Är en smartklocka undantagen ångerrätten med hänsyn till hälso- och hygienskäl?

2021-10-09 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej Lawline,Skulle skicka tillbaka en smartklocka enligt ångerrätten. Jag fick svaret att det inte är möjligt då smartklockor går under hygien och kroppsnära produkter.Distans- och hemförsäljningslagen 2005:59, Kap 2,11 §Inte någonstans såg jag praxis för vad som definierar hygien eller kroppsnära produkter, mer än det som näringsidkaren själv skrivit ut som 'exempel'.Finns det rättspraxis, eller en vedertagen definition av vad för produkter som ingår, och isf vilka som skulle ingå?Kan det vara så att näringsidkaren skrivit ut smartklockor som hygienprodukt till det att någon tar upp och prövar det i rätten?Tack på förhand,
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du vill returnera en smartklocka enligt ångerrätten i distansavtalslagen (2 kap. 10 §), men näringsidkaren nekar detta med hänvisning till undantaget från ångerrätten i 2 kap. 11 § p. 5 distansavtalslagen. Jag utgår från att det är ångerrätten i distansavtalslagen du försöker utnyttja, och inte en ångerrätt som följer av öppet köp eller liknande.Distansavtalslagen är tvingande (1 kap. 4 § distansavtalslagen). Det innebär att om ni har avtalat om något som ger dig sämre villkor än lagen så gäller inte avtalet i det avseendet. Allmänt om undantagetEnligt undantaget gäller inte ångerrätten om köpet avser en vara med bruten försegling som inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten (2 kap. 11 § p. 5 distansavtalslagen).Det är näringsidkaren som ska bevisa att omständigheter för undantaget föreligger. Undantaget ska tolkas restriktivt, dvs. återhållsamt (EU-domstolens dom mål C-681/17).Precis som du säger så finns det inte mycket praxis att tillgå avseende undantaget, vilket medför gränsdragningssvårigheter. Det är alltså inte alltid helt lätt att veta när man kan/inte kan tillämpa undantaget.För att bedöma ditt fall tänkte jag ge några exempel på när undantaget ansågs vara respektive inte vara tillämpligt, för att sedan göra en specifik bedömning i ditt fall.Undantaget är tillämpligtUndantaget är garanterat tillämpligt vid köp av underkläder där förseglingen är bruten (prop. 2013/14:15 s. 89).Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har ansett att undantaget var tillämpligt på in ear-hörlurar som hade använts. Hörlurarna ansåg nämnden inte kunna återlämnas med hänsyn till hygienskäl, då hörlurarna var gjorda för att stoppas in i örongången. ARN ansåg i ett annat fall att undantaget även var tillämpligt på en öppnad parfymflaska.Undantaget är inte tillämpligtEftersom distansavtalslagen härstammar från EU-rätt kan man använda EU domstolens praxis för tolkningen.I ett fall från EU-domstolen hade en konsument köpt en madrass. Madrassen hade en skyddsfilm som konsumenten tagit bort. EU-domstolen ansåg att undantaget inte var tillämpligt på madrasser (EU-domstolens dom mål C-681/17). Domstolen jämförde madrasser med klädesplagg, som man får returnera trots att de har kommit i kontakt med kroppen.EU-domstolen menade att undantaget endast ska vara tillämpligt när varan definitivt inte längre kan säljas av hälsoskydds- eller hygienskäl, på grund av att varan till sin art är sådan att det vore omöjligt eller orimligt svårt för näringsidkaren att sälja varan på nytt utan att äventyra hälsoskydds- eller hygienkrav.Man får alltså titta på om varan kan användas eller säljas på nytt av någon annan efter exempelvis rengöring eller desinfektion. Domstolen menade som sagt att det var möjligt med såväl madrasser som klädesplagg, trots kontakt med kroppen.Är undantaget tillämpligt i ditt fall?Det som talar för att undantaget är tillämpligt i ditt fall är om det skulle vara svårt att rengöra smartklockan, om den exempelvis har använts vid träning eller liknande. Jämfört med kläder bör en smartklocka vara svårare att rengöra. Även fast klockan inte skulle strida mot några hälso- eller hygienkrav kanske dess funktion blivit försämrad på grund av svårigheten att rengöra helt och hållet.Det som talar mot att undantaget är tillämpligt i ditt fall är målet från EU-domstolen ovan, dels med hänsyn till utgången i målet, dels med hänsyn till domstolens uttalanden om undantaget. En smartklocka är visserligen en kroppsnära produkt, men det är kläder och madrasser också; vilka ej omfattas av undantaget. Det är vidare svårt att hävda att en smartklocka definitivt inte längre kan säljas eller användas av annan med hänsyn till hälsa eller hygien (jämför med underkläder ovan). Att det finns en marknad för begagnade smartklockor talar för att det är svårt att hävda undantaget på den grunden. Min bedömning är därför att övervägande skäl talar för att undantaget inte är tillämpligt i ditt fall. På grund av bristande praxis på området går det inte att garantera, men det är enligt min uppfattning den mest rimliga tolkningen av undantaget – att det inte är tillämpligt i ditt fall.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Gäller 14 dagars ångerrätt för installerat ventilationssystem?

2021-08-19 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, Jag vill veta om man har rätt för att ångra sig. Vi har redan installerat en FTX system för några dagar sedan och fått inte fakturan än. Företaget har inte gett ingen information om ångerrätten heller och jag undrar har vi rätt att ångra oss? Gäller 14 dagars ångerrätt för installerat sak också? Tack på förhand!
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om 14 dagars ångerrätt gäller för ett installerat ventilationssystem. FTX är ett ventilationssystem som jag utgår ifrån är specialanpassat för ert boende. Om så inte är fallet, kan du höra av dig till oss igen så ska jag hjälpa dig vidare. Om bokningen har skett över telefon eller via internet, kan distansavtalslagen vara tillämplig på din fråga. Lagen innehåller regler om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler (1 kap. 1 § distansavtalslagen). Om ångerrättenEnligt distansavtalslagen har konsumenter som huvudregel rätt till 14 dagars ångerrätt när de handlar på distans och utanför affärslokaler (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Det finns dock undantag från denna ångerrätt. Ångerrätten gäller inte för avtal som avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel (2 kap. 11 § tredje punkten distansavtalslagen). Om ventilationssystemet är specialanpassat för ert boende, kommer 14 dagars ångerrätt dessvärre inte att gälla. Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge kunden information huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen samt övriga villkor för ångerrätten (2 kap. 2 § nionde punkten distansavtalslagen). Detta ska ges på ett klart och begripligt sätt för dig som konsument (2 kap. 3 § distansavtalslagen). Företaget borde alltså ha gett er information om ångerrätten innan ni ingick avtalet. SammanfattningSom huvudregel gäller 14 dagars ångerrätt för varor som har köpts på distans. Denna ångerrätt är dock undantagen för varor som är specialanpassade efter konsumentens anvisningar. Ångerrätten gäller därför inte för ett specialanpassat ventilationssystem. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Hur länge har man ångerrätt vid distansköp och när börjar ångerfristen löpa?

2021-08-04 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, jag beställde en klänning från en internetsida och företaget säger att jag inte har rätt att lämna tillbaka den eftersom det har gått för lång tid! Paketet skickades för länge sen (2 månader sen) men det är först nu jag har fått den (har haft den hemma i typ 5 dagar). Vad gäller?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall är distansavtalslagen (2005:59) tillämplig. Detta eftersom det rör sig om ett distansköp mellan en privatperson och en näringsidkare (1 kap 1 § distansavtalslagen). I 2 kap 10 § distansavtalslagen regleras konsumenters ångerrätt vid distansköp. Där anges att en konsument har ångerrätt i 14 dagar, förutsatt att denne lämnar meddelande om att denne vill frånträda avtalet inom denna tid. Ångerfristen börjar löpa från och med den dag då konsumenten får varan i sin besittning, vilket framgår av 2 kap 12 § distansavtalslagen. I ditt fall fick du varan för fem dagar sedan vilket innebär att ångerfristen inte har löpt ut. Du har alltså fortfarande rätt att frånträda avtalet och lämna tillbaka klänningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad gäller vid utövandet av ångerrätten enligt distansavtalslagen och vilka kostnadskrav kan säljaren rikta mot konsumenten?

2021-05-21 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Min 88-åriga dementa far med nyligen indraget körkort har via telefon lyckats beställa en mopedbil GoMoto3 för 55 000 kr. Vi har avbeställt/ångrat och varan har inte mottagits då DHL ringde om leverans utan vi skickade tillbaks den direkt. Vi har skriftligen e-mail hävdat ångerrätt.Enligt bolaget SKANDs hemsida ( https://skandelectric.com/sv/forsaljningsvillkor/?v=f003c44deab6) (säljer elmopeder) begär de skadestånd på 10 % när man använder sig av ångerrätten. Detta även om varan aldrig tagits emot av kunden utan sänts tillbaka direkt + ångerrätt hävdad skriftligen. Vi har inte ens sett leveransen så produkten är orörd.Enligt distansköplagen skall man väl betala returfrakten, men kan säljaren begära både att vi skall betala leveransfrakt, returfrakt och skadestånd på 10 %? Kan han hävda detta för att det står på hemsidan? Får man begära skadestånd på detta sätt vid distansförsäljning?I detta fall begär de att vi betalar båda frakterna (på hemsidan 1890 kr) men de begär 2900 kr x 2 och sen 10 % i detta fall 5 400 kr? =11 200 kr?Kan man bestrida fraktkostnaden 2900 kr och bara betala returfrakten enligt deras hemsida 1890 kr?Enligt distansköpslagen skall jag väl inte betala leveransfrakten alls?Vad skall jag göra och vad måste jag betala?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (avtalsvillkorslagen, AVLK).Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen, DAL).Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).Några allmänna hållpunkterMed distansavtal avses avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans, 1 kap. 2 § 1 st. DAL. Det kan således klarläggas att det verkar vara fråga om ett distansavtal och inte ett så kallat avtal utanför affärslokal. Vidare följer av 1 kap. 4 § DAL att ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i distansavtalslagen är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om ingenting annat skulle anges i lagen. Det sistnämnda innebär att ett förbehåll vars innehåll avviker från det skydd som uppställs till förmån får konsumenten blir ogiltigt så länge lagstöd för avvikelsen saknas. Det är delvis mot den bakgrunden som dina frågor ska besvaras och bestämmelsen kommer att behöva läsas tillsammans med andra för ditt ärende relevanta lagrum (lagparagrafer).Ett avtalsrättsligt resonemangI 2 kap. 2 § 1 st. DAL sägs bland annat att innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge konsumenten information om kostnader för leverans och andra tillkommande kostnader (4 p.) och den skyldighet konsumenten vid utövande av ångerrätten kan ha att på egen bekostnad återsända varan samt, vid distansavtal, kostnaden för att återsända varan om den är sådan att den inte kan återsändas med post (10 p.). I fråga om distansavtal ska informationen ges klart och begripligt och på ett sätt som är anpassat till det medel för distanskommunikation som används. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos underåriga och andra särskilt utsatta personer, exempelvis äldre personer, 2 kap. 3 § 1 st. DAL. I det nyss nämnda lagrummet uttalas även att när avtalet ingås på näringsidkarens webbplats ska konsumenten särskilt uppmärksammas på innehållet i den information som ges, ett synsätt som har bekräftats i rättspraxis (se nedan) När det sedan gäller frågan om avtalsvillkoren på hemsidan och huruvida de kan anses flyta in och automatiskt utgöra en del av avtalet kan följande anföras. Om innebörden av ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling är oklar ska villkoret vid en tvist mellan en näringsidkare och en konsument tolkas till konsumentens förmån, 10 § AVLK. I Hösta domstolens (HD) praxis har tolkningen och hanteringen av standardvillkor i konsumentförhållanden prövats i flertalet fall. I avgörandet NJA 2011 s. 600 uttalade domstolen ungefär följande (vilket jag menar otvetydigt är applicerbart på det här ärendet). Standardvillkor måste komma till motpartens kännedom före avtalsslutet för att bli en del av avtalet. För alla avtalsvillkor som en konsument inte har getts möjlighet att påverka uppställs det höga krav på att näringsidkaren vidtar skäliga åtgärder för att uppmärksamma konsumenten om dessa. Framförallt om det kan finnas bestämmelser i ett avtal som objektivt sett skulle kunna framstå som överraskande eller särskilt betungade.Huruvida säljaren har följt ovanstående är för mig ovisst liksom om din pappa överhuvudtaget hade förmåga att uppfatta den information som (eventuellt) förmedlades vid tidpunkten för köpet. Gissningsvis och utifrån din ärendebeskrivning framstår det som osannolikt att så var fallet. I synnerhet mot bakgrund av det faktum att din pappa nyligen har fått sitt körkort indraget, vilket torde vittna om att denne har bedömts olämplig att framföra fordon i vägtrafik. Med tanke på hans hälsotillstånd och den förmodade okunskapen om det faktiska avtalsinnehållet och dess verkningar går det möjligen att argumentera för att avtalet, förutom ovanstående, också bör kunna jämkas, antingen delvis eller i sin helhet, med stöd av den så kallade stora generalklausulen i 36 § AvtL. Avtalsvillkor får nämligen jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Vid den här prövningen ska särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som är konsument eller annars intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Och i konsumentförhållanden betraktas alltid konsumenten som den svagare parten.De åberopade avtalsvillkoren, vad gäller?Enligt 2 kap. 10 § 1 st. DAL har konsumenten rätt att frånträda avtalet, det vill säga utöva ångerrätten, genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 dagar och i 2 kap. 12 § 1 st. DAL stadgas vid avtal om överlåtelse av en vara börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska konsumenten utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren, 2 kap. 13 § 1 st. DAL, och näringsidkaren ska betala tillbaka vad konsumenten har betalat till näringsidkaren, 2 kap. 14 § 1 st. DAL. I 2 kap. 15 § DAL finns slutligen vissa bestämmelser om sådant som konsumenten, vid utövandet av ångerrätten, ska ersätta näringsidkaren för. Enligt min mening och baserat på ärendebeskrivningen finns det emellertid ingenting i förevarande fall som träffas av punkterna i 15 §.Ångerrätten är tvingande till förmån för din pappa i egenskap av konsument och den delen är ju inte heller tvistig. Att returen ska bekostas av honom följer direkt av lagstiftningen och såvitt jag förstår hade du (ni) redan utgått ifrån en sådan ordning varför den delen inte heller kan te sig som särskilt överraskande. När det sedan gäller den ursprungliga leveranskostnaden liksom det yrkade skadeståndet framstår däremot rättsläget som något oklart eftersom det i mångt och mycket beror på vad som förmedlades vid tidpunkten för köpet, om din pappa kunde uppfatta vad som sades (och om säljaren förstod eller borde ha förstått att din pappa var dement och därigenom var i ond tro), om något avtal därefter manifesterades i skrift och vad som i så fall har kommit till uttryck den skriftliga handlingen. Men om det endast skulle ha gjorts en hänvisning i efterhand till standardvillkoren på hemsidan förefaller det mycket tveksamt om säljarens framställda skadeståndsanspråk kan göras gällande här. Framförallt med tanke på de uttalanden som HD gjorde i det ovan nämnda rättsfallet. Detsamma gäller leveranskostnaden eftersom information om en sådan kostnad ska ges av näringsidkaren innan avtalet ingås (se ovan, 2 kap. 2 § 1 st. 4 p. DAL). Då duger det inte att i efterhand hänvisa till standardvillkor som har tillgängliggjorts på en hemsida. Än mer märkligt framstår säljarens begäran om 2 x 2900 kr i ersättning när det av avtalsvillkoren följer en kostnad om 1890 kr. Detta kan inte föranleda någon annan bedömning än att det är den senare kostnaden som gäller och ingenting annat. Om de aktuella avtalsvillkoren överhuvudtaget kan göras gällande vill säga.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis bör följande gälla. Skadeståndskravet kan lämnas utan avseende, det vill säga bortses ifrån helt, eftersom kravet verkar har förmedlats på grundval av standardvillkor som har förmedlats/hänvisats till i efterhand (ovan skriver du "Kan han hävda det för att det står på hemsidan?"). Kravet på leveranskostnaden synes som sagt vara lika tveksam och slutsatsen blir därför att även denna borde kunna lämnas utan avseende. Däremot är min uppfattning att din pappa behöver svara för returkostnaden. Den skyldigheten är för övrigt redan lagstadgad (se ovan, 2 kap. 13 § 1 st. DAL). Slutligen ska framhållas att detta i praktiken inte sällan brukar bli en ren förhandlingsfråga parterna emellan. Om avtalet kan ogiltigförklaras helt med stöd av 36 § AvtL har jag dock svårt att svara på i skrivande stund, vilket du säkert förstår.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Förslagsvis anlitar du en sakkunnig person, företrädesvis en jurist, som hjälper dig att författa ett skriftligt yttrande. Vi kan exempelvis för din räkning kontakta säljaren och/eller ombesörja upprättandet av ett kravbrev riktat mot firman och i förlängningen även företräda dig inför och under en eventuell förlikningsförhandling och/eller i en kommande domstolsprocess.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

När börjar ångerfristen löpa och vad betyder egentligen besittning i distansavtalslagen?

2021-08-28 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande distansavtalslagen. Enligt den har man ju 14 dagars ångerrätt vid köp online. Som jag förstått det börjar denna löpa då man fått varan i sin besittning. Jag har dock sett att man på vissa hemsidor, t.ex brothers skriver olika på olika ställen på sin hemsida.Ex under rubriken "retur" på länken nedan skriver man att den börjar löpa från det att man fått en avisering från shenkers ombud:https://www.brothers.se/kundservice/kontakta-oss/I sina villkor skriver man istället att "Ångerfristen börjar löpa från den dag du hämtar eller mottar varan på utlämningsstället eller den dag du mottagit leveransen i brevlåda". Hur ska man tolka detta, jag mottar väl varan, dvs får varan i min besittning när jag fysiskt hämtar ut den hos mitt ombud? Och min nästa fråga, vad gäller med de boxar såsom instabox osv som blir allt vanligare. När börjar ångerrätten löpa för dessa? När paketet finns tillgängligt i boxen eller när man fysiskt hämtar den? Tack för en grym sida! Mvh
Daniel Broman |Hej och tack själv för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du helt korrekt har uppmärksammat börjar ångerfristen på 14 dagar löpa från den dag då konsumenten får varan i sin besittning (2 kap. 12 § första stycket distansavtalslagen). Det kan vara bra att för tydlighetens skull nämna att distansavtalslagen är en skyddslagstiftning som är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att lagens regler inte kan avtalas bort med bindande verkan så att du får ett sämre skydd än vad lagen ger, förutom i undantagsfall om lagen medger det (1 kap. 4 § distansavtalslagen). Vad detta innebär är att bolaget du hänvisar till inte kan bestämma när besittningstagandet rent rättsligt sker och därmed inte heller när ångerfristen ska börja löpa. I stället ska frågan om när konsumenten får besittning över en vara fastställas med hjälp av rättskällor (t.ex. förarbeten och rättspraxis). Vad ett ord betyder inom juridiken kan skilja sig från betydelsen av samma ord i vardagsspråket.Utifrån vad som framkommer i rättskällorna får du inte bara besittning av en vara om du själv fysiskt tar hand om varan, utan även om någon person tar hand om varan för din räkning eller om du får varan i din brevlåda (även om du inte är hemma) (prop. 1989/90:89 s. 70). Däremot har du inte fått besittning av varan i lagens mening om du har fått en avisering om att varan finns redo för avhämtning, det spelar ingen roll hur länge varan har legat där redo för dig att hämta ut. Du har ändå inte fått varan i din besittning i lagens mening förrän du eller den person som hämtar ut varan för din räkning rent fysiskt har hämtat ut varan, och ångerfristen börjar alltså inte löpa förrän så sker. Detta gäller även för Instabox och liknande. I Allmänna reklamationsnämndens ärende 2014–03864 var just frågan om ett företag kunde bestämma när besittningstagandet hade ägt rum och därmed när ångerfristen skulle börja löpa. Företaget hänvisade till ett avtalsvillkor som lite förenklat stadgade att ångerfristen skulle började löpa från dagen då aviseringen gått ut till konsumenten om att varan hade kommit fram till postombudet. Företaget menade därför att ångerfristen hade löpt ut i det aktuella fallet. Allmänna reklamationsnämnden kom dock fram till att konsumenten inte hade fått besittning av varan förrän konsumenten fysiskt hade hämtat ut varan och att ångerfristen därför skulle börja löpa från den dagen. Ett avtalsvillkor som stadgar att ångerfristen ska börja löpa tidigare än så är ju till nackdel för konsumenten i jämförelse med lagen, vilket som vi har kommit fram till inte är tillåtet förutom då lagen uttryckligen medger det.Med vänliga hälsningar,

Avgift vid utövad ångerrätt

