Vad kan jag göra för att få tillbaka pengar som jag lånat ut?

2018-07-16 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hejsan. För 1,5 år sedan bode jag med min sambo. Hon hade betalningsanmärkningar och va hos kronofogden. Hon bad mig ta lån o de gjorde jag i förde över 25000 till henne. Vi köpte en bil men jag fick stå på den för hon hade anmärkning. Nu drog hon för 8 månader sen. Betala 1000 kr på lånet av pengar till mig i månaden sen ville hon inte mer. För hon sa att de inte fans papper på att hon tagit ngt lån. Och samma med bilen. Och nu klarar ja inte betala allt själv. Finns de något jag kan göra ?
Alma Lövgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att få tillbaka pengar som man lånat ut till en privatperson kan ibland vara svårt, men det finns ändå någonting du kan göra, nämligen att ansöka om betalningsföreläggande och få hjälp från Kronofogden med att driva in skulden.För att du ska kunna få hjälp av Kronofogden krävs dock att två förutsättningar är uppfyllda.1. Skulden ska avse pengar.2. Sista datum för betalning ska har passerat, 2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning. Om du och ditt ex inte bestämde något datum för när hon ska ha betalat tillbaka pengarna till dig, så är det dock tyvärr inte möjligt för dig att ansöka om betalningsföreläggande, utan du får i sådana fall själv försöka få ditt ex att betala tillbaka lånet. Till exempel genom att skriva ett kravbrev, vilket du kan få hjälp med av våra jurister på Lawlines juristbyrå. Kontakta dem här. Vill du läsa mer om betalningsföreläggande och hur processen går till kan du göra det här.Om ditt ex inte vill betala trots att du beviljats ett betalningsföreläggande så kan du stämma henne i domstol. Då krävs dock att det finns tillräckligt mycket bevisning som talar för att hon är skyldig dig pengar. Av din fråga så utgår jag från att du inte har något skuldebrev, papper eller liknande som bevisning för att ditt ex har lånat pengar av dig. Skulle du gå till domstol med skulden så är mitt råd till dig är att du samlar på dig så mycket du kan som bevisar att du har lånat ut pengar till ditt ex. Exempelvis ett papper där ni skrivit att du lånat ut pengar, sms-konversationer mellan er där ni diskuterat lånet, kontoutdrag från när du överförde pengarna till henne, swish-överföringar eller liknande.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vart ska man vända sig för att få hjälp att driva in en skuld?

2018-07-16 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |För 16 månader sedan sålde jag kläder till en köpare för 11500:- Vi skrev avtal att hon den sista i månaden skulle betala 400:- Hon har sammanlagt betalat 800:- Jag har tagit skärmdumpar på vår konversation dessutom. Om jag går till kronofogden lär sannorlikheten att jag inte får några pengar alls. Hon har ju gjort sig skyldig till avtalsbrott som jag ser det. Hon har vid flertalet tillfällen gett mig datum på när hon säger att hon ska betala. Har rådfrågat polisen för 6 månader sedan och de tyckte jag skulle avvakta en tid innan jag ev skulle göra en polisanmälan. Vad är ert råd? Anlita en jurist, polisanmäla eller vända mig till kronofogden?Tack på förhand
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du kan gå tillväga för att få köparen att betala resten av pengarna.Det jag skulle rekommendera dig att göra är att ta hjälp av kronofogdemyndigheten. Regler om kronofogdemyndigheten finns i lag om betalningsföreläggande och handräckning. Köparen är skyldig dig pengar och kronofogdemyndigheten kan hjälpa dig att driva in skulden om vissa krav är uppfyllda.För att få hjälp av kronofogdemyndigheten ansöker du om betalningsföreläggande. De krav som måste vara uppfyllda för att ansöka om betalningsföreläggande är:1. att skulden ska avse pengar, och2. att sista datum för betalning har passeratOm du vill läsa mer om hur man ansöker och hur processen går till så finns information på kronofogdemyndighetens hemsida.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur skriver man ett skuldebrev?

