Ett nytt avtal gäller istället för ett gammalt

2018-05-23 i Avtal
FRÅGA |Hejsan Lawline, En enkel fråga angående avtal bara.Om man skriver ett avtal, säg att man ska sälja en bil. Så kommer man dag ett överens om pris x. Några dagar senare ändrar säljaren sig om priset och kommer överens om pris y istället och avtalar om detta. Bägge avtalen är skriftliga och signerade av både säljaren och köparen. Vid ett senare tillfälle börjar köparen säga att man kommit överens om pris x och vägrar betala pris yså det blir rättstvist om detta. Vilket av avtalen gäller? Tack!
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaTillämplig lagFör att besvara din fråga kikar vi närmare på avtalslagen ( AvtL).Ett nytt avtal gäller istället för ett tidigare ingånget avtalDet finns, åtminstone inte vad jag vet, någon regel som säger att ett nytt avtal gäller istället för ett tidigare ingånget avtal.Däremot är det en allmänt vedertagen princip att så antas vara fallet, i de flesta fall.I juridiken finns det undantag och undantag till undantagen. Det är därför sällan som något är hugget i sten, särskilt när det inte finns någon regel som säger att så är fallet.Den regeln jag anser att man får falla tillbaka på är avtalslagens generalklausul, som gäller i en hel rad olika lagar. Där sägs det att ett avtal kan jämkas, dvs. justeras till att gälla i mindre omfattning än tidigare eller lämnas utan avseende, dvs. att man helt enkelt bortser från avtalet i sin helhet (36 § första stycket AvtL).Kan säljaren eller köparen bevisa att det senare tillkomna avtalet är ingånget senare och i övrigt avser samma uppgifter som det tidigare, anser jag att rätten, som utgångspunkt, bör bortse helt och hållet från det tidigare ingångna avtalet.Det borde inte vara alltför svårt att bevisa, eftersom det är skriftligt och datum allt som oftast noteras på avtalet.Viktigt att tänka påGeneralklausulen i 36 § AvtL blir bara aktuell om säljaren eller köparen går till domstol, eftersom det bara är rätten som kan jämka eller lämna ett avtal utan avseende.Utanför domstol bör avtalsparterna kunna utgå ifrån att det är det sist ingångna avtalet som är gällande.Tar det tidigare avtalet däremot upp saker, som inte reglerats i det senare avtalet, kan det tidigare ingångna avtalet fortfarande vara giltigt i dessa delar.I ditt fall verkar detta knappast ställa till några problem, eftersom det bara är priset som justerats, vilket godkänts av köparen.Sedan bör man även beakta maktskillnaden mellan en säljare och köpare. Är det två privatpersoner uppstår knappast någon maktskillnad i normalfallet, men rör frågan istället en företagssäljare kommer vi in på snårigare terräng.Det finns nämligen en regel där rätten ska ta särskild hänsyn till behovet av skydd, som köparen i en underlägsen ställning kan tänkas ha (36 § andra stycket AvtL).Anser exempelvis rätten att det nya priset är oskäligt högt, kan det vara så att de låter priset i det tidigare avtalet gälla, men det får anses höra till undantagsfallen. Det är däremot svårt att ge dig ett mer konkret svar, eftersom jag hade behövt två konkreta avtal att utgå ifrån för att göra en riktig bedömning.Det blir ännu krångligare om köparen väljer att invända med att han eller hon exempelvis blivit tvingad att skriva under det nya avtalet med ett högre pris, vilket i sådana fall gör det nya avtalet ogiltigt (28 § AvtL).Som du säkert förstår kan jag bara ge dig rent hypotetiska svar, när jag inte har tillgång till en konkret situation med riktiga avtal.Vill du läsa mer om ogiltighetsgrunder vid avtals ingående kan du kika på 28-35 §§ AvtL.Säljaren, som du är inne på, kan givetvis också göra någon av dessa grunder gällande.SammanfattningUtanför domstol bör avtalsparterna kunna utgå ifrån att det senare ingångna avtalet är giltigt.I en domstol kan ett avtal justeras till att gälla i mindre omfattning eller helt bortses från. Jag anser att rätten bör bortse från det tidigare ingångna avtalet, om de båda avser samma uppgifter i övrigt, bortsett från priset.Det finns ogiltighetsgrunder som i huvudsak gäller vid avtals ingående. För att det senare avtalet ska anses giltigt förutsätts därför också att inga ogiltighetsgrunder är aktuella.För att ge dig ett mer konkret svar hade jag behövt tillgång till mer information.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga och ber om ursäkt om svaret blev längre än vad du hade tänkt dig. I verkligheten är dock juridiken sällan simpel…Ha en fin kväll!Med vänliga hälsningar

Måste jag slutföra köpet?

2018-05-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Om jag svarat på en blocketannons och stämt tid för att träffas och köpa en vara men nu ångrat mig, måste jag fortfarande slutföra köpet som jag sagt eller kan jag fortfarande dra mig ur?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om slutande av avtal regleras i avtalslagen (AvtL).I svensk rätt gäller löftesprincipen, innebärande att ett anbud om slutande av avtal är bindande för avgivaren. Huvudregeln är alltså att när någon lämnar ett anbud som sedan accepteras, så har ett avtal uppstått. Med hänsyn till vad du och säljaren kommit överens om kan ett bindande avtal ha ingåtts. Om du vill återkalla din accept måste återkallelsen ha nått säljaren innan denne tagit del av accepten. Av din fråga verkar du och säljaren dock redan ha kommit överens om köpet.Om du måste slutföra köpet beror på hur kommunikationen mellan dig och säljaren har sett ut. Om du förbehållit dig fri att ångra dig eller på liknande sätt uttryckt att du osäker på om du vill köpa varan, bör du vara fri att ta tillbaka till köperbjudandet (9 § AvtL). Läs mer om avtals ingående här och här. Läs om köp mellan privatpersoner här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Samband mellan svensk rätt och internationell rätt

2018-05-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur sambandet mellan internationell rätt och svensk rätt är?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns många samband med mellan svensk rätt och internationell rätt. Det kan på enklast sätt delas upp i två områden:Internationell privaträttEnkelt förklarat handlar det om privata aktörer (företag eller privatpersoner) som på något sätt hamnar i en tvist med varandra. Det viktiga för att det ska ses som internationell rätt är att parterna är från olika länder. Exempelvis kan det handla om en arvstvist där en person har dött i Sverige och har släktingar/arvingar i både Sverige och ett annat land. Tvisten får då en internationell koppling men sköts i regel enligt svensk rätt.FolkrättDetta handlar istället om internationell rätt där det är stater som är aktörerna. T.ex. kan den svenska regeringen skriva på olika internationella konventioner (tänk t.ex. en FN-konvention). Konventionerna kan sedan på olika sätt föras in i svensk rätt. Exempelvis har den så kallade Europakonventionen om mänskliga rättigheter gjorts till svensk rätt genom en speciell lag.Som du märker finns det många samband och svaret på din fråga blir därför väldigt allmänt hållet.Jag hoppas ändå att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Hur får jag tillbaka det jag gett i gåva?