2021-08-10 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej !Beställde den 3e juli i år en bensinpump till min bil från en webbshop mot faktura då jag inte handlat av dom tidigare.Den 3e augusti fick jag pumpen som visade sig vara fel(mitt fel inte säljarens)Jag meddelade företaget detta den 4e augusti och frågade hur det skulle kunna lösas eller om jag skulle ångra mitt köp helt enkelt.Företaget svarade med att dom är ett litet enmansföretag och endast kan acceptera retur mot 30% av varans värde(4799kr)Eftersom jag sagt att jag vill använda min ångerrätt så har jag den 6e augusti skickat varan i obruten förpackning tillbaka till avsändaren.Jag förstår att jag ska stå för returfrakt vid ångerrätt men jag undrar om dom har rätt att ta en sån hög avgift ? Det står ingenting på deras hemsida eller i deras Mail om detta.Mvh
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den utnyttjade ångerrättenÅngerrätten regleras i distansavtalslagen som är en tvingande lag till för att skydda konsumenten. Det innebär att lagens regler inte kan avtalas bort med bindande verkan så att du får sämre skydd än vad lagen stadgar, om inte annat uppges i lagen (1 kap. 4 § distansavtalslagen). I ditt fall så har du av allt att döma utövat din ångerrätt på ett korrekt sätt och i tid genom att meddela webbshopen om att du har ångrat dig inom 14 dagar från att du tog emot bensinpumpen. Eftersom du har utövat ångerrätten så ska webshopen betala tillbaka hela det belopp som du har betalat, det vill säga 4 799 kr. Därutöver har du även rätt att få tillbaka eventuell ordinarie fraktkostnad. Hela beloppet ska betalas till dig utan dröjsmål och inom 14 dagar från att du utnyttjade ångerrätten, det vill säga från då du lämnade ångermeddelandet (2 kap. 14 § första stycket distansavtalslagen). Webshopen behöver dock inte betala tillbaka pengarna till dig förrän de har tagit emot pumpen eller fått bevis från dig att den har skickats tillbaka till dem (2 kap. 14 § andra stycket distansavtalslagen). Som du själv helt korrekt påpekar så är det du själv som ska stå för returfrakten, om inget annat är avtalat mellan er (2 kap. 13 § första stycket distansavtalslagen).Tanken med ångerrätten är att återställa det ekonomiska läget såsom om inget avtal hade ingåtts mellan er. Det finns några undantag där konsumenten behöver ersätta företaget. Det rör sig då om t.ex. värdeminskning på grund av onödigt omfattande användning av varan (2 kap. 15 § distansavtalslagen). I ditt fall så har du skickat tillbaka pumpen i obruten förpackning, det kan därför inte vara aktuellt med någon ersättning för värdeminskning.Att företaget är litet spelar ingen rollAtt det rör sig om ett litet enmansföretag saknar relevans. Det rör sig här om en näringsidkare (webshopen) som omfattas av lagens tvingande regler, dvs. en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten (1 kap. 2 § sjätte stycket distansavtalslagen).Sammanfattning och åtgärderDu har rätt att få tillbaka allt du har betalat till webshopen, inklusive eventuell ordinarie fraktkostnad. Webshopen har alltså inte rätt att behålla någon summa alls i avgift. De behöver dock inte betala tillbaka beloppet förrän de har fått tillbaka pumpen eller fått bevis om att du har skickat tillbaka den (t.ex. inlämningskvitto). Om webshopen vägrar betala tillbaka hela beloppet inom 14 dagar har du rätt till dröjsmålsränta. Och om webshopen vägrar betala så kan du ta saken vidare och skicka in en ansökan om stämning till tingsrätten (se 42 kap. 2 § rättegångsbalken om vad en sådan ska innehålla). Eller så kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för att driva in din fordran på webshopen.Med vänliga hälsningar,

Ska jag betala fakturan trots att jag utnyttjat min ångerätt?

2021-05-27 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har utnyttjat min ångerrätt i enlighet med de instruktioner om ångerrätt företaget har på sin webbsida.Varan är inte uthämtad utan den ligger kvar hos företaget. En faktura skickades till mig med detsamma efter det att beställningen gjorts. Ska jag betala fakturan innan jag fått svar om ångerrätt från företaget och låta varan vara kvar hos företaget?
