Kan min mor avstå arvet från min far till förmån för mig?

2021-05-18 i Arvsavstående
FRÅGA |Min far har gått bort och min mor vill avstå sitt arv efter honom (make) till mig som är deras enda barn(gemensamma), inga särkullebarn . Hon vill även avstå sin giftorätt och behålla sina egna tillgångar i form av bankkonto och aktier. Min fars tillgångar utgörs av bankkonton, aktier och fonder och en fastighet (deras gemensamma bostad). Mamma har flyttat till äldreboende efter min fars frånfälle. Det finns inget testamente eller äktenskapsförord. Hon står som bouppgivare i bouppteckningen och har där skrivit att hon avstår från arv efter maken; min far, men hur göra med giftorätten (halva fastigheten och bankkonton, fonder, aktier) så att det tillfaller mig redan nu enligt hennes önskan ?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).En bodelning ska görasDå den ena maken avlider ska en bodelning göras (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Det är bouppteckningen som är grunden till bodelningen.Den efterlevande maken har dock vid bodelningen rätt att begära att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB). Din mor kan alltså vid bodelningen begära att hon ska behålla sitt giftorättsgods, och din att din fars giftorättsgods ska fördelas som arv efter honom. Vid bodelningen ska en handling, ett bodelningsavtal, upprättas som ska skrivas under av den efterlevande maken och den avlidne makens arvingar. I bodelningsavtalet kan din mor ange att vardera sida behåller sitt giftorättsgods. Bodelningsavtalet kan skickas till Skatteverket för registrering, men det är inget krav (13 kap. 6 § ÄktB).ArvsavståendeDet är möjligt att avstå ett arv till förmån för sina barn. Detta ska göras skriftligen och bör antecknas i bouppteckningen som skickas till Skatteverket. Det framgår av din fråga att detta redan är gjort, vilket är bra.SlutsatsDet går alltså bra för din mor att både begära att vardera sida behåller sitt giftorättsgods, samt att avstå arvet till förmån för dig. Först när bouppteckningen är gjord och skickad till Skatteverket, i vilken din mor avsäger sig arvet, samt bodelningen är gjord, i vilken din mor begär att vardera sida behåller sitt giftorättsgods, kan arvet skiftas. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,