Kan man backa från ett muntligt avtal?

2020-03-30 i Avtal
FRÅGA |Om en kattuppfödare endast har muntligt avtal med en köpare, kan uppfödaren backa . Inget avtal skrivet.
Daniel Sandström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att avtal gäller även om de är muntliga. För att ett avtal ska gälla krävs anbud och accept. Har så skett är avtalet bindande enligt 1 § Avtalslagen. Detta innebär att uppfödaren inte ensidigt kan backa ur affären. Det kan däremot vara svårt att bevisa ett muntligt avtal i en eventuell tvist. Mitt råd till en säljare i denna situation skulle vara att tala med uppfödaren och påtala att avtalet är bindande, och att det innebär ett avtalsbrott att backa ur affären. Däremot så är det antagligen inte värt att ta ett sådant här fall till domstol eftersom det ekonomiska värdet av en eventuell ersättning inte motiverar den ekonomiska- och tidsmässiga kostnaden.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Kan man bli tvungen att lämna tillbaka en gåva?

2020-03-29 i Gåva
FRÅGA |Det blir en lång fråga då det är en invecklad situation. Försöker hålla mig kortfattad.Nyligen har mitt ex börjat kräva massa saker, som t ex hennes julklapp som aldrig fick fysiskt eftersom det var en elektronisk biljett till ett musik evenemang.Efter vi gjorde slut skulle jag inte få tillbaka mina grejer ifall jag inte skickade den biljetten till henne.Det finns egentligen massor med faktorer involverade i detta med liknande situationer innan vi bröt med varandra men vill kolla om det inte behövs mer info.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om ditt ex kan vägra att lämna ut dina ägodelar om du inte lämnar tillbaka en e-biljett du mottagit i julklapp. Jag utgår från att du antingen fått den på din mail eller som ett utskrivet brev. För att besvara din fråga kommer jag redogöra för vad som gäller för gåvor och om man kan bli tvungen att lämna tillbaka en gåva. Din fråga regleras i Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (gåvoL). När är en gåva giltig och kan man bli tvungen att lämna tillbaka en gåva?När en gåvogivare gett gåvan till gåvomottagaren är gåvan fullbordad. Innebörden av att en gåva har getts (eller mottagits) med bindande verkan är att den har traderats enligt traditionsprincipen (1 § GåvoL). Traditionsprincipen innebär att gåvan nu är i mottagarens besittning och att gåvomottagaren har full rådighet över gåvan. Utifrån ditt exempel innebär det att du mottagit gåvan genom att den inkommit till din email eller att du fått biljetten fysiskt i handen. Att ett rådighetsavskärande har skett innebär att ditt ex inte längre kan förfoga över biljetten, alltså att hon inte längre kan använda den. Den som givit en bindande gåvan kan inte som huvudregel kräva tillbaka denna. Vad innebär det att ditt ex inte vill lämna tillbaka din egendom? Detta förfarandet kan aktualisera brottet olovligt förfogande och kan rendera i böter eller fängelse i högst ett år (10 kap. 4 § BrB). Slutsats och vad du bör göra nu?Den som gett en gåva kan alltså inte återkräva denna. Det som kan problematiseras i ditt fall kan vara huruvida det skett ett tillräckligt rådighetsavskärande. Det är heller inte tillfredsställande att hålla gåvomottagarens egendom som gisslan för att driva igenom sitt grundlösa krav då man gör sig skyldig till brott och riskerar påföljd. Situationer som denna bör lämpligen lösas genom att man försöker komma överens. Om inte ditt ex lämnar tillbaka din egendom ska du vända dig till polisen och upprätta en anmälan. För att kunna göra en grundligare bedömning krävs mer information, om du är intresserad av att gå vidare med ditt ärende är du välkommen att kontakta någon av våra verksamma jurister här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Hur blir gåva mellan makar enskild egendom?

2020-03-29 i Gåva
FRÅGA |Jag fick en fastighet i gåva med villkoret att det skulle vara min enskilda egendom. Nu önskar jag ändå överlåta 50% av fastigheten på min fru.Jag har förstått att om jag gör det så skulle hon ändå bara få 25% av fastigheten om vi senare gick skilda vägar eftersom mina 50% fortsätter att vara enskild egendom och jag vid en skilsmässa skulle jag få halva hennes del.Hur ska jag på bästa sätt formulera mig i ett gåvåbrev för att vi faktskt ska ha rätt till 50% var även vid en bodelning.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att ge en gåva till sin maka eller make kan göras genom ett gåvobrevUnder förutsättning att gåvan, när du fick den, inte hade ett förbehåll om att den inte fick överlåtas vidare, kan du upprätta ett gåvobrev där du anger att 50 procent av fastigheten ska tillfalla din fru.Det stämmer bra det du skriver, att om du ger hälften av fastigheten till din fru, kommer den att utgöras av giftorättsgods, vilket innebär att hennes andel ska tas in i en eventuell framtida bodelning och delas lika mellan er båda. För att förhindra att det inträffar, så att din fru faktiskt får rätt till hennes halva av fastigheten, måste din din frus andel göras till hennes enskilda egendom.För att gåvan ska bli enskild egendom krävs ett äktenskapsförordOm man vill att mottagaren ska få egendomen som enskild egendom kan man vanligtvis skriva i gåvobrevet att mottagaren ska erhålla gåvan som enskild egendom.Däremot är så fallet att, om gåvogivaren och gåvomottagaren är makar, är det inte tillräckligt att det skrivs in i ett gåvobrev för att egendomen ska bli enskild egendom. Istället krävs att en sådan föreskrift tas in i ett äktenskapsförord (7 kap. 2 äktenskapsbalken).I äktenskapsförordet kan ni således föreskriva att 50 procent av fastigheten ska utgöra din enskilda egendom och 50 procent av fastigheten ska utgöra din frus enskilda egendom (7 kap. 3 § äktenskapsbalken).Kort om formkravJag vill också tillägga att, både i fråga om fastigheter som ges i gåva och äktenskapsförord, finns det vissa formkrav.Både gåvobrevet och äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, skrivas under av båda makar och registreras hos Skatteverket. Ni kan läsa mer om gåva mellan makar och äktenskapsförord på Skatteverkets hemsida.SammanfattningFör att du ska kunna ge en andel av fastigheten i gåva till din fru, utan att den tas in i en eventuell framtida bodelning, krävs att det både upprättas ett gåvobrev och ett äktenskapsförord, där det föreskrivs att fastigheten ska bli din frus enskilda egendom.Vill du ha hjälp med att upprätta dokumenten kan du kontakta Lawlines juristbyrå på 08-533 300 04 eller boka tid med en jurist på Lawlines hemsida.Ni kan även använda Lawlines onlinetjänst för Gåvobrev och Äktenskapsförord.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Brytande av bodelningsavtal ger rätt till hävning

2020-03-29 i Avtal
FRÅGA |jag ligger i skilsmässa som träder i kraft ca d 30/4-20. Vi har ett bodelningsavtal som säger;Att jag är Ensam betalningsanvarig för bolånet fr o m d 1/5-20 och jag står som ensam ägare 1/1 på lagfarten och att maken avsäger sig allt gällande huset och köpesumma vid en ev försäljning.Nu hotar han mig med att är han inte avskriven från bolånen, så kommer han tvinga mig till en försäljning. För enligt honom så gäller inte avtalet om han inte blir avskriven från bolånen. Jag har mitt företag i villan, så jag kan inte sälja.Avtalet är skrivet av en Advokatbyrå.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Avtalslagen (AvtL) och Samäganderättslagen (SamägL).Väsentligt avtalsbrott ger rätt till hävningMed tanke på att maken har avsagt sig rätten till huset om det är så att hela bolånet skrivs över på dig har han rätt i att avtalet inte gäller om du inte uppfyller din del av avtalet. Genom bodelningsavtalet är ni båda bundna att följa det som är skrivet, vilket innebär att du måste ta över hela bolånet från och med den första maj. Gör du inte det håller du inte din del av avtalet, vilket även är kallat för avtalsbrott. För att man ska ha rätt att häva avtalet krävs det att avtalsbrottet är att räkna som väsentligt. En riktlinje man kan använda sig av för att avgöra om avtalsbrottet är väsentligt eller inte är om avtalet hade ingåtts även om maken visste att du inte skulle ta över bolånen. Min bedömning är att denna del av avtalet var avgörande för att bodelningsavtalet skulle komma till stånd, vilket innebär att avtalsbrottet att inte ta över bolånet är väsentligt och ger maken rätt att häva avtalet. Detta innebär att han då inte längre är förpliktad att avsäga sig rätten till huset, 1 § AvtL. Rätt till tvångsförsäljningJag förutsätter att ni äger huset tillsammans genom så kallat samägande. Detta ger maken rätt att genomföra en tvångsförsäljning av huset om han vill det, 6 § SamägL. I vissa undantagsfall kan du som delägare dock få rätt till anstånd om det föreligger synnerliga skäl. Huruvida det skulle föreligga i detta fall är dock tveksamt. Avslutning och rådSammanfattningsvis som svar på din fråga är att om du bryter mot avtalet, genom att inte ta över bolånen så som är sagt, har maken rätt att häva avtalet och kan då begära att fastigheten läggs ut på offentlig auktion. Mitt råd till dig för att undvika detta är därmed att ta över bolånen så som ni har avtalat. Är det så att du behöver lite extra tid på dig för att göra detta kanske du möjligen kan tala med maken och be om det. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp i ärendet är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig ett stort lycka till!Vänligen

Är en kopia av ett kontrakt lika juridiskt bindande som ett original?

2020-03-30 i Avtal
FRÅGA |Är en kopia av ett kontrakt lika juridiskt bindande som ett original?
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga regleras främst i Avtalslagen (AvtL).Det spelar i huvudsak ingen roll vilket form ett avtal har, enligt svensk rätt är ett avtal bindande oavsett form, även muntliga avtal är juridiskt bindande. Det är således ingen skillnad juridiskt på om det är en kopia på ett kontrakt eller originalet.Däremot kan det ha en viss påverkan vid en eventuell tvist mellan parterna. För om ena parten förnekar att ett avtal finns och den andra parten hävdar motsatsen, så är det parten som hävdar att avtal existerar som har bevisbördan. I sådana fall är det en fördel ur bevissynpunkt att ha originalkontraktet framför en kopia.SammanfattningEn kopia av ett kontrakt är lika juridiskt bindande som originalet. Dock kan det vid en eventuell tvist vara fördel att inneha originalet ur bevissynpunkt.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Acceptfrist

2020-03-29 i Anbud och accept
FRÅGA |För en månad sedan fick jag ett mycket attraktivt erbjudande från en bokklubb. I brevet stod det att jag skulle svara inom 10 dagar. Jag fick brevet den 10 mars och skickade in mitt svar den 17 mars att jag ville ta del av erbjudandet. Efter ett par dagar får jag ett svar från bokklubben att mitt brev inkommit för sent och att jag inte får ta del av erbjudandet. Erbjudandet var i och för sig daterat 5 mars i brevhuvudet. Vilket datum är det som gäller?
Amanda Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör avtals ingående regleras i avtalslagen (AvtL). Ett avtal utgörs av ett anbud och en accept. I ditt fall är det tydligt att ett anbud föreligger, frågan är huruvida du accepterat anbudet i rätt tid. I svensk rätt är anbud och accept bindande för den som angett det, se 1 § AvtL. Detta innebär att så fort man givit ett anbud så är man skyldig att stå fast vid det, inom en viss tid. Att man har en viss tid på sig att svara på anbudet brukar kallas acceptfrist.Om den som ger anbudet har satt ut en viss tid för svaret, innebär det att svaret ska vara anbudsgivaren till handa inom den utsatta tiden, se 2 § 1 st AvtL. Om anbudet givits i brev börjar acceptfristen räknas från den dag brevet är dagtecknat, se 2 § 2 st AvtL. Om det i brevhuvudet stod 5 mars är det troligt att detta anses vara "start-datumet" för när dessa 10 dagar börjar löpa, vilket innebär att svaret ska vara bokklubben till handa senast den 15:e mars för att avtal ska uppkomma mellan er. Om brevet inte skulle anses vara dagtecknat 5 mars, skulle fristen börja löpa från den dag du tog del av erbjudandet, dvs. den 10 mars. Det bör dock observeras att accepten (svaret) måste vara mottagaren "till handa" innan acceptsfristen löpt ut. Att accepten kommit anbudsgivaren till handa innebär, i detta fall, att svaret ska ha kommit fram till anbudsgivaren så att denna kunnat ta del av svaret innan acceptfristen löpt ut. Att du skickar svaret innan den 10 mars spelar alltså ingen roll om detta inte kommit fram till anbudsgivaren, så att anbudsgivaren (bokklubben) kunnat ta del av svaret innan den 10 mars. En accept som kommit in försent till anbudsgivaren ska gälla som ett nytt anbud, se 4 § AvtL. I så fall är det du som är ny anbudsgivare och din motpart (bokklubben) kan välja om denne vill acceptera villkoren eller inte.Mvh

Kan min man ge mig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev?

2020-03-29 i Gåva
FRÅGA |Min man ägde lgh innan vi gifte oss. Inget är skrivet. Då äger jag väl halva lgh. Nu vill min man att jag ska äga hela själv. Kan han ge mig sin halva i ett gåvobrev. Om de går. Hur gör man. Mvh.
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att du undrar följande:- Kan din man ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev?- Hur ska ni gå tillväga för att din man ska kunna ge dig lägenheten i gåva? Jag utgår från att lägenheten är en bostadsrätt, eftersom du skriver att din man äger den. Om jag har förstått dig rätt så har ni inget äktenskapsförord.Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och bostadsrättslagen (BRL) i mitt svar.Din man kan ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrevDet korta svaret på din första fråga är ja - det är fullt möjligt för din man att ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev. Jag kommer nu att ge dig mer information om vad som gäller samt om hur ni ska gå tillväga för att fullborda gåvan.Din man äger fortfarande hela lägenheten självInledningsvis är det viktigt att ni vet hur äganderätten till lägenheten ser ut i nuläget. Din man är fortfarande ensam ägare till hela lägenheten, trots att ni är gifta och inte har något äktenskapsförord. Det beror på att ni betraktas som två åtskilda individer med individuella tillgångar och skulder (1 kap. 3 § ÄktB). När ni gifte er förändrades alltså inte er individuella äganderätt till egendom som ni ägde på var sitt håll innan äktenskapet. Däremot fick ni så kallad giftorätt i varandras egendom. Jag kommer nu att förklara vad giftorätten innebär.Du har giftorätt i hälften av lägenhetens värde vid en bodelningGiftorätten innebär att all er individuellt ägda egendom är giftorättsgods, i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Jag utgår från att lägenheten inte är enskild egendom eftersom det kräver att den aktivt har omvandlats till sådan, vilket du inte nämner något om (7 kap. 2 § ÄktB).Som giftorättsgods ska lägenheten ingå i en bodelning mellan er om ni skiljer er eller om någon av er avlider (10 kap. 1 § och 9 kap. 1 § första stycket samt 1 kap. 5 § ÄktB). Vid en bodelning delas giftorättsgodset lika efter att värdet av era skulder har dragits av (11 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att du vid en bodelning har giftorätt i hälften av lägenhetens värde, eftersom den är giftorättsgods. Så länge ni är gifta har du dock inte någon äganderätt till hälften av lägenheten - din man äger fortfarande hela lägenheten själv.Gåvobrevet måste uppfylla formkrav och bostadsrättsföreningen ska meddelasSom tidigare nämnt är det fullt möjligt för din man att ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev. Observera att det rör sig om äganderätten till hela lägenheten, inte enbart hälften.För att vara giltigt behöver gåvobrevet uppfylla följande formkrav, eftersom gåvan är en bostadsrätt (6 kap. 4 § första stycket och 6 kap. 5 § tredje stycket BRL):- Det ska vara skriftligt.- Det ska undertecknas av din man samt av dig.- Det ska innehålla uppgifter om lägenheten. För att gåvan ska bli fullbordad behöver ni också meddela bostadsrättsföreningen att din man har gett dig lägenheten i gåva. Det har bestämts i två rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1971 s. 66 och NJA 1993 s. 560).Dessutom behöver du bli accepterad som medlem i bostadsrättsföreningen (6 kap. 5 § första och andra stycket BRL).När detta är uppfyllt har gåvan blivit fullbordad. Då är du ägare till lägenheten.Ni kan skydda din äganderätt genom registrering hos SkatteverketNi kan skydda din äganderätt till lägenheten genom att registrera gåvobrevet hos Skatteverket. Då kan din mans eventuella långivare inte göra anspråk på lägenheten om han skulle bli skuldsatt (8 kap. 1 § första och andra stycket samt 16 kap. 2 § första stycket ÄktB). I dagsläget kostar det 275 kronor att registrera en gåva mellan makar (mars 2020). Ni kan läsa om hur ni registrerar gåvan på Skatteverkets hemsida.SammanfattningDin man kan ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev. Det rör sig om hela lägenheten eftersom han har ensam äganderätt till den.För att din man ska kunna ge dig lägenheten i gåva behöver ni tänka på tre saker:1. Gåvobrevet måste uppfylla lagens formkrav, som jag har beskrivit ovan.2. Ni behöver meddela bostadsrättsföreningen och den behöver i sin tur acceptera dig som medlem i föreningen.3. Ni kan registrera gåvobrevet hos Skatteverket för att skydda din äganderätt till lägenheten. Avslutningsvis vill jag tipsa dig om att Lawline har en avtalsrobot. Vid intresse kan ni ta hjälp av den för att upprätta gåvobrevet till ett fast pris. Du kan läsa mer på hemsidan för avtalsroboten.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Lycka till med lägenheten!Med vänliga hälsningar,

Jag har två skriftliga rättshandlingar och ett muntligt avtal – vilket gäller?

2020-03-29 i Avtal
FRÅGA |Hej vad gäller? Har ett gåvobrev och testamente på ett hus och lösöre skriftligt. Men har även påstått muntligt avtal om samma sak.vilket gäller
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterSåhär tolkar jag det som du har skrivit:- Du har fått en rättighet till ett hus och till lösöre.- Din rättighet till huset och lösöret finns dokumenterad i ett gåvobrev samt i ett testamente.- Din rättighet vilar även på ett muntligt avtal. Mot bakgrund av detta så undrar du om det är de skriftliga dokumenten eller det muntliga avtalet som bevisar din rättighet till huset och lösöret.Jag kommer att hänvisa till jordabalken (JB) och ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.Då jag hade behövt mer information för att kunna ge ett mer precist svar kan jag bara svara i generella ordalag på din fråga. Förhoppningsvis är svaret till din hjälp ändå.Du kan utgå från att gåvobrevet och testamentet bevisar din rättighetDet muntliga avtalet som du har ingått är precis lika giltigt som en skriftlig rättshandling. Det är dock mycket lättare att bevisa att en rättighet existerar om den finns nedskriven.Därför kan du utgå från att det är gåvobrevet och testamentet som bevisar din rättighet, eftersom de dokumenterar rättigheten i skrift. En förutsättning för deras värde som bevis är dock att de är giltiga som rättshandlingar. Med detta menar jag att de kan behöva uppfylla vissa formkrav för att vara giltiga.Formkrav för gåvobrevet om gåvan är en fastighetGåvobrevet behöver uppfylla formkrav om det rör rättigheten till huset som du nämner, och den rätten i sin tur berör hela fastigheten som huset står på. Formkraven innebär följande:- Gåvobrevet ska vara skriftligt.- Fastighetens beteckning ska anges.- Det ska innehålla en överlåtelseförklaring av givaren, det vill säga en formulering som gör att det framgår att fastigheten ges bort i gåva.- Givaren och gåvotagaren, alltså du, ska ha skrivit under handlingen. Gåvobrevet är ogiltigt om de här villkoren inte är uppfyllda (4 kap. 29 § och 4 kap. 1 § första stycket JB).Observera att formkraven inte gäller om gåvan bara rör huset och det står på mark som ägs av någon annan.Formkrav för testamentetNär det kommer till testamentet behöver det uppfylla lagens formkrav för att vara giltigt. Formkraven innebär följande (10 kap. 1 § ÄB):- Testamentet ska vara skriftligt.- Personen som upprättar testamentet ska ha skrivit under det.- Två vittnen ska samtidigt ha varit närvarande när personen skrev under det eller när hen förklarade för dem att det är hens underskrift på testamentet.- De två vittnena ska ha också ha skrivit under det. Vittnena behöver ha varit över 15 år vid tidpunkten och ha saknat sådana psykiska besvär som gjorde att de inte förstod vad bevittnandet innebar. Vittnena får inte heller ha varit närstående till personen som upprättade testamentet eller till den eller de personer som testamentet riktar sig till. Den eller de personer som testamentet riktar sig till får slutligen inte heller ha varit vittnen (10 kap. 4 § första och andra stycket ÄB). Med andra ord får du inte ha bevittnat testamentet om det riktar sig till dig. Dina närstående får inte heller ha varit vittnen.SammanfattningDu kan räkna med att det är gåvobrevet och testamentet som bevisar din rättighet till huset och lösöret, eftersom de dokumenterar rättigheten i skrift. Det muntliga avtalet är lika giltigt som de skriftliga rättshandlingarna, men dess muntliga form gör det svårare att falla tillbaka på som bevis för rättigheten.Tänk på att gåvobrevet måste uppfylla vissa formkrav om det rör rättigheten till huset och gåvan i sin tur består av hela fastigheten som huset står på. Testamentet behöver också uppfylla lagens formkrav för att anses giltigt. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,