Vilka regler gäller vid avtal via telefon?

2021-04-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har godkänt ett mkt dåligt avtal via telefon samtal med ett företag, försökte säga att jag ångrade mig då kostnader överstiger långt över min inkomst. Oseriöst och har ej fått bekräftelse vare sig på Mail eller posten.Går detta att få rättslig hjälp med. ?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning på distans blir lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig, även kallad distansavtalslagen. I din fråga framgår det inte vad för typ av varor/tjänster det gäller eller vem som kontaktat vem först, jag kommer därför förklara vad som generellt gäller vid telefonförsäljning.2 kap. 3 a § distansavtalslagen anger att om ett företag på eget initiativ kontaktar dig via telefon i syfte att ingå ett distansavtal så ska du i början av samtalet informeras om företagets identitet, syftet med samtalet och namnet på den person som är i kontakt med dig och hans/hennes relation till företaget. Om du går med på att ingå ett avtal så ska företaget bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för dig. Ett avtal ingås genom att du efter samtalet skriftligen accepterar företagets anbud. Ett avtal som inte har ingåtts på detta sätt är ogiltigt och du är då inte skyldig att betala för några varor eller tjänster. Du ska informeras om detta i företagets bekräftelse av anbudet.Avtalet är alltså enligt distansavtalslagen inte giltigt om företaget på eget initiativ kontaktat dig och därefter inte bekräftat sitt anbud genom en handling eller annan läsbar/varaktig form, t.ex. på mail eller post, vilket i sin tur inneburit att du inte fått möjlighet att skriftligen acceptera anbudet.ÅngerrättOm ovan förutsättningar är uppfyllda så är avtalet ogiltigt, men skulle avtalet anses giltigt så har du rätt att ångra dig. Enligt 2 kap. 12 § distansavtalslagen har du en ångerrätt som gäller 14 dagar, det finns dock undantag till ångerrätten som finns upplistade i 2 kap. 11 § distansavtalslagen. Företaget ska ha informerat dig om och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, har du inte blivit informerad finns det möjlighet att ångra köpet senare än 14 dagar. Informationen ska innehålla uppgifter om tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten samt hur du ska göra för att ångra köpet. Du kan läsa mer om vad som gäller vid telefonförsäljning på Hallå konsuments hemsida här.Boka tid med en juristHos oss på Lawline finns det möjlighet att boka tid med en av våra verksamma jurister, du kan läsa mer om hur det går till och boka din tid här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga så har du fått en bekräftelse på köpet av bilen eftersom du skriver att du ”köpte bilen”. För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av avtalslagen. Avtalet

2021-02-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Köpte precis en bil på en bilförsäljningssida.En tryckfelsnisse har varit framme så jag köpte bilen betydligt billigare än vad den är värd. Vad har jag för rättigheter då och kan bilfirman häva köpet?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag tolkar din fråga så har du fått en bekräftelse på köpet av bilen eftersom du skriver att du "köpte bilen". För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av avtalslagen. Avtalet är bindandePrincipen om pacta sunt servanda gäller, dvs. avtal ska hållas. Därmed är både du som köpare och även säljaren bundna till det som ni har avtalat om (avtalslagen 1 §)När du får bekräftelsen på köpet så ska det anses att både köpare och säljare är överens om avtalsvillkoren, inklusive priset. Det har därmed ingen betydelse att säljaren i efterhand möjligtvis hävdar att den hade satt ett felaktigt pris när du köpte bilen. Om det visar sig att du inte har fått någon bekräftelse på köpet så är inte priset bindande för säljaren, eftersom du som köpare och säljaren egentligen inte har kommit överens om något än.Ifall du har fått en bekräftelse på köpet, som jag tolkar att du har fått, så har du därmed rätt att få bilen för det priset som du köpte den för och företaget som sålde bilen kan därmed inte häva köpet. Det finns dock ett undantag om det är uppenbart att priset är felaktigt.Om det var uppenbart att priset var felaktigtI och med att du skriver att det har varit en tryckfelsnisse framme som har inneburit att du har köpt bilen för betydligt billigare än vad den var värd, så rör det sig om en felskrivning angående priset. Företaget som sålde bilen kommer inte vara bunden av det lägre priset om det visar sig att priset på bilen var så lågt att du borde ha insett att det rörde sig om en felprissättning (avtalslagen 32 §). Köparen ska alltså vara i ond tro för att säljaren inte ska vara bunden till priset.Enligt konsumentverket så ska det alltså röra sig om uppenbara fel som gör att köparen insåg eller borde ha insett att det rörde sig om en felskrivning. Något som talar för att du insåg eller borde ha insett att det rörde sig om en felprissättning är att du skriver att du köpte bilen för "betydligt" billigare än vad den var värd. Situationen behöver dock inte vara sådan att du insåg eller borde ha insett felprissättningen, utan du kanske märkte i efterhand att du hade fått köpa den för betydligt billigare. Den avgörande tidpunkten för om du ska anses vara i god tro är när du fick orderbekräftelsen, och det har ingen betydelse att du efter fick reda på att du köpt bilen till ett underpris. Om det visar sig att du insåg eller borde ha insett felprissättningen så har säljaren rätt att häva köpet, du blir iså fall inte heller bunden av ett nytt avtal och det högre priset. Ifall du och företaget inte kommer överens om att det rörde sig om en uppenbar felprissättning så kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som kan pröva din tvist, se här.Du kan även vända dig till våra jurister på Lawline juristbyrå för att få hjälp om det uppstår en tvist om uppenbarheten i felprissättningen. Du kan boka tid direkt här. SammanfattningDu har rätt att få bilen till det priset som du köpte den för om du har fått en bekräftelse på köpet. Säljaren har då ingen rätt att häva köpet, eftersom avtalet är bindande för båda parter. Det krävs dock att det inte rörde sig om en uppenbar felprissättning för att priset ska vara bindande, för om du insåg eller borde insett att det var en felprissättning så kan säljaren häva köpet. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Har jag ångerrätt vid köp av prenumeration?

2021-02-03 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Jag gick med en dejtingsida (match.com). Jag sa upp min prenumeration dagen efter registreringen då den inte passade mina behov. Men, jag åker ändå på att betala för 3 månader, vilket är ca 1000 kr.Har man inte 14 dagars ångerrätt vid köp av tjänster på Internet?Tacksam för svar!
Noa Shasavar |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har rätt vad gäller 14 dagars ångerrätt. När du handlar på distans (t.ex. via internet) blir Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig, även kallad distansavtalslagen. Enligt 2 kap. 10 § har du en ångerrätt som innebär att du har rätt att frånträda avtalet genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som ångerfristen börjar löpa. Enligt 2 kap. 12 § börjar ångerfristen vid avtal om en tjänst löpa då avtalet ingås. I 2 kap. 11 § finns undantag till ångerrätten, men dessa är inte relevanta i ditt fall. Under "Administrera prenumeration och betalningar" på match.com står det skrivet att du har 14 dagar på dig att ångra eller ändra ditt köp. De skriver att du ska kontakta deras kundsupport om detta. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Kan ideell förening ångra ingånget avtal om telefoni?

2020-11-17 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Ett företag som säljer mobilabonnemang har gjort ett avtal per telefon med mig avseende våra mobiltelefoner. Jag kunde inte höra helt tydligt vad avtalet handlade om, men jag har tidigare blivit kontaktad av företaget, så jag uppfattade att det handlade om den frågan. Vi har abonnemang hos Telia, men enligt företaget blir våra abonnemang nu porterade till Telson, vilket avtalet innebär. Så fort jag via sms fick detta klart för mig ett par dagar senare, så har jag kontaktat dem och bett dem makulera ändringen som vi inte bett om och som vi inte vill ha. Jag har även kontaktat Telia. Vi är en ideell förening (Virserums Konsthall ideell förening). Kan jag åberopa ångerrätt i detta fall?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningLagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler (1 kap. 1 § distansavtalslagen). I lagen definieras konsument som en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (1 kap. 2 § fjärde stycket distansavtalslagen). Lagen innehåller bland annat en ångerrätt som ger konsumenten en rätt att frånträda avtalet genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom fjorton dagar (2 kap. 10 § distansavtalslagen).Om en näringsidkare på eget initiativ kontaktar en konsument per telefon i syfte att ingå ett distansavtal ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Ett avtal ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepterar näringsidkarens anbud. Ett avtal som inte ingåtts på detta sätt är ogiltigt och konsumenten är då inte skyldig att betala för några varor eller tjänster (2 kap. 3 a § distansavtalslagen).Distansavtalslagen tillämpas när företag tecknar avtal med en konsument. En ideell förening räknas däremot inte som en konsument utan är en juridisk person. Eftersom den ideella föreningen inte räknas som konsument uppfylls inte kriterierna för konsument i distansavtalslagen (jfr ovan en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet). Det finns därför inte någon lagstadgad ångerrätt för er. Inom telekombranschen finns uppföranderegler som ger enskilda firmor ångerrätt i vissa fall. De nuvarande reglerna trädde i kraft den 1 september 2018 och tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna ingår avtal med konsumenter eller enskilda firmor för tjänsterna TV, telefoni och bredband. Reglerna gäller inte vid försäljning av innehållstjänster. Såvitt jag kan finna är den operatör du hänvisar till inte medlem av Telekområdgivarna. Uppförandereglerna ger inte heller något skydd för ideella föreningar utan endast enskilda firmor (utöver konsumenter enligt lag).Sammanfattningsvis är varken distansavtalslagen eller Telekområdgivarnas uppföranderegler tillämpliga i ert fall. Om ni har ingått ett avtal och inte är att betrakta som konsument finns det inte heller någon ångerrätt. Ni kan försöka med att bestrida avtalet och anföra att ni inte förstod avtalet och att ni inte var överens om vad som påstås att avtalats. Det är telekomföretaget som påstår att ni ingått ett avtal och det företaget som har bevisbördan. Det kan dock vara, vilket inte är ovanligt, att samtalet spelats in. Beroende på vad som sagts i det kan det finnas tillräckliga bevis för att ni ingått ett avtal. I sådana fall är ni bundna av avtalet, om ni inte kan komma överens om annat med telekomföretaget.Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ångerrätt och hävningsrätt som konsument

2021-03-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Vi har beställt ett tv-paket från Viasat. Vi fick det inte installerat av dem före ångerrätten på två veckor tog slut. Nu stämmer inte paketet överens med vad de sa över telefon. De har samtalet inspelat men vet inte om de delar med sig av det. Har vi rätten på oss sida att säga upp det fast ångerrätten tagit slut och kan vi hänvisa till 22 § Konsumentköplagen att häva köpet annars? och måste de dela med sig av inspelat samtal?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga så vill du veta vad du som konsument har rätt att göra. Eftersom att det är en fråga mellan en konsumen, du, och en näringsidkare, Viasat, så blir konsumentköplagen, KKöpL, tillämplig.Fel på varanOm paketet inte stämmer överens med ert avtal i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning anses det vara fel på varan (16 § KKöpL). Om det inte framgår något i ert avtal så kan den även anses felaktig om exempelvis den inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren lämnat (16 § första stycket KKöpL).HävningSäga upp avtalet och hävning är det samma i lagens mening. Du har rätt att göra det om felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KKöpL). Innan man får häva brukar man däremot se till avhjälpande av felet, omleverans eller prisavdrag (28 § KKöpL). Säljaren har rätt att försöka avhjälpa fel innan du kan häva avtalet på grund av fel.Köp över telefon?Eftersom du pratar om Viasat och att säljaren sagt saker över telefon undrar jag om ni kan ha ingått avtalet över telefon? Om du har ingått ett avtal över telefon så blir lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämpbar.Lagen är till för att skydda konsumenter vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler (1 kap. 1 §). Har man ingått ett avtal via telefon så omfattas det av lagen (1 kap. 2 § fjärde stycket). Ångerfristen på två veckor börjar löpa den dag du fick varan i din besittning (2 kap. 12 §). Denna lag säger däremot i ditt fall inget annat än KKöpL som du kan använda gällande ångerrätten.SammanfattningSom konsument har du alltid en skydd enligt dessa lagar som näringsidkaren inte kan avtala bort. Har Viasat gjort fel så har du alltid rätt till koompensation, avhjälpning eller i slutändan rätt till att häva avtalet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Undantag från ångerrätten

2021-02-04 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Vi anmälde vår dotter Ingrid 4 år till gymnastik för vårterminen -21 men då hon fick ångest och var jätteledsen över att behöva gå ensam sa vi att vi ville avboka hennes plats.Det står på deras hemsida att man inte får tillbaka pengar om man är anmäld och betalat in avgift. Ingrid gick aldrig på första lektionen och vi betalade in dagen innan det började och samma dag som det började sade vi upp platsen för hon var så ledsen.Vi har anmält den 21/1, betalade in pengar 26/1, sade upp platsen 27/1.Jag undrar om det är möjligt att nyttja ångerfrist på 14 dagar? Förstår inte riktigt om detta faller på nyantagen om idrottsarrangemang på bestämd dag.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar om avtalet du ingått med gymnastikföreningen kan ångras med hjälp av ångerrätten. Vilken lag är tillämplig - Avtal som ingås över internet omfattas av Distansavtalslagen. Enligt lagen har en konsument rätt till 14 dagars ångerrätt, det kan läsas i 2 kap. 10 §. Det finns dock undantag från ångerrätten, dessa återfinns i 2 kap. 11 §.I ditt fall finns det ett tillämpligt undantag från ångerrätten som anges i 2 kap 11 § punkt 12. Där står det att "ångerrätt gäller inte avseende kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod".Enligt förarbeten till lagen, proposition 2013/14:15 s 90 anges det att " Ångerrätt inte gäller för avtal som avser någon annan liknande fritidsaktivitet. Ett exempel på en fritidsaktivitet kan vara att konsumenten utövar en sport". Vad innebär detta för dig - Detta innebär dessvärre att om avtalet i fråga, som du har ingått med gymnastikföreningen, inte har ångerrätt. Detta eftersom "avtal som avser annan liknande fritidsaktivitet" då menas med avtal om privat utövande av sport. Gymnastik är dessvärre att anse som en sport och därför är det inte vara möjligt att ångra medlemskapet enligt distansavtalslagen. Hoppas att de var svar på din fråga!

Jag utövade min ångerrätt men har inte fått tillbaka pengarna, vad ska jag göra?

2020-12-29 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej.I slutet av November så beställde jag en julklapp och efter några dagars väntetid så hade jag fortfarande inte fått något bekräftelsemail från företaget. Så jag kontaktar dem och frågar vad de beror på, då säger dem att det är pga. att varan som de REA:de ut inte fanns i lager och jag kommer inte hinna få den innan Jul. Jag valde då att avbryta ordern och bad om ett återköp, hon i telefonen bekräftade återköpet och sa "du bör ha pengarna på ditt konto inom några dagar". Det har nu gått 17 dagar sedan det samtalet och jag har fortfarande inte fått tillbaka någonting. Vad har jag för rättigheter i detta ärende?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När någon vägrar att betala en skuld till dig så finns det hjälp att få från statliga myndigheter. Börja med att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Hjälper inte detta så kan du begära att få betalningsskyldigheten fastställd i domstol. Vad du har rätt till enligt distansavtalslagenEnligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) har du rätt att få tillbaka köpeskillingen inom 14 dagar från att du utövar ångerrätten (2 kap. 14 § DAL). Företaget har en skuld till dig och eftersom det har gått mer än 14 dagar har alltså betalningstiden passerats. Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos KronofogdemyndighetenHar den sista betalningsdagen enligt avtalet passerat så kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning - Lbfh). Detta gör du på Kronofogdemyndighetens hemsida här. Där finns uppgifter om hur du ska gå tillväga för att skicka in din ansökan samt en blankett som anger vilka uppgifter som du måste lämna i din ansökan. Förfarandet kostar 300 kr men du kan även begära ersättning för detta i din ansökan. Då ska det beloppet läggas till det totala yrkade beloppet. Du kan få det prövat i domstolOm företaget bestrider din ansökan hos Kronofogdemyndigheten, menar att de inte är skyldiga dig pengar, så kan du begära att målet överlämnas till domstol för prövning (33 § Lbfh). Förhoppningsvis kommer det att räcka med att blanda in Kronofogdemyndigheten. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Konsumentens ångerrätt vid distansavtal

2020-10-21 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, Jag har beställt en vara och när jag fick varan så var varan sönder och gick inte att använda så vill returnera varan. De säger att man ska be dom på mail om retursedel men när jag mailar dom så utpressar dom mig om jag inte ger dom en bättre recension på google så skickar dom inte retursedel, undrar om det verkligen är okej att göra så här
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du som konsument ska ha beställt samt köpt en vara av en näringsidkare, på vad jag gissar nätet. En vara som du vill returnera eftersom varan var sönder när du mottog den vilket har lett till att den bedöms som oanvändbar. För att kunna besvara din fråga kommer distansavtalslagen (nedan förkortad DAL) därför användas. Detta eftersom jag tolkar det som att du ingått ett avtal utan att fysiskt träffa säljaren mot bakgrund av att du nämner att du ska ha "beställt" en vara.Ångerrätt vid distansavtalKonsumentens ångerrättVid distansavtal har konsumenten en ångerrätt och därigenom rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar (2 kap. 10 § stycke 1 DAL). Näringsidkaren är därför skyldig att lämna 14 dagars ångerrätt. Det innebär alltså att den villkorade begäran näringsidkaren i ditt fall framställer inte är okej, eftersom du som konsument allltid har rätt till 14 dagars ångerrätt.Ångerrätten tas i anspråk genom att konsumenten till näringsidkaren lämnar eller sänder ett meddelande om detta till denne inom 14 dagar från den dag då konsumenten fick varan i sin besittning (2 kap. 12 § stycke 1 DAL). Det finns inga krav på hur du ska ångra dig, men ur bevissynpunkt föredras det att du gör det skriftligen eftersom det viktiga är att du kan visa att du ångrat dig inom rätt tid. Du säger att du ska ha mailat säljaren. Så länge du gjorde det inom 14 dagar från det att du fick varan i din besittning så har du fortfarande rätt att använda dig av din ångerrätt.Om konsumenten vill använda sig av sin ångerrätt ska den utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller skicka tillbaka varan till näringsidkaren (2 kap. 13 § stycke 1 DAL). Ur bevissynpunkt är det återigen viktigt att du ska kunna bevisa för näringsidkaren att du skickat tillbaka varan. Se därför till att få ett kvitto på försändelsen och spara detta.Näringsidkaren ska från sin sida betala tillbaka vad konsumenten har betalat till näringsidkaren. Återbetalningen ska göras utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens meddelande om att frånträda avtalet (2 kap. 14 § stycke 1 DAL).Undantag från ångerrättenDet finns däremot vissa undantag från ångerrätten, dvs fall då ångerrätten inte gäller. Ett av många exempel är en vara som har tillverkats specifikt enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel (2 kap. 11 § punkt 3 DAL). Det ska här vara fråga om varor som näringsidkaren i normalfallet inte har i sitt sortiment. Eftersom du inte nämner att varan du beställt ska ha specialbeställts utefter dina personliga anvisningar så kommer jag vidare utgå ifrån att så inte är fallet och att du därför fortsatt har en ångerrätt.Avvikande avtalsvillkor till konsumentens nackdelDet som vidare bör framhållas är att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i distansavtalslagen är till nackdel för konsumenten (i detta fallet du), inte ska vara gällande om inte annat anges i lagen (1 kap. 4 § DAL). Det innebär att om näringsidkaren i ditt fall ska ha angett villkor som är till din nackdel genom att förhindra dig från att ångra ditt köp, så ska detta villkor inte gälla. Det innebär alltså att näringsidkarens utpressning inte är okej eftersom detta är ett slags villkor som är till din nackdel som konsument.Information som ska ges till konsumenten innan ett avtal ingåsInnan ett avtal ingås ska näringsidkaren informera dig som konsument om det finns ångerrätt och hur lång ångerfristen är. Till detta ska information lämnas om hur du går tillväga för att ångra dig samt att det finns ett standardformulär du kan använda när du ångrar dig och var du kan hitta det (2 kap. 2 § stycke 1 punkt 9 DAL). Ovanstående information ska ges klart och begripligt (2 kap. 3 § stycke 1 DAL).Viktigt att dock poängtera är att ångerfristen aldrig börjar löpa förrän konsumenten har fått information om ångerrätten, vilket innebär att näringsidkaren är skyldig att ge konsumenten information om ångerrätten innan avtalet ingås. I annat fall förlängs ångerfristen (2 kap. 12 § stycke 4 DAL). Det innebär för din del att har säljaren inte lämnat information på ett klart och begripligt sätt för dig kring ångerrätten så kan ångerfristen till och med komma att förlängas.Sammanfattning och råd på hur du kan gå vidare med ditt ärendeSammanfattningsvis kan framhållas att du som konsument vid ett distansköp har 14 dagars ångerrätt. Från dagen du fick varan i din besittning och 14 dagar framåt kan du nyttja din ångerrätt genom att meddela säljaren om att du vill ångra dig. Detta ska förslagsvis göras skriftligen ur bevissynpunkt. Jag tolkar det som att du ska ha mailat till säljaren inom denna tidsfrist varför du har rätt att nyttja din ångerrätt.Ångerrätt är en skyldighet som en näringsidkare via distansavtal har att erbjuda. Avtalsvillkor som skulle vara till din nackdel som konsument är inte gällande om inte annat anges i denna lag. Det innebär följaktligen att utpressningen kan ses som ett sådant villkor, vilket är till din nackdel eftersom du hindras från att nyttja din ångerrätt. Villkoret är därför utan verkan och är inte tillåtet.Ångerfristen kan till och med komma att förlängas om säljaren inte informerat dig om ångerrätten på ett tillräckligt tydligt och begripligt sätt innan avtalet ingicks. Detta är däremot något jag saknar tillräcklig information om i ditt fall för att kunna avgöra i detta svar.Om du och säljaren inte på egen hand kan komma överens kan du gå vidare med att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Jag skulle däremot råda dig att på egen hand försöka lösa problematiken med säljaren. Förslagsvis genom att uppvisa detta svaret alternativt utgå ifrån informationen jag gett dig och skriva ihop ett eget meddelande till dem om att deras agerande inte är okej.Skulle du vilja gå vidare med en anmälan till ARN kan du läsa mer på deras hemsida genom att klicka här.Jag hoppas jag gav svar på din fråga och får önska dig lycka till med ditt ärende. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen. Skulle du behöva mer juridisk hjälp kan du kontakta någon av våra jurister. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.Vänligen,