2018-05-22 i Gåva
FRÅGA |Hej!Jag är en mycket ledsen tjej som skriver med anledning av några gåvor jag givit bort.Såhär är det, för några år sedan målade jag några tavlor som jag gav bort till mitt ex. Dessa tavlor hänger nu i hans lägenhet.Problemet är att han under den senaste tiden behandlat mig väldigt illa (vi är som sagt inte tillsammans längre då han är mitt ex). Jag frågade om jag kunde få tillbaka tavlorna då jag känner att det är fel att han ska ha dem. T.ex. för att sälja eller något liknande.Hur ska jag gå tillväga? Finns det ingenting som gör så att jag kan få tillbaka dem. Jag är så upprörd över min situation. Det är för mig inga vanliga gåvor då jag lagt ner så mycket tid på dem, och nu har jag fått stå ut med det ena och andra och känner bara att jag vill ha tillbaka dem :(
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har gett tavlorna i gåva så till ditt ex så är det nu han som äger dessa och du har inte rätt att ta tillbaka dem utan att han samtycker till det, så länge det inte finns ett gåvobrev med villkor för när gåvan ska återgå. Av din fråga tolkar jag det som att det inte finns något gåvobrev där det framgår att gåvorna ska återgå t ex om ert förhållande upphör. Jag kan därför inte se någon rättslig grund till att få gåorna att återgå. Jag tycker du ska fråga ditt ex om du skulle kunna få tillbaka tavlorna du målat och förklara för honom att det är viktigt för dig. Om han inte går med på det kan jag inte se något annat sätt du kan gå tillväga på.Vänligen,

Hur kan man hävda ett muntligt avtal?

2018-05-23 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Jag hade en vän som jag bröt vänskapen med igår för att han är skyldig mig mycket pengar.Han lovade att betala mig en gång i månaden men när det kom till kritan så hade han olika bort förklaringar för att slippa betala mig.Summan som han är skyldig mig ligger på 110625kr och då är det åtta års ränta inräknat i summan och utan ränta så är summan på 88500kr. Jag har två vittnen på att han har lovat mig att betala mig det han är skyldig mig.Är trött på att vänta på mina pengar så jag skulle vilja veta hur jag kan gå tillväga för att få mina pengar.Vi har en muntligt avtal som han inte håller.Jag har andra vänner som han också är skyldig pengar och det är på samma sätt där att han lovar att betala men håller det inte. Mina vänner och jag funderar på att gå ihop och kräva in pengarna på något sätt men vi vet inte hur vi ska gå till väga.Är tacksam för ett snabbt svar.Med vänliga hälsningar
Sara Hill |Hej och tack för din fråga!Muntligt avtalAvtal regleras i Avtalslagen, där finns inga krav på att avtal måste vara skriftligt (utom i undantagsfall). Ert avtal gäller en fordran (han lånar pengar av dig som han ska betala tillbaka) vilket går bra att avtala muntligt om.Avtalet är alltså giltigt i lagens mening (1-9 §§ avtalslagen). Med det följer att avtalet också ska hållas. Båda avtalsparter har då en skyldighet att faktiskt prestera det som ni åtagit er att prestera. Genom att din vän inte gjort det, föreligger ett avtalsbrott.BetalningsföreläggandeVad du kan göra nu är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Eftersom ni avtalat om att din vän skulle betala tillbaka en gång i månaden och det nu passerat 8 år anses skulden förfallen till betalning. Vad som kommer hända då är att kronofogden skickar ett brev till din vän, som i princip säger att han ska betala sin skuld till dig. Om han bestrider kravet, är nästa steg att väcka talan i domstol. Det brukar oftast räcka med att personen får ett betalningsföreläggande från Kronofogden då rättsprocesser är både dyra och tidskrävande. Ansökan om betalningsföreläggande hittar du här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlDomstolsprocessMuntliga avtal är lika giltiga som skriftliga, men svårare att hävda vilket ibland kan leda till problem. Eftersom det är du som väcker talan och alltså startar eventuell domstolsprocess, har du också i första hand bevisbördan. Det innebär att du som påstår att din vän är skyldig dig pengar, också måste visa att det faktiskt är så.Med det du uppgett här ser jag dina chanser att nå framgång i en domstolsprocess som stora, så länge du kan bevisa avtalet (genom exempelvis pengatransaktion). Därför råder jag dig att se till att ha bra med bevisningen innan du väcker talan i domstol. Ansökan om stämning inför domstol hittar du här: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/Jag råder dig till följande åtgärder: Börja med att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.Vid eventuellt bestridande kan du peka på att nästa steg är att ta det till domstol, ni kan på så sätt undvika en dyr process om din vän väljer att betala.I sista hand kan du väcka talan i domstol. Lycka till och du är mer än välkommen att höra av dig igen vid ytterligare funderingar!

Gåvobrev för fastighet

2018-05-22 i Gåva
FRÅGA |Hej Lawline, Min mamma vill gärna skriva över hennes stuga på mig, som gåva. Det finns inga lån på den och jag är det enda barnet bortsett från mina halv syskon på min styvfars sida. Som jag förstår så är det helt skattefritt och att det enda man ska göra är att skriva ett gåvobrev där man betonar att det inte är arv samt ansöka lagfarts hos lantmäteriet. Utöver det så är jag svensk medborgare men jag är skriven i Danmark, jag har inte varit skriven i Sverige på de senaste 10 år. Kan det orsaka något juridiskt krångel i processen och är det någonting speciellt vi ska tänka på i vårt fall?Tack på förhandMvh L.
Stefan Blomqvist |Hej L!Om du och dina halvsyskon har gemensam mamma kan de yrka för att priset för stugan ska dras av från ditt arv när hon går bort, att värdet ska gå under det så kallade "förskott på arv". Ni kan alltså specificera i gåvobrevet att det inte ska vara ett förskott på ditt arv (om ni nu vill det). Annars har du helt rätt, ni behöver upprätta ett gåvobrev där ni specificerar att det rör sig om s.k "enskild egendom", vilket innebär att den fortsätter vara din om du skulle skilja dig från en framtida partner.Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!

Gäller en korrekt formulerad fullmakt överallt?

2018-05-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |HejOm jag skapar en Generalfullmakt eller en Framtidsfullmakt gäller den överallt?Jag vet att bankerna kan vara besvärliga bl.a och att dom vill att man använder deras egna fullmaktspapper. Men har dom rent juridiskt egentligen rätt att inte godta en Generalfullmakt/Framtidsfullmakt som är korrekt formulerad?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om fullmakt går att finna i avtalslagens 2 kap. Det står dock inte mycket om hur en "korrekt" formulerad fullmakt ska se ut. Detta beror nog på den avtalsfrihet som finns. T.ex. banker kan ställa olika krav beroende på vilken bank det är om hur en fullmakt ska se ut för att de ska godkänna den. Eftersom alla får välja själv (även banker) vem de vill ingå avtal med så kan de neka en fullmakt om den inte uppfyller deras krav. Då det kan se så olika ut beroende på vem fullmakten riktar sig till så föreslår jag att du kontaktar den bank där fullmakten kommer att användas för att se vilka krav just den banken ställer på fullmakten.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har en privatperson rätt att kräva kontoutdrag som villkor för att bevilja en annan privatperson ett lån?

2018-05-22 i Avtal
FRÅGA |Hej! Om man ska låna pengar av en privatperson, har denna person rätt att kräva ett kontoutdrag av min bank innan hen lånar ut till mig? Om inte, hur ska man förklara det för utlånaren? Finns det några regler och villkor man bör följa när man lånar privat?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller den typ av lån som du pratar om, det vill säga privatlån mellan privatpersoner, så gäller avtalsfriheten i stort sett fullt ut. Det finns alltså inga regler som tvingar en privatperson att bevilja en annan privatperson ett lån, det finns heller inga regler om vilka villkor som kan ställas upp för att lånet ska beviljas. Det finns alltså ingenting som hindrar att personen kräver kontoutdrag från din bank som ett villkor för att låna ut pengar till dig. När det gäller din andra fråga, alltså om det finns några regler eller villkor man bör följa när man lånar privat, så är det alltid lämpligt att upprätta ett skriftligt skuldebrev som bevismaterial för lånets existens. Det är också lämpligt att hålla sig inom rimlighetens gränser när det gäller räntor och liknande, med risk för att dessa annars kan bedömas vara oskäligt höga. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,