2018-07-13 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Jag har en syster som nyligen har separerat från sin sambo. I starten av deres förhållande hade han stora skulder som min syster tog ett hopbakslån på. De skrev vid tillfället inget avtal men han har under de år de varit tillsammans betalat av lånet varje månad inkl räntor som tillkommit. Nu har dom gjort slut och det börjar bli dags att få någonting skriftlige på att han ska fortsätta betala varje månad, som muntligt är avtalat dom emellan. Tidligare sambo har nu stora skulder efter ett kraftigt eskalerende spelberoende och kan därför inte ta över lånet i sin helhet.Till info har de under perioden fått två barn som de har delad vårdnad över.Min fråga är därför om det finns något avtal/kontrakt som man kan används i en liknande situation för att säkra att min syster får en trygghet kring att hon får betalt som tidligare? Mener att det alltid är fördelaktigt med att få det skriftlige och signerat.Stort Tack på förhand.Mvh, Emelie Isosalo
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Du har helt rätt i att det alltid är klokt att ha överenskommelser skriftliga. Mitt råd är att din systers f.d. sambo utfärdar ett skuldebrev. Regler om skuldebrev och dess giltighet finns i skuldebrevslagen (SkbrL).Ett skuldebrev ska vara:1. Skriftligt.2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran).3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå).4. En utfästelse om ett penningbelopp.I skuldebrevet kan även skrivas in om hela beloppet ska betalas vid anfordran eller att en viss summa ska betalas t.ex. varje månad eller kvartal. Om man inte skriver in något förfallodatum är huvudregeln att hela beloppet ska betalas vid anfordran, dvs. när det begärs (5 § SkbrL). För att ha rätt att ta ut ränta (förutom ev. dröjsmålsränta) måste även det skrivas in i skuldebrevet. Din systers f.d. sambo ska skriva under skuldebrevet, även om det inte är något krav är det alltid bra om någon bevittnar underskriften.Att jag inledningsvis skriver att det är din systers f.d. sambo som ska utfärda skuldebrevet är just för att det ska vara ensidigt. Ett skuldebrev är hans sätt att erkänna att han har en skuld som ska betalas enligt avtal eller när det begärs. Att han ska utfärda det behöver dock inte betyda att han måste skriva det, så länge han förstår vad det är han skriver under. Med skuldebrevet i sin ägo är det en säkerhet för din syster, dels för att kräva betalt, dels för att begära verkställighet genom Kronofogdemyndigheten om han vägrar betala.Även om kravet för att skriva ett skuldebrev inte är speciellt högt ställt kan det alltid vara bra att konsultera en jurist. Speciellt som i din systers fall då det måste bli rätt med vilken ränta som ska gälla. Jag rekommenderar er att ni bokar en tid med någon av våra duktiga jurister. De kan hjälpa er med er förfrågan, antingen vid ett möte eller per telefon/e-post.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur driver jag in ett muntligt lån?

