Samboavtal och äktenskapsförord

2018-05-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag och min flickvän ska bli sambos. Vi har inga gemensamma barn. Men två barn vardera sedan tidigare. Hon kommer flytta in i mitt hus. Huset ligger bra till och värdet på det är flertalet miljoner, hon har ingen möjlighet att köpa halva huset av mig. Då hon idag har en hyresrätt så genom att flytta till mig så skulle hon stå utan bostad om jag dör.Är det möjligt att skriva ett avtal om nyttjanderätt (tidsbegränsat eller inte), som ger henne rätt att bo kvar i huset efter min död, mot att hon då betalar kostnader och underhåll?Om vi gifter oss och man gör ett äktenskapsförord om hus och att mitt företag inte ingår i arvslotten, förenkar det saken?
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du talar om kan bli ganska komplicerat, och det lättaste för framtida sambos är att skriva ett samboavtal innan då det förenklar hela processen. Vi erbjuder en tjänst där vi hjälper er att sätta ihop ett samboavtal för ett bra pris om ni är intresserade. Då det är en hel del detaljer i det du berättar är det viktigt att få ihop all information så ni kan skriva avtal under välinformerade former. Då ni också har separata barn är det av ännu större vikt att ni samordnar er om hur ni vill att arvsskiftet ska gå till då ni inte är gifta och reglerna för bl.a. arvsskifte och bodelning är annorlunda då.Min rekommendation är att du kontaktar en byrå som för bra pris kan skriva ihop ett avtal i samråd med dig och din framtida sambo.Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,

Ska underhåll betalas underhåll till barn som fyllt 18 år och har egna inkomster?

2018-05-22 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min son som är 19 år bor hos sin pappa men är hos mig varannan helg. Han studerar och får studiebidrag plus 1000kr extra varje månad från skolan genom sin praktik. Han jobbar även extra och får 4000kr/mån. Ska jag betala underhåll?
Alexia Kavaleff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som förälder var du underhållsskyldig för din son fram tills att han fyllde 18 år (7 Kap 1 § 2 st Föräldrabalken). Dock ska du betala underhåll trots att barnet fyllt 18 år i vissa fall. Om barnet fyllt 18 år, som din son har gjort, betalas underhållsbidraget direkt till barnet om hen går i skola på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande.Först frågan blir alltså ifall din son går på en sådan utbildning som ger honom rätt att få underhållsbidrag trots att han fyllt 18 år.Om barnet tjänar över 48 000 SEK per år minskar föräldrarnas underhållsskyldighet. Dvs. om din son tjänar så mycket eller mer än så kommer din underhållsskyldighet minska beroende på hur mycket han tjänar.För att sammanfatta är du underhållsskyldig för din som om han går på en sådan utbildning som jag räknat upp. Ifall han går en sådan utbildning är du underhållsskyldig, dock eventuellt inte fullt ut underhållsskyldig i och med hans egna inkomster. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Vad händer med ett barn om dess vårdnadshavare avlider?

2018-05-22 i Barnrätt
FRÅGA |Vad händer med mitt barn om jag dör när jag är ensamstående?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte exakt hur vilken aspekt du undrar vad som händer med ditt barn om du dör när du är ensamstående. Jag kommer här redogöra för vem som ska ta hand om barnet om en förälder som är ensam vårdnadshavare dör. Om ditt barn är under 18 år och står under vårdnad av endast dig och du dör så ska den andra föräldern göra en ansökan, eller socialnämnden göra en anmälan, om att domstolen ska anförtro vårdnaden åt den andra föräldern, eller om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 9 § FB). Ditt barn kommer alltså i så fall få antingen sin andra förälder eller någon annan som vårdnadshavare. Den som är vårdnadshavare för barnet ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran och ska alltså vara den eller de som tar han om barnet (6 kap. 2 och § FB). Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Underhåll vid mål om äktenskapsskillnad

2018-05-22 i Underhåll
FRÅGA |HejVi har inte skrivit på ansökan om skilsmässa ännu. vi har två barn 11år 16år.vi har gemensam ekonomi (jag tjänar väldigt lite). min oro: är det när ansökan kommit in till tingsrätten som den gemensamma ekonomin delas? eller är det vid bodelningen? Jag kommer inte att klara av ekonomiskt att stå för hälften av boende kostnaderna och övriga kostnader.Hus försäljningen kommer att ta tid, då marknaden är svår och jag behöver ha ut så mkt som möjligt.
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline! I denna fråga är äktenskapsbalken (1987:230) tillämplig, vilken kan förkortas till ÄktB. Vad gäller makars ekonomiska förhållanden, finns det en bestämmelse om underhåll i 6 kap. 1 § ÄktB, som innebär att makarna efter sin förmåga ska bidra till det underhåll som krävs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Denna bestämmelse gäller alltså under äktenskapet. Om makarna har gemensamma barn under 16 års ålder, som de är vårdnadshavare för, så finns det en regel i 5 kap. 1 § ÄktB om att det finns en betänketid på 6 månader från att ansökan till tingsrätten har gjorts fram tills att ett äktenskap kan upplösas. I juridikens mening kan alltså inte ett äktenskap upplösas först förrän en dom om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. Eftersom ni således fortfarande skulle vara gifta i minst 6 månader efter att ni skickat in en eventuell ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten, så gäller fortfarande regeln om gemensam ekonomi. Enligt huvudregeln i 9 kap. 1 § ÄktB, sker inte en bodelning först förrän ett äktenskap upplöses. Men det räcker med att en av makarna begär att en bodelning ska ske även under mål om äktenskapsskillnad, dvs. under betänketiden (9 kap. 4 § ÄktB), vilket gör det möjligt att en bodelning sker innan skilsmässan är avslutad. Detta är självfallet något du och din maka kan komma överens om, så att ni slipper sälja bostaden när marknaden är svår. Om ni, efter betänketiden, beslutar er för att gå vidare med äktenskapsskillnaden upphör det gemensamma ekonomiska ansvaret för varandra enligt huvudregeln. Då finns det två möjligheter att få underhåll efter äktenskapsskillnad:1) När det gäller barnenDet framgår inte i din fråga om ni skulle ha en gemensam vårdnad över era barn efter en eventuell skilsmässa eller inte. Om barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna, så delar föräldrarna lika på underhållet för barnen, som ska gå till mat, boende, kläder, med mera, vilket står i 7 kap. 4 § föräldrabalken (1949:381). Men om du skulle få ensam vårdnad eller om din partner endast får ha barnen boende hos sig i mindre utsträckning än vad som står i 7 kap. 4 § föräldrabalken, så har du rätt till underhållsbidrag från din make för att ta hand om barnen. 2) När det gäller makens egen försörjningSom tidigare nämnt har makarna ett eget ansvar för sin ekonomi efter en äktenskapsskillnad. Men vid fall där en av makarna inte kan försörja sig själv efter äktenskapsskillnaden, finns det en bestämmelse i 6 kap. 7 § ÄktB, där det står att om ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga omständigheter. Man har även rätt till underhållsbidrag av den andra maken under en ännu längre tid än övergångsperioden, om den ena maken svårigheter att försörja sig själv sedan ett långvarigt äktenskap har upplösts eller finns det andra synnerliga skäl. Din situation kan ge dig rätt till underhåll, men jag vill ge dig rådet att diskutera det vidare med en jurist under ett eventuellt mål om äktenskapsskillnad, eftersom jag inte vet alla omständigheter.Hoppas att detta var till hjälp för dig!Skriv ett meddelande ...

Hur smidigast köpa ut sambo?

2018-05-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo ska separera. Vi äger 50% var av huset. Jag vill bo kvar och vill köpa ut henne. Vad är smidigaste sättet att gå tillväga. Är det att hon ger sina 50 % i gåva till mig, och jag ger henne pengar i gåva? För att slippa skatten.
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns framförallt två sätt man kan gå till väga när du ska köpa ut din exsambo ur huset. Det går inte att lösa det på det sättet du beskrev eftersom det inte skulle vara att anse som en gåva utan ett köp. För att något ska anses som en gåva i juridisk mening krävs gåvoavsikt. Det vill säga att syftet med transaktionen är att berika den andra utan att kräva något tillbaka. I situationen du beskriver finns alltså ingen gåvoavsikt.Genom bodelningNär man avslutar ett samboskap kan man göra en bodelning om någon av er begär det, men det är inget krav på det (8 § sambolag). För att bostaden då ska omfattas i en bodelning krävs att den är införskaffad för att användas gemensamt (3 § sambolag). Om ni båda är överens om att det är du som ska köpa ut din sambo så ger ni bostaden ett marknadsvärde (förslagsvis efter en värdering av en mäklare), sen från den vinsten som skulle uppkommit beräknar ni en fiktiv reavinstskatt på 22 % (den är endast fiktiv eftersom det inte sker en försäljning utan en bodelning) som dras av från marknadsvärdet. Sedan delas den summan lika er emellan och det blir det belopp som du ska ersätta sambon med. Jag har här nedan ett exempel: Försäljningspris 4 000 000 kr = Marknadsvärde + renoveringskostnader – mäklarkostnader Inköpspris 3 000 000 kr = Vad ni köpte huset för.Försäljningspris 4 000 000 – Inköpspris 3 000 000 = Vinst 1 000 000 krReavinstskatt: 22 % av vinsten 1 000 000 = 220 000 krNettovärde: Försäljningspris 4 000 000 – reavinstskatt 220 000 = 3 780 000Det du ska lösa ut ex-sambon med: 3 780 000 / 2 = 1 890 000Utan bodelningEftersom en bodelning vid avslutande av samboskap inte krävs enligt lag så kan du och din sambo även komma överens själva om hur ni ska genomföra köpet. Det gäller även om den inte införskaffats för gemensamt bruk men ni äger 50 % ändå (t.ex. om den ena av er köpte in er i den andres bostad). Då kommer dock din sambo som blir utköpt behöva betala skatt på den eventuella vinst hon gör (44 kap. 13 § inkomstskattelag). Med vänliga hälsningar,

