni också skyldiga att anmäla utgivare och namn på er databas.Om ni varken sysslar med direktsändning eller är ett massmedieföretag så behövs det inte någon utgivare, såvida ni inte vill att ert material ska uppnå grundlagsskydd. Grundlagsskyddet innebär både ansvar, då endast en person (den ansvarige utgivaren) ansvarar enligt lag för eventuella brott som innehållet i publiceringarna kan utgöra. Det innebär dock också att ingen myndighet eller annat allmänt organ får förhandsgranska innehållet före publicering, och meddelare har rätt att vara anonyma. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på ebba.thor@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,