Kommentar på uträkning av utköpspris för samägt boende

2020-07-28 i ARKIV
FRÅGA |Hejsan! Jag och min fru ska skilja oss. Vi äger ett boende tillsammans och jag undrar om jag tänker rätt då jag vill köpa ut henne.Införskaffningspris: 900 000 kronorVärderat: 1 700 000Vinst = 800 000 kronor.Skulder: 1 100 000 kronorInsats av mig som jag ska behålla: 135 000 kronorMäklararvode 40 000 kronor.Latent skatteskuld 176 000 kronor (22% av 800 000)1 700 000 - 1 100 000 = 600 000 kronor.600 000 - 135 000 = 465 000 kronor465 000 - 176 000 = 289 000 kronor289 000 - 40 000 = 244 500 kronor244 500 kronor / 2 = 122 250 kronor
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om din uträkning resulterar i ett rättvist pris som du ska betala för halva boendet. I dessa sammanhang finns ingen särskild juridisk dimension men jag kan lyfta några omständigheter som är värda att ha i åtanke. Inledningsvis kan jag nämna att du är fri att komma med vilket pris du vill, det råder nämligen avtalsfrihet på detta området. Det innebär att ni är fria att komma överens om vilka villkor som helst i detta sammanhanget. Det enda jag har att anmärka på i detta avseendet är att mäklarkostnaderna ska dras av från vinsten (800 000 Kr), dvs att ditt skatteunderlag istället är 760 000 Kr. Omkostnader i samband med försäljning dras av innan skatten räknas ut, således kan du inte dra av det senare. Din uträkning justerat för avdrag för mäklarkostnader på vinsten resulterar istället i ett andelspris om 148 900 Kr. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Skillnad mellan begreppen skall och bör.

2020-05-27 i ARKIV
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan skall och bör?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Skall: Innebär att du skall göra något för att inte exempelvis göra något olagligt. Som att du skall betala för maten annars blir du anklagad för snatteri eller stöld. Eller att du skall skriva ett skriftligt avtal vid ditt husköp för att avtalet skall bli bindande. På så vis är när du skall göra något ett måste på att du skall eller inte skall genomföra en handling. Bör: Innebörden av bör är däremot en annan. När det står att du bör vidta en handling är det mer ett syfte att rekommendera dig genomföra något. Som att du bör tvätta händerna när du kommer innanför dörren. Det är på så sätt en uppmaning men inte ett strikt förbud till att göra något annat. Slutsats: Skillnaden mellan begreppen är alltså att när man skall göra något så måste du göra det medan om det står att du bör göra något så är det mer att det är en rekommendation för dig att göra något. Det senare begreppet ger därmed större möjligheter till att göra en annan handling än de första som är mer strikt. Jag hoppas nu att jag har kunnat klargöra huruvida du skall tolka begreppen. Har du följdfrågor eller andra frågor så tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen! Vänliga hälsningar,

Krav för att godkännas som besiktningsorgan

2020-04-30 i ARKIV
FRÅGA |Hej!Var kan man hitta kraven för att godkännas som fordonsbesiktare (företag som utför fordonsbesiktning)? Tack på förhand!
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt fordonslagen (2002:574) är det bara ackrediterade besiktningsorgan som får utföra kontrollbesiktningar (4 kap 2 §). För att godkännas som besiktningsorgan måste du därför uppfylla de allmänna ackrediteringskraven.Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) beslutar om ackreditering och ska underrätta Transportstyrelsen om sådana beslut (4 kap 2 § 2st). Ackreditering meddelas med grund fordonsförordningen (2009:211) och i de föreskrifter som Transportstyrelsen utfärdat med stöd av förordningen (8 kap 3 b § 3st och 8 kap 16 §). Nedan följer relevanta föreskrifter från Transportstyrelsen som anger krav för godkännas som besiktningsorgan.TransportstyrelsenTSFS 2010:78, Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorganTSFS 2010:87, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktningTSFS 2017:53, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektörTSFS 2017:54, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktningSwedacVad gäller ackrediteringen har även Swedac utfärdat föreskrifter med stöd av 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll. Bemyndigandet framgår även av 8 kap 17 a § fordonsförordningen.STAFS 2020:1 - Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackrediteringSammanfattningSammanfattningsvis finns det många olika föreskrifter med krav för att godkännas som fordonsbesiktare. Kraven framgår huvudsakligen av fordonsförordningen samt Transportstyrelsens och Swedacs föreskrifter.Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll har på sin hemsida samlat lämpliga lagar, förordningar och föreskrifter.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Gallring av uppgifter i belastningsregistret

2018-10-15 i ARKIV
FRÅGA |Hej! När jag var under 18 så begick jag två brott. Ena var stöld för varor runt 3000 och andra brottet var fyndförseelse. Beställde hem ett belastningsregister eftersom att det har gått ca 5 år sen brotten begicks. Men nu när jag fick hem brevet så stod både åtalen kvar. Hur gick jag vidare med detta? Och kan det vara så att det fortfarande ska stå kvar? Ena brottet blev jag dömd till ungdomstjänst och andra brottet ungdomsvård. Hur går jag tillväga?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Uppgifter i belastningsregistret finns kvar olika länge beroende på vilken utgång som blivit. Uppgifterna kan gallras efter 3 år, 5 år, eller 10 år efter dom/ beslut. Alternativt efter 10 år efter att straffet blivit avtjänat. Uppgifter i belastningsregistret gallras alltså inte alltid efter fem års tid. Regler om när gallring ska ske finns i 16 - 18 §§ lag om belastningsregister.I ditt fall är det fråga om två brott var påföljden varit ungdomstjänst samt ungdomsvård. Båda brotten har begåtts efter det att du fyllt 18 år. Ungdomstjänst samt ungdomsvård efter det att personen fyllt 18 år är uppgifter som gallras från belastningsregistret först efter 10 år. Detta följer av 17 § punkt 6 och 8. Detta innebär alltså att uppgifterna om de brott du för 5 år sedan begått kommer finnas kvar i belastningsregistret i 5 år till. Skulle det vara fråga om sluten ungdomsvård gallras inte uppgiften förrän efter 10 år efter det att ungdomsvården slutförts. Detta följer av samma paragraf punkt 5.Du kan läsa mer om hur länge olika uppgifter finns kvar i belastningsregistret på polismyndighetens hemsida, här. Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Får man chatta med yngre personer via specifika appar för TV-spel?

2020-07-16 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående chatt med barn. Jag brukar spela Playstation-spel och interagera med dem jag spelar mot genom att chatta via en app som är dedikerad för sådana som spelar samma spel. Jag undrar om det kan vara olagligt att chatta om själva spelet med ett barn, om man själv är vuxen? Om jag sitter och spelar i Sverige men barnet befinner sig i ett annat land, kan det spela roll för om jag gör något brottsligt?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kan inte utläsa någon juridisk dimension utifrån det du uppger i frågan. Mitt enkla svar är att det absolut är okej att diskutera Tv-spel med barn, även som vuxen. Om personen du chattar med befinner sig i ett annat land än i Sverige förändrar inte det situationen. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Skolfrågor och Lawlines policy

2020-04-30 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag har en skoluppgift inom juridiken i gymnasiet och tänkte ställa ett par frågor om det är okej? Mina frågor är då hur arbetar ni, vilka speciella frågor brukar ni möta på i ert arbete och hur svårt är det? Är det mycket känslor i arbetet eller måste man "stänga av" sina känslor för att arbeta på bästa sätt? Hur känns det att vara jurist och vad måste man "behärska" eller vara intresserad av för att klara yrket?Tacksam för svar!
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter inom ramen för vår juridiska rådgivning. Med anledning av detta kan jag dessvärre inte besvara din fråga här. Däremot får du gärna kontakta mig på sofia.edvardsson@lawline.se så hjälper jag dig gärna ändå.Trevlig valborg!Vänligen,

Måste jag betala parkeringsböter även om skyltningen varit otydlig?

