Skuldsanering - när försvinner anmärkning?

2021-09-14 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Jag har skuldsanering men betalat bara i 3 år och den är klar i januari 2022, alltså 3,5 månader kvar. Min fråga är kan man få anmärkningen bortplockad i förtid? Jag har betalt allt som skulle betalas.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså när uppgifterna om skuldsanering kommer tas bort och om detta kan ske tidigare med tanke på att du betalat klart i förtid.Skuldsanering En skuldsanering ansöker man om hos Kronofogden. Både företag och privatpersoner kan vara föremål för en skuldsanering, som innebär att man under en begränsad tid åtar sig att betala av sina skulder. En betalningsplan upprättas och man betalar därefter successivt av skulderna. Uppgifter om skuldsanering Enligt Kronofogden och Integritetsskyddsmyndigheten finns uppgifter om skuldsanering kvar i 5 år från den dag då Kronofogden beslutat om skuldsaneringen. Detta gäller även vid en kortare betalningsplan. Om skuldsaneringen skulle pågå i längre än 5 år gallras den ut när betalningsplanen löper ut - med andra ord den dag då skuldsaneringen är klar.Slutsats Uppgifter om skuldsanering finns alltid kvar i minst 5 år från den dag då beslut om skuldsanering fattats. Således spelar det tyvärr ingen roll att du betalat av dina skulder i förtid, eftersom anmärkningen ändå kommer finnas kvar i 5 år. Hade din betalningsplan stäckt sig över en längre tidsperiod än 5 år hade uppgifterna tagits bort när skuldsaneringen avslutats.Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Bostadsrätt vid skuldsanering

2021-02-19 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har bostadsrätt och har ansökt om skuldsanering. Först trodde jag att jag var tvungen att sälja bostadsrätten. Skaffade hyresrätt och försökte sälja bostadsrätten. Har bara fått bud som gör att värdet på bostadsrätten understiger 200 000. Fick panik och sa upp hyresrätten. Till saken hör att min bostadsrätt är väldigt dyr, 12000 i mån, men också att jag har sociala skäl till att bo kvar, eftersom jag har en sjukdom behöver jag lugn och stabilitet. Värdet på min bostadsrätt som budgivningen visat överensstämmer med värdet för liknande lägenheter som sålts i området. Har panik, vad är rätt?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fundering. Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du hur din bostadsrätt kommer hanteras vid och inverka på en eventuell skuldsanering. Jag kommer inledningsvis redogöra för hur skuldsanering i stora drag går till för att vi ska få en överblick över processen, varefter jag kommer utreda vad som gäller för bostadsrätten.SkuldsaneringsprocessenRelevant lagstiftning är skuldsaneringslagen. Du har alltså skickat in en ansökan om skuldsanering, där du har angett vilka skulder du har och till vilka borgenärer (12 § p 3-4) samt information om din ekonomiska situation (12 § p 2). I en ansökan kan man också ta med personliga förhållanden som kan ha betydelse för ärendet (12 § p 6). Dessa uppgifter kommer sedan utgöra ramen för en skuldsanering. Nu utreder Kronofogden möjligheterna till skuldsanering. Om sådan beviljas kommer Kronofogden skicka förslag till dina borgenärer och du får besked om hur mycket du ska betala varje månad i enlighet med en av Kronofogden upprättad betalningsplan (29 § p 2). Därefter betalar du enligt planen till Kronofogden varje månad (38 §). BostadsrättenI regel brukar man inte bli beviljad skuldsanering förrän man sålt sin bostadsrätt. Det kan alltså bli så att Kronofogden avslår din ansökan på den grunden. Det kan dock finnas sociala och/eller ekonomiska skäl för att du ska få behålla din bostadsrätt. I ett ställningstagande från Kronofogden står att "skuldsanering kan beviljas trots att den som ansökt bor i en egen fastighet eller bostadsrätt. Vid bedömningen ska hänsyn tas till ekonomiska och sociala skäl". Om bostadsrättens nettovärde skulle understiga 200 000 kr kommer den dock sannolikt inte utgöra ett hinder för skuldsanering. SammanfattningBaserat på informationen i din fråga verkar det som att marknadsvärdet för din bostadsrätt understiger 200 000 kr och således kommer den sannolikt inte utgöra ett hinder för att din ansökan om skuldsanering ska beviljas.Vidare skulle din sjukdom som föranleder speciella behov kunna tas i hänsyn i Kronofogdens bedömning. Jag rekommenderar att du inväntar beslut från Kronofogden innan du vidtar åtgärder med din bostadsrätt och önskar dig lycka till! Vänligen,

Hur länge finns uppgifter om skuldsanering kvar?

2021-08-24 i Skuldsanering
FRÅGA |Min skuldsanering varade i 4 år pga sjukdom. Blev klar med den i juli. När försvinner min prick då?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar när uppgifterna om skuldsaneringen kommer att försvinna. Om kreditupplysning I kreditupplysningsregister finns uppgifter om betalningsanmärkningar som hämtas från bland annat Skatteverket och Kronofogden. Registret är tänkt att utgöra underlag vid kreditgivning. Skuldsanering Enligt Kronofogden och Integritetsskyddsmyndigheten finns uppgifter om skuldsanering kvar i 5 år från den dag då Kronofogden beslutat om skuldsaneringen. Om skuldsaneringen skulle pågå i längre än 5 år gallras den ut när betalningsplanen löper ut - med andra ord den dag då skuldsaneringen är klar. Din skuldsanering har pågått i 4 år, vilket innebär att uppgifterna om denna kommer att försvinna ur registret inom ett år. Uppgifterna om skuldsaneringen kommer alltså att tas bort inom 5 år från att din skuldsanering inleddes. Betalningsanmärkning Uppgifter om betalningsanmärkningar finns kvar i 3 år från den dag då anmärkningen tillkom. SammanfattningUppgifter om skuldsanering finns kvar i 5 år från och med att skuldsaneringen inleddes och betalningsanmärkning finns kvar i 3 år. I ditt fall kommer uppgifterna om skuldsaneringen att tas bort inom ett år, eftersom den pågått i 4 år. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,