Vilket lands lag kommer gälla vid arv?

2021-08-22 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej jag har en fråga avseende arvskatt:Vi är ett par som bor i Sverige och ett av våra barn bor i Spanien sedan 20 år tillbaka, det andra barnet bor i Sverige. Vi har ett hus med låg belåning och lite pengar på banken. Då vi inte har arvsskatt i Sverige så är inte detta problemet däremot har de ganska hög arvskatt i Spanien. Kan man på något sätt komma runt att dottern skall betala skatt i Spanien på den del hon kommer att ärva. Om så inte är fallet så hur skall annars tänka om man vill att båda skall få lika stor del att disponera.Tack på förhand
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar vilket lands lag som kommer tillämpas vid arvet efter dig och/eller din make som bor i Sverige, när arvtagaren är ett gemensamt barn som bor i ett annat EU-land. Detta undrar du därför att det andra EU-medlemsstaten har arvsskatt, medan Sverige har avskaffat denna.Vilket lands lag kommer gälla?Som svar på din fråga har EU (vilket både Sverige och Spanien är medlemsstater i) antagit en arvsförordning sedan 2015. Denna förordning reglerar bland annat situationen där det finns två konkurrerande lagar (två olika medlemsstaters arvslagar) som gäller för en arvlåtare (du eller din make) respektive arvtagaren (ditt barn som bor i Spanien).Huvudregeln enligt arvsförordningens artikel 4 och 21 är att det är landet där den avlidna (arvlåtaren) har sin hemvist som styr arvet, dvs. det är den medlemsstatens lag som gäller. Eftersom både du och din make bor (och har hemvist) i Sverige så gäller alltså svensk arvsrätt.Mot denna bakgrund kommer alltså inte förhållandet att arvtagaren bor i Spanien påverka lagvalet (svensk lag) och därmed kommer era barn inte behöva betala arvsskatt.Jag hoppas du fick svar på din fråga!