Hur länge kan mitt körkort bli indraget?

2021-05-17 i ARKIV
FRÅGA |Hejsan har nyligen blivigt stoppad för positivt doping test och positiv på amfetamin. En engångs grej pga jag var trött. Undrar hur långt mitt körkort kan bli indraget. Har aldrig blivigt dömd för något trafikbrott tidigare under mina 17 år jag har haft tidigare. Vet man kan göra ett yttrande när man får hem papper från transportstyrelsen. Jag behöver mitt körkort i jobbet då det inte finns någon buss förbindelse har ca 4 mil till jobb. Ligger även i riskgrupp då jag har allvarlig hjärtsvikt så jag reser ensam. Behöver även åka på en del sjukhusbesök.Tack på förhand
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga har jag inhämtat information från Transportstyrelsens hemsida.Ditt körkort och beslutet om omhändertagandet skickas till Transportstyrelsen inom 48 timmar. Det går inte att överklaga polisens beslut, men det åligger Transportstyrelsen att utreda ifall ditt körkort ska återkallas eller återlämnas till dig. Ifall ditt körkort återkallas bestäms en spärrtid, vilket utgör den tid som körkortet är återkallat. Denna tid börjar gälla från den dagen polisen omhändertog ditt körkort och som jag förstått kan spärrtiden anges från 1 till 36 månader. Bedömningen för spärrtidens längd beror på olika faktorer såsom trafikbrottets art, ditt behov av körkort samt ditt tidigare uppträdande i trafiken. Hur lång tid ett körkort kan bli indraget beror således på omständigheterna i det enskilda fallet och ett konkret svar kan därför inte ges. Som tagits upp kommer Transportstyrelsen däremot i sin bedömning beakta ditt starka behov av körkortet och det faktum att du aldrig dömts för ett trafikbrott tidigare. Annat såsom hur omfattande ditt dopingbruk var, kan troligtvis få betydelse. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

angående bokning till Lawline

2021-03-19 i ARKIV
FRÅGA |Hej!Jag kontakt med "Rådgivning GRC" i Göteborg ang. en ideell förening i Växjö som utövar diskriminering mot mig. Kan jag vidarebefordra deras deras svar till mig till er? Där finns allt som behöver sägas i detta ärende!Ser fram mot ert svar.MVH
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du önskar att komma i kontakt med oss angående ett ärende. Du är varmt välkommen att boka en tid hos oss via: https://lawline.se/boka alternativt maila mig de uppgifter du önskar få reviderade så kan jag lämna en kort kommentar och eventuellt slussa dig vidare. Du när mig på: andre.blomquist@lawline.se Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

JO:s åtalsimmunitet

2021-01-31 i ARKIV
FRÅGA |Hej, Jag såg ett svar från Lawline på frågan vem klagar man till om JO agerat fel eller olagligt. Lawlines svar är, i och för sig, riktigt men slarvigt och ofullständigt. Jag har ett fall där jag blivit utsatt för falska anklagelser som jag blivit helt befriad från men JO stöder ändå de falska anklagelser jag blivit utsatt för. Svaret från Lawline tyder på att JO skulle vara helt straffriförklarad. Så är det givetvis inte. Att stödja kriminella beslut kan vara mened eller falsk tillvitelse! Sveriges lagar gäller även för JO men JO tror ju att de är ett frälse som har åtalsimmunitet! Detta tror tydligen Lawline också!
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline! I detta fallet har du självklart rätt. JO har ingen åtalsimmunitet. Sveriges kung och drottning har åtalsimmunitet och kan därför inte åtalas för sina gärningar. Deras immunitet är grundlagsskyddad. (5 kap. 8 § regeringsformen). Något sådant skydd återfinns inte för JO och vi beklagar missförståndet. I och med att jag inte kan se den tidigare frågan du har ställt skulle de vara jättesnällt om du skickar in en ny fråga, med en länk till den första frågan du hade för att vi ska kunna göra en ny bedömning av ditt fall. Hoppas att det var svar på din fråga!

Får man bo några veckor i en husbil på en industritomt med fastighetsägarens samtycke?

2021-01-19 i ARKIV
FRÅGA |Får jag bo några veckor i min väns husbil på hans tomt? (industri tomt). Det finns en fastighet / aktivt företag som har öppet på tomten. Jag har ca 10 - 15 meter till tomtgräns.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis finns det inget legalt hinder för dig att bo i en husbil på din kompis industritomt förutsatt att du har din kompis samtycke. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Skolfråga