Säga upp vårdnaden

2018-05-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej Vi har en mycket problematisk dotter som är sol placerad nu. Kan vi föräldrar på något sätt säga upp vårdnaden så att soc eller familjehemmet får vårdnaden?
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Att säga upp vårdnaden:Båda föräldrarna kan inte säga upp vårdnaden.Alla beslut som ska tas kring ett barns vårdnad ska utgå från barnets bästa enligt 6:2a Föräldrabalk (1949:381). När man ska bestämma vad som är bäst för barnet hänsyn särskilt tas till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Om det inte finns något som gör er särskilt olämpliga som föräldrar är det inte sannolikt att familjehemmet skulle få överta vårdnaden för er dotter.För bedömningen om vårdnad spelar det alltså inte så stor roll att föräldrarna tycker dottern är problematisk. Socialtjänsten kan inte ha vårdnaden om ett barn. Särskilt förordnade vårdnadshavare:Den möjligheten som finns är att föräldrahemmet övertar vårdnaden enligt 6:8 Föräldrabalk (1949:381). Det här sker inte på grund av att ni vill det, utan för att er dotter har bott där länge och det är uppenbart (!) att det är bäst för henne att stanna där. Kom dock ihåg det jag skrev ovan om "barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna". En talan ska initieras av socialnämnden så mitt förslag är att ni pratar med socialnämnden och ser vad som är bäst för er dotter. Med vänliga hälsningar,

Vem tar hand om ens barn om båda föräldrarna dör?

2018-05-22 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Jag är gift och har 3 barn om både min make och jag skulle dö samtidigt vad händer då med våra barn? jag har en svägerska som sagt att hon tar hand om barnen men måste vi inte skriva ner detta så det blir juridiskt bindande?
Alexia Kavaleff |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i Föräldrabalken (FB). Jag kommer dela frågan upp i dels vem som kommer att bli vårdnadshavare dels om vem som kommer bli förmyndare i fall att en sådan skulle behövas.Vem blir vårdnadshavare efter föräldrars död.Om båda föräldrarna dör ska rätten på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars är känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 Kap 9 § FB). Den som särskilt förordnas att vara vårdnadshavare vid en sådan situation ska vara lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Om föräldrarna gett till känna på förhand vem de vill att ska ha vårdnaden ska denna utses till vårdnadshavare om det inte är olämpligt (6 Kap 10 a § FB).Det är viktigt att notera att det alltid är barnets bästa som är avgörande i frågor om vårdnad (6 Kap 2a § FB). Dvs. den person som anses vara bäst för barnet kommer att anförtros vårdnaden oberoende om en person utsetts på förhand.Ni behöver inte skriva ner det för att det ska bli juridiskt bindande däremot kan det vara bra att nämna det i ert testamente eller något liknande. Vad gäller om det finns ett behov av en förmyndare.Oftast är vårdnadshavaren även förmyndaren (10 Kap 3 § FB). Dock kan det finnas särskilda skäl för att så inte är fallet, t.ex. om barnets ekonomiska förhållanden är komplicerade och den som utsätts till vårdnadshavare inte har kompetens att förvalta ekonomin. På samma sätt som till vårdnadshavare ska den som utses till förmyndare vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig (10 Kap 6 § FB). Om föräldrarna gett till känna vem de vill ha som förmyndare ska denna väljas om det inte är olämpligt (10 Kap 7 § FB).Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Äktenskapsförord rörande aktier

2018-05-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag driver idag tre företag, hur skriver jag lämpligast ngt juridiskt bindande så min man inte kan ta del av mina företag vid en ev skilsmässa?
Hampus Rask |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga rör hur du som bäst undantar aktierna i ditt företag vid en eventuell bodelning.Huvudregeln i svensk rätt är att all egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods, dvs. det som ni gemensamt ska dela på vid en eventuell bodelning, se 7 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Genom 7 kap 2 § ÄktB kan man inskränka denna regel genom bland annat ett äktenskapsförord vilket innebär att makarna kan avtala om vad som ska undantas vid en framtida bodelning. Av andra stycket i samma bestämmelse framgår också att avkastning till den enskilda egendomen är giftorättsgods så länge inget avtalats gällande detta. Av omfattande rättspraxis framgår att den aktuella egendomen ska vara bestämd för att den ska kunna omfattas av ett äktenskapsförord. Egendom som aktier har ett rörligt värde och man måste därför i ett äktenskapsförord specificera vilka aktier som avses.Med anledning av rättsläget är min rekommendation därför att ni upprättar ett äktenskapsförord som omfattar de aktier som du äger i just dessa företag. Det är även viktigt att ni i denna rättshandling uttrycker att även avkastningen för dessa aktier också omfattas av överenskommelsen, annars kommer dessa att utgöra giftorättsgods. Skulle du sälja bolaget kommer det som träder i dessas ställen att utgöra enskild egendom vilket framgår av ÄktB 7 kap 2 § p. 6.Hoppas du fick svar på din fråga!