2019-12-31 i ARKIV
FRÅGA |Parkerat på en privat parkering utanför Lidl där det när affären inte är öppen råder parkeringsförbud. Fick en påminnelse om obetalda p böter vilket jag överklagade pga jag tyckte att skyltningen var otydlig, har tagit bild på plats som visar att skylten är placerad nära infarten framåtlutad samt riktad lite snett ifrån mitt håll där jag körde in. Fick svar från p bolaget att detta inte gällde som tillräckligt argument utan boten ska betalas.Tilläggas att det satt ingen bot på bilen när jag kom tillbaka, men såg p-vakten sitta i sin bil. Är det lönt att gå vidare?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad händer med gemensamma katter när samboförhållande upphör?

2018-05-22 i ARKIV
FRÅGA |Hej,Jag och mitt ex flyttade tillsammans för 4 år sedan. I en lägenhet. Det tog ett tag sen bestämde vi oss för att skaffa katter. Vi diskutera ett tag om det, och det blev så att vi skaffade 2st små fina katter. Vi köpte som av min Moster som precis hade fått en kull.Nu för några månader sedan separerade vi och hon tog katterna ifrån mig och kastade ut mig. (Det blev inge vidare mellan oss) så jag tog 3 månader o sen vart jag ute från lägenheten vi båda flyttade till. Men jag känner att det är mer jag som borde fått ta katterna då hon jobbar och är borta mycket av dagarna, medan jag har ett jobb som ger mig mer tid hemma.Jag undrar hur det funkar, och om jag kan göra något nu i efterhand. För att få katterna till ett bättre hem.Mvh
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Sambodelning:När ett samboförhållande upphör ska man, om någon part begär det, upprätta en bodelning. Att upprätta en bodelning innebär att man sammanräknar all samboegendom, gör avdrag för skulder, och delar det hela lika mellan varandra. Samboegendom är gemensam bostad samt gemensamt bohag. Detta är bostad samt möbler i bostaden som man köpt tillsammans för att använda tillsammans. Observera att det inte krävs att båda parter har betalt, istället handlar det om att det köpts under samboförhållandet med avsikten att användas gemensamt. Katter ses inom juridiken som lös egendom, man gör alltså inom juridiken ingen skillnad på en katt och t ex. en bil. Dock ses det inte som gemensamt bohag och katter kan därför inte räknas med vid sambodelning. Se 3 - 8 och 12 - 14 §§ sambolagen. Samäganderätt:Då katter ses som egendom kan lagen om samäganderätt bli aktuell. Om två parter tillsammans äger egendom är huvudregeln att man äger lika stor del av egendomen. Detta gäller så länge man inte har avtalat annat. Vem som ses som ägare behöver inte vara den som t ex. skrivit på ett köpekontrakt. Har ni båda hjälpts åt att betala för katterna vid köp eller senare vid försörjning av katterna är de att se som samägda. Se 1 § samäganderättslagen.Att äga något samägt enligt denna lag innebär att bådas samtycke krävs vid beslut över hur egendomen (katterna). Det bygger alltså på att man som ägare kommer överens. Se 2 § samäganderättslagen. Kan man inte komma överens kan man hos tingsrätten ansöka om en god man som bestämmer över egendomen tillsvidare, utöver detta kan man hos tingsrätten också ansöka om att sälja egendomen på en offentlig auktion där man har möjlighet som ägare att köpa egendomen. Se 3 § och 6 § samäganderättslagen. Då detta handlar om djur är det egentligen inte optimalt att se dem på detta vis då det är viktigt att tänka på att det är levande varelser med känslor. Det är på grund av detta givetvis bättre om man som ägare kan komma överens. Kan man inte det kan man som sagt hos tingsrätt ansöka om god man eller om offentlig auktion. Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline. Med vänliga hälsningar,