Hur får man gemensam vårdnad om man inte är gifta?

2021-03-04 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Jag och mitt ex ska ha barn och undrar då hur det blir gällande vårdnaden? Som jag förstått det så får mamman ensam vårdnad vid födsel när man är ogift. Men behöver då pappan ansöka om stämning för att kunna få vårdnad eller hur går det till?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor som rör vårdnaden av barn regleras huvudsakligen i föräldrabalken (FB).Precis som du nämner får mamman ensam vårdnad vid födseln om hon är ogift (6 kap. 3 § FB). I dessa situationer görs en faderskapsutredning. Vanligtvis går det till så att mamman uppger vem som är pappan och pappan får bekräfta det. Faderskapsbekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och bekräftelsen kan göras även före barnets födsel (1 kap. 4 § FB). Det smidigaste sättet att få gemensam vårdnad är att ni föräldrar anmäler gemensam vårdnad om barnet i samband med bekräftandet av faderskapet. Er önskan ska då godkännas om det inte finns starka skäl som talar emot det (6 kap. 4 § FB).Om ni inte är överens kan pappan på egen hand ansöka till tingsrätten om att ni ska ha gemensam vårdnad eller att han ska få egen vårdnad (6 kap. 5 § FB). När rätten ska besluta om vårdnaden ska vara gemensam fästs det särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att komma överens och kunna samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det. I frågor som rör beslut om vårdnaden ska barnets bästa alltid stå i fokus (6 kap. 2 a § FB), där en viktig aspekt är barnets rätt till kontakt med båda sina föräldrar.Jag hoppas att detta besvarade din fråga.Vänliga hälsningar,

Vad ingår i bodelning

2021-03-03 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag är en 26 årig man och född och uppväxt i ett annan land och där jag har läst till högskolan och flyttade i Sverige pga våran förhållandet. I landet som jag bodde finns inte liknande CSN att man kan ta studielån och det är inte gratis att plugga häller, då där föräldrar tecknar allt kostnad och när man är stabilt på sina fötter då betalar man tillbaka till föräldrar. Nu Jag och min fru ska bodela snart och hon räknar sitt studielån. Jag har ingen aning om jag får räkna med min skuld (Studielån) i bodelning eller inte.vi gifte oss januari 2016 och hon har ansökt skilsmässa i april 2020. I bröllopet har hon fått mer än två hundra tusen kroners smycken och jag fick kanske femtio tusen kronors smycken. Även hon har ganska stark ekonomi på sitt bankkonto och det har jag verkligen inte då min fråga är räknar vi smycken i bodelning om jag har dåligt ekonomi?
Oscar Rudén |Hej!Tack för din fråga!Regler om bl.a. bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB), se här.Vad innebär bodelning - I ett äktenskap har makarna giftorätt i varandras egendom. Giftorätten innebär att varje make har rätt att vid en bodelning få hälften av det sammanlagda värdet på makarnas tillgångar efter att varje make har fått räkna av sina skulder.Huvudregeln gällande egendomsförhållandena i ett äktenskap är att vardera maken råder över sin egendom och svarar för sina skulder, se 1 kap 3 § ÄktB.Vad ingår i bodelning - När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, se 10 kap 1 § ÄktB. Om någon av makarna fått egendom i exempelvis gåva eller arv med en föreskrift att egendomen ska utgöra enskild egendom ska denna egendom inte ingå i bodelningen, se 7 kap 2 § ÄktB.Avräkna skulder - Vardera maken får vid en bodelning avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods, se 11 kap 2 § ÄktB. Om en makes skuld hänförs sig till makens enskilda egendom ska skulden i första hand avräknas mot denna och inte mot giftorättsgodset, se 11 kap 2 § andra stycket ÄktB.Det eventuella överskott som blir kvar efter att vardera makens skulder har avräknats mot giftorättsgodset utgör nettobehållningen. Värdet av vardera makens nettobehållning ska läggas samman och delas lika mellan makarna, se 11 kap 3 § ÄktB.Detta innebär för dig - Detta innebär att ens skuld, då menas all skuld som kan bevisas genom skuldebrev eller annan skriftlig handling, ska avräknas. Detta innebär för dig, att om du kan bevisa att du har denna skuld till dina föräldrar, så har du rätt att avräkna skulden på ditt giftorättsgods (er gemensamma egendom). Vad gällande smyckena, så måste smyckena vara enskild egendom för att inte ingå i bodelning. Vad jag förstår så har detta inte skett. Detta innebär att smyckena ska ingå i skilsmässan.Hoppas att de var svar på din fråga!

Ingår aktiebolag i en skilsmässa?

