Hjälpa anhörig med bankärenden och avtal

2021-07-31 i God man
FRÅGA |Min pappa är 82 år och har ingen dator eller internet, han har en gammal telefon då han bara ringer och sms:ar. Problemet som blir är att idag krävs det BankID och man blir hänvisad att logga in på diverse hemsidor när det gäller avfall, tv ja allt ska man göra via sin dator. Pappa klarar inte att trycka 1 för det och 2 när han försöker ringa om sitt kanalpaket som inte fungerar, då kommer jag till hjälp me då går det inte för då behövs en fullmakt. Den äldre generationen har glömts bort och det gör att vi som anhöriga får söka hit och dit. Finns det inget intyg som man kan använda till allt så man slipper söka på respektive tjänst?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina funderingar. Jag kommer nedan att redogöra för lite olika lösningar och hoppas att det kan ge er i vart fall lite ledning.Anhörigbehörighet Utan att egentligen behöva en fullmakt har en nära anhörig behörighet att företräda sin närstående med vardagliga ekonomiska handlingar och andra åtgärder för att den närståendes vardag ska kunna fortgå som vanligt. Hit räknas exempelvis att betala räkningar, ingå enklare avtal såsom exempelvis hemförsäkring samt att ansöka om stödinsatser som exempelvis hemtjänst. Dock måste man kunna legitimera att man är en nära anhörig, vilket man kan göra genom att uppvisa ett familjebevis från Skatteverket. Ett sådant kan beställas på Skatteverkets hemsida (länk här).För bankärenden kan man även kontakta banken och upprätta en fullmakt för sådana ärenden. Det hjälper de allra flesta banker gärna till med. Fullmakt och framtidsfullmakt En fullmakt kan gälla både ekonomiska och personliga angelägenheter. En framtidsfullmakt träder i kraft den dag den berörde inte längre är i stånd att själv besluta om sina angelägenheter. God man Enligt 11:4 FB kan rätten besluta om godmanskap till den som på grund av till exempel sjukdom eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Ett sådant beslut kan dock inte fattas utan samtycke från den berörde.Vid godmanskap behåller den anhörige sin rättshandlingsförmåga, vilket innebär att endast rättshandlingar som företagits med dennes samtycke blir bindande (11:5 FB).Förvaltare Förvaltarskap är ett ännu mer ingripande alternativ än godmanskap och bör inte anordnas om det finns mindre ingripande alternativ. Förvaltarskap kan bli aktuellt om någon är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom (11:7 FB). Enligt 11:9 FB har förvaltaren ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget.SammanfattningDet finns både mer och mindre ingripande alternativ. Jag anser att en fullmakt är ett lämpligt alternativ för den situation du beskriver. Hoppas att svaret har gett er i vart fall lite vägledning och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

God man eller förvaltare till förälder

2021-03-29 i God man
FRÅGA |Hej. Min pappa är 85 år och blev blind för 4-5 år sen pga sjukdom. Jag hjälper honom med att betala räkningar och har en fullmakt från banken att sköta hans ekonomi. Men han har blivit sämre den senaste tiden och har ibland svårt att förstå när man förklarar saker. Jag skulle vilja ha mer "befogenhet". tex att avsluta abonnemang eller byta försäkringar mm. Eller om han blir ännu sjukare och behöver bo på ett hem. Får jag sälja hans lägenhet? Han förstår detta och har sagt att det är ok. Men behöver vi något juridiskt dokument på detta? Han kan tyvärr inte signera pga att han är blind.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag har förstått din fundering rätt så vill du kunna hjälpa din far på ytterligare områden utöver ekonomi. I dagsläget har du en fullmakt genom vilken du får sköta hans ekonomi.De alternativ som finns i er situation är (utöver fullmakt) antingen godmanskap eller förvaltarskap. God man Enligt 11:4 FB kan rätten besluta om godmanskap till den som på grund av till exempel sjukdom eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Ett sådant beslut får dock inte fattas utan samtycke från den berörde. Vid godmanskap behåller din far sin rättshandlingsförmåga, vilket innebär att endast rättshandlingar som företagits med hans samtycke blir bindande (11:5 FB). Förvaltare Enligt 11:7 FB kan rätten besluta om att förordna förvaltarskap om någon som befinner sig i sådan situation som anges ovan är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Enligt 11:9 FB har förvaltaren ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltarskap får dock inte förordnas om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller om det finns mindre ingripande alternativ - förvaltarskap är alltså det mest ingripande alternativet. Vem kan bli god man eller förvaltare? Till god man eller förvaltare utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person (11:12 FB). Om den som godmanskapet eller förvaltarskapet ska avse föreslår en viss person ska denne förordnas om han eller hon är lämplig. I det fall att du anses lämplig för uppdraget kommer du alltså bli god man eller förvaltare om det är vad din far önskar. Hur ansöker man?En ansökan om förordnande av god man eller förvaltare får göras av nära släktingar till den som ansökan avser (11:15 FB), vilket innebär att du kan ansöka. Ansökan ska lämnas till tingsrätten. Formulär för ansökan finns ofta tillgänglig som PDF på din kommuns hemsida, tillsammans med ytterligare relevant information.Sammanfattning Antingen godmanskap eller förvaltarskap kan bli relevant i ert fall. Som nära släkting kan du skicka in en ansökan till tingsrätten. Om din far föreslår dig och du bedöms vara lämplig för uppdraget kommer du att bli din fars gode man eller förvaltare. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,