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du köpt en vara på internet av ett företag. I samband med köpet fick du en faktura skickad till dig. Du har fortfarande inte mottagit varan och du har utnyttjat din ångerrätt. Företaget du köpt varan av har dock inte gett något svar om ditt åberopande av ångerrätten. Nu undrar du ifall du bör betala fakturan eller inte.Tillämplig lagFör det fall en konsument köper en vara på nätet av en företagare tillämpas i första hand distansavtalslagen (DL) (1 kap. 1 och 2 § DL). Det kan redan nu vara värt att framhålla att precis som annan konsumentskyddande lagstiftning är DL tvingande till konsumentens fördel. Avtal i vilken det stipuleras ett sämre skydd för konsumenten än vad som följer av lagen gäller alltså inte såvida det inte uttryckligen framgår av lagen (1 kap. 4 § DL).Ångerrätt i minst 14 dagar En konsument som köper varor på internet av ett företag har som regel ångerrätt i 14 dagar räknat från den dag konsumenten mottar varan (2 kap. 10 och 12 § DL ). Från denna huvudregel finns det dock flera undantag (2 kap. 11 § DL). Exempelvis är sådan vara som är specialtillverkad efter konsumentens önskemål undantagna från ångerrätten. Ett annat exempel är varor som med anledning av hälso och- hygienskäl har förseglats men förseglingen har brutits av konsumenten. I din frågeställning framgår ingenting om vad för typ av vara du beställt. Med anledning av att en konsument har som regel ångerrätt vid internetköp utgår jag från att din vara är också av sådan karaktär som gör det. Därför har du ångerrätt i minst 14 dagar räknat från den dag du mottar varan.Meddelande om utövande av ångerrättenEn konsument som köpt varor som faller under ovan nämnda ångerrätt ska få i samband med beställningen av varan ett standardformulär för att denne vid utövandet av ångerrätten ska kunna fylla i (2 kap. 2 a § DL). Ett sådant formulär är givetvis ändamålsenlig för konsumenten att använda sig av, men inte ett måste (2 kap. 10 § DL). Att du skriver att du utnyttjat din ångerrätt enligt vad som följer av företagets hemsida förstår jag det som att du fyllt i ett standardformulär för utövande av ångerrätten eller i vart fall ett dokument som kan likställas med ett sådant formulär. Det viktiga är som nämnts nämligen inte i vilken typ av formulär som du skickat in utan det viktiga är att det i det dokument genom vilken du utnyttjar din ångerrätt ges uttryck för att du vill ångrar köpet. I egentlig mening krävs det inte att utnyttjandet av ångerrätten sker skriftligen utan det kan likväl ske per telefon. Men i bevishänseende kan det vara av ytterst vikt att en konsument utnyttjar sin ångerrätt skriftligen, vilket jag alltså förstått att du redan gjort. AvslutningSammantaget är mitt råd att du inte betalar för fakturan. Du har ju utnyttjat din ångerrätt inom ramen för i vart fall DL, så det finns med andra ord ingen anledning för dig att betala den. Om företaget mot förmodan skulle skicka fakturan till ett inkassoföretag som i sin tur kräver dig på betalning av fakturan så är det bara att bestrida kravet med hänvisning till att du tidigare utövat din ångerrätt i enlighet med DL. Med vänlig hälsning

Ångerrätt vid köp av prenumeration

2021-05-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej jag köpte prenumeration på Match.com och vill nu ångra köpet då det inte har gått 14 dagar. Jag försökte kontakta deras support, men mitt mail blir blockat av dom, vet inte vart jag kan vända mig, söker råd om hur jag kan göra
Dani Elipas Gobraeel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt vad gäller ångerfristen på 14 dagar. När du handlar på distans, d.v.s utanför en affärslokal (t.ex. via internet) blir Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig, även kallad distansavtalslagen. Enligt 2 kap. 10 § har du en ångerrätt som innebär att du har rätt att frånträda avtalet genom att till näringsidkaren lämna en reklamation om detta inom 14 dagar från den dag som ångerfristen börjar löpa. Enligt 2 kap. 12 § börjar ångerfristen vid avtal om en tjänst löpa då avtalet ingås. I 2 kap. 11 § finns undantag till ångerrätten, men dessa aktualiseras inte i förevarande fall. På match.com återfinns mer detaljerad information om att du har 14 dagar på dig att ångra eller ändra ditt köp men att du för att utöva denna rätt ska kontakta deras kundsupport om detta.Du skriver dock att ditt mail blockeras av de, vilket verkar udda. Däremot blir det som tur är inget problem för dig eftersom det räcker med att du bevisar att du skickat meddelandet över mail inom tidsfristen. Match.com kan med andra ord inte åberopa att du inte reklamerat inom tidsfristen på grund av detta, det följer av en analogi till 40 § AvtL. Där framgår att reklamation sker på mottagarens risk. Den som enligt reglerna blir bunden av en rättshandling om han inte meddelar motparten om motsatsen behöver bara bevisa att han skickat iväg ett meddelande till motparten för att han inte ska bli bunden.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.