2021-03-03 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Ingår aktiebolag som min man äger i bodelningen vid en skilsmässa? Vi har inget äktenskapsförord.Har bodelningsförättaren rätt att inhämta information om tillgångar och skulder i bolaget?Hur inhämtas info om tillgångar utomlands?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar över vad som händer med bolaget i de fall en eventuell skilsmässa inträffar och en bodelning behöver göras. I detta fall blir äktenskapsbalken (ÄktB) den primära lag som man vänder sig till. Vad händer med bolaget vid en eventuell bodelning?Huvudregeln är att ett äktenskap upplöses antingen genom att en av makarna dör eller ifall någon av makarna begär äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I denna bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte klassificeras som enskild egendom ska anses utgöra giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Av 7 kap. 2 § ÄktB framgår vad som är enskild egendom. Utifrån den information du anger i frågan verkar det som att aktiebolaget inte faller in under enskild egendom och därför ska den alltså ingå i bodelningen. Bodelningsförrättarens utredningSom huvudregel ska bodelningsförrättaren vid behov se till att bouppteckning förrättas. Varje make ska uppge sina tillgångar och skulder. Om en make underlåter att lämna uppgifter till bouppteckningen, får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite (17 kap. 5 § första stycket ÄktB). På din begäran kan det även komma att bli aktuellt att din man behöver bekräfta riktigheten av en upprättad bouppteckning med ed inför domstolen (17 kap. 5 § andra stycket ÄktB). I ett sådant fall får domstolen inte avsluta målet förrän eden har avlagts. Även här får domstolen förelägga och döma ut vite. Ovanstående bestämmelser gör att man rimligtvis kan anta att din man har ett eget intresse av att se till att lämna korrekta uppgifter om sina tillgångar och skulder, vare sig inrikes eller utrikes. I vart fall har bodelningsförrättaren enligt sitt uppdrag en skyldighet att utreda samtliga tillgångar och skulder som ska omfattas av bodelningen. Det finns ingen uttrycklig reglering gällande hur bodelningsförrättaren ska gå tillväga för att samla in uppgifter eller att denne är begränsad till att enbart utreda tillgångar och skulder utrikes. En bodelningsförrättare är alltså inte förhindrad att utreda tillgångar och skulder utanför Sverige. Föreligger misstanke om att den andra parten har tillgångar utomlands är detta i så fall något som först och främst bör tas upp med bodelningsförrättaren.Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?

2021-03-02 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Lawline,Jag och min exsambo har varit separerade i 8år. Vi har 2 gemensamma barn i tonåren som bor 50% hos mig (pappan) och 50% hos mamman.Min exsambo kräver att vi delar på alla inköp 50% oavsett om det gäller ett par strumpor, ombyte, jackor eller annat. Varje inköp måste enligt henne delas lika mellan oss varje gång vilket alltid resulterar i en massa tjafs.Jag har föreslagit att om hon köper ett par skor till ena barnet så köper jag till det andra, men detta är något hon vägrar. Allt ska delas hela tiden och hon hotar med kronofogden om jag inte betalar inom ett visst datum som hon anger i sin konversation till mig.Problemet på senaste tiden är att hon köper saker till barnen utan dialog med mig. Hon kollar inte om jag redan har dessa plagg eller om jag har någon synpunkt på kostnad, märke eller annat. Hon köper, skickar mig en kvittokopia och kräver betalning. Dessa ständiga och oförberedda kostnader och hot stör såklart min tillvaro eftersom det kräver otroligt mycket energi. Nu undrar jag om detta är något jag måste acceptera eller finns det något jag kan göra?Tacksam för svar!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUnderhållsskyldigheten för föräldrar i förhållande till barn framkommer av 7 kap. 1 § föräldrabalken, FB. Enligt reglerna ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Enligt 7 kap. 2 § FB ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Som huvudregel finns inte någon rätt till underhållsbidrag vid växelvis boende; underhållsskyldigheten fullgörs genom det växelvisa boendet. Det innebär helt enkelt att föräldern uppfyller sin underhållsskyldighet genom att stå för barnets kostnader den vecka barnet är boende med den. Det finns dock en liten möjlighet, vilket mer eller mindre ska ses som ett undantag från huvudregeln, att få fastställt att en förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre, ska betala mer än den andra föräldern (och helt enkelt, mot huvudregeln, blir tvungen att betala underhållsbidrag) (se NJA 2013 s. 955).Det finns i lagtexten inte fastställt hur man gör med kostnader vid växelvis boende som det ni har. Ni uppfyller som utgångspunkt båda er underhållsskyldighet genom att ha barnen boende hos er varannan vecka. Vid växelvis boende är tanken att det ska finnas ett så pass fungerande samarbete mellan föräldrarna att det även är möjligt att komma överens om kostnader man anser ska delas. Hur föräldrar med växelvis boende brukar göra varierar; allt från att man delar varenda kostnad till att man endast delar på större kostnader och att den förälder som har barnet boende hos sig den ena veckan står för de kostnader som krävs just då. Det är inte möjligt för barnens mamma att vända sig till Kronofogden för att du ska betala för t.ex. kläder m.m. Det finns ingen fastställd underhållsskyldighet för dig i form av underhållsbidrag som du inte betalar. Det saknas även avtal er emellan för det hon vill ha betalt för. Att barnens mamma köper något och sedan kräver dig på hälften utgör inte ett avtal som kan drivas in med hjälp av Kronofogden.Det bästa är om du och barnens mamma kan komma överens om hur ni ska göra med kostnaderna. Alternativet i annat fall är att någon av er begär ändring i vårdnad och/eller boende. Om ni inte längre har växelvis boende utan barnen bor mer hos den ene av er, ska den andra som redogjort för betala underhållsbidrag.Min rekommendation är dock inte att ni begär ändring i vårdnad och/eller boende utan att ni försöker nå en överenskommelse om hur ni ska göra framöver. Mitt förslag är att ni vänder er till familjerätten i er kommun. Familjerätten är, dess titel till trots, inte en domstol utan en del av socialtjänsten. I familjerätten kan ni boka tid för samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga och det krävs därför att ni båda ställer upp på det för att det ska vara aktuellt. Familjerättens medarbetare är professionella och möter dagligen föräldrar med tvister som den du beskriver; det kan ofta vara en god idé att ha en neutral part som fördelar ordet och är behjälplig med att föräldrarna ska komma överens. För att komma i kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att få bli kopplad.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Faderskapsintyg utomlands

2021-03-04 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Min son och hans flickvän behöver ett faderskapsintyg så deras gemensamma 2 månaders dotter får sin rätt till sin far och även sitt svenska medborgarskap. Båda föräldrarna är i Thailand nu och dom har inte råd med någon advokat. Har hört att modern kan lämna in en "stämmning" på ett faderskapsintyg i Sverige, hur går det till och vad innebär det. Eller finns der nån löttare väg. Födelsebevis med båda föräldrarna på finns./Farmor på distans
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ja det stämmer att barnets moder kan väcka talan om ett faderskapsintyg i Sverige. Förutsättningarna skiljer sig dock beroende på om det rör sig om ett svenskt, nordiskt eller internationellt (utomnordiskt) förhållande. Jag utgår från att det här rör sig om ett internationellt förhållande. En svensk domstol ta upp faderskapsfrågan om barnet eller mannen har hemvist i Sverige. Har varken barnet eller fadern hemvist här kan målet tas upp till prövning om det med hänsyn till barnets, moderns eller faderns anknytning till Sverige finns särskilda skäl att målet prövas i Sverige (4 § lag om internationella faderskapsfrågor (IFL)). Med särskilda skäl menas exempelvis anknytning genom medborgarskap i Sverige när det samtidigt inte är möjligt att pröva frågan i barnets hemvistland. I din sons fall är det nog lättare att gå till ett registreringskontor i Thailand och be dem utfärda ett faderskapsintyg. Ett sådant intyg ska nämligen gälla i Sverige (3 § tredje stycket IFL).Du kan läsa mer om hur det går till på svenska ambassaden i Thailands hemsida: .https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/thailand/hj%C3%A4lp-till-svenskar-utomlands/pass-utomlands/samordningsnummer/f%C3%B6ljande-handlingar-kr%C3%A4vs/Hoppas att du fick svar på din fråga!

Rätt till reseersättning barn bor hos två föräldrar

2021-03-03 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Min son bor hos sin pappa sedan några år tillbaka. Jag betalar underhåll och vi har gemensam vårdnad. I början av februari fyllde vår son 18 år och nu säger hans pappa att jag framöver får betala själv för alla sonens resor till mig när han ska hälsa på.Han studerar på gymnasiet och jag vet att vi är försörjningspliktiga tills han är 21 år så länge han studerar.Min fråga är om pappan kan kräva att jag måste betala ALLA resor när sonen ska till mig på loven framöver?Eller är det fortfarande hälften var som gäller trots att han är myndig, då vi har gemensam vårdnad?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta i vilka situationer en förälder kan kräva den andra förälder att betala resekostnader. Jag kommer använda Föräldrabalken i mitt svar. Rätt att kräva ersättning för resekostnader - I 6 kap 15 b § Föräldrabalken kan man läsa att utgångspunkten i de fall då barnet bor tillsammans med endast en förälder är att boendeföräldern ska "ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter var som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter."Vad innebär detta för dig - Rätt att kräva ersättning för resekostnader tillfaller den förälder som INTE är boendeförälder. Det är alltså inte barnets far utan du som har rätt att kräva ersättning. Barnets far har alltså i denna situation ingen rätt att kräva att du ska betala kostnaderna för transport till dig, utan det där du som kan rikta ett sådant krav mot honom. Hoppas att de var svar på din fråga!

Vad ingår vid en skilsmässa

2021-03-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min fru ska gå isär. Jag är ensam vårdnadshavare för barnet vi har på papper. Jag står också ensam på kontraktet och har ett sparkonto med 3000kr och en bil årsmodell 15. Har hon någon rätt i mina pengar, bil och lägenheten. Vi har varit gifta i 4 år i juni i år.
Linn Gustafsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om äktenskapsskillnad och vilken egendom som ska ingå vid en bodelning, vilket aktualiserar äktenskapsbalken (ÄktB).Jag förstår din situation som så att du och din fru ska skiljas och den egendom som du besitter är en lägenhet, en bil och bankmedel.Vid en bodelning i fall av en skilsmässa ska ert s.k. giftorättsgods ingå och därmed delas lika (10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 3 § ÄktB). Det som undantas från bodelning är er inbördes enskilda egendom (7 kap. 1 § ÄktB ), vilket är den egendom som till följd av äktenskapsförord, gåvovillkor eller testamente är enskild. Var make har även rätt att i skälig omfattning undanta föremål som maken har uteslutande för sitt personliga bruk (10 kap. 2 § ÄktB).I vissa fall kan det finnas skäl att ifrångå huvudregeln om att giftorättsgods ska delas lika. Ett sådant fall då maken med mest giftorättsgods får behålla mer än den andra maken är om en likadelning är oskälig med hänsyn till äktenskapets längd (12 kap. 1 § ÄktB). Som riktlinje brukar man använda 5 år, men i dessa 5 år inkluderas sammanboende innan äktenskapet (sambo). Du och din fru har varit gifta i 4 år, så om inte tiden för ert sammanboende överskrider 5 år så föreligger skäl för jämkning. Detta innebär att om ert äktenskap och sammanboende varat 4 år så ska endast 4/5-delar av giftorättsgodset ingå vid en bodelning. Att tänka på i fall för jämkning av detta slag är att 5-årsregeln endast är ett riktmärke och att även andra omständigheter kan vägas in. Beroende på omständigheterna i ert äktenskap kan jämkningen bli större eller mindre. Att du har ensam vårdnad för ert gemensamma barn kan vara en sådan omständighet som kan få effekt på jämkningen.Sammanfattningsvis för din situation innebär detta att om dina bankmedel, bil eller lägenhet är enskild egendom så har din fru inte rätt till dem vid en bodelning. Däremot om allt utgör giftorättsgods så ska allt ingå vid en bodelning. I sådant fall kan giftorättsgodset via en jämkning sättas ner, så kan du få rätten till mer än hälften av giftorättsgodset.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!

Fallgropar när man flyttar in och blir sambor?

2021-03-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag ska bli sambo och har sagt upp min lägenhet och påbörjat flytten till honom och från och med 1 mars är vi skrivna på samma adress.Han äger huset (han köpte det för ca 1 1/2 år sedan) och jag flyttar in i huset men har inte köpt in mig i huset. Jag vet att huset är hans så ägarskapet på huset är det inga problem med. Men är det något speciellt jag behöver tänka på eftersom jag mer eller mindre blir hyresgäst hos honom? Finns det några "fallgropar" som jag inte ser? Jag tänker om ni har några bra tips eller en "checklista" för att se att jag har tänkt på "allt"? Med vänlig hälsning
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att ange vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lagJag tolkar din fråga som att du undrar över vad som kan hända vid en eventuellt framtida separation, vilket gör sambolagen tillämplig. Vad ingår vid en bodelning? På begäran av någon av samborna så ska samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § sambolagen). Detta gäller under förutsättning att ni inte har ett samboavtal om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § sambolagen). Vad som utgör samboegendom är gemensam bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Detta innebär att sådant som ni tar med er in i förhållandet inte kommer ingå vid en eventuellt framtida bodelning. Med andra ord är det endast de möbler och liknande som ni köper gemensamt som utgör samboegendom. Finns det något annat att tänka på? Eftersom huset som sagt var inte räknas in i samboegendomen kan det vara värt att tänka på att inte lägga ner för stora kostnader på renoveringar och andra förbättringar utan att skriva ett avtal om att du har rätt till en viss andel vid en framtida försäljning. Sammanfattning Du behöver inte göra något särskilt med den egendom som du eventuellt tar med dig till huset för att försäkra dig om att den inte ska ingå vid en framtida bodelning. Vill du inte att bohag som du köper under ert förhållande ska utgöra samboegendom så kan ni skriva ett samboavtal. Utöver det kan det vara värt att fundera på hur stora kostnader du ska lägga på att förbättra bostaden utan att skriva ett avtal som ger dig rätt till en viss andel vid en framtida försäljning. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,