2018-07-12 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Under året 2013 ansökte jag om en banklån på 200 000 kronor och blev beviljad lånet. Pengarna har tagits ut kontant och lånades ut till en bekant som är medborgare i ett annat land. Pengarna skulle han använda för att driva sin verksamhet i utlandet. Efter 3 årstid ville jag få tillbaka mina pengar utan framgång. Han har kommit med bortförklaringar om att verksamheten har gått med förlust och inte har kunnat betala tillbaka. Sedan 2015 har personen flyttat till Sverige och driver egen verksamhet (Restaurang). Han har ingen roll i bolaget utan är anställd och har fått arbetstillstånd via den vägen. Jag har inga underlag som kan bevisa att han har mottagit pengar av mig. Jag vet att jag inte har mycket och gå på men undrar om det finns något som jag kan göra för att kunna få tillbaka mina pengar.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom att du och din bekant inte skrivit något papper handlar det om en muntlig fordran. Vid muntliga fordringar använder man sig av skuldebrevslagens (SkbrL) bestämmelser om enkla fordringar. Är något förfallodatum inte avtalat ska den som lånat pengar betala när långivaren begär det (5 § SkbrL). Detta brukar benämnas att man ska betala vid anfordran. Även om du lånat ut pengar till en bekant och ni inte skrivit några papper så finns det en giltig skuld. Muntliga löften och skulder är lika giltiga som skriftliga sådana. Problemet för dig är att det är mycket svårare att bevisa att skulden finns.Du kan ansöka om betalningsföreläggandeFör att få betalt för din skuld kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan om betalningsföreläggande får göras för att få låntagaren att betala en penningskuld som är förfallen till betalning om förlikning är tillåten i saken (2 §). Eftersom ni inte avtalat om något förfallodatum inträder det när du begär att få betalt. Att förlikning i saken är tillåten betyder att du och låntagaren kan avtala om t.ex. en mindre summa, avbetalningsplan eller liknande.Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten (9 §). I ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för det (10 §). Det betyder att du ska skriva vad du begär och varför du begär det. Du ska även ange skuldens belopp, förfallodagen och eventuell ränta du begär (11 §). På Kronofogdemyndighetens hemsida finns väl förklarat hur du fyller i en ansökan om ett betalningsföreläggande. Att ansöka kostar 300 kronor.Om låntagaren invänder kan tvisten prövas i domstolDet som händer när det utfärdas ett betalningsföreläggande är att Kronofogdemyndigheten skickar ett brev till låntagaren och följande kan hända:1. Låntagaren väljer att betala till dig. 2. Låntagaren invänder mot skulden genom att skriva till Kronofogdemyndigheten. Du får då avgöra själv om du vill att din ansökan i fortsättningen ska behandlas av domstol. Om du väljer att gå till domstol tillkommer en avgift till domstolen.3. Låntagaren hör inte av sig till Kronofogdemyndigheten. Då meddelas ett utslag att låntagaren är skyldig att betala det du begärt. Även i det fallet kan låntagaren invända och det kan krävas att domstol tar över ärendet.Om låntagaren redan betalar i första steget är problemet löst för dig och du har fått dina pengar. Om det meddelas ett utslag och låntagaren inte invänder kommer Kronofogdemyndigheten att börja med att driva in skulden, vilket kan ske genom t.ex. utmätning hos låntagaren.Mitt råd till dig är att du direkt vänder dig till den som lånat pengar av dig och begär betalt. Det är bra om du gör det skriftligen, genom t.ex. ett rekommenderat brev och att du tar kopior på allt du skickar. När du begärt betalt har skulden förfallit till betalning. Vill låntagaren inte betala kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och begära ett betalningsföreläggande. Om låntagaren invänder och ärendet avgörs i domstol så är det du som har bevisbördan för skulden. Bevisbördan innebär att det är du som måste visa att skulden finns, hur stor den är och att du krävt in den. Det går inte att vinna i domstol om du inte kan visa att du har rätt. Att ha rätt och få rätt är således inte samma sak.Jag hänvisar dig till att läsa noggrant på Kronofogdemyndighetens hemsida om hur ansökan går till. På samma sida finns det även blankett för att ansöka.Då det handlar om en hel del pengar du vill begära in kan det alltid vara bra att konsultera en jurist. Framförallt om ärendet kommer att avgöras i domstol. Vill du anlita en jurist för hjälp eller som tittar närmre på ärendet kan jag rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga jurister på Lawline.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vad gäller om någon är skyldig mig pengar?

2018-07-16 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, har en person som är skyldig mig pengar. Vad gäller och var ska jag vända mig?
Veronica Borg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Var ska du vända dig?Om en person är skyldig dig pengar rekommenderar jag att du vänder dig till kronofogdemyndigheten. Bestämmelser om detta regleras i lag om betalningsföreläggande och handräckning.Vad gäller?För att kronofogdemyndigheten ska kunna kräva in personens skuld måste två krav vara uppfyllda (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning):1. Det ska avse en penningfordran. Det betyder att skulden ska avse pengar.2. Fordringen ska vara förfallen till betalning. Detta innebär att sista betalningsdagen ska ha passerat.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver vidare vägledning är du välkommen att vända dig till någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr,klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr,klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 ochvälj knappval 1.Vänligen,

Flygbolag har betalat ut ersättning för försenat flyg till fel person. Vad ska jag göra?

2018-07-14 i Fordringar
FRÅGA |HejJag blev försenad på ett Lufthansa flyg och berättigat till 600 € i ersättningLufthansa bekräftade detta och satte in pengarna på ett konto, FEL konto inte mittJag vet detta för jag har ett Referensnummer på transaktionen och informationen om kontonummret, Inte mitt från bankenPersonen som fått mina pengar är medveten om att de inte är hennes (bekräftat i mail) MEN vägrar att föra över till mitt konto. Hon väntar också pengar från Lufthansa.Min uppfattning är att hon begår bebrägeri, hon vet att det är mina pengar men har dessa som gisslan tills hennes kommer. Det är inte acceptabeltJag vill polisanmäla detta , är detta väg framåtMVH
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar olika rättsliga frågor om så kallade misstagsbetalningar. Jag kommer nedan att redogöra för hur denna fråga skulle lösas enligt svensk rätt. Lufthansa är ett internationellt flygbolag och det innebär att det av villkoren kan framgå att tvister ska prövas av en domstol i ett visst land som inte är Sverige. Även om så är fallet bör du dock ha möjlighet att få tvisten prövad i svensk domstol.Ditt fall kan beskrivas juridiskt på så sätt att Lufthansa har en skuld till dig. Denna har de försökt att betala men de har av eget misstag betalat till fel person. Jag förstår det som att detta inte är ditt fel, utan att det är Lufthansa som helt enkelt råkat sätta in pengarna på fel bankkonto. Detta innebär att de fortfarande står i skuld till dig. De har helt enkelt fortfarande inte betalat av skulden. På juridiskt språkbruk kallas man att de inte har betalat med befriande verkan.Detta följer helt enkelt av att Lufthansa inte har betalat av skulden till dig. Eftersom du inte har ett anspråk på just de pengarna som kvinnan i fråga mottagit i stället för dig, finns det inget rättsligt du kan göra för att kräva pengarna från henne.Det du bör göra är således att kontakta Lufthansa och kräva att de utbetalar ersättningen till dig, med hänvisning till att de ännu inte gjort det.Om de vägrar kan du behöva stämma dem i domstol. Det borde dock verkligen inte behöva gå så långt, eftersom det är tydligt att du har rätt till ersättningen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Formulering av skuldebrev

2018-07-12 i Fordringar
FRÅGA |Fråga om skuldebrev:Hej,Jag har tänkt att låna ut en större summa pengar till min son som ska köpa lägenhet. Hur ska man formulera skuldebrevet. Jag har inte tänkt han ska behöva ha en månatlig amortering och inte heller behöva betala ränta utan han får betala igen i den takt han kan (om han kan).
Aksinja Rönnlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns två olika typer av skuldebrev som kan användas vid penninglån; dels enkla och dels löpande skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev formuleras så att gäldenären (låntagaren) ska betala skulden till en viss namngiven borgenär (långivare). Detta innebär att skuldebrevet inte är avsett att överlåtas till en ny borgenär, utan stanna hos den första borgenären. Ett enkelt skuldebrev kan utformas likt följande:"Jag A.A förpliktar mig att betala 100 000 kronor till B.B."Lund den 11 Maj 2018 _______________________XXEtt löpande skuldebrev är avsett att kunna överlåtas, där det finns två typer av löpande skuldebrev; dels orderskuldebrev och dels innehavarskuldebrev. Gällande orderskuldebrev ska överlåtelsen skrivas direkt på skuldebrevet. Denna typ av skuldebrev kan utformas likt följande: "Till B.B eller order betalar jag, A.A, 100 000 kronor". Ett innehavarskuldebrev är giltigt i innehavarens hand och formuleras likt följande: "Till innehavaren betalar jag, A.A, 100 000 kronor". Vilken typ av skuldebrev som används beror på olika faktorer. Löpande skuldebrev är i regel mer fördelaktigt för borgenären, och enkla skuldebrev mer fördelaktigt för gäldenären. Vill du som borgenär ha bättre möjlighet att omsätta skuldebrevet ska ett löpande skuldebrev användas. Av din fråga verkar det dock inte som att så är fallet då lånet till din son sker på givmilda villkor, varpå ett enkelt skuldebrev kan rekommenderas.Vad gäller amortering och ränta är detta helt valfritt. Om ni inte vill avtala om något sådant, är det enbart att utelämna det från skuldebrevet. I skuldebrevet rekommenderar jag att era namn, lånesumman samt datum noteras. Vidare bör båda parter signera skuldebrevet. Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vad händer om man får en gåva under pågående skuldsanering?

2018-07-11 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Jag har fått ett erbjudande av min syster att få ta över hennes bil, bilen är gammal och krockskadad men fungerar perfekt, jag ska inte betala något för bilen utan jag får den i 70-årspresent av henne.Kan jag ta emot den eller neka till att få den. Det skulle underlätta mycket för mig om jag fick ta över den.Jag har skuldsanering nu.Vänliga hälsningarChristina
Frida Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Enligt Skuldsaneringslagen 48 § så kan en borgenär ansöka om att skuldsaneringen ska upphöra om gäldenärens ekonomiska förhållanden ändras väsentligt. I det här fallet om bilen är av ringa värde kan det vara så att ägandet av den inte anses ändra dina ekonomiska förhållanden till den grad att det kan föranleda en omprövning av beslutet om skuldsanering.Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Mvh,