2021-04-16 i ARKIV
FRÅGA |Åke var gift med Eva dom hade inga barn,Föräldrar till Eva var Lena och Erik2004 avlider Eva och då antecknas Lena och Erik såsom efterarvingar till Eva Arvet efter Eva tillföll Åke. Lena dog före Eva:s man Åke. Eva:s man Åke avlider jan 2020 och då lever Erik fortfarande och har då del i kvarlåtenskapet efter Åke såsom efterarvinge till Åkes avlidna maka. Den 5 feb avlider även Erik. 'Erik har ett testamente där all kvarlåtenskap skall gå till Cancerfonden.På Åkes sida finns 2 dödsbodelägare. Åke hade en fastighet som skall fördelas mellan Åke & Eriks dödsbo På Lenas sida finns syskonbarn som blir efterarvingar till lenas del av arvet. Fastighetens värde skall (enligt bouppt. fördelas med 3/5 till Åkes Dödsbo samt 2/5 (CA 1 Miljon) till C-fonden via Eriks dödsbo samt 0:- till Lena:s efterarvingar."Cancerfondens uppfattning är att Eriks andel av arvet efter Åke enbart skall tillkomma C-fonden "Avgörandet för bestämmande av vem som har efterarvsrätt är förhållandet vid efterlevande makes död. I förevarande fall skall alltså bedömningen av vilka som har efterarvsrätt efter Eva utgå från förhållandet vid Åkes bortgång. När Åke avled var fortfarande Erik vid liv vilket innebär att han ensam har rätt till arvet efter Eva. Cancerfonden menar att det därför inte finns någon efterarvsrätt för Lena:s legala arvingar i den kvarlåtenskap som härleds till arvet efter Eva"Kan detta stämma att Lenas efterarvingar inte skulle få någon del av Eriks andel efter Åkes bortgång?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tyvärr får jag misstanken om att din fråga i själva verket är en skolfråga eller annan uppgift som är föremål för examination. Lawline besvarar inte skolfrågor. Om din fråga inte är en fråga eller annan uppgift som ska examineras är du välkommen att skicka in frågan igen. MVH

Kan jag få ensamrätt till en samägd hund?

2021-02-20 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex köpte en hund när vi bodde ihop. Nu är vi inte längre tillsammans men har delad vårdnad utav hunden. Vi bor inte i samma stad och hon vill att jag ska åka för att hämta och lämna. Jag vill ha ensam vårdnad av hunden men hon vill fortfarande ha delad vårdnad och att jag ska hämta och lämna. Jag står som ägare på Jordbruksverket och står även på försäkringen. Hur ska jag göra för att få egen vårdnad?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rent rättsligt betraktas hundar som "lösa saker", dvs i princip egendomar. Eftersom du står som ensam ägare på Jordbruksverket och på försäkringen måste ditt ex styrka samägandet till hunden. Alltså bär ditt ex bevisbördan för att hunden samägs mellan er. Det föreligger enligt min mening, med den bakgrundsinformationen jag fått, liten risk för att ditt ex ska kunna hävda äganderätten till hunden och därmed "ensam vårdnad": Om du har ytterligare frågor eller i fall du önskar fortsatt rådgivning med detta är du varmt välkommen att kontakta vår byrå. Vänliga hälsningar,

Rätt till ersättning vid ärr

2021-01-19 i ARKIV
FRÅGA |10cm stort ärr i ansikte efter hudcancer operation för 15 månader sedan
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Inledningsvis kan jag inte urskilja en fråga. Om du syftar till att få ersättning för ditt ärr rekommenderar jag att du vänder dig till ditt försäkringsbolag. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

hur kan mr koll publicera domar och kredituppgifter om privatpersoner?

2020-12-25 i ARKIV
FRÅGA |Mr koll publicerar uppgifter om att en person varit åtalad i brottmål. Vanliga media skulle aldrig publicera dessa uppgifter eftersom de saknar allmänintresse och endast syftar till att skandalisera personen ifråga. Det kan leda till svåra konsekvenser för den enskilde, t ex på finansmarknaden (att ta lån), arbetsmarknaden (få jobb), och även för släkt och vänner. Vore det möjligt att vinna ett förtalsmål mot sådana här web-siter som inte följer pressetiska principer?
André Blomquist |hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur hemsidor som Mr koll och liknande kan undvika att bli åtalade för förtal i och med att de publicerar känsliga personuppgifter. Denna typen av hemsidor har utnyttjat ett intressant grundlagsskydd för att skydda sig mot juridiska efterspel. Det är nämligen så att dessa bolagen agerar som: kreditgivare och publikationer parallellt med deras söksidor. I och med att exempelvis taxeringskatalogen är en tryck skrift skyddas den av tryckfrihetsförordningen (TF) och får därmed inte censureras eller tas bort. Taxeringskatalogerna utgör även en offentlig handling. Kreditupplysningarna de kan göra följer av att de ofta är registrerade som kreditgivare. Således har de rätt att utfärda kreditbevis för den som köper det av dem. Hela databasen som finns på dessa hemsidorna är skyddade av yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och får således inte censureras eller liknande. Domar och liknande är även offentliga handlingar. Slutsats För att svara på din fråga så kommer du troligtvis inte vinna ett förtalsmål mot en hemsida av detta slaget. I och med att de uppgifter de publicerar egentligen allaredan finns tillgängligt för allmänheten att söka upp - någon som ska ge ut ett lån eller arbete vill troligtvis veta om den personen har några betalningsanmärkningar eller förekommer i belastningsregistret Om du önskar få ytterligare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag att du vänder dig till vår byrå via denna länken: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH