Får en minderårig stå som betalare på ett hotellrum?

2021-03-03 i Omyndiga
FRÅGA |Hejsan! Vad finns det för lagar kring om man kan stå på ett hotellrum som minderårig? Är det lagar emot det i Sverige eller är det upp till de enskilda hotellen som bestämmer vilken åldergräns de kräver för folk som vill bo på hotellet?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En person under arton år är omyndig och har därför begränsad rättshandlingsförmåga (9 kap. 1 § FB). Det innebär att en minderårig person inte får ingå avtal, och därför inte köpa hotellnätter. Om en omyndig person ingår ett avtal utan samtycke från sin förmyndare är avtalet ogiltigt (9 kap. 6 § FB). Skulle den omyndige vara över 16 år och ha ett arbete och därmed en inkomst så får den omyndige förfoga inkomsten, och får då köpa hotellnätter för den inkomsten (9 kap. 3 § FB). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Avsluta abonnemang ensidigt

2021-03-03 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Idag fick jag ett mail från Viaplay där det stod följande;Vi genomför nu ändringar i vårt utbud av abonnemang på Viaplay.Du har idag ett abonnemang på ett sportpaket till priset av 199 SEK per månad. Vi tar nu bort detta abonnemang ur vårt produktsortiment vilket innebär att din prenumeration kommer upphöra per automatik 30 dagar efter din sista betalning i juni 2021.Jag har ett avtal med dem där det står att jag ska få behålla priset tills JAG säger upp det.Det är inga kanalförändringar hos dem utan de kanaler som jag har kommer fortfarande finnas hos dem.Min fråga är: kan de göra så här? Jag har läst nånstans att båda måste isf vara överens och det är vi inte.
Oscar Rudén |hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta under vilka omständigheter Viasat ensidigt kan säga upp era abonnemang. Då jag inte har sett dessa avtal kan jag inte uttala mig om vad avtalet i fråga säger, exempelvis om de finns en rätt för Viasat att ensidigt säga upp avtalet eller om avtalet var tidsbegränsat i någon form. Jag kommer därför att redovisa generella omständigheter som medger rätt att häva avtal. Ogiltigförklara ett avtalEtt avtal kan ogiltigförklaras eller jämkas på flera olika grunder enligt avtalslagen. Närmast till hands i din svärfars fall ligger först och främst 31 §. Denna regel säger att om någon utnyttjar annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att ingå ett förmånligt avtal där motprestationerna står i uppenbart missförhållande till varandra, så är avtalet ogiltigt. Ett alternativ till denna regel finns i 33 §. Denna regel anger att ett avtal som inte kan ogiltigförklaras enligt 31 §, eller de övriga ogiltighetsreglerna, kan ogiltigförklaras om det strider mot tro och heder att åberopa avtalet. 33 §används förhållandevis sällan och ett vanligare alternativ till en ogiltighetsförklaring enligt 31 §är jämkning av avtal enligt 36 §.Ett avtal eller vissa avtalsvillkor kan jämkas enligt 36 §om avtalet respektive villkoret är oskäligt på grund av innehållet, omständigheter vid avtalets tillkomst, senare tillkomna omständigheter och omständigheter i övrigt.Vad innebär för dig - I och med att jag inte vet förutsättningar vid uppsägning av avtalet eller vad avtalet i fråga säger, kan jag dessvärre inte uttala mig om någon av ovan nämnda omständigheter har varit aktuella. Jag rekommenderar att du ser igenom de gamla avtalet om du har detta tillgänglig, annars anser jag att du bör höra av dig till Viasat angående detta.Hoppas de var svar på din fråga!

Skriva på med hand på penna

2021-03-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej.Jag undrar om jag som make får hjälpa min fru med hand på penna vid en underskrift som gäller henne. Hon kan inte själv skriva pga funktionsnedsättning ( ej talbar) och Förlamning.
Emma Nilsson |Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Man kan som en tillfällig lösning låta en person skriva på en underskrift med hjälp av att en person håller handen på pennan. Man skriver då vid sidan av underskriften "MHPP" eller "Med hand på penna". Detta visar alltså att personen som har skrivit under har varit närvarande och accepterat att någon annan har skrivit hans/hennes namn på det aktuella dokumentet/avtalet.Metoden utgör dock gammal praxis och accepteras inte idag av alla. Vissa banker t.ex. accepterar det inte. Beroende på vad det är ni ska skriva på kan det alltså vara bra att kolla upp att den, vars papper ni ska skriva på, accepterar metoden.I längden kan det vara bra att ansöka om en god man hos tingsrätten. Denna person kommer då utföra uppgifter åt din maka (11 kap 4 § Föräldrabalken).Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Fullbordad gåva och krav om att få tillbaka den

2021-02-28 i Gåva
FRÅGA |Hej, jag sitter i en jobbig sits med ett hotfullt ex som terroriserar mig via mejl då jag blockat honom på allt annat. Såhär ligger det till;Han köpte en tv till mig i julklapp som jag genast försökte få honom att lämna tillbaka alternativt låta mig få swisha för. Han vägrade båda alternativen och sa att jag skulle se det här som en gåva.Nu ca 3 månader senare kräver han att få tillbaka tvn alternativt pengarna. Han hotar med kronofogden och säger sig ha pratat med en jurist som är villig att ta detta till domstol.Hur stor är chansen för honom att vinna när det står ord mot ord? Jag har kvitto, kartong osv men har raderat alla sms när det tog slut.Har han rätt att kräva tillbaka en gåva?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta hur det fungerar med gåvor mellan personer som inte är gifta. När jag besvarar din fråga så kommer jag att använda mig av Gåvolagen, GåvoL.GåvorJag sa ovan att din fråga rör två personer som inte är gifta, detta är viktigt eftersom gåvor mellan makar funkar på ett lite annat sätt än mellan personer som bara är tillsammans. Om gåvan har fullbordats så är den din och personen som har gett dig gåvan har inte laglig rätt att få tillbaka den så länge du inte vill ge tillbaka den. Det framgår indirekt av lagen (1 § GåvoL). En utfästelse om att ge en gåva ger inte en person rätt att kräva den. Det innebär att om ditt ex hade lovat att ge dig en tv men inte gjort det så hade du inte haft rätt att kräva den. Har han däremot gett den till dig och besittningen, alltså innehavet, har övergått till dig så är gåvan fullbordad och den är din.BevisningAtt du har kvitto och kartong talar för att du har fått tv:n då de dels följer med köpet och kvittot är nödvändigt vid ev. reklamation eller för att hävda andra former av rättigheter som följer med köpet.Det är oturligt att du har raderat er skriftliga konversation och jag är osäker om det går att återskapa dem, men det kanske går. Som du säger blir det lite ord mot ord men om du har tv:n och han inte hävdar att du stulit den utan att det är en gåva han vill ha tillbaka så har han inte rätt till den.Är du däremot osäker, speciellt om han kontaktat en jurist, så föreslår jag att om han tar det vidare så gör du det samma. Ett förlag är att kontakta våra jurister på Lawlines hemsida som man kan boka en tid med för att utveckla detta och utreda vidare vad som hänt och vad han sagt och gör för att se vad du kan ge för svar.SammanfattningEn fullbordad gåva mellan personer som inte är gifta går inte att kräva tillbaka om personen som fått den inte vill ge tillbaka den. Man har inte laglig rätt till en gåva man gett till någon annan. Kontakta en jurist om ditt ex vill ta det vidare och han har anlitat en jurist då det kan vara skönt att någon vidare utreder situationen och kan förklara för dig vad hans jurist säger.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad krävs för att ett avtal som ingåtts via en smartphone ska bli bindande?

2021-03-03 i Avtal
FRÅGA |Hej,Vad krävs för att ett skriftligt samt muntligt avtal skall räknas som bindande och giltigt mellan både privatperson till privatperson och privatperson till företag när det ingås med hjälp av en Smartphone. Vilka elektroniska åtgärder krävs för att göra något man har kommit överens om via sms kontra muntligt på telefon bindande? Krävs det exempelvis att man identifierar sig med bank-id innan när man svarar på smset?, krävs det att telefonsamtalet spelas in om muntligt avtal ska gälla?Alltså: hur gör man något man kommer överens om över telefon, i antingen skrift eller muntligt bindande rent juridiskt? Tacksam för svar, tack på förhand!
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor som rör avtal hittas huvudsakligen i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).Utgångspunkten är att ett avtal blir bindande genom ett anbud och en accept som motsvarar varandra (1 § avtalslagen). Alltså att den ena parten anger ett anbud som den andra parten godtar. En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Generellt finns det inga formkrav för hur avtalet ska utformas. Ett muntligt avtal är som regel bindande. Nackdelen med muntliga avtal är att det kan bli svårt att bevisa att ett giltigt avtal föreligger om den ena parten inte uppfyller sina förpliktelser.För vissa avtal, så kallade formavtal, finns det särskilda krav som måste följas för att avtalet ska vara bindande. Det kan exempelvis vara att avtalet måste var skriftligt. När det gäller telefonförsäljning måste lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler följas, som bl.a. anger att konsumenten skriftligen måste acceptera anbudet för att avtalet ska vara bindande.Som huvudregel krävs alltså inga speciella elektroniska åtgärder för att ett avtal som ingåtts via en smartphone ska bli bindande. Det är bra om avtalet är utformat på ett så tydligt och utförligt vis som möjligt för att undvika att en tvist uppstår och att se till att ha någon form av bevisning för att avtalet har ingåtts. Om avtalet exempelvis ingås muntligen via telefon kan det vara en bra idé att spela in samtalet. Värt att nämna är att om ett företag ska spela en ett samtal måste detta göras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ett annat sätt att säkra bevisning är att efter samtalet skicka personen en skriftlig bekräftelse på det som har avtalats.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Säga upp avtal

2021-03-02 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag och flera andra nappade på en Viaplaykampanj för en massa år sedan där pitchen var att så länge du behåller ditt abonnemang kommer priset på 199:- vara oförändrat. Nu väljer viaplay att avsluta dessa abonnemang. Har de rätt att bryta ett avtal på detta sätt?
Oscar Rudén |hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta under vilka omständigheter Viasat kan säga upp era abonnemang. Då jag inte har sett dessa avtal kan jag inte uttala mig om vad avtalet i fråga säger, exempelvis om de finns en rätt för Viasat att ensidigt säga upp avtalet eller om avtalet var tidsbegränsat i någon form. Jag kommer därför att redovisa generella omständigheter som medger rätt att häva avtal. Ogiltigförklara ett avtalEtt avtal kan ogiltigförklaras eller jämkas på flera olika grunder enligt avtalslagen. Närmast till hands i din svärfars fall ligger först och främst 31 §. Denna regel säger att om någon utnyttjar annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att ingå ett förmånligt avtal där motprestationerna står i uppenbart missförhållande till varandra, så är avtalet ogiltigt. Ett alternativ till denna regel finns i 33 §. Denna regel anger att ett avtal som inte kan ogiltigförklaras enligt 31 §, eller de övriga ogiltighetsreglerna, kan ogiltigförklaras om det strider mot tro och heder att åberopa avtalet. 33 §används förhållandevis sällan och ett vanligare alternativ till en ogiltighetsförklaring enligt 31 §är jämkning av avtal enligt 36 §.Ett avtal eller vissa avtalsvillkor kan jämkas enligt 36 §om avtalet respektive villkoret är oskäligt på grund av innehållet, omständigheter vid avtalets tillkomst, senare tillkomna omständigheter och omständigheter i övrigt.Vad innebär för dig - I och med att jag inte vet förutsättningar vid uppsägning av avtalet eller vad avtalet i fråga säger, kan jag dessvärre inte uttala mig om någon av ovan nämnda omständigheter har varit aktuella. Hoppas de var svar på din fråga!

För lång bindningstid hos ett gym?

2021-03-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande uppsägning av avtal på en träningsanläggning. I januari 2019 skrev jag på ett avtal med en bindningstid på 24 månader som började gälla i mars 2019. Jag har inte tränat på anläggningen sen i april förra året och jag kommer inte börja träna där igen då jag är föräldraledig. Jag har tänkt att jag skulle vara tvungen att fortsätta betala tills bindningstiden går ut. Dock har jag nu fått höra att träningsanläggningar inte får ha bindningstider längre än 12 månader enligt Konsumentverket och en dom som kom 2018, är detta riktigt? När jag mailade företaget och frågade när jag kunde säga upp avtalet hävdar företaget att jag är bunden och måste fortsätta betala tills dess att bindningstiden går ut i mars 2022.Vad är det som gäller? Har jag laglig rätt att säga upp avtalet när det gått 12 månader, alltså innan bindningstiden gått ut? Eller har företaget laglig rätt att kräva att jag är bunden i 24 månader?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att kunna besvara din fråga ska vi kika i avtalslagen (AvtL).Som utgångspunkt gäller avtalsfrihet i Sverige. Det innebär att det står parterna fritt att bestämma viken uppsägningstid som ska gälla. Svensk avtalsrätt präglas därutöver av principen om att avtal ska hållas. Som utgångspunkt gäller därmed att man är bunden av villkoren som stadgas i avtalet. Det finns dock lagregler som gör det möjligt att jämka (dvs sätta ner) avtalsvillkor som är oskäliga (36 § AvtL). Man skulle därmed med stöd av denna paragraf kunna sätta ner bindningstiden. Precis som du säger finns det avgöranden som meddelat att en bindningstid på ett gym över 12 månader är oskäligt och därför har jämkats i de specifika fallen.Patent- och marknadsdomstolen har i mål PMT 5750-17 meddelat att ett gym inte får använda avtalsvillkor som innebär en bindningstid om mer än tolv månader. Det ska dock göras en helhetsbedömning med hänsyn till pris och övriga omständigheter för att avgöra om det rör sig om ett oskäligt villkor i just ditt fall.Det har också varit uppe ett liknande ärende i ARN (allmänna reklaimationsnämnden) 2018 där nämnden beslutade att en bindningstid om tre månader var oskäligt med hänvisning till 36 § AvtL. Nämnden beslutade att tolv månader var skäligt och hänvisade i sin bedömning också till målet ovan från patent- och marknadsdomstolen.Avslutning och rådDet finns alltså fall som har behandlat frågan om bindningstiden på ett gym är skäligt eller inte. Två avgöranden har meddelat att en bindningstid över 12 månader varit oskäliga. Det finns därmed skäl att anta att en rimlig bindningstid även i ditt fall skulle vara 12 månader. Bindningstiden kan därmed troligtvis jämkas.Jag skulle råda dig att återigen kontakta gymmet för att se om de är villiga att gå med på ditt krav. Om inte kan du göra en anmälan till ARN som kan behandla ditt ärende. Det kan dock ta lite tid att få sitt ärende handlagt hos ARN.Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Samäganderättsavtal

2021-02-28 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har köpt ett fritidshus. Vi står som ägare 50% var och gemensamt på lånet. Jag har betalat in 400000kr kontant och min sambo 0kr. Vad behöver vi skriva för avtal?Hälsningar Helena
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I ditt fall kan det vara lämpligt att skriva ett samäganderättsavtal enligt samäganderättslagen. Det råder stor avtalsfrihet på området så ni är praktiskt taget fria att komma överens hur ni önskar att reglera äganderätt, förvaltning eller vad som helst som berör fritidshuset.Om du önskar få hjälp med att skriva ett uttömande samäganderättsavtal hjälper vi dig gärna. Boka en tid via denna länken: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH